WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Economische krachten: zzp, waarde

9 mrt.2014

In het archief staat een hele reeks artikelen klaar over de campagne voor de zzp'er die in de media gevoerd wordt. waarin hoog opgegeven wordt van de zzp voor de economie. De werkelijke waarde van de zzp-economie kan in één enkel artikel worden afgedaan:
 

Uit: De Volkskrant, 07-03-2014, door Lino Hellings

Mobiel Nigeria

Alles dat niet werkt in Lagos Nigeria - en dat is veel - wordt werkend gemaakt door de mensen zelf. Dat maakt Lagos tot zo'n bruisende stad die zindert van de creativiteit.


Lagos ziet er in onze ogen misschien armoedig uit maar vergis je niet: mensen leiden hier modernere levens dan je zou denken. Zo hebben ze vaak meer dan één mobiele telefoon. Niet alleen omdat er in deze immens grote stad verscheidene netwerken actief zijn maar vooral omdat iedereen vier tot vijf bedrijfjes tegelijk heeft. Omdat je daar nooit op hetzelfde moment in levende lijve aanwezig kunt zijn, heb je evenzoveel mobiele telefoons. De straat is de gouden gids; aan bomen en telegraafpalen zijn bordjes gespijkerd met 'bel de loodgieter/timmerman' , 'lasser is hier' en 'bel de bloemenman'. Op een muur is in blokletters geschilderd website design 8907325 - 08029109952.
    Of je nu een brood wilt kopen, je broek een nieuwe rits nodig heeft of je nagels snakken naar een opknapbeurt, je loopt eenvoudig de straat op en de winkels, restaurants en ambachtslieden komen naar je toe.    ...


Red.:   Kortom: de zpp-economie optima forma. Nog eens glashelder geïllustreerd door de beelden, waar het bij dit artikel eigenlijk om ging:


Kijk maar op die beelden (download de foto voor de details): allemaal hardwerkende zpp'ers.
    Nu is de boodschap van dit verhaal dat het best wel goed gaat met die Nigerianen:
  Lagos ziet er in onze ogen misschien armoedig uit maar vergis je niet: mensen leiden hier modernere levens dan je zou denken.

Maar natuurlijk ... Daarom staan de Nigerianen, en de lieden uit al die soortgelijke landen uit de omgeving, aan de grenzen van Europa hoog en laag te springen om er in te komen ...
    Oftewel: dat Nigeria is natuurlijk doodgewoon een armoedig zootje. Zoals blijkt uit dit soort verschijnselen:
  Ook de elektriciteit en de watervoorziening zijn mobiel. Dat moet wel, want van de goedwerkende voorzieningen uit de jaren '70 is weinig meer over. De bevolking is zo explosief gegroeid en de installaties zo slecht onderhouden dat de stroom het maar 10 of 20 procent van de tijd doet. Uit de waterkraan komt slechts een dun straaltje bruine drab.

Kortom: de zpp-economie draait op volle toeren. Maar dat betekent dat de rest van de economie is de modder ligt.
    Want de mentaliteit die hoort bij een zpp-economie is volkomen in tegenstelling tot de mentaliteit van een een goed-werkende, georganiseerde, economie. want zo'n georganiseerde economie is gebaseerd op samenwerking. De zzp-economie is gebaseerd op "Ieder voor zich en God voor ons allen". Neoliberalisme . Daarom zijn die lieden van de media er ook zo van gecharmeerd.
         Peter de Waard is en blijft de enige bij de Volkskrant en de rest van de media die met meer dan een doodenkele uitzondering iets zinnigs zegt:


Uit: De Volkskrant, 15-05-2014, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Moet zzp'er weer in loondienst?

Tussentitel: Hoe meer zzp'ers er zijn, hoe armer en ongelijker een land is

...    Soms is de crisis niet voorbij, zoals minister Dijsselbloem zegt, maar juist pijnlijker zichtbaar. De concurrentie op de arbeidsmarkt voor de zeldzame vaste banen is moordend. Jongeren met een mastertitel mogen al de handen dichtknijpen als ze op een terras de koffie kunnen uitschenken of de post mogen lopen. In 2013 werd 82 procent van het ongeschoolde werk vervuld door mensen met een opleiding, tegen 55 procent in 2008. Het zijn blijkbaar niet de Polen die het werk van de kleine man afpakken, maar de academici.
    De groei van het aantal zzp'ers tot boven de 800 duizend is veelbetekenend. Van de Nederlandse beroepsbevolking is nu 11 procent zzp'er, tegen 6 procent in 2001. Deze week meldde het UWV dat in 2011 16 procent van de bedrijven met zzp'ers werkte. Twee jaar later is dat verdubbeld tot 31 procent. ...
    De hoop is altijd dat de tijdelijke contracten vaste contracten worden als de economie echt aantrekt en de arbeidsmarkt krapper wordt. Maar die hoop kan weleens ijdel zijn. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is eerder een structurele ontwikkeling dan een conjunctureel verschijnsel. Zelfs in landen waar het aantal vacatures daadwerkelijk stijgt - de VS en Groot-Brittannië - neemt het aantal zzp'ers toe. In Groot-Brittannië zijn dat er nu 4,5 miljoen of 14,5 procent van de beroepsbevolking. Dat de werkloosheid daar daalt, is uitsluitend te danken aan het feit dat geregistreerde werkzoekenden ongeregistreerde freelancers zijn geworden. In de VS steeg het aantal zzp'ers sinds 2000 met 10,7 miljoen, terwijl het aantal mensen in loondienst slechts met 105 duizend toenam.
    Flexibilisering zou goed zijn voor de economie. Uit onderzoek van de OESO blijkt echter dat hoe meer zzp'ers een land telt, hoe armer het is. Een groot aanbod van zzp'ers leidt ertoe dat de lonen continu onder druk staan, hetgeen goed is voor de winsten van bedrijven, maar slecht voor de koopkracht van burgers. Juist de vermogensongelijkheid neemt daardoor verder toe.    ...


Red.:    Hier rest slechts de bekende term ... Amen.


Naar Economische krachten , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .