WERELD & DENKEN
 
 

Referentie

S.I. Hayakawa, Language in Thought and Action, George Allen & Unwin, 2e edition (1973, Londen)

Het boek is een praktische handleiding in verstandig taalgebruik, gebaseerd op Afred Korzybski's theorie van de algemene semantiek  (Eng.). Het boek behandelt op een uiterst toegankelijke manier de relatie tussen taal en werkelijkheid, en de sociale implicaties van goed en fout taalgebruik en van taalmisbruik. Ter illustratie zijn een aantal hoofdstukken en paragrafen zijn hier beschikbaar, zie de volledige inhoudsopgave hier  . Op deze website wordt de tweede druk gebruikt, maar op het moment van schrijven is er al een vijfde - deze is nog steeds beschikbaar en een sterke aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in het veld.
    De aanpak van Hayakawa  kenmerkt zich in dat hij eerst (in de eerste helft van zijn boek) de relatie tussen de zakelijke en emotionele inhoud van woorden ontrafelt, en daarna (in de tweede helft), de systematiek ├á la Korzybski in een toegankelijker jasje giet. Dit is duidelijk zichtbaar aan de hoofdstuktitels (van het eerste deel wat duidelijker; het eerste deel van Hayakawa's boek, oorspronkelijk geheten Language in Action, is geschreven voordat hij in contact kwam met de algemene semantiek; in contrast: psycholoog Wendell Johnson heeft de omgekeerde aanpak  ):

Book One | The Functions of Language

1  Language and Survival
2  Symbols
3  Reports, Inferences. Judgments  
4  Contexts
5  The Language of Social Cohesion
6  The Double Task of Language
7  The Language of Social Control
8  The Language of Affective Communication
9  Art and Tension


Book Two | Language and Thought

10  How We Know What We Know (over het waarnemings- en abstractieproces)
11  The Little Man Who Wasn't There (over abstractieverwarring)
12  Classification (over abstractiezuiverheid)
13  The Two-Valued Orientation (over abstractiezuiverheid)
14  The Multi-Valued Orientation (over abstractiezuiverheid)
15  Poetry and Advertising (toepassingen op boek 1)
16  The Dime in the Juke-Box (toepassingen op boek 1)
17  Rats and Men (sociologische toepassingen)
18  Towards Order Within and Without (psychologische toepassingen)


Naar Literatuur home  , Hayakawa, contents  , Algemene semantiek lijst  , Algemene semantiek overzicht  , of site home  .