WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: financiële wereld

  Alle vooruitgang en innovatie is te danken aan de financiële wereld  -  Alle bankiers, economen, en neoliberalen.

Een uitspraak die vooral te horen valt als de fianciëlewreld, naast het reguliere bloedzuigen dat ze doet en dat wereldwijd in de biljarden bedraagt, weer eens een extra wissel op de mensheid heeft getrokken mideles de financiële en economische crises die ze veroorzaakt door haar spculaties met geld dat ze niet "hebben". Wat ongeveer 98 procent van de huidige geldvoorraad is (slechts 2 procent van de financiële economie is gedekt door de materiële economie uitleg of detail ). Hier een voorbeeld dat toevallig niet naar directe aanleiding is van een crisis, maar van een poging om het graaien en bedrog onmogelijk of in ieder geval veel moeilijker te maken:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2015, door Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN Amro

Vervang geldstelsel niet door iets wat slechter is

Binnenkort bespreekt de vaste Kamercommissie Financiën de voorstellen van het Burgerinitiatief Ons Geld over fundamentele en verstrekkende veranderingen van ons geldstelsel.    ...
    Wat mij betreft is de belangrijkste vraag die het initiatief uitlokt of het bestaande systeem zodanig slecht is dat het moet worden vervangen door iets zo radicaal anders als wordt voorgesteld. Zeker niet, lijkt me. Natuurlijk, we zijn in een financiële crisis terecht gekomen met grote schade. Maar in de decennia daarvoor heeft ons geldstelsel juist bijgedragen aan een indrukwekkende economische vooruitgang.    ...


Red.:   Zelden zo'n brutale leugen gelezen. Economisch vooruitgang is slechts te zien in één enkel ding: meer en betere goederen, en de financiële wereld heeft niets maar dan ook helemaal niets aan goederen geproduceerd. Het enige dat de financiële wereld produceert, is geld, en geld is niets. Een briefje waarop stat: "Ik beloof jou ...", met geen enkele garantie dat die belofte gestand gehouden wordt, behalve het blauw van de ogen van degene die het uitreikt. En zodra die persoon of personen ook maar de geringste hoeveelheid eigenbelang heeft om dat niet te doen, is er een meetbaar percentage dat het ook niet doet. En hoe hoger het eigenbelang en dus de verleiding, hoe hoger dat percentage. Hetgeen slechts door één en één enkel ding in de hand kan worden gehouden gezien de sterkte van de verleiding: de strengst mogelijke straffen voor wie de belofte breekt.
    Welke situatie voor een maatschppij als geheel vermoedelijk het best te regelen valt door het bestuur en beleid over de briefjes in handen te gven van mensen die er totaal geen belang bij hebben, ambtenaren dus, en die ambtenaren die zich corrupt betonen aan hun ... door de stratente slepen.
    En wie natuurlijk al helemaal niet te vertwouen, zijn de huidig bewezen graaiers van de financiële wereld, die hun onbetrouwbaarheid mede bewijzen door op bovenstaande wijze te liegen. Waarvan nog wat voorbeelden:

  In tegenstelling tot wat de initiatiefnemers betogen, bepalen banken niet eenzijdig hoeveel krediet er wordt verstrekt of hoeveel geld er wordt geschapen. ... De hoeveelheid krediet wordt bepaald door het marktspel tussen onderling concurrerende banken en kredietvragers, waarbij toezichthouders de rol van marktmeester vervullen. Via de randvoorwaarden die zij stellen, hebben ze grote invloed op de uitkomsten.
    Als het euvel is dat er teveel krediet wordt verstrekt, er daardoor teveel schuld ontstaat, dan kunnen centrale banken de rente verhogen om de kredietvraag af te remmen of, bijvoorbeeld, liquiditeits- en solvabiliteitseisen en andere eisen aan banken stellen of aanscherpen. Je hoeft daarvoor niet het hele systeem te overboord te zetten.

Allemaal leugens. Zie de financiele crisis van 2008 - en van alle crises daarvoor. De banken bleken eindeloos veel slechte kredieten afgegeven te hebben onder bijvoorbeeld de noemer van credit default swaps. Met instemming van alle bestande (private) toezichtshouders, die dus in het complot zitten. Het complot van eigenbelang, want de personen in die instellingen vreten allemaal mee uit de ruif.
  De wens van de initiatiefnemers om geldcreatie en schuldcreatie los te koppelen roept de fundamentele vraag op waaraan geld zijn waarde ontleent. Ik denk dat het burgerinitiatief hier de plank gevaarlijk mis slaat. Op een eurobiljet staat de handtekening van de president van de ECB. Zo'n biljet is een schuldverklaring van de ECB aan de houder. Ik heb vertrouwen in de ECB en ben daarom bereid zo'n biljet in betaling te aanvaarden.

Een faliekante leugen, zoals al uitgelegd: iedereen weet dat dat briefje en die handtekening niets waard is. Het enige dat wat waard is, is de onderliggende economie, en die zit slechts voor 2 procent in dat briefje. Als iedereen naar de bank ging en zijn geld opeiste, zal 98 procent van dat geld niets waard blijken. Tenzij degenen die die 98 procnt in handen hebben, de financiële wereld, bereid is om hun tegoeden te schrappen. Iets dat ze nooit zullen doen - ze gaan nog liever dood. Wat ze zullen doen, is gewapende troepen afsturen op degenen die hun geld wel durven opeisen. Alleen als die troepen overlopen, komt de echte oplossing in zicht: het ophangen van een voldoende aantal lieden uit de financiële wereld.
  Giraal geld accepteer ik ook, evenals (bijna) iedereen. Giraal geld is een schuld van de bank waar het geld staat, aan mij. Juist omdat het een schuld is en ik er vertrouwen in heb dat de bank die schuld aan mij zal honoreren, accepteer ik het.
    Anders dan het initiatief stelt, creëren banken geld niet uit het niets. Tegenover de schuld die de bank aan mij heeft als ik een giraal tegoed heb, staan vorderingen van de bank op anderen. Ons geld ontleent zijn waarde juist aan het feit dat het tegelijkertijd een schuld is, al zijn mensen zich daar natuurlijk niet dagelijks van bewust.

Herhaling.
  Waar geld van het burgerinitiatief zijn waarde aan ontleent, is mij onduidelijk. In een begeleidende brochure wordt geschreven: 'het geld dient uit het niets, schuldenvrij te worden gecreëerd. Het wordt gedekt door het vertrouwen dat we erin hebben'. Maar waarop is dat vertrouwen dan gebaseerd, vraag je je af. De tekst gaat verder: 'Effectief betekent dit een schuld aan ons zelf die we ook zonder problemen kunnen wegstrepen'.

Een leugen: het burgercomité stelt voor alleen schulden toe te staan waar tegenover economische materiële waarden staan: tegoeden. Te regelen door een overheidsinstantie. Dat wil zeggen: zonder de huidige 98 procent waardeloos geld in omloop.
    Voor een gesproken versie van deze "discussie", zie deze uitzending van Buitenhof uitleg of detail (11-10-2015, na 21:05 min.), waarin een financieel specialist het loodje legt tegen één van de leden van het intitief, een acteur. 

12 okt.2015