WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Sociologische krachten, sociologie: Wim Rietdijk

  29 dec.2012

Bij het zoeken naar andere zaken kwam de redactie onderstaande stuk tegen, afkomstig van de website van Theo van Gogh: De beruchte filmer en maatschappij-criticus, of misschien beter: politieke-correctheid-criticus, die beroemd werd door de moord op hem door een moslim. Omdat die moslim vond dat Theo van Gogh foute en beledigende dingen zei. Over de islam.
    Nu zei Theo van Gogh foute en beledigende over alle zaken en ideeën waarvan hij vond dat ze hypocriet waren - in een redelijk opgewonden taalgebruik. Of beter: waarvan hij vond dat ze hypocriet zijn, want Van Gogh is wel dood maar al die hypocriete zaken natuurlijk nog lang niet. Van Gogh was dan ook één van de uitverkorenen van de VARA voor een optreden in Het Zwarte Schaap.
    De opvattingen van Wim Rietdijk werden op een volstrekt tegenovergestelde toon geformuleerd, maar door de politieke-correctheid even fout en beledigend gevonden. En misschien nog wel fouter en  belediger vanwege die rustige toon. Bij Het Zwarte Schaap kwamen ze elkaar tegen:


Van: theovangogh.nl, door  Theo van Gogh uitleg of detail...    Laatst werd ik gevraagd door Jan Nagel om mee te doen aan Het Zwarte Schaap, een VARA-programma dat bedoeld is om het gelijk van de Inga Diepraam's van deze wereld voor de kijker te bevestigen. Ik word zo slaperig van haar gespeelde verontwaardiging dat ik dacht 'Alsjeblieft niet!'
    Maar Nagel stal ooit mijn hart toen ie informeerde of juffrouw Grewel van de PvdA nog zwanger was van haar teckel, en toen ik hem van mijn overwegende bezwaren tegen een optreden op de hoogte stelde, sprak ie: 'Ik ben toch ook bij jou geweest in het programma?'    ...
    Ik stelde één voorwaarde ...
    Enfin, blaren op Nagels tong. 'We zijn nu al zover met de voorbereidingen', het gebruikelijke gebabbel, en ik zwicht, want vind Jan aardig. Een week later kom ik Wim Rietdijk tegen, wetenschapsfilosoof, ook gevraagd voor het programma Rietdijk meent dat ouders de kans moeten krijgen om euthanasie te laten plegen in geval een diep idioot kind geboren wordt, een ongebruikelijke, maar daarom niet minder interessante overweging, die wat mij betreft niet met moord en alles met menselijkheid te maken heeft.
    'Dat Is leuk, dan gaan ze natuurlijk twee moeders van zulke kinderen laten opdraven om u te doen afschilderen als een moordenaar!' En ja hoor, twee moeders van mongolen zijn al geboekt.
    'Mijnheer Rietdijk, mongooltjes verkopen beter op TV dan diep gestoorde kwijlende idioten… Past u een beetje op dat U wel een eerlijke kans krijgt?'    ...


Red.:   De redactie had het zich dus allemaal goed herinnerd. En natuurlijk probeerde de verzameld meute van witte schapen, die onzichtbare jassen gedrenkt in modder en stront droegen, naarstig om Rietdijk geen eerlijke kans te geven. het lukt e niet erg, voor de objectieve waarnemer. Rietdijk bleef te rustig.
    De groep die de baantjes aan de universiteiten uitdeelt maakt deel uit van deze zelfde meute. Dat Rietdijk er nooit één zou krijgen, ook al vond hij hoogstpersoonlijk de sociologische Steen van Rosette, was, en is, volkomen duidelijk.

Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .