Doelstelling

Het doel van deze website is het beschrijven van de menselijke maatschappij in zo simpel mogelijke woorden met behulp van zo simpel mogelijke processen. Leidraad hierbij is de manier waarop de natuurwetenschappen hun successen hebben geboekt, zie de links in Sociologische gereedschap en Psychologisch gereedschap, met meer bovenaan "Hoe?" en meer onderaan "Waarom?".

Drie visies

Om de inhoud toegankelijker te maken vanuit de vele mogelijke invalshoeken van de diverse lezers, zijn er drie mogelijke startpunten ingesteld, te kiezen in de header linksboven (desktops/laptops/tablets):
Psycho-socio-historie
of
De ontwikkeling van de beschaving volgens het evolutie-model
of
Hoe is het gegaan
Algemene semantiek
of
De relatie tussen taal en werkelijkheid
of
Hoe werkt het denken
Rijnlandmodel
of
Een inrichting van een humane maatschappij
of
Waar zou het heen kunnen gaan

Voor desktops/laptops: even op de links linksboven gaan staan met de muis, net als met de meeste andere links, geeft een preview van hetgeen dat komen gaat bij klikken - dit kan worden aan- en uitgeschakeld via Instellingen in het algemene menu aan de linkerkant.

Samenhang

Onder de drie visies zit het idee dat de maatschappij, sociologie, afhangt van het individuele denken, de psychologie, en andersom. En dat de psychologie, het denken, weer afhangt van de neurologie. Enzovoort. Met ook rollen voor economie, wetenschap, enzovoort. Dit is hier hiërarchisch aangepakt, met de genoemde wetenschappen als hoofdindeling (hoofdonderwerpen), en de menselijke interacties als processen die al die vlakken (kunnen) beslaan. Meer details in Humane abstractieladder.

Uitvoering

De keuze voor de onderwerpen en hoofdonderwerpen gebeurt in het menu links. Daarvan zijn er meerdere, in te stellen door klikken op de eerste drie horizontale header-links:
  De gebruikelijke items op een website
  De lijst met links naar onderwerpen, alfabetisch geschikt - verdeeld in hoofdonderwerpen en overige
  Thema's, betreffende zaken die diverse onderwerpen bestrijken

De specifieke artikelen binnen een (hoofd) onderwerpen worden gekozen in het menu rechts. Meer details in de Gebruiksaanwijzing.

De samenhang van het getoonde artikel met andere artikelen wordt getoond in de laatste twee horizontale header-links:
  Plaats van de pagina in sitemap-achtige overzichten, verdeeld naar hoofdonderwerp
  Links van en naar de pagina

Navigatie

In verband met de hiërarchische indeling zijn de gebruikelijke blauwgekleurde hyperlinks in de hoofdtekst vervangen door pijlen die de richting van de hyperlink in de hiërarchie aangeven:
  vervolg
 
  Een link naar een ander artikel binnen hetzelfde hoofdonderwerp - maar wat specifieker
 
 
  Een link naar een ander artikel binnen hetzelfde hoofdonderwerp - maar wat algemener
  vervolg   Naar een artikel horende bij een specifieker hoofdonderwerp
    Naar een artikel horende bij een algemener hoofdonderwerp
  uitleg of detail   Naar een verzameling bronartikelen uit de media, een toelichting o.i.d.
  verklaring of oorzaken   Naar een principiële, kunstzinnige of soortgelijke toelichting

Een uitgebreidere gebruiksaanwijzing staat hier vervolg - meer over de inhoud van de website hieronder.

Starten

Zoeken naar inhoud kan beginnen met de lijst Begrippen (klik links), of via Onderwerpen of Thema's, klik boven. Voor begrippen-met-een-g(l/r)imlach, klik op Absurditeiten of Termen. In een lossere vorm ook te vinden in In het kort verklaring of oorzaken .

 Algemene basis: psycho-socio historie

De beschaving kan eigenlijk maar op één manier zinvol bekeken worden: als iets dat zich continu ontwikkelt. De beschrijving van die continue ontwikkeling kan eigenlijk ook slechts op één bekende manier: die van de evolutionaire ontwikkeling.
    Evolutie is overbekend als iets uit de biologie, maar op een andere manier evengoed van toepassing op de dode materie: de ontwikkeling van het heelal kan met rede gezien worden als een evolutie.
    Van biologie naar dode materie is een stap de ene kant op. Maar men kan natuurlijk ook de andere kant op: van de biologie naar de ontwikkeling van de menselijke geest,en de door die geest ontwikkelde maatschappijen. En dat is de stap die hier gemaakt wordt, onder de noemer psycho-socio historie. ...
      Lees verder hier uitleg of detail

    Algemene semantiek

De ontwikkeling van een menselijke maatschappij is ondenkbaar zonder de methode van communicatie bekend als "taal" - men mag aannemen dat alle meer grootschalige maatschappelijke processen, ten goede en ten kwade, zich kunnen ontwikkelen via de tussenstap van communicatie in taal. Voor het begrip van meer grootschalige maatschappelijke processen is begrip van de werking van taal dus onontbeerlijk. Merkwaardigerwijs wordt daaraan, naast het leren van taal, weinig tot geen aandacht besteed in zowel wetenschap als onderwijs. Deze lacune wordt hier aangevuld op basis van enig bekende systematische poging hiertoe, genaamd algemene semantiek, ontwikkeld in het tweede kwart van de twintigste eeuw als gevolg van de eerste bewustwording van een verschil tussen taal en de zaken waar ze voor staan uitleg of detail . ...
   Lees verder hier uitleg of detail

Rijnlandse model 

Het Rijnlandmodel is een alternatief voor de individualisering, materialisme en onevenwichtige economische groei bekend van de Angelsaksische wereld, Amerika en Engeland, en de laatste decennia ook steeds meer in Nederland. Dit laatste heeft geleid tot minder solidariteit en samenwerking, en meer maatschappelijke onzekerheid, drugsgebruik, en criminaliteit.
    De waarden die het Rijnlandmodel er tegenover stelt, zijn die van gemeenschapszin, geluk en behoud van de wereld door een duurzame economie ...
   Lees verder hier uitleg of detail