WERELD & DENKEN
 
 

Burgeroorlog, etnisch

Een revolutie of burgeroorlog kent meestal een langdurige aanloop. Leert de geschiedenis. Met als andere kenmerk dat die aanloop tijdens die aanloop zelf pas heel laat als aanloop gezien en erkend wordt. Wat logisch is, want als men de situatie erkent als aanloop naar een burgeroorlog, doet men wel vermoedelijk andere dingen en neemt men vermoedelijk wel andere besluiten, die de kans op een burgeroorlog verminderen.

Al langere tijd was er bij deze redactie het idee om expliciete aandacht te besteden aan die aanloop. Waarbij als eerste duidelijk gemaakt moet worden dat er sprake is van een aanloop.

Na wat terugdeneken over de huidige, schrijvende september 2016  en vorige situaties, en met als directe aanleiding een bericht over anti-asielzoekersprotest in Oude Pekela, lijkt het meest duidelijke punt om aan te wijzen als kantelpunt richting start van een aanloop richting interetnische burgeroorlog wel gevonden: de acties van zwarten en politiek-correcte elite tegen Zwarte Piet.

Daarvoor zijn meerdere redenen. Ten eerste dat het duidelijk een nieuwe fase was - de betrokken zwarte actievoerders waren al een aantal jaren bezig maar zonder voldoende aandacht te krijgen van de politiek-correcte elite, maar ineesn was die aandacht er wel. Zeg maar van de Pauw's, DWDD's, Volkskrant'en, Trouw's enzovoort.

De tweede reden om dit als kantelpunt te zien: er kwam een openlijk en massaal verzet van de autochtone bevolking. Natuurlijk aanvankelijk uitsluitend op het internet, maar dat was zo overweldigend, dat de Pauw's, DWDD's, Volkskrant'en, Trouw's enzovoort er wel aandacht aan moesten besteden, zij het natuurlijk in de strikt afkeurende zin. Zoals bij Pauw: je zet een slecht-articulerende voorstander van Zwarte Piet tegenover een tafel vol welbespraakte tegenstanders, liefst van het soort Bekende Nederlander. Of anders de beul Peter R. de Vries.
    Op dit moment, september 2016, verkeert de politike-correctheid in dubio over wat verder te doen, omdat de anti-Zwarte piet beweign successen boekt in de grote steden met hun gekleurde meerderheden, maar niet in de rest van het land. En iedere verdere actie in botisng dreigt te komen met de wijdere campagne die loopt rond de "vluchtelingen" of beter asielzoekers of beter economische migranten, waarin met beweert: "Immigratie betekent niet dat Nederlanders iets van hun identiteit hoeven in te leveren".

Een derde reden maar eentje die verder niemand is opgevallen: de moslims en andere niet-zwarte allochtonen kozen allemaal partij voor de zwarten.

Dat was vermoedelijk het voornaamste kantelpunt.

Dat dit een kantelpunt is, wordt versterkt door datgene dat als tweede in aanmerking komt, maar ook gezien kan worden als versterking van het eerste: het aansluiten van de zwarte activiste Sylvana Simons bij de Turken-partij DENK.

Met het noemen van welke naam er weer een stap verder terig gemaakt kan worden. want ook in aanmerking komt het punt waarop die zwarte Sylvana Simons, bekend van een vroeger populair muziekprogramma op één of ander commercieel tv-kanaal, zich profileerde als zwarte activiste, door een ongeholpen Nederlands sprekende Tsjech genaamd martin Simek op televusie, ijn het populaire programma DWDD, te kastijden voor zijn gebruik, hoogst vriendschappelijk bedoeld, van de term "zwartjes" - voor zwarte kinderen die hij geholpen had. "Kleine zwarten" is "zwartjes". De zwarte Sylvana Simons deed uiterst onaangenaam tegen de als sympathiek ervaren Martin Simek uitleg of detail , en op het internet werd de zwarte Sylvana Simons op diverse wijzen gewezen op haar kwalijke inborst, en het racisme van haar houding. Voor de zwarte Sylvana Simons aanleiding om zich daarover twee dagen later, de gelegenheid gegeven door datzelfde DWDD, te beklagen.
    Af te korten tot: het racisme van de zwarte Sylvana Simons kreeg steun van de blanke politiek-correcte elite. En de politiek-correcte elite keerde zich tegen de autochtone Nederlanders die zwarte Sylvana Simons hadden gewezen op haar racisme, en werden op hun beurt door de zwarte Sylvana Simons en elite beschuldigt, onder de noemer "racistische bagger". Merk op: iedere kritiek op een geklerud en met name een zwarte persoon is "racisme", en indien gedaan door meer dan één persoon over dezelfde kwestie: "racistische bagger".

Overigens werkt dit natuurlijk ook cumulatief: het anti-Simek-racisme van Simons kreeg zo veel weerstand omdat er al zo veel eerder was gebeurd, waaronder het Zwarte-Piet gebeuren.

Wat zich dus nog een keer versterkte bij de DENK-aansluiting. De partij DENK is een afsplitsing van twee PvdA-leden die ruzie kregen binnen die partij omdat ze zich niet wilden distantiëren van de zoveelste politieke inmenging vanuit Turkije in Nederland, oftewel: het is een openlijk pro-Turkse partij. En de zwarte Sylvana Simons heeft dus geen enkele poltieke én maatschappelijke binding met de ideeën van deze Turkse en ook duidelijk islamitische partij. Op één ding na, dat overduidelijk is, maar tot nu toe nooit openlijk is uitgesproken: ze keren zich alle twee tegen de blanke Nederlandse maatschappij en cultuur -  of liever (want Nedelandse baantjes en uitkeringen willen ze wel): de Nederlandse oftewel blanke burgers.

Dit is een nauwelijks te ontkennen teken van interetnische wrijvingen, en zo weinig te ontkennen, dat waar een aanzienlijk aantal politiek-correcten zich verbaasde over die aansluiting en zich zelfs er tegen uitsprak, niemand deze voor iedereen duidelijk zichtbare achtergrond durfde noemen.

Dus waar de inter-etnische burgeroorlog een veel langere aanloop kent, natuurlijk, liggen deze gebeurtenissen op dat deel van de groeikromme waar de helling het grootst is, zie hier  :
S-curve

Het punt waar het van in de diepte liggende veenbrand overgaat in de eerste zichtbare rook en kleine vlammetjes bij de grond. Die grond zijnde in de huidige tijd het internet.

Een veenbrand die dus heel "onschuldig" gestart is: de eerste bazarwinkeltjes, de eerste theehuizen, de eerste moskeeën, de eerste hoofddoeken, de eerste hoofddoek op televisie, het begin en voltooiing van de fysieke segregatie, enzovoort. Het linkerdeel van de groeikromme.

Waaraan nog een paar punten toegevoegd kunen worden, te beginnen met "de Turkse burgeroorlog in Nederland". De pogong tot staatsgreep in Turkije in 2016 leidde in Nederland tot pro-Erdogan demonstraties met massaal Turks vlagvertoon, uitspraken van Turken voor de Nederlandse microfoon als "Turkije is mijn vaderland en mijn liefde", en verwensingen richting Nederlanders van het niveau "Fuck jullie allemaal en rot op".

De politiek-correcte media, en politiek, hebben dit niet verder aangeroerd, to minister-president Rutte er in het kader van aanstaande verkiezingen er een item van maakte, en achteraf reageerde met "Pleur zelf op!". Tot algemene politieke veroordeling. Onder het motto: dit is niet verbindend.

Waarmee het bereikt is dat iedere ontkenning van het bestaan van interetnische spanningen volstrekt futiel is, hoewel nog steeds uitvoerig ontkend op alle mogelijke manieren. Een dagblad Trouw drukt onderzoek af waaruit zou volgen dat moslimjongeren minder moslim worden", een herhaling van dit soort onderzoeken van 5, 10, 20 en 30 jaar geleden. En berustend op een foutieve interpretatie van de gegevens uitleg of detail . Een dagblad de Volkskrant probeert altijd te onpas moslims voor te stellen als "mensen zoals u en ik":... , en dit dan zo frequent dat ze de neus stootten toen ze een moslim in de file voor Schiphol in verband met veiligheidsmaatregelen fotografeerden als "normale Nederlander":
... en de moslim prompt een proces aanspande vanwege "stigmatisering". Een proces dat hij natuurlijk won want moslims krijgen altijd gelijk van de D66-rechters uitleg of detail .

Wat de media doen het het tegenhouden van de natuurlijk tegenkracht bij de allochtone uitingen van afkeer van de Nederlandse cultuur, namelijk de reacties van de Nederlanders. Waardoor ze de exponentiële groei van het linkerdeel van de groeicurve mogelijk hebben gemaakt, en waarmee ze nog steeds bezig zijn, dus. Een exponentiële groei die indien zich voortzettend per definitie leidt tot een catastrofe, zie de al eerder gegeven link naar dit soort groeiprocessen.

Dit wordt de rapportage van de groei van die curve van interetnische spanningen, vanaf het moment ergens midden september 2016.

Te beginnen dus met het bericht uit het noorden des landes (de Volkskrant, 19-09-2016, van verslaggeefster Wil Thijssen):

  Oude Pekela heeft er genoeg van

In Oude Pekela waakt een burgerwacht over de vrouwen en kinderen, want de gemeente doet immers niets tegen asielzoekers. 'Wij willen hier weer fatsoenlijk over straat kunnen.'

Tussentitel: En dan komen hier asielzoekers met hun dure mobieltjes - dat schuurt hè

...    Het is onrustig in Oude Pekela. Een dronken asielzoeker heeft afgelopen week bij zijn aanhouding een agent verwond, en een winkeldief maakte kort daarop zijn arrestatie 'moeilijk', aldus de politie.
    Het bevestigt wat veel inwoners denken: die lui deugen niet. Maar ondanks de arrestaties doet de gemeente niks, zeggen de dorpelingen, die vinden dat ze niet serieus worden genomen. ...
    Het is reden voor een hele reeks manifestaties hier op het plein, scandeert Marcel voor het stadhuis. 'Net zolang totdat er naar ons wordt geluisterd. Willen wij hetzelfde als wat er in Zaandam gebeurt? Wegvluchten omdat je dorp wordt overlopen met respectloze gasten?' Hij oogst applaus.
    Zijn aanhangers hebben inmiddels de burgerwachtbeweging 'Soldiers of Odin' opgericht - helden die hun vrouwen en kinderen beschermen tegen naderend onheil. 'Als de politie niks doet, kun je erop wachten dat we zelf politietje gaan spelen', zegt een tweede 'Marcel' (32), die op zijn rechterarm groot 'Nordic', en op zijn linker 'Thunder' liet tatoeëren.   ...
    Oude Pekela broeit als een smeulend strootje in een hooiberg. Zo'n vijfhonderd meter verderop rijden politiebusjes af en aan om het asielzoekerscentrum te beveiligen. 'Vroeger had niemand last van het asielzoekerscentrum, maar enkele jaren geleden ging het mis', zegt Hendrik uit Beerta, die hier in Oude Pekela is opgegroeid. Er was een vechtpartij op de kermis, tussen asielzoekers en dorpelingen, waarbij met stokken en fietskettingen werd geslagen. En sindsdien is er geen kermis meer. 'Geen schiettent, geen botsauto's, geen zweefmolen, niks.' Dus de asielzoekers hebben gewonnen, wil hij maar zeggen. Het dorp is daarmee voorgoed veranderd. 'En dat pikken we niet.'

Het gebeuren van een eerder geval van lastig-vallen en het bestaan van een buurtwacht die 'Soldiers of Odin' heet was een eerder tijdstip waarop deze redactie dacht over vorm van signalen van een etnische burgeroorlog, maar toen kwma deze vorm nog niet op. Dat er zo'n soort beweging zou opstaan, was namelijk allang een voorspelling. Daaraan was slechts één ding verwonderlijk: dat het niet allang en veel eerder was gebeurd.

En omdat gewone Nederlanders er te gematigd en schuchter voor zijn, komt het dus uiteindelijk in de handen van ruwer volk. Waar de Volkskrant dan weer gebruik van maakt, in dat eerdere bericht en ook nu, met het suggeren van nazi-sympathieën:

De fotograaf van de Volkskrant zet de enige vlag die nazi-sympathieën zou kunnen suggereren prominent in beeld:

Waarom stuurt dit aan op burgeroorlog? Omdat als het gaat om demonstraties van moslims met jihadvlaggen, de Volkskrant die beelden en densoods de berichten censureert.

De Volkskrant schrijft:
  De politie en de asielopvangorganisatie COA ontkennen dat een 12-jarig meisje onzedelijk is betast; ze doet geen aangifte en onderzoek heeft niks opgeleverd ...

... en censureert dit bericht (GeenStijl.nl, 16-09-2016, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Verkrachting Ede gedoofpot wegen asielig

Door drie asielzoekers in een verlaten kantoor verkracht worden. Het overkwam een 18-jarig meisje in Ede, maar dat mag u niet weten van de burgemeester. Nee, want stelt u zich toch eens voor, als u geschokt bent door dit soort dingen, dan bent u een foute bruine nazi. Burgemeester Cees van der Knaap van Ede (CDA) besloot daarom de zaak drie weken onder de pet te houden, om de oppositie tegen meer asielopvang in de gemeente niet in de kaart te spelen. Deugen en meedoen met de asielmaffia is namelijk belangrijker dan het beschermen van de bevolking van de gemeente.

Dus iedereen die dit gelezen heeft, gelooft niets meer van wat de Volkskrant schrijft, wat bestuurders beweren, en de overheid in het algemeen aangaande dit soort zaken. Dit soort zaken zijnde alles dat met asielzoekers en allochtonen te maken heeft.

Zijn er demonstraties naar aanleiding van terreursaannslagen in Frankrijk zoals die op Charlie Hebdo, dan wordt de daar aanwezige doodenkele moslim prominent in beeld gebracht en drie keer langs de camera geparadeerd. Met als bedoeling en dat de mensen zich minder verzetten tegen de moslims, en als resultaat daarvan dat de moslims weer de volgende reeks aanslagen kunnen plegen.

Bestuurders en media zijn mede-schuldig aan de reeks opeenvolgende aanslagen door moslims wegens goedpraterij en gebrek aan ingrijpen bij de eerste paar.

Plegen de moslims buurtterreur, dan hoor je er niets van in de media.

Plegen de moslims buurtterreur én zetten ze dat zelf op internet, dan nog weet de Volkskrant dat te vergoelijken (De Volkskrant, 20-09-2016, column door Toine Heijmans):
  Tuig van de richel

Hartstikke leuk die woede over de treiterboys in Zaandam ...
    In de Kanaalstraat met Alptekin Akdogan, voorheen treiterturk. ...
    ...Alptekins beste vrienden, Osman en Ahmet, zijn brave burgers en daar komt Nordin aanlopen, ook ex-treiterturk. De jaren voor de Santa Fé waren waste of time, zegt hij. Wat doe je nu, Nordin? 'Ik werk als financieel analist op de Zuidas.'

Oftewel: met deze buurtterroristen loopt het goed af (net als als die in de Schilderswijk, die in grote getale zijn afgereisd naar Syrië als jihadist ...).

Dit natuurlijk geheel in tegenstelling tot de buurtwacht in Oude Pekela.

Die leidt tot fascisme en de Derde Wereldoorlog

Dat allemaal regelrecht stuurt richting burgeroorlog snapt iedereen

De Volkskrant, en de rest van de media, stopt met haar handelen meer vuur in de veenbrand en gooit er tegelijkertijd meer klei op zodat dat vuur extra vuur minder zichtbaar is.

De manier om op dubbele wijze bij te dragen aan het aansturen richting burgeroorlog.

Maar er ook de de etnie waarmee deze analyse gestart is: de zwarten, speelt dit proces van stoken aan de verschillen. Op ditzelfde moment van schrijven wordt de zaak "Mitch Henriquez" heropgevoerd. De zaak: Henriquez, van de erkend schietgrage genus "Curacoaenaar", raakte op een muziekfestival in een woordenwisseling met politie die voorkennis heeft van eerdere schietpartijen van Curacoaenaars op festivals omdat ze elkaar daar ontmoeten en "respect" moeten betonen, en Henriquez rep dat hij een pistool in zijn broekzak had. Waarop er een paar agenten op hem wilden arrsteren, waarop hij zich als een echte zwarte als een wildeman verzette en uiteindelijk vijf agenten op hem springen omdat hij minstens 150 kilo woog en hij uiteindelijk de dood vond vanwege gebrek aan zuurstof, omdat het metabolisme zoveel inspanning niet meer aankon (men zegt dat hij verstikt werd maar dat is dus onbewezen - wel bewezen is dat dit soort arrestatiedoden altijd mensen betrof die zich hevig verzetten en overgewicht hadden).
    De hele zwarte gemeenschap riep onmiddellijk om wraak, en samen met de moslims hielden ze zich geurden een kleine week bezig met brandstichting en plundering in de Haagse Schilderswijk - het geheel had in Den Haag plaatsgevonden en in de Schilderswijk zijn ze de baas.
   Onder druk van de dreiging van zwarte plundering en brandstichting heeft het Openbaar Ministerie nu besloten twee agenten te vervolgen. De zwarten willen meer wraak. Die willen alle vijf agenten vervolgd hebben. natuurlijk. Want blank en in de buurt. Wraakcultuur past bij respectcultuur uitleg of detail . De zwarten worden uitgenodigd door de media om hun verlangen naar wraak bot te vieren, onder andere bij Pauw uitleg of detail (19-09-2016, vanaf 20:31 min.). Presenattor Jeroen Pauw diende niet alleen als presentator, maar ook als aanklager, rechter en beul voor de betrokken agenten (een milde omschrijving, overigens - dit is niet te reproduceren). De advocaat van de nabestaanden is ene Gerald Roethof, een erkende zwarte haatzaaier. Iemand met het uiterlijk van een drugscrimineel, die in dure en snelle auto's rondrijdt, en de politie beschuldigt van racisme omdat ze hem als "zwarte drugscrimineel" regelmatiug staande houden. Wat hun taak is - om zwarte drugscriminelen staande te houden.
    Het duo Pauw en Roethof komt aan het einde tot een overlegje over het vonnis. Ze vinden iets van vijf of zes jaar gevangenis voor de agenten wel passend. En wat de agenten gedaan hebben is doodslag oftewel opzettelijk doden.
    Een totaal absurde eis, want dat krijg je in Nederland niet als je een bejaarde oma vermoordt (want slechte jeugd enzovoort). En als je ook nog zwart of moslim bent, krijg je nog niet een kwart.
    Waarna er dus bij welk vonnis dan ook twee partijen vol wrok zitten: de zwarten want die willen eigenlijk al die agenten executeren, en de blanken want die willen de agenten een lintje geven vanwege het handhaven van de orde in het aangezicht van schietgrage zwarten uitleg of detail .

En zo stuurt Jeroen Pauw op wekelijkse basis regelrecht aan op etnische burgeroorlog. Waarbij aan te tekenen valt, mede omdat dit een etnische kwestie is, dat deze keuze voor hem logisch is, want Jeroen Pauw is niet van de Nederlandse etnie, maar de Joodse. Dus, blijkt tot nu toe steeds, rotsvast aan de kant van de andere niet-Nederlanders uitleg of detail .

Deze zaak maakt deel uit van een wijder maatschappelijk proces, dat ook weer behoort tot de aanloop naar burgeroorlog. Dat wijdere proeces is de anders-etnische instrrom en de toename van criminaliteit die dat tot gevolg had. Zo'n vier tot vijf keer uitleg of detail . Wat automatisch leidde tot een overeenkomstig ingrijpen van de politie, tegen deze groepen. ook vier tot vijf keer zo vaak als voorheen met alleen een blanke bevolking. Wat dus ook disproportioneel is ten opzichte van de etnische numerieke verhouding in de bevolking. En dat zijn de niet-blanken tegen gaan protesteren. Eerst binnensmonds, maar sinds enkele maanden geleden ook openlijk. Met als uithangbord de zaak van de rapper Typhoon. Die als jonge gekleurde in een veel te dure auto voor een jongeman en ook nog eens een gekleurde, werd staande gehouden door de politie. Op zoek naar zwarte drugscriminelen. Dat werd dus "etnische profilering" genoemd en veroordeeld. Door de hele elite.

Het is statistische profilering en een passende aanpak van criminaliteit.

En dat maakt dus nu ook deel uit van de aanloop naar de etnische burgeroorlog, omdat de elite ook hier partij kiest voor de gekleurden. De zwarten in dit geval en dat is een extra factor want zwarten mag je geen enkele minder gunstige eigenschap toedichten want ze zijn al zo heel erg zwak (dat laatste zegt men er naturlijk nooit bij maar dat is het wel natuurlijk).

En ook dat is in de zaak Henriquez allemaal terug te vinden (De Volkskrant, 20-09-2016, door Hassan Bahara):
  Hoe kon het zo misgaan met Mitch?

En het antwoord is al gegeven. Auteur: Hassan Bahara. Bahars is iemand die bij rabiaat politiek-correct weekblad met beperkte oplage De GroeneAmsterdammer systematisch aan het haatzaaien was richting blanke Nederlanders ("Alles wat niet goed gaat met allochtonen is de schuld van de blanken/witten"), en nu door de Volkskrant is aangenomen om het op ruimere verspreiding en met grotere frequentie zijn inzet voor de etnische burgeroorlog voort te zetten uitleg of detail .
    Bewijsje:
  Op 27 juni vorig jaar bezoekt de 42-jarige Mitch Henriquez een muziekfestival in het Haagse Zuiderpark. Na een optreden van UB40 krijgt Henriquez het aan de stok met politieagenten. In een lezing van het OM roept Henriquez dat hij een wapen bij zich heeft. ...

Een gore leugen: meerdere getuigen hebben direct op de televisie gezegd dat hij had geroepen dat "hij een gun in zijn pocket had". Met dat 'In een lezing van het OM' betoont Bahara zich nogmaals een leugenaar en racist. Ingezet om te stoken tegen de blanke Nederlanders.

Maar de media zijn niet de enige. Hier nog meer elite:
  De beelden zijn ook bestudeerd door twee politiewetenschappers - Jaap Timmer en Jan Naéye - en die oordelen nog harder dan het OM over de arrestatie van Mitch Henriquez.

Alles wat socioloog is of zich in die buurt beweegt, steunt de gekleurden. Want sneu en zielig. Een andere "politie-onderzoeker" is Sinan Çankaya. Haatzaaier uitleg of detail . De sociale wetenschap disfunctioneert als geheel en volkomen zodra er een gekleurd gezicht in de buurt is uitleg of detail .
  In 2014 werd een agent tot vier maanden cel veroordeeld voor een drievoudige poging tot doodslag. De agent had een schot gelost op de auto van een voortvluchtige crimineel en daarbij bijna drie inzittenden geraakt. ...

Dat betrof allochtonen. Moslims. Dus wordt er een verhaal bij verzonnen:
  In die lezing ging de rechtbank echter niet mee omdat het vond dat er geen direct gevaar was voor lijf en leden.

... en de blanke veroordeeld.
  Vorig jaar juli was er grote verontwaardiging binnen politiekringen toen een agent uit Kerkrade tot twee jaar celstraf werd veroordeeld voor een schietincident waarbij een bijrijder in een auto gewond raakte.

Ook dat betrof een moslim.
  Ook deze agent beriep zich op noodweer, maar volgens de rechtbank was van een noodsituatie geen sprake.

En ook hier gaf de kleur van de dader de doorslag.

Op deze website staat een uitgebreide verzameling van soortgelijke gevallen uitleg of detail . Het punt al eerder bewijzende. De laatste twee gevallen tonen aan dat ook dit een progressief proces is: het wordt erger. Werd eerder bij blanke burger versus gekleurde (voornamelijk moslims want daar zijn er meer van) al stelselmatig gekozen voor de moslim, dat gebeurt nu ook als de blanke een agent is.

Ook justitie en rechterlijke macht zijn door en door racistisch verrot en corrupt.

En wat dit gedrag van de elite voor gevolgen heeft op de geest van moslims, laat zich raden. Die geest is al zeer ernstig bedorven door een godsdienst die de eigen aanhangers superoeur verklaart, en als ze dan ook nog eens voortdurende hun zinn krijge oftewle bevestigd worden in die al onpeilbaar foute hoiuding, dan gaat het natuurlijk van totaal absurd naar nog absurder. De kop =van het berciht zegt als genoeg (omroepwest.nl, 19-09-2016. uitleg of detail ):
  Voetbalclub HMC doet aangifte tegen mishandelde scheidsrechter

Voetbalclub HMC (Haagse Multiculturele Club) uit Den Haag gaat aangifte doen tegen de scheidsrechter die zondag werd mishandeld na afloop van de uitwedstrijd bij Graaf Willem II-VAC.

Ja, u leest het goed: bij een club, multicultureel dus moslim (zwarte doen anuwleijsk aan eigen clubs), wordt een scheidsrechter mishandelt, en dus geeft die club die scheidsrechter aan. Hier is de rden van de aangifte:
  Volgens bestuurslid Mammar El Jabli van HMC heeft de scheidsrechter zich provocerend uitgelaten over de Islamitische profeet Mohammed.

Juist ja ...
    Volkomen gestoord.
    Maar zelfs dat komt in gradaties:
  Volgens het bestuurslid heeft inderdaad iemand van zijn team een rode kaart gekregen. Dat zou zijn geweest omdat het woord 'kanker' is gevallen op het veld. De jongen die een kaart kreeg, zegt dat hij niet heeft gescholden. 'De scheidrechter gaf als verklaring voor de rode kaart dat hij de stem van de jongen herkende', is de lezing van El Jabli.
    Die jongen is toen van het veld gegaan en is achteraf naar de scheids toegegaan om te zeggen dat hij de kaart accepteert omdat het nou eenmaal onderdeel van de wedstrijd was, maar dat hij echt niet heeft gescholden. 'In een boze opwelling riep de scheidsrechter vervolgens: "Dan zal het wel jullie profeet geweest zijn die naar me schold".'

Volkomen volkomen gestoord.

Met dit soort mesen kan niet samengeleefd worden.

Nu was dat dus eigenlijk op voorhand wel bekend, maar nu dit is het zoveelste definitieve bewijs.

Nu zouden ze, kokende uit barbaarse streken, mogelijk nog wel tot enige redelijkheid gebracht hadden kunnen zijn. Maar dan had er van begin af aan, het moent dat ze viet inNederland ztten, hardhandig op gewezen moeten worden dat hun superioriteitsgeloof echt niet kon. En iedere keer dat ze er op een of andere manier uiting aan gaven, hadden ze verbaal of uiteindelijk fysiek geslagen moet worden.

Dan was het na een generatie of drie misschien hanteerbaar geworden.

Men heeft precies het tegenovergestelde gedaan.

En dus stevenen we nu richting burgeroorlog.

Een zeer klein voorbeeld van hoe men precies het tegenovergestelde heeft gedaan. Neem nu eens aan dat van Nederlandse kant en klacht zou komen van de oneindige reeks die de moslims paraat hebben. Wat naar buiten komt in één of ander regionaal medium(omroepbrabant.nl, 19-09-2016. uitleg of detail):
  Commando’s in Roosendaal 'horendol' van gebedsomroep moskee

Vijftien leden van het Korps Commandotroepen (KCT) in Roosendaal kunnen de oproepen tot gebed van een moskee in de buurt niet verkroppen. Ze hebben een advocaat in de hand genomen.
    De moskee werd twee jaar terug vlakbij de kazerne in Roosendaal geopend. In een brief aan het moskeebestuur vraagt de advocaat het bestuur af te zien van de wekelijkse oproep tot het vrijdagmiddaggebed.
    De commando’s vinden dat ze het geluid vanuit de moskee onvrijwillig moeten aanhoren. Dat zou negatieve associaties oproepen aan ‘elementen en gebeurtenissen waarmee zij worden geconfronteerd tijdens operaties’, zo valt in de brief te lezen. Ook staat er in de brief dat het zicht vanuit de moskee op de kazerne bij de militairen een ongemakkelijk en onveilig gevoel geeft. ...

Neem nu eens aan dat de situatie omgekeerd zou: moslims hebben alst van commando's of iets dergelijks. De eisen van de moslims zouden meteen ingewilligd worden door lokaal bestuur of iets dergelijks, en het verhaal zou niet verder komen dan het plaatselijke nieuws.

Maar nu is de situatie de andere kant op.

Ophef, dus.

Fase 1 (nos.nl, 19-09-2016, ANP. uitleg of detail ):
  Commando's Roosendaal willen af van gebedsoproep

Vijftien leden van het Korps Commandotroepen (KCT) in Roosendaal kunnen de oproepen tot gebed van een moskee in de buurt niet langer aanhoren. Ze hebben daarom een advocaat in de arm genomen.
    De moskee werd twee jaar terug vlak bij de kazerne in Roosendaal geopend.

Fase 2 (Nieuwsuur, 19-09-2016 uitleg of detail , vanaf 26:48 min.):
 

Twan Huys: "Het bestuur van de moskee in Roosendaal is verbaasd over de brief die ze hebben ontvangen van vijftien leden van het Korps Commandotroepen ... "

In de reportage een aantal inwoners die verklaren nergens last van te hebben ... En niemand heeft ergens last van. En het is allemaal onzin, van die militairen ...
    En dat duurt allemaal zo'n zeven minuten lang ...

Het is ook onmogelijk. Moslims kúnnen geen overlast veroorzaken. Moslims kunnen echt alleen maar overlast ondervinden: naaktschilderijen: het is je reinste overlast en ze worden dan ook onmiddellijk bedekt en weggehaald. Boerkini's? Dat kan echt geen overlast zijn ... Mensen uitschelden voor "haram" oftewel "vies"? Het is beslist geen overlast. De profeet gebruiken in een woordgrapje? Het gebruik van geweld is volkomen normaal in de zin dat er geen enkele ophef is in de landelijke media.

Zij pleuren een varkenskop van een moskee in jouw wijk? Dat is normaal. Jij pleurt een varkenskop van een varkenskop in die moskee? Dat is heel fout en die moskee moet getroost worden door de elite (npo.nl, opgeslagen 21-09-2016. uitleg of detail ):
  De Moskeemannetjes

Documentaires, NPO 2, VARA

Op dinsdag 1 november om 22.55 uur op NPO 2


Kees Schaap volgt een jaar lang een groepje vrijwilligers rond de moskee van Roosendaal. Nadat er een varkenskop is gegooid besluit de voorzitter van de nieuwe moskee in Roosendaal dat het tijd is voor een nieuwe aanpak. Aangezien steeds minder Nederlanders moeite doen voor de moslims ...

En zo sturen we regelrecht richting die burgeroorlog.

Dat is "we" zijnde de elite.

Cijfers. Uit Frankrijk, maar die verschillen zullen niet te groot zijn (de Volkskrant, 21-09-2016, van correspondent Peter Giesen):
  Echt gerust stellen cijfers over Franse moslims niet

En dit is de Volkskrant, dus dat moet je vertalen in:
  Cijfers over Franse moslims zeer verontrustend

En wat zijn die cijfers:
  Van de Franse moslims hangt 28 procent een fundamentalistische islam aan die strijdig is met de waarden van de Franse Republiek. Onder jongeren is dat zelfs bijna 50 procent, vooral bij jongeren die arm, werkloos en weinig kansrijk zijn.

Dit is allemaal ten eerste enquêtewerk uitleg of detail , en dan ook nog eens zelfbevraging:
  De afgelopen jaren signaleerden sociologen en politicologen de opmars van een fundamentalistische islam, maar die stelling werd zelden tot nooit met cijfers onderbouwd. Het onderzoek van het Institut Montaigne is 'een eerste verkennende analyse, die nog moet worden gepreciseerd en verfijnd'. De cijfers zijn gebaseerd op een enquête onder ruim duizend moslims en Fransen met islamitische wortels. Ze moeten met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd, zo stelt de denktank.

Het minste wat je moet, is de score van de scoiaal-wenselijke antwoorden halveren. Dat maakt dus iets van 50 procent voor allen en 75 procent jongen die radicaal zijn.

En hun wensen voor de toekomst zijn ook helder:
  Bijna de helft gelooft dat een moslim in de toekomst president van Frankrijk kan worden.

Oftewel, zie Turkije en Erdogan als allerbeste: driekwart is voor kalifaat en sharia.

Naast de strijd voor de introductie van de islam, is er een, al genoemd, majeur punt waarop de elite probeert aan te sturen op etnische burgeroorlog: de Zwarte Piet kwestie. Bij een demonstratie is één van de actievoerders van het eerste uur, een asielbedrieger uit Ghana met de naam Jerry King Luther Afriyie werd aangehouden omdat hij weigerde een niet voor demonstratie vrijgegeven plek te verlaten. Waarbij hij zich gewelddadig verzette. Daarvoor staat hij nu, dezer dagen, voor de rechtbank. De Volkskrant probeert op alle mogelijke manieren om naar aanleiding van dit, eigenlijk onbelangrijke, gebeuren het vuur op te stoken -  het artikel (De Volkskrant, 23-09-2016, van verslaggever Hassan Bahara):

En deze bronvermelding is fase één. de auteur is een moslim, en alle moslims hebben zich in deze cultuurstrijd solidair betoont met de zwarten. Ook Hassan Bahara uitleg of detail , in zijn vorige baan bij De Groene Amsterdammer.

De kop:
  'Je protesteert daar waar het effect heeft'

Reclame voor een stelling van de zwarte. Een onjuiuste stelling, natuurlijk: je protesteeert waar het volgens de regels is toegestaan. Wie dat niet doet, en zwarten hebben grote problemen met dit soort zaken, ondervindt gevolgen, zoals de onderhavige:
  De rechtszaak tegen dichter en anti-Zwarte Piet activist Jerry Afriyie (35)

En alweer een leugen: Jerry Afriyie is geen dichter, maar werkt(e) bij een beveiligingsbedrijf uitleg of detail - oftewel: is geen intellectueel maar een "dommekracht". Een dichter is iemand die zich kan onderhouden van zijn dichter en dat is is bij Afriyie niet het geval. Afriyie noemt zichzelf "Kno'Ledge Cesare" - "Kennis Keizer". Net zoals zwarten in Amerika hun kinderen King, Count en Duke noemen ... Je reinste winti ... Hij schrijft met enige regelmaat bij Joop.nl uitleg of detail ... Een bijna 100 procent definitief symptoom van "ideologische psychopathie".

Merk op: dit  gaat dus door in het hele artikel: de zwarten en de zwarte zaak wordt in een positief daglicht gesteld - met totale minachting voor werkelijkheid en waarheid. Dit alles om de anti-Zwarte Piet zaak zo goed mogelijk te bevorderen. Waarbij, voor hetzelfde doel, de blanke zaak zo veel en zo hard mogelijk belasterd wordt:
  Tussentitel: Iedere zwarte Nederlander weet dat je niet met agenten moet vechten - Jerry Afriyie dichter en anti-Zwarte Piet activist

Ten eerste: een nauwelijks impliciete beschuldiging dat de Nederlandse politie racistisch is.

Ten tweede: een leugen: iedereen weet dat de zwarte man de onbedwingbare neiging heeft zich tegen arrestatie te verzetten - in Nederland, zie Mitch Henriquez, en in Amerika, zie talloze beelden ervan. Gearresteerd worden is een schending van het respect dat de man toekomt uitleg of detail .

In deze ene zin wordt dus aan twee kanten gestookt tegen alle werkelijkheid in, en de Volkskrant verspreidt deze stokerij.
  Drie filmpjes van de aanhouding, elk gefilmd vanuit een andere hoek, worden in de rechtszaal afgespeeld. Zien we weerspannigheid bij een arrestatie of iemand die zich uit paniek uit de greep van agenten probeert los te wrikken?

Een glasharde leugen - van dus actievoerder in plaats van verslaggever Bahara: die filmpjes laten overduidelijk zien dat Afriyie zich verzet tegen afgevoerd worden, wild om zich heen trappend. Zoals zwarten dat dus gewoontegetrouw doen.

Waarna het na nog wat leugens bijna komt op het punt waar het om draait:

  Het is volgens Afriyie eens te meer een bewijs dat er structureel racisme heerst in Nederland.

En dat racisme zit er natuurlijk in dat de zwarten in Nederland maatschappelijk minder presteren dan de blanken uitleg of detail . En dat kwetst de zwarten. En als zwarten gekwetst worden, kan er niets anders dan sprake zijn van racisme.

En met dat punt is moslim Bahara het natuurlijk helemaal eens, want ook moslims presteren minder dan blanke Nederlanders.

En met dat punt is de Volkskrant het ook eens, want de Volkskrant huldigt de ideologie van "De Gelijkheiud der Culturen", dus kan ieder meetbaar verschil slechts het gevolg zijn van racisme.

En zo zijn we weer een paar forse schreden verder op het pas van etnische burgeroorlog.

Zelfs de Volkskrant vertoont af en toe tekenen van een besef van dit proces. Maar hun berichtgeving erover helpt niet. Au contraire. Het maakt het erger. Hier constateren ze, zo voorspelbaar en allang voorspeld, dat als de politie er niet voor zorgt dat de allochtonen in bedwang worden gehouden in de gemengde wijken, de blanke burgers dat zelf gaan doen. In een groot artikel in het haatzaai-katern van de Joodse chef Kustaw Bessems (De Volkskrant, Vonk, 22-10-2016, door Robert van de Griend ):
  16 miljoen crimefighters

De politie is afwezig of 'doet geen reet' en zo zijn er overal buurtpreventie teams gevormd om het 'schorem' aan te pakken. Daar kleven risico's aan, maar de mannen van het team in Maassluis zijn heel tevreden.

Als Martin Romeijn zijn donkerblauwe jas met de tekst 'Attentie Buurtpreventie' aantrekt, zijn grote zwarte zaklantaarn pakt, en bij het invallen van het duister zijn huis verlaat om door de straten van Maassluis te patrouilleren ...

Mooi toch ... Dat lijkt te gaan helpen. Maar hier komt het gif:
  'Kijk, daar stond 'ie', zegt Martin Romeijn. 'Met twee van die kleerkasten naast hem.' We zijn inmiddels aanbeland in het Burgemeestersplantsoen, de plek waar bij drie huizen de ramen sneuvelden. Romeijn heeft het over Geert Wilders, die daags erna met een bos bloemen naar Maassluis afreisde voor een flitsbezoek aan de - zoals hij zelf zou twitteren - 'slachtoffers van Marokkanenterreur'.
    'Hij kwam gewoon campagne voeren', zegt Ronald Dercksen. Daar zou hij zomaar eens gelijk in kunnen hebben. Maassluis telt relatief veel PVV-stemmers. Bij de Europese verkiezingen eindigde de partij er bovenaan. 'Ik heb ook altijd op Wilders gestemd', zegt Romeijn. 'Maar dat is nu voorbij. Hij wilde de boel alleen maar ophitsen. ...'

Het is allemaal de schuld van Geert Wilders. Overigens is dit standaard bij de Volkskrant: de PVV'ers die het spreekt zijn altijd ex-PVV'ers.

En natuurlijk staat er ook dat de allochtonen allemaal beschaafde mensen zijn:
  '... Nu we beter contact hebben met de Marokkaanse gemeenschap, komt hij niet meer kijken.' Want dat is wat er óók gebeurde na alle tumult. Er ontstond zowaar, voor het eerst, een gesprek tussen leden van de buurtpreventie en vertegenwoordigers van de moskee en het Marokkaanse buurthuis. Romeijn: 'Ze bleken zich enorm te schamen voor het gedrag van die jongens.'

Een gore leugen: het gedrag van deze lieden stamt van drie en meer decennia terug (kan deze redactie persoonlijk getuigen ooit eens door zo'n Marokkanenwijk in Maassluis gelopen hebbende). Als ze zich toen hadden geschaamd, zou er niet niet van nog veel erger misdragingen sprake zijn. Gore leugens, dit allemaal.

De waarheid is deze, her en der uit het artikel knippende tussen de "Marokkanen doen ook mee"-sprookjes door:
  In de Burgemeesterswijk brak enkele weken geleden de pleuris uit. Marokkaanse hangjongeren hadden bij drie huizen stenen door de ruiten gegooid. Dezelfde jongeren die al tijden het buurtpreventieteam tergden, IS-tekens in auto's krasten, verkeersborden uit de grond trokken en vrouwen voor hoer uitmaakten. En nu dus ook nog de ruiten aan diggelen. ...
    Bij Martin Romeijn was het meer dan alleen een onderbuikgevoel, dat hem er drie jaar geleden toe bewoog de strijd aan te gaan met het 'schorem'. Er werd destijds veel ingebroken in Maassluis, soms wel drie keer per nacht. ...
    'Ik hou ook alle Marokkanen in de gaten', zegt Martin Romeijn. 'Want het is gewoon zo: als er rottigheid is, zijn er meestal Marokkanen bij betrokken. Als ik een groepje op straat zie lopen, kijk ik altijd over mijn schouder. Want die lafaards vallen je gewoon van achteren aan.'

En wat betreft dat "Marokkanen doen ook mee"-sprookje:
  Als het zó kan, is buurtpreventie een zegen voor de wijk, zeggen Marco van der Land en andere onderzoekers. Want als al die initiatieven ergens goed voor kunnen zijn, is het wel de sociale cohesie tussen bewoners. Maar in de praktijk blijft dat effect vaak beperkt tot het autochtone deel van de buurt. Preventieteams zijn meestal lelieblank.

En de overlast is ook monochroom:
  Zo omsingelden veertig bewoners van de Tilburgse V-buurt een gekleurde krantenbezorger, omdat hij zich opvallend zou hebben opgehouden bij een auto. In Eemnes reden twintig boeren, na elkaar via de 'boeren-app' te hebben gewaarschuwd, met hun trekkers drie Marokkaanse jongeren in een cabrio klem. En in het Twentse Glanerbrug zette de lokale burgerwacht een foto van inwoner Ramzan Achmadov op Facebook, omdat hij zou zijn gesignaleerd op een plek waar vaak drugs worden verhandeld.

Welke gevallen de Volkskrant noemt onmdat de onschuldig zouden zijn, maar een enkele aflevering van Opsporing Verzocht toont aan: dit is een gore leugen van de Volkskrant: de werkelijkheid is: drie gevallen, minstens twee en dicht bij de tweeëneenhalf hartstikke schuldige gekleurden.

Maar de Volkskrant noemt deze gevallen om te het begrip buurtwacht zwart te maken.
   Hun waakzame blik is, al dan niet terecht, dikwijls gericht op de minder lelieblanke bevolking, constateerde de Erasmus Universiteit. Schisma en stigmatisering liggen dan op de loer.

En zo stuurt de Volkskrant dus weer verder richting burgeroorlog.

Want de gekleurden worden weer niet aangepakt, de burgers zullen weer meer geneigd zijn het zelf te gaan regelen, en nog bozer worden op de media en elite die haar ook hierin weer afvalt.

Zelfs in de simpele taak om de politie te instrueren om door veelvuldige patrouilles en het aanpakken van de gekleurden de wijken veilig te houden.

Maar de politie wordt er op dit moment zelfs actief van weerhouden door media en elite, op deze manier:
  Hoe kijken ze bij de politie, waar net de discussie over etnisch profileren is losgebarsten, naar deze kant van buurtpreventie?

De term "etnisch profileren" is er voor uigevonden om ervoor te zorgen dat de overvadig criminele gekleurden hun ongestoord hun overdaidg criminele gang kunnen blijven gaan. En waardoor dit heeft kunnen gebeuren:
  Nederland telt honderden buurtpreventieteams zoals die in Maassluis: 661, volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat aantal ligt al ruim vijf keer zo hoog als in 2012, en de groei zet door. De teams zijn actief in steden en dorpen, geen provincie uitgezonderd. Binnen dit korps van oplettende Nederlanders bestaan er ook nog allerlei netwerken van gelijkgestemden, van wakkere krantenbezorgers tot waakzame hondenuitlaters. .

En wat ze hebben proberen te strijden met dit:
  Een kleine buitencategorie wordt gevormd door nationalistische clubjes als Soldiers of Odin en Kameraadschap Noord Nederland, die vooral asielzoekers in de gaten houden. Hoewel zij relatief veel media-aandacht krijgen, blijven ze volgens antiterreurdienst NCTV beperkt in omvang.

Oftewel: de media zijn een hoofdschuldige aan het proces van het ontstaan van 'schisma en stigmatisering' zoals ze het zelf noemen, maar wat gewoon is het uiteendrijven van sociaal achterstandigen en achterlijken en de beschaafdere blanke bevolking.

Welke bijdrage nog eens een dag later (of correcter: twee van weige het weekeinde), bevestigd wordt (de Volkskrant, 24-10-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré):
  Echte agenten

Op z'n best is een buurtpreventiegroep een initiatief van betrokken wijkbewoners die graag een beetje op hun buurt letten. ...
    Op z'n slechtst neemt een buurtpreventiegroep de gedaante aan die zaterdag in deze krant werd beschreven: groepen bewoners die zich verlaten voelen door de politie nemen het heft in eigen handen, trekken als amateur-crimefighters gewapend met honkbalknuppels en boksbeugels door de straten en schromen niet om geheel naar eigen inzicht zelf de orde te handhaven.

Want bestrijden van de criminaliteit en handhaven van de orde is automatisch:
  Nu al dreigt in te veel buurten stigmatisering bij de ordehandhaving, door te eenzijdig samengestelde preventieteams.

Dank u, Volkskrant: weer een stap verder richting burgeroorlog: niet de gekleurde overlast en criminaliteit moet worden bestreden, maar blanke buurtteams die dat proberen te voorkomen.

De volgende stap. Gedaan in de rechtszaal, en de Volkskrant voegt er nog wat van zichzlef aan toe:
  De Volkskrant, 31-10-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Laura de Jong).

Brand in moskee

De aanslag in Enschede was sukkelig uitgevoerd en ook was er geen sprake van een zorgvuldig voorbereid vooropgezet plan. Thuis werden twee bierflesjes gevuld met brandbare vloeistof en dichtgepropt met vulling uit oude tuinkussens. ...

Die kop, vermoedelijk niet van de auteur, si dus een al een leugen. Want er is helemaal geen brand in een moskee geweest. Er was een fles benzine die brandde op een grasveldje voor de moskee. "Wie, wat, waar wanneer en waarom", zijn de basisregels van de verslaggeverij en de journalistiek in het algemeen. En bij "Wat" gaat het al hopeloos fout.

In werkelijkheid gaat het dus om een actie van "verwarde mannnen", zoals terroristen van islamitisch huize in alle gevallen, met als dan niet zeer geslaagde aanslagen, worden omschreven. Door de Volkskrant.

Maar niet nu:
  Voor het eerst neemt een rechter het geweld tegen een moskee zo zwaar op.

Klopt. Bij daden door moslims wordt het altijd zeer licht opgenomen.
  De vijf aanslagplegers - van wie buiten kijf staat dat ze extreem-rechts en racistisch gedachtengoed aanhangen

Moslims hebben per definitie extreem, racistisch en gewelddadig gedachtengoed. Dat is de aard van hun religie, zie het hele Midden-Oosten en overal waar ze zitten en nog niet de baas zijn.
  De vijf aanslagplegers ... hebben grote angst veroorzaakt.

Een zeer racistische opmerking, want na iedere moslimsaanslag, soms met vele tientallen doeden, wordt ons door de Volkskrant en de rest van politieke-correctheid en elite op het hart gedrukt dat bang-worden volkomen onterecht is.
  Niet alleen bij de Enschedese moskeegangers, maar ook bij de Nederlandse moslimgemeenschap in het algemeen.

Kijk er eens: hier staat dat de angst van Nederlanders voor moslims volkomen terecht is.
  Moskeeën zijn vaker het mikpunt van agressie. Een geroosterde varkenskop voor de deur, dreigbrieven, stenen door de ruit, bekladding. De afgelopen jaren gebeurde het allemaal.

Diefstal, mishandeling, marteling, moord, massamoord, terreur, honderden doden ... De afgelopen jaren gebeurde het allemaal. Daarbij vergeleken zijn dingen voor de deur, brieven en bekladding ...
  Te lang is dit afgedaan als spielerei ...

... spielerei.

Oftewel: dit vonnis is niet slechts een aanfluiting voor de juristerij, maar het is verkrachting van de rechtsstaat, die stelt dat gelijke zaken gelijk behandeld moeten worden, en ongelijke ongelijk.

Bovendien is het brandstichterij. Brandstichterij in de maatschappelijke toestand die toch al licht-ontvlambaar aan het worden is. Zoals direct af te lezen valt uit de reacties op dit vonnis. Zelfs bij de Volkskrant:
  Karel Kolner - maandag 31 oktober 07:23
Juist de omschrijving van de daders en de wijze waarop zij de aanslag hebben gepleegd getuigt van een onvoorstelbaar vonnis. Het is wel in lijn met de wijze waarop autochtonen door de rechterlijke macht worden aangepakt. Bekend is dat ze onze - medelanders veelal niet zo durven te straffen, die weten namelijk waar onze rechterlijke helden en vooral heldinnen wonen.

theo joubert - maandag 31 oktober 07:37
Ja natuurlijk. In de moskee wordt gebeden, in de vrijdagpreek worden de gelovigen opgeroepen om liefde te betonen voor elkaar en evenzeer voor de kafirs. Dat er van moskeeën een dreiging uitgaat is pure fantasie.

poolse-landdag - maandag 31 oktober 08:40
En de echte terroristen en jihadisten krijgen na gedane moord, verkrachting en mishandeling in Syrie een huis en een baan.

BKR - maandag 31 oktober 09:03
En de uit Syrie teruggekeerde Jihadi s krijgen (na een eventueel proces) een huis een uitkering en een baan aangeboden. Krijgen deze mensen dat ook? Denk het niet.

jan akker - maandag 31 oktober 09:12
De politiek correcte ideologie is 1 x in de 40 jaar voor zware straffen. Echter teruggekeerde ISIS strijders worden gepamperd en Rutte/Samson willen de etnisch gemotiveerde ISIS zuiveringen geen ''genocide'' noemen. Ik krijg steeds meer het idee dat het Politiek Correctisme een etnische negatief discriminerende koers jegens het eigen volk aan het varen is. Idealismen lijden tot ontsporingen en deze uitspraak is er 1 van velen.

E.Hartogs - maandag 31 oktober 09:32
Brandbommen naar een moskee met mensen er in is een terroristische daad. Oproepen tot Jihad is het promoteren van terreur. Beiden moeten keihard bestraft worden door de wet.

Giordano Bruno - maandag 31 oktober 09:49
Klopt. Het is zelfs nog erger: de agressie van moslims lopende van types als treitervloggers tot jihadisten wordt afgedaan met theedrinken tot en met gratis huizen en cursussen. "Opdat ze niet verder radicaliseren". En deze ongelijke behandeling, van islamitische agressie en van de Nederlandse reactie erop, stuurt regelrecht aan op een burgeroorlog.

CorArnhem - maandag 31 oktober 10:06
Hier zijn we het over eens. Zulllen we meteen ook alle agressie tegen homo's en Joden even voortvarend aanpakken? Tenslotte is Vrouwe Justitia blind. Wat dat ook mag betekenen.

Giordano Bruno - maandag 31 oktober 10:29
Goed dat de rechter vindt dat de mannen die brand stichtten in auto's van de buren, terroristen zijn.Goed dat de rechter vindt dat de mannen die ramen ingooien bij de buren, terroristen zijn. Goed dat de rechter vindt dat de mannen die brand stichtten in de Schilderswijk, terroristen zijn. Goed dat de rechter vindt dat de mannen die homo's wegpesten uit de buurt, terroristen zijn. Goed dat de rechter vindt dat de mannen die vrouwen lastig vallen met termen als "hoer", terroristen zijn. Goed dat de rechter vindt dat de mannen die bussen bekogelen, terroristen zijn. Enzovoort.

koolhydraten. - maandag 31 oktober 11:10
Een slimme zet van de rechter om dit terrorisme te noemen. Want iedereen weet dat de term terrorisme zo'n 50 jaar Islam-gerelateerd is. Het zit een beetje op de politiek correcte lijn die Christendom nét zoiets als Islam vindt. Ondanks Oriana Fallaci's "De Kracht Van De Rede".

SvanOoijen - dinsdag 1 november 05:56
Geweldig dat geweld tegen moslims wordt aangepakt. Maar nu ook graag 4 jaar gevangenis voor moslims die stenen gooien naar de bezoekers van synagogen en die homo's in de gracht duwen of achter het Centraal Station in Amsterdam half dood schoppen. En niet alleen een showproces tegen Geert Wilders, maar ook eindelijk eens consequent optreden tegen alle imams die nu al decennia lang ongestoord hel en verdoemenis in ons land mogen prediken.

Jan de Reaguurtueel - dinsdag 1 november 10:38
Lik op stuk, goed zo. Ik begrijp alleen dat de uit Belgie naar Nederland terugverbannen haatzaaiende imam 'in de gaten wordt gehouden'. Hij is in ieder geval verantwoordelijk voor verscheidene Syriëgangers. Selectieve verontwaardiging wordt altijd ontmaskerd. Gezien de rest van de reacties is dat al gebeurd.

En dat waren op een stuk of vijf na alle reacties.

De Volkskrant doet aan haatzaaien.

De Volkskrant stuurt met haar berichtgeving en commentaar regelrecht aan op burgeroorlog.

Etnische burgeroorlog.

Oh ja nog dit: volgens de Volkskrant is het terecht dat alle moslims in heel Nederland zeer bang worden van een fles benzine op het gazon van een moskee in Enschede. Oftewel:
  Volgens de Volkskrant is het na de tientallen terreuraanslagen door moslims volkomen terecht dat Nederlanders doodsbang zijn voor alle moslims  

En ze weg willen.

Aan beide kanten worden de signalen steeds helderder. De aanvallen van de gekleurden worden steeds driester, en hun leiding wordt steeds opener - en de reacties naar evenredigheid (GeenStijl.nl, 14-11-2016, door Spartacus uitleg of detail):
  George Soros rekruteert voor rassenrellen in NLHey, Soros, subversieve zak hooi die je bent. Ga eens weg? Gehele lokroep alhier (PDF). ...

Download het plaatje om te tekst beter te lezen, of download de hele pdf vanaf de link. Niets in die kop is overdreven. Het document is een oproep aan Nederlandhaters:
  "Please note that by ensuring a balanced and inclusive mix of participants the selection criteria will include the following, at least 50% female participants and at least 40% participants who identify with Islam."

Alleen al dat ene woord: "inclusief", zegt voldoende: "De Nederlandse/Europese cultuur moet vervangen worden door die van gekleurden", betekent dat. Moslims en engers. Ook GeenStijl constateert dat:
  Zonder dat gehits van je zijn we al ruimschoots voorzien van intersectionele (uitleg voor lezers zonder hart/empathie) breuklijnen hoor, thanks. In principe lijkt het op het eerste gezicht natuurlijk allemaal onschuldig. Een EU-miljardair met geen grotere wens dan de Europese natiestaat en identiteit ondermijnen teneinde het te vervangen met een amorphe federale superstaat, die de islamitische populatie sterkt in hun theatrale en zelfopgelegde slachtofferdiscourse, om Europa's bestaande social fabric nog verder uiteen te trekken.

En trekt dezelfde conclusie omtrent de gevolgen:
  Hoe vaker je iemand vertelt hoezeer hij onderdrukt en gemarginaliseerd is, hoe legitiemer het gebruik van vandalisme en geweld voor diegene wordt. Zo gaat het op dit moment namelijk ook in de VS. Die protesten en brandstichtingen op 200 plaatsen tegelijk waren geen spontane Democratische project-X-feestjes, maar aangestuurd door Soros' MoveOn-stichting. En Soros wil 's lands Al-Jaberi's, Appa's, Asha's en pantertjes nu gaan betalen om in aanloop naar onze verkiezingen zoveel mogelijk mensen disenfranchised te laten voelen.

En de genoemden zijn erkende haatzaaiers en gewelddreigers. Kijk bijvoorbeeld maar naar deze uitleg of detail .

De etnische burgeroorlog speelt op vele fronte. Het volgende lijkt een klein  en oud strijdperk, maar het speelt nog steeds (ad.nl, 28-11-2016, door Graziella Gioia uitleg of detail):
  Undercover in Nederland: Discriminatie in Haagse horeca

Donkere jongens en jongens van Marokkaanse komaf worden vaak geweigerd bij Haagse horecagelegenheden. Volgens Haagse kroegeigenaar Ferry van Coesant gebeurt dat op basis van jarenlange ervaring. 'Weet je hoe vaak we ellende hebben van zulke gasten die meisjes lastigvallen?'
    Dat zegt de horecaman in het SBS-programma Undercover in Nederland. Gisteravond liet presentator Alberto Stegeman de onthutsende feiten rondom het deurbeleid bij onder meer tal van Haagse kroegen zien.    ...

Eerst even de leugens: er worden weerzinwekkende lieden geweerd, en dat is dus noch een 'onthutsend feit' noch 'disriminatie'. En dat weerzinwekkende gedrag betreft Marokkanen en zwarten:
  Eén van de beveiligers noemde de donkere jongens 'een beetje uit de toon vallen'. ,,Je moet ergens mee schermen, je kunt moeilijk zeggen dat hij een rotkop heeft'', beredeneert de kroegeigenaar. ,,Weet je hoe vaak we ellende hebben van gasten die meisjes lastig vallen? Meer van negers dan van Marokkanen. Je kunt zeggen dat ik negers discrimineer, maar ze zijn gewoon zo.''

Dat zijn de maatschappelijke feiten: onaanvaardbaar gedrag en de passende reacties. En dan de reden dat het bijdraagt aan de burgeroorlog:
  Haagse wethouder Rabin Baldewsingh gaat fel tegen het huidige deurbeleid in. ,,Je kunt op basis van incidenten geen deurbeleid uitvoeren. Op basis van incidenten kun je niet generaliseren. Dat is uitsluiten. Ik vind het jammer dat we dit soort taferelen anno 2016 nog moeten meemaken.'' De wethouder wil in de toekomst werken met mystery guests.

Een gore bestuurder die een decennialang geconstateerde trend afdoet als 'incidenten', en die dus beweert dan de blanken racisten zijn, en de weezinwekkende groepen gelijkwaardig. Uitsluitend vanwege het kleurtej van de weerzinwekkende lieden en dus een Ku Kux Klan-racist is. Gesteund door de Joodsistische media (Joop.nl, 28-11-2016. uitleg of detail):
  Breda weert zwarte mannen uit kroeg: zijn nergens welkom

... Probeer je als man van kleur een kroeg in te komen, ... als groep Marokkaans-Nederlandse mannen, of als groep zwarte mannen wordt het pas echt lastig.
    In het SBS6-programma Undercover in Nederland neemt Alberto Stegeman de proef op de som in Bredase kroegen. In totaal bezoeken drie groepen mannen vijf kroegen. De witte mannen zijn overal welkom, de groep Marokkaans-Nederlandse mannen in slechts twee van de vijf kroegen. En de donkere mannen? Die zijn nergens welkom.

En de reden volgens het al sinds de oprichting burgeroorlog stokende Joop.nl:
  Discriminatie in het uitgaansleven ...

En ook hier burgeroorlog-stokende bestuurders:
  Burgemeester Paul Depla zegt in een reactie:
  “ We willen een stad zijn waar iedereen welkom is. Ik kan me de boosheid en de teleurstelling van de jongens heel goed voorstellen. Als je stelselmatig wordt geweigerd voelt dat niet goed. Niemand mag zich in Breda een tweederangs burger voelen. ”

Omdat die lieden maar niet willen zeggen: "Jullie gedragen je minderwaaridig, dus zul je als minderwaardige behandeld worden. Tot je jezelf wel gedraagt want je centen zijn altijd welkom".

En deze kwestie ettert als minstens dertig jaar, zodat je kan voorspellen dat de meer recent opgedoken kwesties ook minstens zo lang zullen duren.

De burgeroorlog uiterst waarschijnlijk makend.

Er zijn stromen aan materiaal waar geen tijd voor is, en hetr volgende werd uitverkoren vanweg het feit dat het op opeenvolgende gane verscheen enb over hetzlkefde soicifiek onderwerp gaat. Eerst de visie van de elite (De Volkskrant, 20-12-2016, door Jan Paternotte en Paul van Meenen, voor D66 gemeenteraadslid in Amsterdam en Tweede Kamerlid.):
  Kabinet blokkeert integratie

...  Alle fouten die we nu maken met de integratie van de oorlogsvluchtelingen leggen de basis voor een nieuwe integratieramp: een generatie nieuwkomers die massaal zonder werk zit, en nauwelijks integreert. ...
    Veel gemeenten beseften dat we snel moesten handelen om de integratie op gang te krijgen. ...
1. Geef ons de ruimte om vluchtelingen al tijdens die asielprocedure aan het werk te laten gaan.
2. Laat vluchtelingen die studeerden in Nederland hun opleiding voortzetten.
3. Laat ons al in de noodopvang Nederlandse taalles aanbieden door professionele docenten. ...

Geef ze al dit en natuurlijk een woning, dat wil zeggen: een sociale huurwoning.

En hier de visie op precies dezelfde kwestie vanuit de burgers (de Volkskrant, 19-12-2016, ingezonden brief van Laura van Vliet, Nieuw-Vennep):
  Wat ontbrak in 2016

In 2016 zijn er vier Syrische families in mijn straat komen wonen. Dat gaat redelijk goed. Mijn buurman, hardwerkende Nederlander, brengt ze een kerstbrood, helpt met informatie en draait een lampje in voor ze.
    Ondertussen weet hij dat zijn kleindochter, die nog bij haar ouders inwoont, nu een jaar langer op de wachtlijst moet staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Hij zegt dat hij bij de verkiezingen voor het eerst op de PVV zal gaan stemmen.
    Er zijn 50.000 vluchtelingen naar Nederland gekomen die weer in de arbeiderswijken zijn gehuisvest. Het ontbrak in 2016 aan een sociaal verhaal door de politiek.
    Dit is wat ontbrak: 'Wij gaan meer sociale huurwoningen bouwen zodat er voldoende woonruimte is voor iedereen, wij gaan stageplaatsen en startersbanen creëren zodat jongeren met hun loopbaan kunnen beginnen, wij gaan onderwijs voor iedereen toegankelijk en betaalbaar maken, tevens willen we de hardwerkende Nederlanders (van welke achtergrond dan ook) hartelijk bedanken voor het in hun wijken opnemen van de vluchtelingen.'

Je vraagt je zo langzamerhand af waarom die burgeroorlog er nog niet is ...

De volgende stap: de gekleurden trede gezamnelijk naar buiten:

Uit: De Volkskrant, 27-12-2015, door  PvdA-lid Kiza Magendane, D66-lid en kandidaat-Kamerlid Mpanzu Bamenga, PvdA-lid Hassan Osman, PvdA-lid Randy Snoyl, PvdA-lid Zakaria Bouders, PvdA-raadslid Houssein Mallouka, CDA-lid en raadslid Kübra Atalay, CDA-lid en oud-kandidaat-Kamerlid (2012) Dave Ensberg-Kleijkers

  Politiek midden, ga samenwerken

Hoogste tijd dat fatsoenlijke middenpartijen de handen ineenslaan ...

En naast het samenwerken, hebben ze nog iets geleerd van de blnsake landverraders: het verbale ladenlichten. Hier met het woord "fatsoen".  Waarvan we inmiddels weten wat het is. "Fatsoen". Dat is politieke-correctheid. Globalisering, Europeanisering, neoliberalisering ... Maar in dit soort contexten vooral en bovenal: vrije immigratie. Nog meer, meer, meer gekleurde immigranten. Omdat allang bewezen is hoezeer die gekleurde immigranten bijdragen aan de Nederlandse cultuur, economie en beschaving. Met overlast, criminalteit, eerwraak, inteelt, islam, winti, schietpartijen en terrueraanslagen. Hun culturele indentiteit:
  Wij merken het als biculturele Nederlander allemaal elke dag: de ruimte om onszelf te zijn met behoud van onze bijzondere culturele identiteit, wordt steeds kleiner.

Ja, ja... Zij hebben een 'bijzondere culturele identiteit'.... Wij Nederlanders niet, natuurlijk.

Zo dat was kanonskogel nummer één.
  De (jeugd)werkloosheid van biculturele Nederlanders is bijna drie keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders. Discriminatie op de arbeidsmarkt is aan de orde van de dag, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

En daar is nummer twee: "Alle Nederlanders zijn racisten". Want de daders zijn ongenoemd en ongespecificeerd en dan is het iedereen in de betreffende groep.

Die onderzoekers ... Die mogen en durven gewoon de waarheid niet noemen: allochtonen zijn arbeidsmindergeschikt: minder intelligent, minder sociaal, minder empathisch (wie gaat er nu naar zijn werk met zijn religie op zijn kop ...? uitleg of detail ).
  Vooral jonge biculturele Nederlanders zijn somberder over hun kansen in de samenleving. Onder meer door negatieve beeldvorming en 'framing' in diverse media én door politici.

Derde kogel. En wat een gore leugen. De politici en vooral de media lopen het vuur uit hun sloffen om de gekleurde ten dienste en gunste te zijn. Iedere negerin die niet vals zingt, staat bij DWDD, en iedere moslim die twee woorden kan spellen wordt gevierd alsof het Ernest Hemingway is (allemaal mannen, trouwens. Hoe zou dat nou komen...? Die hoofddoekjes knellen vermoedelijk de bloedstroom naar de hersenen af ...).

Realiseer je dat. Kijk in je geest nog eens terug wat je op de televisie ziet en wat je in de krant enzovoort leest ... En lees dan dit nog eens een keer:
  ... negatieve beeldvorming en 'framing' in diverse media ...

Wat een kwaadaardigheid schuilt hierin. Nog veel meer dan in dat "Ik neuk jullie allemaal de moeder" ...
Maar ja ... Dat zijn dus allemaal evenzovele veertjes tegenover dat ene machtige blok lood:
  De kans op een grote verkiezingsoverwinning voor de PVV en zelfs de mogelijkheid van een 'premier Wilders' neemt met de dag toe.

En dat dus allemaal ondanks de reusachtige bijdragen van de gekleurde medemens aan techniek, wetenschap, cultuur, vrijheid en beschaving in het algemeen. In Nederland, de rest van Europa en de rest van de wereld. Voor iedereen om te zien  .

Je zou er spinnijdig van worden en je gekleurde vrienden bij elkaar trommelen (no pun intended) om weer eens een verbindend stuk op te sturen naar de Verbindkrant. Om iedereen weer eens te manen om nog meer te verbinden. En zo krijg je een stuk van Kiza Magendane (neger), Mpanzu Bamenga (neger), Hassan Osman (moslim), Randy Snoyl (neger), Zakaria Bouders (moslim), Houssein Mallouka (moslim), Kübra Atalay (moslim), en Dave Ensberg-Kleijkers (neger), om ons blanken nog eens een keer goed te vertellen hoe dankbaar ze moeten zijn met de aanwezigheid van moslims en negers. En dat ze onmiddellijk moeten stoppen met stemmen op Geert Wilders, want dat is onfatsoenlijk.

Bij de start van deze alinea zijn er weer ontzettend veel details aangaande de etnische burgeroolrog gepasseerd - te eel om allemaal ook hier bij te kunnen houden. Cultuurhistoricus René Cuperus geeft een samenvatting. Cuperus is één van de weinigen die openlijk en bij herhaling over de klassenstrijd uitleg of detail durft te schrijven, en redelijk dicht in de buurt van de werkelijkheid komt. Maar zodra er kleur an te pas komtç gaat het snel mis. Na een goede start (de Volkskrant, 20-02-2017, column door René Cuperus, cultuurhistoricus):
  SCP verslaat CPB met 2-0

Tussentitel: Het multiculturele drama heeft zich de afgelopen jaren verdiept

Naarmate de economische berichten rooskleuriger worden, zullen de aanstaande verkiezingen minder over economie, en meer over acute samenlevingsproblemen gaan....
    De verkiezingen gaan niet over het CPB, maar over het SCP. Beide staatsadviesbureaus leverden een belangrijk rapport voor de komende kabinetsformatie. Het Centraal Planbureau rekende in Keuzes in Kaart 2018-2021 de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen tot op de eurocent nauwkeurig door. Op haar beurt legde het Sociaal en Cultureel Planbureau in Kwesties voor het Kiezen urgente maatschappelijke vraagstukken op tafel. Wedstrijduitslag: CPB - SCP: 0-2.
    De meest brandende SCP-kwestie: afnemend onderling vertrouwen tussen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond. Vooral tussen moslims en niet-moslims ...

Zo ver, zo goed.

Dan de eerste misstap:
  Als we het SCP mogen geloven, voelt zo'n 40 procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich steeds minder thuis in Nederland. ...

Hij noemt als eerste het allochtone misnoegen. Zeer fout. Zij hebben niets te 'misnoegen'. Zij hebben een alternatief. Daar waar ze vandaan komen. Is het hier niet naar hun eigen culturele zin? Weg ermee! Terug naar de cultuur waar ze het wel nar de zin hebben. Nederlanders hebben die keuze niet.
  Dit wordt veroorzaakt door gevoelens van uitsluiting en stigmatisering. ...

De tweede nog grotere fout: die gevoelens komen niet van uitsluiting of discriminatie, maar van gevoelde en tevens daadwerkelijke minderwaardigheid. Waar Nederlanders niets aan kunnen doen want die allochtonen zijn hierheen gekomen vanweg onze meerderwaardighedi. Nogmaals: weg ermee!
  ... Daartegenover staat een grote groep 'Nederlandse Nederlanders' die vervreemd is geraakt van zijn eigen land: 'Nederland is Nederland niet meer.'

En daar is dus het probleem dat als eerste genoemd had moeten worden.
  Het 'multiculturele drama' van Paul Scheffer lijkt zich in de afgelopen jaren eerder verdiept te hebben dan afgevlakt te zijn. Dat heeft alles te maken met de ruigere maatschappelijke context van islamistische terreuraanslagen, IS, de opmars van het islam-vijandige rechts-populisme, blijvend hoge misdaadcijfers en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Dezelfde fouten:
  Het 'multiculturele drama' van Paul Scheffer lijkt zich in de afgelopen jaren eerder verdiept te hebben dan afgevlakt te zijn. Dat heeft alles te maken met de ruigere maatschappelijke context van blijvend hoge misdaadcijfers, islamistische terreuraanslagen, IS.

En dan pas komt er de reactie:
  De opmars van afkeer van de islam en allochtone immiranten en immigratie bij de blanke Nederlanders.

Dan, gaande richtng "oplossingen", ook nog deze:
   Het SCP stelt vast dat het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse Nederlanders spectaculair gestegen is, maar dat men desondanks moeilijk aan het werk komt. Hier speelt bewuste en onbewuste discriminatie.

Een middels algemeen als waarheid aanvaarde gore leugen: ze komen minder aan de bak omdat ze het (veel) minder kubnen. Die stijging in opleidngsniveau die te constateren valt is die van totaal nul komma nul (de zogenaamde gastarbeiders waren allemaal nulopgeleid) naar, naar Nederlands niveaur, matig tot sterk onder de maat. Er zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt vel sectoren die met tekorten kampen, veelal technisch, maar die vergen alle een goede opleidng en inze. Dus allochtonen lukt het niet daarin werk te vinden - omdat ze het niet kunnen. Als er discirminatie is op de arbeidsmarkt, is het positieve dicriminatie.

Waarbij alweer oorzaak en gevolg worden omgekeerd, wnat nu pas volgt het primaire effect van die arbeidsongeschiktheid:
   Vastgesteld wordt ook dat de criminaliteit onder met name Marokkaanse jongens buitensporig hoog blijft. Straatterreur, seksuele intimidatie, liquidaties in Amsterdam-West, anti-homogeweld: dit alles is een dagelijkse vergiftiger van interetnische verhoudingen, en zal elke soepele acceptatie en integratie in de weg blijven staan.

Want dis is het andere effect van hun zware culture achterstand waardoor ze niet mee kunnen komen. En als alternatief om toch status = geld te verwerven in deze actviteiten vervallen.

En dan volgt hier wat Cuperus nog voor de laatste twee alinea's stelde:
   ... zijn dan ook grote gebaren nodig om dit verstoorde klimaat van polarisatie en deze spiraal van negatieve stereotypering te stoppen. Wat minimaal nodig is om het onderling multicultureel vertrouwen te herstellen is dit: een uitruil tussen discriminatie en criminaliteit.

Oftewel: de blanke Nederlanders nog een keer offeren: nog meer positieve discriminatie van arbeidsminder- en ongechikten in hun nadeel.

En ze krijgen niets terug, want aan die criminalteit kan je niets doen. Het eerste wat je zou kunen doen, is als ze als jongemannen in dure autoa's zitten, ze onmiddellijk van de weg te halen. Wat daarvan is 95 procent crimineel. Maar dat mag niet. Dat is "etnisch profileren". En dat geldt ook voor alle andere maatregelen om gekleurde criminalteit te bedwingen want om echt effectief te zijn, zullen die veel verder moeten gaan dan auto's controleren En ze haten de Nederlandse politie nu al top op het bot.

Cuperus concludeert terecht:
   Wil Nederland een high trust-samenleving blijven - voorwaarde voor een solidaire verzorgingsstaat, een innovatieve economie en een liberale democratie -, dan zal 'multiculturele integratie' opnieuw moeten worden uitgevonden. Het schelle alarmsignaal van PVV én DENK moet goed worden verstaan.

Wat alleen kan met een drastische aanpak van het allochtone disfunctioneren, te beginnen met de erkenning daarvan.

En dat laatste is op dit moment al zeer vele bruggen te ver.

Oh ja, vermoedelijk psychologisch vergeten:
  Nederland moet 'inschikken',

Dat zal verschijnselen als één van de leuzen op de vaandels van de revolutionairen die ontstaan als de grenzen van deze wantoestanden worden overschreden. Om woede op te wekken ...

De volgende grote gebeurtenis: de Turken wilden middels minister in Nederland ( en Duitsland) campagne voeren voor een Turks referendum ("Alle macht aan kalief Erdogan"), en omdat het vlak voor de verkiezingen van 2017 was, kon de regering, dat wil zeggen: de VVD van Rutte, met de hete ademn van de PVV in de nek, niets anders dan die ministers weigeren. Omdat ze het tot op het laatste moment lieten aankomen, werd het een hele vertoning, met uiteindelijk ook grote groepen Turken op straat (onterecht "Turkse Nederlanders" genoemd, natuurlijk), die demonstreerden en relden tegen Nederland.

Waarmee, als tweede soortgelijke gebeurtenis na de demomstraties en rellen op de Rotterdam Erasmusbrug na de "coup tegen Erdogan", voor iedereen zichtbaar is aangteoond dat de Turken in Nederland geen Turkse Nederlanders zijn maar in Neder;land verblijvende Turken. Op een doodenkele uitzondering na waarvan het merendeel Koerd of iets dergelijks.

Met meerdere vervolgstappen. Die overigens nauwleijks of niet als zodnaig gesignaleeerd worden, omdat men het nog steeds niet will zien. In omgekeerde volgorde, eerst de meest zichtbare (de Volkskrant, 18-03-2017, door Charlotte Huisman):
  Onvrede in twee smaken

In binnen- en buitenland werd opgelucht ademgehaald toen bleek dat Nederland niet zo gepolariseerd is als de peilingen deden vermoeden. Maar op sommige plekken brengt de verkiezingsuitslag grote tegenstellingen aan het licht. Dat geldt zeker voor Feijenoord.

Maak u geen zorgen ... De Volkskrant heeft wel meer van dit soort berichten geplaatst, maar het heeft gee nekle invloed op hun verdere inzichten ... Die blijven even multicultureel en immigratievriendelijk als altijd. Maar er was wel het een en ander te noteren:
  'Alle Turken hier hebben Denk gestemd, en ik ook', zegt Akdag (42), op de hoek van het uitgestrekte Afrikaanderplein. De Turks-Nederlandse vrouw die een lichtgroene sjaal als hoofddoek om haar hoofd heeft geknoopt, overdrijft maar een klein beetje. In het Rotterdamse stadsgebied Feijenoord waarvan de Afrikaanderwijk deel uitmaakt, is de partij van de Turks-Nederlandse politicus Kuzu de grootste geworden, met 20 procent van de stemmen. De PVV is er de tweede partij met 16 procent.

Kant 1. En:
  Op straat hoor je opgezouten meningen over politiek. 'Welke idioot gaat nu op zo'n Turk stemmen', vraagt de 77-jarige Jan, bewoner van Feijenoord sinds zijn geboorte, zich hardop af, vanachter zijn rollator. 'Alleen mensen zonder hersens steunen zo'n leider die Nederland uitmaakt voor nazi's, dat is toch te zot voor woorden?'

Correctie: alleen mensen die Nederland tot op het bot haten stemmen voor ieamnd die Nederland uitmaakt voot nazi's.

De rest van het twee pagina's grote artikel is natuurlijk gevuld met dot soort persoonlijke ontboezemingen, maar de sociologisch synopsis stond in en tussenstuk:
  PVV en Denk de grootste

■  In de wijk Feijenoord zijn Denk en de PVV de grootste partijen. Er zijn meer plekken waar de twee partijen tegenover elkaar staan. Zoals in het aangrenzende stadsdeel Chadois, waar de PVV won. Van de ruim 25 duizend inwoners stemde één op de vijf mensen op Wilders. Meer dan 10 procent stemde op Denk, waarmee de partij op de tweede plek staat.

■  Landelijk behaalde Denk de hoogste score in Schiedam, met 8,2 procent van de stemmen. De grootste aanhang zit in de ja ren-vijftigwijk Nieuwland, waar bijna een kwart voor Denk koos. In die wijk is ook de PVV populair: ruim 15 procent.

■  In het overwegend christelijke Ede kreeg het stembureau in buurthuis de Meerpaal
een verrassende uitkomst: daarwerd Denk de grootste, gevolgd door de PW.

■  In het Haagse stadsdeel Escamp zijn de PVV en Denk ook stevig vertegenwoordigd: meer dan eenvijfde van de inwoners stemde op Wilders. Denk werd met 10 procent de derde partij.

Waarna vanuit één van die wijken nog een observatie komt richting "Het komt vanzelf wel goed"-aanhangers:
  Santos (60), van Kaapverdiaanse afkomst: 'Die andere allochtonen passen zich niet aan, en dat gaat nooit gebeuren ook. Wij Kaapverdianen zijn van leven en laten leven. Wij zijn gematigde katholieken, en strijden niet voor ons geloof. Waar fanatisme is, gaat bloed vloeien.'

Noteert u dat even ...

De tweede volgt.

Eerst nog een ander significant teken (de Volkskrant, 20-03-2017, column door Arthur van Amerongen)
  Boycot

In mijn kringen ging je niet op vakantie naar het Spanje van Franco en het Zuid-Afrika van Pieter Botha. ...
    Veertig jaar later dringt zich de vraag op of fatsoenlijke mensen zoals ik nog wel vakantie mogen vieren in Turkije, bestierd door een islamofascistische dictator die in zijn paleis loopt te brullen als een tbs'er in zijn isolatiecel in de Mesdagkliniek.    ...
    Nederturken kunnen hun familie in Turkije niet meer bezoeken dankzij de Klikturken, die ongetwijfeld sympathiseren met DENK of zelfs op Kuzu's kieslijst staan.
    Erdogans onderknuppels zijn gevaarlijke splijtzwammen. Toen ik de beelden van de Vijfde Colonne in Rotterdam zag, ...

Arthur van Amerongen => heeft al langere tijd geleden de reputatie van "dwarsligger" verworven, toen hij, na een aantal jaren in het Brusslese Molenbeek te hebben gewoond een boek pulbiceerde met de titel Brussel, Eurabië, wat hem een boycot van de politieke-correcte media opleverde. Na de reeks aanslagen medegepleegd door in Molenbeek wonende moslims werd hij weer in genade aangenomen, hoewel nog lang niet van harte en nauwelijks als ervaringsdeskundige aangaande het niet-integreren van moslims.

Maar dat het hem hier toegestaan wordt de term "Vijfde Colonne" te laten vallen, met hoofdletters(!), in de Volkskrant, is hoogst opmerkelijk.

Waaarbij past dat de term, na de laatste Turkse rellen, ook al een keer op de hoofdpagina van de website van De Telegraaf te lezen viel ...

Zo, dan nu naar het meest opmerkelijke van deze gehele episode, voor zover verstreken op het moment van noteren zijn 20 maart 2017, te bewonderen in twee instanties van vhet NOS Journaal. Hier een beeld bij het eerste, en eronder de tijdens dit fragment uitgesproken tekst (verbatim - NOS Journaal, 14-03-2017, 20h00 uitleg of detail , fragment vanaf 7:27 min.):
 

"De politie in Nederland is een onderzoek gestart om de relschoppers op te sporen van zaterdagnacht voor het Turkse consulaat in Rotterdam. Er is een speciaal team samengesteld. Tijdens de rellen werd de politie bekogeld met stenen en werden onder andere winkels vernield. Er zijn toen achttien mensen aangehouden maar volgens de poltie zijn er meer daders. De politie is ook op zoek naar omwonenden die van alles vanuit hun huis naar de demonstranten hebben gegooid."

Met een herhaling later op de avond (verbatim - NOS Journaal, 14-03-2017, 22h00 uitleg of detail , fragment vanaf 3:13 min.):
 

"De politie is een onderzoek gestart nar de relschoppers van afgelopen zaterdagnacht voor het Turkse consulaat in Rotterdam. De politie werd daar bekogels met stenen en onder andere winkles werden vernield. Achttien mensen zijn aangehouden en de politie zoekt ook omwonenden die van alles en nog wat vanuit hun huis naar de demonstraten hebben gegooid."

Dat "De politie is ook op zoek naar omwonenden die van alles vanuit hun huis naar de demonstranten hebben gegooid" staat daar natuurlijk om een "genuanceerd beeld"  te schetsen. Net zoals met criminalteit: "Maar er zijn ook heus wel criminele Nederlanders, hoor...".

Wat men overduidelijk niet besefte, dat hier de start van de etnische burgeroorlog werd omgeroepen.

Kleinschalig, weliswaar, maar het is het eerste teken van fysiek verzet van Nederlanders tegen de in dit land verblijvende Vijfde Colonne.

Het is begonnen.Wordt vervolgd.


Naar Sociologische krachten  , of site home  .


 

20 mrt.2017