Fra Angelico
 
 
De Kroning van de Heilige Maagd
(altaarstuk uit San Domenico)