Solidariteit

Vandaag, 23 juli 2003, in het nieuws: een voorstel van de VVD om mensen die bij een goede sportvereniging sporten een korting op hun ziektekostenverzekering te geven. Dit omdat te dikke mensen miljarden extra in verzorging kosten. De PvdA is hier tegen, omdat het in strijd is met het solidariteitsbeginsel.

Dat laatste is onjuist, en wel om de volgende reden:
 
Het solidariteitsbeginsel stelt dat iedereen in principe hetzelfde bij moet dragen aan de gemeenschappelijke voorzieningen, ongeacht hoe vaak hij zelf daar een beroep op moet doen.

Het solidariteitsprincipe gaat hiermee uit van het beginsel dat iedereen in principe gelijkwaardig is, en in principe op dezelfde wijze behandeld moet worden. Maar aangezien het niet zo kan zijn dat niemand verantwoordelijk is voor zijn daden, maakt dit in principe iedereen verantwoordelijk voor zijn daden, en hun gevolgen; de enige voorwaarde is dat hij niet tot deze daden gedwongen wordt.
 
Deze constateringen zijn voldoende voor de conclusie: dikke mensen worden niet gedwongen tot hun daden, zijn dus verantwoordelijk voor hun daad van te dik zijn op individuele basis, en te dik zijn valt dus buiten het principe van solidariteit.

Wat de PvdA de plicht laat om andere argumenten te vinden voor hun mening.
 

   Rijnlandmodel  -  23 juli 2003[an error occurred while processing this directive]