WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, elite: NOS Journaal, racisme

25 mei 2016

Dat het zogenaamd "neutrale" NOS Journaal zo partijdig als de pest, is bekend bij iedereen die ook maar een stapje buiten de politieke-correctheid heeft gezet. Het is zelfs een keer toegegeven door een omroepbaas, die de publieke omroep omschreef als "drie keer de Volkskrant". En de Volkskrant is politiek-correct tot in het extreem absurde uitleg of detail .

Dus waar bij de Volksrant het haatzaaien (politieke-correctheid = haatzaaien) zo diep in het vlees zit dat ze het zelf nauwelijks of niet merken, zoals de vis geen weet heeft van water, is dat bij het NOS Journaal niet anders. Zodra er sprake is van ook maar een greintje belangentegenstelling tussen Nederlanders en allochtonen, met name moslims, dan zet het NOS Journaal op volle kracht in voor de allochtonen. Met name de moslims.

Dus zodra de verzamelingen over het allochtone uitleg of detail en autochtone uitleg of detail haatzaaien gestart zijn, op 21 en 23 mei 2016, kan het NOS Journaal aan het rijtje worden toegevoegd. Tezamen met Lodewijk Asscher, beroeps-haatzaaier uitleg of detail - want zo werkt het NOS Journaal meestal: ze sluiten aan bij haatzaai-acties vanuit de allochtoonse of politiek-correcte hoek, en de tegenstem wordt vrijwel zonder uitzondering óf genegeerd, óf zwartgemaakt. Hier één van de weinige  bronnen die deze gebeurtenissen kan constateren en reproduceren: GeenStijl (GeenStijl.nl, 25-05-2016, door Pritt Stift uitleg of detail ):
 

Briefje aan @LodewijkAGoeiesmorgens LodewijkA! ...Het hoofddoelwit is dus Lodewijk Asscher, die, qua dit onderwerp, de directe erfopvolger is van de lijn Hedy dÁncona, Ed van Thijn, Job Cohen, en Diederik Samsom, als enthousiast binnenhaler van islam en moslims. En alles dat daar bij hoort, tot en met de moord op Theo van Gogh, wat deze reeks mensen omschrijven is als "een verrijking van onze cultuur".

En het NOS Journaal volgt deze lijn zonder de geringste afwijking, met hoogstens wat andere frequentie (men heeft ook de nodige bosbranden en aardbevingen te verwerken):
  Wat was uwe excellentie weer prominent in het Staatsjournaal gisteravond. Sjonge. Zes uur, Acht uur, Nieuwsuur, Late Journaal, Online. Schitterende een-tweetjes weer tussen PvdA & NOS. Kostelijk, dat gewapper met het al jaren sleetse racismekaartje.

Want daar ging het dus om, zie de afbeelding: om de Nederlanders, dat wil zeggen: de witten, van racisme te beschuldigen. Want de Nederlanders hadden gereageerd op de rabiate maar nog vrij rondlopende racist Sylvana S. uitleg of detail , die zich heeft aangesloten bij de cultuurgenetische racisten van de Turk-nazi-partij uitleg of detail DENK. Waarop een lolbroek commentaar had geleverd aansluitende op de bekendste actie van Sylvana S.: "Jullie moeten kiezen tussen mij en Zwarte Piet", door middel van de aankondiging van een "Sylvana S. Uitzwaaidag" op 6 decenber. Ondertekend: "De Zak van Sinterklaas".

Het toppunt van racisme natuurlijk, vonden de politiek-correcten. Vandaar het optreden van Lodewijk Cohen uitleg of detail , pardon: Job Asscher, oh nee: Lodewijk Asscher.

Welke oorlog tegen de Nederlanders natuurlijk onmogelijk is zonder de ondersteuning van de bevoorradingsbatellions en genietroepen van de media. Met vooraan dus: het NOS Journaal.

GeenStijl liet ook nog even zien het niveau van smerigheid deze gezamenlijke actie zien:
  Verder vonden we nog wat bagger speciaal voor u op Facebook. Van een Turk, want die kunnen er ook wat van. ... Hartelijke groet van uw gabbers van GeenStijl. ...


De smerigheid van de Turkse reactie is in onze ogen ongekend, maar volstrekt normaal op de diverse allochtonenwebsites, zoals maroc.nl, wijblijvenhier.nl, enzovoort.

De hartelijke groet van GeenStijl gold dus Lodewijk Asscher, maar geldt zeker ook voor de lieden van het NOS Journaal en de rest van "de staatsomroep".

Die zo voldaan zijn van hun gelijk, en zo zitten te zwelgen in en te slempen op hun succes in het naar beneden trappen van de gewone Nederlanders, dat er geen tijd meer overblijft om even van tevoren bekijken of de rotzooi die ze uizenden wel goed in beeld wordt gebracht. Want natuurlijk lopen ook daar de nodige taal- en verstands-achterstandige allochtonen rond, want evenredige vertegenwoordiging is een absolute must en het geluid van andere culturen moet ook gehoord worden ...
 
En zo kan een éénwoordig titelbord in eloquent oranje dus een zorgen voor een score van de  volle honderd procent taalfouten.
 
Het zoveelste bewijs dat ideologie en met name de islam, het resultaat is van en en de meest betrouwbare gids naar de totale geestelijke aftakeling.

Bij de vorige dreigende volksopstand, na de moord op Fortuyn, was het Binnenhof het brandpunt van de dreiging. Dat zou dit keer, bij de al voorspelde veel grotere opstand, wel eens het Mediapark, Hilversum, kunnen zijn.

Wat een haatzaaiers.


Naar Haatzaaiers, elite , Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , of site home .