WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Discriminatie: bevoordeling op school

24 dec.2008

Met enige regelmaat hoor je ook klachten over het minder goed beoordelen van allochtone leerlingen op school - van allochtonen. Pure leugens - het is andersom:


Uit: De Volkskrant, 17-06-2008, van verslaggever Robin Gerrits

Leraar beloont ijver allochtone leerling met hogere cijfers

De verschillen met autochtone leerlingen zijn aanzienlijk.

Docenten op middelbare scholen hebben de neiging ijverige allochtone leerlingen bij het schoolexamen soepeler te beoordelen dan andere leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Groningse onderzoekers Lyset Rekers en Truus Harms. ‘Het zijn aanzienlijke verschillen. Dat is schokkend, als je ervan uitgaat dat het schooldiploma een vaste waarde vertegenwoordigt’, zegt Harms.
    Volgens Rekers en Harms, verbonden aan het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, zijn de verschillen met de resultaten op het centraal schriftelijk eindexamen (cse) bij allochtone leerlingen ruim twee keer zo groot zijn als bij autochtone leerlingen.
    Gemiddeld halen scholieren ongeveer 0,1 punt meer voor hun schoolexamens dan voor het cse. Maar allochtone leerlingen haalden 0,2 tot 0,3 punt meer, en soms, zoals bij Turkse havo-leerlingen bij exacte vakken, zelfs meer dan 0,9. Harms: ‘Dan heb je het over een vol punt meer. Dat is veel.’   ...


Uit: AD.nl, 07-07-2009.

‘Allochtone leerling sterk bevoordeeld bij examen’

Autochtone vmbo- en havo- leerlingen worden ernstig benadeeld bij de beoordeling van examens Nederlands. Allochtone kandidaten met een andere moedertaal mogen ongestraft veel meer fouten maken, terwijl dat wettelijk niet is toegestaan.

Dat concludeert de Limburgse advocaat Roel Schreuders. Volgens hem heeft de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) de versoepelde normering uitgebreid op een manier die in strijd is met het examenbesluit.
    De wet staat louter toe dat allochtone scholieren met een taalachterstand een half uur langer over het examen Nederlands mogen doen en een woordenboek mogen gebruiken. Het gaat om leerlingen die minder dan zes jaar op Nederlandse scholen hebben gezeten. De CEVO heeft de correctievoorschriften bij het examen voor deze leerlingen versoepeld. Ze mogen aanzienlijk meer fouten maken dan autochtone leerlingen.
    Zo mogen havisten maximaal twee fouten maken zonder dat er punten van het totaal worden afgetrokken, terwijl de grens bij allochtone leerlingen op vijf fouten ligt. Bij Nederlandse vmbo’ers die twee spelfouten maken wordt een punt afgetrokken, terwijl dat bij allochtone leerlingen pas gebeurt bij maximaal zes spelfouten.
    Volgens Schreuders is de aangepaste normering van de CEVO niet rechtsgeldig en worden autochtone leerlingen ongelijk behandeld. ,,De allochtone leerlingen mogen twee tot drie keer zoveel fouten maken.’’
    ... Schreuders kwam er toevallig achter toen hij werd benaderd door ouders van een leerlinge, die - om andere redenen - aanvecht dat ze is gezakt. Hij sluit niet uit dat meer scholieren hiervan een zaak kunnen maken. ,,Het gaat mij om het maatschappelijk belang. De politiek moet verantwoording afleggen.’’ ...


Red.:   Let overigens op dat dit soort zaken slechts door toevalligheden aan het licht komen - er zijn er dus ongetwijfeld veel meer.
    Het volgende plakken we achter al dit soort verzamelingen:


Uit: De Volkskrant, 04-08-2012, door Rob Gollin

'Mijn ouders hebben me altijd gewaarschuwd voor vooroordelen en zelfbeklag'

Serdar Gözübüyük, nog maar 26, mag zich de beste scheidsrechter van Nederland noemen.
...

...    Scheidsrechter Serdar Gözübüyük, de jongste van drie broers uit een Turks gezin in Haarlem, was ook in zijn vak herhaaldelijk de jongste, en nu al de beste van Nederland. Volgende maand neemt hij de Gouden Kaart in ontvangst tijdens het Voetballer van het Jaar-gala, de oorkonde voor de hoogst gewaardeerde scheidsrechter van het afgelopen seizoen. In de klassementen van Voetbal International en NUsport eindigde hij ook als winnaar.    ...

Zou iemand van jouw leeftijd eigenlijk niet nog gewoon lekker moeten voetballen?
'Als heel veel mensen, zowel in het vak als erbuiten, tegen me roepen: ga door met fluiten? Dat motiveert enorm, kan ik je zeggen. Het was allemaal niet zo vanzelfsprekend. In mijn omgeving was het overheersende gevoel dat je als Turk of Marokkaan of Surinamer in Nederland toch niks kon bereiken. Ik hoorde alleen maar van vrienden dat ze werden afgewezen, ook degenen die hbo of een universitaire opleiding hadden. Er werd ook altijd gezegd: een Turk heeft nog nooit wat bereikt in het Nederlandse voetbal. Het bijzondere was dat het mij wel lukte. Wat werd gezegd, klopte niet. Ik heb nooit ervaren dat er voor mij een barricade is opgeworpen. Elk jaar was er promotie. Mijn idee is dat als je ergens honderd procent voor gaat, die kans heus wel komt. Die kun je zelf creëren. Maar het gebeurt niet als je in je eigen vertrouwde kringetje blijft hangen, waar weinig Nederlands wordt gepraat, op afstand van de Nederlandse cultuur. Daar wordt gezegd: ik kom niet aan de bak omdat ik Ahmed heet, of Mohammed. Maar mijn vader zei altijd: het kan heel goed dat Jan of Piet hetzelfde overkomt. Het zijn mijn ouders geweest die me altijd hebben gewaarschuwd voor dat soort vooroordelen en zelfbeklag. Het zijn mijn ouders geweest die mijn broers en mij altijd voorhielden dat we van Turkse origine zijn, maar dat we ons moesten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Wij wonen hier, zo zijn de regels.    ...


Red.:   En al het andere is anti-Nederlandse discriminatie, anti-blank racisme en grove leugens.
    Zo, en hier het definitieve bewijs:


Uit: Volkskrant.nl, 19-11-2014, ANP, redactie

'Niet-westerse jongeren lopen nog achter'

In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren. Dit staat in het woensdag verschenen Jaarrapport Integratie 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Onderwijs speelt een cruciale rol bij deze achterstand. Niet-westerse jongeren zijn gemiddeld lager opgeleid dan autochtone jongeren en verlaten het onderwijs vaker zonder diploma. ...
    Vooral leerlingen van Turkse en Marokkaanse herkomst volgen gemiddeld genomen lagere opleidingen. ...


Red.:   De alom bekende feiten, heel vaak vergezeld gaand van de alom bekende beschuldigingen. Hier is de weerlegging:

  Opvallend is dat overige niet-westerse leerlingen, niet van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst, wat opleiding betreft veel minder verschillen van autochtone leerlingen. Leerlingen van Iraanse herkomst gaan zelfs vaker dan autochtone leerlingen naar havo of vwo.

Waarop maar één conclusie mogelijk is: iedereen die ooit nog Nederland of een Nederlander beschuldigd van discriminatie van wat voor soort dan ook dient, indien hij of zijn geen bewijzen kan overleggen, onmiddellijk uitgewezen te worden.


Naar Discriminatie , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .