WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Neurologie beslissingen: EEG golven

11 jun.2009

Onder een voorbeeld van een EEG met diverse soorten hersengolven  - merk op dat dit golven zijn zoals opgevangen van de hele hersenen, en dat er dus geen detailprocessen zichtbaar zijn:

De combinatie van de "Relaxed" en "Excited" patronen geven echter sterk aanleiding tot het vermoeden dat de waargenomen patronen het gevolg zijn van vele, meer fundamentele, regelmatige, golven waarvan de frequenties licht verschillen, en het aantal varieert met de mate van opwinding van de persoon. In een opgewonden toestand zijn er dan meer golven van verschillende frequentie, zodat die elkaar vrij sterk uitdoven zoals in de eerste EEG golf - in rusttoestand is er volgens dit vermoeden een kleiner aantal regelmatige golven, waardoor je het relatief regelmatige patroon van de tweede EEG golf krijgt. De slaappatronen zouden kunnen ontstaan omdat dan de frequenties veel meer uiteen gaan lopen.
    Maar er is nog een andere manier om de regelmaat (formeel: de coherentie) uit de golven te halen:


Uit: DePers.nl, 11-11-2009.

Joint veroorzaakt chaotische hersengolven

Na het roken van cannabis verslechtert het geheugen tijdelijk. ... Onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft nu uitgewezen dat na een flinke haal van een sterke joint bepaalde hersengolven door elkaar gaan lopen met als resultaat een minder goed functionerend werkgeheugen. ...
   In het werkgeheugen van de hersenen wordt tijdelijke informatie opgeslagen. Een voorbeeld is het intoetsen van een telefoonnummer dat je net hebt gehoord. De Utrechtse onderzoekers lieten proefpersonen na het roken van een zeer sterke joint een kort rijtje cijfers onthouden. De inmiddels stonende vrijwilligers werd gevraagd of een bepaald getal in het rijtje voorkwam. Ze deden er twee keer zo lang over dan zonder roes.
    De onderzoekers kwamen er na metingen achter dat de zogenaamde thètagolven door elkaar gingen lopen. Er ontstond als het ware een chaos die bleek samen te hangen met de afname van het werkgeheugen. Dat de mens een telefoonnummer voor korte tijd kan onthouden, komt door de herhaling van deze informatie tussen twee pieken van thètagolven. Wanneer die pieken wegvallen door cannabisgebruik, werkt het werkgeheugen minder goed. ...


Red.:   Ook ander onderzoek wijst erop dat het geheugen werkt, zowel bij opslag als bij weergave, door middel van regelmatige patronen van golven - daarover later elders meer. Dit zijn waarschijnlijk niet de thèta-golven zelf - die thèta-golven zijn een bijproduct, het totale resultaat van die meer fundamentele golven.
    En er is nog een verband:
  Thètagolven, die een snelheid van vier tot acht golven per seconde hebben, worden ook vaak gemeten tijdens lichte slaap.

En ook weer uit ander onderzoek is vastgesteld dat tijdens de slaap gedurende de dag geleerde zaken in het permanente geheugen worden opgeslagen - verklarende het optreden van thèta-golven.


Naar Beslissingen, neurologisch  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home