WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cognitieve dementie: blindheid

26 mrt.2017

Het geval van de bekeerling Anne Dijk uitleg of detail was al een voorbeeld van hoe ver weg de lijder aan cognitieve demnstie: hij of zij kan praten ove rhet ;proces, zonder echt door te hebben dat het een  een verslaving is. Onder het opnoemen van de diverse verschijnselen ervan ondervonden aan eigen geest en lichaam.

Maar het gaat nog een stuk verder: de lijders kunnen zelfs erkennen dat ze eraan lijden. Met een gelukkig toeval is dit geval niet van de religeius maar de seculiere varinat, zodat beide nu al behandeld zijn. Het onderhavige geval is dat Asha ten Broeke, wat bij volgers van het maatschappelijke debat twee soorten reactie zal oproepen: degeh die waarvan onmiddellijk het hartje opengaat, en de rest die reacties uitlopend van hoofdschudden tot dipe afkeer zullen voelen.

De reden is dat Asha ten Broeke uitleg of detail een geval van diepe politieke-correctheid is, en tevens een zeer nadrukkelijk feministe. Volgende normale gedachten dus geen vriend van de islam, maar dat toont de diepte van het probleem: over de islam mag je niets zeggen ook niet dat het vrouwenonderdrukkend is en alleen al daarom te veroordelen (iedereen weet dat als zoiets fout zit, er nog oneindig veel andere weerzinwekkendheden zullen zijn).

Maar de zaak die de onthulling bracht, is die rond Thierry Baudet uitleg of detail , een lid van de elite dat een beweging en een partij heeft opgericht die vrije immigratie, Europeanisering en ont-Nederlandisering wil bestrijden.

Fascisme, in de ogen van de politiek-correcten.

Wat Asha ten Broeke dan ook letterlijk heeft geschreven, in een verzamel-artikel met Volkskrant-columnisten over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen:

En dat werd door haar prompt ook op twitter gezet, en daar kan iedereen reageren. En wat bleek: er waren heel veel mensen die in allerlei termen constateerden dat dit soort teminologie bijzonder fout was. En daar soms even sterke terminologie voor gebruikten. Een meer formeel voorbeeldje van een gezworen vijand van Asha, wederzijds (GeenStijl.nl, 18-03-2017, door Pritt Stift uitleg of detail ):

  Rancuneuze naziblob Asha blikt terug op TK2017Alstublieft. Van de Volkskrant, voor u. De abjecte mening van Bart Smit-folder deskundologe Asha ten Broeke (v) over de schitterend verlopen verkiezingen (Greet +5, Terry +2) van woensdag. Geen sjoege verstand hebben, maar lekker zwelgen in de eigen deugbubbel. ...

Eigenlijk behoorlijk gematigd ... Asha krijgt niet meer dan een koekje van eigen deeg, en er wordt niet verder geëscaleerd. En wat een particulier hier en daar te berde te brengen heeft zou iemand met een vaste column in de Volkskrant worst kunnen en moeten wezen. Als je geen scheldpartijen wilt, is het recept simpel: zelf niet schelden. Enzovoort.

Hier is de reactie van Asha (de Volkskrant, 24-03-2017, column door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist):
  Misselijkmakende internethaat

Het is altijd een druppel die de emmer doet overlopen. Of, in dit geval: een tweet. ...

Bijzonder grappig, dus dit al. Gevolgd door een uitwerking van dit thema. Met hier het stukje waar het om gaat:
  Sinds ik op Twitter en in de Volkskrant kritiek uitte op Thierry Baudet is het bal. Nou had ik Baudet ook wel een verkrachtingsverheerlijkende fascist genoemd.

Tja ...

Nu zou je denken dat Asha door de reacties iets geleerd had ... Hier even verder:
  De waarheid is dat ik niet eens boos was toen ik over Baudet schreef. Geschokt door zijn verkiezingssucces, dat wel. Een beetje misselijk, misschien. Ik vond mijn typering zelf tamelijk feitelijk.

Een volbloed erkenning van het feit dat haar hersens volkomen verkeerd bedraad zijn.

Het resultaat van langdurige training richting een spiegelbeeldige kijk op de wereld.

Cognitieve dementie in werking. En erkenning.

Noot: Pas bij de inpassing van dit artikel in Cognitieve dementie zelf bleek dat Asha al als voorbeeld was gebruikt ... Jammer, en een beetje treurig.

Het volgend egeval. Ook één van politike-correctheid. De Volkskrnat had een artikle over het gevaar van het populisme. "Het populsime" zijnde een term voor het verschijnsel van en hoge stand van de PVV in de peilingen. En er word veel op de PVV getsemd op pllatsen waar er gewoon gewerkt wordt, waar men dus de kosten van d egekleurde imigratie betaalt, zoals in Volendam. En dat alles mondde uit in dit

Kop: "Trump op klompen". De boodschap die iedereen leest: "Volendammers zijn fascisten". Of "Volendammer zijn nazi's". An dere smaken zijn er niet. Oh ja: "Volendammers zijn Hitlers". Maar dat is geen "gewoon politike-cporrect taalgebruik". Politiek-correct taalgebruik spreekt over Geert Wilders en PVV-aanhangers als "Fascisten!" en "Nazi's!".

Natuurlijk waren de Volendammers boos. Hier is de reactie van de auteur van de illustratie (at5.nl, 22-02-2017, door Tim Engelbart uitleg of detail):
  Tekenaar Hitler-cartoon: 'Het gaat helemaal niet om Volendam
De Amsterdamse tekenaar Martyn Overweel had niet verwacht de hij de woede van menig Volendammer op de hals zou halen met zijn cartoon.  ...

Fase 1: de beschrijving van de toestand van door cognitieve dementie volkomen van de werkelijkheid losgesneden blik op de wereld.
   'Het gaat helemaal niet over Volendam, maar over hoe de buitenlandse media naar Nederland kijken', verzucht Overweel. 'Ik zocht een typisch Nederlands plaatje, waar ik vervolgens de de opmars naar rechts in wilde illustreren. Als je het artikel leest, dan snap je dat.'
    Overweel had niet verwacht dat de tekening in slechte aarde zou vallen.

Fase 2: de verbijstering bij de constatering dat er ook een andere wereld is dan die in het eigen hoofd.
   De tekenaar zegt achter zijn cartoon te blijven staan.

De erkenning van de eigen cognitieve dementie. En doordat men er geen conclusies uit trekt, dus ook de blindheid ervoor.

Natuurlijk is het ook zo dat hoe groter het fanatisme, des te groter de blindheid. Hier een seculier geval dat een bijna religieuze intensiteit heeft. De aanleiding komt van politiek commentator van de Volkskrant Martin Sommer, één van de weinigen aldaar die minder dan volledig politiek-correct is. In welk kader hij dit schreef (de Volkskrant, 30-09-2017, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer):
  Hier is de nieuwe aristocratie

De elite vindt zichzelf geen elite, omdat gelijkheid hoog in het vaandel staat.


Tussentitel: Men is het beu zich te toespreken op morele tekortkomingen

De klap van de Duitse verkiezingen leek sprekend op die in Nederland in 2010, toen Wilders 24 zetels haalde. Ook de reacties kon je uittekenen. Vlot verschenen kaartjes op Twitter: waar ze op de anti-immigratiepartij AfD hadden gestemd, wonen nauwelijks buitenlanders. Indertijd hoorden we dat er in Limburg geen moslim te bekennen was. Anders gezegd: er was helemaal geen reden om op Wilders te stemmen.
    Er spreekt een peilloos onbegrip uit, net als uit een ander intussen bekend patroon. ...
    Wel, je zou een elite willen die zich ook bekommert om de rest. ...
    Artikel 1 Grondwet, het gelijkheidsbeginsel, is juist hetgeen waarmee de rest van de bevolking bestraffend wordt toegesproken. Gij zult niet discrimineren! Denk aan de vorige ombudsman, die Nederland een 'door en door racistisch land' vond ...
    We hebben dus een aristocratie die zich voordoet als gelijken en tegelijk neerkijkt op de rest. Geen wonder dat de Wutbürger boos zijn over de gevoelde afwijzing. Niets erger dan neerbuigend te worden behandeld. Het beste voorbeeld is uiteraard Hillary met haar uitglijer over de deplorabelen, hun betreurenswaardige levenswijze en racistische kleinburgerlijkheid. ...

En hier de reactie van de meest rabiate woordvoerders van de elitaire standpunten bij de website van de publieke omroep de VARA, wier programmma's boordevol zitten met mensen met deze elitaire opvattingen (Joop.nl, 30-09-2017, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail ):
  Je bent niet het volk, je behoort tot de 20% met wie niet te praten valt

Dit, vanzelfsprekend, dus slaande op de groep mensen die op één of ander manier de opvattingen van de elite afwijzen, wat dus niet 20 proecnt is maar iets in de buurt van tweederde (dat men het niet uit bij verkiezingen is uit pure angst voor wat er dan gebeurt ...):
  Er zijn de nodige mensen in dit land ... die denken dat je voor maatschappelijke problemen oplossingen moet zoeken en geen zondebokken. ...
    Nou, als je zo in elkaar zit, dan is dat niet best, aldus drs. Martin Sommer, cultuurcriticus bij de Volkskrant. Dan behoor je tot de nieuwe aristocraten en kijk je neer op de rest.

Maar het is volkomen duidelijk dat de groep met wie niet te praten valt, zoals blijkt uit het stuk van Sommer, de elite en hun aanhangers is: de ruime meerderheid is tegen vrije immigratie? De elite noemt iedere gelukszoeker een "vluchteling" en doet er zielig over ten einde hem/haar binnen te krijgen. De meerderheid is tegen Koude Oorlog? De elite haalt met graagte het zoveelste land aan de grens van Rusland binnen ook al is het corrupt tot op het bot. De meerderheid is tegen neoliberalisering? De elite gaat voortdurend verder ermee. De meerderheid is tegen verdere Europeanisering? De elite gaat ook daar voortdurend mee verder. Als iemand heel rustig zegt "Dat moet anders", is de reactie "XENOFOOB!!!" en "RACIST!!!" en "FASCIST!!!" en "NEONAZI!!!" en "STEMMER OP THIERRY BAUDET!!!" uitleg of detail .
    Die Han van der Horst, historicus, is volkomen ideologisch dement of in populaire termen "gestoord", en is daar totaal blind voor, en gaat er nog eens driedubbeldik opnieuw tegenaan:
  Gutmenschen zeggen eigenlijk nooit waar het op staat. Laten we dat dan bij wijze van uitzondering maar eens wél doen

Enzovoort.
    Met als als "zijdelingse" illustratie:
  Daar loopt ze . De boerka weet haar ranke gang niet te verbergen. En ze kijkt met stralende ogen door de gleufjes tussen het zwarte textiel.

Terwijl de werkelijkheid van de islam die van een gebochelde trol is. Het is om dit soort geïnternaliseerde beelden in stand te houden, dat de meest absurde zaken worden verkondigd.


Naar Cognitieve dementie  , of site home  .