WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: beschaving, ontkennen

20 okt.2012

De Engelstalige wereld is over het algemeen aanzienlijk politiek-correcter dan de Nederlandse. Maar bij Wikipedia lijkt het omgekeerde het geval te zijn. Het Nederlandstalige item over "beschaving" bevat een in het Engels afwezige sectie genaamd "Problematiek", die gewijd zou kunnen zijn aan twee gezichtspunten, maar alleen een opinie ten nadele van het begrip beschaving gevat, met een citaat van slechts één auteur. Zoals het gewoonlijk gaat bij multiculturalisten: slechts één kant van de zaak wordt besproken:


Uit: nl.wikipedia.org, opgeslagen 20-10-2012 uitleg of detail

Beschaving

Beschaving heeft een verscheidenheid van betekenissen met betrekking tot de menselijke ontwikkeling. Het kan verwijzen naar de algemene ontwikkeling van individuen of groepen, maar ook naar maatschappij met een bepaalde mate van complexiteit.    ...

Problematiek
Er zijn verscheidene redenen waarom het begrip ook in deze betekenis tegenwoordig minder wordt gebruikt. Allereerst wordt er na 1500 meestal helemaal niet meer gesproken van beschavingen, hoewel nog wel van rijken. De wereld wordt steeds sterker met elkaar verbonden, waardoor er steeds minder sprake is van aparte beschavingen, maar steeds meer van een statensysteem binnen de wereldeconomie.

Daarnaast wordt van de Amerikaanse en vooral de Afrikaanse beschavingen wel betwijfeld of de invloed op de wereldgeschiedenis wel vergelijkbaar was met die van de grote beschavingen. Ook is het cyclische beeld van elkaar afwisselende beschavingen achterhaald en wordt er tegenwoordig veel meer de nadruk gelegd op de onderlinge interactie. Er wordt dan ook wel gekozen voor andere begrippen als rijken, samenlevingen en werelden. Anderen zoals Bruce Mazlish pleiten om het hele begrip niet meer te gebruiken:
 

  Civilization is one of those great Stonehenge figures looming over our mental landscape. Like its adjacent figure, culture, it is one of the major concepts invented and constructed in the eighteenth century and subsequently elaborated in the course of the development of the social sciences. In the new millennium, it has become a fetish. In the new time-space we have entered, it should not only be “deconstructed” but taken down. What should be left is the civilizing process. Civility cuts across civilizations. It is an ongoing process that focuses on the individual and the groups in which he or she exists. The civilizing of the one is essential for the civilizing of the other, in a reiterative process. The idea of civility can avoid the “essence,” the us against them, embodied in the idol of civilization.


Literatuur
Mazlish, B. (2004): Civilization and Its Contents, Stanford University Press,
Vanhaute, E. (2008): Wereldgeschiedenis. Een inleiding, Academia Press, Gent.


Red.:   Alleen al het gebruik van de term 'deconstructed' zou genoeg reden moeten zijn om deze tekst te verwijderen, daar ze stamt uit een of andere Franse filosofische ideologie uitleg of detail . Waar het om gaat wordt, ook op oud-Franse wijze, wordt gepoogd te verhullen in abstract, onbegrijpelijk en eigenlijk zinledig taalgebruik, met als verrader dit stukje: 'us against them'.  Het wordt niet benoemd maar iedereen kan invullen dat het niet gaat over Fransen versus Duisters of Hottentotten versus Bosjesmannen, maar om Fransen en Duisters versus Hottentotten en Bosjesmannen.
    Deze auteur, degene die het geplaatst heeft in Wikipedia, en degenen die het tolereren maken schijnbaar bezwaar tegen de term beschaving, maar het gaat in feite natuurlijk om een bezwaar tegen verschillen in beschaving. Niveauverschillen, wel te verstaan.

 
Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .