Hooligans

Na acht jaar discussi�ren is er een kleine beweging in het integratiedebat merkbaar, in dat de bestuurlijke en intellectuele elite nu regelmatig gebruik maakt van opmerkingen als "Er is weliswaar een probleem, ....". Waarna er nog altijd allerlei uitspraken  volgen die er op neerkomen dat autochtone Nederlanders fouten maken en/of dingen anders moeten gaan doen ten einde de allochtone immigranten zich welkom en thuis te laten voelen.

Maar goed, er is dus een probleem, en iedereen met enig gezond verstand weet, ondanks het feit dat dit door bestuurlijke en intellectuele elite (nog) niet expliciet benoemd wordt, wat dat probleem is: een reeks van zaken lopende van allochtone afkeer van Nederland, zichtbaar middels de hoofddoeken en dergelijke, tot geweld tegen Nederland, in de vorm van aanvallen op hulpverleners, openbaar vervoer en politie. Overigens: dit ligt niet aan Nederland, want je kan daar net zo goed Frankrijk, Duitsland of Zweden voor invullen.

Zoals gezegd: de erkenning van het probleem is vooruitgang. Nog niet al te lang geleden werd iedere daad van geweld van allochtone zijde, en dat dan gaat het voornamelijk over moslims, gebagatelliseerd, met als archetypisch voorbeeld de Cohen-aanpak: Met de geweldplegers, plegers van handtastelijkheden tot enkele regelrechte terroristen, moest thee gedronken worden en begrip voor getoond - ze bedoelden het allemaal niet zo slecht (Volkskrant.nl, Opinie, 02-04-2010,  door Malou van Hintum uitleg of detail )

  'Ik maak je dood'

Anderhalve maand zat Brahim in de gevangenis. Waarom eigenlijk?

Tussentitel: Maar ja, Brahim is een 18-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst

Ik lees in de Volkskrant dat de chef van de Gelderlander tegen de rechter heeft verklaard dat �Brahim dicht tegen hem aan kwam staan, zijn handen in zijn zakken hield (waardoor hij een wapen vermoedde) en zei: ik ken nu je gezicht, als het artikel wel verschijnt, maak ik jou, de Gelderlander en de journalist kapot.�
    We hebben het hier over een adolescent met een grote bek, misschien wel een van die jongens die onder elkaar voortdurend zeggen �tyfuslijer� en �ik maak je dood� � gebruikelijk van vmbo tot en met vwo.   ...
   Brahim zegt dat hij ge�rriteerd was omdat de journalist de hoorn op de haak legde, en ook niet naar beneden kwam om met hem te praten.

Een goeie jongen met een wat grote mond, die Brahim, vindt Malou. En omdat hij door discriminatie niet alles kan krijgen wat de opgeleide werkende Nederlander wel heeft, zie de titels van het stuk, is dit soort gedrag begrijpelijk:

  Maar ja, Brahim is een 18-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst ... de broer van de jongen die samen met een vriend een voetganger doodreed, en daarna medewerkers van het UMC St Radboud bedreigde. Als een jongen zoiets doet, wat kun je dan van zijn broer verwachten?

Die broer is een crimineel met een veroordeling van twee jaar op zak, zijnde op de vlucht voor de politie. Diezelfde politie die met negen man Brahim en zijn familie en vrienden uit het ziekenhuis moest houden waar broer naar toe was gebracht uitleg of detail .

Dit soort houding van begrip voor allochtone criminelen, dus.

De houding waardoor het probleem dertig jaar door heeft kunnen etteren.

Maar je kan niet een sociologische wantoestand zolang laten bestaan, zonder dat er een tegenbeweging komt. Die tegenbeweging is tot nu toe vreedzaam, en heeft de vorm aangenomen van de PVV. Natuurlijk vertoont zo'n tegenbeweging trekjes van datgene dat ze bestrijdt - al was het in dit geval maar omdat ze op twee fronten moet strijden: de bezettingsmacht waar het tegen ageert, en de bestuurlijke en intellectuele elite die de bezetters afdekt. En op een gegeven moment komt dat agerende en agressievere karakter van de tegenbeweging ook naar buiten - de oorzaak van de huidige ophef over sommige Kamerleden van de PVV. Een vorm van agressiviteit die toch nog altijd een kindje is vergelijken bij de agressiviteit die vanuit de sociaal-vijandige islamitische gemeenschap op ons af komt.

Objectief bezien zou je ten opzichte van de agressie van de tegenbeweging dezelfde hoeveelheid begrip verwachten als ten opzichte van de agressor, de moslims, zelf.

Maar deze opmerking is natuurlijk slechts een retorische truc. Iedereen weet  hoe de krachten in de maatschappij liggen: niet de agerende agressor maar de reagerende agressor krijgt de volle laag. Niet omdat hij zo veel meer agressief  zou  zijn, maar omdat er een ideologische keuze is gemaakt: de gekleurde medemens en immigrant is zwak en dient beschermd te worden. Dus waar de gekleurde medemens in de aanpak van zijn grote stroom uitwassen ontzien en ge�xcuseerd wordt, wordt de autochtone medemens die, geprovoceerd, hetzelfde gaat doen, met pek en veren door het publicitaire dorp gereden:

12-11-2010, voorpagina 12-11-2010, pagina 2

Dit is zeg maar een uitloper van de vorige campagne, die politieke opvattingen als van de PVV, die ingaan tegen multiculturalisme en kosmopolitisme, betitelt als "populisme". Of "fascisme', afhankelijk van het type auteur.
 

Het begin van de nieuwe campagne.

13-11-2010, pagina 2, 3

Zichtbaar uiterst links een stukje van oud-testamentisch migratiefundamentalist en  rel-columnist Bert Wagendorp over de PVV. Onder gebruik van zulke fijne volzinnen als 'Het maakt trouwens wel razend benieuwd naar de grommende holbewoners met lage voorhoofden die door Wilders n�et geschikt werden geacht voor zijn fractie.'
    Wat beantwoord zou kunnen worden met even fijne volzinnen over de afstammelingen van woestijnbewonende religieuze zeloten met een waanzinnig superioriteitscomplex (met keuze uit twee smaken) - maar dat zullen we maar niet doen.
 

15-11-2010, pagina 7 16-11-2010, voorpagina

Even melden dat er niets te melden valt.
 

Einde van deel ��n.

16-11-2010, pagina 4, 5

Voor de duidelijkheid nog even een volledig overzicht.
 

17-11-2010, voorpagina 17-11-2010, pagina 3

Een kop als "Opnieuw moslims in opspraak" zou het land uit gelachen worden.Het commentaar op sites als GeenStijl zou luiden: "Noem eens een dag dat die mocro's niet in opspraak zijn ..."

Buurtbewoners met schijtende honden over het PVV-Kamerlid uit deel ��n. Let op het 'gorilla'. Vergelijk dit met het "rotjochie" verhaal van Malou van Hintum, en de talloze soortgelijke, gaande over habituele tasjesdieven, straatrovers en buurtterroristen.

 
18-11-2010, voorpagina

Zichtbaar in het midden, in het blauw, een stukje over het aftreden van PVV-Kamerlid Sharpe, dat duidelijk op het laatste moment aan de voorpagina is toegevoegd. Dit ter illustratie van de nadruk die men op de zaak wil leggen.
 

18-11-2010, pagina 2, 3

Zichtbaar uiterst links weer een stukje van oud-testamentisch migratie-fundamentalist en rel-columnist Bert Wagendorp over de PVV, onder gebruik van termen als 'straatterrorist Lucassen' en 'porno-oplichter Sharpe'.
 

19-11-2010, pagina 2

In de inhoud van het artikel is er sprake van slechts van ��n enkel ontevreden fractielid: Hero Brinkman, van wie al geruime tijd bekend is dat hij liever een open partijlidmaatschap ziet. Maar dat bekt niet zo lekker, en het vuurtje moet gaande gehouden worden, natuurlijk.
 

19-11-2010, pagina 8, 9

Voor de duidelijkheid nog maar eens een overzicht.
 

19-11-2010, pagina 20, 21

Zichtbaar uiterst links een hoofdredactioneel commentaar over de PVV. Uiterst rechts een stukje van oud-testamentisch migratiefundamentalist en columnist Max Pam over de PVV.
 

20-11-2010, pagina 2

Bij Pauw & Witteman de avond ervoor verklaart NOS-Journaal-medewerker Tim Overdiek met zijn hand op zijn hart dat de informatie (uit derde hand) die ze hebben over de camerabeelden hoogst betrouwbaar is, en dat daarop te zien is dat PVV-Kamerlid Hernandez iemand slaat. Ongetwijfeld net zo betrouwbaar als de eerdere stellige berichten dat er sprake was van het uitdelen van een kopstoot ...
 

20-11-2010, bijlage Economie,  pagina 6 20-11-2010, bijlage Boeken, pagina 6

Een belangrijk element in dit soort campagnes is de "sluipmoord": op een irrelevante plaats of aangaande een licht tot totaal ander onderwerp wordt de te bestrijden zaak nog eens keer goed "onderuit gehaald", liefst gepaard gaande met geraffineerde retorische trucs.
    Op de linker pagina een voorbeeld van de "totaal irrelevante"soort, in column van Fokke Obbema geheel links, gaande over de economische perikelen van Ierland. De zeer gekunstelde verbinding is 'zwakke broeders', waarvan de PVV-Kamerleden dan ook voorbeelden zijn. Het feit dat dit zwakzinnige bruggetje in de hoofd van de auteur kan opkomen, bewijst hoe hoog hem de PVV zit.
    Onderop de rechter pagina een stukje van Olaf Tempelman, dat gaat over lieden die na een of andere krenking totaal doorslagen gedrag vertonen. Een uitermate geschikte gelegenheid tot het zwartmaken van mensen die jou niet zinnen, door ze ermee te associ�ren. Het stukje start dan ook met wat genre-opmerkingen over 'een stoet semi-criminele PVV'ers.
    Natuurlijk heeft Olaf Tempelman nooit iets dergelijks gedaan met full-time criminele moslims, of andere immigranten. Olaf Tempelman is namelijk, net als Bert Wagendorp en Max Pam, oud-testamentisch migratiefundamentalist. Voor wie de term niet geheel duidelijk is: een oud-testamentisch migratiefundamentalist is iemand wiens migratiefundamentalisme, dat wil zeggen: het tegenstander zijn van iedere vorm van beperking aan (im)migratie, afstamt van gebeurtenissen beschreven in het Oude Testament, en het volk dat daarin de hoofdrol speelt. Bij de Volkskrant staat, zoals gezien, een aantal van die mensen klaar om ieder bezwaar tegen (im)migratie neer te sabelen, met name als het van de PVV komt.

 

Deze twintig pagina's uit de Volkskrant zijn geen afwijking van de manier waarop de zaak  van de strijd tussen de achterlijkheid van de islam en de verlichting tot nu toe is verslagen. Ook zijn ze een perfecte weerspiegeling van wat er in de elektronische media gebeurt. Waar de Volkskrant de laatste "hete" ontwikkelingen rond de PVV op de voorpagina zet, zijn die voor de NOS aanleiding om er het Journaal mee te openen.

Natuurlijk zijn de mensen die dit schrijven en publiceren, linkse mensen, het toppunt van fatsoen, en plaatst het aanhangen van het multiculturalisme hen op een niveau dat heel dicht staat bij dat van een heilige. De dingen die de multiculturalist zegt of doet dienen dan ook in dat licht bezien te worden:het mag misschien af en toe "wat scherp overkomen", bijvoorbeeld bij mensen als Bert Wagendorp, Peter Middendorp of Jan Mulder, maar dat is niet minder dan gewenst en noodzakelijk voor het bereiken van het zonder een enkele twijfel heilige ideaal.

En even natuurlijk horen daar ook andere politiek-correcte opvattingen bij, zoals datgene dat zegt dat politiek over de inhoud en niet over de poppetjes zou moeten gaan. Maar die opvattingen bewaren we nu even, en wel tot het moment dat er uitdragers van het linkse, multiculturalistische of migratiefundamentalistische gedachtengoed zijn die toevallig in een wat minder gunstig daglicht komen te staan.

Op dat moment gaan we weer voluit met die andere principes erin, met name als iemand van rechts iets over linkse personen of moslims durft te zeggen, tezamen met beschuldigingen van onderbuikgevoelens en populisme.
 

   Rijnlandmodel  - 20 november 2010

Addendum 27 november 2010:

Het artikel was afgesloten op het moment dat er enige rust kwam op het front. Maar na een dag of drie, vier laaiden de vijandelijkheden weer op. Hier het vervolg:

25-11-2010, pagina 2 25-11-2010, pagina 59

Een bericht over de uitkomst van een enqu�te van RTL-Nieuws,die alle Kamerleden een brief heeft gestuurd met een verzoek hun veroordelingen op te geven.

Onderop de rubriek Weekladen, waarin gretig geciteerd wordt uit Vrij Nederland, samen met De Groene Amsterdammer onderdeel van het propaganda-circuit. De boodschap: PVV-er Lucassen is hypocriet omdat hij Marokkanen hard wil aanpakken en zichzelf niet.
    De voor de handliggende riposte: de linkse media zijn hypocriet, omdat ze de PVV-ers keihard aanpakken, en de overlastige en criminele Marokkanen en andere allochtonen al veertig jaar lang in het geheel niet.

   
26-11-2010, voorpagina 26-11-2010, pagina 5

Twee stuks: PVV-Kamerlid Lucassen heeft mogelijkerwijs schulden, en mogelijk ooit een uitkering ontvangen. Wat volgens de VK kennelijk schandelijke zaken zijn en noodzaak voor een vermelding op de voorpagina.
   Let op de term 'jagen' - het suggereert een ernstige zaak, vluchtgedrag, en heeft een algemene negatieve connotatie.
  Hier is iedere poging tot berichtgeving opgegeven ten gunst van propaganda.
     Het tweede artikel geeft verslag van een rabiate anti-PVV-speech van CDA'er Jack Bishop, die ook nog refereert naar "De PVV is fascisme"-ideoloog Rob Riemen.
 

Bericht over drie PVV-Kamerleden. In de kop van de eerste wordt vergeten te vermelden dat er nog steeds geen bewijs is van eerste-daderschap van de PVV-er in de caf�ruzie.
   In het derde bericht wordt vergeten te vermelden dat een paar dagen geleden hetzelfde is gebleken over minister Hans Hillen, tijdens zijn Eerste Kamerlidmaat-schap - zonder verdere consequenties.

26-11-2010, pagina 21

Rechts weer een stukje van Max Pam over diverse zaken, onder gebruik van de misstappen van de PV'V-Kamerleden als argument - tussentitel: 'Het motto van Mark Rutte's gedoogkabinet lijkt wel te zijn: eerst honderd dagen de bak in'.
   Het stukje bevat ook het al eerder gebruikte argument dat Geert Wilders hypocriet is door dit gedrag te tolereren. Ook Max Pam, die, zijn stukjes gelezen hebbende, kennelijk zijn eigen intelligentie hoogacht, moet dus een stuk minder slim zijn dan hij denkt. Of een gigantische blinde vlek hebben aangaande zijn eigen hypocrisie, en die in zijn kringen.
 

27-11-2010, pagina 2 27-11-2010, pagina 26

Een derde column van migratiefundamen-talist Bert Wagendorp over de zaak. Onder gebruik van termen als 'proleten en straatvechters' en met aanhaling van de opmerkingen van CDA'er Jack Bishop.
    We kunnen Bert Wagendorp niet met gelijke munt terugbetalen, aangezien op het met gelijke munt terugbetalen van leden van de groep oudtestamentische migratiefundamentalisten een taboe rust.

Een tweede hoofdredactioneel commentaar op de zaak, voornamelijk gaande over de laatste reactie van Geert Wilders, dat hij het niet-aflatende speuren in de priv�zaken van PVV-Kamerleden 'spuugzat' is, en niet meer op dit soort berichten zal reageren. De VK merkt op dat zij het werk doen dat de PVV zelf had moeten doen.
    De voor de handliggende riposte is dat op deze webpagina hetzelfde wordt gedaan als de Volkskrant had moeten doen: onthullen dat ze bezig zijn met een propagandacampagne die de grenzen van het begrip "hetze" passeert. Zo meteen nog wat extra bewijs daarvan.
    Ook dit stuk vermeldt het hypocrisie-argument. De blinde vlek voor eigen hypocrisie in die kringen is minstens net zo groot als die van de gelovige voor het niet-bestaan van god.
    Rechtsonder een verslag van de discussies op de Opinie-website, met alweer het hypocrisie-argument. Maar van de gewone multiculti kan weinig anders verwacht worden - die zijn dusdanig volgevoerd met de intellectuele  en media-hypocrisie, dat je ze dit nauwelijks kwalijk kunt nemen.

   
27-11-2010, pagina 28, 29

Links een artikel van rabiaat anti-PVV'er Frans Weisglas, die een min of meer neutraal onderwerp gebruikt om alle beschuldigingen tegen PVV-Kamerleden nog eens uitvoerig de revue te laten passeren.
    In het midden een opinie-artikel van de hand van al eerder ontmoet Volkskrant-redacteur Olaf Tempelman, die een vergelijking maakt tussen de PVV en minder frisse partijen in Oost-Europa, waar hij correspondent is geweest. De volgende zinsnede eruit is ook gebruikt voor de tussentitel: 'Zo'n afvaardiging van de sportschool belandt niet zomaar in het parlement, er moet een politiek klimaat voor zijn.' Dat is correct: daarvoor moet je eerst veertig jaar lang integratieproblemen ontkennen en tot taboe verklaren.
 

Dan het beloofde extra bewijs van wat Wilders de 'hyperigheid' noemde. De webversie van het bericht over ��n van de PVV'ers uit het stuk van 26-11-2010 (Volkskrant.nl, 26-11-2010):
 

En nog op dezelfde dag:
 

Iedere smoes aangaande hoe het "foutje" tot stand is gekomen kan natuurlijk weerlegd worden. Uit het stuk op 27-11-2010, pagina 2 (rechtsonder): 'De Volkskrant controleerde donderdag of hij die functies eventuele neveninkomsten had aangemeld, en constateerde dat dat niet het geval was.' Oftewel: De Volkskrant is bezig aan een heksenjacht (ze controleert talloze andere veel belangrijkere zaken niet, bijvoorbeeld aangaande de financi�le en culturele kosten van de allochtone immigratie), en ten tweede: op haar constateringen kan geen enkele garantie worden gegeven.

Dit is dus het definitieve bewijs dat hier sprake is van niet alleen "hyperigheid', maar  van een hetze.

Aan deze hetze liggen natuurlijk zeer basale emoties en/of fundamentele opvattingen ten grondslag. Want neem de volgende zinsnede uit het hoofdredactionele commentaar van 27-11-2010:

  Wilders wil Nederland veranderen met een populistische beweging onder ��n, allesoverheersende leider

Natuurlijk suggereert men hiermee tevens de volgende uitspraak:

  Wilders wil Nederland veranderen in een populistische beweging onder ��n, allesoverheersende leider

Dit soort emoties lijken op die tentoongespreid door de personen die we hier het vaakst aan het woord hebben gezien: Bert Wagendorp, Max Pam, en Olaf Tempelman. Allen overtuigde kosmopolieten en van oudtestamentisch migratiefundamentalistische afkomst. Vanuit hun positie is het volkomen begrijpelijk dat ze strijden tegen Geert Wilders en de PVV, die het recht op (im)migratie wil beperken. Waarbij ze hulp krijgen van multiculturalisten en kosmopolieten vanuit alle delen van de bestuurlijke en intellectuele elite.

Maar vanuit het oogpunt van Nederland als land dat al ernstige sociale en culturele integratieproblemen heeft en al een geschat bedrag van 200 miljard aan allochtone immigratie heeft uitgegeven, zijn hun inspanningen van cultuurverraderlijke aard, en je kan discussi�ren of hier de term "landverraderlijk" ook niet van toepassing kan zijn.


P.S.
Enige maanden na dato komt er nog een aardige aanvulling binnen (De Volkskrant, 25-07-2011, ingezonden brief van H. Groen, Twello)

  Verlangen naar rel-krant

In Engeland ligt de tabloid onder vuur en ik wilde dat we er in Nederland een hadden. Stelt u zich voor, eindelijk een krant die komt met ferme koppen, zoals: 'Kiezersbedrog', 'Verraad', 'Salsakonten'. Alles refererend aan het feit dat PVV-ers de gemeenteraden de rug toekeren, de Staten verlaten of zich afscheiden, maar ook in de gemeente Den Haag tegen de privatisering stemmen en dezelfde mannen in het parlement voor en tegen de JSF zijn, maar toch weer voor, 65 of 66, enzovoort.

Tja ...

P.P.S.S.
Nog weer wat maanden later, een illustratie van de eenzijdigheid van deze berichtgeving (PowNed.nl, 02-03-2012 uitleg of detail ):

  Timmermans: PvdA niet integer

Frans Timmermans is niet te spreken over de benoeming van de nieuwe burgemeester van Nijmegen ...

Reaguursels
...

De man liegt denk ik niet !!

PvdA - senator Edward Brongersma: overtreding wet op kinderporno
PvdA - penningmeester Sharda Poese (A�dam-ZO): fraude, verduistering
PvdA - raadslid Faiz Yerlibu�ak (Beverwijk): banden met terreurorganisatie Grijze Wolven
PvdA - burgemeester Aleid Wolfsen: intimidatie en knevelarij krantenredactie
PvdA - minister: Als burgemeester Guusje ter Horst: dronken achter stuur, doofpotpoging, daarna gewoon mininister geworden, gesjoemeld met doktersbewijzen om een Audi-8 te verkrijgen vanwege �rugklachten�
PvdA - deelraadslid Randy Stena (A�dam-ZO): arbeidsverzuim, werkweigering
PvdA - raadslid Jerry Sulaiman (A�dam-ZO): fraude, greep uit kas
PvdA - raadslid Hakim Hmadouch (Arnhem): mishandeling echtgenote, bedreiging
PvdA - raadslid Elvira Sweet A�dam: 2x veroordeeld voor dronken achter stuur
PvdA - raadslid Ama Carr A�dam: zonder rijbewijs, onverzekerd rijden, valse naam
PvdA - raadslid Mohammed Kaied uit Dalfsen: poging tot doodslag
PvdA - Kamerlid Hamid Houda. Moest weg vanwege belastingfraude; nu toch verkiesbaar
PvdA - raadslid Cebeli G�n�l uit R�dam: mishandeling echtgenote
PvdA - raadslid Mohammed el Yaakoubi A�dam: mishandeling, dumpen importbruid
PvdA - raadslid Ernest Owusu-Skeyere A�dam-ZO: fraude, illegaal wapenbezit
PvdA - raadslid Ronald Buld Nijverdal: mishandeling, verkrachting
PvdA - raadslid Murat Yasar uit Kampen: mishandeling echtgenote
PvdA - wethouder Paul Depla uit Nijmegen. Bekend om de fietsenhok-affaire. Op 1 april 2010 benoemd als burgemeester van Heerlen.
PvdA - Kamerlid en huisarts Rob Oudkerk, die zieke en verslaafde prostituees bezocht voor zijn seksuele genoegens: DAT is nog eens seksueel misbruik!
PvdA - Raadslid Tjeerd van Dekken, stalking
PvdA - minister Koenders, gaf Fl 89 (= � 42) miljoen aan UNFPA. Is nu directeur van UNFPA. Toeval?
PvdA - minister Herfkens. Weigerde onterechte huursubsidie van $275.000 terug te geven
PvdA - minister Pronk, alcoholist, vernielde een auto van zijn ministerie. Vaak ladderzat en publique in het buitenland
PvdA - minister Vredeling, drankmisbruik
PvdA - Kamerlid Paul Tang - Lekken van miljoenennota
PvdA - Bram Peper- Minister van Binnenlandse Zaken, in opspraak door zijn declaratiegedrag
PvdA - Khadija Arib - Dubieus reisje naar congres in Marrakesh betaald door Marokkaanse overheid
PvdA - Rob van der Mark - Burgemeester van Vlieland. Openbaar dronkenschap.
PvdA - Burgermeester Cohen liet miljoenen in de Poldermoskee verdwijnen en miljarden in de metro
PvdA - Deelraadslid Fatima Elatik die informatie achterhield, mede verantwoordelijk is voor de verdamping van 30 miljoen en een nagenoeg failliet stadsdeel Oost-A�dam achterliet. Huurde een tweede boot bij Sail Amsterdam voor liefst � 30.000.

Silverwing | 02-03-12 | 13:12 | niet ok!

Nooit een enkele vorm van ophef, laat staan hetze, over geweest.

[an error occurred while processing this directive]