WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkmethoden: afstrepen

8 feb.2014

Een voorbeeld van de denkmethode van "afstrepen"  toegepast op wat lijkt een heel ingewikkeld probleem:


Uit: De Volkskrant, 07-02-2014, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus

Stop bloedvergieten, sluit een deal met Assad

Wie kiest voor stabiliteit in Syrië moet Assad een belangrijke plaats geven in een toekomstige regering.


Het moeizaam voortslepen van de vredesconferentie over Syrië maakt duidelijk dat stabiliteit en rechtvaardigheid in dit geval niet samengaan. ...
  Vormen vrede en stabiliteit de hoogste prioriteit, dan moet men daarvan afzien en voor Assad en zijn trawanten een belangrijke plaats in een toekomstige Syrische regering inruimen. Vrijwillig vertrekken ze niet. Bovendien geniet Assad nog steeds brede steun bij seculiere, christelijke en sjiitische Syriërs, die het soennitische alternatief van de oppositie nog meer vrezen.
  In theorie heeft het Westen , afgezien van helemaal niets doen, inzake Syrië drie opties. De eerste is zelf militair ingrijpen. In beginsel is de NAVO in staat Assad van de kaart te vegen. Alleen zullen China en Rusland dat nooit via de VN sanctioneren, als zij niet al actief Assad zouden steunen door nog meer wapens te leveren.    ...
    Mogelijkheid twee: niet zelf ingrijpen, maar de rebellen bewapenen. Zonder dat gaan die de slag niet winnen en blijft Assad zitten waar hij zit: bij capitulatie zijnerzijds dreigt voor hem een einde als van Kadhafi. Nadeel: ook dat kost nog heel wat burgerdoden. ... Winnen de rebellen uiteindelijk op de grond, dan heeft het Westen nog minder greep op de politieke uitkomst dan wanneer het zelf militair ingrijpt. Dan dreigt nog meer een afrekening met alle niet-soennieten, en dat vergroot niet hun bereidheid Assad te laten vallen.
    Blijft alleen over mogelijkheid drie: een compromis, dat verder bloedvergieten voorkomt. Zo'n compromis moet men uit de aard der zaak onvermijdelijk sluiten met het zittende ... regime. ...


Red.:   Goed het onmogelijke is geschrapt - of in dit geval misschien accurater: het totaal onaanvaardbare. Blijft over:
  Dat is een heel bittere conclusie, maar veel andere uitkomsten zijn er niet.

Het zeer onwaarschijnlijk, of in dit geval:
  Dat is een heel bittere conclusie, maar veel andere uitkomsten zijn er niet. Stabiliteit staat haaks op de behoefte aan rechtvaardigheid van Assads slachtoffers. Het Westen heeft slechts de keuze uit twee mogelijkheden: die conclusie nu al trekken, of pas over een tijdje, maar dan vele tienduizenden nieuwe doden later.

Het net nog wat minder onaanvaardbare.
    Maar ook in dit artikel zat nog veel nodeloze anti-Assad retoriek: de tegenpartij is minstens net zo erg, maar kan het niet bewijzen bij gebrek aan wapens.


Naar Denkmethodes  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .