WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs: "Vriend"

Wat voorbeelden van de "Ik ben een vriend van ..."  truc, een vorm van overtreffende trap van de "Ja, maar ..."  , af te korten tot "Ik ben een groot vriend van ... Ik wil zijn stellingname aangaande ... niet fascistisch noemen, maar ...".

Tezamen met praeteritio beschouwd als één van de laagsten op de ladder - in bijna alle opzichten (en heel hoog qua smerigheid ...).

Dus logisch dat je veel Grunberg tegenkomt (de Volkskrant, 05-08-2013, column door Arnon Grunberg
  Zelfcensuur

Intuïtief heb ik altijd veel sympathie gehad voor Hafid Bouazza. ...

Een aperte leugen, natuurlijk. Bedoeld om de kritiek des te harder te doen overkomen. Bouazza heeft namelijk kritiek op één van Grunberg's troetelobjecten: de islam:
  Afgelopen woensdag schreef hij in NRC Handelsblad over kunstenaars die zelfcensuur toepassen vanwege bedreigingen van islamieten.

Grunberg is namelijk voor zelfcensuur ten dienste van de islam:
  Na de moord op Theo is er in Nederland een socio-religieuze beweging ontstaan genaamd 'anti-zelfcensuur'.
    Ik geef toe dat ik nu een zekere mate van zelfcensuur toepas - beleefdheid is een vorm van zelfcensuur 

Waarna er nog wat andere retorische smerigheid volgt.

En uit het archief (de Volkskrant, 08-01-2014, column door Arnon Grunberg):
  Revolutie

Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie en columnist, is een vriendelijke, intelligente man met mooie schoenen. ...

Gevolgd door:
  ... op zelfhaat heb ik Engelen nog niet kunnen betrappen.
    In NRC Handelsblad van zaterdag verklaarde Engelen met retorisch geweld ... de hervormingen van Engelen lijken op gemeenplaatsen ...
    Voor iemand die zich associeert met Karl Kraus is Engelen wel erg vroom.

Wat een mooi zelfportret, ook.

Van een klassiek terrein (de Volkskrant, 10-04-2014, door Robert van Voren, hoogleraar Sovjet- en post-Sovjetstudies aan de Vytautas Magnus Universiteit in Kaunas (Litouwen) en de Ilia Staatsuniversiteit in Tbilisi (Georgië)):
  Rusland is echt niet hetzelfde als Poetin

Na 35 jaar betrokkenheid bij Sovjet- en Russische aangelegenheden ...
    ... ik weet ook dat het een land is met een gastvrijheid waar niemand aan kan tippen, waar overlevingsdrang de magische kracht is en waar mensen blijven lachen ondanks de hopeloze situaties waarin zij zich soms of vaak bevinden.    ...

"Ik ben een vriend van ...". Gevolgd door:
  Maar toch: wat ik niet begrijp, is hoe een volk zo actief kan zijn in het werkelijk alles doen om te zorgen dat zijn grootste complex onophoudelijk wordt gevoed: het gevoel dat de wereld tegen hen is, hen niet begrijpt, hen niet als gelijkwaardig beschouwt of hen gewoonweg haat.
    Wat Rusland vandaag de dag doet, terwijl het dezelfde weg opgaat als Adolf Hitler's nazi-Duitsland in machtsvertoon en oorlogszuchtige zelfmoord, is er zeker van te zijn dat dit complex op de grootst mogelijke manier wordt bevestigd. Het kost enorme moeite om voortdurend hetzelfde te blijven zeggen: 'Rusland is niet hetzelfde als Poetin.'
    Ik zie de posts van mijn Russische Facebook-'vrienden', van wie een toenemend aantal stil of luidruchtig steun betuigt aan Poetin. Ik word misselijk, meermalen per dag. Een toenemend aantal mensen begrijpt dat de onrust in Oost-Oekraïne wordt veroorzaakt door valse 'patriotten' die Moskous instructies uitvoeren. Een toenemend aantal mensen begrijpt dat Poetin en zijn trawanten een criminele staat vormen die Rusland als zijn eigen maffia-territorium beschouwt. Een toenemend aantal mensen begrijpt ook dat Poetin en zijn bendeleden het veiligheidssysteem, dat decennialang voor vrede in het grootste deel van Europa heeft gezorgd, hebben vernietigd.
    En een toenemend aantal mensen begint Russen te haten, Rusland te haten. Ze doen dat omdat ze nooit deze haat-liefdeverhouding met het land hebben ontwikkeld. Zij hebben nooit het besef ontwikkeld dat Rusland niet Poetin is. Voor hen is hij gewoon een smerige dictator die aan landjepik doet en die ondersteund wordt door een bevolking die er de voorkeur aan geeft haar mond te houden en weigert in opstand te komen tegen een crimineel regime. Zij zijn vijanden van Rusland geworden.
    Maar de hamvraag is: waarom zijn Russen zelf de ergste vijand van zichzelf?

Oftewel: "Ik haat Rusland tot op het bot".
    Nu was dat laatste al volkomen voorspelbaar na de aanhef gelezen te hebben. Ten eerste zijn Rusland-kenners vrijwel allemaal van deze soort: "Ik ben een vriend van Rusland..." gevolgd door een eindeloze stroom van de meest rabiate Koude Oorlogs-taal. Het is namelijk een makkelijk baantje: je kan kan van alles uit je duim zuigen en het wordt allemaal voor zoete koek geslikt en zelfs toegejuicht, en wel meer naarmate het negatiever is. Zo staat het courante aantal slachtoffers van Stalin op 50 of 60 miljoen.
    En de tweede bijna even sluitende aanwijzing betreft de locatie van deze specifieke persoon: Litouwen. In de Baltische landen bevinden zich de ergste Ruslandhaters, en tevens de ergste fascisten. Uit de Baltische landen kwamen ook de meest weerzinwekkende kampbeulen zoals John Demjanuk.

Het gebruik van retorisch trucs is meestal een teken van vele andere smerigheden op vele terreinen.

Een bevestiging van de conclusies bij dit alles met het volgende voorbeeld (de Volkskrant, 27-06-2014, column door Sheila Sitalsing):
  Dialoog

De foto's waarop de fotograaf Taco Anema de Nederlandse overlegcultuur vastlegde en waar de Volkskrant afgelopen woensdag een selectie van afdrukte, zijn wonderschoon. ...

Het "Ik ben een groot vriend van ..." gedeelte uit de truc. Gevolgd door, twee respectievelijk vier alinea's verder:
  Taco Anema maakte geen foto van de vergaderaars van de Dialoogtafel in Groningen. Dat is jammer, want ik ben razend nieuwsgierig naar die Tafel geworden ...
    Aan de Dialoogtafel zitten vijftien partijen - de samenstellers hanteren een Poolse landdagachtige opvatting van het begrip dialoog ...
    De Dialoogtafel is, kortom, de ultieme Nederlandse manier om volkswoede te kanaliseren ...

Oftewel: Nederlanders zijn smerige egoïsten gevuld met onderbuikgevoelens die alleen maar bij elkaar gaan zitten om elkaar verwijten te maken en woedend toe te spreken.
    En bij Sheila Sitalsing passen ook volkomen de al genoemde andere smerige eigenschappen, zie hier uitleg of detail .

Weer eentje van Arnon Grunberg (de Volkskrant, 07-08-2014, column door Arnon Grunberg):
  Europa

...    Europa is niet alleen een continent maar ook een emancipatorisch ideaal ...
    Wij zijn getuige van het stervensproces van die hoop.
    Ik ben Europeaan en ik zal Europeaan blijven, maar de toekomst van Europa ligt aan de andere kant van de oceaan: in de Verenigde Staten van Amerika.

Grunberg verklaart zich een "vriend" van Europa, om het vervolgens keihard onderuit te trappen met de opmerking dat daar de toekomst niet ligt.

Nog iemand met vrienden (de Volkskrant, 07-08-2014, door Roger Cohen, columnist van The New York Times):
  Begin met Gaza

Het Israëlisch-Palestijns conflict is een rituele obsceniteit geworden. Het beledigt het geweten van de mensheid. De Oslo-akkoorden zijn dood. Het 'vredesproces' dat eruit voort kwam, is een farce. Het is tijd om alles opnieuw te overdenken.
    In Gaza, een openluchtgevangenis voor 1,8 miljoen mensen, zijn meer dan 300 kinderen gedood door Israëlische bombardementen. Elk van die kinderen heeft een naam, een familie. ...

"Ik ben een vriend van de Palestijnen", schrijft deze Joodse meneer. Maar ...
  Een Joods thuisland werd in het leven geroepen door VN-resolutie 181 uit 1947. Daarin werd opgeroepen tot de stichting van twee staten in het heilige land, een Joodse en een Arabische. Dat thuisland werd verdedigd in door Arabieren begonnen oorlogen. Het bestaan van Israël is onomkeerbaar en het vertegenwoordigt de rechtvaardige oplossing voor de lange Joodse saga van uitsluiting en vervolging.

... ik ben toch voor het bestelen van de Palestijnen en het onderdrukken van verzet daartegen, dus voor die bombardementen en die kinderslachtoffers.

Onze goede vriend Arnon voorziet ons weer met genoegen van wat studiemateriaal (de Volkskrant, 18-12-2014, column door Arnon Grunberg):
  Thuis

...    Zaterdag ging in Amsterdam Nobody Home van Daria Bukvic in première. Ook weer gespeeld door asielzoekers, althans voormalige asielzoekers ...
    Iedereen in Nederland die zich met vluchtelingenproblematiek en migratie bezighoudt - en wie doet dat niet? - zou dit stuk moeten zien. Alle Kamerleden en het kabinet, inclusief mijn goede vriend Fred, ...

'Fred' is staatssecretaris Fred Teeven die over asielzaken gaat, en die Arnon het liefst op een zacht vuurtje zou willen roosteren. Omdat hij niet alle zielige asielzoekers toelaat.

De ultieme vorm van "vriend" is natuurlijk deze (Joop.nl, 18-11-2015, door Arie Boomsma - Televisiepresentator uitleg of detail ):
  Lieve Geert Wilders...

Lieve meneer Wilders, ik ben al enige tijd in gesprek met mensen die hun enthousiasme voor uw partij niet onder stoelen of banken steken. ...

En even natuurlijk is er natuurlijk sprake van het omgekeerde en meer:
  Het is te makkelijk om u te vergelijken met een andere sterke leider die zich richtte op een zondebok in de samenleving. Dat weiger ik te doen. En toch is er wel iets dat u gemeen heeft met die alom verguisde Führer.

Maar goed voor christen-homo Arie dat God niet bestaat.


Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .

 

12 apr.2014