WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Intelligentie: achterstandsprogramma's

Uit een interview met emeritus hoogleraar psychologie Dolph Kohnstamm, naar aanleiding van de week van de kindermishandeling.


Uit: De Volkskrant, 13-11-2004, door Karolien Knols

'Ik heb niks tegen een tik op zijn tijd'
...
Hielp uw programma [om de achterstand van kinderen te verminderen,  red.]?
'Te weinig. Amerikaanse collega's zeiden: jullie moeten op nog jongere leeftijd beginnen. Toen ben ik in Amsterdam de Proefkreche begonnen. Dertig kinderen, van wie driekwart uit gezinnen met een lagere opleiding, werden door een team, aangevuld met een psycholoog en een maatschappelijk werker, ondersteund in hun sociale en cognitieve ontwikkeling.
    'Na vijf jaar moesten we concluderen dat het onmiddellijke effect goed was, maar dat de voorsprong die ze hadden op de controlegroep na twee jaar op de gewone kleuterschool volledig weg was. Sindsdien heb ik in dit opzicht teleurstelling na teleurstelling te verwerken gehad.'

Twintig jaar later probeerde u het toch weer opnieuw met allochtone kinderen.
'Ik kon me er niet bij neerleggen dat leerprogramma's geen effect hadden. Maar ook voorschoolse voorzieningen voor allochtonen halen niks uit. Ik heb het althans niet kunnen bewijzen. Mensen die het tegendeel beweren, sjoemelen óf met wetenschappelijke data, óf zijn zo gedreven door idealisme en politieke wil te overtuigen dat ze die data aan hun laars lappen.'

Dus u opperde uit frustratie dat het genetisch bepaald is dat de ene bevolkingsgroep intelligenter is dan de andere.
'Ik vind nog steeds dat we die vraag, althans wetenschappelijk gezien, niet uit de weg mogen gaan. Hier word je dan aan de schandpaal genageld, maar in Amerika zijn studies verschenen waaruit blijkt dat de intelligentieverschillen tussen zwarten en blanken de afgelopen decennia weliswaar zijn verminderd, maar nog steeds rond de tien iq-punten schommelen. Wat niet wegneemt dat in die laag scorende groep toch ook kinderen zitten met hoge intelligenties.' ...


Uit: Dagblad De Pers, 10-06-2008,

Voorschool heeft weinig effect op achterstand

Voorschools onderwijs heft de achterstanden van peuters niet op. Wel heeft de zogeheten voorschool achteraf een effect: eenmaal op de basisschool lopen vooral autochtone kinderen een deel van hun achterstand in bijvoorbeeld taal of sociale ontwikkeling in. Ook heeft voorschools onderwijs een licht positief effect op de taalontwikkeling van veel kinderen, concluderen onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Tilburg.
    Voorschoolse programma's werden in 2000 geïntroduceerd om achterstanden bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar aan te pakken. De onderzoekers ontdekten dat leerlingen van scholen met een voorschools programma niet beter dan leeftijdsgenoten scoren op taal, rekenen en werkhouding. Wel maken deze kinderen een iets snellere taalontwikkeling door tussen groep 2 en 4, al lijkt dat niet te gelden voor Marokkaanse en Turkse kinderen.   ...


Naar Menswetenschappen Wetenschap lijst , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .