WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders, media & elite: immigratie

9 mrt.2017

Deze redactie is rationeel bewust geworden in een Nederland van 12 miljoen inwoners. Dat was destijds al een beejte een discussiepunt - was dat niet wat veel ...?

Die twijfel was gebaseerd op argumenten als een huizentekort en toenemende verkeersdrukte. En dat waren destijds al goede argumenten.

Inmiddels is het aantal inwoners gestegen tot 17 miljoen. En in diezelfde tijd is er nog een goed argument bijgekomen.

Milieu en klimaat.

Wat zeggen we ... Een goed argument...? Een puik argument! 

Een volkomen doorslaggevend argument.

Voor tien miljoen Nederlanders.

Reken maar mee: als 10 miljoen Nederlanders een gegeven hoeveelheid milieu- en klimaatbelasting geven, doen 17 miljoen dat 70 procent meer.

De enige langetermijn manier om iets te doen aan klimaat en milieu: terug naar 10 miljoen Nederlanders.

Alles wat er in de tussentijd bijgekomen is, er weer af.

De Nederlanders, verstandig volkje, zijn daar allang al aan begonnen: ze krijgen minder kinderen dan nodig is om hun aantal in stand te houden.

Hoeveel Nederlanders zijn er eigenlijk nog? Het zouden er best eens slechts 12 miljoen kunnen zijn ...

Waar komt die stijging dan vandaan?

Nou ja, dat weet iedereen: immigratie.

Alleen: niemand wil het weten.

Want die immigratie is "gekleurde immigratie", en iets zeggen over gekleurde immigratie is racisme, fascisme, "Hitler!", "Holocaust!", en "Anne Frank!". En ideeën als van Geert Wilders.

Moslims/-migranten/-vluchtelingen en Afrika-/zwarten-/negers in de jaren 2017 die volkomen vrijwillig naar Nederland zijn gekomen zijn tenslotte net als de Joden die Duitsland niet uitmochten. In de jaren 1933.

Oh ja: er is wel een uitzondering op dat "Niemand wil het weten". Oftewel: er is één uitzondering op dat "niemand": Geert Wilders.

Maar het is nu, maart 2017, verkiezingstijd en wie nauwkeurig heeft gelezen zal tegenwerpen dat inmiddels bekend is tweederde van de Nederlandse bevolking ook vindt dat er een probleem is met "dattum". En dat is niet wat er boven staat geschreven...

Het is simpel: dat "niemand" is "Niemand in media en de rest van de elite". Want die Joden uit 1933, hè ...

Dus willen "ze" van de media en de rest van de elite het er maar niet over hebben, ondanks dat het verkiezingstijd is en die verkiezingen nog maar een week of anderhalf weg zijn (de Volkskrant, 04-03-2017):

En (de Volkskrant, 08-03-2017):

Je zou Geert Wilders en maar mee helpen ... Toch?

Heeft Geert Wilders het er dan niet over?

Nee.

Vraagt u zelf maar aan hem waarom, maar deze redactie wil wel een gokje wagen: zodra Wilders iets zegt over beperking van immigratie, wordt hij vergeleken met Adolf Hitler, beschuldigt van een Holocaust, en gezegd dat hij medeschuldig aan de moord op Anne Frank.

Uit de hoek van al die andere lieden op die foto's.

Iets dat de Volkskrant, grappig, op deze eigenste dag, 9 maart 2017, zelf heeft toegegeven:

Nee, niet in alle opzichten, natuurlijk. maar wel als het gaat om de cruciale situaties van deze tijd:

Identiteit, islamisatie en Afrikanisatie uitleg of detail , en immigratie.

"Iedereen is een beetje D66 geworden".

"Iedereen".

En ook dus over immigratie.

Elitaire eenheidsworst.

Verraad aan milieu en klimaat.

Verraad aan Nederland.

En rarara ... Mogelijk uit toeval, mogelijk omdat de krant toch gevuld moetr worden of gewoon uit pure verveling ... Ook dat heeft de Volkskrant vandaag toegegeven:


Aleen al de vraag is opmerkelijk.

Alleen al de vraag is een sensatie.

De verveling over de saaie campagne moet wel heel erg groot zijn geweest.

En kijk ook nog eens extra naar dat plaatje:

Daar verdeeld van links naar rechts zijn de standpunten van alle partijen over immigratie. Gelijkelijk verdeeld over de pagina. Met allemaal meel-in-de-mond taal, dat wel, want in werkelijkheid is het natuurlijk zo:

En dan moet de oriëntatie ook nog omgekeerd, want "Ruimhartig vluchtelingen opvangen" is natuurlijk ook nog steeds meel-in-de-mond taal, en wel voor "Onbeperkte immirgatie" want degene die ook maar een enkele vluchteling aanwijst als "economische migrant" is "Hitler!", "Holocaust!" en "Anne Frank!".

Linksextremisme.

En ook linksfascisme uitleg of detail want men ontzegt de andere partij het wederwoord.

Linksfascisme dat er toe dient de hoeveelheid blanke Nederlanders te laten dalen ten opzichte van de gekleurde immigranten uitleg of detail . Gekleurde immigranten waarvoor dit geldt (de Volkskrant,, 09-03-2017, door Remco Meijer):

  Immigratie: open armen of grenzen dicht?

Onlangs bracht de Sociaal-Economische Raad een rapport uit over de immigranten die nu in Nederland een status krijgen. Ze komen vooral uit Syrië en Eritrea. Anders dan het beeld soms wil, zijn de meesten niet hoogopgeleid.

Wat men van de hele elite wil is het vervangen van de hogeropgeleide Nederlandse blanke bevolking door laagopgeleide gekleurde immigranten uitleg of detail , in zodanig ruime hoeveelheden dat men ze onbeperkt kan ringeloren op de van de tijd van Dickens bekende manieren, Toen ook de blanke bevolking nog mak was.

U kunt het nog één keer vreedzaam voorkomen.

Op 15 maart 2017.

Daarna treden de wetten van de evolutie in werking.

In dit humane geval gelijk aan de wetten van de revolutie.


Addenda

En meteen de volgende dag een waardevolle aanulling (de Volkskrant, 10-03-2017, door Dion Mebius)
  Ten strijde tegen het partijkartel

Thierry Baudet presenteert zich als het intellectuele alternatief voor Geert Wilders. ...

Moeilijke vragen krijgt Baudet niet in Roermond, al zouden zijn criticasters die best kunnen verzinnen. ...
    Of een vraag over wat de 'homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking' inhoudt die momenteel gaande zou zijn. Een term die volgens sommigen naar onversneden rassenleer riekt.

Waarmee de Volkskrant zeggen wil:
  "Moeilijke vragen krijgen Pechtold, Klaver enzovoort niet in de media, al zouden hun journalisten die best kunnen en eigenlijk moeten verzinnen. ...
    Een vraag over wat ze vinden van de homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking die het gevolg is van hun beleid van de facto vrije en onbeperkte immigratie, dat volgens sommigen naar onversneden rassenleer en blanke-rassenhaat riekt.
"Naar Landverraad , of site home .