WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische krachten: man-vrouw, economisch

6 dec.2012

In niet-westerse culturen is het met de man-vrouwverhouding over het algemeen, of beter: vrijwel zinder een uitzondering, bedroevend gesteld. . Dat heeft zijn weerslag op de hele maatschappij, dus ook op economisch terrein:


Uit: De Volkskrant, 02-01-2013, door Carlijne Vos

Verhef de vrouw, dat helpt de economie

Dat vrouwen in veel landen niet mogen werken of zaken doen, leidt tot armoede. 'Discriminatie bestrijden is niet alleen moreel wenselijk, maar ook economische noodzaak.'


... de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wereld is nog bedroevend groot, bleek vlak voor de Kerst uit een rapport van de Wereldbank. Uit het rapport Women, Business and Law: Removing barriers to economic inclusion blijkt dat in 103 landen nog steeds ten minste één wettelijk verschil is tussen mannen en vrouwen (zie grafiek). In 24 landen, vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zijn er ten minste tien wettelijke verschillen die vrouwen ondergeschikt aan de man maken en verhinderen een baan te nemen of een eigen bedrijf te beginnen.
    Zo mogen vrouwen in veel landen over de hele wereld geen contract tekenen, geen grond of gebouwen op hun naam hebben staan, geen bankrekening hebben en niet vrij reizen of werken zonder toestemming van hun echtgenoot. Ook lopen veel vrouwen in deze regio's aan tegen het verbod 's avonds of in bepaalde industrieën te werken.
    De Wereldbank verzamelde drie jaar lang duizenden data om de juridische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in kaart te brengen. Met deze data wil de Wereldbank landen overtuigen van de noodzaak rechtsgelijkheid tot stand te brengen.
    'Veel regeringen zijn zich er niet eens van bewust', zegt Augusto Lopez-Claros vanuit Washington, waar de Wereldbank zetelt. ...
    Volgens Lopez-Claros is veel armoede het gevolg van de uitsluiting van vrouwen. 'Als je de helft van je bevolking niet toestaat een inkomen te vergaren, ben je economisch gezien niet slim bezig. Het aanpassen van discriminerende wetten is daarom niet alleen moreel wenselijk, maar pure economische noodzaak.'
    Het tegendeel gebeurt. Terwijl in de meeste landen vrouwen zorgen voor het land en het huishoudinkomen verzorgen, mag de grond niet op hun naam staan en mogen ze geen onderhandelingen voeren. Volgens Van der Steenhoven zou de productiviteit met 20 procent stijgen wanneer dit wel zou mogen. 'In sub-Sahara-Afrika is 80 procent van de boeren vrouw, maar als er zaaigoed of pesticiden gekocht moeten worden, zijn ze ineens handelingsonbekwaam. Vaak zijn hun mannen vertrokken naar de stad en staan ze machteloos wanneer er zaken moeten worden gedaan.'    ...


Red.:    De Wereldbank probeert ook het kosmopolitisme multiculturalistisme in ere te houden, ondanks de keiharde cijfers. Natuurlijk had wat hier in lichter en wat donkerder blauw staat, in de kleuren licht en donkerrood tot paars moeten worden weergegeven. Dan was de toestand in de islamische wereld pas echt opgevallen: totaal achterlijk op het gebied van de man-vrouwverhoudingen, en er is geen enkele twijfel dat je dit naadloos kan uitbreiden tot het overgrote deel van de rest van die cultuur.
    Ook economisch, dus.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .