WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Kernenergie: effecten van Tsjernobyl

 


Uit: De Volkskrant, 07-09-2005, van verslaggever Martijn van Calmthout

Effect Tsjernobyl valt mee

Niet de straling, maar stress en mentale problemen vormen de grootste gezondheidsproblemen in de gebieden die in april 1986 werden getroffen door de ontploffing van de kernreactor van Tsjernobyl.

Tussentitel: VN-rapport schat uiteindelijk dodental op vierduizend

In Oekraïne en Wit-Rusland bestaan aanzienlijke gezondheidsproblemen. Maar die zijn eerder het gevolg van de maatschappelijke ontwrichting en demoralisering die voortkwamen uit het gebrek aan adequaat optreden van autoriteiten na de kernramp.
    Op termijn zullen ongeveer vierduizend mensen sterven aan radioactieve besmetting. Maar ruim twintig jaar na de ramp bedraagt het aantal getelde stralingsdoden nog altijd niet meer dan vijftig.
    Dat staat in een omvangrijke studie naar de gevolgen van de ramp met de kernreactor in Oekraïne, die gisteren is vrijgegeven door de Verenigde Naties. Het document wordt geacht het eindoordeel te vellen over het ergste nucleaire ongeluk in de geschiedenis. Er is aan meegewerkt door deskundigen van acht VN-organisaties en van de regeringen van Wit-Rusland, de Russische Federatie en Oekraïne.
    Volgens de nieuwe analyses werd in 1986 een gebied van 200 duizend vierkante kilometer zwaar radioactief besmet. Rond de 600 duizend mensen liepen hogere stralingsdoses op: 200 duizend arbeiders die bij het opruimen betrokken waren, ruim 100 duizend evacués en 270 duizend mensen die in het besmette gebied bleven wonen.
    De doden die rechtstreeks aan het ongeluk moeten worden toegeschreven zijn vooral enkele tientallen hulpverleners die direct na het ongeluk ter plaatse waren. Daarnaast zijn er negen doden door schildklierkanker bekend, alle negen kinderen. Het aantal jongeren met schildklierkanker wordt geschat op 4000; daarvan blijkt één procent fataal.
    Van een toename van leukemie of andere kankers is geen sprake. Ook zijn er niet meer aangeboren afwijkingen gevonden of problemen met de vruchtbaarheid.
    Het verwachte totaal van 4000 doden is een schatting op grond van de blootstelling van de groep van 600 duizend nauw-betrokkenen en statistieken van kankerrisico’s door straling. Volgens de studie zal het moeilijk zijn de gevolgen aan te wijzen in de statistieken, omdat kanker toch al een belangrijke doodsoorzaak is.   ...
    Volgens de VN-commissie zijn de gevolgen van Tsjernobyl ‘bij lange na niet zo dramatisch als werd gevreesd.’ In de regio’s is er lang van uitgegaan dat alle gezondheidsproblemen waren toe te schrijven aan straling van de ontplofte kernreactor. Door de bevolking voortdurend als slachtoffer te benaderen, is die zichzelf als zwak en hulpeloos gaan zien. Dat leidt tot mentale en maatschappelijke problemen, aldus de VN-studie.
    In de loop der jaren hebben de wildste verhalen de ronde gedaan over de gevolgen van de ramp. Bij de herdenking van het ongeluk in 1995 schatte een Oekraïense minister het aantal doden nog op 125 duizend. Het nu berekende aantal van 4000 doden benadert het aantal dat de Russische autoriteiten al in 1987 raamden. ...


Terug naar   , Hiërarchie   , of naar site home  .