WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkmethoden: geleidelijkheid

2 jun.2015

Hier een voorbeeld van de denkmethode van "geleidelijkheid"  in de vorm van een methode van aanpak van een specifieke technische taak, die tevens een voorbeeld is van hoe de natuur verandering aanpakt.
    Het voorbeeld is van deze redactie zelf. De taak was het vereenvoudigen van het werkingsschema dat de motoriek regelt, met onderdelen in de hersenstam, de emotie-orgnen, en de cortex. Het originele schema staat linksboven in de illustrtie onder, het uiteindelijk schema met de onderdelen in de juiste vertikale volgorde (hersenstam helemaal beneden, cortex helemaal  boven) rechtsbeneden:

Geleidelijkheid

Pas in de derde zijn de diverse signaal-cirkels goed onderscheidbaar, en pas bij de laatste is alles correct laag-hoog geordend, met de meeste naburige elementen het dichtst bij elkaar.
    Nu zou je kunnen denken: knip de hele zaak meteen helemaal uit elkaar, en dan kan je ze direct naar betere posities schuiven. Dat is niet hoe de natuur dit soort processen kan aanpakken, want dan zou het geheel en langere tijd niet functioneren. En het organisme niet overleven. De verandering moet plaatsvinden terwijl het organisme doorleeft, dus met beperkte wijzigingen per stap.  Onder het voorbeeld van de ontwikkeling van het oog bij weekdieren:

Een proces dat zich bij vele diersoorten zelfstandig en op andere wijze heeft ontwikkelt.
     Een cruciaal voordeel van deze geleidelijke boven de "alles in één keer"-benadering is dat deelstappen die minder gelukkig uitpakken, teruggedraait kunnen worden.
    Maar het proces heeft ook een ernstig nadeel: verandering die meer dan één of twee stappen tegelijk vereist, zijn niet mogelijk. Met ook weer een natuurlijke illustratie: de natuur heeft nooit het wiel ontwikkelt, terwijl de overlevingswaarde van de extra snelheid en dus de evolutionaire waarde gigantisch is, zie deze grafiek uit een klassieke Scientific American publicatie (maart 1973 uitleg of detail ):
Transport efficientie 

De mens-op-fiets verslaat alles in de natuur qua efficiëntie - met een afstand.
   Maar misschien is de ontwikkeling van de mens de oplosisng van dit probleem. En dat is weer een redelijk geleidelijk proces, met vele stappen.


Naar Denkmethodes  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .