Moslims en wetsovertreding
Moslims maken vandaag, 16 januari 2018, ophef over de uitspraak van een lokale PVV-politicus dat hij de moskeeén zijn gemeente liever in brand zag opgaan. Hierin gesteund door de Big Brother-media: de Volkskrant, Nieuwsuur, Joop.nl en ongetwijfeld ook de rest die deze redactie niet ziet of leest.

De mallims hebben aangifte gedaan.

Nu even naar de koran:
  2:7.  God straft de ongelovigen
2:10.  Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
2:39.  Wie niet gelooft zal branden!
2:90.  Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61  Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65.  God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
2:85.  Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
2:96.  Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
2:104.  Ongelovigen worden gestraft
2:114.  Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
2:126.  Niet gelovigen worden door God voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna branden ze toch lekker in de helt
2:165.  Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
2:175.  Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:206.  De trots van de ongelovige zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal toch in de hel terechtkomen, en dat is lekker puh.
2:217.  Een afvallige zal branden in de hel
3:10.  Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.
3:12.  Het is de plicht van de moslim om ongelovigen de hel toe te wensen.
3:21.  Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en ongelovigen te vertellen dat ze gefolterd gaan worden.
3:23.  Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel.
3:85.  Alle niet-moslims gaan naar de hel.
3:87.  En ongelovigen worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen. (Ongelovigen zijn nl. geen mensen)
3:91.  Het maakt niet uit hoeveel ongelovigen betalen om zich af te kopen. Ze zullen branden in de hel!
3:116.  God pleurt ook alle kinderen en bezittingen (dus ook als ze de koran bezitten) van ongelovigen in de hel. Lekker puh!
3:118.  Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op God )
3:130.  Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor God want ze zouden wel eens in hetzelfde vuur kunnen belanden als de ongelovige.
3:149.  Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen
3:151.  Maak ongelovigen bang.
3:176.  Treur niet om ongelovigen. Ze kunnen God toch niets doen. Integendeel. God gaat hen straffen!
3:177.  God is niet bang voor de ongelovige, God zal de ongelovige straffen
3:178.  De reden waarom God ongelovigen een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij ze daarna nog meer kan straffen.
3:181.  Wie de macht van God onderschat, brandt in de hel.
3:183.  Joden hebben tegen de zin van God profeten gedood
3:187.  Joden hebben het verbond met God verbroken omdat ze op gewin uit waren.
3:196.  Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij ongelovigen, ze gaan toch naar de hel.
4:14.  Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft.
4:37.  Wie zijn rijkdommen verbergt voor God zal gestraft worden. Ongelovigen ook.
4:38.  Wie zijn geld aan zichzelf besteed en niet in God of het einde der tijden gelooft wordt gestraft.
4:42.  De Laatste Dag zal voor ongelovigen verschrikkelijk zijn
4:46.  Joden rukken de woorden van God uit hun verband en God heeft hen daarom vervloekt
4:48.  Wie iets of iemand gelijkstelt met God (bv Jezus = God) begaat een grote zonde.
4:55.  Joden en Christenen die voorkomen dat anderen moslim worden gaan naar de hel.
4:56.  Als bij ongelovigen de huid is weggebrand in de hel, dan komt er een nieuwe huid voor in de plaats zodat ze voortdurend pijn zullen hebben. Slim van God !
4:89.  Als een vriend eerst voor God wil werken maar daarna vijandig is jegens de islam, moet je hem doden.
4:92.  Een moslim mag geen andere moslim doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. Ongelovigen doden is dus kennelijk niet zo erg.
4:102.  Hou je wapens in de gaten, want ongelovigen zullen ze pikken en tegen je gebruiken. God heeft snode plannen bedacht voor de ongelovigen.
4:104.  Wees sterk bij het vervolgen van de ongelovigen.
4:115.  Wie kritiek heeft op Mohammeds autoriteit zal in de hel worden gegooid.
4:119.  Ongelovigen snijden oren van vee af en bederven de schepping maar belanden toch in de hel.
4:137.  Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.
4:138.  Zeg tegen ongelovigen dat ze gestraft zullen worden
4:139.  Maar geen vrienden met ongelovigen. God is een betere keuze.
4:140.  Huichelaars en ongelovigen gaan naar de hel
4:141.  Als ongelovigen een strijd winnen, dan zegt dat niets, God rekent toch met ze af op de dag des oordeels.
4:145.  Ongelovigen zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.
4:150.  Wie niet God en zijn boodschappers volgt wacht een vernederende straf
4:160.  Joden worden gestraft door God omdat ze rente vragen
4:168.  Ongelovigen gaan voor een lange tijd naar de hel
5:5.  Al het werk dat ongelovigen is vergeefs want ze gaan toch naar de hel.
5:10.  Ongelovigen gaan naar de hel
5:12.  Joden rukken de woorden van God uit hun verband en zijn delen van Allahs woorden vergeten. Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard.
5:14.  Omdat Christenen een deel van Allahs woorden zijn vergeten streden zij onderling en zullen ze ook in de hel belanden.
5:33.  Dood iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land. Ze gaan naar de hel.
5:36.  Ongelovigen kunnen hun lot (enkele reis hel) niet vermijden.
5:41.  God zal degene die het bestaan van God willen testen (naast joden en ongelovigen) naar de hel sturen.
5:45.  Wie geen wraak neemt volgens het primitieve oog om oog principe is onrechtvaardig.
5:59.  Joden en Christenen haten moslims omdat moslims in God geloven.
5:60.  God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.
5:63.  Joden doen slechte dingen zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft God joden niet lief.
5:69.  Alleen joden en christenen die in God en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen
5:70.  De joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden
5:72.  Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze geloven dat Jezus God is.
5:73.  Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drieeenheid (vader, heilige geest, zoon) geloven.
5:78.  Ook David (joden, christenen) en Jezus (christenen) vervloekten ongelovigen.
5:80.  Joden en Christenen maken vrienden met ongelovigen maar zullen daarvoor gestraft worden, want dat is niet wat God wil dat ze doen.
5:82.  Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder
5:86.  Ongelovigen branden in de hel
5:90.  Wie wijn drinkt, gokt, andere goden aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes wordt door satan verleidt.
6:27.  Ongelovigen branden in de hel en zijn leugenaars.
6:30.  Ongelovigen worden gestraft, ook al zien ze God pas na hun dood.
6:49.  Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden
6:70.  Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten
6:93.  Wie zegt te spreken uit naam van God zal gestraft worden
6:113.  Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden
6:157.  Wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft
7:37.  Wie God 's bestaan niet wil zien zal worden gestraft
7:38.  Niet-moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel
7:40.  Ongelovigen zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel
7:50.  Ongelovigen zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water
7:51.  Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel
7:59.  God verdronk ongelovigen in de zondvloed
7:78.  God trof ongelovigen met aardbevingen
7:80.  God straft een volk dat homosexualiteit tolereert
7:90.  God straft een ongelovig volk met aardbevingen
7:96.  God straft alle bewoners van steden waar goddelozen wonen
7:101.  Ongelovigen zullen worden gestraft
7:107.  Wie God 's tekenen niet wil zien zal worden gestraft
7:139.  Alle niet-moslims zullen worden vernietigd door God
7:166.  God noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding
7:177.  Niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel
7:182.  Ongelovigen worden geleidelijk aan aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.
7:186.  Ongelovigen moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt
8:12.  Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af
8:14.  Ongelovigen branden in de hel
8:17.  De moslim doodde hen (de ongelovigen) niet, maar God doodde hen
8:39.  Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is
8:41.  Een deel van de oorlogsbuit die van ongelovigen is ontvreemd is voor God .
8:50.  Van ongelovigen zullen de gezichten en ruggen verbrand worden
8:55.  Ongelovigen zijn erger dan beesten
9:1.  God zal ongelovigen vernederen
9:3.  Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
9:5  Andersgelovigen zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven
9:26  God straft ongelovigen
9:34  Rijke priesters en monniken die niets aan God geven zullen een pijnlijke straf krijgen
9:35  Ongelovigen krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug
9:49  Ongelovigen gaan naar de hel
9:52  Moslims mogen God een handje helpen bij het straffen van ongelovigen
9:109  Andersgelovigen gaan naar de hel
10:4  Ongelovigen krijgen een drank van kokend water en een pijnlijke straf
10:7  Wie tevreden is met dit leven zonder geloof zal branden in de hel
10:13  God heeft al heel wat ongelovigen vernietigd
10:45  Niet-moslims zullen boeten
10:68  Christenen worden zwaar gestraft
10:73  God liet alle anders- en ongelovigen verdrinken tijdens de zondvloed
10:88  God geeft de farao eerst rijkdom om ze vervolgens te vernietigen wegens ongeloof
10:95  Niet-moslims wacht een straf
11:17  Niet moslims zullen branden
11:39  Niet-moslims worden gestraft
11:42  Met de zondvloed werden de ongelovigen verdronken (inclusief ongelovige zuigelingen)
11:48  Niet-moslims wacht een pijnlijke straf
13:5  Wie in reïncarnatie gelooft gaat met een keten om de hals naar de hel
13:18  Niet-moslims gaan naar de hel
13:33  Wie meer dan één god aanbidt wordt tijdens het leven gestraft en gaat daarna naar de hel
14:2  Ongelovigen worden gestraft
14:21  Volgelingen van niet-islamitische leiders gaan naar de hel
14:22  Wie niet God heeft gevolgd, heeft satan gevolgd.
14:30  Wie meer goden aanbidt gaat naar de hel
15:2  Ongelovigen zal het spijten dat ze geen moslim zijn
15:42  Wie dwaalt gaat naar de hel
16:22  Wie niet in het hiernamaals gelooft is arrogant en heeft wat te verbergen
16:26  God vernietigt de gebouwen van andersgelovigen
16:27  Andersgelovigen zullen vergeefs hun goden aanroepen
16:28  Ongelovigen gaan naar de hel
16:39  Ongelovigen liegen
16:60  Wie niet in een hiernamaals gelooft is slecht
16:62  Ongelovigen gaan naar de hel
16:63  Andersgelovigen zijn de vriend van satan en branden in de hel
16:88  Ongelovigen krijgen dubbele straf
16:94  Niet-moslims worden gestraft
16:106  Ex-moslims krijgen een grote straf
16:118  Joden zijn onrechtvaardig
17:8  De hel is een kerker voor ongelovigen
17:10  Wie niet gelooft in het hiernamaals wordt gestraft
17:16  God heeft hele steden en generaties uitgemoord
17:18  Ongelovigen branden in de hel
17:39  Wie in meer dan één God gelooft, brandt in de hel
17:45  God maakt ongelovigen blind en doof voor de koran
17:49  Ongelovigen veranderen na de dood in steen of ijzer
17:58  Op de Dag der Opstanding worden alle steden vernietigd
17:97  Het vuur waarin ongelovigen branden wordt aangewakkerd door moslims
18:26  God is tegen democratie
18:29  Ongelovigen krijgen een douche van gesmolten lood
18:52  Christenen en hindoestanen branden in de hel
18:57  God maakt wie de 'tekenen' vergeet doof en blind
18:100  Ongelovigen zien de hel
18:102  Ongelovigen branden in de hel
18:104  Ook ongelovigen die goed werk verrichten branden in de hel
19:35  Wie gelooft dat Jezus een zoon van God is gaat naar de hel
19:73  God heeft vele rijke en mooie ongelovigen gedood
19:83  De ongelovigen worden gesteund door duivels en zullen branden in de hel
20:48  Ongelovigen worden gefolterd
20:127  Ongelovigen branden in de hel
21:6  God heeft alleen steden van ongelovigen vernietigd
21:26  Christenen gaan naar de hel
21:39  Ongelovigen zullen branden
21:97  Ongelovigen zijn brandstof voor de hel
22:9  Ongelovigen zijn arrogant en zullen branden
22:15  Wie denkt dat de profeet niet door God wordt gesteund moet zelfmoord plegen.
22:19  Ongelovigen krijgen in de hel gewaden van vuur, kokende douches en ijzeren roedes
22:25  Wie mensen afhoudt van de islam zal worden gestraft
22:51  Wie de koran matigt, gaat naar de hel
22:55  Ongelovigen worden gestraft voor hun twijfel
22:57  Wie de tekenen niet ziet zal gestraft worden
22:72  Ongelovigen zullen branden
23:74  Wie niet in een hiernamaals gelooft gaat naar de hel
23:117  Wie ook andere goden aanbidt wordt gestraft
24:57  Wie niet gelooft gaat naar de hel
24:62  Alleen moslims zijn gelovigen.
25:11  Wie niet in de Laatste Dag gelooft, gaat naar de hel.
25:26  De laatste dag zal voor ongelovigen moeilijk zijn
25:36  Volkeren die de tekenen van God niet zagen, zijn door God vermoord
25:52  Bestrijd ongelovigen
26:200  Ongelovigen zondigen en worden gestraft
26:213  Andersgelovigen worden gestraft
26:224  Dichters trekken ongelovigen aan
27:4  Wie niet in een hiernamaals gelooft brandt in de hel.
28:62  Andersgelovigen worden gestraft.
28:86  Steun ongelovigen nooit
29:23  Geen genade voor ongelovigen
29:25  Andersgelovigen branden in de hel
29:49  Wie de tekenen niet ziet is onrechtvaardig
29:52  Niet-moslims zijn verliezers
29:53  De ongelovigen zullen onverwacht worden gestraft.
29:64  Leven stelt niets voor.
29:68  Niet-moslims gaan naar de hel
30:16  Niet-moslims worden gestraft
30:45  God houdt niet van ongelovigen
30:57  Geen genade voor ongelovigen
30:59  God sluit de harten van ongelovigen
31:6  Wie spot met de islam zal gestraft worden
31:23  Heb geen medelijden met ongelovigen, zij worden gestraft
32:20  Wie zich niet onderwerpt gaat naar de hel
32:22  Wie de tekenen niet ziet zal worden gestraft
32:30  Negeer ongelovigen
33:1  De profeet negeert ongelovigen
33:8  Ongelovigen worden gestraft
33:18  Wie zich afzijdig van oorlog houdt zal vruchteloos zijn.
33:25  God steunt gelovigen in oorlog
33:48  Gehoorzaam ongelovigen niet
33:57  Wie God lastig valt wordt tijdens en na het leven vervloekt
33:64  Ongelovigen branden in de hel
33:68  Straf ongelovige leiders extra zwaar
33:73  Niet islamitische priesters en monniken worden gestraft
34:5  Wie de profeet bekritiseerd wordt gestraft
34:8  Wie niet in een hiernamaals gelooft wordt gestraft
34:33  Ongelovigen gaan zware kettingen dragen
34:38  Kritiek op de koran wordt gestraft
34:51  Geen genade voor ongelovigen
35:7  Wie niet gelooft, wordt gestraft
35:26  Ongelovigen worden afgekeurd
35:36  Ongelovigen branden in de hel
35:37  Ongelovigen zijn boosdoeners en ondankbaar
35:39  Ongelovigen verliezen
36:6  Ongelovigen krijgen een ijzeren band om de nek
36:9  God heeft ongelovigen verblind zodat ze niet meer kunnen geloven
36:63  Ongelovigen gaan naar de hel
37:35  Ongelovigen worden gestraft
37:82  Ongelovigen verdronken in de zondvloed
37:127  Ongelovigen worden gestraft
37:136  God doodde iedereen in Sodom
38:2  Ongelovigen hebben niets om trots op te zijn
38:3  God heeft veel ongelovigen vernietigd
38:8  Andersgelovigen worden gestraft
38:14  God heeft nog meer ongelovigen vernietigd
38:26  Wie niet doet wat God zegt wordt gestraft
38:27  Ongelovigen zouden denken dat het leven zinloos is
39:8  Ongelovigen branden in de hel
39:13  Wie God niet gehoorzaamd wordt gestraft
39:22  Niet-moslims dwalen
39:25  Wie voor de profeet leefden werden gestraft
39:26  God vernederde niet-moslims ook tijdens hun leven
39:32  Wie liegt over God (kan dat?) is onrechtvaardig en komt in de hel terecht
39:54  Wie zich niet onderwerpt aan God wordt gestraft
39:56  God heeft genoeg tekenen gegeven, wie die niet ziet wordt gestraft
40:60  Gebeden worden verhoord, maar wie niet bid gaat naar de hel.
40:63  Wie geen tekenen ziet, is door God afgeleid
40:70  Wie de koran verwerpt zal worden gesleept met boeien en kettingen in kokend water, en daarna in het vuur worden gegooid.
40:76  Ongelovigen branden in de hel
40:84  Geen genade voor de ongelovigen in de hel
41:6  Andersgelovigen zijn schandalig
41:19  De oren, ogen en huid van de vijanden van God zullen in de hel getuigenis afleggen
41:27  Ongelovigen worden gestraft
41:28  Ongelovigen branden in de hel
41:40  Wie de tekenen van God niet ziet gaat naar de hel
41:50  Ongelovigen worden gestraft
42:16  Afvalligen worden gestraft
42:26  Ongelovigen worden gestraft
42:44  Ongelovigen zijn onrechtvaardig en branden in de hel
43:36  Ex-moslims krijgen de duivel als metgezel
43:88  Ongelovigen zullen hun dwaling gaan beseffen
44:10  Ongelovigen zullen op de laatste dag omhult worden door een pijnlijke damp
44:54  Gelovigen krijgen mooie meisjes, ongelovigen laaiend vuur
45:7  Ongelovigen zijn leugenaars die een grote straf zullen krijgen
45:11  Wie de tekenen van God niet ziet wordt gestraft
45:31  Wie geen moslim wordt is arrogant
45:32  Wie niet zeker is van de islam gaat naar de hel
45:35  Wie de tekenen van God bespot brandt in de hel
46:20  Ongelovigen branden in de hel omdat ze arrogant zijn
46:33  Wie niet gelooft dat God doden kan laten herrijzen, brandt in de hel.
47:1  Het werk van niet-moslims zal vruchteloos zijn
47:3  Ongelovigen volgen een leugen
47:4  In oorlog moeten ongelovigen vastgebonden worden in de nek worden getroffen. Martelaars die strijden tegen ongelovigen gaan naar het paradijs
47:8  Het werk van ongelovigen is vruchteloos
47:9  Ongelovigen haten God
47:10  God heeft vroeger alle ongelovigen vernietigd.
47:11  Ongelovigen worden niet beschermd
47:12  Ongelovigen eten als vee en zullen in de hel belanden
47:25  Het werk van ex-moslims zal vruchteloos zijn
47:32  Het werk van ongelovigen zal vruchteloos zijn
47:34  Ongelovigen worden niet vergeven door God
48:6  Andersgelovigen hebben boze gedachten en zullen gestraft worden door God.
48:13  Niet-moslims branden in de hel
48:16  Wie niet wil vechten voor de islam gaat naar de hel.
48:17  Wie zich van de islam afkeert, zal gestraft worden.
48:25  God zal ongelovigen straffen
48:28  God zal de islam laten zegevieren
48:29  Moslims moeten hard optreden tegen ongelovigen.
50:26  Wie in andere goden dan in God gelooft, zal gemarteld worden.
51:10  Wie twijfelt over de Laatste Dag, gaat naar de hel.
51:44  Wie een gebod van God overtreed kan door de bliksem worden getroffen en zich daar niet tegen beschermen.
51:60  Ongelovigen gaan flink balen op de Laatste Dag
52:7  Wie de islam heeft verloochend brand in de hel.
52:18  Moslims gaan niet naar de hel, de rest wel.
53:29  Negeer niet-moslims
53:47  Niet-moslims branden in de hel
54:34  De inwoners van Sodom werden door stenen gestraft vanwege hun ongeloof
55:43  Wie niet in de hel gelooft, zal erin tussen vuur en stoom rondjes lopen
56:51  Ongelovigen gaan gif eten en kokend water drinken
56:92  Wie de islam heeft verloochend brandt in de hel.
57:13  Ongelovigen worden gestraft.
57:15  Ongelovigen branden in de hel
57:19  Niet-moslims gaan naar de hel.
58:4  Ongelovigen worden pijnlijk gestraft
58:5  Ongelovigen zullen worden gestraft
58:8  Wie de profeet niet gehoorzaamt zal branden in de hel.
58:14  Wie vrienden wordt met niet-moslims zal worden gestraft
58:16  Wie bevriend is met niet-moslims gaat naar de hel.
58:20  Wie God of de profeet tegenwerkt wordt vernederd
59:2  God heeft de ongelovigen gestraft door hen uit hun huizen te zetten.
59:11  Ongelovigen onder de 'mensen van het Boek' zijn leugenaars.
59:13  Niet-moslims vrezen moslims meer dan God.
59:17  Niet-moslims branden met satan in de hel.
60:1  Wordt geen vrienden met niet-moslims
60:9  Biedt geen vriendschap aan aan niet-moslims.
60:13  Wordt geen vrienden met niet-moslims
61:7  Liegen over God is het ergste wat je kan doen
61:9  De islam zal zegevieren over alle andere godsdiensten.
62:5  Joden die de wetten van de Torah niet naleven zijn ezels en krijgen geen steun van God .
63:1  Joden zijn als aangeklede stukken hout, gereed om te branden, dit zijn uw vijanden.
63:6  God zal de joden niet leiden.
64:5  Ongelovigen werden vroeger gestraft, dus wees gewaarschuwd.
64:10  Ongelovigen gaan naar de hel
65:8  Vele steden zijn verwoest door God omdat ze niet volgzaam waren.
66:9  De profeet moet ongelovigen bestrijden die naar de hel gaan.
67:6  Ongelovigen gaan naar de hel.
67:28  Ongelovigen wacht een pijnlijke straf
68:8  Gehoorzaam geen niet-moslims
68:15  Wie zegt dat de koran een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.
69:30  Ongelovigen worden geketend en in de hel geworpen.
70:6  Ongelovigen worden gestraft
71:1  Het volk van Noach werd gestraft
72:14  Wie zich niet onderwerpt aan de islam is brandstof voor de hel.
72:17  Wie niet denkt aan God wordt gestraft
73:11  Ongelovigen krijgen zware boeien, vuur en verstikkend voedsel.
76:4  Ongelovigen branden in de hel
77:15  Ongelovigen gaan heel veel spijt krijgen
78:21  Ongelovigen gaan kokend water en een stinkende vloeistof in de hel drinken.
78:40  Ongelovigen zullen wensen dat ze stof waren geweest.
79:36  Wie voor het leven kiest in plaats van de islam gaat naar de hel.
80:41  Ongelovigen zijn slecht en branden in de hel
83:10  Ongelovigen zullen op de Dag des Oordeels in de hel branden
83:36  Ongelovigen worden gestraft
84:21  Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
86:16  Ongelovigen krijgen een tijdje uitstel
88:23  Ongelovigen en afvalligen worden gestraft
89:11  God heeft ongelovige steden gestraft
90:19  Ongelovigen zullen worden omringd door vuur.
92:14  Wie de islam loochent brandt in de hel.
96:13  Zoek en verraad ongelovigen
98:6  De Christenen en joden die de profeet niet erkennen zijn de slechtste der schepselen en gaan naar de hel.

Wie o wie is degene die het initatief neemt tot het indienen van een aanklacht tegen alle moskee-besturen in Nederland, op grond van het overtreden van het wetboek van Strafrecht, artikelen137b, 137c, en 137d ...

En tot aan het tijdstip dat dit gebeurt, zijn artikelen137b, 137c, en 137d.van wetboek van Strafrecht, de facto buiten werking. Dit wegens het langdurig gedogen van overtreding ervan door een aantal individuen, in combinatie met de grondwet die stelt dat alle individuen gelijk zijn voor wet, en het gedogen  van het overtreden van artikelen137b, 137c, en 137d van het wetboek van Strafrecht dus voor alle individuen geldt.

Bij de aanklacht tegen de moskeestichtingen kan gebrukt worden gemaakt van het volgende argument (de Volkskrant, 16-01-2018, door Charlotte Huisman):
 

'Als mensen bang zijn, is er een grens overschreden'

'We hebben liever dat de ULU-moskee afbrandt', zei de Utrechtse PVV-lijsttrekker Henk van Deún. Dat kan echt niet, vindt moskee-voorzitter Aydemir. Hij heeft aangifte gedaan.
...
Hoe reageerden jullie bezoekers?
'Deze uitspraken hebben een enorme impact, mensen zijn bang. Zij vroegen mij of ze beveiligd waren tijdens het bidden, of de deur van de moskee dan op slot gaat. Voor het vrijdaggebed heb ik politie en handhaving ingeschakeld voor extra veiligheid, dat is niet leuk. ...' ...

In combinatie met voorgaande teksten uit de koran, een lange reeks van tientallen aanslagen gepleegd door moslims die de koran opvolgen, en deze reacties:

Een dusdanig grote en wijdverspreide angst voor moslims dat overal in Europese grote steden op drukke punten betonblokken worden geplaatst.

Uit angst voor aanslagen door moslims.

Dat wil zeggen: navolgers van de bovenstaande teksten uit de koran, die ook nagevolgd worden door bovenstaande aanklagers.

Overigens bewijst dit ook nog eens dat niet alleen de aanslagplegers, maar alle moslims totaal gespeend zijn van iedere vorm van empathie.

Iets dat ze als ideologisch-religieuze groep een levensgevaarlijke aanwezigheid maakt.   Rijnlandmodel  - 16 jan 2018[an error occurred while processing this directive]