WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij website visie: bezwaren tegen principes

Men zou de drie stellingen ook organiserende principes kunnen noemen. Tegen het gebruik van principes zal een groot aantal mensen bezwaren aantekenen, constaterende dat principes, dan vaak gekenschetst als utopie of iets dergelijks, in de geschiedenis van de mensheid al heel veel schade en leed hebben berokkend. Dat klopt, en daarom zijn de twee eerste stellingen specifiek geformuleerd tegen deze uitwerking van principes, namelijk dat wat je om wat voor reden dan ook doet, uit principes of anderszins, het je eerste taak is om te zorgen dat anderen geen schade van jouw handelen ondervinden.

In feite doet het derde principe hetzelfde, omdat de meest voorkomende reden voor het berokkenen van schade aan anderen een emotie is, namelijk die van het egoÔsme. EgoÔsme is de basis van zeer veel andere emoties die direct met al die schade en dat leed te maken hebben.

Degenen die toch nog emotionele bezwaren hebben tegen met name de derde stelling, wordt aangeraden eerst grondig de reden van die emotionele bezwaren te onderzoeken in hun eigen ziel. Blijven er dan toch nog helder formuleerbare zaken over, dan is de redactie uiterst nieuwsgierig naar die bezwaren, en doet een dringende oproep aan de betrokken ze aan de redactie of via het openbaar toegankelijke deel kenbaar te maken.

Wie de verdere inhoud van de website gaat bekijken, zal daarin alleen ideeŽn en voorstellen treffen die de bestaande maatschappelijke praktijk van de omgang tussen mensen willen wijzigen, en verder op geen enkel ander principe gebaseerd zijn.


Naar site home  .