WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Discriminatie: schoolkeuze

23 feb.2005

Waarom kiezen ouders de scholen die ze kiezen? En waarom bestaan er dus witte en zwarte scholen? Daarom:


De Volkskrant, 17-02-2005, van verslaggever Robin Gerrits

Ouders storen zich vooral aan ongeremdheid leerlingen

Interview | Socioloog Weenink over schoolkeuze middenklasse

Ouders wier kind naar een gymnasium gaat, kijken bij de schoolkeuze vooral naar het klimaat op de school. Ze zien hun kind het liefst tussen rustige kinderen.

'Ouders uit de hogere sociale klassen zijn in de schoolkeuze voor hun kind helemaal niet bewust bezig bepaalde groepen, zoals allochtonen, buiten te sluiten. Voor hen telt dat ze hun eigen kinderen het beste willen voorbereiden op de toekomst. Daarom kiezen ze de volgens hen gunstigste leeromgeving, waar rustige kinderen geconcentreerd hun best doen om echt iets te leren.'
    Wat de Amsterdamse socioloog Don Weenink misschien nog het meest heeft verrast: ouders zijn heel uitgesproken over de lichamelijke kenmerken van kinderen. Weenink: 'Ouders zijn heel expliciet in hun angst voor de wilde ongedisciplineerdheid van leerlingen op de lagere schooltypes. Die kinderen duwen en trekken, vechten meer, kunnen niet stilzitten, zijn luidruchtig, roken, drinken, rijden brommer. Ouders vinden dat op een gebrek aan zelfdiscipline en lichaamsbeheersing wijzen. Dat staat slagen in een hogere opleiding in de weg.'


De Volkskrant
, 15-12-2005, van verslaggever Robin Gerrits

Achtergrond | Ouders betrekken bij keuze voor hun kinderen vooral sfeer, bereikbaarheid en slagingspercentages

Kwaliteitslijstjes over scholen populair

Dag- en weekbladen publiceren lijstjes van scholen, waaruit ouders kiezen voor hun kinderen. Maar verder kijken is ook handig. ‘Andere ouders zijn de beste ambassadeurs van een school.’ ...Red.:
   Ter bevestiging van de opmerking over de inbreng van allochtone kinderen op school, een citaat uit een artikelenreeks naar aanleiding van de eindexamens, over de gemengde school College Blaucapel in Utrecht:


De Volkskrant, 23-05-2005, van verslaggever Robin Gerrits

‘Meer straatcultuur in de school’
...
    ‘Van de 686 leerlingen is nu ongeveer 30 tot 40 procent allochtoon’, licht adjunct-directeur Elias Huygen toe. ‘Maar het neemt toe. In de onderbouw is het al ongeveer fifty-fifty.’ Hoewel de school is gelegen in een rustige, witte wijk met fraaie en dure jarendertig woningen, valt het volgens Huygen niet mee om deze witte kinderen naar het Blaucapel te lokken. ‘Velen vertrekken naar witte scholen.’
    De sfeer is nog steeds prima op school, zegt iedereen, maar wel veranderd. ‘Er ontstaan nu makkelijker groepjes, waar je minder makkelijk toegang tot hebt, en die minder onderling mixen’, zegt Joke van Wijk, co÷rdinator havo-bovenbouw. ‘Hoewel Nederlands verplicht is, spreken ze vaak een andere taal. Er is meer straatcultuur de school binnengekomen.’ ...


De Volkskrant, 19-10-2005, door Kees Beekmans

Ontslag

...  Leg ouders uit wat de schoolregels zijn - niet te laat komen, niet spijbelen, niet vechten, en ga zo maar door -, laat ouders en kind die regels ondertekenen, maak van dat moment een foto, hang die op in het lokaal of misschien zelfs in de hal. ...


Red.:   En die regels zijn nodig omdat op de allochtone scholen, waar Beekmans werkt, ze normaliter overtreden worden.


Naar Discriminatie , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .