WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Psychologische praktijktips: behandelingen

11 jan.2006

Een overzicht van diverse behandelingen:


Uit: De Volkskrant, 16-09-2006, door Pay-Uun Hiu

Durf ook nee te zeggen

Psychotherapie behelst meer dan eindeloze sessies op de divan ŗ la Freud, of Sigmund-achtige flauwekul. TherapieŽn heb je in soorten en maten. Maar hoe weet je wat goed voor jou is? Raadpleeg internet, de Gouden Gids of een therapieadviseur. En uiteindelijk: jezelf.


Goeden en slechten
Heb je een acute burnout, een zware depressie of een psychotische aanval, dan ga je niet rustig op de bank overwegen welke therapie het meest geschikt zou zijn. Dan bel je de huisarts of iemand die meteen hulp kan bieden.
    Maar er zijn ook klachten van minder urgente aard, die niet vanzelf overgaan en waarbij professionele hulp welkom kan zijn: steeds opspelende schuldgevoelens, moeite met het stellen van grenzen of het maken van keuzen, vliegangst, problemen met je partner.
    Dan is de huisarts eveneens een goede optie, maar je kunt ook zelf op zoek gaan naar een vrijgevestigd therapeut. Je kunt de Gouden Gids pakken of op internet kijken, er zijn zelfhulpgidsen zoals de Therapiewijzer van Maja Vervoort en Monique Weiland (uitgeverij Archipel) of In psychotherapie van Ite RŁmke (uitgeverij Anthos).
    Wie er alleen niet uitkomt, kan terecht bij Ellen Beekveldt, die een bureau voor therapiekeuze heeft (www.therapiekeuze.nl). Zij geeft onafhankelijk advies, waarbij het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat zij de cliŽnt in behandeling neemt.
    Een gangbare indeling is die tussen langdurende en kort(er)durende therapieŽn; en tussen therapieŽn die gericht zijn op het ontwikkelen van inzicht in jezelf, of op het gericht aanpakken van een bepaalde klacht.
    Hoe je de goeden van de slechten moet onderscheiden, is een lastige en in hoge mate persoonlijke kwestie. ‘Je bent zelf de beste beoordelaar’, aldus Jean Pierre van de Ven, vrijgevestigd psycholoog gespecialiseerd in relatietherapie en internettherapie.
    Erkende psychologen en psychiaters zijn geregistreerd in het BIG-register en voldoen aan de officiŽle eisen om hun beroep uit te kunnen oefenen. Therapeuten in de alternatieve zorg zijn vaak aangesloten bij een eigen beroepsvereniging, zoals de Vereniging van Haptotherapeuten.
    Maar een therapeut kan nog zo goed zijn, als het niet klikt, heb je er volgens Van de Ven niks aan. ‘Wacht niet te lang met oordelen’, adviseert hij. ‘Na vier, vijf zittingen moet je toch wel enige verandering kunnen voelen.’
    Of in de woorden van Ellen Beekveldt: ‘Durf ook nee te zeggen tegen een therapeut als het niet goed voelt.’

Analytische therapieŽn
De klassieke psychoanalyse zoals die in de vorige eeuw door Sigmund Freud werd ontwikkeld, is het basismodel van de persoonsgerichte en inzichtgevende therapie. Deze bestaat uit veelvuldige sessies bij de therapeut, gemiddeld vier tot vijf keer in de week, en de behandeling kan enkele jaren duren.
    Deze vorm van psychotherapie wordt steeds minder toegepast en een nadeel is, vindt Jean Pierre van de Ven, dat nooit wetenschappelijk is aangetoond dat deze methode ook werkt.

GedragstherapieŽn
De gedragstherapieŽn die sinds de jaren negentig gebruikelijk zijn, worden tot de klachtgerichte en korter durende therapieŽn gerekend. Met name de cognitieve gedragstherapie kan door de sterk gestructureerde aanpak met een beperkt aantal sessies zeer effectief zijn, zoals ook in diverse wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond.
    De meeste van deze therapieŽn zijn gericht op behandeling van duidelijk omschreven symptomen, zoals depressie, angst, verslaving en posttraumatisch stress syndroom (PTSS).
    De basis voor de cognitieve therapieŽn (waaronder tot op zekere hoogte ook de rationeel-emotieve therapie RET) is het doorbreken van het patroon van automatische gedachten: de manier waarop je kijkt naar jezelf is bepalend voor je gedrag en hoe je je voelt. Door anders te denken, kun je ook je gedrag en gevoelens beÔnvloeden.
    Door de gestructureerde opzet leent cognitieve gedragstherapie zich goed voor behandelingen via internet. Instellingen als Interapy en Annazorg bieden therapieŽn via internet waarbij de cliŽnt persoonlijk contact heeft met zijn behandelaar. Bij Interapy is dat contact uitsluitend virtueel, Annazorg heeft een combinatie van virtueel en ‘live’-contact.   ...


Red.:   Een idee van de aan de cognitieve therapie verwante rationeel emotieve therapie (RET) kan men halen uit het onderstaande postuum van de ontwikkelaar, Albert Ellis:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2007, van correspondent Diederik van Hoogstraten

‘Ik ga wel met pensioen als ik dood ben’

De psychotherapeut Albert Ellis bestreed Freud tot het einde. Neurose? ‘Een duur woord voor zeuren.’


Een onderzoek onder Noord-Amerikaanse psychologen rangschikte 25 jaar geleden de invloedrijkste therapeuten. De New Yorker Albert Ellis stond op de tweede plaats, onder Carl Rogers, de oprichter van de humanistische psychologie, maar ťťn plaats boven Sigmund Freud. Dit leek Ellis terecht. ‘Freud was out of his fucking mind’, zou hij later zeggen.
    Ellis zei altijd wat hij dacht en bestreed Freud tot zijn dood – afgelopen dinsdag, overleed hij op 93-jarige leeftijd.
    Al in de jaren vijftig maakte Ellis zich los van Freud, de grondlegger van de psychoanalyse. Neurose was ‘gewoon een duur woord voor zeuren’, zei Ellis. Zijn psychotherapie schreef een korte periode van intense bemoeienis voor, gekoppeld aan doelgerichte methoden waarmee de patiŽnt zelf verder kon.    .....
    De cultuur van New York is onlosmakelijk verbonden met de psychologie. De filmmaker Woody Allen heeft met zijn decennia van psycho-analyse en Freudiaanse denkraam bijgedragen aan die reputatie, maar zeker zo belangrijk was Ellis, die generaties van therapeuten en patiŽnten beÔnvloedde met zijn no-nonsense aanpak.
    Toch hadden veel collega’s een hartgrondige hekel aan hem, wist Ellis. ‘Ze namen me kwalijk dat ik zei dat therapie geen jaren hoeft te duren.’   .....


Naar Psychologische praktijktips  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , Algemeen overzicht  , of site home  .