WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische begrippen: etnie en uiterlijk

6 jun.2015

De politieke-correcte ideeën dat uiterlijk er niet toe doet, dat etnie er niet toedoet, en dat er geen verband is tussen uiterlijk en etnie zijn nog absurder onzin dan het idee van een alles regerende godheid. Van dat laatste kan het niet-bestaan niet bewezen worden. Van het eerste is dat uiterst gemakkelijk. Gewoon door het verzamelen van wat plaatjes.

Omdat vooral gevoelig ligt als het het eigen land betreft, en het eigen land voor deze redactie Nederland is, beginnen we met wat iedereen behalve een ongeveer miljoen gestoorde grachtengordelaars en andere intellectuelen beschouwt als het uitganspunt: Nederlanders. Hier een foto van een groepje Nederlanders:

En hier nog een foto uit de Volkskrant (13-01-2014 - foto's van groepen zijn lastig te vinden, wamt groepen zijn te uniform om interessant te zijn voor fotografen - foto: Raymond Ruting) - eerst even de context:

De context is een rondleiding voor de burgers in een nieuw muziekgebouw - erg gewone Nederlanders dus. Hier zijn ze:

Voor een objctief waarnemer al als twee druppels water gelijkend op het vakantiegroepje. Een gelijkenis die voor iedereen overduidelijk wordt zodra je er andere groepen tegenover zet.

De eerste van de andere groepen zijn geselecteerd op een eventuele Nederlandse connectie - als eerste Turken:
 
Turken

Er is wat van de omhulling meegesneden ten einde te bewijzen dat het inderdaad om Turken gaat. Want er zijn een aantal groepen uiterlijk sterk verwant aan de Turken. Hier eentje:
Libiers

Ook zonder de hoofddoeken is de gelijkenis treffend. En het zijn:
  Uit: De Volkskrant, 03-06-2013, van verslaggever Rob Vreeken

Vrouwen Libië eisen gelijkheid

Sinds de val van het regime-Kadhafi spelen vrouwen een steeds belangrijker rol ...

Libiërs. Etnisch redelijk verwant aan de Turken.

Tweede test nog een groep:
 

Zijn dit Nederlanders? Of Duitsers?  Nee, natuurlijk - hier het begeleidende artikel:
 

Uit: De Volkskrant, 25-11-2011, van correspondent  Steven Adolf

Reportage | Marokkanen zijn nauwelijks te porren voor de vervroegde verkiezingen van vandaag

'Stem op een Ezel stelt nooit teleur'

Fotobijschrift: Aanhangers van de islamistische Parti de la Justice et du Développement (PJD) zijn in Casablanca


Het zijn Marokkanen. Nauw verwant aan Libiërs en iets minder meer niet veel minder nauw verwant aan Turken.

Te veel vrouwen? Hier zijn mannen:

Nederlanders? Duitsers? Nee natuurlijk:
 

Uit: De Volkskrant, 18-04-2009, door Sietske de Boer en Joost van den Broek (foto's)

Terug in de Rif

Ze kwamen vanaf 1969 als jongemannen uit het Noord-Marokkaanse Rif-gebergte


Het zijn Marokkanen. Had iedereen al gezien. Aan het uiterlijk.

Maar ziet u toch een verschil met de vrouwen? Dat klopt. Want die vrouwen zijn noordelijke Marokkanen. Kust-Marokkanen. En die mannen zijn zuidelijke Marokkanen. Rif-Marokkanen. Ook wel bekend als "berbers". Een andere etnie. Ook hebbende verwanten in de woestijn. Met dezelfde etnie.

Ook nog iets zien dat niet lijkt op Nederlanders en niet lijkt op Marokkanen (noord/zuid) of Turken of Libiers? Kijk eens hier naar:

Echt heel anders. En ook echt een heel andere etnie. Dit zijn Pakistani, zie het zoekvenster.

Allemaal heel fout natuurlijk dit voorgaande, volgens de politek-correcten. De politiek-correcten beweren dat dit hieronder Nederlanders zijn omdat de foto in Nederland genomen is:

Lijkt dit op de mensen uit de eerste twee illustraties? Antwoord: Nee. Lijkt dit op de illustratie direct daaronder? Antwoord: Ja (even het geslacht over het hoofd ziend). Het uiterlijk zegt: dit zijn Turken. Hier is het bijbehorende artikel:
  Uit: BNR.nl, 30-10-2011, door BNR Webredactie

Politie grijpt in tussen Koerden en Turken

Eerder op de dag hielden ongeveer 500 Turken op het Malieveld in Den Haag een pro-Turkse manifestatie ...


Het zijn inderdaad Turken. Toevallig met een voet op Nederlandse bodem.

En nog een groep waarvan men stelt dat het Nederlanders zijn:

ZZelfs zonder de vergroting is al onmiddellijk duidelijk: dit zijn Marokkanen. Jonger dan die oude mannen erboven, maar met hetzelfde uiterlijk als eindbestemming.

Conclusie: het is flagrante onzin om al die etnieën te bestempelen als Nederlanders. Het is de ontkenning van het bestaan van "etnie", even onzinnig als de ontkenning van het bestaan van "lengte". Wat ten duidelijkste blijkt als je ze allemaal bij elkaar zet. Zoals de Volkskrant, heel gemakkelijk, voor ons heeft gedaan:
Vuijsje 1
 
 
Vuijsje 2
 
Vuisje 3

Het gezamenlijke uiterlijk van al deze mensen? Hetzelfde als het uiterlijk als je te veel kleuren verf bij elkaar gooit: een grote grauwe volkomen onbestemde massa.
Nietszeggendheid. De zogenaamde "wereldburger" die indien werkelijk bestaand tot uitsterven gedoemd is bij gebrek aan variatie.

Wat de Volskkrant bewezen heeft, is wat ook al uit het voorgande volgt: er is nog maar één groep over die op zinnige wijze valt onder de term "Nederlanders": de groepen uit de bovenste twee illustraties: blanke Nederlanders.

Oh ja: geen creolen en Chinezen gezien bij deze analyse?

Tja ...

Te voor de hand liggend.

Niemand heeft de behoefte Chinezen voor Nederlanders te verkopene of verslijten. Nederlanders beschouwen Chinezen als gelijkwaardig en Chinezen beschouwen Nederlanders als een capabel maar half-beschaafd volk.

Met als natuurlijke conclusie: wie creolen voor Nederlanders verslijt, beschouwt creolen als een minderwaardig volk dat beschermd moet worden tegen de werkelijkheid dat ze dat inderdaad zo zou zijn.

En/of heeft een gaatje in zijn hoofd.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .