WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Economische krachten: lasten-baten ladder

7 sep.2015

De economische lasten-baten ladder is bekend genoeg in de direct commerciële sfeer, bijvoorbeeld in het proces dat verhoging van de olieprijzen onmiddellijk gevolgd worden door verhoging van de benzineprijzen, terwijl het volgen van een verlaging langere tijd kan duren, onder het motto, indien bevraagd, van terminologie als "We weten nog niet wat de verdere ontwkkelingen zullen worden, dus we moeten voorzichtig zijn".
    In eindeloos veel varaties van dit proces.
    Hieronder een voorbeeld dat ligt tussen het groter-maatschappelijke van bezuinigingen en lastenverlichting en deze commerciële:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2015, door Yvonne Hofs

Cao-onderhandelingen

Werkgevers trekken aan het langste eind

Zwaar bevochten loonstijgingen gaan steeds vaker gepaard met minder vrije dagen, kleinere toeslagen of lagere pensioenopbouw. Werknemers genieten van al die sigaren uit eigen doos.

Werknemers in de glastuinbouw die 62 jaar of ouder zijn, kunnen sinds 1 juli gebruikmaken van een nieuwe seniorenregeling. Ze mogen, als ze dat willen, 20 procent minder werken tegen 90 procent van hun oude bruto loon. Dat klinkt als een dure grap voor de werkgevers, maar dat is het niet. De glastuinders krijgen het loonverschil namelijk vergoed uit het cao-fonds Colland Arbeidsmarkt. In ruil daarvoor moeten ze elk jaar wel een loonsomheffing van 0,5 procent aan dat fonds afdragen.
    Tegenover die heffing staan voor de werkgevers significante voordelen. De ouderen die aanspraak maken op de regeling moeten namelijk vier tot zes 'leeftijdsdagen' inleveren. Een deel van de verkorte werktijd is dus een sigaar uit eigen doos. Belangrijker voor de werkgevers is dat alle werknemers in de glastuinbouw, dus ook de 62-minners, een halve vakantiedag en hun toekomstige ouderendagen hebben ingeleverd. Voor dat offer krijgen ze maar 1 procent loonsverhoging terug.    ...
    In het eerste kwartaal van dit jaar stegen de cao-lonen 1,2 procent, terwijl de loonkosten voor werkgevers maar 0,3 procent omhoog gingen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat dit komt door lagere pensioenpremies. Werknemers bouwen sinds dit jaar minder pensioen op, waardoor de pensioenpremies voor zowel de werkgevers als de werknemers konden dalen. Werknemers krijgen meer loon nú in ruil voor een lager pensioen láter. Voor de werkgever is de premieverlaging pure winst.
    In theorie kunnen werkgevers deze kostenbesparing doorgeven aan hun werknemers in de vorm van extra loonsverhoging, maar dat gebeurt amper, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek HR Trends van organisatiebureau Berenschot. Zes op de tien werkgevers steken het pensioenvoordeel geheel in eigen zak, slechts 20 procent compenseert het pensioenverlies met extra salaris.
    Volgens HR Trends vroeg 24 procent van de werkgevers zijn personeel in 2014 om een versobering van de arbeidsvoorwaarden. Dit jaar is dat zo'n 15 procent.

Red.:   En zo werkt het dus op een grote schaal en langdurig. Leidende tot steeds groete verschillen in inkomen.,en vermogen.


Naar Economische krachten , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .