WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Neurologie begrippen: tijdsdynamiek

19 apr.2015

In Neurologie, begrippen  zijn argumenten gegeven voor een globale tijdsdynamiek in de hersenen in de vorm van frames als in een film, en gepaard gaande een zaagtand-achtig verloop van opbouw-en-terug-naar rust-en-opbouw-enzovoort.  Een aanpak die overal in de signaalverwerking voorkomt, en aangezien een groot deel van de taken van de hersenen bestaat uit signaalverwerking, is er dus een uistekende kans op soortelijke processen hier. Waarvan nu zeer concrete aanwijzingnen zijn, zoals tradiotioneel, komende uit de sfeer van de pathologie, hier het verschijnsel van migraine.


Uit: Psyche & Brein,  nr. 1-2016, door Markus Dahlem

Het mysterie van migraine

Migraine is behalve een zeer belastende ook een nogal mysterieuze aandoening. In een poging het raadsel eindelijk eens op te lossen, richten onderzoekers hun aandacht nu op de zogeheten aura's -visuele verschijnselen die vaak aan een migraineaanval voorafgaan. Die aura's lijken verband te houden met een golf van elektrische activiteit die door de hersenschors loopt.

Na het middageten kreeg mevrouw Pogge migraine. Migraine is hoofdpijn, ook als je helemaal geen hoofdpijn hebt.' Dat schreef Erich Kästner in 1931 in zijn kinderboek Pünktchen und Anton. Die vileine opmerking bevat zeker een kern van waarheid: zo'n vijf procent van de migrainepatiënten voelt helemaal geen pijn of heeft af en toe een aanval zonder pijn. Maar dat is natuurlijk geen reden om migraine dan maar af te doen als een ingebeelde ziekte, zoals wel eens gebeurt. Kennelijk is de hoofdpijn slechts een symptoom van deze complexe aandoening, waarvan de oorzaken nog altijd niet volledig zijn opgehelderd.    
    Migraine is een volksziekte. Twee op de vijf vrouwen en een op de vijf mannen hebben er minstens eenmaal in hun leven mee te kampen. ...


Red.:   Met als voor de hand liggende conclusies dat ten eerst het een bij iedereen voorkomend proces in de hersnen betreft, en ten tweede dat het kennelijk zo kritisch staat afgesteld dat het makkelijk uit evenwicht is te brengen. Een evenwicht dat zich in en aantal dagen hersteld, waaruit je kan afleiden dat er het vrijwel zeker een aanzienlijke biochemische component heeft - die tijd is natuurlijk de tijd nodig voor het afvoeren van de afvalstoffen die het gevolg zijn van de aanval. En die aanval is dus vrijwel zeker doodgewoon een kwestie vam lokale hyperactiviteit.
    Oké, dat kon eigenlijk iedereen bedenken. Nu de nieuwe informatie:
Soms heeft de patiënt tijdens zo'n aanval ook een vervormde waarneming van zijn/haar eigen lichaam of van de omgeving. In 1995 heeft de arts John Todd daarvoor de term `Alice-in-wonderland'-syndroom gemunt. In de gelijknamige roman van Lewis Caroll (1832-1898) krimpt de titelheldin plotseling nadat ze van een paddestoel heeft gegeten, om even later zo groot als een reus te worden. Men vermoedt dat Caroll, die eigenlijk Charles Lutwidge Dodgson heette en zelf aan migraine leed, zich heeft laten inspireren door een veel voorkomend symptoom van de ziekte: de migraine-aura.    ...
    Normaliter begint een migraine-aura geleidelijk en houdt vervolgens heel lang aan. Zelfs wanneer er meerdere aura's optreden, houdt de aurafase in de regel na een paar uur op en gaat dan over in de hoofdpijnfase. Onderzoekers breken zich al geruime tijd het hoofd over vragen als: Wat gebeurt er tijdens een migraine-aura in de hersenen? Welke fysiologische processen liggen eraan ten grondslag? En welke relatie bestaat er tussen die aura's en andere symptomen, en dan met name de vaak martelende pijn?
    In het geval van visuele aura's verschijnen er vaak karakteristieke vormen in het gezichtsveld. De patiënt ziet plotseling bijvoorbeeld sikkelvormige zigzagpatronen, zogeheten flikkerscotomen ... De typerende zaagtandpatronen van de aura's worden ook wel fortificaties genoemd, omdat ze doen denken aan de verdedigingswerken rondom een vesting.

 

En daar zie je een grote hoeveelheid zaagtandpatronen. De technsiche verklaring: het beeld wordt opbouwd in een aantal stappen middels een aantal proceesn met een gesyncroniseerd zaagtandverloop, en ergens is die opbouw uit zijn synchronisatie gelopen, zodat je de losse processen in het beeld krijgt.


Naar Neurologisch, begrippen  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home