WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs: onvermijdelijk

27 mei 2012

Een rijke bron van alle retorische trucs is de politiek rond de Europese Unie. "Onvermijdelijk" is daarin een populaire:


Uit: De Volkskrant, 24-05-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Pieter Klok

ESM is onvermijdelijk

De afkeer van het ESM is begrijpelijk, maar de eurocrisis noodzaakt tot directe aanvaarding van dit noodfonds.Red.:   In dat noodfonds moet Nederland al meteen iets van 4 miljard storten, en garanties geven voor nog eens 40 - direct opvraagbaar. Welk natuurlijk alleen nodig is omdat er een groot risico bestaat dat er niet terugbetaald wordt, want anders hadden de landen die ermee gesteund worden het geld wel elders kunnen lenen. En waar er in Nederland bezuinigd wordt vanwege de hoge staatschuld, slaat het natuurlijk nergens op om die staatsschuld te vergroten voor potverteerders elders. Dus dat fonds is niet alleen niet onvermijdelijk, het is uitermate ongewenst, en komt er alleen maar vanwege "het Europese Ideaal". Ter ere van welk ideaal wordt gelogen en bedrogen tot je scheelt ziet, waarvan het bovenstaande een klein voorbeeld is. Wat bijvoorbeeld direct in de eerste zin gevolgd werd door een tweede:
  Geert Wilders slaat dagelijks op zijn anti-Europese trom.

Een voorbeeld van de retorische truc van de omkering: het zijn namelijk de politiek en met name de media die dagelijks slaan op hun Europese trom - Geert Wilders heeft veel minder toegang tot de media dan de media zelf, en de pro-Europese politici en commentatoren.
    Nu we toch bezig zijn ... Hier is er nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 25-05-2012, door Hans de Geus, journalist.

Eurobonds? Die zijn helemaal niet duurder

...    Dit alles laat onverlet dat de politieke uitdaging om omstandigheden te scheppen waaronder eurobonds kunnen werken formidabel zijn. In die zin zijn ze niet de start, maar eerder het sluitstuk van een proces van verdere politieke en budgettaire eenwording, dat we overigens ook zonder eurobonds door moeten.


Red.:   Daarna is het onvermijdelijk dat er een krachtige president komt om besluiten te nemen. En omdat die besluiten snel genomen moeten kunnen worden, is het ondoenlijk om parlementen en dergelijke te raadplegen, dus moet die president de bevoegdheid krijgen om snel maatregelen te nemen. En even onvermijdelijk is dat die president daarbij niet gestroord kan worden door foute opinies in media, want dat zou de bevolking maar op slechte ideeën kunnen brengen. En omdat er altijd dwarsliggers zijn, is het dus ook onvermijdelijk dat journalisten apart gehouden worden van de rest van de bevolking en in een apart en geïsoleerd gebied worden opgesloten. En omdat het onmenselijk is om mensen zo lang te isoleren, is het veel menselijker en onvermijdelijk om ze maar meteen dood te schieten.
    Allemaal even onvermijdelijk als die euro en zijn eurobonds.
    Dit geldt natuurlijk ook voor alle synoniemen, zoals deze:


Uit: De Volkskrant, 26-05-2012, door Jan Hoedeman en Remco Meijer

Elke fractieleider onderstreept eigen accent bij Lenteakkoord

...   'Laf', noemde PVV-leider Geert Wilders het ontbreken van een gezamenlijke presentatie. Maar de onderhandelaars van de vijf betrokken partijen vonden dat ze al vaak genoeg gezamenlijk naar buiten waren getreden. Bovendien was alles inmiddels uitgelekt. 'Dat zou toch een beetje rare vertoning zijn geworden', zei VVD-fractieleider Stef Blok desgevraagd, 'iets vertellen wat iedereen al weet'.   ...


Red.:   Wat natuurlijk een leugen is, want iedereen komt graag tien keer op als er iets leuks is te melden. Maar het gaat om deze:

  Blok beklemtoont vooral de noodzaak: 'Het is een pijnlijk pakket, maar met maatregelen die echt nodig zijn.

Wat dus ook weer een illustratie is voor de vrij sterk geldende regel dat hanteerders van retorische trucs ook hardnekkige leugenaars in het algemeen zijn.
    Wat variaties van "onvermijdelijk":


Uit: De Volkskrant, 07-06-2012, door Adriaan Schout, onderzoeker bij Instituut Clingendael.

Wie op Brussel scheldt, misleidt zijn kiezer

...    Deze opstelling van binnen- en buitenlandse politici ondermijnt de euro. Alle genoemde voorbeelden hebben één ding gemeen: politieke ontkenning van de ernst van de situatie. De Europese integratie moet nu verder. ...

 

Red.:   Laat uzelf een euro uitbetalen voor iedere keer dat in het debat rond Europa de term "moet' wordt gebruikt op deze manier. U zult er rijk van worden.

  Daarnaast moet het ESM verder worden opgetuigd.

Weer een euro ...
  Die euro-obligaties komen er dus vast wel.

En weer een euro ("vast" hoort er natuurlijk ook bij).
  Er zal ongetwijfeld veel meer Europees toezicht op banken komen ...

En daar is het archetype ... In feite is het hele artikel één grote "onvermijdelijk".
    Er spelen op dit moment een paar grote maatschappelijke kwesties. Een daarvan is de vastzittende woningmarkt. De oplossing van de oligarchie is het dramatisch verhogen van de huren. De "vertegenwoordiger" van de huurders heeft meeonderhandeld over het plan, dat de belangen van de hurders opoffert aan de wensen en noden van de kopers. Hij probeert zich te verdedigen:

Uit: De Volkskrant, 09-06-2012, door Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond.

Wonen 4.0 komt huurder ten goede

In de Volkskrant van 1 juni betoogt Rik Smits dat het woningmarktakkoord slecht is voor huurders omdat ze met hogere huren eenzijdig de prijs moeten betalen terwijl de problemen op de huurmarkt niet worden opgelost. De analyse gaat echter voorbij aan het feit dat de afschaffing van hypotheekrenteaftrek leidt tot lagere huurprijzen ...
 

Red.:   De "huurdersvertegenwoordiger" is de enige die ziet dat de huren omlaag gaan. De rest van Nederland en de cijfers zeggen dat de huren omhoog gaan. En wat doe je dan ter verdediging:

  Hervorming moet aan beide kanten plaatsvinden ...

Een "moet" ter verdediging van een idee dat in strijd is met de werkelijkheid, want op dit moment krijgen huurders krijgen niets (behalve de allerlaagste inkomens maar dat heeft hier niets mee te maken en dat kan toch niet veranderen) en kopers krijgen 12 miljard. Dus gelijkheid leidt tot maar één hervorming die "moet": afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.
    En bij alle andere retorische trucs hoort ook die van de herhaling:


Uit: De Volkskrant, 13-06-2012, van verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel

'1.000 euro huur, dat kan niet'

Marktconforme huren jagen mensen hun huizen uit. De woningmarkt móet echter uit het slop.


Red.:   Moet, moet, moet ...
    Volgende kwestie: de kosten van de gezondheidszorg stijgen, met diverse oorzaken, en men wil er iets aan doen. Aangezien die "men" de politieke en bestuurlijke klasse is, probeert men zichzelf daarbij te ontzien. En dus de last te leggen bij de lagare-inkomensgroepen, meest recent (schrijvende juni 2012) door het plan van de Kunduz-coalitie: VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie, dat wil zegen: de oligarchische en kosmopolitische elite (met uitzondering van de CU), met het invoeren van een eigen risico van een vast bedrag, dat de laagstbetaalden dus het meest treft. En kosmopolitische-elite columnist Peter Hilhorst komt met zijn eigen zelfredzaamheid-plannetje. Vergezeld van de in zo'n geval gebruikelijke tactieken:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2012, column door Pieter Hilhorst, politicoloog

Met elkaar gezonder oud

Tussentitel: ... PVV en SP gaan voorbij aan zelfdredzaamheid

... Om de zorg betaalbaar te houden, moet niet alleen een beroep worden gedaan op bestaande netwerken, ook moeten nieuwe netwerken worden gecreëerd. Een Keyring Network ontstaat niet vanzelf. Een huisarts of een wijkverpleegkundige moet het initiatief nemen. Het is een voorbeeld van de nieuwe infrastructuur van onderlinge hulp die moet worden gebouwd. ...


Red.:   Vier zinnen, vier keer "moeten".
    Hoe meer retorische trucs, hoe stinkender de ideeën.
    En daar is het origineel weer:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2012, ANP, Reuters, redactie

Merkel: politieke unie is onvermijdelijk

Meer politieke integratie in Europa is onvermijdelijk om de huidige crisis te kunnen bestrijden. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel vandaag in een toespraak in het Duitse parlement. ...


Red.:   Ja ja, de komst van een nieuwe Adolf Hitler is ook onvermijdelijk ...
    Een van de Nederlandse toppers van de onvermijdelijkheid op dit terrein is al beschreven door een ander:


Uit: De Volkskrant, 16-06-2012, rubriek Politiek, door Martin Sommer

Fact free ontslag-politics

...    Een serieuze politicus kan niet anders dan koersen op expertise van anderen. Maar de daarbij behorende houding is bescheidenheid en vooral bereidheid om de koers aan te passen - in het besef dat je door een matglazen ruit naar buiten kijkt. Politici moeten vooral niet doen alsof ze de feiten in pacht hebben. Dat is een politieke truc om het eigen standpunt de glans van de onvermijdelijkheid te geven. Vooral Pechtold is hier een meester in. Afgelopen zondag kwam hij in Buitenhof weer met zijn fact free politics aanzetten. Pechtold heeft de ware feiten, de tegenstanders van verdere Europese integratie kletsen maar wat. India en China komen eraan! Meer Europa is onafwendbaar! Maar in The Economist van vorige week is India ingestort en China heeft een groter vergrijzingsprobleem dan wij. Nobelprijswinnaar Tinbergen zei trouwens dat elke voorspelling die verder reikt dan drie jaar een leugen is.   ...


Red.:   Kijk vooral even naar die uitzending van Buitenhof (10-06-2012 uitleg of detail ). Let in de uitzending op hoe hij geen antwoord heeft als de interviewer hem vraagt één van zijn plannetjes, meer werk voor ouderen omdat hij ze makkelijker wil ontslaan, in te vullen. Dat is een zeer goede geldige regel: hoe meer en hoe ernstiger de retorische trucs, hoe leger en hoe fouter de opvattingen van de dader.   En zoals we hier al weten: de leugen zit de retorische truc zo kort op de hielen, dat de retorische truc tot bloedens toe aan die hielen gekwetst is. Die Pechtold, bijvoorbeeld, is ook een leugenaar van zeldzame klasse, met name in de gladheid waarmee hij ze verkondigt.
    En hoe onvermijdelijker het standpunt, hoe harder de leugen:


Uit: Volkskrant.nl, 15-06-2012, door Jeroen Visser uitleg of detail

Rutte: Extra miljardenbezuinigingen zijn onvermijdelijk

Het is onvermijdelijk dat het nieuwe kabinet vele miljarden extra moet gaan bezuinigen. Dat zei premier Mark Rutte vandaag tijdens de persconferentie na de ministerraad.


Premier Rutte reageerde op cijfers die gisteren en vandaag naar buiten kwamen. Gisteren kwam het Centraal Planbureau (CPB) met een raming waaruit bleek dat er zo'n 25 miljard euro bezuinigd moet worden om in 2017 begrotingsevenwicht te bereiken. Vandaag adviseerde een stuurgroep van topambtenaren om in een volgende kabinetsperiode 20 miljard te besparen.   ...


Red.:   Een glasharde leugen, want een begrotingstekort kan op twee manieren worden opgelost: minder uitgaven of meer inkometsen. In dit geval: hogere belasting. En inmiddels is bekend dat er aan enkele tientallen miljarden voor belasting ontweken en ontdoken wordt. In Nederland. Voornamelijk door de rijken, natuurlijk.
   Volgende ideologie: migratiefundamentalisme:


Uit: De Volkskrant, 19-06-2012, door Arie Elshout

'De grenzen moeten open, dus niet dicht'

Overal leidt immigratie tot tweespalt in de politiek, ook in de VS. De kracht van Amerika is dat zij altijd een immigratieland is geweest, zegt hoogleraar Robert Lang. 'Immigratie is een noodzaak.'

Tussentitel: We moeten de onder Bush aangescherpte visumregeling versoepelen
We moeten niet meegaan in de paniek en idiotie van de Tea Party


Red.:   Moeten, noodzaak, moeten, moeten ... Natuurlijk wordt in het artikel geen enkel sociologisch of economisch feit aangaande de waarde van immigratie genoemd, behalve retorische trucs van de soort "De ouders van Steve Jobs waren immigranten" (dit gaat over individuen en is dus geen sociologie), wat ook nog eens weerlegt wordt door "De ouders van ...waren immigranten", met op de puntjes een willekeurige misdadiger.
    De overheidsbegroting heeft een tekort. En het goed om daar iets aan te doen. Over welke kwestie ook keihard gelogen wordt:


Uit: De Volkskrant, 16-06-2012, van verslaggevers Robert Giebels en Raoul du Pré

Wie durft er nog te regeren?

Alle verkiezingsprogramma's ten spijt: het wordt niet beter. Het nieuwe kabinet moet nog eens 25 miljard bezuinigen.


Red.:    En zoals we hier al weten de leugen zit in het moeten. want om een tekort op te heffen zijn er meerdere mogelijkheden: bezuinigen of meer inkomsten. Een paar procenten op diverse schalen van de inkomstenbelasting zou ook kunnen. Zonder een enkel probleem. Althans: geen grotere problemen dan met bezuinigen.
    Maar geen belastingverhoging is bijna equivalent aan een ideologie. Zo hardnekkig wil men daar niet over praten. omdat men, waaronder de auteurs van dit artikel, daar ook last van ondervinden. En "bezuinigen" kan je grotendeels afwentelen op de lagere inkomensgroepen. Waaraan de auteurs door het hanteren van de "moeten"-leugen graag meedoen.
    Volgende ideologie, nauw verwant aan het multiculturalisme: de Nederlandhaat. Na het recent gedoe rond het overbekende slavernij-verleden, nu het even bekende Indië-verleden:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Een blinde vlek

Er zijn goede redenen voor een veelomvattend onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië - van 1945 tot '49; Deze episode speelt nog geregeld op. Denk aan de, door de rechter afgedwongen, toekenning van schadevergoeding aan de nabestaanden van het bloedbad bij Rawagede. ...


Red.:   Een regelrecht onzinargument: e rechter geen vonnis kunnen uitspreken als hij in ieder geval niet dacht volledig genoeg kennis te hebben van het verleden. En het is enige genoemde dat enig hout sneed. Dus:

  En last but not least: de pijnlijke scheiding tussen Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen moet worden gedocumenteerd ...

En waarom:
  ... omdat dit tot dusverre onvoldoende is gebeurd. Er zijn weliswaar veel feiten verzameld, maar die spreken niet genoeg voor zichzelf.

Omdat ik vind dat dit onvoldoende is gebeurd. En voor de zekerheid ook nog die andere retorisch truc: de herhaling:
  Er zijn weliswaar veel feiten verzameld, maar die spreken niet genoeg voor zichzelf.

Oftewel: Omdat ik vind dat het niet voldoend is gebeurd. Hetgeen ook de ratio is achter alle "moeten" en "onvermijdelijk" uitspraken: Het zijn evenzovele synoniemen voor "Ik wil dat ..."
    Van een hele week terug:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2012, door Steven Adolf, correspondent voor de Volkskrant in Spanje.

Maak Spanje het Florida van Europa

Europa moet probleemlanden als Spanje en Griekenland met een soort Marshall-plan helpen om er weer bovenop te komen.

...  Het financiële toezicht moet snel Europees worden. ...
    ... Een bankenunie, euro-obligaties en een gemeenschappelijke schatkist (...) moeten in een hogere versnelling worden gezet.


Red.:    Moet, moet, moeten  ...

  Er moet weer een economisch perspectief geboden worden. Sanering van de overheidsuitgaven zal moeten worden versoepeld. Tegelijk moet op Europees niveau gewerkt worden aan plannen om de economieën van de getroffen landen weer op de been te helpen. (...)  In Spanje moet snel een begin worden gemaakt om de onverkochte voorraad van miljoenen huizen te verkopen aan buitenlanders, de schuldenlast te verlichten en het land verder te laten ontwikkelen tot het Florida van Europa.

Moet, moeten, moet, moet ...
    Een vaste (economie-)rubriek-vuller met een vaste boodschap:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Creëert Brussel een ruïne in Legoland?

In Brussel zullen de politici de komende dagen moeten kiezen voor een van twee kwaden: óf de financiële markten, die hun besluiten elke keer weer genadeloos fileren, óf Henk en Ingrid ...
    Een van de manco's van de politici is dat zij in de loop van de eurocrisis steeds meer in een codetaal overleggen die alleen nog voor Brusselologen is te ontcijferen. De unies buitelen over elkaar: van de monetaire tot de economische, budgettaire, bancaire en politieke unie. ...


Red.:   Het probleem. De oplossing:

  Ze zouden eigenlijk allemaal nu en in één keer moeten worden ingevoerd om de euro te redden. Er moet een economisch beleid komen waarbij structurele hervormingen zoals het ontslagrecht, het minimumloon en de pensioenleeftijd op elkaar worden afgestemd. Er zal één begroting moeten komen waarbij de eurolanden verantwoordelijk dragen voor elkaars financiële situatie. De bankenunie moet ertoe leiden dat de staten verantwoordelijk worden voor het lot van elkaars banken. En een politieke unie is nodig om daarvoor een centrale autoriteit te creëren.

Moeten, moet, moeten, moet, is nodig.
    Wat een variatie, hè, dat 'is nodig'...
    Nog een variant:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2012, dubbelcolumn, door Thomas von der Dunk en Bert Brussen

Von der Dunk / Brussen

Het idee-fixe van de VVD, meer marktwerking, is een waanidee, zegt Thomas von der Dunk. Maar zonder marktwerking blijven overal de kosten stijgen, meent Bert Brussen.


... Het reduceren van torenhoge kosten in de zorg vraagt om meer marktwerking. Er is eenvoudigweg geen andere optie meer. ...


Red.:   Kijk, als net bewezen is dat een beetje meer marktwerking in de tandartszorg leidt tot een prijsstijging, en dat heleboel marktwerking in de zorg, in Amerika, leidt tot een zorg die vele malen duurder is, en dus geen argumenten meer hebt, dan ga je gewoon over op de retorische trucs: je zegt dat het niet anders kan. Onvermijdelijk is. Moet. Hier dus in de vorm 'geen andere optie'.
    En nog een mooie variant - één met parfum:
 

Uit: De Volkskrant, 12-07-2012, door Frans Weisglas, VVD-lid en oud-voorzitter van de Tweede Kamer.

Wilders heeft gelijk: zijn PVV is geen LPF

...    Partijen moeten op duidelijke wijze hun eigen opvattingen naar voren brengen. Dat geldt in het bijzonder voor Europa. Het suggereren dat Nederland ook zonder verdergaande Europese samenwerking kan, of dat een 'Nederlands Europa' mogelijk is, is niet realistisch. Nederland is aangewezen op intensieve internationale en Europese samenwerking en een open blik en handelwijze naar de buitenwereld.    ...


Red.:   En intensieve samenwerking is dus onmogelijk zonder volledige Europese eenwording. Volgens de internationalist, kosmopoliet, immigrantennakomeling.
    De positie van de euro wankelt steeds meer door het wanpresteren van de zuidelijke landen, nu de tijd om de zwarte gaten te vullen nadert. De correspondent en een (!) propagandist van de Volkskrant bereidt de mensen alvast voor:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2012, door Marc Peeperkorn

'Valse rust' in de eurozomer

Tussentitel: Augustus laat zeker enkele financiële windhozen zien

Tweede Kamerleden komen vanochtend speciaal terug van vakantie om de eurocrisis te bespreken. 's Middags maakt de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk verstrekkende besluiten bekend om de munt te redden. ...
    De trojka - de inspecteurs van de ECB, het IMF en de Europese Commissie - onderhandelt momenteel met de Griekse premier Samaras ...
    Augustus laat ongetwijfeld her en der een financiële windhoos zien, voorspellen de diplomaten. ...


Red.:    En daar komen ze:

  Eind september presenteert de Europese Commissie haar voorstel voor Europees toezicht (door de ECB) op de nationale banken. Een politiek hypergevoelige kwestie - verlies aan soevereiniteit - maar tegelijk een harde noodzaak. ...
    Op hun decembertop moeten de leiders de stappen naar een federaal Europa vastleggen in onomkeerbare besluiten. En dient er - een ander bikkelhard gevecht - een akkoord te komen ...

Harde noodzaak, moeten, dient.
    Geen kwestie van alternatieven, voor deze kennelijk voormalig journalist en verslaggever. Want in deze tijd van crisis voor de Europese eenwording is journalistiek en verslaggeving geen zaak die we ons kunnen veroorloven. We móeten een positie innemen. De kant van het goede ...
    En nog meer Europese dictaten:


Uit: De Volkskrant, 19-10-2013, door Guy Verhofstadt

Europa? Dat is onze verdomde plicht!

Guy Verhofstadt, leider van de liberalen in het Europees Parlement en ex-premier van België, hield vrijdag de 31ste Van der Leeuwlezing.


Red.:   En bij dezelfde gelegenheid:


Uit: De Volkskrant, 19-10-2013, door Sheila Sitalsing, econoom en columnist van de Volkskrant.

Het Europa van vallen en opstaan werkt al 60 jaar

Europa is helemaal niet iets waar je voor of tegen kunt zijn.


Red.:   Het Imperium is daar. Verder verzet is zinloos.
    En na verkiezingen waarin euro-kritische partijen in heel Europa wonnen:


Uit: De Volkskrant, 24-05-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink

EU is onvermijdelijk
 

Red.:   Een revolutie waarin een aantal kopstukken en een aantal medialakeien wordt opgehangen is ook onvermijdelijk.


Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .