WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs: niet herkennen

16 feb.2013

Als er iets negatiefs wordt geconstateerd over politici, bestuurders en andere leden van de oligarchie, wordt tegenwoordig ook nog wel eens door de media om hun commentaar gevraagd. Als er nauwelijks tot niet verdediging mogelijk is, is "niet-herkennen" een populaire retorische truc:


Uit: De Volkskrant 13-02-2013, van verslaggever Rutger Bregman

'Kantonrechters gaan te veel uit van de schuld van verdachten'

Tussentitel: 'Sommige rechters doen het volgens het boekje, maar andere maken echt te veel fouten'

Rechters in kleine zaken, over bijvoorbeeld verkeersboetes, nemen regelmatig dubieuze beslissingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Open Universiteit. Volgens jurist en hoofdonderzoeker Hendrik Gommer gaan sommige kantonrechters te veel uit van de schuld van verdachten en wordt hun weerwoord nauwelijks serieus genomen.
    'Er zijn grote verschillen tussen rechters', zegt Gommer. 'Sommigen doen het volgens het boekje, maar anderen maken echt te veel fouten. Neem een rechter die zegt: 'als u geen strafblad had, dan had ik u geloofd' - dat kan natuurlijk niet. Een verdachte is onschuldig tot het tegendeel is bewezen.'    ...


Red.:   Resultaat van onderzoek gedaan aan daadwerkelijke uitspraken. Nauwelijks tot niet weerwoord mogelijk. Dus:
  Maria van de Schepop, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, zegt het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt niet te herkennen. ...'

Uit de mond van een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht bijna of helemaal een schending van de principes van de rechtspraak: het is waar, of het is niet waar.  Een rechter heeft niets "niet te herkennen". Het "niet herkennen" behoort tot de taalkundige "rotte handelswaar" van politici en verkopers van ondeugdelijke producten of diensten.
    Welk bezwaar versterkt wordt door het volgende voorbeeld:


De Volkskrant, 15-04-2013.

'Bij Douwe Egberts heerst angstcultuur'


De bedrijfscultuur bij koffiefabrikant DE Master Blenders is het afgelopen halfjaar behoorlijk verziekt geraakt. Er zou een angstcultuur heersen, waarbij kritische werknemers de mond wordt gesnoerd of ontslagen. Ook zou de werkdruk sterk zijn toegenomen. Dat schreven de vakbonden FNV, CNV en De Unie zaterdag in een zwartboek, gebaseerd op enquêtes onder DE-werknemers. DE zegt zich niet in de conclusies te herkennen.


Red.:   Waaruit onmiddellijk valt af te leiden dat het allemaal hartstikke waar is. En precies hetzelfde geldt eigenlijk voor dat rechterlijke geval.
    En het volgende:


Uit: Volkskrant.nl, 25-04-2013, redactie

'Weekers verzwijgt grootschalige fraude'

De fraude met huur- en zorgtoeslagen door Bulgaren in Nederland blijkt veel omvangrijker dan gedacht, volgens documenten in handen van RTL Nieuws. Eerder deed staatssecretaris Weekers van Financiën de fraude af als een incident.


Daar bleef Weekers gisteren bij, toen hij met klem ontkende dat hij heeft gelogen over de Bulgaarse toeslagenfraude. Hij reageerde toen op de op beschuldigingen van belastingambtenaren in RTL Nieuws woensdagavond. Volgens hen had Weekers veel eerder maatregelen kunnen nemen tegen de fraude, want de praktijken waren al lang bekend.    ...
    De VVD-staatssecretaris schreef woensdag aan de Kamer dat de toeslagenfraude door Bulgaren weliswaar al een jaar bij de Belastingdienst bekend was, maar dat het departement niet werd geïnformeerd omdat het niet om een nieuwe vorm van identiteitsfraude ging. Weekers raakte pas op de hoogte door het tv-programma KRO Brandpunt. Dat bracht zondagavond aan het licht dat Bulgaren op grote schaal via nepadressen in Nederland zorg- en huurtoeslagen aanvragen en de opbrengst incasseren. Weekers zegt dat hij 'ernstig geschokt' was door de beelden.
    RTL Nieuws onthulde daarna dat ambtenaren van Weekers woedend zijn op hun politieke baas. Zij zeggen dat zij voortdurend hebben gewaarschuwd voor fraude met toeslagen, en dat Weekers niet de waarheid spreekt. De staatssecretaris zegt dat hij dat beeld niet herkent.


Red.:   De facto een bekentenis.
    En wie hebben we daar...?:


Uit: De Volkskrant, 27-04-2013, door Remco Meijer en Raoul du Pré

'Ik vind dat Mark Rutte op sommige punten wordt onderschat'

PvdA-leider Diederik Samsom staat vandaag op het partijcongres in Leeuwarden tegenover zijn kritische achterban. ...


Bevalt het nog een beetje in die coalitie met de VVD?
'Zeker. Wij willen een land waarin jongeren meer zekerheid hebben op de arbeidsmarkt, niet flexbaantje aan flexbaantje hoeven te rijgen.


Red.:   Wat je bereikt door ouderen te ontslaan, en dat dan te omschrijven als

  Waarin ouderen meer mogelijkheden en prikkels krijgen om eens van baan te wisselen ...

Waarna je de gotspe begaat om te zeggen:
  ... omdat het voor hen beter is ...

En als toetje nog wat leugens gaat verkondigen:
  ... omdat het ... beter is, voor de economie en voor het land als geheel.

En als je dan geconfronteerd wordt met die feiten:
  Intussen heeft u uw ziel verkocht.

Dan zeg je:
  'Daar herken ik me op geen enkele manier in.'

En ben je toegevoegd aan de lijst van botte leugenaars die deze truc gebruiken.


Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .