WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische begrippen: economen

16 jan.2013

Het volgende voorbeeld van de houding van economen zoals beschreven in Sociologische krachten   is niet strikt een economisch onderwerp, maar des te illustratiever:


Uit: De Volkskrant, 15-01-2013, van verslaggever Wilco Dekker

Universiteit gedaagd voor discriminatie

Een econome werd uitgenodigd bij de UvA te solliciteren, maar kwam zelfs niet op de shortlist.


De Universiteit van Amsterdam heeft een vrouwelijke kandidaat voor de functie van universitair docent op de faculteit Economie en Bedrijfskunde gepasseerd omdat de voorkeur werd gegeven aan een man. De UvA zou haar daarom een schadevergoeding moeten betalen van 10 duizend euro.    ...
    De econome Edith Kuiper (53) kwam in 2008 niet op de shortlist voor de functie van universitair docent bij de vakgroep geschiedenis en methodologie, hoewel ze naar eigen zeggen eerder door het hoofd van de vakgroep nog was gevraagd mee te doen.
    Er solliciteerden zeven vrouwen en achttien mannen. De uit drie mannen bestaande selectiecommissie gaf uit vier mannelijke kandidaten uiteindelijk de voorkeur aan een jonge Portugees, nadat de functie-eisen gedurende het proces diverse keren veranderd waren. De personeelsafdeling van de UvA was niet bij de benoeming betrokken. 'Zo werd het een onderonsje, in plaats van een professionele sollicitatieprocedure', betoogde Kuipers advocaat Marlies Vegter maandag.    ...
    Volgens de in feministische economie gespecialiseerde Kuiper werd een deel van haar wetenschappelijke publicaties niet meegeteld, omdat ze volgens de commissie onder 'vrouwenstudies' werden gerangschikt in plaats van onder economie. Bovendien waren diverse van haar internationale publicaties in samenwerking met anderen, kreeg Kuiper te horen.


Red.:   Nummer n: een volstrekt onzinnige argument. In de natuurwetenschappen tellen ze gewoon mee - naar bijdrage.
  In de vacaturetekst stond echter niet dat die niet telden.

Nummer twee: je niet houden aan de regels.
  In die tekst stond wl dat onderwijservaring noodzakelijk was, net als het kunnen lesgeven in het Nederlands. Aan beide eisen voldeed de gekozen kandidaat niet.

Nummer drie: je niet houden aan de regels
  ... de gekozen kandidaat niet. Hij had wel een prijs behaald, maar dat bleek pas later een criterium.

Nummer vier: de regels onderweg veranderen.
  De UvA noemde het maandag 'interpretatie' dat naar een bepaalde kandidaat is toegewerkt.

Nummer vijf: liegen
  Wel paste het specialisme van Kuiper minder bij de 'specifieke signatuur' van de onderzoeksgroep.

Nummer zes: bedriegen. Dit had aan het begin van de procedure gemeld dienen te worden
  'We zijn ook mens', aldus de UvA-advocate.

Nummer zeven: weerzinwekkendheid.
    Hier gaat het dus niet over economische inhoud, maar over een mentaliteit. Maar die mentaliteit nemen economen natuurlijk onverdund mee naar hun hoofdactiviteit: het schrijven van economische artikelen. Ook daar zullen ze dus de regels schenden, de regels veranderen op een willekeurige wijze wanner het ze uitkomt, anderen benadelen anderen bedriegen, en doodgewoon liegen. Plus er ook nog weerwekkende smoezen over verkopen.
    Voor een lange reeks voorbeelden met een economische inhoud, zie hier uitleg of detail .
 

Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .