WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs: spookaanval of stroman

10 jul.2011

Natuurlijk komt het eerst vermelde voorbeeld uit het allochtonendebat. Daarin komt nauwelijks een geldige redenatie voor, en de retorische truc is er de norm:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2011, door Thomas von der Dunk en Bert Brussen

Von der Dunk | Brussen 

Het verwijt van cultuurrelativisme is niet van toepassing op links maar op rechts, meent Thomas von der Dunk: rechts heeft lak aan het gelijkheidsbeginsel. Volgens Bert Brussen heeft links met zijn 'weg met ons' mentaliteit goddank een reactie over zichzelf afgeroepen.

'Cultuurrelativisme'. Het is een van de verwijten die rechts graag op hoge toon aan links adresseert, vanwege het relativeren van de integratie-problematiek: links durft niet voor westerse waarden pal te staan als het om gemengd zwemmen of vrije kledingkeuze gaat.
    Alsof cultuurabsolutisme zo begerenswaardig is! ...


Red.:   Deze opmerking is van cultuurhistoricus en in andere zaken wel redelijke betrouwbaar waarnemer Thomas von der Dunk. In het kader van het allochtonendebat ontspoort hij meestal meteen. Vermoedelijk is een immigrantenafkomst (zijn vader is van Duits-Joodse afkomst) te veel.
    Oh ja, het voorbeeld: wat men noemt "cultuurrelativisme" is een enkel-woordig synoniem voor "de gelijkheid der culturen"  , oftewel: er is geen enkel basis om de ene cultuur boven de andere te stellen, op wat voor gebied dan ook. Een absolutistisch idee.
    Het alternatief is dat je wel verschillen ziet in het niveau van culturen, hoewel dat natuurlijk per specifiek cultuurverschijnsel kan verschillen: sommige culturen kunnen beter dansen of muziek maken, andere kunnen beter schaken of samenwerken.
    En een ander begrip is dat een samenleving wel meerdere culturen kan bevatten, maar eentje toch de dienst uitmaakt: de Leitkultur. Omdat dit bijvoorbeeld de oorspronkelijke cultuur is van een land. Wat dus geldt voor iedere cultuur, want iedere cultuur heeft deel- en subculturen, en dus ook een meerderheidscultuur.
    Thomas von der Dunk is kennelijk tegen een Leitkultur, dus maakt hij van, bijvoorbeeld, Leitkultur, een cultuurabsolutisme - oftewel: er is maar één enkele cultuur.
    Maar vermoedelijk is hij gewoon tegen de Nederlandse of westerse cultuur, omdat die zogenaamd de cultuur van allochtone immigranten zou onderdrukken.
    Wat een illustratie is van een nog te formuleren regel: achter de meeste retorische trucs zit een foute of smerige manier van denken.
    Stroman begint ten opzichte van de rest een zeldzaam verschijnsel te worden Hier is een voorbeeld uit de bron van oneindig veel retorische trucs: Europa:


Uit: De Volkskrant, 04-10-2012, door Guy Geoffrey Chateau, afgestudeerd in Europese Studies

De EU lijkt in niets op ex- Joegoslavië

Het is verleidelijk om Joegoslavië als het voorland te zien van de EU. Maar bij nadere beschouwing lopen de verschillen beduidend meer in het oog.


In de jongste zaterdageditie van de Volkskrant stelde Olaf Tempelman dat Europese politici er goed aan doen de ondergang van Joegoslavië als mogelijke voorbode van de toekomst van de EU te beschouwen. In zijn stuk wijst de auteur op de overeenkomsten tussen de EU en het voormalige Joegoslavië. ...
    Hoewel Tempelman benadrukt dat de problemen in Joegoslavië en de EU gelijkenis vertonen zonder een nieuwe Europese oorlog aan te kondigen, doemen bij een dergelijke vergelijking toch snel de beelden van vluchtelingenstromen, Srebrenica en uitgemergelde mannen achter prikkeldraad op. Het voorbeeld van Joegoslavië als onheilsbode voor de EU werkt daardoor versterkend, maar heeft vrijwel niets met de werkelijkheid te maken.    ...


Red.:    Waarna het overgrote deel van de rest van het artikel gaat over het bestrijden van dit beeld. Waarvan Tempelman expliciet heeft gemeld dat hij dit niet betoogt.
    Hier eentje van de grossierder in retorisch trucs:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2015, column door Arnon Grunberg

Schuld

Hoe groot mag de financiële sector, dat wil zeggen de banken, zijn? (In Nederland is de financiële sector 278 procent van het bbp.) Volgens de econoom Dirk Bezemer, in een artikel van Jonathan Witteman woensdag in de Volkskrant, vergiftigt een te grote financiële sector de economie. ...


Red.:   Herhaal: Een niet-Joodse opmerking (herhaal: anti-Joodse opmerkingen zijn ten strengste verboden). De Joods-culturist kan zich natuurlijk niet inhouden. Eerste stap, tevens de kop van de webversie:
  Een schuldenvrije maatschappij is niet ideaal

Een klassieke stroman of stropop: de uitvergroting wat iemand zegt tot iets dat die persoon niet heeft gezegd. 


Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .