WERELD & DENKEN
 
 

Het Rijnlandse model

Het Rijnlandmodel is een alternatief voor de individualisering, materialisme en onevenwichtige economische groei bekend van de Angelsaksische wereld, Amerika en Engeland, en de laatste decennia ook steeds meer in Nederland. Dit laatste heeft geleid tot minder solidariteit en samenwerking, en meer maatschappelijke onzekerheid, drugsgebruik, en criminaliteit.

De waarden die het Rijnlandmodel er tegenover stelt, zijn die van gemeenschapszin, geluk en behoud van de wereld door een duurzame economie - de term Rijnland is de naam van de landstreek van Noord-Duitsland en Nederland waar de Europese, sociale, vorm van maatschappij altijd een dominant karakter heeft gehad.

De kern van deze website is een beschrijving van de werking van onze westerse maatschappij, die laat zien hoe deze tot stand is gekomen, waarom deze zo succesvol is, en wat de krachten zijn die dat succes bedreigen. Die beschrijving is voorzien van een bovenbouw van wetenschappelijke analyse en intellectuele grondslagen, en een onderbouwing door de koppeling met actuele gebeurtenissen en berichten uit de samenleving, middels berichten en artikelen uit de media.

Uit deze hiërarchische beschrijving wordt een versie van het Rijnlandmodel opgebouwd. De uitgangspunten zijn de algemene conclusies uit de beschrijving. De meest algemene is de aloude uit de wetenschap dat de werkelijkheid de norm is voor alles. Een van die werkelijkheden is dat de mensenmaatschappij een groepsmaatschappij is, en uit een groot aantal bekende waarnemingen van de werking van groepsmaatschappijen volgen drie meer specifieke uitgangspunten:

Medewerking gaat boven tegenwerking en onderlinge strijd  explanation
Het belang van het geheel gaat boven het belang van de delen  explanation
In de materiële wereld gaat het verstand boven de emotie  explanation

Bezwaren tegen principes in het algemeen?, klik dan hier explanation . Gedetailleerde beschrijvingen van de Rijnlandse en Angelsaksische modellen en hun strijd zijn bereikbaar resp. hier en hier . Wie direct wil beginnen met de politieke invalshoek, kan naar hier .
    Wie een uitgebreider idee van de website wil, kan van hier naar de Algemene basis inleiding , of naar de Algemene semantiek inleiding .


Naar Algemeen overzicht  , Rijnlandmodel overzicht  , of site home .