WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: Arnon Grunberg

Arnon Grunberg heeft een buitengewoon sterke invloed op de Nederlandse samenleving, met alleen al zijn dagelijkse column op de voorpagina van de Volkskrant, en die invloed op de Volkskrant en Nederland is van een buitengewone kwaadaardigheid. Daarvan zijn al eerder de aspecten behandeld van zijn geworteldheid in de Joodse cultuur, zijn Nederlandhaat en zijn neoliberalisme uitleg of detail .

Hier gaat het over een overkoepelend aspect ervan: de kwaadaardigheid zelve. Zeg maar als in Oudtestamentische zin.

De breedte van de kwaadaardigheid van die cultuur in het algemeen is behandeld is een eigen, zeer grote, verzameling, te vinden hier uitleg of detail . De onderhavige verzameling over het individuele geval van Arnon Grunberg, is er ten bewijze van de diepgang van het verschijnsel.

Dat die breedte en diepte van de kwaadaardigheid stamt van de Joodse geworteldheid blijkt ook nog uit de inmiddels ruime verzameling andere individuen uit die cultuur met dezelfde overkoepelende karaktertrek: Jozias van Aartsen uitleg of detail , Lodewijk Asscher uitleg of detail , Kustaw Bessems uitleg of detail , Thomas von der Dunk uitleg of detail , Rosannme Hertzberger uitleg of detail , Karin Junger uitleg of detail , Annieke Kranenberg uitleg of detail , Jeroen Pauw uitleg of detail , Hans Spekman uitleg of detail , Olaf Tempelman uitleg of detail , Bert Wagendorp uitleg of detail , Frans Weisglas uitleg of detail , Rob Wijnberg uitleg of detail , Ernst Hirsch-Ballin uitleg of detail , Gerard Spong uitleg of detail , en het lijfblad van vele van dezen en een aantal anderen: de Volkskrant uitleg of detail .

Wie bezwaren heeft tegen deze psycho-sociologische analyse op grond van het feit dat het Joden betreft, leze het item daarover uit Sociologische krachten . Of raadplege de verzameling waarin leden van die cultuur zich uitspreken over andere culturen, met name de Nederlandse uitleg of detail , die tot het bijzonder grove kunnen worden gerekend.

Dus op naar de inbreng van Arnon Grunberg (de Volkskrant, 24-01-2012, column door Arnon Grunberg):
  Tot inkeer komen

... In het algemeen wordt aangenomen dat Romney verkiesbaarder is dan Gingrich. ...
    Nee, Gingrichs opvattingen zijn waarschijnlijk net te extreem om de kiezer gerust te blijven stellen; de kiezer wil gerustgesteld worden.
    Omwille van de verkiesbaarheid heeft de SP jaren geleden radicale programmapunten geschrapt. Als de SP straks in de regering komt, ontstaat er ter linkerzijde van de SP ruimte voor de Waarachtig Socialistische Partij.
    Zoals Amerikanen dol zijn op politici die de weg naar God vonden, zo zijn Europeanen dol op politici die de weg naar het socialisme vonden.

De roodwazige haat spat hier duidelijk uit de tekst. De reden van die haat is niet een dispuut over maatschappij-inrichting, maar een dispuut over culturele waarde: de Joodse nomadencultuur versus de Europese, Germaanse, sociale residentencultuur .

Het voorgaande komt, zie de publicatiedatum van de verzameling (03-11-2013), uit het archief. Het idee voor het starten ervan kwam een klein jaar eerder, ook naar aanleiding van een column van Grunberg (de Volkskrant, 15-01-2013, column door Arnon Grunberg):
  Heimat

Onder de kop 'Europeaan blijft liefst in de Heimat' omschreef Thomas von der Dunk zaterdag in de Volkskrant het reëel bestaand nationalisme als volgt: 'Hier ben ik geboren, dus hier ga ik dood.'    ...

Iets dat dus volkomen wezensvreemd is aan de Joodse cultuur - "nationalisme" is in die kringen gelijk aan "De Holocaust" (ook Von der Dunk is van Joodse afkomst). Grunberg durfde het tot in zijn essentie, en beeldend, weer te geven:
  Een tijd terug schreef ik dat ik in Paraguay hoorde dat de mennonieten in Bolivia karren met vierkante wielen gebruiken. Te snel gaan is zondig. Nu ook weer doet het geloof in de onontkoombaarheid van de natiestaat mij denken aan vierkante wielen.

Juist ja ... De natiestaat, de geboorteplaats van de westerse beschaving, slechts te bouwen door voldoende voedsel van de residente landbouwers en tot bloei gekomen door de technische mens die zich daaruit ontwikkelt heeft, is fundamenteel vijandig aan de Joodse cultuur. Die van het rondtrekken in karren met ronde wielen. Zoals de Roma dat deden en doen:

Die maatschappelijk niets presteren. Waarde in ruil voor viool- en gitaarmuziek. En de Joden, die alleen presteren bij het parasiteren. Waarde ruilen voor woorden. Waarde voor bedrukte permanentjes met toverspreuken. Het is het beroep van Von der Dunk, het is het beroep van Grunberg, en een groot deel van de rest van de stam.

Deze verzameling is niet gesorteerd op onderwerp, maar op chronologie van de inbreng van Grunberg. Qua onderwerpen springt het dus van de hak op de tak. Maar met die belangrijkste onderliggende factor die het thema is van de verzameling (de Volkskrant, 08-06-2013, column door Arnon Grunberg):
  Legitimatie

Het zal niemand verbazen dat de Kinderombudsman bekend maakte dat het Nederlandse asielbeleid asielkinderen schaadt. ...

De zaak van de vrije (im)migratie.
    Overigens is dit een gore leugen van die Kinderombudsman. Die zogenaamd geschade asielkinderen zijn onderdeel van de systematische kindersmokkel van de aartsbedriegers uit Somalië die Nederland op de meest schunnige wijze misbruiken.
  Omdat er een keer misbruik was geconstateerd, zou de strenge procedure gerechtvaardigd zijn.    ...
    Toch kan het probleem niet worden opgelost door het Nederlandse beleid een beetje aan te passen.
    In 1948 werd een staat voor Joden gecreëerd omdat men vond - en niet geheel ten onrechte - dat er geen toekomst was voor Joden in Europa.
    Zo zou er nu een staat voor illegalen moeten komen.
   Het is de vraag waar deze staat gesticht zal moeten worden, maar onbewoonde plekken zijn er genoeg en bepaalde delen van Europa lijden onder ontvolking.

Oftewel: vanwege de holocaust, moeten we nu bedriegers uit Somalië, Afrika en de hele wereld toelaten. Zodat die Europese cultuur, die hatelijke cultuur die het beter doet dan die van de Joden, eindelijk ten onder gaat. Dit onder het bekende motto van de Joden:
  In de grondwet van deze staat zou een zogeheten 'recht op thuiskomst' moeten worden opgenomen onder het motto: iedereen is illegaal.

Waarmee de smeerlap natuurlijk wil zeggen: "Iedereen is legaal".

Ook bij het complex horen "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all". Oftewel: het verdedigen van de rijken en superrijken (de Volkskrant, 08-11-2013, column door Arnon Grunberg):
  Superrijken

Bill de Blasio is tot nieuwe burgemeester van New York gekozen. Of dat betekent dat de New Yorkers genoeg hadden van Michael Bloomberg weet ik niet, hij deed ook niet mee aan de verkiezingen.    ...
    Bloomberg, een van de rijkste mannen ter wereld, spendeerde in zijn eerste campagne naar verluidt 73 miljoen dollar van zijn eigen vermogen. Wie zoveel geld over heeft voor een politieke loopbaan móet wel een idealist zijn.    ...

Al zo vaak is aangetoond en literair uitgebeeld dat rijken kwaadaardige lieden zijn uitleg of detail , en superrijken superkwaadaardig, zoals bijvoorbeeld in dat van de woekeraar uitleg of detail . De steun aan de kwaadaardigheid is je reinste kwaadaardigheid van die Grunberg. Volkomen passend bij alle slechte kwalificaties die van Joden worden gegeven en die zo sterk veroordeeld worden. Onterecht dus, die veroordeling, laat Grunberg zien.
    En om te bewijzen dat dit geen toeval is, de volgende dag (de Volkskrant, 09-11-2013, column door Arnon Grunberg):
  Gelijke kansen

... de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid blijft - vermoedelijk terecht - het belang van onderwijs benadrukken, waarmee wordt bedoeld dat de concurrentie ons dwingt te excelleren.    ...
    Het streven naar kennis en innovatie staat haaks op het streven naar een meer egalitaire samenleving, al was het maar omdat, zelfs als iedereen gelijke kansen krijgt, elitevorming niet is tegen te houden.    ...

Hetzelfde idee. De ideeën van Ayn Rand, de Joodse filosofe van het neoliberalisme . Een maatschappelijke vorm van kwaadaardigheid uitleg of detail .
    En om te bewijzen dat dit soort kwaadaardigheid zo gewoon is dat het zich voortdurend mag herhalen - de aanleiding:een tornadoramp op de Filippijnen (de Volkskrant, 13-11-2013, column door Arnon Grunberg):
  Armoede

In 2003 was ik op de Filipijnen. ... Nergens anders zag ik de ergste sloppenwijken zo dicht tegen de luxueuze buurt aanliggen.
    Dat wij een orkaan wel als een ramp zien en extreme armoede niet, komt omdat de armoede gewoon doorgaat, armoede die wij mede in stand houden. Een waarlijk vrije markt veronderstelt vrij verkeer van goederen én mensen. Die vrije markt wordt door nationalisme geblokkeerd.

De markt zal vrijwel nergens vrijer zijn dan in landen als de Filippijnen. Die Grunberg is een bijzonder kwaadaardige leugenaar. De oorzaak kennen we: bij Joden telt maar één ding: het verdedigen van het nomadisme/-neoliberalisme/-parasitisme van hun eigen cultuur.

De kwaadaardigheid is zo ernstig en zo duidelijk, dat het hoogst verbazingwekkend is dat dit allemaal zomaar gepubliceerd kan en mag worden. Hier is die reden (de Volkskrant, 11-11-2013, column door Arnon Grunberg):
  Kristallnacht

9 november is een historische dag in de Duitse geschiedenis. In de nacht van 8 op 9 november 1923 mislukte de putsch van Hitler, die in de Bürgerbräukeller in München was begonnen. ....
    De Duitse journalist Konrad Heiden schreef, gebaseerd op ooggetuigenverslagen, een boek over de Kristallnacht. In Oostenrijk werd een Joods echtpaar gearresteerd. Het verzoek om hun tien maanden oude baby mee te nemen werd geweigerd. De baby bleef daarom achter in de woning. Een wachter posteerde zich voor de deur om het huis te bewaken. Na twee dagen stopte het geschreeuw van de baby.

De inzet van de holocaust - in dit geval zelfs je reinste holocaust-porno. Die holocaust-porno slechts één enkel doel: "Waag het niet ons tegen te spreken of onze kwaadaardige ideologieën aan de orde te stellen" uitleg of detail .

Waarna, als het alleen om de kwaadaardigheoid zleve ging, je de erzameling al bijna zou kunnnen gaan sluiten. Maar het gaat er hier juist om om de diepte van de kwaal naar vorden te brnegen. Dus we gaan door. En dat blijkt vruchtbaar.

Een van de terreinen waarop de kwaadaardigheid van de nomadisten zich verspreid in de rest van de maatschappij is de bestrijding van de overheid en de belastingbetaling (de Volkskrant, 14-11-2013, column door Arnon Grunberg):
  Belastingen

De econome Deirdre McCloskey ...is ... bijzonder geïnteresseerd ... in filosofie en literatuur ...
    McCloskey wantrouwt de overheid. ...
    Ook op filosofisch niveau heeft ze bezwaren tegen belastingheffing. Wie belasting heft, gebruikt Peter om Mark te helpen, waarmee het dogma van Kant wordt geschonden dat een mens nooit middel mag zijn.
    McCloskeys wantrouwen aangaande de overheid lijkt mij terecht. Het bestaan van die overheid suggereert immers dat wij onvolmaakte (zondige) en infantiele wezens zijn.

"Ieder voor zich en God voor ons allen". En "Na ons de zondvloed". In Nederland letterlijk, want zonder overheid geen Nederland (in verband met dijken enzovoort). Dit is de kwaadaardige filosofie die achter de ideeën van McCloskey steekt . De joodse filosofie. De filosofie van "Als het water komt dan stappen we gewoon in onze woonwagen en rijden naar andere streken". De filosofie van het nomadisme en parasitisme. En waar je niets over mag zeggen, want anders dreigt de holocaust.
 
Merk op dat er in nog net geen twee weken tijd genoeg materiaal is verzameld om een complete ideologische beerput mee te vullen. Dit is tevens een illustratie van hoe deze kwaadaardigheid zich verspreidt. De oorsprong zit in de Joodse cultuur, die is is meegenomen door veelal Oost-Europeaanse immigranten in Amerika en daar uitgewerkt tot theorieën als het neoliberalisme door met name de Russisch-Joodse immigrante Ayn Rand . Die theorie is verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht door de kinderen van Joodse immigranten, als de al genoemde Milton Friedman en Alan Greenspan. Die kwaadaardigheid heeft zich vanaf de jaren tachtig in steeds sterkere mate verspreid van Amerika naar Europa, waar de maatschappij sinds die tijd steeds asocialer is geworden. Die krachten richting asociaalheid worden gestimuleerd door de in de media sterk oververtegenwoordigde nakomelingen van Joodse immigranten in de diverse Europese landen. Van dat laatste is het bovenstaande het bewijs: de Joodse oververtegenwoordiging in de media verspreidt de kwaadaardigheid van anti-sociaalheid. Daarbij de meest krachtige steun gevend aan de import van de asociaalheid en het parasitisme van immigranten uit asociale landen die slechts één doel hebben: van onze sociale organisatie komen profiteren. Tot op de meest kleinzerige details, zoals de discussie tussen blanken en negers over het vermeende racisme van Zwarte Piet, kiezen de Joodse vertegenwoordigers in de media voor de zich asociaal gedragende uitleg of detail uitleg of detail immigranten uit de asociale culturen uitleg of detail . En zelfs in onbewaakte momenten de doelstelling verkondigend om de Europese culturen van bakstenen huizen en steden te slopen en te vervangen door een immigrantencultuur van betonnen en glazen kolossen uitleg of detail . Daarbij geholpen door een groot deel van de Europese elite, die hoopt te profiteren van de bijbehorende Dans om het Gouden Kalf. Met welke laatste woorden tevens wordt aangegeven dat hier sprake is van een mythische vorm van kwaadaardigheid.

Arnon Grunberg lijkt het allemaal nog een keertje voor deze verzameling te willen samenvatten (de Volkskrant, 16-11-2013, column door Arnon Grunberg):
  Onbarmhartigheid

Fred Teeven ... Woensdagavond sprak ik in De Balie met hem en anderen over migratie en het asielzoekersvraagstuk. Men kan Fred ... verwijten dat hij niet begrijpt dat zelfs democratisch tot stand gekomen wetten onethisch kunnen zijn. Zoals een soldaat soms ethisch handelt door het bevel van zijn meerdere te negeren, zo handelt een politicus soms ethisch door het volk te negeren.    ...

Formeel staat de term "ethiek" volgens de woordenboekdefinities voor "de discussie over wat de normen zijn", en niet wat de specifieke norm is. Maar in het dagelijkse gebruik heeft de term "ethisch" vaak de betekenis: "volgens de gangbare normen", maar veruit het meest "volgens de normen van mij en mijn groep".
    Wat Grunberg hier bedoelt, is dus dat iemand ethisch is, als hij denkt en handelt volgens de opvattingen van Arnon Grunberg - Joodse opvattingen dus. Hier staat dus dat de Joodse opvattingen ethisch zijn, en opvattingen die daar mee in strijd zijn, onethisch.
  Migratiedeskundige Hein de Haas, die ook deelnam aan de discussie, merkte op dat de bestrijding van ongedocumenteerde vreemdelingen ineffectief, kostbaar en veelal onmenselijk is.

ethiek die Grunberg hanteert, is dus die van de het migratiefundamentalisme of nomadisme: iedereen moet vrij toegang krijgen tot een land.
    Omdat die ethiek niet die van de meerderheid van de burgers van het land is, is er sprake van een dilemma. De keuze van Grunberg:
  De christen zegt: ook democratisch gesanctioneerde onbarmhartigheid is onbarmhartigheid.

De term 'De christen' staat hier voor "ethische mensen", want dat is de gebruikelijke associatie bij "christelijkheid: "barmhartigheid", "het toekeren van de andere wang' en dergelijke. Merk op dat degene die dit verkondigde, Jezus Christus, ook een Jood was. Ook dit zijn van origine Joodse ideeën.
    Verder wordt in deze passage gesuggereerd of geïmpliceerd dat het niet-toelaten van vreemdelingen "onbarmhartig" is. Dat is te bewijzen stelling. Volgens de laatste politieke-correcte mode-opvattingen is Nederland een racistisch land uitleg of detail , en dus is het niet-toelaten van vreemdelingen, vrijwel altijd van een andere ras, een daad van barmhartigheid. Ook kan je gaan praten over de gevolgen van het toelaten van vreemdelinge  voor degen die al in het land verblijven. Dat kunnen wel degelijk zeer onbarmhartige gevolgen zijn. Kennelijk is die laatste vorm van "barmhartigheid" niet van belang voor Arnon Grunberg. Een keuze in lijn met nomadistische en parasitaire opvattingen.
    Dit argumenten wordt herhaald met een ander "ethisch" of "normatief" ijkpunt:
  De libertijn zegt: een staat die het geweldsmonopolie misbruikt om ongedocumenteerde vreemdelingen uit te zetten is geen liberale staat.

Ook hier blijken dus de andere aspecten die in "libertijns" zitten geen rol te spelen. Weer een keuze in lijn met nomadistische en parasitaire opvattingen. Waaruit de ocnlcusie getrokken kan worden dat de keuzes van Grunberg altijd gedomineerd worden door nomadistische en parasitaire opvattingen.
    Om tenslotte een koppeling te maken met de andere hoofdaspecten van de Joodse ideologie:
  Zo'n staat is een vijand van de vrije markt en van de laatste geloofwaardige heilsleer: het kapitalisme.

En zo staan de voornaamste kwaadaardige ideologieën weer allemaal bij elkaar. En erkent Grunberg zelfs dat het kapitalisme oftewel neoliberalisme een heilsleer, dat wil zeggen: een ideologie, is. De Dans om het Gouden Kalf. De mythische vorm van kwaadheid.

Wat getest kan worden aan de hand van de inbreng van Arnon Grunberg in het maatschappelijke debat - daarom maar snel een aantal columns achter elkaar zonder commentaar - wat moet je voor commentaar verzinnen bij teksten op het niveau: "Geen gezeik, iedereen rijk - en krijg voor de rest de tering maar"... (de Volkskrant, 25-01-2011, column door Arnon Grunberg):
  Arbeid

'Zelf heb ik sinds ik tien jaar geleden naar New York ben verhuisd geen gloeilamp meer verwisseld', schreef Heleen Mees zaterdag in de Volkskrant.
    Mijn gloeilampen verwissel ik zelf, maar verder ben ik het eens met Mees.
    Het is een misvatting te denken dat je zelf je sokken moet wassen of je eten moet koken. Door dergelijke taken uit te besteden, schep je banen in het onderste gedeelte van de arbeidsmarkt. ...

De Volkskrant, 09-05-2011, column door Arnon Grunberg:
  Onbruikbaren

Op zaterdag schreef Martin Sommer in de Volkskrant over de onderlaag van Europa en het beruchte boek van Thilo Sarrazin. Dat boek ging vooral over geboortepolitiek: Duitsers krijgen te weinig kinderen, immigranten te veel. Volgens Sarrazin zouden kinderen van immigranten niet intelligent genoeg zijn. Een dubieuze stelling, maar wat Sommer en Sarrazin goed zien, is dat er een overschot aan mensen is. De filosoof Peter Sloterdijk noemt dit een 'overschot aan onbruikbaren'.
    De onbruikbaren zijn economisch, en daarmee maatschappelijk, van generlei betekenis. Overal, links en rechts, wordt echter geveinsd dat deze onbruikbaren geholpen moeten worden. Dat helpen is een vrome leugen. Het gaat erom de onbruikbaren te dresseren zodat zij de maatschappij niet ontwrichten.    ...

De Volkskrant, 20-08-2012, column door Arnon Grunberg:
  Revolutie

Op zaterdag citeerde Martin Sommer in de Volkskrant J.L. Heldring, die zou hebben gezegd dat Europa in een 'prerevolutionaire fase' verkeert. Nu zei Heldring vaak verstandige dingen, maar over die prerevolutionaire fase twijfel ik.
    Geen revolutie zonder geweld. Het geloof in de reinigende werking van het geweld is echter tamelijk zwak. Ook de Europese onderklasse is vanuit globaal perspectief middenklasse en de middenklasse gelooft in geld, niet in geweld.
    Verder ontbreekt een ideaal. Beter gezegd, het ideaal is de nieuwste iPhone. ...


De Volkskrant, 22-08-2012, column door Arnon Grunberg:
  Fooi

Op het toilet van Café Gambrinus in Napels zat een man bij een tafeltje met daarop een schoteltje voor kleingeld. ...
    Fooien geef je aan obers, masseurs, kruiers, conciërges in hotels, kappers en chauffeurs, maar het zakgeld dat uw kinderen ontvangen is eigenlijk ook een fooi.
    Over Frank Sinatra wordt beweerd dat hij er eer in stelde de grootst mogelijke fooien te geven. Het tonen van generositeit is inderdaad een erekwestie. ...

De Volkskrant, 14-12-2012, column door Arnon Grunberg
  Klassenbewustzijn

'Wat is er mis aan wijken met concentraties van mensen met een laag inkomen?' vraagt Maarten van Ham, hoogleraar stedelijke vernieuwing, zich in NRC Handelsblad af.
    Het bestrijden van alle vormen van segregatie is een gemeenplaats geworden, maar terecht vraagt Van Ham wat je wint als je een dure koopwoning naast een sociale huurwoning neerzet. ...

De Volkskrant, 09-01-2013, column door Arnon Grunberg
  Gesprek van de dag

Zou er werkelijk 'een gesprek van de dag' bestaan, iets waar iedereen het die dag over heeft? ... Opmerkelijk is dat dat gesprek van de dag altijd over zogenaamde lage cultuur moet gaan.    ...
    Hoewel het misschien nuttig is om iets meer te weten te komen over de traditie waartoe je behoort, bestaat er geen verplichting kennis te nemen van 'hogere cultuur'. Maar om degenen die weigeren mee te praten over 'lagere cultuur' te beschuldigen van snobisme, daarvoor is maar één woord toepasselijk: verelendung.

De Volkskrant, 14-03-2013, column door Arnon Grunberg
  Libertair paternalisme
.
...        Nu is er discussie of mensen die gezond leven minder ziektekostenpremie moeten betalen. Dit idee is uiteraard bedoeld als aanmoediging om gezonder te leven.
    Een land waar burgers geen zelfdestructief gedrag meer mogen vertonen, is een dictatuur, maar dat neemt niet weg dat de overheid de burger mag aanmoedigen om bepaalde keuzes te maken. ...
    Een algeheel rookverbod lijkt me onwenselijk, maar het bemoeilijken van de verkoop en het duurder maken van sigaretten is prima. Zoals ook een verbod op de verkoop van suikerhoudende dranken op scholen zinnig zou zijn.
    U zegt: 'Straks wordt ongezond leven een hobby van de rijken.'
    Wellicht, het grote probleem is dat het nu vooral een hobby van de armen is.

Waarop er even gestopt werd met verder terugzoeken, omdat het laatste artikel een mooie brug vormt. Maar alleen al de frequentie waarmee het onderwerp elite voorkomt, laat zien dat het een obsessie is van Grunberg - één van de vele horeden bij het Joodse ciultuurcomplex.

Weer wat dingen waarvan het de moeite waard is er wat over te zeggen. Al eerste gaat Arnon Grunberg nog eens duidelijk uileggent hoe de stappen lopen van nomadisme naar uitbuiting en parasitisme (de Volkskrant, 29-11-2013, column door Arnon Grunberg)
  Speechschrijver

... David Cameron ... In de Financial Times publiceerde de Engelse premier een stuk waarin hij betoogt dat vrij verkeer van personen in de EU tot het verleden moet behoren. ... noemt hij deze lidstaten van de Europese Unie met name: Bulgarije en Roemenië.
    ... Ook zouden bedrijven die dergelijke werknemers (lees: Bulgaren, Roemenen en andere buitenlanders) minder dan het minimumloon betalen zwaarder moeten worden beboet.
    Tot zover de open en vrije samenleving.
    Bezwaren tegen uitbuiting zijn feitelijk protectionistische maatregelen voor 'eigen' werknemers, kortom bedenkelijk nationalisme. ...

Oftewel: de werknemers in de beschaafdere landen moeten terug naar het niveau van de totaal onbeschaafde streken. Terug naar het niveau van uitgebuit te worden tot op het bot, in plats van uitgebuit worden met een menselijk gezicht zoals dat nu gebeurt in minder onbeschaafde landen - vindt Grunberg expliciet:
  Het recht om uitgebuit te worden zou een mensenrecht moeten worden.

Het recht om kwaadaardige nomadisten en parasieten als Grunberg weg te jagen zou ook een mensenrecht moeten worden.
    Misschien is er bij sommigen nog een vraagteken aangaande hoe het mogelijk is dat deze kwaadaardigheid zo verspreid is geraakt onder de niet-Joodse cultuur. Het antwoord is dat deze kwaadaardigheid met zijn dominantie van het sterke individu altijd uiterst aantrekkelijk is geweest voor alle machts- en geldwellustelingen, en die tot op het huidige zeer beperkte beschaafde tijdstip in de geschiedenis van de mensheid nog altijd de macht hebben, en ten tweede omdat er nog veel meer mensen zijn die die ideeën verspreiden. Niet weinig geholpen door de sterke invloed van de Joodse cultuur op de media. Dus toen zich de gelegenheid voordeed om de Joodse kwaadaardigheid openlijk te promoten, werd deze door de Volkskrant met beide handen aangegrepen:

Een van de "zachte" weefsels van iedere overheidstructuur is haar financiering: de belastingen. Dit is waar het Joodse virus het makkelijkst kan toeslaan (de Volkskrant, 13-12-2013, column door Arnon Grunberg):
  Cliëntelisme

In Athene dronk ik koffie met de Griekse econome Antigone Lyberaki. Ze vertelde dat ondanks alle hervormingen de Griekse overheid nog te groot is. De meeste ambtenaren hebben hun baan behouden; ontslagen zijn bijna uitsluitend in de privésector gevallen.
    En hoewel de Griekse overheid erin is geslaagd fiscaal gezond te worden, heeft de slagvaardige belastingheffing ervoor gezorgd dat veel geld uit de privésector is gezogen waardoor geen investeringen meer worden gedaan. ...

 Dat laatste is een keiharde leugen: als private personen meer geld overhouden, speciaal in asociale maatschappijnen als de Griekse, brengen ze dat geld naar belastingparadijzen. "Kapitaalvlucht" heet dat als het over China gaat en wordt dan veroordeeld . Kapitaalsvlucht is de kern van het kapitalisme. Het behoort tot de kern van het nomadisme en de Joodse cultuur.
    Via dus hier de ondermijning van de belastingmoraal, gepropageerd vanaf de voorpagina van een landelijk "kwaliteitsdagblad", ondermijnt de Joodse individualistische cultuur dus de Noordwest-Europese cultuur van samenwerking. Op deze manier werkt de kwaadaardigheid van de Joodse cultuur.
 
Democratie? Vuilnis! Volgens de publicaties vanuit Joodse hoek (de Volkskrant, 23-01-2014, column door Arnon Grunberg):
  Burgerforum

Op dinsdagavond keek ik in de woonkamer van mijn moeder eindelijk weer eens naar het NOS Journaal. Er was aandacht voor het Burgerforum-EU.    ...
    In Duitsland bestaat een toepasselijk woord voor dit burgerinitiatief: Volksverhetzung. In naam van de democratie uiteraard, Volksverhetzung vindt altijd plaats in naam van schitterende idealen.
    Een volksvertegenwoordiger vroeg mij onlangs of ik soms vond dat het volk de mond gesnoerd diende te worden.
    Zeker, dat heeft de geschiedenis bewezen. Als het aan het volk lag, zouden wij nog steeds aan aderlatingen doen en heksen verbranden.

Naturlijk om dat deel van de democratie dingen zegt die tegen de Joodse ideologie ingaan. De riposte: "De marskramers van Joodse opvattingen dient nog veel meer de mond gesnoerd te worden".

Want anders blijven ze voortdurend dit soort propaganda produceren - de aanleiding is een discussie over reclame (de Volkskrant, 31-01-2014, column door Arnon Grunberg):
  Verleiding

...    Als reclame schadelijk is, dan is democratie dat ook.

Absolute vrijheid van reclame is een vast ingrediënt van het neoliberalisme: je mag mensen liegen en bedriegen zoveel als je maar wenst, en ze tot de meest slechts dingen brengen: roken, vreten enzovoort. En deze absolute vrijheid van liegen en bedriegen heeft dezelfde waarde als democratie. Volgens het Joodse neoliberalisme.
    Welke smerigheden alleen bestreden kunnen worden met passende tegentaal: de Joodse cultuur heeft evenveel waarde als de nazistische cultuur van de gaskamers.

Nou, dat was een stap "vooruit". Waarna het toch weer erger kon (de Volkskrant, 13-02-2014, column door Arnon Grunberg
  Gelukszoekers
.
... ontmoette ik Toine Heijmans. ...

Ha, een trouwe vazal uitleg of detail .
  ...  Hij bleek een van de vriendelijkste mannen te zijn die ik ooit had ontmoet ...
    Maar met zijn column die onlangs op de site van de Volkskrant stond, ben ik het volstrekt oneens. Toine suggereert dat degene die de asielzoeker toegang weigert het net zo zwaar heeft als de asielzoeker.    ...

Tja, zo zou een redelijk iemand het ook niet zeggen: de asielzoeker is iemand die wil komen parasiteren, en de weigeraar is iemand die op zijn parasitaire intenties trapt. Niks mis mee.
    Natuurlijk is Arnon ook zo'n iemand met parasitaire intententie, en niet alleen dat: ook met parasitaire praktijken (hij verkoopt papiertjes met loze spreuken). Dus die voelt zich op zijn parasitaire ziel getrapt:
  ...  Ja, de beul heeft een zwaar beroep, maar er is een verschil tussen beul en slachtoffer.

Klopt: de beul is de parasiet en is iets dat je moet weghalen of indien op je huid - verdelgen. Door de beparasiteerde, die is het slachtoffer.
  ...  Als wij circa twintigduizend verdronken 'gelukszoekers' in de Middellandse Zee in tien jaar uitstekend vinden ...

En dat vinden wij uitstekend, want ze zijn er zelf in gaan liggen.
    Mensen als Grunberg zijn de types dat de bejaarden uit de verzorgingshuizen drijft en laat sterven op straat om die huizen vervolgens te vullen met gelukszoekers uit Afrika, is dat is erger dan de beulen die de gaskamers van Auschwitz bedienden zolang naar die gaskamers mensen gaan zoals Arnon Grunberg die voor eigen ideologie andermans leven wil offeren.

En dit, immigratie, is een thema dat steeds frequenter terugkomt (de Volkskrant, 19-02-2014, column door Arnon Grunberg):
  Zwitserland

Naar aanleiding van het referendum in Zwitserland, dat het vrije verkeer van personen uit EU-landen aan banden wil leggen, schreef ik dat over Europa een wind waait van minder vreemdeling en meer bankgeheim.
    Daar zat retoriek in; de Amerikaanse belastingdienst heeft het Zwitserse bankgeheim uitgehold, waaruit weer blijkt dat de soevereiniteit van de natiestaat een illusie is.    ...

Correctie: dat hier de macht van de sterkste geldt:
  Om te beginnen is Zwitserland verdeeld over het referendum. Die verdeeldheid loopt langs de zogenaamde rösti-grens; Franstalige kantons zijn tegen quotering, zo ook steden als Basel en Zürich.

Franstaligen zijn overal ter wereld francofone imperialisten, en Basel en Zürich zitten vol met immigranten die natuurlijk tegen reisbeperkingen zijn. Immigranten, nomaden, hebben overal dezelfde asociale kenmerken: plunderen, afbranden en naar elders verhuizen.
  Het tegenhouden van vrij verkeer van personen en goederen is alleen al vanuit economisch opzicht schadelijke bevoogding door de overheid.

Oftewel: "Overheid" zou verboden moeten worden.
  Het volk en sommige columnisten geloven helaas dat de toekomst aan het protectionisme is.

Oftewel: Mensen in de media die daar anders over denken moeten ontslagen worden.
  Meer democratie betekent in praktijk: meer nostalgie en meer angst.

Oftewel: Democratie moet vervangen worden door bestuur door elite en immigranten.
    Het hele Joodse programma is weer afgedraaid. 

Correctie - een tot nu vergeten onderdeel (de Volkskrant, 03-03-2014, column door Arnon Grunberg):
  Chicken

Op zaterdag liet Frans Timmermans in NRC Handelsblad weten dat Oekraïne er niet op hoeft te rekenen de komende dertig jaar lid te worden van de EU. ...
    Zelfs als de Russische invasie van de Krim niet meer zal blijken te zijn dan een drôle de guerre, dan nog heeft Timmermans tegen Oekraïne gezegd: fuck you. En Poetin een vrijbrief gegeven de grenzen van Oekraïne de facto te wijzigen. ...
    Bovendien heeft Timmermans weinig historisch besef. In 1989 riepen de Oost-Duitsers: 'Als de D-Mark niet naar ons komt, komen wij naar de D-Mark.'
    Een mooi Engels woord voor lafaard is chicken.
    Op 1 maart 2014 veranderde Frans Timmermans in chicken Timmermans.

Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken is een lafaard, tenzij hij ten strijde trekt tegen Rusland. Dit is ook een thema dat de Joodse invloed op het westen doordesemd: de haat tegen Rusland. Het moet wel Rusland en niet "de communisten' zijn, want het is gewoon doorgegaan na de val van het communisme. Vermoedelijk omdat een groot deel der Joden in Rusland, of Oost-Europa, een vleugje heeft opgedaan van de Europese beschaving. Een groot deel, misschien wel een (ruime) meerderheid, van die Joden is geëmigreerd naar Amerika, eind 19de en begin 20ste eeuw, en daaruit een een hele stroom van Rusland-vijanden voortgekomen - alle Amerikaanse politic met een min-of-meer Oost-Europees klinkende naam, zoals Brzinsky, zijn altijd keiharde haviken richting Rusland geweest, die Amerika gestort hebben in oorlogen tegen Vietnam, Afghanistan, Irak, Servië enzovoort, allemaal omdat die landen, of de leiders ervan, min of meer sympathiek tegenover Rusland stonden: liever barbaarse moejaheddin of Taliban dan een net wat beschaafdere maar pro-Russische regering. Een flink deel van de intellectuele zogenaamde "Ruslandkenners" is van Joodse origine, en hun boodschap in eenduidig: "Ten strijde!" Ook op het vlak van de keuze tussen oorlog en vrede, staan de Joden, in ieder geval in dit grote mondiale conflict, aan de kant van Beëlzebub en Lucifer.

We blijken nog niet klaar te zijn met de Joodse oorlogszucht. Grunberg zet door vanuit zijn vooruitgeschoven positie op de voorpagina van de Volkskrant. Een paar dagen terug prees hij nog zijn voorganger op deze plaats Hugo Brandt Corsitus die een smerige verbale oorlog voerde tegen de wetenschap, Grunberg houdt kennelijk meer van oorlog met concrete, materiële, wapens (de Volkskrant, 06-03-2014, column door Arnon Grunberg):
  Oorlogsmoe

Volgens Angela Merkel heeft Poetin het contact met de realiteit verloren. Dat komt bij dictators in hun nadagen vaker voor. Poetin heeft zijn hand overspeeld, maar hij zal zich herstellen.
    Hij heeft op de oorlogsmoeheid van het Westen gegokt. Oorlogsmoe zijn we ...
    In 1999 tijdens de Kosovo-oorlog dreigde op het vliegveld van Pristina een confrontatie tussen Russische en NAVO-troepen. De Amerikaanse generaal Wesley Clark zei dat hij niet bereid was de Derde Wereldoorlog te beginnen voor het vliegveld van Pristina.
    In 2014 is de Krim het vliegveld van Pristina. De vraag blijft: wat vinden wij wel een casus belli?

En om te voorkomen dat we dit verkeerd uitleggen (dat Grunberg toch wel vrede zou willen) (de Volkskrant, 10-03-2014, column door Arnon Grunberg)
  Grenzen

Verleden week schreef ik over het Pristina-incident ten tijde van de Kosovo-oorlog. Russische en NAVO-troepen dreigden met elkaar in conflict te komen. ...
    Mijn geheugen liet mij in de steek, excuses, het was de Britse generaal Mike Jackson, die tegen de orders van Clark inging en verklaarde geen trek te hebben in de Derde Wereldoorlog.
    Aan de strekking van de Voetnoot doet dat overigens niets af: de Krim van nu is het vliegveld van Pristina van toen.
    De facto is het noorden van Irak een onafhankelijke Koerdische staat, de facto zijn delen van Georgië ingenomen door Rusland, de facto zou de Krim over een paar maanden Rusland kunnen zijn.
    Grenzen zijn arbitrair. Helaas worden ze meestal gewijzigd door middel van oorlogsgeweld.

Te wapen!
    Overigens zijn Joden verder zeer vredelievende mensen. Kijk maar naar die plaatsen waar ze het meeste invloed hebben: al eerste natuurlijk Israël, dat al vijf echte oorlogen tegen zijn buren is gestart en daar tussendoor er nog talloze andere daden van agressie heeft gepleegd (natuurlijk allemaal "om acties van de vijand te voorkomen"), en de tweede plaats in de invloedranglijst, Amerika, voert met lichtjaren afstand en meer stippen dan er sterren zijn in het heelal de ranglijst aan van het land dat de meeste bommen op andermans land heeft gegooid. Sinds de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk ook allemaal om agressie jegens het vreedzame Amerikaanse volk te voorkomen.

Zo langzamerhand komt toch echt de vraag in beeld waarom andere mensen toch zo'n hekel hebben aan Joden. En dus ook waarom er ooit zoiets als een holocaust is geweest.

Naast de inherente kwaadaardigheid van de boodschap, zijn de frequentie en het bereik ervan natuurlijk ook essentiële factoren. Daarom nog meer Grunberg van de voorkant van de Volkskrant: (de Volkskrant, 25-03-2014, column door Arnon Grunberg):
  Extreem
.
Tijdens de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen die afgelopen zondag in Frankrijk werden gehouden was het extreemrechtse Front National (FN) de winnaar. ...
    ... Uit onderzoek blijkt dat kiezers zich bij het stemmen laten leiden door hun emotie.... Oftewel, democratie is de voortzetting van religie met minder bovennatuurlijke middelen.

Hier wordt de religie verdedigd en de democratie frontaal aangevallen, en in het geval van Grunberg is die religie natuurlijk de kwaadaardige Joodse religie. En het alternatief voor de democratie is het kwaadaardige Joodse "recht van de sterkste"-elitarisme.

Een nieuw hoogtepunt (de Volkskrant, 28-03-2014, column door Arnon Grunberg):
  Paspoort

Dirk-Jan Koch schreef maandag in de Volkskrant over de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking aan de hand van een concreet voorbeeld: Congo. ...
    Soms werkt ontwikkelingssamenwerking, maar als u Afrika echt wilt helpen moet u ervoor zorgen dat een Afrikaan een Nederlands paspoort krijgt.

Iedere Afrikaan binnenlaten ... Cultureel hoogverraad.

Wat deze meneer wil, is al onze bejaarden uit onze verzorgingshuizen verdrijven, ten einde die huizen of dat geld te gebruiken om Afrikanen, allochtone immigranten, op te vangen uitleg of detail . Naast de grote hoeveelheid leed, zal dat ook leiden tot een aanzienlijk aantal doden - is bekend van bejaarden die gedwongen moeten verkassen. deze meneer is een smerige ploert. En deze smerige ploert heeft medestanders, met name in de PvdA. Uit eigen kring: Samsom, Asscher, Spekman, Plasterk, is de huidige generatie, D'Ancona, Van Thijn, Cohen, Rottenberg de wat oudere. En toenemend is de steun vanuit de hoek van andere immigranten, zoals Ahmad Qeleich Khany die campagne voert onder het pseudoniem "Terphuis". En er zit een nog veel groter contingent in de media: Wagendorp, Brill, Pam, Tempelman, Sitalsing, zijn wat namen die te binnen schieten. Deze staan allemaal vierkant achter het zojuist door Grunberg verwoorde beleid.
    Uit hoofde van het bestaan van zo'n grote groep voorstanders van het verdrijven van bejaarden uit verzorgingshuizen, zijn tegenacties geoorloofd. Die moeten  passen bij de acties, en dus verbaal zijn. Bij deze de oproep om deze groep mensen te boycotten. Ga geen interacties met ze aan. Bekijk ze vies als je het kan. Keer je tegen alles waar zij voor staan en waar zij naar streven. Het is maatschappelijk gif van het zuiverste water. Probeer het zo ver te krijgen dat ze het Nederlanderschap ontnomen wordt. Zij proberen onze cultuur te vermoorden uitleg of detail .

Bestrijdt de kwaadaardigheid van het nomadisme.

Die kwaadaardigheid gaat erg ver. Het volgende geval is dat van "steun aan criminelen".

Niet geheel onlogisch: van nature-nomaden zijn ook criminelen - wnat ze werken volgens het principe zo kenmerkend  aangeduid met de Amerikaanse uitdrukking "Hit and run". Een ook volgens "hit and run" werkende Marokkaanse crimineel heeft samen met een in Nederland woonachtig exemplaar een juwelier overvallen (niet voor de eerste keer vermoedelijk) en is daarbij doodgeschoten door één van de juweliers.
    Heel normaal Nederland was daar blij mee.
    Dus niet de linksige politiek-correcten, die we kennen van de verzameling Linkse denkfouten , dat wil zeggen, één van de vele van dit soort verzamelingen, maar dit dus betreffende degene genaamd "Permissiviteit, criminaliteit" uitleg of detail . En dus ook niet de Joodse variant van deze vorm van kwaadaardigheid, de vorm "steun aan criminelen" (de Volkskrant, 03-04-2014, column door Arnon Grunberg):
  Noodweer

De volksvertegenwoordiger zei: 'Een opgesloten illegaal overvalt geen juwelier.' Laten wij deze logica serieus nemen, maar eerst moeten we even nagaan wat noodweer precies is.
    Eigenlijk handelden de bankiers die ondeugdelijke financiële producten aan hun klanten verkochten ook uit noodweer. Een klant gaf aan zeer snel rijk te willen worden, aan hem zou ik ook alles verkopen. Dus eerherstel voor de bankiers, het was noodweer. ...

Een redenatie van een zelfs voor Grunberg ongekende gestoordheid. Een  redenatie zo gestoord ongetwijfeld vanuit de drang om een ander soort criminelen te verdedigen: de witte-boorden criminelen van de financiële markten. Waaronder zo ontzettend veel Joden te vinden zijn uitleg of detail .

En waarom heeft Grunberg zo veel empathie voor dit soort "kleine" misdadigers: En direct aansluitend (de Volkskrant, 09-04-2014, column door Arnon Grunberg):
  Het onwenselijke

Het zal u misschien zijn ontgaan, maar verleden week besloot het Amerikaanse hooggerechtshof de limiet op politieke donaties grotendeels te schrappen. In tegenstelling tot mijn progressieve vrienden vond ik dat geen slecht idee.    ...
    In Nederland is meningsuiting veelal therapie. Men roept wat, men voelt zich beter.
    Je kunt ook op een volksvertegenwoordiger afstappen en zeggen: 'Hier, een cheque van twee miljoen. Het zou bijzonder aangenaam zijn als mijn mening binnenkort ook uw mening wordt.'
    Dát is pas waarlijk effectieve meningsuiting.

Omdat Grunberg de grote vriend is van de grote misdadigers. De grote misdadigers van de financiële markten die het grote geld vergaren en die de donaties geven en daardoor de politieke almacht verweven. Grunberg is van de plutocratie. Daarom spreekt Grunberg zo veel en vaak  tegen democratie: Grunberg is voor de plutocratie.
    Gaat dat niet mooi samen met de grote hoeveelheid rijke Joden ...

En wat betreft arbeiders en andere productieven (de Volkskrant, 15-04-2014, column door Arnon Grunberg):
  Lange Duitser

...    Er was ooit een textielindustrie in Nederland, en die is verdwenen omdat fabrieken werden opgezet in landen waar de lonen lager waren. Dat kun je verbieden, maar dan moet je Chroesjtsjov in zijn graf wakker kussen.
    ... moeten we concurrentie 'verdringing' noemen?
    De heer Asscher klaagt dat er lagelonenlanden bestaan en geeft de bewoners van die landen de schuld dat ze in dergelijke landen leven.
    Heeft uw vriendin u verlaten voor een Duitser van 1 meter 92? Schrijf dan aan de heer Asscher: 'Ik ben verdrongen door een lange Duitser. Sluit de grenzen voor lange Duitsers. Code oranje.'

Oftewel: de arbeiders moeten genoegen nemen met een inkomen op derde-wereldniveau. Die Grunberg zal echt voorop lopen in de rij naar het executieplatform als er ooit een revolutie komt.

En de stinkend-rijken mogen hun gestolen geld naar belastingparadijzen brengen (de Volkskrant, 19-04-2014, column door Arnon Grunberg):
  Piketty

Ongetwijfeld hebt u van Thomas Piketty gehoord. Hij is een Franse econoom die in korte tijd wereldberoemd werd door zijn boek Capital in the Twenty-First Century. Het gaat over kapitaal en arbeid, ik moet het nog lezen.
    Karel van het Reve heeft geprobeerd aan te tonen dat het cliché dat de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker onwaar is. ...

Wat Grunberg zich natuurlijk herinnert en aanhaalt omdat hij het er mee eens is.
  Ten tweede gelooft Piketty dat belastingparadijzen met embargo's de wereld uit geholpen kunnen worden. Zolang er belasting wordt geheven zullen er belastingparadijzen blijven, ze zullen hooguit van plaats veranderen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat theologen binnenkort zullen bewijzen dat God met het paradijs een belastingparadijs bedoelde. Zeg maar Dubai of Singapore.

Het Joodse ideaal: geld verwerven in goed georganiseerde en min-of-meer sociale landen, de "culturen met de vierkante wielen", door de talloze manieren van oplichting die er bestaan zoals speculatie, om vervolgens met dat geld de benen te nemen naar rovers-vrijhavens.

Een combinatie van absurditeit en smerigheden en kwaadaardigheid (de Volkskrant, 17-06-2014, column door Arnon Grunberg):
  Ondergang

'Klaag Nederland niet meer aan om de Holocaust', was de kop van een artikel dat de socioloog Abram de Swaan in NRC Handelsblad publiceerde. ...
    ... De Swaans artikel ging ook over het geheugen: wat 'gewone Nederlanders' tijdens de oorlog wisten en wat zij met die kennis deden.
    Die vraag blijft actueel. Wij weten dat het afgelopen decennium circa 25 duizend illegale vluchtelingen in de Middellandse Zee zijn verdronken, maar de voetbalwedstrijd Iran-Nigeria is interessanter.    ...

De redenatie is glashelder: de Nederlanders zijn medeschuldig omdat ze zich niet (genoeg) verzet hebben en moeten daar voortdurend aan herinnerd blijven, en één van de vormen van boetedoening is het toelaten van lieden die vrijwillig in wrakke bootjes stappen om elders een beter leven op andermans kosten te gaan leiden  in plaats van hun eigen land op te bouwen.
    Totaal absurd, en een absurditeit waarvoor slechts één drijfveer te ontdekken valt: het sympathiseren met de clan de nomaden vanwege de gezamenlijke zwervende en nomadische levensstijl, cultuur, en gedachten. En voor dit doel wordt het meest smerige verbale wapen ingezet: de holocaust.
    Door hier het verwijt dat Nederlanders, die zich in enige mate verzet hebben, te beschuldigen van te weinig verzet komende uit de mond van de slachtoffergroep die zich zo weinig verzet heeft dat het bijna op collaboratie lijkt. Zelfs hun eigen leiders hebben eraan meegedaan: de Joodsche Raad van Asscher en Cohen. Als er één groep absoluut en geen enkel recht heeft om te spreken over een eventueel gebrek aan verzet, zijn het de Joden.
    Enigszins begrijpelijk, want Joden zijn niet gewend zich te verzetten, of in de volstrekt passende Engels uitdrukking: "to stand their ground'.  Joden willen geen "ground stand"-en. Joden trekken. En vandaar hun enorme sympathie voor deze totaal opportunistische bootjestrekkers.
 
Na de voorgaande bijdrage heeft Grunberg zich een maand lang koest gehouden. Maar ondertussen zijn de Joden in Palestina begonnen met haat zoveelste oorlogsmisdaad jegens degenen die ze bezetten, de Palestijen, door de Joden aangeduid als "Hamas". En deze zaak kan Grunberg, die zo tegen nationalistische bindigen is maar wat dus niet geldt voor de Joodse binding, niet aan zich laten voorbijgaan (de Volkskrant, 18-07-2014, column door Arnon Grunberg):
  Linkse hobby

Hamas en Netanyahu zijn elkaars bondgenoten; wat Netanyahu doet versterkt Hamas, ...

Daar doet Grunberg het ook: de Palestijnen zijn "Hamas". En "Hamas" is "de terroristen'  dus de Palestijen zijn de terroisten, terwijl de werkeiljkheid is dat de Joden de bezetters dus de terroristen zijn.
    Het gebruik van "Hamas" is dus weer een voorbeeld van de Joodse hondsbrutaliteit: de volstrekte omkering van de werkelijkheid.
  ... Toen ik gevraagd werd een petitie te ondertekenen die een wapenembargo tegen Israël hoopt af te dwingen, weigerde ik dan ook. Zo'n embargo zou nadelig zijn voor Hamas ...

En daar is voor twede een keer dat kenmerkende Joodse: de hondsbrutale omkering.
   Het beste zou ook zijn dat het wapenembargo tegen Hamas wordt opgeheven. ...

Natuurlijk zal het embargo tegen Hamas nooit worden opgeheven, en natuurlijk weet Grunberg dat, dus dat 'nadelig voor Hamas' is alweer een smerige verbale truc.
    Maar daarna wordt het op Grunbergiaanse een hogere schaal getild:
  Zoals in de Joegoslavische oorlog Servische soldaten hun wapens aan Kroatië verkochten waarmee ze later beschoten werden, zo zou Israël raketten aan Harnas moeten verkopen. Worden die raketten onderschept door de Iron Dome krijgt Harnas het geld terug plus een bonus. Zo wordt de economie gestimuleerd.

Eerst een staaltje goor cynisme om de fanatieke Joodse oorlogsvoerders in Palestina te steunen, en ...
  Oorlog is behalve een tragedie voor slachtoffers en hun nabestaanden altijd ook een keynesiaanse manier om de economie te stimuleren. Zo bezien is oorlog een linkse hobby en zoals bekend zijn het vooral rechtse mensen die linkse hobby's hebben.

... en daarna naar nog algemener in een variant van "Oorlog is vrede" van George Orwell. En welk oordeel daar aan hangt, is bekend genoeg. Grunberg is van een zeldzame kwaadaardigheid. En Grunberg is slechts een opvallend specimen van het Joodse denken. 

Met nog een nabrander over deze kwestie (de Volkskrant, 01-08-2014, column door Arnon Grunberg):
  Surrealisme

Tijdens een bezoek aan Caïro in juli viel me op dat de gebeurtenissen in Gaza nauwelijks onderwerp van gesprek waren. ...
    In The New York Times verklaart David D. Kirkpatrick waarom de wapenstilstand tussen Hamas en Israël op zich laat wachten. Omdat enkele Arabische landen (Egypte, Jordanië en Saoedi-Arabië) een nog net iets grotere hekel hebben aan Hamas, dat wil zeggen aan het islamisme, dan aan Israël. ...

Het betoog: omdat de Arabieren de Palestijnen niet steunen, is het oké dat de Joden de Palestijnen naar de godverdomme bombarderen. Pardon: oorlogsmisdaden plegen.

Het is natuurlijk al volkomen duidelijk uit de manier waarop ze erop parasiteren, maar hier een expliciete verwoording van de houding van de Joodse cultuur ten opzichte van de residente werkende mens (de Volkskrant, 06-08-2014, column door Arnon Grunberg):
  Robots

Niet alleen Bulgaren en Roemenen pakken banen af, machines doen dat ook. Peter de Waard schreef zaterdag in de Volkskrant dat robots ook het einde betekenen van 'de moderne slavernij die vast dienstverband heet'. Allicht was hier ironie in het spel; de meeste werknemers in vast dienstverband in Nederland lijken gelukkige slaven te zijn.    ...

En zich dan afvragen hoe het kan dat ze ooit het slachtoffer van een holocaust zijn geworden ...

Er zijn argumenten aan te voeren voor de stelling dat alle kwaad begint met liegen - of een vorm van liegen . Arnon Grunberg gaat dat nader uitwerken (de Volkskrant, 15-08-2014, column door Arnon Grunberg):
  Liegen

'Sommige dingen moeten moeten worden bekokstoofd in donkere achterkamertje zonder dat iemand er lucht van krijgt, zegt de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Ghul Han in  interview met Nynke van Verschuer in Vrij Nederland. ...

Iemand met gezond verstand weet: van de dingen die bekokstoofd werden in donkere achterkamertje waar achteraf  iemand er lucht van kreeg, duegt een dusdanig laag percenstage (in idere geval in de enkle cijfers) dat zonder specitiek bewijs van het tegedeel aangenomen moet worden dat zaken die bekokstoofd werden in donkere achterkamertje niet deugen. het minimum: dat wat er berspken wordt leugens zijn.
    Iemand die het tegedeel bewwert, is iemand die geen enkle benul heeft hoe de werkleijkje wereld werld (zeg: een filossof), of een kwaadaaridg personn (zeg Arono Grunberg zi=en een groot deel vanm zijn clan)
    Volgende de zin:
  Hij keert zich tegen transparantie, onder andere omdat te veel transparantie vertrouwen vernietigt.

Ad ponandum . Hoezo zou transparantie vertrouwen vernietigen? Stel wat anders: "Transparantie zorgt voor vertrouwen", en dit klinkt meteen veel waarschijnlijker. Dus de last van bewijs ligt bij degene die stelt "Transparantie vermindert vertrouwen".
  Vertrouwen is niet gebaseerd op informatie maar op de intuïtieve veronderstelling dat de ander geen kwade bedoelingen heeft.

Dit heeft twee delen - deel één: 'Vertrouwen is ... gebaseerd op ... op de intuïtieve veronderstelling dat de ander geen kwade bedoelingen heeft.'. Dit deel klopt.
    Het tweede deel is: "Omdat vertrouwen is gebaseerd op de intuïtieve veronderstelling dat de ander geen kwade bedoelingen heeft, is vertrouwen niet gebaseerd op informatie'. Dit deel klopt niet - dit is een redenatie van de soort: "Omdat dit dier geen koe is, is het een paard".
    Maar Arnon Grunberg denkt natuurlijk helemaal niet in termen van argumenten - hij heeft een gewenst resultaat, en zoekt een pad daarheen. Dit was een mogelijk pad - een fout pad.
    Volgende zin:
  Ook meent Byung-Chul Han, en terecht, dat transparantie het verlangen doodt.

Hm... Wat is "het verlangen".
  Verlangen veronderstelt een fantasie over de ander en die fantasie kan alleen bloeien als wij niet alles over die ander weten.

Dat is "een verlangen" - niet "het verlangen". Dit is een bekend probleem van filosofen: ze vinden een witte kiezel, en concluderen dan meteen dat alle kiezels wit zijn, en dat alles wat wit is, een kiezel is.
    Zwart-wit denken. Absolutisme. Platonisme .
    En Grunberg neemt dit op als zand water opneemt, omdat Joden de uitvinders zijn van de Absolute Almachtige. Absolutisme.
   Oké, dat was het denken van Grunberg. De filosofie. Bij de stelling over het goede aan achterkamertjes. Dan nu naar de praktische toepassing:
  Dat politici verkiezingsbeloften niet of nauwelijks nakomen  is geen persoonlijk falen, maar een onderdeel van liet politiéke spel.

O jee ... Er wordt hier over politici gesproken als zijnde het eerzame mensen ... Terwijl iedereen weet, in ieder geval de volksmond en een paar mensen daarbuiten, dat politici leugenaars zijn. Of zoals op deze website geformuleerd: "Politici zijn mensen die een wedstrijd houden in wie er het hardst kan liegen dat hij geen belang heeft bij het gesproken". Of die uit de volksmond: "Wanneer liegt een politicus? Als hij zijn mond opendoet!"
    Ook weet iedereen met enig gezond verstand waarom er die kloof is in de mening over politici: omdat politici horen tot de hogere klassen, de bovenste derde, en (vrijwel) uitsluitend opkomen voor de belangen van de hogere klassen, tot en met gepaard gaande met grote nadelen voor de lagere klassen, de onderste tweederde.
    Ook weet iedereen met enig gezond verstand, dat mensen als Arnon Grunberg heel weinig gezond verstand hebben - zie zijn volgende zin:
  De kunst van het haalbare wordt nu eenmaal bedreven in achterkamertjes.

'De kunst van het haalbare' is een verhulling van wat er hier eerder is gesteld: de politici gaan onderling overleggen hoe ze hun stelen van de onderklassen het beste kunnen verkopen. En Grunberg gaat een voorbeeld geven hoe dat werkt (volgende zin):
  Maar niet alleen politici bedrijven die kunst, ook wij doen dat.

Dus omdat wij een partner/-kind/-vriend/-kennis af en toe een "leugentje om bestwil" vertellen: "Natuurlijk, kind, jij gaat slagen!", het soort bekend als "sociale leugentjes", moeten politici kunnen liegen over het bestelen van de armeren.
    Natuurlijk heeft het een niets met ander te maken.
    Dus Grunberg liegt hier.
    En waarom liegt Grunberg hier? Antwoord: omdat hij zijn eigen belangen verdedigt. Want Grunberg behoort tot bovenste klassen en heeft belang bij de leugens die politici namens de hogere klassen verkondigen.
    En we krijgen een passende conclusie:
  Een wereld waarin mensen niet meer straffeloos kunnen liegen is een totalitaire wereld.

Een conclusie die past bij het fet dat Arnon Grunberg tot de Joodse cultuur behoort. Een Joodse cultuur die haar karakter verhult door het doortraptee hanteren van woorden - het doortrapt hanteren van taal.
    Waarvan hier weer wat voorbeelden: ten eerste: de conclusie is geformuleerd in Absoluutheden. De retorische ruc van het zwart-wit-maken . Gepaard gaande met een dreigment: luisteren jullie niet naar mij, dan krijg je totalitarisme - dat is de oeroude retorische truc van "het argument met de stok": Ad baculum .
    Ten derde is het een hondsbrutaliteit, want deze uitspraak van Grunberg, net als een paar daarvoor in dit fragment en eindeloos veel hier verder terug, is gefomuleerd als "totalitarisme. De Joodse vorm van totalitarisme. Dat totalitarisme gaat dus 8000 jaar terug, en de hondsbrutaliteit niet veel korter, want de enorme tegenstellingen tussen deze Joodse (en alle) totalitarisme en de werkelijkheid maakt dat je per dag al zo ontzettend vaak moet liegen, en als je dat 8000 jaar lang doet, dat wel goed verankerd zit in cultuur en vermoedelijk ook genen.

Oftewel: in dit fragment staan al bijna alle kenmerken van de Joodse cultuur, zoals ook bekend uit de Bijbel - Eerste Testament: leugens, absolutisme, elitarisme, dreigementen.

Kwaadaardigheid.

Maar er komt hier een nog fundmntelere zaak aan de orde: de relatie tussen liegen en kwaadaardigheid. Waarom staan leugens hier vooraan? Dat is omdat de rest niet mogelijk is om lang vol te houden. Kwaadaardigheid begint niet misschien met leugens, maar leugens zijn wel de enige reden waarom het kan worden doorgezet. Daarvan heeft Grunberg een uitstekende demonstratie gegeven. Met als hoogtepunt een conclusie die precies het omgekeerde is van de werkelijkheid - die werkelijkheid zijnde:
  Een wereld waarin mensen straffeloos kunnen liegen is een totalitaire wereld.

Zoals literair al uitvoerig uit de doeken gedaan door George Orwell.
    De kwaadaardigheid begint niet noodzakelijkerwijs met leugens, maar is wel de reden dat kwaadaardigheid stand kan houden.

Ook voor kwaadaardigheid geldt: niets verslaat de zeggingskracht van beelden. Hier de nieuwste vorm van Joodse misdaad (de Volkskrant, 27-08-2014, van verslaggever Theo Koelé):
  Israël legt torenflats Gaza in puin

De Israëliërs beschoten de hoogste gebouwen van Gaza-Stad. Een nieuwe tactiek in de oorlog met Hamas.


...    In de nacht van maandag op dinsdag werden twee van de hoogste gebouwen van Gaza-Stad bestookt. ...
    De politie in Gaza zei gisteren dat de vijftien verdiepingen tellende Bashatoren, met tientallen woningen en winkels, met de grond gelijk was gemaakt. Het zogeheten Italiaanse complex, met dertien verdiepingen iets lager maar veel uitgestrekter, werd zwaar beschadigd.    ...

Oftewel: de Joden in Palestina doen hetzelfde als de nazi's in Coventry en Rotterdam. En dit is wat Arnon Grunberg zegt over hun moraal - let op de data (de Volkskrant, 30-08-2014, column door Arnon Grunberg)
  Oordelen

'...    Moraal is meestal niet meer dan een excuus voor agressie.

Die Joden in Palestina kunnen zo makkelijk geweld gebruiken, omdat ze  gewoon immoreel zijn.

Nog niet langsgekomen: de Joodse cultuur en klimaatbeleid. Eigenlijk hoeft dat ook niet, want de Joodse cultuur is zo puur neoliberaal dat het onderscheid nihil is, en neoliberalisme is de absolute vijand van ieder overheidsbeleid, en in ieder geval ook het klimaatbeleid want klimaatbeleid betekent minder consumeren en de rijkdom van joden is gebaseerd op handel dus op het patroon van overconsumptie. Waarvan hier de bevestiging van Grunberg (de Volkskrant, 22-09-2014, column door Arnon Grunberg):
  Consumentisme

Op zondag vond onder andere in New York de 'klimaatmars' plaats. Om een uur zouden de deelnemers zoveel mogelijk lawaai maken. Even meende ik dat de mars langs mijn huis voerde, maar dat bleek de 'Mexican Day Parade' te zijn.    ...

Grunberg's mening over klimaatbeleid. Dus.
  Paul Krugman schreef in The New York Times dat maatregelen tegen opwarming van de aarde door rechts én links worden gesaboteerd. Bijvoorbeeld door die groeperingen die menen dat eerst aan economische groei, misschien wel aan het kapitalisme zelf, een einde moet worden gemaakt. Terwijl een gunstiger klimaatbeleid en kapitalisme prima samen kunnen gaan.

Goh ... Je zal Grunberg nou nooit zien schrijven dat communisme en een menselijke maatschappij samen kunnen gaan ...
  Ik ben het volledig met Krugman eens; consumentisme is onze beste hoop in de strijd tegen religieus en politiek fanatisme.

Vertaald: consumentisme is de beste manier om de dominantie van de rijken en dus ook van de Joden te verhullen.
  Economische krimp betekent desastreuze verspreiding van armoede.

Vertaald: bij economische krimp, zoals na de crisis van 2008, wordt pas duidelijk hoe de economische- en machtsverhoudingen liggen: de gewone mensen moesten inleveren om de gelijkblijvende en stijgende inkomsten van de rijken zeker te stellen.
    Conclusie: ten einde hun goudzucht tevreden te houden zijn, de Joden ook bereid de hele Aarde te verkwanselen. Logisch, want Joden zijn nomaden en nomaden hebben niets het "aarde" en "behoud'.  Nomaden parasiteren en branden af, om vervolgens verder te trekken.
    Overigens aan het slot staat nog een specimen van de diepte van Grunberg's en de Joodse afwijking:
  Overigens heb ik de indruk dat antikapitalisten hun ideologie bij voorkeur uitdragen onder het genot van Franse wijn en een geitenkaasje. Sommigen denken dat Franse producten antikapitalistische producten zijn.

Grunberg en Joden denken puur als "homo economicus" : alles, dus ook camembert, is uit te drukken in geld en als het dat niet is, is het waardeloos.
    Oom Dagobert's Goudzucht uitleg of detail

Vele van Grunberg's observaties kunnen in één klap afgehandeld worden (de Volkskrant, 13-10-2014, column door Arnon Grunberg):
  Morales' anti-imperialisme is opium voor het volk

Ooit was Evo Morales, president van Bolivia, de hoop van idealisten. Morales hield anti-imperialistische toespraken ...
    Anti-imperialisme is hooguit opium van het volk. Dat in Nederland Zwarte Piet en de iPhone opium van het volk zijn geworden is lichte vooruitgang.

De riposte is, gezien alles in het bovenstaande, uiterst simpel: Geld was en is het opium voor het Joodse volk. De "klap" dus zijnde: keer het gewoon om.

Soms is de weerzinwekkendheid beter verborgen (de Volkskrant, 14-10-2014, column door Arnon Grunberg):
  Paradijsvogels

Paradijselijk. Daar kwam de beschrijving van het Nederlandse pensioensysteem door Mary Williams Walsh in The New York Times op neer. Vergeleken met het Amerikaanse systeem is het dat ook. ...
    Wie in het paradijs leeft, herkent het niet meer als zodanig, dat is een van de eigenaardigheden van het paradijs en de paradijsvogels.

Oftwel: het Nederlandse pensioenstelsel, dat gewoon ene pensioenstelsel is gebaseerd op gezamenlijk sparen dat wil zeggen een een normale voorziening in een sociale maatschappij, wordt door de Joden en Joodsisten van The New York Times en Grunberg bestenmpeld als "paradijselijk". Oftewel irreëel. Dat dus afgeschaft dient te worden. Te veel solidariteit en samenwerking en bescherming van de zwakken.

Wat Grunberg over de Joodse cultuur vindt, is duidelijk: het is de leidraad van zijn leven en denken. Maar dat ligt niet aan het feit dat het "cultuur" is (de Volkskrant, 17-10-2014, column door Arnon Grunberg):
  Omzet

Volgens Bas Blokker in NRC Handelsblad raakt Zwarte Piet aan onze 'nationale identiteit' maar de Frankfurter Allgemeine Zeitung behandelt de kwestie in de economische bijlage van die krant. Ahold, moederconcern van Albert Heijn, zo schreef FAZ, wilde producten met Zwarte Piet in de ban doen, maar toen uit een peiling bleek dat van 1.500 personen 94 procent van plan was de kinderen met Zwarte Piet op te voeden, kwam het bedrijf van deze plannen terug. Angst voor omzetdaling verricht wonderen.    ...
    Zwarte Piet is omzet. Vermoedelijk is onze nationale identiteit eveneens gewoon omzet.    ...

Natuurlijk bedoelt Grunberg hier met zijn 'onze' niet zijn eigen identiteit of cultuur: de Joodse cultuur. Hij bedoelt hier: "De Nederlandse cultuur is omzet".
    Hetgeen nog maar weer eens een voorbeeld is van de omkering: in de werkelijkheid is het natuurlijk de Joodse cultuur waarvoor dit geldt: "De Joodse cultuur is omzet". Dat staat zelfs al in de Bijbel: dat is de cultuur van "De  Geldwisselaars in de Tempel". De cultuur waar Jezus tegen in opstand kwam.

En Arnon is, na een lange weg erheen, nu eindelijk zo ver dat hij dit openlijk durft toe te geven (de Volkskrant, 30-10-2014, column door Arnon Grunberg):
  Geldzucht

'Het enige papier dat ik lekker vind om vast te houden en waar ik gevoel bij heb, is geld', zei rapper Donnie op de site van de Volkskrant.
    Geld houd je nauwelijks meer vast - ook geld is virtueel - maar Donnies uitspraak blijft verfrissend nu tot niets verplichtend geklaag over geldzucht in alle klassen van de Nederlandse samenleving als bewijs van goede smaak geldt.    ...

Juist ja... "Geldzucht is verfrissend". Hetzelfde als de uitspraak: de Joodse cultuur is die van Geldwisselaars in de Tempel. En wie daar tegen wil strijden, is als:
  Stalin noch Hitler ... Rode Khmer en Mao ...

De eerste twee als voorbeeld van de stromingen die zich tegen de geldzucht, het neoliberalisme, verzetten:
  Stalin noch Hitler was neoliberaal ...

En de laatste twee als aanvullende voorbeelden van wat de residente cultuur doet als ze sterk uitgezogen wordt door de geldzucht-parasieten en die parasieten van zich af probeert te schudden:
   ... ook de moordpartijen van de Rode Khmer en Mao ...

Even natuurlijke reacties, die moordpartijen, als de reactie van de boer die de sprinkhanen op zijn land vertrapt. Deze sprinkhanen:
   ... ook de moordpartijen van de Rode Khmer en Mao waren niet het gevolg van winstmaximalisatie.

Klopt in de zin dat de Rode Khmer en Mao tegen winstmaximalisatie waren, maar klopt niet in de zin degenen die ze bestreden zijn daar hartstikke voor waren, en de moordpartijen dus wel degelijk het gevolg zijn van winstmaximalisatie. De winstmaximalisatie van van de sprinkhanen. De winstmaximalisatie waardoor de werkenden in de beschaafde landen ontslagen worden en vervangen door horigen en slaven in de mensenfoklanden van de derde wereld. De winstmaximalisatiesprinkhanen van de hedgefunds en andere soortgelijke financiële instellingen uitleg of detail , met aan de top Goldman Sachs, en voor de rest ook sterk gedomineerd door het Joodse geparasiteerde geld uitleg of detail .
    Parasieten met de bijpassende morele opvattingen:
   De opvatting dat geldzucht tot de hel op aarde leidt, is een goed voorbeeld van een religieuze opvatting.

Of in het positieve gesteld:
   ... de liefde voor het slijk der aarde is praktisch humanisme.

Oftewel: de liefde voor het geld is een religieuze opvatting, en wel een Joodse religieuze opvatting. Of beter: een Joodse culturele opvatting, want het zijn ook en misschien wel met name de min of meer seculiere Joden die eraan lijden. Een waarneming die al zo oud is als de Joden in onze culturen rondlopen, gezien bijvoorbeeld de rol van Shylock uitleg of detail in het drama van Shakespeare, eind 16de eeuw.
    Dus voor wie het duidelijk is dat geldzucht een vorm van kwaad is, is het dus ook zo dat de Joodse cultuur een vorm van kwaad is. Een logica hier afgeleid door een lid van de Joodse cultuur: Arnon Grunberg.

En uit een bijdrage van een week eerder kennen we ook de andere namen hiervoor (de Volkskrant, 24-10-2014, column door Arnon Grunberg):
  Opiniemaker

'Eenmaal met één voet op Europese bodem ...' schreef Martin Sommer zaterdag in een interessant artikel in de Volkskrant over Afrikanen. ...
    Volgens Sommer zou de oorlog van allen tegen allen beginnen als vluchtelingen mogen werken in het land van aankomst. Het is evident dat mensen met elkaar concurreren, om liefde, geld, baantjes et cetera. Sommer lijkt te suggereren dat het beter is als concurrentie alleen plaatsvindt binnen etnisch homogene gemeenschappen. Een idee dat ingaat tegen de EU en het liberalisme ...

Het idee dat alles draait om geld wordt ook verkocht als "concurrentie", de EU, en het liberalisme - dat laatste natuurlijk zijnde een eufemisme voor "neoliberalisme". Trouwens: die eerste twee ook - in de praktijk.

En nu de kogel door de kerk is, maakt Grunberg van de "God is Geld"-ideologie meteen een campagne-item (de Volkskrant, 12-11-2014, column door Arnon Grunberg):
  Economen

Tomas Sedlacek schreef De economie van goed en kwaad, een interessant boek ...
    Sedlacek hield de Van der Leeuw-lezing, zaterdag verkort afgedrukt in de Volkskrant, waarin hij die kritiek voortzet; hij beweert dat economen stiekem normatieve uitspraken doen: de mens is egoïstisch.    ...
    Het antwoord van Barbara Baarsma, hoogleraar marktwerking, vond ik zinnig. Economen hebben één norm: het vergroten van de welvaart.    ...

Barbara Baarsma uitleg of detail is het onechte kind van Jules Theeuwes uitleg of detail , die nu brandt in de Hel. Baarsma is neoliberaal ploert. Geen wonder dat Grunberg het met haar eens is - Grunberg heeft een gereserveerde ereplaats in het vagevuur. Baarsma is een discipel.
    Grunberg heeft nog een aardige uitsmijter:
  Sommige mensen, onder wie ook economen, lijken het de economische wetenschap kwalijk te nemen dat de mens een gemankeerd wezen is. Kostelijk, een nieuwe zondebok: de economen.

Inderdaad, kostelijk vanuit het gezichtspunt van de Joodse stam: Alissa Rosenbaum oftewel Ayn Rand, Leo Strauss, Milton Friedman, Alan Greenspan, Loyd Blankfein en andere stamgenoten stoken het Vagevuur van het Geld op, en de economen krijgen de schuld ...

Nog gemist in het spectrum (de Volkskrant, 24-11-2014, column door Arnon Grunberg):
  Liefdesrelaties

Van de verleden week overleden regisseur Mike Nichols ...
    En dan Closer, uit 2004, gebaseerd op een toneelstuk van Patrick Marber. Liefde is liegen. Of zoals Natalie Portman zegt: 'Liegen is het leukste wat een vrouw kan doen zonder haar kleren uit te trekken.'
    Maar let op: gelogen intimiteit is ook intimiteit.    ...

Liegen. En breidt het subject van liefde maar uit naar de rest van de menselijke interacties. In de vorm van de webtitel: 'Gelogen intimiteit is ook intimiteit', via "Gelogen eerlijkheid is ook eerlijkheid" tot "Liegen mag altijd en over alles" .
    Het slaat naadloos aan bij de rest van het complex.

En nog eens een keer een bevestiging dat je dit altijd mag betrekken op het hele Joodse volk (de Volkskrant, 04-12-2014, column door Arnon Grunberg):
  Volkswoede

'De vrouw (29) die samen met haar man de mishandeling beging, staat vanwege haar postuur in het dorp bekend als 'de Hulk', zo zeggen buurtbewoners', schreven Guido van Eijck en Jeroen Visser dinsdag in de Volkskrant. Het stuk ging over een man in Kruiningen die mishandeld was nadat geruchten de ronde deden dat deze man een 10- jarig meisje zou hebben misbruikt. ...
    Eigenrichting verwordt echter al snel tot een minipogrom, zie Kruiningen. Degenen die de pogrom uitvoeren, menen ook altijd het morele gelijk aan hun kant te hebben. Volkswoede is bij uitstek een morele aangelegenheid.

Eén vrouw is het Nederlandse volk. Dus één George Soros-Schwartz is het Joodse volk.

Het volgende geval zit 'm in de combinatie. Het start, wat verwacht u anders, met Grunberg zelf (de Volkskrant, 09-12-2014, column door Arnon Grunberg):
  Individu

'We moeten ons ook thuis voelen in de stad, ja zelfs in de natie', schreef de socioloog Jan Willem Duyvendak zaterdag in NRC Handelsblad. Duyvendak betoogde dat het niet de taak is van de overheid om ervoor te zorgen dat burgers zich thuis voelen. Daar ben ik het mee eens. ...

Stel er het gespiegelde tegenover, en de waarde is weer meteen duidelijk: "Het is taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de burger zich niet thuis voelen". Precies wat ze gedaan hebben, de laatste decennia. Precies waarom de burgers zich niet thuis voelen en dit geschreven wordt. Precies waarom Grunberg het er mee eens is
  Dat de wereld en het leven onbehagen oproepen, lijkt me onvermijdelijk en gezond.

Grunberg wil niet dat Nederlanders zich thuis voelen. Grunberg wil dat de Joden zich thuis voelen, en die twee wensen zijn vijanden van elkaar.
  Duyvendak stelt verder dat een samenleving 'gedeelde emoties' nodig heeft. Dat betwijfel ik. Mensen zijn emotioneel, maar we hoeven toch niet met zijn allen op hetzelfde moment dezelfde emotie te beleven?

Gaan we zo meteen bekijken. Eerst zijn conclusie:
  Individualisme wordt vaak als bron van het kwaad aangemerkt. Het tegendeel is waar.

Hartelijk dank. Precies wat het betoog is op deze website: Jodendom is rabiaat individualisme, dat iedere vorm van sociaal-zijn bestrijdt.
    En tot slot:    
  Pas wie zichzelf als individu ziet, kan de ander als individu beschouwen en niet als vertegenwoordiger van een ras, een geloofsgemeenschap of een natiestaat.

Nu weten we als bestudeerders van het fenomeen Grunberg al wat "individu" in zijn ogen betekent: iedereen moet indididu zijn en voor de Joden geldt het lid zijn van het Jodendom.

Twee economische onderwerpen (de Volkskrant, 15-12-2014, column door Arnon Grunberg)
  Reveil

Zekerheid, recht en moraal zijn volgens Wouter Bos ...
    Zorgelijker is dat Bos meent dat de arbeidsmarkt te flexibel zou zijn. Een hoogleraar vertelde me dat hij alleen nog ontslagen kon worden door een studente te verkrachten. Zijn motivatie was begrijpelijkerwijs laag. ...

Oftewel: die professor laat zich alleen motiveren door de dreiging met straf. De motivatie van het Oude Testament: de wraak van Jahweh. Abraham kon alleen maar braaf zijn omdat Jahweh anders zou vragen hem zijn zoon te offeren.
    Barbarij.
    Die professor hervertelt het verhaal van de Joodse barbarij. Hetgeen nieuwsgierig doet zijn naar een eventuele binding van die professor met de Joodse barbarij.
    Dat Grunberg er een sterke band mee heeft en er dagelijks voor staat, die barbarij, is inmiddels bekend genoeg:
  Een te weinig flexibele arbeidsmarkt vernietigt menselijk kapitaal, zie de hoogleraar, en leidt tot Nieuwe Horigheid. Met de overheid als heer.
    Een vangnet ja, maar een overheid die zekerheid voor allen gaat garanderen speelt voor God, of beter gezegd, zo'n overheid is een valse Messias.

Op de website was dit voorzien van zijn juiste kop:
  De overheid als valse Messias

Het Judaïsme is de ware Messias.

Het tweede economische onderwerp laat zien wat de Joodse cultuur betekent voor gewone werkende mesen is het Joodse bedrijf Uber. Dat is over de hele wereld bezig de baan van taxi-chauffeur te verelenden door gebruik te maken van particulieren zonder vergunning en verzekering te bestellen via een website. In Nederland zet de Joodse propaganda zich in voor deze goed-Joodse zaak (de Volkskrant, 09-01-2015, column door Arnon Grunberg):
  Uberpop

Laat ik toegeven dat ik regelmatig iets illegaals doe. In Amsterdam maak ik gebruik van UberPop ...
    Dinsdag berichtte de Volkskrant dat de chauffeurs te weinig zouden verdienen. Tijdens de circa vijftig ritjes die ik maakte, ben ik echter nog nooit een chauffeur tegengekomen die zich beklaagde. ...
    De strijd tegen UberPop is een strijd tegen economische innovatie, die vooral het belang dient van de taxi-organisaties. Dat deze strijd progressief zou zijn, is een curieuze gedachte.
    Het geloof dat de zwakkeren erop vooruitgaan als de overheid de markt komt verstoren, is een goed voorbeeld van magisch denken.    ...

Het bekende verhaal: "De rijkste landen zijn de landen zonder overheid", volgens Grunberg. En hij wordt, bij gebrek aan tegenspraak, steeds grover in de bek:
  Het zal u niet verwonderen dat ik niet progressief ben.

Nauwelijks verhulde code voor (zie het onregelmatige werkwoord en Informatieregels  ):
  "Ik ben een volkomen verdorven en doortrapte reactionair die het bloed van kinderen zuigt om mijn door kwaardaardigheid vergiftigde lichaam in leven te houden"

Controleer de juistheid van deze vertaling hier uitleg of detail , waar Grunberg zich stelt achter de moordenaars van Charlie Hebdo. Geheel in de lijn van de Joodse cultuur die de steun aan medemigraten boven alle moraliteit stelt.

De aanslagen van de moslims op Charlie Hebdo en de westerse beschaving geven ook de medesemiet Arnon Grunberg aanleiding om een nieuw offensief te starten (de Volkskrant, 17-01-2015, column door Arnon Grunberg):
  Assimilatie

George Friedman, oprichter van Stratfor, een uitgever en website die zich bezighoudt met het analyseren van geopolitieke ontwikkelingen, noemt het Europese multiculturalisme oppervlakkig gezien een vooruitstrevend idee, in de praktijk leidt het tot gettovorming. ...

George Friedman is een (kind van) uit Oost-Europa gevluchte Jood, van de soort die een genetisch-lijkende rancune heeft jegens het Europese continent, en die in dit specifieke geval er zelfs een instituut voor heeft opgericht. De kritiek op Europa komt vanuit een nomadisten-imperium gebouwd op meervoudige genocide van de oorspronkelijke bevolking, en waarin de kinderen al op de kleuterschool geïndoctrineerd worden met nationale vlaggen in de klassen en het opzeggen van de "pledge of allegiance", en waar iedere sportwedstrijd van enig belang wordt voorafgegaan door het zingen van het volkslied. En die geen laagopgeleide immigranten toelaten - degenen die er zijn, doen dat op illegale wijze.
    De constatering van deze specifieke nomade en genocide-imperialist is dat Europa faalt in de opvang van haar immigranten, omdat ze in getto's terecht zouden komen. Bijzonder grappig gezien het feit dat toen Amerikaanse journalisten na de Parijse en Franse rellen van 2005 de banlieus bezochten, tot hun verbazing opmerkten dat dat toonbeelden van beschaving waren vergeleken met de buurten waarin de Amerikaanse immigranten-onderklassen verkeren. Dat zijn echte getto's. Daarmee vergeleken is alles in Europa een luxe-middenstandswijk.
    Maar goed, dit hoeft ook allemaal niets met feiten te maken, maar met culturele oorlogsvoering. Het vervolg:
  Volgens Friedman is multiculturalisme ontstaan omdat de Europeanen weigerden moslims uit Turkije of Noord-Afrika als Europeanen te erkennen.

Het is natuurlijk precies andersom: het multiculturalisme ontstaan omdat de moslims uit Turkije of Noord-Afrika weigerden zich als Europeanen te zien.
    Grunberg is het natuurlijk van harte met Friedman eens, beide zijnde uit de Joodse nomadische cultuur en dit gaande over (moordende) immigranten. En voegt er dit aan toe:
  Zeker is dat assimilatie - van oudsher een middel om aan opwaartse sociale mobiliteit te doen, succes is niet gegarandeerd - alleen werkt als de meerderheid op een gegeven moment ook daadwerkelijk bereid is leden van de minderheid te accepteren.

En ook is natuurlijk precies andersom: assimilatie, de enige manier voor een achterlijke cultuur om aan te kunnen haken, werkt als de minderheid op een gegeven moment ook daadwerkelijk bereid is de cultuur van de meerderheid te accepteren.
    Waarna Grunberg eisen gaat stellen:
  Een veranderde context vraagt om een gemodificeerde identiteit. Als iedereen uit zijn eigen getto wil komen - wat ook geldt voor de meerderheid ...

Oftewel: De Europese beschaafden moeten zich aanpassen aan de immigrantenbarbarij. Kijk maar:
  ... is een speelse omgang met de eigen identiteit een vereiste. ...

En iedereen weet dat moslims hun identiteit nooit en te nimmer ook maar voor een millimeter kunnen aanpassen, want die ligt muurvast in een Heilig Boek en Heilige Gewoontes. Zelfs erover beginnen te praten is onmogelijk uitleg of detail .
    Maar dit is toch hopeloos, want:   
   Dat is lastig als huidskleur (oftewel, als je niet blank bent) die identiteit mede bepaalt.

Oftewel: alle Nederlanders en Europeanen zijn racisten.
    Om te besluiten met:
   Over de onderhuidse kwaadaardigheid van multiculturalisme is discussie mogelijk.

Met als volkomen voor de hand liggende riposte: "Over de onderhuidse kwaadaardigheid van het Joodse-culturisme is discussie mogelijk, en de uitslag is bekend: het is zo".

Nog een onderwerp dat een economisch aspect heeft, maar daarbij gaande naar de Joodse eindoelen in het proces. Via de relatie economie-financiële wereld. En omdat heier Joden de thema's bepalen, meteen de siepste put van de finaciële werld (de Volkskrant, 22-01-2015, column door Arnon Grunberg):
  Hedgefondsactivist

...    Een hedgefondsactivist is een beheerder van een fonds die zich niet beperkt tot passief beleggen, maar die zich actief bemoeit met het bedrijf waarin het fonds een belang heeft.    ...

Wat heerlijk neutraal geformuleerd ...
    De werkelijkheid: hedgefunds zijn aasgieren - meer over hun activiteiten hier uitleg of detail . Hetgeen onnodig onvriendelijk is jegens de aasgieren.
    Dus als je dat als neutrale activiteit beziet, ben je zelf ook "erger dan een aasgier".
    Nu kan dat wel, want die hedgefunds zijn bij sterke oververtegenwoordging Joods (die is een redactie van eeen eerdere verzameling dus we weten wat erderop komt). Dus doen die goed werk, toch ...:
  Het woord 'activist' suggereert een politiek doel, maar hegdefondsen zijn alleen uit op het vermeerderen van kapitaal ...

Juist ja. Grunberg vermeldt niet bij waar dat kapitaal vandaan komt, maar dat weten we dus al.
  Ackmans hedgefonds, Pershing Square, behaalt een rendement van 21 procent per jaar.

Oké, het is heel, heel veel kapitaal, maar dat wisten we ook al. Maar wat vindt je er nu van Grunberg? (tussen twee haakjes: Ackman: Joods):
  Ik zou Ackman geen messias willen noemen, wel een profeet.

Juist ja. Grunberg vindt de bloedzuigers en sprinkhanen "profeten". En welke profetie verkondigen die profeten?:
  'Het enige wat geld voor mij betekent is onafhankelijkheid.' Aan het woord is Bill Ackman, hedgefondsactivist ...

Juist ja: onafhankelijkheid. Hier spreekt de rabiate individualist. En wie verspreidt die profetie?:
  ... Bill Ackman, hedgefondsactivist, over wie dinsdag een interessant profiel stond in NRC Handelsblad, geschreven door Katrina Brooker (Bloomberg).

Een mevrouw van het persbureau gespecialiseerd in financiële zaken genaamd Bloomberg (voor de volledigheid: Joods).
    Oké, is deze hedgefundmanager ook betrokken bij de roofmoord op V&D? Hier is KKR uitleg of detail beschreven door economieverslaggever Peter de Waard:
  ... superboef KKR ...

Dit KKR staat voor "Kohlberg, Kravis and Roberts".
    Het is volkomen duidelijk inmiddels, mogen we aannemen, waar de echte grote gemene deler in al deze delen en verhalen zit: het betreft allemaal Joden (ja, ook Roberts; van de mevrouw van Bloomberg is dat misschien niet helemaal duidelijk, maar ze is in ieder geval gewoon "een kracht gehuurd door"). Joden doen het plunderen, Joden verkondigen de profetie van het plunderen, en Joden verspreiden de profetie van het plunderen.

Zoals gezegd: dit is een chronologische verzameling, dus het springt van de hak op de tak dus nu weer van financiële zaken naar culturele (de Volkskrant, 28-01-2015, column door Arnon Grunberg):
  Gettodenken

Volgens Dr. Peter van Ham (Instituut Clingendael) gaat de islamisering van Europa gestaag voort. En hebben wij ons een 'denkverbod' laten opleggen, zo schrijft hij maandag in NRC Handelsblad.    ...
    De cultuurstrijd speelt tussen gettobewoners en zij die weinig heil in het getto zien. Niet alleen sommige minderheden wonen in hun getto, ook nogal wat blanken hebben zich het gettodenken eigen gemaakt.    ...

De eerste instantie dat Grunberg het zo duidelijke benoemt, voor zover deze redactie zich het bewust is: het gaat om de blanken versus de niet-blanken. Die laatsten in deze context: moslims en Joden. Overigens heeft Grunberg hier zichzelf wel geredigeert: op de plaats van het 'blanken' stond oorspronklelijk het hebreeuwse woord "goy".
    Maar het mooiste komt nog:
  Paranoia is het geloofsartikel, rancune de motor, angst voor moslims, afkeer van de EU, onderhuids antiamerikanisme en antikapitalisme de symptomen.

Oftewel: de terechte afkeer van de islam en de Joodse cultuur, tezamen de Midden-Oosten-, semitische-, of woestijncultuur, gaat samen met een afkeer van Europees imperialisme, afkeer van de Amerikaanse cultuur en im[perialisme, en afkeer van het 'kapitalisme' wat Grunberg term is voor "neoliberalisme". Oftewel: Grunberg koppelt hier aan elkaar: Joodse cultuur, EU- imperialisme, Amerikanisme, en neoliberalisme. Precies wat hier ook een centraal betoog is.
    Waarna het belangrijkste nieuwe hierin nog eens benadrukt wordt de volgende dag - eerst de aanloop (de Volkskrant, 29-01-2015, column door Arnon Grunberg):
  Besef

Op 27 januari sprak president Gauck de Bondsdag toe naar aanleiding van de bevrijding van Auschwitz op 27 januari 1945 ...
    Gauck zei dat Auschwitz onvermijdelijk deel uitmaakt van de Duitse identiteit, dat de nazitijd een cultuurbreuk betekende, maar dat na de schuld en schaamte een nieuw credo kan ontstaan: dat Duitsland zich verplicht slachtoffers van oorlog en geweld asiel te bieden. Dat Duitsland een land hoort te zijn waar mensen met verschillende religies uit verschillende culturen moeten kunnen samenleven.    ...

Tezamen dus al een opzichtige contradictie: Heeft die Gauck net de ene cultuur met de sterkst mogelijke bewoordingen staan afwijzen, gaat die een paar zinnen later een vrijwel identieke cultuur staan aanprijzen - de cultuur die net weer vrolijk heeft staan moorden (een aanslag, natuurlijk). Het soort contradicties dat het levensbloed is van religieuzen en ideologen dat het moorden voorbereid.
    Potentiële moordenaars, die zich natuurlijk verzetten tegen hen die voor nog meer moorden in de toekomst waarschuwen:
  Een duidelijke verwijzing naar Pegida.    ...
    In Nederland wordt ... Pegida als een frisse wind gezien. Kennelijk weten zij het beter dan de Duitse elite.

Kijk, vermakelijk ... Grunberg steunt de Duitse elite die voor de oorlog als bewezen heeft het zo goed te weten. En hij weet zlefs ook wat ze nu weer aan het doen zijn:  
  Wie in brandstichters hoop ziet, kent de toekomst: brand.

Precies; de brand die de allochtone instroom gaat veroorzaken. Wat zeggen we ...? Al veroorzaakt heeft: Parijs en overige Franse steden in 2005, Londen overige Engels steden in 2011, en Stockholm en overige Zweedse steden in 2013. En dan hebben we het nog niet over de aanslagen ...
    Waarna Grunberg besluit met de omschrijving van één aspect van zijn kwaal:
  Gebrek aan historisch besef is vooral ook gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

Al opvallend allemaal, maar één zaak hebben we er even uitgelaten voor speciale behandeling:
  In Nederland wordt, vooral onder blanke mannen van middelbare leeftijd is mijn indruk, Pegida als een frisse wind gezien.

De etnische component.
    Waarna dit hoofdaspect van de twee artikelen fantastisch samengevat wordt door de twee koppen van de webversies van de twee artikelen:
  Cultuurstrijd van blanke gettodenkers
  Nederlandse mannen zien in Pegida een frisse wind.

Waarmee Grunberg en de Volkskrant toegeven: Het is blanke mannen versus moslims, Joden en elite.

Voor de volgende bijdrage vanwege Neêrlands Bloedeigen Mozes eerst een kleine herhaling van een paar eerdere woorden uit zijn Bergrede (de Volkskrant, 22-01-2015, column door Arnon Grunberg):
  Hedgefondsactivist

'Het enige wat geld voor mij betekent is onafhankelijkheid.' Aan het woord is Bill Ackman, hedgefondsactivist ...
    Ackmans hedgefonds, Pershing Square, behaalt een rendement van 21 procent per jaar. Ik zou Ackman geen messias willen noemen, wel een profeet.

Door mensen boven het niveau van massamoordenaar worden dit soort lieden gezien als een-ogige schurken. Als slechteriken, aasgieren, parasieten, plunderaars, en lieden die dood veel betere mensen zijn dan levend. Zoals boven al praktisch aangetoond uitleg of detail . Maar door een opkomende herinnering aan het toen geschrevene, kwam het bij de redactie om toch even te controleren of die Ackman wel Joods was. Waarop de firma Google de gebruiker naast de betreffende Ackman nog wat namen voortovert - als suggestie. Hier is het galerijtje dat getoond wordt, in drie delen (oorspronkelijk naast elkaar), allen (vermoedelijke) betreffende de term "hedgefundmanager":
Ackman and co 1

Ackman and co 2

Ackman and co 3

Oké, het gaat natuurlijk om het rijtje namen, en die zijn in de door de browser verkleinde versie niet te lezen, maar u kunt de plaatjes in origineel formaat downloaden, en het rijtje controlen. Hier zijn ze, van links naar rechts: Carl Icahn, Daniel S. Loeb, David Einhorn, John Paulson, George Soros, Bruce Berkowitz, Warren Buffet, David Tepper, Seth Klarman, James Chanos, Kyle Bass, E. Hunter Harrison, Ron Johnson, Nelson Peltz, Mohnish Pabrai, Whitney Tilson, Steven A. Cohen, Kenneth C. Griffin, Mark R. Hughes en Edward Lampert (Niet-Joods: Paulson, Buffett, Bass, Hunter Harrison, Johnson, Pabrai, Tilson, Griffin, Hughes). In dezelfde volgorde: J, J, J, NJ, J, J, NJ, J, J, J, NJ, NJ, NJ, J, NJ, NJ, J, NJ, NJ, NJ, J. Of elf versus tien. Allemaal of bijna allemaal Amerikanen en in Amerika zijn ze op de hele bevolking iets rond de 1 op 100. Vermoedelijk staat de Google-lijst ook nog op volgorde van belang, en bij de toptien is het acht versus twee.
    Tel uit je winst.

En nog steeds in de categorie "economische" zaken (de Volkskrant, 27-02-2015, column door Arnon Grunberg):
  Zondig

Waarom rendeert de zonde zo goed, vroeg Peter de Waard zich dinsdag in de Volkskrant af. Fondsen die in wapens, seks, tabak, alcohol, en fossiele brandstoffen investeren, blijken betere resultaten te behalen dan fondsen die sociaal verantwoord beleggen. In tijden van crisis zijn wapens gewild en blijken mensen zich over te geven aan 'zondige' geneugten. Toch wil tegenwoordig vrijwel iedereen sociaal verantwoord beleggen, 'zondige aandelen' zijn ondergewaardeerd.
    De Waard stelt voor in 'zondige bedrijven' te investeren om ze van binnenuit te hervormen.
    Wie bepaalt wat zondig is? En hoeveel sociale verantwoordelijkheid mogen wij van bedrijven verwachten?    ...

Juist ja ... Immoraliteit is oké, zolang ze maar van bedrijven komt. Met achter de bedrijven, weet iedereen, de financiële wereld. En achter de financiële wereld, weet iedereen, een overdaad aan Joden ... Immoraliteit is oké indien komende van Joden ...

Misschien in de geest getriggerd door het eerdere gebruik van de term "zondig", komt er ineens dit naar buiten. Het is alsof je met een enorme stok in een bergwand prikt en een eronder liggende magmakamer raakt. Of iets met spelden en etterbuilen ... (de Volkskrant, 07-03-2015, column door Arnon Grunberg):
  Brody

... Zelf ben ik een aanhanger van het diasporisme, de terugkeer van Joden naar vooral 'Mitteleuropa', want daar woonden ze ooit. Dat kan ook na de dood.
    Hoewel mijn ouders zijn begraven in Jeruzalem wil ik begraven worden in Brody, Oekraïne, de geboorteplaats van Joseph Roth. Ooit maakte Brody deel uit van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, Duits was de officiële taal. Eind 19de eeuw was circa 80 procent van de bevolking Joods.
   Tijdens een bezoek aan Brody in 2009 zag ik een verwaarloosde Joodse begraafplaats, er graasden geiten. Daar wil ik liggen. Geiten, ezels, schapen, paarden zijn welkom.
   Ooit zag ik een film - ik ben titel en maker vergeten - over een man die een lijk vervoert in een bus. Verstandiger zou het zijn dat ik naar Brody afreis als ik de dood voel naderen. Probleem is dat hij soms ongemerkt nadert.

"Nee, ik heb geen eigen cultuur. Dat hebben alleen die gore blanke Nederlanders en dat zijn dus nationalisten en fascisten'. Dixit Arnon Grunberg op zeven keer zeven keer zeven keer zeven keer ... manieren.
    De leugenachtigheid en hypocrisie van dit soort figuren kent geen enkele bovengrens. Geen wonder ... Ze doen het al 8000 jaar ... Minstens.

Het is van een peilloze kwaadaardigheid.

Overigens: "Diasporisme" is een eufemisme voor, een "voor de goedgelovige goy"-versie van, de term "Nomadisme". Natuurlijk.

Goh, en Arnon bevestigt het bijna zelf (de Volkskrant, 10-03-2015, column door Arnon Grunberg):
  Vals spelen

De evolutionair bioloog David Sloan Wilson schreef het boek Does Altruism Exist? - Culture, Genes, and the Welfare of Others, dat in The New York Review of Books werd besproken door H. Allen Orr.
    Altruïsme heeft evolutionair biologen lang voor een raadsel gesteld. Wilson meent het antwoord te hebben gevonden: 'multilevel selection'. Natuurlijke selectie vindt niet alleen plaats op het niveau van genen en individuen, maar ook op het niveau van groepen; die overleven beter als de leden in staat zijn tot altruïsme.
    Is wat goed is voor de groep goed voor het individu? Wie bereid is anderen te helpen, zal mogelijk zelf worden geholpen. Op middellange termijn lijkt altruïsme een transactie.
    Sommige mensen spelen vals, ze nemen zonder te geven.
    Uit de speltheorie weten we dat het voor alle spelers beter zou zijn als niemand vals zou spelen. Waarom kunnen sommige mensen zich niet bedwingen en spelen ze vals?

Een o zo simpele vraag met een o zo simpel antwoord: om die zaken te verwerven die ze zelf niet kunnen "produceren". Met als voornaamste tweedeling die tussen nomadische en residente culturen: residente culturen "produceren", en de nomadische en nomadistische moeten valsspelen. Om aan het dagelijkse levensonderhoud te komen (Roma), of dure schilderijen (Joden).
    En bij toeval, meteen dit gevonden (subvertednation.net, opgeslagen 11-03-2015 uitleg of detail ):
  Jewish Billionaires

With the jewish people making up such a minuscule portion of the global population, why is it that the majority of billionaires around the globe are jewish? Are you ignorant enough to believe it’s simply because jews work harder? Of course not, jews don’t work hard. Are you going to buy the line that jews are smarter? Of course not, jews are not smarter. It boils down to nothing more than deception and underhanded swindling that has made these notorious carpet baggers so wealthy. ...

Voor een lange lijst met namen, zie de link.

En in sociale termen - de kop in de krant is een leugen van de redactie, want tegengesteld aan de inhoud (de Volkskrant, 13-03-2015, column door Arnon Grunberg):
  Solidair

In de Belgische krant L'Echo analyseert politicoloog Pascal Delwit het verval van de sociaal-democratie in Europa. ...
    Ik voeg eraan toe dat de hoogtijdagen van solidariteit en idealisme (begin jaren zeventig) echt voorbij zijn. ... De burger wil solidair zijn met zijn gezin. Hij zoekt een politieke partij die de egoïst een goed gevoel geeft.

Oftewel: de boodschap is, zegt de reeds aangehaalde psychologische kennis dat het hier gaat over de eerste persoon enkelvoud, en zijn culturele omgeving. En waar de kop op de website wel over de juiste term ging:
  De burger zoekt een politieke partij die de egoïst een goed gevoel geeft

Moet deze dus vervangen worden door:
  Ik en de Joodse burger zoeken een politieke partij die ons als egoïsten een goed gevoel geeft

Het gevoel van de woestijnbewoner op zijn kameel.

Hm, de volgende lijkt ietwat mysterieus (de Volkskrant, 17-03-2015, column door Arnon Grunberg):
  Bibi light

Vandaag worden in Israël verkiezingen gehouden. ...
     De gedachte dat de meeste problemen in het Midden-Oosten en vele problemen in Europa zullen worden opgelost als het Israëlisch-Palestijnse conflict eindelijk beëindigd wordt, is op zijn zachtst gezegd naïef.     ...

Wat de oplossing is van de meeste problemen in het Midden-Oosten en vele problemen in Europa is glashelder: vermenging van culturen. Of maar daarvan: religieën of etnieën. Trouwens: net als in Afrika: hoetoes en toetsi's, de volken in Soedan, de Congo, Nigeria, enzovoort: hebben elkaar allemaal massaal uitgemord. De oplossing: rassen- en cultuurscheiding. Weet iedereen - in zijn hart. Maar ja, dat leidt tot vrede. En tijdens vrede gaat gewone diefstal en parasitisme opvallen. Dus:
   ... etnische en religieuze conflicten oplossen door groeperingen te scheiden is een paardenmiddel.

Nee, voor de Joden liever de onderlinge massamoorden.

Op één dag twee artikelen die de start zijn van een volgende fase in de strijd der culturen. De voorhoede is natuurlijk Grunberg (de Volkskrant, 18-03-2015, column door Arnon Grunberg):
  Handlangers

Een voormalig Ruslandcorrespondent lichtte me vrijdagochtend in over de Poetin-opwinding. ...
        Waar Poetin ook is geweest de afgelopen tien dagen, zeker is dat hij, en zij die invloed op hem uitoefenen, de EU willen verzwakken, indien mogelijk ontmantelen.    ...

Zeker is dat het Westen alle mogelijke moeite heeft gedaan om Rusland te ontmantelen: 1812 Napoleon oftewel Frankrijk, 1852 Engeland en 1941 Duitsland, om maar een paar historische voorvallen te noemen, en nadat Rusland de laatste aanval had afgeslagen ten kost van circa 25 miljoen doden en eindeloze verwoestingen, het hernieuwde oprukken van de Oder-Neisse in 1945 naar de Dnjepr in 2015.
    Maar de echte kwaadaardigheid begint nu pas:
  Nu heeft Rusland diverse handlangers in Europa die dezelfde doelstellingen nastreven. Denk aan FN in Frankrijk, en in iets mindere mate AfD in Duitsland.

Juist ja: de tegenstanders van het fascistische imperium genaamd "Europese Unie" worden voorgesteld als de daders ervan.
    Maar het draait allemaal om dit:
  In Nederland is de heer Wilders Poetins trouwste handlanger, Ruslands favoriete ambassadeur. Wilt u meer Poetin in Nederland? Stem dan vandaag PVV.

Dus die holocaust is volkomen begrijpelijk: dit soort bommenleggerij onder de democratie moet wel tot reacties leiden, en als de vreedzame onderdrukt worden, komt het automatisch tot gewelddadige. En hoe langer de kwaadaardigheid zijn vrije gang kan gaan, en hoe zwaarder de onderdrukking van het weerwoord, hoe ernstiger de uitbarsting.
    En deze democratie-ondermijnende bommenleggerij van Grunberg is slechts het puntje van de ijsberg. Die ijsberg heeft er al toe geleid dat openlijke uitingen van steun aan de PVV leidt tot stenen door de ruiten. Zonder (noemenswaardige) afkeuring door elite en media. Of beter: het bovenstaande is slechts een voorbeeld van het omgekeerde: elite en media zijn er de aanstichters van. Onder ideologische en in de media praktische leiding van de Joden. Voorop de voorpagina van de Volkskrant op verkiezingsdag.
    Geweld is nergens een oplossing van. Behalve van geweld. Het geweld van de Joden en hun aanhangers tegen de PVV in het verlengde van het verbale geweld (en wie wat doet is dan volstrekt onbelangrijk want je weet wat er komen gaat), zal bij gebrek aan vreedzame reactie, op een gegeven moment leiden tot tegengeweld. "Holocaust!". Wordt er dan geroepen. Oh nee: eerst "Kristallnacht!". De voorlopers van die Kristallnacht zijn er dus al. En de "Joden" zijn de PVV'ers. En de "nazi's" zijn de dus de Joden. En hun handlangers.

Een van de meer indirecte vormen van kwaadaardigheid is het fanatisme waarmee Joden ervoor strijden  om zo veel mogelijk onaanpasbare achterlijke immigranten op onze cultuur los te laten - want dat die kwalificaties van toepassing zijn blijkt uit het gedrag van de moslims ("Schieten cartoonisten dood") en negers ("Willen Zwarte Piet dood"). Hier bijdragen van Grunberg - de eerste (de Volkskrant, 17-04-2015, column door Arnon Grunberg):
  Mysterie

'Een val van het kabinet over dit thema ...
    Intussen vragen sommige mensen zich af hoe het kan dat wij nog onze broodjes zalm eten, om toneelschrijver Peter Weiss te parafraseren, terwijl de Middellandse Zee in een massagraf verandert.
    Het antwoord luidt dat dat prima kan. Lijden en ondergang van de ander laten ons betrekkelijk koud, zolang we zelf de lijken niet hoeven op te ruimen. Daar zit geen limiet aan. Smaakt boven de miljoen lijken de zalm minder? Nee.   ...

Oftewel: Nederlanders zijn harteloze ploerten (zoals bekend: dat 'we/ons' van Grunberg slaat alleen op hemzelf of zijn cultuur in combinatie met positieve zaken).
   En deel twee (de Volkskrant, 21-04-2015, column door Arnon Grunberg):
  Wegkijken

De premier van Malta, Joseph Muscat, verklaarde dat Europa en de rest van de wereld 'wegkijken', de tragedie in de Middellandse Zee niet wensen te zien.    ...
    Dat wij vluchtelingen die het geluk hadden de overtocht te overleven soms terugsturen bewijst dat we niet alleen wegkijken, maar dat we ook nog eens sadistisch zijn.   ...

Idem en ter verduidelijking van de toewijzing: Joden zullen nooit een vluchteling wegsturen (beweren ze van zichzelf, indien in de diaspora - let wel: vanuit hun eigen land doen ze het bij de vleet).
    Dus vertaald wat Grunberg zegt:
  "Nederlanders zijn sadistisch"

Waarop de enig passende reactie luidt:
  "Joden zijn parasitair én sadistisch"

Met als conclusie dezelfde als die van Grunberg:
  Dat laatste lijkt mij reden tot grondige zelfreflectie.

Maar die zal er alleen komen voorafgaande aan massale zelfmoord.

Het gebruik van het woord "we" en zijn aanverwante is ook zo'n mooie graadmeter voor iemand intenties: gebruikt een moslim, zwarte of Jood de term "we" of aanverwante in combinatie met negatieve oordelen of situaties, dat doelt hij/zij op Nederlanders (blanken) - gebruikt een moslim, zwarte of Jood de term "we" of aanverwante in combinatie met positieve oordelen of situaties, dat doelt hij/zij op zijn eigen etnsiche of religieuze groep.
    En idem binnen de groep van de blanke bevolking: gebruikt iemand uit de politieke-correctheid de term "we" of zijn aanverwante in de positieve zin, dan doelt hij op de politike-correcten - gebruikt iemand uit de politieke-correctheid de term "we" of zijn aanverwante in de negatieve zin dan doelt hij op niet-politike-correcten, dan ook meestal aangeduid als populisten (anders als rexhtsextrmstem fasocsten, neonazi's enzovoort.
    Zo dan nu naar Grunberg, die van de verschillende varianten al meerdere voorbeelden heeft gegeven, en er komt er weer eentje aan (de Volkskrant, 22-04-2015, column door Arnon Grunberg):
  Neveneffect

... een artikel van Christoph Reuter in Der Spiegel over IS. (Online te vinden.)
    Reuter beschrijft hoe de architect van IS, de Irakees Samir Abd Muhammad al-Khlifawi, bekend onder het pseudoniem Haji Bakr, zijn organisatie opzette ...
    Nee, IS is geen creatie van het Westen, maar IS is wel een neveneffect van onze droom uit 2003: een democratie in Irak.

Met nog een tweede, trouwens; bijna overal waar staat "het westen", dient dit vervangen te worden door "Amerika", in ieder geval overal waar er ter wereld "ingegrepen" gaat worden - waarbij "ingegrepen" een eufemisme is voor bombardementen.
    Dus hier: in 'onze droom' is het ten eerste de droom van de Amerikanen bestaande uit het controle krijgen over de Irakese oliebronnen.
    En ten tweede: dat 'onze' slaat alleen op de politiek-correcte en kosmopoltische elite - de gewone Nederlandse en Europse burgers waren en zijn tegen ingrijpen in het Midden-Oosten omdat het enige wat je bereikt is één stam of religie tijdelijk een overwicht geven over de ander. Zodra je weg bent, begint de onderlinge strijd weer van voren af aan.
    En dat "Amerika" is voor wat betreft de machtsspelletjes grotendeels hetzelfde als "de financiële markten", en de financiële markten zijn oor een groot deel in handen van de Joden.
 
En een week later komt Grunberg ook bij dit thema terecht (de Volkskrant, 02-05-2015, column door Arnon Grunberg):
  Machtshonger

Verleden week sprak ik in Utrecht met Ewald Engelen en Harro Maas over met name de bankencrisis. Engelen suggereerde dat het de taak van de academicus is om de waarheid tegen de machtigen te zeggen. 'Speaking truth to power.' ...

Ewald Engelen is één van de weinigen die een beetje kritiek levert op het geloof van de kwaadaardige parasieten, het neoliberalisme, en is dom dat hij zich op enigerlei wijze inlaat met het kwaad. Beëlzebub heeft al eens eerder zijn banvloek over Engelen uitgesproken, en het idee dat er ergens iets veranderd kan worden aan Beëlzebub is grenzeloos naïef - dan zou het hele genenpatroon moeten wijzigen. Kijk maar:
  Zo behoort Ewald Engelen volgens een artikel van Rutger Bregman in De Correspondent tot de top-20 media-economen ...

Allemaal rabiate neoliberalen, die media-economen. Barbara Baarsma, Mathijs Bouman, Peter Verhaar, Marike Stellinga enzovoort. Allemaal van de soort: "Afrika is zo rijk omdat ze daar het minste belasting betalen". De term "econoom" betekent in het algemeen: "Te dom voor een echte studie en geil op geld" uitleg of detail .
  ... tot de top-20 media-economen. (Engelen is feitelijk geen econoom ...

Bedoeld als diepe belediging, natuurlijk.
  ... is feitelijk geen econoom, maar dat doet er niet toe.)

Ook zo'n mooie, hè ... Dit is de beroemde praeteritio uitleg of detail "Ik zou het eigenlijk niet willen zeggen maar ik moet toch even kwijt...". Al heel oud, dus, gezien de oud-Griekse naam ervoor. En ook al heel lang met grote minachting bekeken: "Wie zich tot die verlaagt ... ".
    Verder met de inleiding:
  Engelen suggereerde dat het de taak van de academicus is om de waarheid tegen de machtigen te zeggen.
    Hoe sympathiek deze uitspraak ook klinkt, er zitten problematische kantjes aan. ...

En hier de "Ik ben uw beste vriend maar moet u niet eens nodig dood ..."-truc uitleg of detail . Een specialisme van Grunberg.
   Maar dit was alleen inleiding - het zwart-maken van de "tegenpartij". Wat was nu dit keer de preek van Beëlzebub? "Aan de machtigen zitten geen problematische kantjes" sprak Beëlzebub tot zijn volgelingen ...
  Kennelijk heeft de academicus toegang tot waarheid, misschien wel exclusieve toegang,

Parbleu ... Het lef om de Waarheid van Beëlzebub te betwijfelen ...
    Oh ja, en als decoratie ook nog een fraaie stropop, wnat Engelen heeft noiets gezegd over "exclusiviteit". Ook trouwens weer "zwart-wit maken".
    En dan tenslotte het zelfportret:
  Dat is het probleem van alle revoluties ... achter het ideaal gaat alleszins begrijpelijke machtshonger schuil.

Dat is het probleem van alle strevingen van Beëlzebub en zijn soortgenoten: achter alles gaat onbegrijpelijke machts- en geldhonger schuil.
    Wat is die holocaust, die dezer dagen weer zo effectief uitgevent wordt om ontmaskering van Beëlzebub te voorkomen, toch uitermate begrijpelijk.

Waarna we weer een stukje culturele achtergrond krijgen (de Volkskrant, 25-04-2015, column door Arnon Grunberg):
  Intermezzo

Mijn ouders zijn niet in Nederland geboren en zijn er niet begraven, hun kinderen leven niet meer in Nederland en zullen er evenmin worden begraven ...

Of zoals afgekort in de kop van de webversie:
  De geschiedenis van mijn familie in Nederland was een intermezzo

Een herhaling met wat aanvulling van/bij de eerdere bijdrage die ging over het begravern worden ergens in Oost-Europa.

En omdat een verblijf in een land slechts een intermezzo is, moet je dus je moeite moetsteken in zaken die makkelijk mee kan nemen zoals geld en schilderijen, en vandaar dat de Joden, over de 8000 jaar heen, zo'n diepe liefde hebben ontwikkeld voor de financiële wereld (de Volkskrant, 06-05-2015, column door Arnon Grunberg):
  Verontwaardigd

... de Financial Times schrijft Mohamed A. El-Erian, economisch adviseur bij verzekeringsmaatschappij Allianz en voorzitter van Obama's Global Development Council, dat of Labour nu wint of de Tories het onwaarschijnlijk is dat het land uit de EU treedt. ...
    Londen is een van de belangrijkste financiële centra ter wereld. Hoe zal de volgende Britse regering de bankenindustrie reguleren?    ...
    Het belangrijkste effect van de verontwaardiging over de bankenwereld is dat wij steeds meer beroepsverontwaardigden hebben. ...

Oftewel: voorzie je het anb zoijn context, dan is ook dezze zaak allemaal uiterst simpel. Zo simple, dat men het verboden heeft, als "antisemitisme".

En weer terug naar het verband met cultuur (de Volkskrant, 15-05-2015, column door Arnon Grunberg):
  Denkbeeldige gemeenschap

De historicus Yuval Noah Harari sprak zaterdag in een interview door Hendrik Spiering in NRC Handelsblad over de 'imagined community', oftewel de denkbeeldige gemeenschap.
    Volgens Harari is het wezenlijke verschil tussen mens en dier dat de mens, dankzij die imaginaire gemeenschappen, massa's kan mobiliseren die allemaal aan dezelfde opdracht werken. Geen chimpansee zal bereid zijn een banaan op te geven in ruil voor de belofte dat hij na zijn dood in de chimpanseehemel komt, aldus Harari.    ...

De Joodse historicus Yuval Noah Harari sprak: "Andere volken hebben geen gemeenschap of cultuur. Er betsaat alleen de Joodse gemeenschap of cultuur. Jahweh heeft het zlef gezged: De Joden zijn het uitverkoren volk. daarom rienzenwij roind te midden van die volkone, en parsisteren op hen, wnat zij zijn ondermense en alleen goed om ons te ondehouden".
    En Arnon en de overige Joden zagen dat het Goed was ...
    Overigens doen mensapen wel degelijk aan verdeling van voedsel. Joden niet. Die doen niet aan verdelen: rijk is rijk en arm is arm. "Ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste" en "Winner takes all".
  Daarom dient de mens veilige afstand te bewaren tot het concept van de gemeenschap, hij dient zich zo soepel mogelijk door diverse denkbeeldige gemeenschappen heen te bewegen.

Ongelofelijk. Daar staat het bijna volledig: weg met de residente cultuur en leve het nomadisme. Dat "bewegen door" is het rondtrekken van beparasiteerde gemeenschap naar beparasiteerde gemeenschap.
    Waarom was het vinden van de oorzaak van die holocaust toch ooit een probleem? Het is absoluut geen probleem.  8000 jaar geleden heersten De Geldwisselaars in de Tempel, oh nee, het laatste bericht was 2000 jaar, maar dus in ieder geval er vóór de holocaust, en erna zie je precies heztelfde. Wat is er dan logischer om te veronderstellen dat het er ook was in de aanloop naar die holocuast, en de oorzaak is an die holocaust.
   In ieder geval laten deze woorden op zichzlef al genoeg zien om een reactie als een holocaust volkomen te beirjpen.

En de bekentenissen gaan maar door (de Volkskrant, 08-06-2015, column door Arnon Grunberg):
  Missen

Vandaag is mijn moeder jarig, ze zou 88 zijn geworden. ...
    Soms vraag ik me af of mijn moeder zou willen dat ik haar meer mis, of dat ze juist trots op me zou zijn omdat ik zo ben: hard, onverzettelijk en onthecht. Een mentale sluipschutter, volledig getraind op het volbrengen van de missie.

Die missie kennen we dus inmiddels. Meegenomen is die erkenning dat hij een sluipschutter is. Een pion functionerend in het legioen. Oftewel: de vorige holocaust is inmiddels onderbouwd. Grunberg is nu de volgende aan het rechtvaardigen.

Ook zo'n aardi iets: het opstoken van oorlog door de Joden. Het wordt altijd georpen dat degene die zoiets beweren aan "Protcolllen van Zion"-achtige complottheorieën doen. Wat is dit dan? (de Volkskrant, 09-06-2015, column door Arnon Grunberg):
  Stervensbereid

Zaterdagmiddag tijdens een door Nexus georganiseerde discussie over Europa vertelde de historicus Philipp Blom over een bezoek aan een Duitse school. Hij had gevraagd: 'Wie meldt zich aan als vrijwilliger als Merkel zegt: we gaan naar Oekraïne?' Men had hem schaapachtig aangekeken ...
    Waarvoor ben je bereid te sterven?    ...
    Hoe dan ook, de tijd dat we het sneuvelen aan beroepsmilitairen konden overlaten loopt langzaam ten einde.

Waarom Oekraïne? Dat is net in handen gekomen van de Jood Porosjenko met steun van de Jood Soros-Schwartz.

En nog meer dreigen met geweld. Bijvoorbeeld de bezetting van Zuid- en Oost-Europese troepen van Noordwest-Europa, zodra Noordwest-Europa niet meer mensen te bloeden voor de rest van Europa. of gewoon het steunen van de Joodse oligarchen in fascistisch West-Oekraïne tegen de residenten van Oost-Oekraïne en Rusland.

Binnen Europa is het voornaamste machtsmiddel van de Joden het Europese Imperium, eufemistisch aangeduid als de Europese Unie. Doel van dat Imperium? hetzlefde als van na;loleon en Hitler, maar nu onder leiding van de financiéle markten oftewel de Joden - althans: minimaal de helft. Dus alles op die EU gezet (de Volkskrant, 10-06-2015, column door Arnon Grunberg):
  Blijven plukken

Tijdens de bijeenkomst van de G7 in het Beierse kasteel Elmau waarschuwde Obama voor een Grexit. Al eerder had de econoom Paul Krugman geschreven dat Europa zich slaapwandelend naar de afgrond begeeft. ...
    Als Europese leiders zich echter minder hadden laten leiden door de sentimenten van het eigen volk en wat oplossingsgerichter hadden gedacht was ...

Paul Krugman: Joods. "Oplossingsgericht": het storten van tientallen miljarden van de burgers richting de financiële markten en de daar dominerende Joodse oligarchen (euro, ESM, enzovoort)

Dan aandacht voor wat er gebeurt als iemand een opmerking maakt die substantieel knaagt aan de Joodse invloeds- en machtsposities (de Volkskrant, 12-06-2015, column door Arnon Grunberg):
  Schuld

Hoe groot mag de financiële sector, dat wil zeggen de banken, zijn? (In Nederland is de financiële sector 278 procent van het bbp.) Volgens de econoom Dirk Bezemer, in een artikel van Jonathan Witteman woensdag in de Volkskrant, vergiftigt een te grote financiële sector de economie. ...

Een niet-Joodse opmerking, dus. Joden zullen het opvatten als een anti-Joodse opmerking want in hun hoofden is 'financiële sector' hetzelfde als "hun sector" - ook al is het slechts ten dele zo. Dus krijg je reacties van literatoren die verder geen direct belang hebben bij financiële sectoren maar wel Jood zijn.
    Nu is het lastig zo'n opmerking direct te bestrijden, omdat iedereen kan zien dat hij waar is. En er zijn genoeg voorbeelden uit de geschiedenis: maatschappijen met financiële waterhoofden gaan snel ten onder. Dus wat doe je als Joodse literator: je laat er de ook voor een belangrijk deel Joodse retorica-trucendoos op los. De eerste kreeg op de website ook de eer om de kop te mogen vormen:
  Een schuldenvrije maatschappij is niet ideaal

Een klassieke stroman of stropop uitleg of detail : je valt iets aan dat iemand niet gezegd heeft. Hier tevens weer een "zwart-wit maken" uitleg of detail .
  ... het door de overheid aangemoedigde bijgeloof dat sparen goed is ...

Tja ...Van spaargeld kan Shylock niet leven - alleen van schulden wnat daarop; kan hij woekerrenetes leggen.
  ... het door de overheid aangemoedigde bijgeloof ... en een eigen huis nog beter.

En dit is een nog grotere gotspe in de Joodse denkwereld: een huis heeft geen wielen. Of in Grunberg's woorden: een huis heeft vierkante wielen. En als het dan ook nog een eigen huis is, dan zijn die wielen zo vierkant en puntig dat je geen millimater van je plaats komt ... En dat is hartstikke fout. Want de goede manier was dit:

De Joodse manier van leven.
    Let overigens ook op het gebruik van de term 'overheid'... Dit is duidelijk de grote boeman die achter dit soort afwijkingen van de Joodse visie zit. Overheid = FOUT!. Overheid = niet-Joods!. Overheid = organisatie/-staat/-veiligheid/-bescherming/-antiparasitisme/-niet-Joods. Zie (de Volkskrant, 13-06-2015, column door Arnon Grunberg):
  Defensietolk
 
... Hier en daar een individu redden uit de klauwen van de staat ...

En (de Volkskrant, 17-06-2015, column door Arnon Grunberg):
  Repressie

...    Een betere samenleving? Iets minder repressie van de overheid ...

Wat dan wel een ideale maatschappij is? Een maatschappij geregeerd door Goldman Sachs, Lehman Brothers, Solomon Brothers enzovoort. Dixit Grunberg, gedurende al meerdere jaren op de voorpagina van de Volkskrant.

Naast het probleem van de Joodse visie op zich vormt, is er natuurlijk een tweede cruciale factor, mede gezien het feit dat ze numeriek maar een zeer kleine groep vormen: hoe wordt die visie doorgegeven. Overigens: die numerieke verhouding is dusdanig dat als je de bevolking van Nederland zou terugschalen naar 100 personen, er geen Joden in Nederland wonen.
   De methode van verspreiding, formeel geheten de "vector", is dus inderdaad cruciaal. Die methode berust op een simple geegven: collobratie: de leite hoopt van de grte maatschappelijke tweedeling die iegen is aan de Joodse visie een graantje te kunnen meepikken. Meepikken als in kraaien, raven, sprinkhanen:

Hier is die methode in expliciete werking (de Volkskrant, 20-06-2015, column door Arnon Grunberg):
  Absurd

Recentelijk dineerde ik met wat rechters. Zij bevestigden dat maatschappelijke en politieke druk ertoe hadden geleid dat rechters steeds zwaarder straffen. ... 
    Mocht de mensheid over twee eeuwen nog bestaan, dan zal ons strafrecht barbaars worden genoemd.

He effect van deze collaboratie tussen Joods-visionairen en bestuurlijke elite oplevert voor wat betreft het algehele beeld van de positie van de juristerij, zie hier uitleg of detail . De juristerij is er voor de gekleurde immirganten, en tegen de gewone blanke Nederlander. En omdat die gekleurde immigranten zwaar oververtegenwoordigd is in de criminaliteit uitleg of detail , moet het bestraffen van criminaliteit het liefst afgeschaft worden (Ja: zwart-wit maken kunnen wij ook).
    Of je kan het voor wat  betreft Grunberg ook zo zien: de ene groep criminelen is solidair met de andere. Maar dat is het vermoedelijk toch noiet. Het ligt vermoedelijk zo: de ene groep migranten is solidair met de andere vanuit de ideologische steun aan het begrip "migratie".
    Maar die collaborerende elite ... Die krijgt de Pol Pot-behandeling, mocht het dat soort stadium bereiken

Bij Grunberg draait ondertussen het Joodse motortje unverfroren door (de Volkskrant, 24-06-2015, column door Arnon Grunberg):
  Democratie

...    Niet te weinig, maar te veel democratie heeft bijgedragen aan de Griekse crisis. Democratische meerderheden kunnen namelijk desastreuze beslissingen nemen.    ...

De Griekse crisis is veroorzaakt door het uitlenen door West-Europese elite (bankiers) zonder enige democratie aan Griekse elite zonder enige democratie (bankiers) van honderden miljarden, waarna de EU-elite heeft besloten dat deze schulden overgeheveld moesten worden naar de burgers uitleg of detail , vanzelfsprekend zonder inspraak van de burgers dus ook zonder enige democratie. Dit om te voorkomen dat de elite geld zou kwijtraken.
    Grunberg zegt dat dit allemaal het gevolg is van de democratie - de wil van de burgers. Omdat ook Grunberg wil dat de rijken hun door speculatie verloren geld terugkrijgen van de burgers.
    Wat ons brengt tot een pastiche van de uitspraak van Grunberg: Niet te veel holocaust, maar te weinig holocaust heeft bijdragen aan het huidige neoliberalisme.

Dan, ter verduideling van het verband tussen "er is te veel democratie" en het ploertige en plunderende neoliberalisme (de Volkskrant, 26-06-2015, column door Arnon Grunberg):
  Thuiszitters

Het woord 'labbekakken' overschaduwde het interview met de 'rechtse marxist' Hans de Boer door Frénk van der Linden en Pieter Webeling, woensdag in de Volkskrant. ...

Dat 'rechtse marxist' van die VNO-NCW voorzitter is nog waar ook, want al dit soort rechtse ploerten gelooft maar in één ding: geld.
  Zijn opvatting dat uitkeringsgerechtigden aan het werk moeten, zal vrees ik door veel mensen worden gedeeld.

Twee leugens: ten eerste wordt die opvatting alleen door vele mensen in de topderde gedeeld, en de rest niet, en tweede, mede volgende uit de eerste leugen, 'vreest' Grunberg dit niet: als het zo zou zijn, is hij er blij mee.
  Als libertijn zou ik zeggen dat het garanderen van het eigendomsrecht de primaire taak van de overheid is.

Behalve het recht op de vruchten van de arbeid van de werkenden, die mogen vrijelijk gestolen worden. Want met die gestolen vruchten worden de bankrekeningen van de rijken gevuld, waaronder zeer onevenredig veel Joden. En denk ook aan al die schilderijen ...
  Een rechtvaardiging voor het sociale stelsel is dat het op elegante wijze revolutionaire tendensen voorkomt, waardoor het eigendomsrecht effectiever gegarandeerd kan worden.

Het sociale stelsel is er gekomen uitsluitend en alleen vanwege de dreiging van een communistische (kiezers-) opstand onder de werkenden uitleg of detail , zoals de gang van zaken na de val van het communisme bewijst: men begon onmiddellijk als een bezetene te graaien en plunderen. Met bijvoorbeeld de hulp van dit soort organisatievormen:
  Maar gaan thuiszitters zich dan niet vervelen? Bedrijven als Novartis of Pfizer zullen met medicijnen komen die de sensatie van verveling verminderen en misschien zelfs voor betekenis en zingeving kunnen zorgen.

Tja ... De werkende wordt er door de ploerten uitgezet, en daarna verdoofd door ze aan de drugs te brengen ...

Tussendoor, ter ondersteuning voor de aandacht gegeven aan A. Grunberg in deze verzameling deze bron (de Volkskrant, 26-06-2015, tv-recensie, door Gidi Heesakkers):
  Schijnwereld

...    In De meesterwerken, het VARA-programma waarin Paul Witteman elke donderdag met een bekendheid bespreekt wat de hoogtepunten zijn in de kunst en cultuur, was op hetzelfde moment Arnon Grunberg te gast. De schrijver noemde onder anderen kunstenares Marina Abramovic als grote favoriet.

Oeverigens staat bij alles waar Geert Wilders ter sprkae komt in wat voor hoedigheid dan ook, strenge waarschuwingen over de infaamheid van de betreffende persoon. De infaamheid van A. Grunberg blijft natuurlijk volkomen onopgemerkt. Natuurlijk. Omdat die lieden die dit allemaal oppenen, zoals hier de o zo schattige en talentvolle (dixit de hoofdredactuer) Gidi Heesakkers net zo infaam persoon is. Oh nee: infame opvattingen heeft.
    Overigens: die Marina Abramovic ... ? Is dat niet niet oplichtster die zichzelf als persoon tentoonstelt, en dat dan kunst noemt ...? Typisch ziekelijk Grunberg ...
    Overigens 2: Hij is hier dus lid van een zeer select gezelschap.

Grunberg zelf komt weer terug op de democratie (de Volkskrant, 29-06-2015, column door Arnon Grunberg)
  Democratisch

    'Referendum over een illusie', kopte de Süddeutsche Zeitung over het voornemen van de Griekse premier Tsipras om een referendum te organiseren over het reddingsplan en tegelijkertijd een negatief stemadvies af te geven voor dat reddingsplan.    ...

De hele elite is dan ook heftig tegen dit referendum. Eigenlijk: tegen elk referendum.
  Natuurlijk zijn Merkel en haar bondgenoten medeverantwoordelijk voor deze Griekse regering, die gekozen kon worden omdat Griekenland gedwongen werd tot een economisch beleid dat voor de Griekse burger neerkwam op een strafcampagne. Tegelijkertijd is het evident dat de democratisch gekozen Griekse regering incompetent is.

Natuurlijk is het evident dat de ongekozen EU-leiders incompetent zijn, door de schuld gemakt door de banken, de rijken, over te hevelen naar de burgers.
  Nemen niet gekozen technocraten betere beslissingen dan democratisch gekozen bestuurders? Ik twijfel. Vooralsnog rent de eurozone op democratische wijze richting afgrond.
    Maar als we in de afgrond liggen, dan kunnen we tegen elkaar zeggen: 'Het volk heeft het zo gewild'.

Het is volkomen helder: als de keuze is tussen "democratie" en "Europees Imperium", kiest Grunberg voor "Europees Imperium". Waarop deze redactie bij de keuze tussen ophangen of vierendelen voor EU-leiders en Grunberg toch uiteindelijk maar kiest voor ophangen. Vierendelen is zo bloederig ...

Een apart ding aan Grunberg is dat hij zo nu en dan open en bloot zijn Joodse gestoordheden in de opnebaarheid brengt (de Volkskrant, 18-07-2015, column door Arnon Grunberg):
  Zonderling

De onlangs overleden dichter Rogi Wieg ... Mijn moeder nodigde de zonderling uit voor de lunch. ...
    Kort daarop drong het tot me door dat de wereld jacht maakt op de zonderling. Dat leek me onaangenaam. Hoewel je een wilsbesluit nooit moet overschatten, besloot ik roofdier te worden. Een lief roofdier, dat wel. Een vriendelijke steppewolf.

Verklaar jezefl met je roofdieren-mentaliteit tot zonderling, en je hebt een mooi excuus om roofdier te zijn. En om de goedgelovigen nog meer zand in de ogen te strooien, noem je jezelf een "een vriendelijk roofdier". De herten die net met de nodige moeite hun eten hebben verzameld weten wel beter ...
    En toen sloegen de herten terug en dat noem je dan een "holocaust" - als roofdier ...

Misshcien naar aanleiding van vorige uitbarsting is er vermoedelijk aan de medicatie gesleuteld (Grunberg heeft zlef geopenbaard onder behandeling te zijn), want er zijn nu langere tussenpozen tussen zijn bijdrages. Maar hier weer een stukje "hogere economie" (de Volkskrant, 28-07-2015, column door Arnon Grunberg):
  'MIT-gang'

Paul Krugman schreef in The New York Times over het verdwijnen van de 'Chicago-boys' en de opkomst van de 'MIT-gang'. ...

Bla bla bla ... En dan ineens, zonder zichtbare aanleiding of overgang:
  Draghi is Italiaan. Belangrijker is allicht dat hij MIT-econoom is, waarmee geïllustreerd is dat het belang van de natiestaat wordt overschat. Wie werkelijk naar kennis streeft, laat zich niets aan landsgrenzen gelegen liggen.

Het verband tussen landsgrenzen en kennis is dat van tang en varken. Wat wel ergens op slaat, is landsgrenzen en roofdierschap.
    Maar het gaat om dit:
  De Chicago-boys zijn economen die veelal gestudeerd hebben aan de University of Chicago en die beïnvloed zijn door Nobelprijswinnaar Milton Friedman. Overigens had Friedman vaak gelijk.

Het verspreiden van de boodschap van Friedman. Waarvoor geldt (de Volkskrant, 29-07-2015, ingezonden brief van Daniël de Veer, student sociologie, Utrecht):
  Friedmans ongelijk

In de Voetnoot van 28 juli heeft Arnon Grunberg het over de ondergang van de Chicago Boys. Een groep economen uit Chicago die het gedachtengoed van Milton Friedman volgde. Hij stelt dat Friedman meestal gelijk had betreffende zijn ideeën over een ongebreidelde vrije markt en minimale overheidsinmenging.
    De geschiedenis wijst anders uit. Chili, Argentinië, Bolivia, Rusland zijn voorbeelden van landen die in een diepe crises zijn terechtgekomen door de adviezen van Friedman en zijn Chicago Boys op te volgen. De verzorgingsstaat werd afgeschaft, overheidsbedrijven geprivatiseerd, werkloosheid nam toe, met grote armoede als gevolg. De Irak-oorlog en de daaropvolgende mislukte wederopbouw vloeien eveneens voort uit de ideologie van de Chicago Boys.

De boodschap van Friedman is de boodschap van de Kwaadaardigheid. De boodschap van Shylock, Lucifer en Beëlzebub. Allemaal Joodse figuren.

Dan weer terug naar de Europese natiestaat: wat is het belangrijkste kenmerk daarvan? Dat is de democratie. In Amerika is dat een wassen neus, want daar gaat het om de degene die het best geld kan inzamelen bij de rijken - Amerika is een plutocratie. Daar regeert de financiële wereld. Wall Street. Goldman Sachs. Daar is Arnon Grunberg ontzettend voor: het regeren door Goldman Sachs. En dus (de Volkskrant, 30-07-2015, column door Arnon Grunberg):
  Ideaal

...Volgens Joschka Fischer, in de Süddeutsche Zeitung ...

Joschka Fischer uitleg of detail heeft een lange carriëre aan land- en volksverraad achter de rug en werkt nu voor de Joodse propaganda-organisatie Project Syndicate uitleg of detail .
  Duitse macht, aldus Fischer, heeft anders dan Franse, Engelse of Amerikaanse macht nooit over een beschavingsideaal ('eine zivilisatorische Idee') beschikt dat meer was dan eigen macht.

Zoals gezegd: een gore landverrader. Zoals iedereen die zich met de Joodse cultuur verbindt. Maar het origineel ...:
  Een Europees Duitsland, dus verdere Europese integratie, lijkt mij ook de enige weg voorwaarts.

... is natuurlijk het ergst. Hoe erg? Zo erg:
  Dat de Europese burgers dit niet willen, soit.

Het Rijk van het Kwaad, zo erg. Die de mentaliteit zijn eigen cultuurgenoten ...
  Als het aan de meerderheid had gelegen was er nooit sprake geweest van welk beschavingsideaal dan ook.

... op de Europese burgers en dragers van de Europese beschaving projecteert.

De frequentie van alhier relevante bijdrages varieert sterkt. Het wekt de indruk alsof psychiaters voortdurend proberen de medicatie te optimaliseren, wat in het begin niet helemaal lukt. Of het brein doet het uit zichzelf bij wijze van zelfmedicatie. Hoe dan ook: nu binnen de periode van een week weet Grunberg een fraai drieluik te schilderen:

Als eerste over de manier waarop de soort als parasiet het imminiteitsyteeem van de gastheersoort uitschakelt (de Volkskrant, 03-08-2015, column door Arnon Grunberg):
  Menselijkheid

'Inmiddels hebben bijna alle Europese landen die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werden bezet hun collaboratie met het nazibewind erkend',...

Ho ho ... Dat is de mening van met de Joden collaborerende elites. Diegenen die hopen van het Joodse parastisme, dat normaliter eufemsitisch wordt aangeduid als "neoliberalisme", een graantje mee te pikken.
  '... hun collaboratie met het nazibewind erkend', schreven Abraham Cooper en Manfred Gerstenfeld vrijdag in NRC Handelsblad.  ...

En de Joden zelf, natuurlijk.
  '...Ze menen dat de Nederlandse regering haar excuses moet aanbieden voor het weinig heldhaftige gedrag van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de oorlog.    ...

Wacht eens even, niet zo snel: dan moeten eerst de Joden even excuus aanbieden voor hun weinig heldhaftige gedrag. In Nederland bijvoorbeeld via de Joodsche Raad van Asscher en Cohen. Iets dat sterk neigt naar collaboratie. En dan zouden Nederlanders zich het risico van de dood op de hals moeten halen voor Joden die zelf geen greintje verzet plegen ...?
    Een gotspe!
    Een Joodse gotspe!
    Maar Grunberg speelt het weer klaar: het wordt nog erger:
  Zeker, dat gedrag liet te wensen over, maar om daar nu excuses voor aan te bieden is nogal absurd. Beter zou het zijn om meer vluchtelingen op te nemen.

Nog absurder.

De tweede uit het drieluik. De economische kant Uit: De Volkskrant, 07-08-2015, column door Arnon Grunberg
  Kapitalisme

Verleden week schreef columnist David Brooks ...

Joods.
  ... in The New York Times

Joodse krant.
  ... over de vraag hoeveel hervormingen het kapitalisme nodig heeft om te overleven.
    Geen onderwerp schept zoveel verwarring als kapitalisme. De meeste mensen in mijn omgeving handelen als kapitalisten ...

De meeste Joden (zie aangehaalden hiervoor en erachter) handelen als kapitalisten.
  De antropoloog David Graeber ...

Joods.
   ... heeft in zijn boek over schulden uitgelegd dat de tegenstelling tussen markt en overheid oneigenlijk is. De overheid maakt de markt mogelijk.

Oftwel waar er geen overheid is, is er geen markt en dat is rabiate onzin leert één blik op geschiedenis en heden. Maar zo kom je op ...:
  Het grootste gevaar lijkt mij een door de staat gecontroleerd kapitalisme ...

... en waar kapitalisme een sine qua non is, moet kapitalisme altijd volkomen vrij:
  Kapitalisme is een vruchtbare vorm van anarchie. Het principe is uitstekend ...

En degene die denken dat het kapitalisme zaken te wensen overlaat:
  ... sommige mensen kunnen troost putten uit de gedachte dat het menselijk tekort eigenlijk het kapitalistisch tekort is.

.... moeten beseffen dat dit komt omdat het kapitalisme voor die zaken nog ingevoerd moet worden.

En in deel drie van het drieluik gaat het weer terug naar het verbale gif nodig om deze zaken ingevoerd te krijgen (de Volkskrant, 08-08-2015, column door Arnon Grunberg):
  Collectieve angst

...    Nu wordt de collectieve angst veeleer gesymboliseerd door de vluchteling, de moslim, Brussel, oftewel de EU.    ...

De vrije invoer van goedkope arbeidskrachten is namelijk de snelste weg naar de invoering van het Dickensiaanse en Shylockiaanse kapitalisme, hett het verzet daartegen moet zwartgemaakt worden. Eén methide waarvan is hewt bestempelen als "angst". Indien nodig volgt "angst voor de vreemde" of "xenofobie", en de verdere escalaties zijn "discriminatie", "racisme", "fascisme". Hitler!", "Holocaust!", "Anne Frank!".

Bij de meer intellectueel-beschouwelijke onder de vertegwooriudgers an dit geadchteh=goed is de olgende eiegsnchap oom redelijk populair: het cynisme (de Volkskrant, 18-08-2015, column door Arnon Grunberg):
  Blätter

'Vriendschap is ook dat mensen je de waarheid vertellen', zegt Sepp Blatter ...
    Zeker, de FIFA is verrot, Blatter is een boef, de romantiek van het betaalde voetbal is de romantiek van het geld. Er is echter zoveel verrotting op deze wereld dat het niet van cynisme maar van overlevingsdrift getuigt om de schoonheid van die verrotting te zien.

Zeker. In al die zes miljoen dode verrottende Joden is best wel schoonheid te zien ...

De drukke periodes zoals laatst dat drieluik worden dus afgewisseld met rustige - die (zelf-)medicatie vermoedelijk. De vorige was het einde van zo'n rustige periode, en meteen daarop dus weer een volgende (de Volkskrant, 19-08-2015, column door Arnon Grunberg):
  Open grenzen

Nog twee kanttekeningen bij de vluchtelingenproblematiek. Zij die voor open grenzen zijn, wordt vaak verweten niet realistisch te zijn. ...

Een simpele versie van de kwaadaardigheid: het is precies andersom: de tegenstanders van open grenzen wordt verweten niet realistisch te zijn, want "Je kunt ze niet tegenhouden". Honderduizendvoudig herhaald in eindeloos veel varianten. Hier is er eentje:
  Wie denkt dat prikkeldraad de oplossing is, onderschat de kracht van oorlogen of denkt dat oorlogen zullen uitsterven. Naïef.

Geinig, hè ...
    Ook al omdat het weer zo snel ontkracht is met die uiterst simeple aanpak: de omkering:
  Wie denkt dat een volksverhuizing de oplossing is, onderschat de kracht van oorlogen of denkt dat oorlogen zullen uitsterven. Naïef.

Kijk ... Dat staat, met de geschiedenis in de hand, meteen weer een stuk realistischer ...  
    De gestoorde geest van de werkelijkheid geen last. Die tettert gewoon door volgens de regels van zijn boekje
 
  De strijd voor open grenzen zou een linkse strijd zijn. Onzin, elke rechtgeaarde kapitalist zou moeten streven naar vrij verkeer van mensen en goederen op mondiaal niveau.

Klopt als een bus: migratie en alle andere vormen van nomadisme zijn zo neoliberaal als de pest. Allemaal vormen van parasitisme. De immigratie is de facto dan ook onder alle rechtse en rechts-gedominerde kabinatten rolijk doorgegdaan. dat kan ook moeilijk anders, wnat een linkse regering is er in menseheugnis niet geweest in Nederland, en dat er sprake is van massa-immigratie is olkomen heledetr: alle grote steden zijn al voor de helft bezet en aan het verruïneren met sis-verboden, zwembadpasjes, en no go areas. De relatie tussen kapitalisme en vrije immigratie is: "Kwaad volk naar goed volk gooien zodat goed geld naar kwaad geld gaat".
    De Oudtestamentiër teteert rustig door vanuit de Tempel
  De allocatie van schaarse goederen - een verblijfsvergunning is een schaars goed - moet niet worden overgelaten aan de overheid, maar zou door de markt moeten worden geregeld. Dat de overheid bepaalt wie binnen mag, is net zoiets als dat de overheid bepaalt wie brood mag kopen.

Oftewel: "Er is doodgewoon absoluut niets dat door de overheid geregeld zou moeten worden".
  Het huidige asielbeleid is een typisch voorbeeld van planeconomie en planeconomie is een grote vijand van de mensheid.

Het staat er al bijna: overheid is planeconomie, en planeconomie is, weet iedereen: communisme. Arnon is er bijna: "Overheid is communisme".

En de Joodse cultuur is barbarij.

Echt, echt, echt ... Het voorgaande was geschreven voor de publicatie van Arnon's eropvolgende column (de Volkskrant, 20-08-2015, column door Arnon Grunberg):
  Barbaren

Steeds weer duikt de westerse beschaving op, in artikelen, essays en brieven, zonder dat duidelijk wordt wat er precies mee wordt bedoeld. Noch wordt uitgelegd waar die beschaving ophoudt, in Servië of toch maar Slovenië, en waar zij precies vandaan komt.    ...

Tezamen met die titel weet je al waar dit naar toe gaat: de cultuur van door ezeltjes getrokken huifkarren is gelijk aan die van maanreizen - de theorie van soortgenoot Claude Lévi-Strauss uitleg of detail .
  Wel wordt vaak de indruk gewekt dat wij onze beschaving met z'n allen hebben gecreëerd, alsof wij westerlingen allemaal kleine Erasmussen en Voltaires zijn.

Wat een verbeelding: Arnon's Joodse cultuur is op geen enkele manier westers, maar Midden-Oosten's. Inclusief de neiging tot, zeg maar de obsessie voor, rondtrekken. Plus besnijdnis, eetrituelen, een jammerende godsdienst, enzovoort.
  Het spreken over de westerse beschaving verhult ironisch genoeg vaak een lichte of niet zo lichte vreemdelingenhaat; de ander, de moslim, de zwarte, is uiteraard geen kleine Erasmus of Voltaire.

Kijk, de vinger op de zere plek: de culturele nederlaag .
    Tja ...
    Sneu ...
  Tijdens het op de borst roffelen vergeet men echter dat andere beschavingen wellicht net zo veel bestaansrecht hebben ...

Ja hoor, ze mogen bestaan wat ze willen. Maar waarom willen ze dan toch allemaal naar het westen ...? Terwijl ze allemaal instantaan afgemaakt zullen worden ... :
  ... en dat onze westerse beschaving stiekem niet zo heel voortreffelijk is. Robespierre was bijvoorbeeld een product van deze beschaving.

... door Robespierre.
    En dan komt de coda:
  Wie naar werkelijke beschaving streeft, zou om te beginnen de barbaar in zichzelf moeten ontdekken.

En inderdaad, maar dat hadden we dus net al geconstateerd: Joden zijn barbaren.

Maar het kan ook wel doodgewoon zo zijn dat ze helemaal niet  naar beschaving streven, maar gewoon met hun karren met ronde wielen rond willen rijden en stelen van de landbouwers.

Een reden vooor een chronologische versie van het schrijfwerk van Grunberg is het weergeven van het verloop erin. Dit ter demonstratie van een door deze redactie geformuleerde regel: politieke-correctheid wordt steeds erger uitleg of detail . Wat natuurlijk ook geldt voort soortgelijke denkafwijkingen waaronder dus het (seculiere) Judaïsme van Grunberg.
    Wat op dit moment nog eens uitbelicht wordt door de volgende bijdrage, slechts vier dagen na de vorige. En een aanzienlijk stap op het pad dat Grunberg volgt (de Volkskrant, 24-08-2015, column door Arnon Grunberg):
  Beschaving

Altijd als ik de woorden 'westerse cultuur' of 'westerse beschaving' lees, moet ik even aan de Führer denken. De Führer was een groot liefhebber van opera en van Wagner ...
    Feitelijk is Nederlandse kunstsubsidie een erfenis van de Duitse bezetting. Kan Toneelgroep Amsterdam niet in de programmaboekjes zetten: 'Deze voorstelling kon mede tot stand komen dankzij de Führer.'
    Als Jood én Duitser ...

Dat 'Duitser' is natuurlijk onzin (natiestaten zijn onzin volgens Grunberg en lokale cultuur al helemaal), maar het is fijn om vol uitgeschreven te zien hoe Grunberg zijn achterland ziet: dat van een Jood.
  ... zeg ik: natuurlijk, de Führer had zo zijn fouten, maar al met al was hij een typisch product van de westerse beschaving.  

Waarop een hartelijk dank moet volgen richting het van Grunberg, want dat was deze redactie ontgaan: Hitler is als verspreider van Absolute Waarheid en als verlosser van zijn Verloren Volk natuurlijk een raszuivere Jood. Cultureel gezien.
  Zoals bekend is de Führer er niet meer, maar gelukkig is nu de westerse beschaving onze Führer.

Wat dus is:
  Zoals bekend is de Führer er niet meer, maar gelukkig zijn er nog steeds de Joden en hun cultuur als Leiders van Barbarij.

Heil Grunberg!

En in minder verhulde vorm want veel minder woorden ziet dat er zo uit (de Volkskrant, 28-08-2015, column door Arnon Grunberg):
  Hervormen

...    Wat is beschaving? Alles boven een miljoen euro netto per jaar. Alles daaronder, ja wat is het?

Nou, kan het duidelijker: Grunberg verkonmdigt hier hwt ware Joodse geloof. Het ge;loof van De Geldwisslelaars in de Tmepel. Het niege waar deze leiden in geloven, si het Geld, of "De Macht van het Geld" zo u wilt.

Mammon. Beëlzebub. Lucifer.

Het Joodse dneken is De Kwwaadaardigheid op aarde.

Althans: het staat zo ver vooraan in de rij dat de eerstvolgende moeilijk zichtbaar is.

En met een zondag ertussen, gooit Grunberg er meteen nog een klaroenstoot achtreraan (de Volkskrant, 07-09-2015, column door Arnon Grunberg)
  Untermensch

Nu Europa in de greep is van de vluchtelingenproblematiek is het goed om Casablanca, met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman, te bekijken.    ...
    En er is ook nu een ideologische kwestie. Wat voor Europa willen we? Een blank en zogenaamd puur christelijk Europa  ...

Of dus doodgewoon: een Europa van 1945-1970. Of:
  ... of een Europa waar het concept van de Untermensch niet wordt getolereerd?

Waar komt dát woord ineens vandaan. Het is tot nu door niemand genoemd en voor zover bekend heeft niemand eraan gedacht. Waar komt het dus vandaan? Antwoord: uit de geest van A. Grunberg. En hoe komt het in de geest van A. Grunberg? Antwoord: Dat is een retorische vraag, want A. Grunberg is een Jood. En tot de kern van de Joodse cultuur behoort het begrip "Uitverkoren Volk". De Joden, dus. De Übermenschen, dus. En de rest: de Untermenschen. Daar komt het woord plosteling vandaan: uit A. Grunberg´s Joodse geest.
    Wie bedoelt A. Grunberg met "Untermenschen"? Antwoord:, uit het negatieve: niet de blanke Europeanen want dan zou het  begrip door anderen dan blanke Europeanen. A. Grunberg doelt met "Untermenschen" dus de niet-blanke Europeanen. De gekleurde "Europeanen". Moslims en negers.
    Grappig is dat: zonder dt iemand dit gedaan heeft introduceert A. Grunberg de term "Untermenschen" voor moslims en negers.
    Dit natuurlijk met een reden: A. Grunberg introduceert de term "Untermenschen" voor moslims en negers ten einde de blanke Europeanen te kunnen beschuldigen van het gebruik van de term "Untermenschen" voor moslims en negers:
  Wat voor Europa willen we? Een blank en zogenaamd puur christelijk Europa ... of een Europa waar het concept van de Untermensch niet wordt getolereerd?

En:
  Op het vliegveld van Casablanca zegt de antifascist Victor Laszlo: 'This time I know our side will win.'
    Ik zeg het Laszlo na: dit keer zal onze kant winnen.

Oftewel: A. Grunberg schaart zich aan de kant van de moslims en de negers. In een strijd tegen de blanke en al dan niet christelijke Europeanen. Die zij met z'n allen willen doen ten ondergaan - want doen verliezen in een strijd. Kortom: A. Grunberg verklaart in het openbaar deel uit te maken van een actief streven om de blanke Europaenen uit Europa te verdrijven, of althans: te onderwerpen.

Dit klopt volkomen met het idee van de Joodse cultuur, het nomadisme, dat altijd zal willen en proberen de residente, de blanke Europese cultuur te onderwerpen. Alle woorden en standpunten van Joden wijzen daarop uitleg of detail .

Hoezo holocaust erg? A. Grunberg fantaseert er openlijk over ...

Maar er is dus nog een aspect hierin: wat Joden en gekleurde immigranten mogen, mogen de blanke Europeanen ook. Dus hierbij geeft A. Grunberg toestemming voor de start van een campagne van de blanke Europeanen, al dan niet christelijk, tegen de Joden en gekleurde immigranten. Met hetzelfde doel als de campagne van de Joden en gekleurde immigranten heeft: het verdwijnen van de andere partij uit Europa.

De eropvolgende dag gaat A. Grunberg meteen verder met de concrete uitvoering van zijn verdrijvingsplan (de Volkskrant, 08-09-2015, column door Arnon Grunberg):
  Nummers

Op zaterdag stond in The New York Times een artikel over vluchtelingen in Europa met de kop: 'Behandeling van migranten roept herinneringen op aan Europa's donkerste tijd.'    ...

De personele bezetting van The New York Times is voor een groot deel Joods (Brooks, Cohen, Friedman, Klugman, enzovoort), en de cultuur van de inhoud is dat volledig - ook wel aangeduid als "The Jew York Times" uitleg of detail . De Joodse boodschap vanuit Amerika is, doorgegeven door de Jood A. Grunberg:
  Vanwege de holocaust aangerecht door de blanken moeten de blanken uit Europa verdwijnen en vervangen worden door Joden en gekleurden

Een soort Joodse staat dus. Net is in die andere Joodse staat: met de Joden als uitverkoren volk, en de rest als Untermenschen. Oftewel:
  Het Joodse denken is Judeofascisme en Judeoracisme

De strijd tegen het Judeo-racisme en -fascisme is essentieel voor het voortbestaan van de mensheid, en rechtvaardigt de inzet van alle mogelijke middelen.  En volgende A. Grunberg (07-09-2015) ...:
  Verder leert Casablanca ons dat om mensenlevens te redden je het niet nauw moet nemen met de wet.

... houdt 'alle mogelijke middelen' ook middelen in die voorbijgaan aan de huidige wet.

Op welk punt je zou kunnen denken dat dit een waardig punt was om de zaak af te sluiten. Dat zou ook (grotendeels) zo zijn, als het puur om de origine van de standpunten ging. Er zijn echter nog minstens twee punten van belang: het terrein waarop het verspreid is, en  de manier waarop die standpunten onder een weinig tot nietsvermoedende bevolking worden verspreid. De "semantische vector". Dus vervolgen we het onderzoek naar hoe dit gaat.

In de volgende gaat het verspreidingsterrein weer wat verder (de Volkskrant, 15-09-2015, column door Arnon Grunberg):
  Kolonialisme

...    Het eindspel in het Midden-Oosten gaat over het wijzigen van grenzen, die na de Eerste Wereldoorlog willekeurig zijn getrokken.
    Een deel van de vluchtelingenproblematiek waarmee Europa wordt geconfronteerd is te wijten aan het westerse kolonialisme in 1918. En daarna uiteraard.

En het westers kolonialisme is een gevolg van het westerse superioriteitsdenken, welk westerse superioriteitsdenken het gevolg is van het bestaan van superioriteitsdenken, welk bestaan van superioriteitsdenken weer een gevolg is van het ontdekken en codificeren daarvan door de Joden. Dus de vluchtelingenproblematiek is het gevolg van de cultuur van de Joden. Afgekort: vluchtelingenproblematiek is de schuld van de Joden. Volgende A. Grunberg.

De volgende vorm van "kolonialisme" heeft Grunberg ineens een ander oordeel over (de Volkskrant, 28-09-2015, column door Arnon Grunberg
  Beloofde land

...  de meeste Amerikanen zien hun land gelukkig nog steeds als immigratieland. Stiekem denken veel Amerikanen dat Amerika het beloofde land is en het beloofde land is altijd een immigratieland.    ...

Waarom ineens dit heel andere oordeel oer dit koloinialsime? Simpel: omdat dat een lkand is dat de Joden als een sachiukt immigratieland zien. En waar hun invloed inmiddels zo sterk is, dat je het, in ieder geval geopolitiek gezien, met een gerust hart een "Groot-Israël" kan nomen: de twee landen opereren op volstrekt dezlefde mnair: verbaal met hondsbrutaliteit en fysiek met rücksichtslos geweld. De vraag is: welk land heeft Amerika nog niet gebombardeerd?
    Overigens: in dat 'Stiekem denken veel Amerikanen dat Amerika het beloofde land is' zitten al weer twee bijna hondsbrutale leugens: ten eerste denken ALLE Amerikanen dit (wie er ook maar de lichtste vorm van kritiek heeft, wordt meteen geëxcommuniceerd als zijnde "on-Amerikaans"), en ten tweede belijden ze dat geloof niet stiekem, maar met de meeste nadruk in de volle openbaarheid.
    En overigens nummer twee: Ameriak is geen immigratieland, maar "land met sterk gereguleerde immigratie". Je komt er alleen in met een "green card", en een "greencrad" krijg je alleen als je kan aantonen dat je in je levensonderhoud kan oorzine, dat wil geen: voldoende geld of opleiding hebt.
    Na welke leugens er dit volgt:

  Misschien moeten sommige Europeanen even wennen aan de gedachte dat ook zij in het beloofde land wonen.
   
Oftewel: "Omdat Amerika een restrictief immigratiebeleid voert, moet Europa zijn grenzen openzetten voor iedereen".
    Maar dit "Europese immigratiebeleid" heeft dan ook een heel andere doelstelling: het invoeren van ahcterlijke gekleurde immigranten, zodat de Europese landen de weg van hun allochtonewijken volgen: terug naar de barbarij van het Midden-Oosten en Afrika.
    En levert ook nog bewijs hiervan:
  Er is een rapport uitgekomen ...
    In buurten waar veel immigranten wonen is de criminaliteit lager dan in buurten waar overwegend autochtone Amerikanen wonen en werkloosheid is lager onder immigranten ...

Brullen van de lach. Splits dat 'autochtone Amerikanen' op in blanken en negers, bijna al die criminaliteit en werkloosheid ligt in die zwarte autochtone buurten tezamen met de latino's uitleg of detail . Kijk nog maar eens naar dit:

  Immigranten hebben een hogere levensverwachting dan autochtone Amerikanen. Ook het kindersterftecijfer is lager onder immigranten.

Nogmaals brullen van de lach: dit is een beschrijving van de autochtone zwarte en latino-buurten - met hun schietpartijen tussen rappers en gang-leden uitleg of detail .

Toen stond er in de originele verzameling genaamd Cultuur, Joods, kwaadaardigheid uitleg of detail dit (dus geschreven in oktober 2015):
  Hoewel de pogingen onderhavig zijn aan het gezond-verstand gezegde "Of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt ...", zal er op deze website ook ooit een poging gedaan worden om een soort van oorzaak van de kwaadaardigheid te achterhalen. Iets wordende als "sociale psychiatrie". Als aanzet daarvoor, in een sterk afgekorte vorm, de openbaringen dienaangaande van Arnon Grunberg:

Die beschrijving is er inmiddels, onder de noemer Cognitieve dementie uitleg of detail -  in de ontwikkleing waarvan de ervaringen met A. Grunberg een aanzienlijke rol hebben gespeeld. Dit onder het uit de psychologie bekende motto dat je het maakleijkste leert van de meest extreme afwijkingen. Waaran Grunberg dus een voortdurende proeve afgeeft: openbaringen dienaangaande van Arnon Grunberg (de Volkskrant, 17-10-2015, column door Arnon Grunberg):
  Wanhoop

In de trein tussen Frankfurt en Düsseldorf las ik de drukproeven van Hallelujah, een bundel met vertaalde gedichten en liedjes van Leonard Cohen. Achterin zijn oudere, door Remco Campert vertaalde gedichten van Cohen opgenomen. ... Ze zijn minder gepolijst dan Cohens latere liedjes; de agressieve weemoed en wrede hoop zijn verrukkelijk.    ...
    ... Al lezend besefte ik dat niet hoop ten grondslag ligt aan vrijwel alle menselijke activiteiten, maar wanhoop. De bron van liefde, begeerte, literatuur, kunst en geweld.
    Zoals Cohen schrijft: 'Elke man/ verraadt op zijn manier/ de revolutie/ Dit is de mijne.'

Er zijn vele manieren waarop individuele Joden de storingen die ze meegekregen hebben vanuit hun cultuur botvieren. Hier zie je de ene na de andere: agressieve weemoed, wrede hoop, en wanhoop  zijn de bron van alles. En dan loopt iedereen ook nog met een revolutie in zijn hoofd die hij verraadt. "Iedereen" zijnde natuurlijk: de Joden. Voor een wat veel verder uitgechreven versie van dit verhaal, zie ook Philip Roth's Portnoys Complaint uitleg of detail .

Een week na het voorgaande kwam het volgende rondom het weekend, dat we omdraaien voor het dramatisch effect (de Volkskrant, 26-10-2015, column door Arnon Grunberg):
  Ontmanteling

De historicus Timothy Snyder ... Zaterdag stond een interview met Snyder door Angela Wals in de Volkskrant. ...
    Ik ben minder pessimistisch dan Snyder over toekomstige genocides, maar er is geen enkele reden te geloven dat wij ethisch superieur zijn aan de Europeanen uit de jaren dertig, daarin heeft hij gelijk.
    Helaas hebben mensen altijd de neiging zich ethisch superieur te wanen, niet alleen aan zogenaamde ondermensen, maar ook aan hun voorgangers.

Weer zo'n klassieke vorm van hondsbrutaliteit: een Jood die het in verwijtende zin heeft over anderen aangaande superioriteitsdenken. De werkelijkheid: de Joden hebben het uitgevonden. Op een manier die niet meer geëvenaard is. In de vorm van de term "Uitverkoren Volk". En  niet zomaar "uitverkoren", maar "uitverkoren" door de Machtigste Almachtige die alles en iedereen beheerst.
    En iemand uit dat volk verwijt anderen "superiortiteitsdenken" ...
    Als je ergens zou moeten beginnen om de oosprong van de kwaadaardigeid te vinden, zou het Joodse superioriteitsdenken een uitstekende keuze zijn.
    Het is ook vermoedelijk de basisoorzaak achter de holocaust van 1940-45.

En bij wijze demonstratie, het stukje ervoor (dVolkskrant, 24-10-2015, column door Arnon Grunberg):
  Democratie

Een vriendin die voor een actualiteitenrubriek op televisie werkt, vroeg of ik dacht dat het aan de media lag dat de PVV zo groot was in de peilingen.    ...

De beide personen leven dus in een totaal "Alice in Wonderland"-spiegeluniversum: het enige dat de media doen aangaande de PVV oftewel Geert Wilders is compleet afbreken. "Is racisme".  "Is fascisme". "Is nazisme".
    Na nog wat schizofrene taal over media, volgt:
  Slachtoffer is misschien wat overdreven, maar feit blijft dat het maatschappelijk debat voor het grootste gedeelte bestaat uit slordig geësthetiseerde propaganda.
     'Democratie' of 'meer democratie' wordt daarbij als een panacee beschouwd. De expert kan zich natuurlijk vergissen, maar is de wijsheid van de massa altijd te vertrouwen?

Het uitgangspunt van de nazi's. En die gingen verder - net als A. Grunberg:
  Democratie is verworden tot een georganiseerde religie.

Zouden ze zomaar gezegd kunnen hebben.
  Twijfel aan de god die democratie heet, is ten strengste verboden. Geen gunstige ontwikkeling.

 Is vrijwel zeker iets dat ze gezegd hebben.
  Ietsje minder democratie s.v.p.

Is iets dat ze gedaan hebben.
    Daar is dus de consequentie van het Joodse superioriteitsdenken: hij denkt zomaar een argument te hebben om de democratie af te schaffen.
    Net als de nazi's.
    En zo is er dus die holocaust gekomen.
    Door het van Joden stammende superioriteitdenken.
    De basis voor het argument van Grunberg is ook duidelijk. De PVV wordt genoemd omdat die sterk stijgt in de peilingen, als teken van weerstand onder de burgers tegen het huidige beleid van onbeperkte immigratie van vluchtelingen uit het Midden-Oosten. En voor Joden gaat de vrijheid van migratie boven alles. Zelfs de democratie is dus ondergeschikt aan de vrijheid van migratie. Zelfs de democratie is ondergeschikt aan het superioriteitsgevoel van de Joden.

Als er weer een holocaust komt onder de Joden, is deze volkomen begrijpelijk.

De volgende is een voorbeeld van wat eigenlijk de meest verbazingwekkende van alle tournures in de huidige Joodse visie zou moeten zijn: hun steun aan de moslims. Dat wil zeggen: de moslims in Europa. Daar waar ze zelf in door moslims beheerst gebied wonen, in Palestina massaal maar in kleinere gropen ook elders, staan ze onder enorme druk van vijandigheid van de kant van de moslims. De koran staat boordevol verwensingen in de richting van Joden. Zaken met "apen" enzovoort. Toch is dat ook weer raar want de islam stamt overduidelijk af van het Eerste Testament en iemand als Abraham schijnen ze wel als gemeenschappelijk voorvader te zien, en voor zover het Arabieren betreft zijn de genetisch hoogst verwant: beide groepen vallen onder de "semieten". Eigenlijk zijn de Joden een afvallige aarabische stam, en misschien zit het Arabische "leed" wel in dat "afvallige".
    Maar het feit blijft dat Joden in Arabische gebieden nu onderdrukt env erdreven worden, en in Palestina er sprek is van wederzijdse oorlog en terreur.
    Vraag dus: vanwaar die steun aan de moslims in Europa? Zoals hier bedreven door Grunberg, die het jihadisme excuseert (de Volkskrant, 02-11-2015, column door Arnon Grunberg):
  Jihadist

'De spiritualiteit van jihadistische organisaties maakt ze tot een aantrekkelijk niche-segment voor zoekende consumenten op de religieuze wereldmarkt,' schrijft Maurice Blessing zaterdag in de Volkskrant in een stuk over de zachte kanten van het jihadisme.
    Dat de gemiddelde jihadist ook spiritualiteit zoekt, lijkt me waarschijnlijk ...
    Toch zijn het zeker ook kleine, mislukte criminelen en onbevredigde rokkenjagers voor wie het jihadisme een aanlokkelijk alternatief is.
    Er zullen echter altijd mensen blijven die het geweldsmonopolie van de staat ondraaglijk vinden, al was het maar omdat voor hen geweld en spiritualiteit niet van elkaar te scheiden zijn.

Ook dit is natuurlijk met "de vergelijking" of "het spiegelbeeld" af te handelen: "Hte geweld en de spiritualiteit an de nazi-beweging zijn natuurlijk niet van elkaar te scheiden". En ook hele aardig zou zijn een stuk in de Volkskrant over "De zachte kanten van het nazisme".
    Waarmee in één klap zowel de Volkskrant als A. Grunberg op de beerput van de intens-verdorvenen gegooid kunnen worden. Misschien moeten lezers van 2017 en later gewaarschuuwd worden dat dit allemaal in 2015 geschreven is, dus nog voordat de met nieuwe nadruk moslins hun "zachte kanten" veelvuldig in hartje Europa tentoongesteld hebben. Maar dat is iets dat iedereen met enig gezond verstand had kunnen zien aankomen.

De vraag is dus: Waarom is A. Grunberg bereid zo ver te gaan in het steunen van een stroming die voor iedereen met enig gezond zichtbaar is als een kwaadaardig iets -  kijk bijvoorbeeld hier uitleg of detail : hoe meer islam, hoe meer geweld, barbarij, oorlog en andere ellende.
    En dit is niet een "eigenaardigheid" van A. Grunberg ... Zijn cultuurgenoten heben in zeer grote meerderheid dezelfde houding: zie Job "We moeten de islam een kontje geven" Cohen uitleg of detail , Diederik Samsom uitleg of detail ,  Lodewijk Asscher uitleg of detail , enzovoort.
    Deze redactie kan eigenlijk maar één zaak bedenken die voldoende krachtig is om de o zo overduidelijke praktische zaken te overwinnen. Dat wil zeggen: krachtig in de visie van de Joodse cultuur. En dat is die zaak van "De ronde wielen". Migratie. Moslims in Europa zijn  migranten, het idee van migratie kan op geen enkele wijze ook maar een schijntje van negativiteit worden toegbracht, dus verdedigen tot ver over de grens van het absurde heen dat de immigratie en aanwezigheid van moslims in Europa een goed idee is.

Grunberg heeft iets onder ogen gekregen van de grote vijand, dus daar moeten wel enorme fouten in zitten. En die kan je eruit halen door er logica er op los te laten. Je eigen logica, natuurlijk (de Volkskrant, 09-11-2015, column door Arnon Grunberg):
  Referenda

Vrijdag verwees de heer Wilders in een opiniestuk in de Volkskrant naar Zwitserland als lichtend voorbeeld. Ironisch genoeg gaat het ondanks alle referenda er in Zwitserland niet zo vreselijk anders aan toe dan in de omringende landen. ...

Hier is Grunberg's argument 1 - er gebeuren geen bijzondere dingen in Zwitserland.
  Ik wed dat de volkswil in Nederland ervoor zal zorgen dat de doodstraf weer wordt ingevoerd en pedofielen al dan niet chemisch worden gecastreerd.

En hier is Grunberg's argument 1 - er gebeuren heel bijzondere dingen in Zwitserland.
    Zo zit delogica van een religieus of ideoloog in elkaar: contradicties zijn geen bezwaar, maar een verworvenheid. Contradicties zijn het gereedschap waarmee je je rleigie of ideologie levend houdt in een vernaderende wereld
    En dat kleed je dan in metr belleterie:
  Zelf zou ik graag een referendum organiseren over de vraag of het wettelijk verboden moet worden om Van Persie uit te fluiten.
    Vindt u dat een goed idee? Laten we handtekeningen verzamelen.

En dan komen aan het cruciale argument waarom referenda wel verwprpemne moeten worden:
  Ook zal door middel van een referendum een wet worden aangenomen die stelt dat de Joden de Holocaust deels aan zichzelf te wijten hebben.

Juist ja ... Referenda moet verworpen worden, omdat ze leiden tot de holocaust. Die van 1942-45, dat is, want aan andere holocausts zijn zeker geen referenda vooraf gegaan. Zoals die van de Hoetoes en de Toetsies.
    Oh nee, er staat wat anders: niet dat de holocaust  de schuld is van referenda, maar de referenda de schuld van de holocaust zullen geven aan de Joden.
    Maar ja, weten uit de wiskunde: de ene oneindigheid is de andere:  tel een miljard op bij oneindig en je hebt nog steeds oneindig. Iets dergelijks geldt voor totale absurditeiten: tel er nog iets absurds bij op, en het geheel  blijft totaal absurd.
    Maar dat doet er ook allemaal niet toe ... Die omgeende woordjes stonden er alleen maar omdat ze weglaten zo opvallend zou zijn. Dan zou er namelijk staan: Referenda? Holocaust!.
    En dat was iets waarvan zelfs A. Grunberg wel inzag dat je dat niet aan mensen kan verkopen
    Te absurd.
    Dus vandaar die andere woorden. Zeg maar: bufferwoorden. Verpakking woorden.
    Maar je kan het ook diepte-psychologisch benaderen - en dat is best wel passend bij Joden. En die diepte-psychologische benadering zget dat mensen het bij alles wat ze zeggen het eigenijk over zichzelf hebben, En dan staat hier dus dit:
  Arnon G. vindt dat de Joden de Holocaust deels aan zichzelf te wijten hebben.

Nou, dat is best wel een onthulling. En eentje die er bijzonder plausibel uitziet, eenmaal uitgesproken.

Dan een zaak uit de Joodse wereldvisie die wel eens onderbelicht blijft in A. Grunberg's versie: de wens tot het voeren van oorlog tegen Rusland. Rusland ... Het symbolische land van het residente leven. Russen hebben geen tweede auto (vaak zelfs geen eerste) maar een tweede huis - een datsja. Waar ze vaak ook nog eens doen aan producten verbouwen. Landbouw ... The Horror ...!!!
    Dus Rusland is de aartsvijand, of het nu communistisch is of niet.
    En hier een bijdrage van A. Grunberg aan die strijd (de Volkskrant, 12-11-2015, column door Arnon Grunberg):
  Schmidt

Met de dood van Schmidt ...

Voormalig bondskanselier van Duitsland Helmut Schmidt.

  ... komt een definitief einde aan de Bonner Republik, de tijd dat West-Duitsland vanuit Bonn werd geregeerd.    ...
    Schmidt heeft gevochten aan het Oostfront, wat ons eraan herinnert dat Europa in gevaar komt als politici zich niets meer bij dat front kunnen voorstellen.

Juist ja ... Het front tegen Rusland moet warm gehouden worden.

Oorlog stoken ...

Kwaadaardigheid in optima forma. Joodse kwaadaardigheid in optima forma.

Die holocaust, oude en komend, kwam/komt volkomen op een juiste plaats terecht.

En daar is een andere uiting van die kwaadaardigheid (de Volkskrant, 24-11-2015, column door Arnon Grunberg):
  Leger

'Het dichterschap aanleren is het leven afleren,' schreef Michel Houellebecq ooit.
    ... Aanvaarding van de eigen eenzaamheid, wat wil zeggen dat je uiteindelijk volstrekt op jezelf bent aangewezen, is voor veel mensen onaanvaardbaar.    ...

Het solipsisitische, volkomen gestoorde, individualisme. Waaruit bijna alle andere weerzinwekkendheden zijn af te leiden, zoals deze:
  Het geloof in de staat, het leger en grenzen illustreert dat de medemens blijft verlangen naar een almachtige vader.

De ontkenning van de georganiseerde sociale mens. Hetgeen het volgende eerdere citaat ...:
  Ook zal door middel van een referendum een wet worden aangenomen die stelt dat de Joden de Holocaust deels aan zichzelf te wijten hebben.

... in het juiste daglicht plaatst: dat van de wenselijke werkelijkheid.

Uit de landbouw is ook op natuurlijke wijze de natiestaat voortgekomen, via onder andere de behoefte om zich te schermen tegen nomaden en andere vormen van parasitisme. Daar is nA. grunberg, zoals ook al eerder gezien, dan ook sterk op tegen ... Die natiestaat (de Volkskrant, 14-12-2015, column door Arnon Grunberg):
  Integratie

Dit weekend nam ik deel aan een bijeenkomst in Leuven met onder anderen de Belgische econoom Paul De Grauwe ...
    De Grauwe schreef recentelijk een column over de euro- en de Schengenzone. ... Als Schengen wil overleven moeten politie- en veiligheidsdiensten worden geïntegreerd. ...Veel kiezers zijn daar zoals bekend huiverig voor.
    Het geloof in God en het geloof in de natiestaat verschillen niet wezenlijk van elkaar. Hooguit belooft God doorgaans een paradijs na de dood. De natiestaat belooft doorgaans een oorlog voor de dood.

Wat zeggen: A. Grunberg is rabiaat tegen de natiestaat. Zo diep zit het nomadisme gegrift in de Joodse ziel. Het ís de Joodse ziel. Snel je slag slaan en wegwezen. En dat "je slag slaan" isn het effectiefst waar het het rijkst is. En het rijkst is het in de natiestaat. Snapt u nu waarom Joden overal in de natiestaat wonen en er toch zo'n hekel aan hebben ...?
    Die letterlijk woorden van A. Grunberg kunnen dus bijvoorbeeld zo geriposteerd worden:
  "Het geloof in God en het Joodsisme van de Joodse en niet-Joodse elite verschilt in niets van elkaar. Het Joodsisme leidde en leidt niet alleen altijd en eeuwig tot oorlog, maar ook tot massa-marteling erger dan een holocaust".

De kwaadaardigheid van ideologie van het rondtrekken in woonwagens versus het onderhouden van vruchtbare akkers en producerende werkplaatsen en fabrieken is zo evident, dat iedereen in zijn hart dat weet. In de nomadist zorgt het voor de geestelijk vertrokkenheid die ook zo kenmerkend is voor de Joodse ziel uitleg of detail , en in de geest van de verbouwende resident in een natuurlijk afweer tegen de nomade. Net als de biologische parasiet moet de sociologische parasiet een middel ontwikkelen om die afweer zo goed mogelijk uit te schakelen. In de loop van het vele duizenden jaren bestaan van de Joods cultuur als nomadische cultuur heeft zij een afweermiddel tot in hoge mate van perfectie ontwikkeld. Dat afweermiddel is de retoriek en de retorische truc , of de vervalsing van woorden en in woorden uitgedrukte symbolen.

Daarvan zijn in het voorgaande ook al eindeloos veel voorbeelden langsgekomen, maar het aantal variaties is schier eindeloos en het is zaak om er zo veel mogelijk van te documenteren. Bovendien: meer dan de helft van het leren zit in de herhaling. Dus door met de bijdrages van Grunberg (de Volkskrant, 21-12-2015, column door Arnon Grunberg):
  Halbe

'Maar we moeten wel waakzaam zijn voor politieke correctheid', zei Halbe Zijlstra zaterdag in de Volkskrant in een buitengewoon intrigerend interview door Martin Sommer.    ...

"Interessant" betekent in Grunberg-taal: "veelbetekenend en ik ben het er (sterk) mee eens", en "intrigerend" betekent: "veelbetekenend en ik ben het er (sterk) mee oneens".
  Zijlstra's moraal ...

De vertaling van "mening" naar "moraal" door Grunberg betekent: "Deze persoon heeft een absoluut foute mening".
  Zijlstra's moraal komt hierop neer:

Dit is Grunberg-taal voor: "Deze persoon meent dat het vierkantje lichtgrijs is, en ik maak daar oneindig zwart van".
  Zijlstra's moraal komt hierop neer: goed is wat goed is voor ons en de onzen en slecht is voor onze vijanden.

Het voorgaande als geheel uitgewerkt: Zijlstra meent dat je op moet passen met politieke-correctheid, en en dat ishetzlefde als,afgekort: "eigen volk eerst".
    Dat verband is natuurlijk absurd, maar dat komt omdat Grunberg het hele interview heeft gelezen maar datgene dat relevant is voor deze gevolgtrekking heeft weggelaten. Wat dat is, volgt later.
    Wat er nu letterlijk staat is dit: voor de politieke-correctheid zijn is "eigen volk laatst" en Zijlstra wordt verweten "eigen volk eerst". Of correcter: Grunberg vindt "Nederlands volk laatst" en verwijt Zijlstra "Nederlands volk eerst".
    Ziet u nu hoe het Joodse gif werkt? Het is moeilijk traceerbaar. Natuurlijk, anders zou het makkelijk bestreden kunnen worden, en waren ze niet de baas. Via de door hen gedomineerde politieke-correctheid.
     En de politieke-correctheid is absolute goedheid, want:
  Afkeer van pakweg genocide is slechts een symptoom van politieke correctheid

Dus politiek-correct zijn is "Afkeer van genocide" en niet-politieke-correct zijn is "Voorkeur voor genocide".
    Ziet u nu hoe het Joodse gif werkt? Het is moeilijk traceerbaar. Natuurlijk, anders zou het makkelijk bestreden kunnen worden, en waren ze niet de baas. Via de door hen gedomineerde politieke-correctheid. Die wrkt door het op de voorpagina van de Volskrant mogen beweren dat iedereen die niet politiek-corrct is, een aanhanger is van genocide.
    Op de Joden natuurlijk, want dit wordt gezegd door een Jood, en die hebben zich nog nooit druk gemaakt om welke genocide dan ook, behalve de Joodse. Eigen volk eerst.
    Is ondertussen nog steeds niet duidelijk waar deze gifitg uitval van Grunbrg vandaan komt. Het totnu toe vermelde is er niet sterk genoeg voor. "Politieke-corrctheid" ís een te algemeen begrip om je zo drukover te kunnen maken. En de poltiek-correcten zijn te veel de baas en e handig met woorden om zich daarin niet redelijk veilig te voelen.
    Maar dat interview met Zijlstra beslooeg twee volle pagina's. Waarin dus nog veel meer gezged werd. Waar Grunberg het grotendeels mee eens moet zijn geweest, want Zijlstra is sterk neoliberal en Grunbrg rabiaat. Of misschien zijn ze wel alle twee rabiaat. En toch zegt Grunberg dit:
  Als de keuze is tussen Halbe Zijlstra en Geert Wilders, kan men alleen voor Geert Wilders kiezen. Het origineel is immers beter dan de kopie.

Het staat er dus niet, maar het is wel te raden waar Grunberg zich over opgewonden heeft. Dit is het:
  EU-president Tusk zei onlangs dat de bevolking van Europa die grote aantallen asielzoekers niet zal accepteren.
'Dat ben ik met hem eens. Je kunt niet ongelimiteerd vluchtelingen binnenlaten en die vrolijk over heel Europa verdelen. We moeten het zogeheten protocol van 1967 van het Vluchtelingenverdrag buiten werking stellen. Het Vluchtelingenverdrag dateert van 1951 en hield in dat je als vluchteling recht hebt op asiel: in je eigen regio. Dus Europeanen in Europa.

En meteen is alles glashelder: vluchtelingen tegenhouden is "Eigen volk eerst". Vluchtelingen tegenhouden is "Genocide!". Want Joden werden ooit tegengehouden en toen was er genocide. Dus nu is vluchtelingen-tegenhouden ook genocide.
    Dz opmerking van Halbe Zijlstra is een niet-Joodsistische opmerking.
    Een niet-Joodsistische opvatting van Geert Wilders is niet zo gevaarlijk want Wilders is allang weggezet als een xenofoob, racist, fascist en genocidepleger en daar kan je vrijelijk mee doorgaan.
    Voor een niet-Joodsistische opvatting van Halbe Zijlstra geldt dat niet. Een niet-Joodsistische uitspraak van Halbe Zijlstra van de VVD is veel gevaarlijker.

Het is een dag later, dinsdag 22 december en nu bijna Kerstmis, en de Volkskrant trakteert haar lezers en deze redactie op een klassiek trio van Joodse haat. Met voorop natuurlijk Grunberg (de Volkskrant, 22-12-2015, column door Arnon Grunberg):
  Star Wars

'Gewoon een bruisend, charmant en vertrouwd ruimteavontuur', schreef Coen van Zwol in NRC Handelsblad over Star Wars: The Force Awakens.    ...
    Het fascisme gaat in de ruimte verder en neemt ook daar de gedaante aan van de overheid, dat is wat zo vertrouwd is aan het ruimteavontuur. Het lijkt op onze recente geschiedenis.

Dat 'de overheid' natuurlijk slaande op de Nederlands overheid. Een goreleugen dus. Star Wars gaat over de strijd van lokaal overheden, lokaal daar en dan zijnde planeten, versus een usurperend Imperium, hier en nu natuurlijk zijnde de EU - in wording.
    De liegende Joodse goorlap keert het gewoon om ...
    Wat een haat ...
 
En dat was het nog niet qua Kerstgedachten van A. Grunberg (de Volkskrant, 24-12-2015, column door Arnon Grunberg);
  Lief roofdier

Remco Campert liet onlangs weten zich zorgen te maken over de wereld en zichzelf, mede naar aanleiding van 13 november 2015. ...

Het vroege kerstcadeau van Arnon's etnische en culturele neven:
  Ik wil mijn oom - Remco heeft me ooit geadopteerd als neef, nog wat ongevraagde adviezen geven.
    Neem vrijwel niets persoonlijk. ...

Behalve als iemand je rechten als nomade aantast, zoals Geert Wilders. Maar als het gaat om de rechten van de resident:
  Wees flexibel en onthecht.

Zoals Arnon als nomade dat zelf is:
  Ook jij bent een lief roofdier dat eenzaam over de steppen struint.

Een roofdier. Want natuurlijk, hebben we al vaak gezegd, heeft hij het hier over zichzelf. En waar hij als roofdier mee worstelt?
  Hoe een lief roofdier te zijn?

Want dat is essentieel als roofdier: je moet wel lief overkomen, anders maken de van het leven beroofd wordenden jou af.
  Dat is de vraag waar ieder denkend en voelend mens mee worstelt

Wat dus geldt voor de hele eigen stam - weet u nog wel, die diepte-psychologie: ze hebben het altijd over zichzlef of de eigen stam. En dat is dus waarom er een holocaust was, en het niet onmogelijk is dat er weer een komt. Zo veel roofdieren die zo veel stelen en moorden .... Dat kan de beroofde en beparasiteerde bevolking lang trekken maar niet oneindig lang ...
    De Kerstgedachte van het Joodse kind: "Hoe te beroven en toch lief gevonden te worden ..."

Eén van de doelen van chronologische versie van deze verzamling is het tonen an de progressie in het verschijnsel. Op dit punt in de oorspronkleijk verzamling omtrent Joodse kwaadaardigheid in het algemeen uitleg of detail stond de volgende opmerking:
  En hoewel "verbijstering" inmiddels een versleten metafoor is, bleek het allemaal toch weer erger te kunnen:

Dat was een gedachte die in de tijd hierna met grote regelamat terug zou komen. Hier de aanleiding voor dit geval (de Volkskrant, 29-12-2015, column door Arnon Grunberg):
  Vee

Met regelmaat lees ik dat vluchtelingen die in Europa aankomen besproeid zouden worden met mensenrechten. Dat woord 'besproeid' treft me, alsof het om pesticide gaat.
    Men is er kennelijk voor om met dit besproeien te stoppen.
    Goed, laten we doen alsof de vluchtelingen vee zijn. Seks met de vluchteling is verboden, seks met dieren is immers verboden, maar ze mogen wel geslacht en gegeten worden.
    'Akelig om opgegeten te worden', zal iemand opmerken. Misschien, maar de vluchteling blijft in Europa, zij het in onze buikjes. Dat is echter ook een vorm van zijn.   ...
    Restaurateurs met een Michelinster zouden als eerste vluchtelingenvlees op het menu kunnen zetten.
    Als we een leefbare toekomst willen, moeten we ophouden vluchtelingen te besproeien met mensenrechten en het taboe op kannibalisme dient te worden geslecht.

Oftewel: wie niet voor onbeperkte toelaten van iedereen is, is een kannibaal.
    Het is duidelijk dat het leven van de mensen die zulk soort dingen schrijven gepaard gaat met zwaar geestelijk lijden. Welk lijden ze sterk vervormd op anderen projecteren.
    Je gaat je afvragen of de ermee gepaard gaande uitingen niet bedoeld zijn om andere mensen zodanig tegen ze in het harns jagen, dat die andere mensen ze om het leven brengen. Zodat ze uit het lijden dat leven is verlost zijn.
    Een soort van een combinatie "voor de trein gaan staan" en "met een pistool in je hand brullend op een Amerikaanse politie-agent afrennen".
    En dan natuurlijk de achterblijvende familie en soortgenoten achteraf schreeuwen dat het een schande is.

Ineens komt een gedachte over de holocaust bovendrijven ...

Hoe zou dat nou kunnen ...?

Dit ging kennelijk zo ver, dat de Volkskrant een reactie toestond (de Volkskrant, 31-12-2015, ingezonden brief van Heere Heeresma jr, Amsterdam):
  Vluchtelingen als vee

In zijn Voetnoot van 29 december stelt Arnon Grunberg voor te doen alsof de vluchtelingen vee zijn. Geen idee waarom, maar hij wil hiermee een punt maken. 'Seks met de vluchteling is verboden, seks met dieren is immers verboden, maar ze mogen wel geslacht worden.' Schetst Arnon vervolgens een beeld van Europa waar vluchtelingen gegeten worden. 'Restaurateurs met een Michelinster zouden als eerste vluchtelingenvlees op het menu kunnen zetten.'
    Gelul, Arnon, vluchtelingen worden niet gegeten in Europa en ze worden ook niet beschouwd als dieren. Integendeel, ondanks de huidige heibel in de media gaat de opvang van vluchtelingen best goed, al zijn er door het grote aantal natuurlijk praktische problemen. En de protesten tegen vluchtelingen vallen ook reuze mee.
    Er wordt wat geschreeuwd en een paar kaalgeschoren randdebielen gooien met vuurwerk, maar dat is token resistance. Daarna gaat men naar huis, de televisie en het potje bier. Uit de cijfers blijkt trouwens dat de meeste Nederlanders achter de opvang van vluchtelingen staan. Overigens is seks met de vluchteling helemaal niet verboden, maar hebben vluchtelingen hier vaak zelf vanwege hun geloof of cultuur bezwaren tegen. De Voetnoot is dus te kwader trouw. Erger nog, het is effectbejag zonder werkelijke betrokkenheid bij het onderwerp. Dat je het doet voorkomen alsof we in de jaren dertig terug zijn, is nogal macaber. Van de bedenker van het kookboek Koken na Auschwitz had ik iets smakelijkers verwacht.

Dezelfde boodschap ("Deze man is diep gestoord"), maar dan vorm gegeven in woorden geschikt genoeg voor publicatie in de Volkskrant. A. Grunberg gaat best nog wel eens heel groot worden in Nederland ...

Waarna het dus was of er een deken van verhulling was afgetrokken van de kwaadaardigheid - misschien heeft hij deze reactie wel gelezen (zowel de auteur eran als zijn vader zijn schrijvers en bekende namen) en besloten er nog wat harder en duidelijker tegenaan te gaan (de Volkskrant, 06-01-2016, column door Arnon Grunberg):
  Zondebok

Zaterdag publiceerde NRC Handelsblad een mooi essay van Bas Heijne over boze en misschien wel getraumatiseerde burgers. Heijne concludeerde dat Nederlanders zichzelf en vooral ook de ander als vertegenwoordiger van iets zien.
    Een overtuiging, een religie, een afkomst. ...

'Een overtuiging, een religie, een afkomst.' Driewerf "Schande!!!", "Schande!!!", "Schande!!!". Alle drie die zaken gaan over sociale samenhang, en sociale samenhang is  "Schande!!!", "Schande!!!", "Schande!!!". Kijk maar:
  Terecht stelt hij dat precies dat de katalysator is van veel hysterie. Het is moeilijk het individu in de ander te zien, maar het blijft het proberen waard.

Het Joodse ideaal: "Ieder voor zich en Jahweh voor ons allen".
    En verbondenheid is een gevaar voor het Joodse ideaal, want door verbondenheid val je op als individualist en nomadist:
  Met Heijnes geneesmiddel, verbondenheid, heb ik echter moeite. Voor veel mensen is het al lastig zich verbonden te voelen met de eigen kinderen, laat staan vluchtelingen.

Want vluchtelingen zijn alleen de huidige nomadisten. Die je per definitie met gschenken moet ontvangen en doe je dan niet dan zie je die nomaden als ...:
  Koop een teddybeer, noem hem 'zondebok', bewerk hem met een heggenschaar of een mes en gooi hem het huis uit.

En nomaden als zondebok zien oftewel geen geschenken geven is hetzelfde als lichamelijke mishandeling.
    En zelfs de relevante groepen worden benoemd:
  Dan hoeven vluchtelingen, moslims en fietsers niet meer als zondebok te fungeren.

Dat 'fietsers' is een typisch Grunberg-grapje - dat staat natuurlijk voor de broertjes van de moslims, en passend in het rijtje: de Joden.

Een parallelle reden voor de toenemende duidelijkheid van A. Grunberg is de toenemende duidelijkheid van de gevolgen van de gekleurde immigratie. Tijdens de nieuwsjaarsviering in Keulen heeft zich een groep mannen verzameld van ongeveer 1000 stuks, op de televisie- en YouTube-beelden onmiddelijk te herkennen als vrijwel exclusief lieden uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika, een hoog percentage inclusief baard, die slechts op één manier onder een sluitende gezamenlijke noemer zijn te plaatsen: moslims. Binnen deze groep zijn er groepsgewijze aanvallen geweest op een honderd en nog wat blanke vrouwen, gepaard gaande met diefstal, aanranding en een enkele verkrachting. De Duitse politie en  media hebben geprobeerd de zaak stil te houden, maar vanwege de massaliteit kwam het toch naar buiten via internet en lokale media, waarna vier dagen later de landelijke media moesten volgen. Uitsluitend en alleen omdat inmiddels overal op het internet de daders beschreven werden als "vluchtelingen", en dier goede naam moest en zou beschermd worden, zodat men toegaf dat het ging om "Mannen van Noord-Afrikaanse afkomst die hier al langer waren". Iedereen met zicht op etnie kan op de beelden zien dat dit ook een leugen is: een percentage lopend in de enkele tientallen is van Midden-Oostige afkomst, met name de baardmansen.
    Natuurlijk wist de Joodse, Joodsistische en politiek-correcte gemeenschap allerlei manieren te vinden om dit te verklaren, en dit is de bijdrage van A. Grunberg (de Volkskrant, 07-01-2016, column door Arnon Grunberg):
  Keulen

Op oudejaarsavond zijn in Keulen en Hamburg talloze vrouwen aangerand door mannen die er Afrikaans of Arabisch uitzagen. De Süddeutsche Zeitung schrijft dat er in Keulen al langer een probleem bestaat met bendes die zich gespecialiseerd hebben in zakkenrollen. ...

Hier ook de inmiddels al als leugen bekende politiek-correcte aanname ten einde de zaak weg te leiden van vluchtelingen. Om zonder fatsoenlijke overgang te komen met:
  Op het internet draait de haatmachine naar aanleiding van 31 december uiteraard op volle toeren.

En alweer zo'n vrolijke Joodse omkering: de "haatmachine" zit natuurlijk in die meute moslims. Die haatmachine heet "de islam", een verwante van die andere haatmachine: het judaïsme.
  Politici vrezen ...

De volgende truc: "Ik vrees ... ". Deze truc heeft nog geen naam"- "Derde man" zou een geschikte zijn ...
  ... vrezen dat het vluchtelingendebat hierdoor zal worden beïnvloed.

Oftewel: je mag je oordeel over vluchtelingen niet laten beïnvloeden door het gedrag van vluchtlingen. Oftewel: er mag geen enkel bezwaar ingebracht worden tegen vrije immigratie.
  De Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft dat het Bundeskriminalamt in november een rapport publiceerde waaruit blijkt dat criminaliteit onder asielzoekers niet bijzonder hoog is.

De leiding van de Keulse politie en de politici zeiden over dit specifieke geval achtereenvolgens dat "Er niets bijzonders gebeurd was", "Dat er iets gebeurd was maar hoe ernstig was niet duidelijk en het had niets met afkomst te maken", "Dat er iets ernstigs gebeurd was maar daqt het iets was van bekende Noord-Afrikaans bendes en het had niets met vluchtelingen te maken".  
    Drie leugens en ondertussen erkennend dat het gschrevene in de FAZ ook een leugen is.
    Het is simpelweg zo dat in Duitsland, net als in Nederland, al het negatieve waarbij allochtonen en speciaal "vluchtelingen" bij betrokken zijn, naarstig uit de publiciteit wordt gehouden. Ook door politieleiding en justitie. Slechts als er door lager personeel naar lokale media wordt gelekt, die wat minder gelijkgeschakeld zijn, is er kans dat er iets doorbreekt - een groot deel van dit soort items bij GeenStijl komt via lokale media. En ook het Keulse geval zelf is dus pop deze mnaier naar buiten gekomen.
    En die vervalste "informatie" afgegeven door de bestuurlijke elite wordt dus gebruikt door de Joden, Joodsisten en politiek-correcten van de media.

Het volgende geval is weer een voorbeeld van het belang van een chronologische versie, ook achteraf. Eerst de aanhef het item (de Volkskrant, 08-01-2016, column door Arnon Grunberg):
  Boze, witte mannen

... er zijn nogal wat boze, witte mannen - ze laten geregeld van zich horen - die hulp kunnen gebruiken.

Zo'n item is natuurlijk al gelezen voor het genoteerd wordt en dit was het eerder erbij bedachte commentaar eraan voorafgaande en ter introductie:
  Grunberg heeft naast dit nog een ander probleem: hij zit gevangen in een solipsitisch universum, en legt de schuld (de volgende dag) waar die in zijn Joodse universum automatisch ligt:

Inmiddels is de analyse van dit verschijnsel een stuk verder en beschreven als cognitieve dementie hier uitleg of detail . De lijder eraan, per definitie iemand met ideologieën die tegengesteld zijn aan de werkelijkheid (let op: een pleonasme, dit) bouwt geleidelijk een universum in zijn hoofd dat een spiegelbeeld is van de werkelijkheid, inclusief methodes om input vanuit die werkelijkheid om te keren. Bij langere en/of intensievere training hierin, worden dat automatismen.
    Dat is de theorie, en hier de praktijk: patiënt A.G. kreeg de volgende input vanuit de werkelijkheid:
  Boze, gekleurde mannen

... er zijn nogal wat boze, gekleurde mannen - ze laten geregeld van zich horen - die hulp kunnen gebruiken.

Want iedereen weet inmiddels dat verkrachting en aanranding bijzonder weinig met de behoefte naar seks te maken heeft maar alles met de behoefte tot machtuitoefening en vanuit een positie van al dan niet terecht gevoelde ernstige miskenning en vernedering.
    En dat bij deze gekleurde mannen het gevoel van vernedering er is, lijdt weinig twijfel: ze hebben uit achterlijke culturen naar het westen moeten "vluchten" om het een beetje beter te krijgen.
    Goed, dat is de werkelijkheid. Maar de betreffende groep is een groep die bij patiënt A.G  behoort tot zijn collectie van "ons soort mensen". Dus wat doet de geest van patiënt A.G.: die keert de werkelijkheid om, en dus schrijft hij een stukje over:
  Boze, witte mannen

... er zijn nogal wat boze, witte mannen - ze laten geregeld van zich horen - die hulp kunnen gebruiken.

Volledig volgens de theorie.
    Natuurlijk is de werkelijkheid ook dat de theorie niet uit de lucht is komen vallen, maar het eindproduct is van een proces van zeer veel waarnemingen van voorvallen als de voorgaande uitleg of detail , en het schrappen van vele andere verklaringen.
    Patiënt A.G. is net als zijn in de neurologie beroemde voorganger patiënt H.M. uitleg of detail slechts een ernstig geval van een heel complex aan soortgelijke kwalen met variabele ernst. Bij patiënt H.M. was zijn kwaal het gevolg van het wegnemen van twee later vitaal gebleken onderdelen van zijn brein (de hippocampi uitleg of detail ). Bij patiënt A.G.  is iets dergelijks gebeurd, alleen hij dit zelf gedaan, met behulp van zelfprogrammering. Dat laatste is overigens de standaardmethode, want alles aangaande  het "leren" enzovoort is ook zelfprogrammering.
    Overigens: de kwaal van patiént H.M.was het wegvallen van zijn capacitiet tot het vormen van nieuw verbaliseerbaar (declaratief") geheugen - het verbaal "leren". Bijzonder en belangrijk: hij kon nog wel dagelijkse en handmatige dingen leren. Maar het belang van het verbaal kunnen leren, "weten wat je meegemaakt en gedaan hebt", is dusdanig belangrijk in de dagelijkse omgang dat hij alleen in een verzorgde omgeving kon leven.
    Eén van de bijzondere eigenschappen van de soort kwaal van de patiënten A.G. ten opzichte van patiënten H.M. is dat deze wél in het dagelijkse leven kunnen blijven functioneren. Bij hen is het verbale functioneren nog helemaal intact, maar is er een andere onderdeel, of meerdere, uitgevallen. Een afkortende beschrijving van die onderdelen is "het gezonde verstand" uitleg of detail .
    En er lijkt zelfs sprake van een omgekeerd effect: het heeft er alle schijn van dat bij mensen met deze afwijking, het brein ter compensatie extra energie stopt in het verbaliserende deel van de hernsenen, zie de toelichitng over de twee taalgebieden hier uitleg of detail . En zie ook andere gevallen als patiënt A.t.B. uitleg of detail , patiént M.v.R. uitleg of detail en die van alle Nederlandse filosofen uitleg of detail .
    En in dit geval van patiënt A.G. ook bij deze specifieke bijdrage, die na de aanhef gestopt zou kunnen zijn qua boodschap en vervolgd met andere zaken, maar die patiënt A.G. nog eens driedubbel verdikt in het vervolg:
  Boze, witte mannen

... er zijn nogal wat boze, witte mannen - ze laten geregeld van zich horen - die hulp kunnen gebruiken.
Een bescheiden voorstel. Openbare zwembaden zouden boze, witte mannen op dinsdagochtend van 10 tot 12 gratis kunnen laten zwemmen. ...
    Hebt u speelgoed dat u niet meer nodig heeft, kleding die u niet meer draagt? Stop alles in een vuilniszak en geef het aan boze, witte mannen.
    Boeken van pakweg Vestdijk of Mulisch die u toch niet meer gaat lezen? U kunt er een boze, witte man gelukkig mee maken. ...
    Zelf ben ik bereid een keer per kwartaal voor boze, witte mannen en eventueel ook boze, witte vrouwen te koken.

Oorspronkelijk gevolgd door een andere "historische" analyse van de kant van deze redactie:
  In ieder geval zelden maar vermoedelijk nooit heeft er zulk duidelijk racisme in de Volkskrant gestaan. Pas die oude truc er maar op toe - politiek-correcten zijn er gek op, als je iets kritisch zegt over moslims: vervang "witte" voor "zwarte " óf nog leuker "Joodse", en de pleuris breekt uit, als je het bijvoorbeeld in de Volkskrant, als dat zou kunnen doen.

Inmiddels, schrijvende 2017, is deze rabiate vorm van racisme volstrekt normaal geworden.

Natuurlijk waren er ook andere reacties dan die van de Joodse en Joodsistische politike-correcten op de massa-aanranding in Keulen en andere Noordwest-Europese steden tijdens oud-en-nieuw. Grunberg haalt er eentje aan (de Volkskrant, 11-01-2016, column door Arnon Grunberg):
  Vervuilen

'Hef een lofzang aan op de vrije vrouw, anders zullen de zandnegers en de opgezwollen scrotumkoppen de lucht en het leven hier alleen maar meer vervuilen,' aldus schrijver Hafid Bouazza zaterdag in NRC Handelsblad. ...

De geciteerde woorden zijn alleen en volledig voor rekening van deze schrijver. De erop volgende zin is alleen en volledig voor rekening van A. Grunberg:
  Nog niet zo heel lang geleden dreigde een andere bevolkingsgroep het leven en de lucht in Europa te vervuilen, maar historisch besef is ongewenst.

Dat 'andere bevolkingsgroep' is een eufemisme voor "de Joden". Het is niet duidelijk wie er met deze "actie" is begonnen, en misschien waren het wel meerdere mensen, maar zelden is een goorder misbruik van woorden en begrippen waargenomen. Afgekort: "De moslims van nu zijn de Joden van toen".
    Heel af en toe wil er wel eens iemand opmerken, bij GeenStijl of anderszins op het internet: "Maar veroorzaakten de Joden dan ook sis-verboden, zwembadpasjes, plofkraken, hoofden op straat en bomaanslagen...?", maar dat is een zeldzaamheid die anno 2017, ten tijde van de redigeren van deze verzameling, volkomen verzuipt in de strontstroom van het gebruik van de vergelijking. Zoals door de goorlap Nasrdin Dchar uitleg of detail die het gore lef het had op het Bevrijdingsfestival 2017 te presenteren als: "De-islamiseren = Ontjoden".
    En deze hoogst gore omkering der zaken is het directe gevolg an een gebeurtenis plaatsvindende in de werkelijkheid, de massa-aanranding in Keulen en omstreken, in combinatie met de toestand in de geest van in dit geval A. Grunberg die dicteert datr zulks niet mogelijk is: dat de door hem gepropageerde zaak iets negatiefs aan kleeft.
    En de diepgang van het proces blijkt uit de manier warop de patiënt doorgaat met het rechtpraten van de kromme zaak:
  Het gebruik van het woord 'zandnegers' lijkt me geen toeval. ...

Deze term is afkomstig van GeenStijl, om te duiden op de overeenkomsten tussen bootvluchtelingen van Afrikaanse en Midden-Oostige origine. De term "neger" slaande op de bereidheid van Afrikanen om het risico te lopen om te verzuipen ten einde een makkelijk leventje in Europa te gaan leiden in plaats van het eigen land opbouwen (als je echt wilt gaan werken, dan kan dat makkelijker en beter in eigen land). De term is niet vriendelijk bedoeld, als reactie op het in dobberbootjes stapppen dat ook beslist niet vriendelijk bedoeld is: "Ik wil komen parasiteren" uitleg of detail :

Dus het gebruik van het woord 'zandneger' door Hafid Bouazza als aanduiding voor moslims met dezellfde houding (zie hun aanrandingen) is inderdaad beslist geen toeval.
    Maar dus niet wat A. Grunberg er van maakt:
  Het gebruik van het woord 'zandnegers' lijkt me geen toeval. De reacties op de gebeurtenissen in Keulen herinneren aan de duistere tijden in het zuiden van de Verenigde Staten toen vermeend of werkelijk geweld van zwarte mannen tegen blanke vrouwen een excuus was voor lynchpartijen.

Oftewel: niet de aanrandingen op basis van kleur doet A. Grunberg denken aan op kleur gebaseerde aanvallen op zwarten, maar de veroordelingen van die aanvallen. Laten voor die veroordelingen voor het gemak ook even wat symbolische figuren nemen, zeg "Rosa Parks" (zoek maar op) of "Marten Luther King", dan zegt A. Grunberg in feite dus dit: "Rosa Parks en Marten Luther King doen aan lynchpartijen".
    Zo ver gaat de absurditeit bij een combinatie van "reguliere" cognitieve dementie uitleg of detail  en de extra zieke geest van A. Grunberg. En die staat ook voor veel van zijn Joodse aanverwanten die soortgelijke dingen verspreiden.
    Op naar de volgende stap in de volgende regel (het staccato is begrijpelijk omdat de column heel kort moet zijn - maar het heeft het effect om de absuditeiten nog verder te accentueren):
  Pegida en haar aanhangers willen gewoon dat ... uit Europa verdwijnt.

En op de plaats van die puntjes heeft Pegida iets heel simpels staan: "de islam". En daar is niets mis mee - moslims willen dat niet-moslims uit hun gebieden vertrekken - het staat gecodificeerd in hun koran. En dat de Joden in het Oude Testament hetzelfde belijden, is buiten kijf.
     Maar ja, daar valt dus niet goed tegenin te krijsen, dus vult Grunberg op de plaats van de puntjes maar zijn eigen ideeëngoed in:
  ... alles wat niet wit, ziek of anderszins onrein ...

Het is zo'n simpel proces: geef mensen iets vaags en de taak om het te benoemen, en dan vullen ze het in met hun eigen ideeën - het idee achter de aloude Rohrschach-test (zoek maar weer op). In dit geval zat A. Grunberg met een open plek toen hij "de islam" had weggehaald als "niet goed genoeg te bestrijden", en vulde daar dus zijn eigen gedachtengoed in. Het "kleur, afwijking, ongezond"-gedachtengoed van het Oude Testament. Het gedachtengoed van "Het Uitverkoren Volk".
    En weer staccato verdergaand:
  Moraal anno 2016? Een slordig excuus voor haat.

En weer vertaald naar eigen persoon en groep: A.Grunberg en zijn Joodse groep haten ons.
     En dat blijkt inderdaad uit alles
     Die holocaust ... (vult u maar zelf in).

Zo af en toe laat de Volkskrant een reactie toe op het geschrijf van A. Grunberg. Als hij het weer eens te gortig heeft gemaakt voor zelfs het politiek-correct gestaalde lezersvolk. Dit was zo'n geval (de Volkskrant, 12-01-2016, ingezonden brief van Flos Vingerhoets, Vijfhuizen):
  Politiek correct

Arnon Grunberg husselt daders en slachtoffers moeiteloos door elkaar (Voetnoot, 11 januari). De in Keulen en masse op verachtelijke wijze aangerande vrouwen worden verdacht gemaakt door het gebruik van de listige formulering 'vermeend óf werkelijk geweld'.
    De mijns inziens zeer terechte morele verontwaardiging over deze schokkende gebeurtenissen wordt in een klap weggezet als louter 'een slordig excuus voor haat', en elke kritische kanttekening of terechte zorg over de gebeurtenissen in Keulen reduceren de verkondiger hiervan blijkbaar tot het niveau van verachtelijke Pegida-aanhanger. (Want je bent nu eenmaal voor óf tegen, ofwel goed óf slecht.)
    Dit komt op mij over als een nogal lage manier van je politiek correcte gelijk proberen te halen, over de rug van een groep vrouwen die geheel terecht aangifte deden van wat hun werd aangedaan. Dat de daden een totale groep aangerekend gaan worden is weliswaar onterecht, maar de woede hierover zou zich wat mij betreft eerder moeten richten op de mannen die verantwoordelijk waren dan op de slachtoffers en hun sympathisanten.
    Een oplossing voor dit soort ellende zal net zo min worden aangereikt door extreem-rechtse politici als door stoïcijns wegkijkende columnisten. Van dit stukje krijg ik een heel vieze smaak in mijn mond.

Dat 'een heel vieze smaak in mijn mond' ís natuurlijk eufemistische taal voor zoiets als "walgelijk" of "weerzinwekkend".

Nog een glashelder voorbeeld van de spiegeling (de Volkskrant, 13-01-2016, column door Arnon Grunberg):
  Hitler

David Wnendts verfilming van de althans in Duitsland genadeloze bestseller van Timur Vermes, Er ist wieder da, ...
    Niet alleen iedere Duitser maar iedere Europeaan moet zich tot Hitler verhouden, hij zit in ons systeem. Veel meer nog dan Vermes is dat wat Wnendt betoogt.    ...

Of die anderen dat daadwerkelijk betogen valt niet na te te gaan zonder lezen of kijken, maar het is dus weer wat A. Grunberg erin ziet: zijn eigen obsessie met "het verhouden tot Hitler".
   Is zo'n betoog effectief? Zouden kiezers nieuwe demagogen doorzien door erop te wijzen dat ze dezelfde trucs gebruiken als oude demagogen?    ...

Dit wordt verder niet ingevuld, maar het laat zich raden wat A. Grunberg bedoelt met 'nieuwe demagogen': op zijn allervriendelijkst: de "populisten". Wie niet op de oligarchie en plutocratie stemt, stemt "Hitler".

En, na bijna drie weken verwerken, heeft Grunberg eindelijk zijn definitieve oordeel over "Keulen" (de Volkskrant, 19-01-2016, column door Arnon Grunberg):
  Statistiek

Men hoort dat de aanrandingen in Keulen met de islam te maken zouden hebben. ...

Als eerste is dit (grotendeels) een leugen: "men" heeft alles gedaan om de aanrandingen niet toe te schrijven aan de islam. net als de boomaanlsgen nooit het gevolg zijn van de islam, maar van "verwardheid" (bij "mannen"), "armoede", "verdrukking", "uitsluiting" enzovoort.
    Buiten de reguliere media is er hier en daar opgemerkt dat er culturele achtergronden zijn, waarbij ook de vrouwonriendelijkheid van de islam is genoemd. De werkelijke socio-psychologische relatie is deze reactie niet tegengekomen, en die is: islam → geestelijke onderontwikkeling → materiële onderontwikkeling → ressentiment/-frustratie → geweld. En voor dat laatste kan je van alles invullen. Zowel bomsslagen als aanrandingen, want die laaste hebben dus niets met seks te maken, zoals al genoemd.
     Grunberg vervolgt met:
  Dat lijkt me twijfelachtig.

Wat je ook direct kan afhandelen volgens de bekende methode der spiegeling, van de eerste zin: "Men hoort dat de holocaust in Auschwitz met het nazisme te maken zou hebben ...". En plak daarachter Grunberg's tweede.

De volgende staat niet in de oorspronkelijke verzameling Kwaadaardigheden uitleg of detail , maar kwam bij toeval langs bij een zoekactie. De kop is dan ook die van de website. En maakt meteen duidelijk dat het weer over Keulen gaat. Wat twee dingen kan betekenen: er is nog steeds ophef over in de maatschappij, óf: het broeit na bij Grunberg. In welk laatste geval er kennelijk nog neuronen in zijn hoofd zijn die niet op "aan" of "uit" staan vastgebrand - de kop slaan we even over (de Volkskrant, 22-01-2016, column door Arnon Grunberg):
  Joden zijn oververtegenwoordigd onder Nobelprijswinnaars.

Een biologisch racistische opmerking. Joden zijn een ras (of etnie of hoe het verder ook invult - volgens de Joden: je bent een Jood als je moeder het ook is).
    En dat ras wordt door A. Grunberg een speciale eigenschap toebedeeld die andere rassen niet hebben. Of meestal niet. Of (heel) veel minder. Je kon ook zeggen "Zwarten zijn oververtegenwoordigd in de finale 100 meter hardlopen op de Olypische Spelen":

Dat is ook een biologisch racistische opmerking volgens de politieke-correctheid. Dat het waar is, doet volgens de politiek-correctheid niet ter zake.
    En dat geldt allemaal ook voor de opmerking van A. Grunberg, tenzij je dingen op bepaaalde rassen gaat toepassen en andere niet (of andersom), en dat is zeker biologisch racisme.
    De volgende zin van A. Grunberg:
  Er is niet één Joodse cultuur.

Klopt. Tevens is er geen "één Nederlandse cultuur", "één Duitse cultuur", enzovoort ad infinitum in ieder geval voor zover er culturen zijn, dus is is het een opmerking geldend voor alle culturen dus is de feitelijke inhoud "Er bestaat niet zoiets als "cultuur". Allemaal zijnde "lege", betekenisloze, opmerkingen uitleg of detail , van de soort "Alles is alles" en "Niets is niets".
    De volgende zin van Grunberg:
  Zouden de Joden een speciaal Nobelprijs-gen hebben?

Zojust heeft A. Grunberg vastgesteld dat er geen "cultuur" is, dus daar kan het zeker niet aan liggen. Dan houdt het wat betreft verklaringen die passen binnen de wetenschap wel zo'n beetje op: het is sociologisch, of biologisch. "Natuurkundig" en "scheikundig" vallen onder "biologisch" ( de procesjes met moleculen), "psychologisch"(karakter)  onder "sociologisch" (de procesjes met meerdere mensen), en meer is er niet. "Literatuur" enzovoort is geen wetenschap.
    En als je "cultuur" uitschakelt, moiet het, wetenschappelijk gezien, dus biologisch dus genetich zijn.
  Er is een poging in die richting gewaagd, maar dat komt toch al snel neer op biologisch racisme.

Zojuist dus door A. Grunberg zelf ingevoerd.
    Daar heb je het spiegeluniversum weer.
    Vierde zin:
   Bovendien wint de overgrote meerderheid van de Joden nooit een Nobelprijs.

Klopt. Maar dat geldt ook voor alle niet-Joden, heeft A. Grunberg zojuist geponeerd in zijn bewering aangaande "cultuur", dus dit in een ongeldig argument.
    Vier zinnen. Twee contradicties en een redenatiefout.
    En dit alles om te komen tot:
   Men beweert, vooral na Keulen, dat islamitische mannen oververtegenwoordigd zijn onder daders van zedenmisdrijven. Laten we aannemen dat dit zo is. Zou het door hun cultuur komen? Er is niet één islamitische cultuur. Zouden ze een aanrandings-gen hebben? Dat is biologisch racisme.

De toepassing van zijn Joden-contradicties op moslims.
   Bovendien maakt de overgrote meerderheid van islamitische mannen zich niet schuldig aan zedenmisdrijven.

De toepassing van zijn Joden-redenatiefout op moslims.
    De conclusie
   Gedrag verklaren anno 2016 is een ritueel dat eerder aan heksenverbrandingen doet denken dan aan gedragswetenschap.

Klopt. Als je het door Joodse schrijvers laat doen. Of Joodsisten of andere politiek-correctelingen.

En, en dat is toevallig, over dat laatste gaat de bijdrage van een dag later (de Volkskrant, 23-01-2016, column door Arnon Grunberg):
  Politiek correct

Volgens de filosoof Paul Cliteur, in een artikel van Sander van Walsum woensdag in de Volkskrant, is politieke correctheid 'de neiging om de dingen naast ons neer te leggen die ons niet welgevallig zijn, ook als die dingen wetenschappelijk zijn onderbouwd'.
    Wat zou er allemaal wetenschappelijk zijn onderbouwd dat wij naast ons neerleggen? ...

Kijk. De onoverbrugbare kloof tussen alfa's en bèta's . De alfa's willen niets overnemen van de bèta's omdat dat hun onzekerheden ondermijnt (Nee, geen schrijffout: alfa's willen absoluut geen echte zekerheden, die van de realiteit, ze willen alleen nepzekerheden: ideologie). Aan andere kant willen bèta's wel wat van alfa's overnemend (ze lezen boeken en luisteren naar en maken zelfs muziek), maar niet hun nepzekerheden.
    Dat laatste zinnetje is een eufemisme voor "Ik geloof niet in wetenschap".
    En dat gaat hij demonstreren:
  ... dat wij naast ons neerleggen? Ik denk nu aan een leerling die beweert dat de wortel van 9 7 is.

Dat is geen wetenschap. Dat is wiskunde. Wiskunde is een "formeel systeem" ("formal system" uitleg of detail ) - de natuur, waar wetenschap over gaat, niet (meer uitleg vanaf hier uitleg of detail )
  Politieke correctheid is niet meer dan prudentie, hoffelijkheid, empathie, diplomatie.

Brullen van de lach!!! Dit is de pedante versie van "Mijn tegenstanders zijn gek".
   Overigens: Paul Cliteur is uiterst hoffelijk, en heel veel medestanders van A. Grunberg zijn vuilbekkende linksfascisten uitleg of detail  .

Ergens in de oorspronkleijke verzmaling is er toe overgegaan om Grunberhg aan te duiden als "psychopaat". Als afkorting van " Een totale en absolute onwetendheid van iedere kant kant van een zaak behalve de zijne". Het idee voor die benaming zou best hier kunnen zijn onstaan.

Heel veel later, ergens in begin 2017, is daar een andere formulering naast gekomen: "totaal en absoluut gebrek aan empathie". Welke gedachte opkomt door het onderwerp van de volgende bijdrage (de Volkskrant, 01-02-2016, column door Arnon Grunberg):
  Thuis

'Was jij maar in staat om diezelfde loyaliteit te tonen, Nederland', schreef Nadia Ezzeroili zaterdag in de Volkskrant ...

Nadia Ezzeroili uitleg of detail is een langzwartharige berberse heks die voor de Volkskrant werkt en in een roodwazige aanval van frustratie heeft toegegeven dat ze Nederlanders haat. Een stuk dat dus in 2017 een (mede) oorzaak was voor  het onstaaan van he idee van "een totaal en absoluut gebrek aan empathie". Ze blijkt in dat stuk zich op geen enkele manier te kunnen indenken in de positie van de Nederlanders. Iets dat ze gemeen heeft met alle gekleurde immigranten die zich in de media uiten, op één, twee of drie uitzonderingen na. Zie de verzamelingen hier uitleg of detail uitleg of detail . En het is die gezamenlijkheid van het verschijnsel tot het idee leidde: zwraten nemen Nederlanders racisten, kolonialen en slavenhouders, en zijn dan beledigd als Nederlanders dingen terugzeggen met "Apen"en "Terug  naar eigen land' erin. De massaal klagende gekleurde immigrnaten leiden collectief aan een gigantisch gebrek aan empathie, zozeer zelfs dat je het bestaan ervan in twijfel moet trekken.
    En, zoals al door hemzelf toegegven, is A. Grunberg een niet-blanke dus gekleurde immigrant. Dus raad eens aan welke kant A. Grunberg staat in het dipsuut tussen berber Ezzeroili en blnake Nederlanders:
  ...Nadia Ezzeroili zaterdag in de Volkskrant in een intrigerend stuk ...

Dat 'intrigerend' is de terminologie van A. Grunberg voor "Ik ben er op klaar gekomen".
  Ik meen de frustraties van Ezzeroili te begrijpen, maar misschien moet je niet verwachten dat een land je volledig zal accepteren. Hoeveel thuis heeft de mens nodig? Volgens mij weinig.

Hahaha ...Nomaden, dus ook de semitische woestijnnomaden bekend als Joden en Arabieren, hebben geen enkel thuis. En het "grote thuis" ...:
  Als de staat je niet vermoordt of zomaar in de gevangenis stopt, is dat al heel wat.

... , de staat, haten ze tot in het diepste van hun genen.
    Wat dus eigenlijk betkent: de blanke Noordwest-Europese beschaving haten tot in het diepste van hun genen.

Een bewijs waarvan de volgende dag werd gegeven (de Volkskrant, 02-02-2016, column door Arnon Grunberg):
  Bevrijding

De dag waarop Auschwitz werd bevrijd, 27 januari ...
    Dit jaar was de 27ste januari aan me voorbijgegaan, maar een Duitse vriend herinnerde me eraan. ...

Riposte in aansluiting op het voorgaande: "Natuurlijk is het maar de vraag of Auchwitz iets te maken had met Duitse genen ... Dat er meer Joden omkwamen in Duitsland hoeft niet speciaal met de ideeën van Duitsland te maken te  hebben. De overgrote meerderheid van de Duitsers heef geen Joden vermoord" ... Enzovoort.
  Hij voegde er in zijn e-mail aan toe: 'Ik ga iets hachelijks zeggen. Maar als ik naar de 800(!) aanslagen op asielzoekerscentra in 2015 kijk ...

Riposte in aansluiting op het voorgaande: "Natuurlijk is het maar de vraag of die 800(!) aanslagen iets te maken hebben met Duitsers ... Dat er meer Joden omkwamen die 800(!) aanslagen gepllegd zijn in Duitsland hoeft niet speciaal met de ideeën van Duitsland te maken te  hebben. De overgrote meerderheid van de Duitsers heeft geen aanslagen op asielzoekerscentra gepleegd" .
    Overigens: de gehanteerde definitie van "aanslag op asielzoekerscentrum" houdt in het geval van een deomstratnt met een protestbord in. De crimilaiteit gepleegd door asielzoekers beloopt (is inmiddels in 2017 toeggeven, in de tienduizenden.
    Waarop de twee Joden komen met de troefkaart:
  als ik naar de 800(!) aanslagen op asielzoekerscentra in 2015 kijk, merk ik, alle Willkommenskultur ten spijt, in de praktijk weinig van de bevrijding van Auschwitz.'

Oftewel: "De moslims van nu zijn als de Joden van toen".
    Die holocaust ... Hoe begrijpelijk ...
    Maar er kwam nog meer Joodsistische smerigheid:
  Auschwitz werd in 1945 bevrijd door het Rode Leger, maar Europa heeft zichzelf niet van het Lager weten te bevrijden.
    Het nieuwe nationalisme, dat lijkt op het oude nationalisme, de nieuwe Blut und Boden-theorie, die lijkt op de oude theorie, nieuwe vijandbeelden, die lijken op oude vijandbeelden.

Die holocaust is volkomen begrijpelijk.

Verder over die psychopathie. Of totale afwezigheid van empathie (de Volkskrant, 05-02-2016, column door Arnon Grunberg):
  Boze meneer

Onlangs schreef ik over de cultus van het slachtofferschap. ...

Dus laten we eens gaan kijken naar het aanbod van "boze meneren" en bijpassend "slachtofferschap". En dan moeten we natuurlijk weer thuis beginnen, en noteren dat er heel veel boze Joodse meneren zijn die getuigen van heel veel slachtofferschap uitleg of detail . Verder zijn daar de boze islamitische meneren, die bijna nog harder roepen dat ze slachtoffer zijn, van "islamofobie" enzovoort uitleg of detail . En zeker niet te onderschatten qua boosheid en slachtofferschap zijn natuurlijk de zwarte meneren, die terecht heel boos zijn omdat ze nog steeds als slaaf moeten leven in een blanke kolonie en daar vastzitten en niet weg kunnen en keihard moeten werken in fabrieken en op het platteland uitleg of detail .
    Goed, dat was slechts een ruw overzicht. Dan even kijken op welke vorm van slachtofferschap A. Grunberg de blik gericht heeft:
  Een van de oorzaken van veel woede is dat de boze burger zich miskend voelt als slachtoffer. Laten we dus, schreef ik, boze, witte mannen erkennen als slachtoffer.

Zoals gezegd: het besef bestaan van anderen behalve als zijn eigen projectie is hem vreemd.
    De oorzaak komt tezamen met de aanleiding voor dit stuk:
  Zou men eigenlijk weten hoeveel Duitse Joden er tussen 1933 en 1940 naar Nederland zijn gevlucht?... Of er destijds onder die vierduizend Joden veel zakkenrollers waren, zal ik eens opzoeken.

Juist ja ... De aanleiding voor het stuk is nog steeds de Keulse massa-aanranding en de smet die dat werpt op het begrip "(im)migratie", en de oorzaak is meteen dus de oorzaak van alles: het Joodse denken.  Waarin die migratie dus een centrale rol speelt.
    En met migratie als kernpunt is Rusland dus het Rijk des Kwaads, zoals we hebben gezien, en dus is de Joodse overname van Oekraïne (SchwartzSoros, Porosjenko) een groot goed, dus zijn tegenstanders van die overname heel erg fout:
  Jan Roos, die van het referendum ... wil de voortzetting van André van Duin zijn, maar beschikt helaas niet over de juiste middelen.

Waarna weer gelegenheid is voor een "glanzende" spiegeling: "A. Grunberg. wil de voortzetting van Joseph Goebbels zijn, en beschikt helaas wel over de juiste middelen".

In de rechtszaak tegen Marc Dutroux uitleg of detail doet zich een moment oor dat de verslaggevenden wel opviel want anders hadden ze het niet genoemd, maar hen ontging wel de betekenis. Dat was op het moment dat de aanklagers, bij hun beschrijving van het huis van Dutroux, het hadden over een paar half-gesloopte auto's die in de tuin stonden. Dutroux veerde op, en richtte zich tot de rechters om te verzekeren "Ik heb die auto's niet gestolen". De betekenis hiervan dus zijnde dat Dutroux daarmee bewees een psychopaat te zijn: hij heeft in zijn hoofd geen bedrading die de verbinding legt tussen het stelen van auto's en het vermoorden van meisjes.
    Hier een dergelijk moment in de schrijverij van A. Grunberg (de Volkskrant, 08-02-2016, column door Arnon Grunberg):
  Manipuleren

... Peter de Waard vrijdag in de Volkskrant. 'De wetenschap van de schaarste' zou ten einde lopen, omdat er geen schaarste meer zou zijn.
    Zelfs als De Waard gelijk heeft en de verzamelwoede van mensen afneemt, dan nog is hun verlangen oneindig. Hun middelen en tijd blijven echter beperkt, waardoor de sensatie van schaarste zal blijven bestaan. Daarom zijn mensen ook vatbaar voor bedriegers.
    De Waard stelt dat mensen zich steeds beter moeten leren verdedigen tegen manipulatie en bedrog.
    Is dat in de praktijk een verdediging tegen taal?   ...

Hier beschrijft A. Grunberg de eigen, nomadische, levenswijze en haar parasitaire karakter. Met name die sprong naar taal is veelbetekenend, want nergens door gesuggereerd, en moet dus weer komen uit de inhoud van de eigen geest: taal is noodzakelijk om de natuurlijke afweer van de beparasiteerden te bestrijden ("Maak de rijken rijker, dan worden de aarmen vanzelf ook rijker").
    Wat A. Grunberg zelf bevestigt:
  Er zijn diverse theorieën waarom taal is ontstaan.

De meeste wetenschappelijke gaan uit van divere manieren tot bevordering van samenwerking tussen mensen doordat taal tot een meer gedetailleerde communicatie leidt. Betere communicatie en samenwerking geeft een evolutionair voordeel, denkt men.
     Hier is de verklaring van A. Grunberg:
  Ik denk dat taal bestaat opdat mensen zonder fysiek geweld te gebruiken macht over elkaar kunnen uitoefenen, elkaar en zichzelf kunnen manipuleren en bedriegen.

Hoe is het mogelijk (pas tijdens het schrijven in 2016 bedacht) ... Dit is een volledig bekentenis: het Joodse denken is de bron van het kwaad. Met deze coda:
  Wij zijn gemaakt om te manipuleren. Soms geloven mensen dat ze niet aan het manipuleren zijn en dat noemen ze dan 'oprechtheid'.

Voor A. Grunberg en dus de Joodse cultuur is bedrog de zin van het leven.
    En dat allemaal vanwege de door Peter de Waard gebruikte zinsnede '... mensen zich steeds beter moeten leren verdedigen tegen manipulatie en bedrog'.
    Oftewel: dit is ook een klassiek geval van "Wie de schoen past, trekt hem aan".
    En een klassiek, Dutroux-achtig, geval van bewijs van psychopathie dus.

En natuurlijk is het slachtoffer zelf zich volkomen onbewust van zijn toestand, anders zou hij met het overeenkomstige gedrag stoppen. En A. Grunberg gaat rustig door met zijn schrijverij. De nieuwe brandstof voor het vuur der kwaadaardigheid: de democratie (de Volkskrant, 11-02-2016, column door Arnon Grunberg):
  Oefenen

'Westerse samenlevingen zijn nu democratischer dan ooit', schreef Ian Buruma zaterdag in NRC Handelsblad. Buruma ... stelt dat een functionerende democratie remmen nodig heeft wil zij niet ontaarden in een dictatuur van de meerderheid.    ...

Welke stelling ook weer een bewijs is an de psychpate geest van deze beide Joodse lieden, wnat de weerlegging ervan staat er al bijna:
  Een functionerende dictatuur van de minderheid kan maar door één ding geremd worden: de dictatuur van de meerderheid.

Wat noog verder ingedikt kan worden: "dictatuur van de meerderheid" is een oxymoron". Of  "dictatuur" is identike aan "dictatuur van de minderheid" - wat dan weer een pleonasme is. Enzovoort.
    Oftewel: de twee Joodse meneren zijn hier het vervalsen van taal, door A. Grunberg zojuist categoraal beschreven, aan het praktiseren.
   Buruma's zorgen zijn terecht. Te lang is gedacht dat meer democratie een panacee was; hoe meer hoe beter. Dat is uiteraard onjuist. ...

Ach jee ... Dat is al zo lang geleden weerlegd ... Als riposte en dus weer een spiegeling:
   "Te lang is gedacht dat minder democratie een panacee was; hoe minder hoe beter. Dat is uiteraard onjuist."

Ergens tijdens de geschiedenis van de Atheense democratie heeft een filosoof of polticus geschreven "Niet langer was de democratie dan een jaar of zo afgeschaft, of men verlangde ernaar terug als ware het het zuiverste goud".
    Allemaal zo voor de hand liggend, dat de ontkenners ervan een voor hen wel heel dringende reden moete hebben om het tegenovergestelde te beweren. Hier komt die reden:

  Een democratisch genomen beslissing is niet per definitie een goede of moreel rechtvaardige beslissing.

Met alweer zo'n getuigenis van nhet vervalsende woordgebruik door Joodse meneren: hier noemen ze eigen mening "GOED!" en "Moreel rechtvaardig". En om het makkelijk te maken: alvorens die mening te geven.
    Nu wordt die mening in dit geval helemaal niet gegeven, dus dat wordt raden. En het meest voor de hand liggend is datgene dat men in dit soort contexten meestal bedoeld met "minderheid": de gekleurde minderheden. Zoiets als "Het verbieden aan de blanke groep van naaktlopers tot het naaktlopen in het openbaar is oké, maar het verbieden aan de gekleurde groep van mosims tot het dragen van een hoofddoek of boerka is discriminatie".
    Het kan natuurlijk ook zo zijn dat men bang is dat de meerderheid zal besluiten dat de dominantie van de door Joden gedomineerde financiële wereld en de rest van het Joodsisme (de "goedheid en morele rechtvaardigheid") lang genoeg heeft geduurd, en ze democratisch te defenestreren. Maar dat is iets waarmee men wat blij zou moeten zijn, want anders gaat het op fysieke wijze.

En misschien zijn ook beide verklaringen juist, want elf dagen later komt A. Grunberg met dit (de Volkskrant, 22-02-2016, column door Arnon Grunberg)
  Terlouw

...    Zaterdag stond er een interview met Terlouw door Jan Tromp in de Volkskrant. Terlouws uitspraken en ideeën verbaasden me.  ...
    Het kapitaal is de baas, zegt Terlouw. Dat riepen marxisten vijftig jaar geleden ook, voornamelijk omdat ze zélf de baas wilden zijn.
    Bovendien zouden we kapotgaan aan het neoliberalisme. Ik weet niet hoe we 'kapotgaan' moeten definiëren, maar het getuigt van cynisme om Nederland of West-Europa kapot te noemen.
    Ach, sommigen vinden dat er niets boven zelfgenoegzame nostalgie en tot niets verplichtend populistisch idealisme gaat.

Ach ja ... Terwijl Jan Terlouw toch een heel braaf burger is en lid van de bestuurlijke elite. In iedere geval geweest, als minister.

Voor de analayse alhier, eerst die van de buitenwacht, wnat dit was weer één van die zledzame gevallen dat de ernst van de afijking een weerwoord noodzaakte (de Volkskrant, 22-02-2016, ingezonden brief van Dini Hogenelst, Leiderdorp):
  Grunberg versus Terlouw

Ook ik las als kind alle boeken van Jan Terlouw. Wel geen vijf tot tien keer, zoals Arnon Grunberg, maar wel twee of drie keer - maar wij hadden dan ook televisie, en Grunberg niet.
    Grunberg vindt Terlouw een vriendelijke man (Voorpagina, 22 februari), en dat lijkt mij ook, ook al heb ik Terlouw nooit ontmoet. Ook Grunberg lijkt mij trouwens de vriendelijkheid zelve. Maar ik vind het nogal onvriendelijk om, zoals Grunberg doet, Terlouw 'zelfgenoegzame nostalgie en tot niets verplichtend populistisch idealisme' te verwijten.
   En zeer onterecht bovendien. Terlouw is 84 jaar en spreekt zich nog steeds uit over politiek en samenleving. Een gefundeerde mening geven zoals Terlouw hier doet (Sir Edmund, 20 februari), is óók een waardevolle bijdrage. Grunberg zelf doet trouwens weinig anders dan gefundeerde en soms, zoals hier, ongefundeerde meningen geven, en wordt daar alom (ook door mij) voor gewaardeerd.
    We moeten nog maar afwachten wat Grunberg zelf, als hij het mag beleven, nog te melden heeft op zijn 84ste.
    Laten we bovendien niet vergeten dat Terlouw zich drie decennia lang, in de jaren zeventig, tachtig en negentig, met hart en ziel heeft ingezet voor de Nederlandse samenleving. Als Kamerlid, vice-premier, minister, secretaris-generaal en als commissaris van de koningin. En dan schreef hij ook nog een aantal prachtige kinderboeken, die ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van moreel besef van talloze kinderen.
    Zo iemand zelfgenoegzaamheid en tot niets verplichtend populisme verwijten, slaat echt nergens op.

Oftewel, er moeten wle heel vreemde dingen in de geest van A. Grunberg gespeeld hebben op het mo,ment dat hij die dingen over Jan Terlouw schreef.

En die dingen hebben natuurlijk hun oorzaak in wat op zijn beurt Jan terlouw schreef. En waar Jan Terlouw een pleidooi voor hield was dit: "Beperk de macht van de financiële markten".
    En door dit pleidooi kreeg A. Grunberg een rood waas voor de ogen.
    Oftewel: naast migratie, is er nog een ander ding dat heel hoog staat in het Joodse dneken: de macht an het geld. En dat is natuurlijk niet omdat dat zo voordleinbg is voor anderen, maar voor de eigen groep.
    Met dit stuk oer Terlowu staat er dus een bevesitign van de band tussen het Joodse dneken en de macht van het geld. Datgene datwwratregen 2000 jaar geleden jezus zich verzette als zijn "De Geldwisselaars in de Tempel". Dat dus deel uitmakt van een 8000 jaar en meer lange geschiedenis van dit soort denken in de Joodse geest. De geest van Lehman Brothers, Bear Stearns, Solomon Brothers en Goldman Sachs. En Rothschild. En alles daarvoor en daarna.

En zo zie je dus maar weer: het is toch niet zo moeilijk om kwaadaardigheid te herkennen ...

Hier is het antwoord van Grunberg op het benaderd worden als mens (de Volkskrant, 23-02-2016, column door Arnon Grunberg):
  Snobisme

...    De fellowtravellers zijn tegenwoordig ruim vertegenwoordigd; de neiging om het Westen en het kapitalisme als het grote kwaad te beschouwen ... is een typische eigenschap van de West-Europese bourgeoisie geworden.
    Het gaat niet zozeer om een politieke overtuiging als wel om een vorm van snobisme. ...

Je verzetten tegen de kwaadaardigheid is snobisme ...

Waarop deze redactie in 2016 noteerde: "En Arnon Grunberg is een monster". Kennelijk was de term "psychopaat" nog niet opgekomen. En pas een half jaar later werd de volgende illustratie geïntroduceerd die hier dus al past:

"Zegt het allemaal ..." (In de afbeelding: Shylock uit Shakespeare's De koopman van Venetië).

Terug naar de kwestie waar het allemaal om draait - de inleiding (de Volkskrant, 25-02-2016, column door Arnon Grunberg):
  Schaduweconomie

...    Elk land kent naast de officiële economie een schaduweconomie. In Nederland bedraagt de schaduweconomie 9 procent, in Bulgarije 30,6 procent.    ...

Twee voorbeelden van de hoogst algemene regel (niet bedoeld als zodanig door A. Grunberg natuurlijk): hoe groter de schaduweconomie, hoe groter de barbarij.
    A. Grunberg gebruikt ze aldus:
  Caroline de Gruyter liet dinsdag in NRC Handelsblad de econoom Friedrich Schneider aan het woord. Hij wil vluchtelingen zwart laten werken. ...
    Schneiders idee is uitstekend. ...

Oftwel: meer "vluchelingen" leidt tot meer zwarte economie, en meer zwarte economie is goed. Uitstekende, zelfs....
    En dat klopt dan weer met de eerste regel, want meer "vluchelingen" leidt tot meer zwarte economie, en meer zwarte economie is hetzelfde als meer barbarij.
    En A. Grunberg is voor meer barbarij, zoals we al uitvoerig hebben gezien. Wat hij zelf dan "liberale economie" noemt ...
    Dus ...
  En wie gelooft dat grenzen ... gesloten kunnen worden gelooft allicht ook dat een land kan bestaan zonder schaduweconomie.

... moet iedereen worden toegelaten, want met meer of minder (voor binnenkomst van parasieten) gesloten grenzen, kan je sociale voorzieningen opbouwen, en sociale voorzieningen zijn het tegendeel van barbarij.

Hier schreef deze redactie in het origineel:
  Grunberg is een monster.

Maar toen stond het plaatje van Shylock nog niet op deze plaats. En om eerlijk te zijn: die Shylock lijkt nog een stuk menselijker dan A. Grunberg.

En voor de goedwillende mens: hoe herken je een monster? Bijvoorbeeld door dit:
  En wie gelooft dat grenzen hermetisch gesloten kunnen worden ...

Retorische trucs. Hier die van het "zwart-wit maken" : "grenzen" doortrekken naar "hermetisch gesloten grenzen".
    Dienaangaande is er ook een zeer algemeen geldende regel: hoe hoger de frequentie van retorische trucs, des te naarder de persoon. Bij Grunberg klopt dit volkomen: eindeloos veel retorische trucs, en als persoon is hij een monster.

En geheel volgens de regel dat dit soort "denken", op welk niveau dan ook, steeds erger wordt, komt de volgende (de Volkskrant, 27-02-2016, column door Arnon Grunberg):
  Inkomensongelijkheid

'Om redenen die ik nooit helemaal begrepen heb, vinden mensen het fijn om te horen dat de wereld naar de verdoemenis gaat', schreef Deirdre McCloskey, een econoom die ik bewonder.    ...

En, ook geheel volgens regels, was die McCloskey ook allang opgevallen als een soort monster uitleg of detail .
  Sommigen denken dat inkomensongelijkheid al eeuwenlang alleen maar aan het toenemen is. McCloskey stelt echter dat inkomensongelijkheid alleen maar iets toeneemt vanaf 1980, en dan ook uitsluitend in een aantal landen, te weten de VS, het VK en Canada.
    Bovendien stelt ze de terechte vraag of inkomensongelijkheid an sich iets slechts is. Dat is inderdaad onduidelijk. ...

De leugen van een monster: er is allang bekend en onderzocht dat inkomensongelijkheid omgekeerd afhangt alles dat hoort bij maatschappelijk en persoonlijk welbevinden (overigens neemt ook in heel West-Europa de inkomensongelijkheid toe ...). Ook hier geldt een zeer algemene regel: hoe groter de inkomensongelijkheid, hoe groter de barbarij.
    Een regel die redelijk bekend is (de Volkskrant, 02-03-2016, ingezonden brief van Ton van Rietbergen, economisch geograaf aan de Universiteit Utrecht):
  Leve het kapitalisme?

Arnon Grunberg kon het weer niet laten om het kapitalisme te prijzen en alle studies die op de enorme ongelijkheid wijzen als een vorm van geloof te zien (Voetnoot, 27 februari). Hij meent, met econoom Deidre McClosky aan zijn zijde, dat deze ongelijkheid geen nadelige economische gevolgen heeft.
    Toch ken ik geen enkele andere econoom die de huidige ongelijkheid in de VS waarbij 50 procent van het nationale inkomen bij de befaamde bovenste 1 procent terecht komt, als zinnig ziet. Tenslotte spendeert deze rijke groep maar een beperkt deel van inkomen aan consumptie, toch het stokpaadje van Grunberg. Of zoals een rijke producent van kussens in de prachtige VPRO documentaire Inequality for all rondom hoogleraar economie Robert Reich het zegt: die rijken kopen ook maar op zijn hoogst twee kussens.
    In diezelfde documentaire laat Reich zien dat het toptarief in de VS ooit 91 procent was en de economische groei ruim boven de 4 procent. Daar steekt het huidige topbelastingtarief van 30 procent en de economische groei (minder dan 2 procent) schril bij af. En als zelfs top-belegger Warren Buffet zich afvraagt waarom hij minder belasting betaalt dan zijn secretaresse, zou ook Grunberg moeten zien dat het hier geen geloof maar feiten betreft.

Maar discussiëren met een monster is natuurlijk totaal zinloos.

Ook al eerder langsgekomen maar iets waaran de frequnetie toeneemt in de tijd: de aanvallen op de democratie (de Volkskrant, 02-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Fascisme

...    Tegenwoordig wordt directe democratie vooral ingezet om xenofobie en nationalisme te laten zegevieren ...

Met daarin ook weer "Alles en iedereen dat zich ook maar in de geringste mate uitspreekt tegen volledig vrije (im)migratie, is 'xenofobie', 'nationalisme', "fascisme", "nazisme" ...

En een dag later (de Volkskrant, 03-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Show

...    Wie nog dacht dat het om betrekkelijk rationele argumenten gaat, zou nu echt beter moeten weten. De reëel bestaande democratie is, uitzonderingen daargelaten, een futuristische, dadaïstische show.

"Hitler!", "Holocaust!", "Anne Frank!".

De volgende stap (de Volkskrant, 07-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Theologisch

'Maar mensen vinden dat iedereen recht heeft op zorg, ook mensen die dat niet kunnen betalen,' aldus micro-econoom Job van Exel in een artikel van Peter de Waard, donderdag in de Volkskrant ...
    Theologisch heeft vermoedelijk iedereen recht op zorg, ook tandheelkundige zorg; in een fatsoenlijke samenleving zijn sommige diensten zonder geld te verkrijgen. Wie sluit je uit van die rechten? Buitenlanders? Illegalen? ...

Iedereen heeft recht op alles dat de Nederlanders door eigen inspanning hebben verworen.
    Overigens is dit wel consequent: als je vindt dat jij het recht hebt om de parasiteren op de inspanning en dus het leven van anderen, dan dan je anderen dat poarasiteren niet ontzeggen.

Weer terug naar de democratie (de Volkskrant, 12-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Ongeïnformeerd

'Machthebbers hebben belang bij een ongeïnformeerd electoraat dat irrationele keuzes maakt die vaak tegen hun eigen belangen ingaan. Een goedgeïnformeerd publiek is een gevaar voor de huidige oligopolie', aldus taalkundige en politiek activist Noam Chomsky in een mooi interview door Mirthe Berentsen dat in Vrij Nederland stond.      ....
    Wie democratie accepteert, accepteert de almacht van het ongeïnformeerde electoraat. Reden genoeg om te beseffen dat democratie geen wondermiddel is.

Natuurlijk is de Joodse plutocratie wat wondermiddel wel ...

Omdat deze verzameling zich concne ntreert op de maatschappelijke aspecten van het dneken van A. grunberg en het Jodendom in het algemeen, is er at minder aandacht voor de meer algemene gestoordheid dravan zoals oor het eerst vastgelegd in het eerste testamen met haar Absoluut Alachtige en haar Uitverkoren Volk. Hier een flits daarvan (de Volkskrant, 14-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Criminelen

Vrijdag gaf ik een schrijfcursus aan een groep gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Arnhem-Zuid. ...
    Een samenleving zonder criminelen is net als een samenleving zonder zieken niet alleen ondenkbaar maar ook onwenselijk. ...

Jodendom = nomadisme = parasitisme = criminaliteit, dus "Geen criminaliteit is onwenselijk".

Ook de taal wordt voortdurend radicaler, natuurlijk (de Volkskrant, 15-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Neonazisme

'De AfD is gevaarlijker dan de NPD,' kopte de Süddeutsche Zeitung na 'Super-Wahl-Sonntag'. Vijftig jaar geleden zat de neonazistische NPD in het parlement van zeven Duitse deelstaten, de AfD zit nu in acht, waarbij moet worden opgemerkt dat de AfD in het oosten openlijker racistisch is dan bijvoorbeeld in Baden-Württemberg.    ...

Tegen volledig vrije immigratie: "Hitler!", "Holocaust!", "Anne Frank!".

Tegen volledig vrije immigratie (de Volkskrant, 16-03-2016, column door Arnon Grunberg)
  Schinkel

Het was een mooi interview van Janita Naaijer en Chris Rutenfrans met hoogleraar sociale theorie Willem Schinkel dat zaterdag in de Volkskrant stond.    ...
    Schinkel heeft eveneens gelijk dat het irreëel is te denken dat de verzorgingsstaat in gevaar zal komen door de vluchtelingen. Het vluchtelingenprobleem is net zo imaginair als het Joodse vraagstuk in de jaren dertig.    ...

"Hitler!", "Holocaust!", "Anne Frank!".

Overigens laat het vluchtelingenprobleem nu net zo reeël zijn als de zon: er zijn geen huizen voor ze, geen banen en geen geld. Dit is allemaal al bezet door lagerbetaalde Nederlanders.

Laagbetaalde Nederlanders die niets kunen doen aan dit beleid, behalve via ... (de Volkskrant, 18-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Advies

...    Dat het democratisch proces inderdaad ten dele een infantiel proces is, is een weemoedig stemmend inzicht.    ...

... het democratisch proces. Wat dus de reden is dat A. Grunberg het democratisch proces zo grondig haat: het geeft invloed aan degenen die hij en zijn groep wil beparasiteren. Sociale zorg, natiestaat en democratie: Grunberg heeft er een bloedhaat aan. Beschaving: A. Grunberg heeft er een bloedhaat aan. Al die dingen gaan ten koste van de opbrengst van het parasiteren. Het parasiteren via de fianciële markten, die gedomineerd worden door de Joden.

Merk dus op hoe A. Grunberg in zijn onderwerpkeuze vnauwkeurig het associatuepad volgt dat de relatie legt tussen de diverse aspecten van de Joodse kwaadaardigheid.

Zoals al meerdere malem gesteld: het proces is progressief - het wordt steeds erger. Hier is een volgende stap (de Volkskrant, 26-03-2016, column door Arnon Grunberg
  Preventief

...    We zijn nog niet zover, maar weldra zal genocide 'preventieve terrorismebestrijding' heten.

Oftewel: wie iets aan terrorismebestrijding doet, dat wil zeggen: die iets onderneemt jegens terroristische moslims zoals bijvoorbeeld ze niet toelaten tot Nederland, doet aan genocide. En de Nederlandse voorstanders van die terrorismebestrijdingsmaatregelen zijn ...:
  Tegenwoordig schijnen sommige Nederlanders het spijtig te vinden dat Nederlandse militairen niet actief deelnamen aan de genocide in Srebrenica.

... genocideplegers.

En ook op dat zeldzamer bewandelde terrein: de haat jegens de Russen  (de Volkskrant, 30-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Slachtoffers

...    Na elke terreuraanslag - het neerhalen van MH17 was een terreuraanslag - ...

Het leidt geen enkele twijfel waar A. Grunberg en de Joden in het algemeen op aansturen: een atoomaanval op de kaukasische residenten. Want dat het de kaukasische residenten waren die deze terreuraanslag hebben gepleegd, staat voor hen boven alle twijfel uitleg of detail .

Dat kaukasisiche residentionalisme is natuurlijk ook de bron van het nationalisme. En dat nationalsime is natuurlijk het allergste op Aarde. Behale, natuurlijk als ...  (de Volkskrant, 31-03-2016, column door Arnon Grunberg
  Stuxnet

Verleden week schreef David E. Sanger een in memoriam in The New York Times over Meir Dagan, leider van de Israëlische geheime dienst, de Mossad, van 2002 tot 2010.
    Onder Dagan ontwikkelde de Mossad met Amerika Stuxnet, de computerworm die het Iraanse atoomprogramma vertraagde. ...
    Sanger schreef een boek over Stuxnet, Confront and Conceal: Obama's Secret Wars and Surprising Use of American Power. In zijn artikel onthult hij dat Dagan hem benaderde omdat hij vond dat Sanger de Mossad niet genoeg credit gaf voor Stuxnet. Opmerkelijk, omdat Amerika noch Israël ooit heeft erkend verantwoordelijk te zijn voor Stuxnet.
    Dagan wilde die credit omdat hij tegen Netanyahu's plannen was om Iran te bombarderen; conventionele militaire macht zou contraproductief zijn.

... het Joods nationalisme is. Daar is niets mis mee. Ook niet als ...:
  Dagan was vermoedelijk eveneens verantwoordelijk voor het executeren van wetenschappers in Teheran, wat Amerika in verlegenheid bracht.

... ze moordcapagne oftewel terreur plegen. Ook dan is er niets mis met Joods nationalisme.

En weer moeten we aan die holocaust denken ...

En dus in tegenstelling tot het residente nationalisme ... (de Volkskrant, 01-04-2016, column door Arnon Grunberg):
  Oekraïne

Wie gelooft dat het referendum over Oekraïne gaat, zou ook moeten geloven dat IS een basketbalvereniging is voor jongeren uit achterstandswijken.
    De ware doelstelling van het 'nee-kamp' is het vernietigen van de EU, het aanwakkeren van nationalisme en het om zeep helpen van democratie. ...

Oftewel, A. Grunberg's spiegeluniersum weer terugdraaiende: "Wilt u imperialisme, oorlogszucht en vernietiging van de democratie aanwakkeren, stem dan voor aansluiting van Oekraïne. Steun de doelen van George Soros-Schwarz en Petr Poroshenko. "Wir fahren mit den Juden gegen Russland"."

De Joodse godsdienst wordt in de cultuurhistorie gezien als een voorbeeld van een religie met een begin en einde, in tegenstelling tot meer natuurlijke of evolutionaire godsdiensten die het herhalen en de wederkerigheid van de tijd als thema hebben. Maar als je wat verder kijkt, heeft ook de Joodse godsdienst of beter het Joodse denken wat daarvan. Om dit toe te lichten eerst de woorden van iemand die niet Joods is, maar wel migrant, met volkomen de bijpassende mentaliteit van parasitair en ploertig denken , die dan  ook een Joodse bron aanhaalt (de Volkskrant, 02-04-2016, column door Sheila Sitalsing (Sir Edmund):
  Rantsoen

Van Imre Kertész, die donderdag overleed, heb ik een allesopslokkend boek in de kast staan, aangeschaft in de vorige eeuw, ...
    Kaddisj voor een niet geboren kind, het allesopslokkende boek van Imre Kertész over een man die geen kind wil verwekken in een wereld die vernietigingskampen heeft voortgebracht ...

Misschien dat ook A. Grunberg daarom geen kinderen heeft: hij wil er geen brengen in een wereld waarin hij probeert een nieuwe holocaust te kweken.
  ... bevat een meanderende zoektocht naar de ratio achter het Goede. Met verklaringen zoeken voor het Kwaad is Kertész wel klaar, want die zijn er in overvloed: 'Wat werkelijk irrationeel en onverklaarbaar is, is niet het Kwade, maar het Goede.'

Vanuit Noordwest-Europese ogen een absurde levenshouding, maar vanuit die van het Midden-Oosten niet. Daar is geen "Goede". Daar is slechts "Ieder voor zich en God voor ons allen", "Ikke, ikke ikke en de rest kan stikke", enzovoort. Joodsisme en neoliberalisme. Geen "Goede" in velden of wegen te bekennen. Alleen maar "kwaadaardigheid".
    Goed, dat was de inleiding. Nu de inbreng van A. Grunberg (de Volkskrant, 02-04-2016, column door Arnon Grunberg):
  Kertész

...    In zijn Nobelprijsrede verzette Kertész zich niet tegen het verwijt dat hij maar één thema zou hebben: de holocaust. Hij voegde daaraan toe: 'Welke schrijver is vandaag niet een schrijver van de holocaust?'    ...

Bekentenis, dus: "Joodse schrijvers schrijven alleen maar over de holocaust".
    Maar er was er nog een:
  In dezelfde rede zei hij: 'Ik heb in de holocaust de condition humaine herkend, de eindhalte van het grote avontuur waar de Europese mens na tweeduizend jaar ethische en morele cultuur op uitgekomen is.'

Bekentenis twee: "De Joodse holocaust is het einde van de Europese geschiedenis".
    Volkomen overbodig bevestigd door Grunberg:
  Hoe te leven in het postscriptum van die eindhalte?

"Het heden is slechts een naspel van de holocaust".
    Hoeveel gestoorder kunt u het krijgen?
    Het is de gestoordheid van de "Übermenschen van de Schepping van Jahweh".
    Die vol overtuiging aansturen op de volgende, in de hoop de beschaving eindelijk te kunnen eindigen, volgens het door hen aanbeden Armageddon.

Het Oekraïne-referendum is achter de rug, en net als in 2005 heetf de kwaadaardige antidemocrtische elite zwaar verloren. Het leidt tot onthullende taal van de ideologische leiding (de Volkskrant, 07-04-2016, column door Arnon Grunberg):
  Principekwestie

...Pragmatisme is vaak een deugd. Er zijn echter uitzonderlijke gevallen: soms wegen principes zwaar, winnen - het basisprincipe van pragmatisme: winnen is het doel, bijna alles is toegestaan ...

"Pragmatisme" kan je ook een principe noemen, hoewel dat ook al sterk lijkt op het benoemen van atheïsme als religie - een door religieuze leugenaars veelgebruikte retorische truc.
    Maar zelfs als je "pragmatisme" een principe noemt, dan nog is het beslist niet wat Grunberg hier stelt. Het is veel neutraler, ruwweg: "Je visie of aanpak aanpassen aan de praktijk". En hierin wordt niets gesteld over hoe je dat invult. Het kan net zo goed leiden tot volledig altruïsme. Als dat maar werkt.
     Grunberg stelt dat "pragmatisme" hetzelfde is als "Winnen is het enige doel en alles is toegestaan"- dat 'bijna' staat er natuurlijk alleen voor het mooi bij - een sociaal wenselijke toevoeging.
En daarmee stelt Grunberg dus ook dat "Winnen is het enige doel en alles is toegestaan" het enige is dat in de praktijk werkt. Want dat is de werkelijke betekenis van "pragamatisme".
    Zelden is het zo duidelijk gesteld. Want we hadden voor het neoliberalisme al: "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste' en "Winner takes all". Grunberg voegt daar dus aan toe: "En alles is toegestaan" - "Anything goes". Hoewel dat impliciet natuurlijk ook al in de overige drie zit.
    Helderder is de kwaadaardigheid zelden uitgedragen. Ieder verder commentaar slaat hier dood.

De volgende dag geeft A. Grunberg wat voorbeelden van de praktische inrichting van  het Joodsistische Imperium ingericht wil zien (de Volkskrant, 13-04-2016, column door Arnon Grunberg):

  Betaalde aandacht

Vertroetel je Ouders heet het bedrijf van Tom Crouse. Daarover schreef Jeroen Trommelen maandag in de Volkskrant. Een uur gezelschap kost euro 29,50. ...
    ... is er een principieel verschil tussen een au pair en het inkopen van aandacht voor ouders?    ...
    Aan lager wal geraakte beroemdheden kunnen zo bijklussen. 'Mam, voor je verjaardag krijg je een uurtje betaalde aandacht van Gordon.'
    Het zal 500 euro kosten, maar dan heb je wel Gordon over de vloer.

Het staat er bijna: "Ik wil terug naar de tijd van Dickens". Laten we die dus even schetsen, uitgaande van (West-) Europa, dus het hebbende over (alle cijfers globaal) 500 miljoen mensen. daarvan zijn er dan in het Joodsistische Imperium 5 miljoen rijk. Die hebben alle kapitaal en bijna alle inkomen. die laten zich in alles bedienen door de 499 miljoen onderklasse, die leven in ellende. Oftewel: er is hier sprake van 499 miljoen socio-economische slachtoffers.
    Stel nu dat je door een of andere maatrgele dit kan voorkomen - dat, zeg, de hoeveelheid socio-economsiche slachtoffers beperkt wordt tot 100 miljoen. Maar die maatregel kost wel die 5 miljoen extra slachtoffers, namelijk die 5 miljoen die anders de rijken zouden zijn. De grote morele vraag: "Is het offer van die 5 miljoen de opbrengst van 495 socio-economische slachtoffers waard?" (dit is ook wel bekend in de vorm van het "wisselprobleem" uitleg of detail )
    Wordt die 5 miljoen alleen socio-economisch geslachtofferd, is dit geen vraag. Zijn ze ook fysieke slachtoffer, kan je erover discussiëren.
    Maar vermoedelijk weet de natuur de oplossing wel. Die weet wel een manier te vinden om die 5 miljoen kwijt te raken. Dat kost ze vermoedelijk ook grotendeels het leven, maar ook een aanzienlijk deel van de rest.
    Kiest u maar.
    Maar de natuur heeft in feite al laten zien wat haar keuze is.

Overigens: het is de cumulatie van dit soort verhalen die ergens in 2017 bij de redactie de gedachte deed opkomen dat in het Joodse denken en het denken van Joodsisten, nomadisten, migranten, moslims, en nog wat verspreide groepen er één ding ernstig tot soms geheel lijkt te ontbreken: empathie.

En A. Grunberg zet de volgende stap (de Volkskrant, 18-04-2016, column door Arnon Grunberg):
  Immoreel

Ruwweg zijn er twee posities in het maatschappelijk debat. ...

Klopt: residentie of nomadisme. Producerenden of parasiterenden. Enzovoort. Of:
  Sommige mensen geloven dat de menselijke ondeugden kunnen verdwijnen als de overheid of God maar genoeg reguleert. Andere mensen menen dat de menselijke ondeugd inherent is aan de mens en dat het grootste gevaar gelegen is in het bestrijden van die ondeugden.

Precies: producerenden of parasieten (die lui die in God geloven, schoppen natuurlijk geen maatschappelijke deuk in een pakje boter, zie de moslims, en die staan er alleen maar bij als afleidingsmanoeuvre). Hoe je 'ondeugden' vertaalt is volkomen triviaal: je komt met maar heel weinig overdrijven via het Joodsisme uit bij nazi's en de holocaust.
  Het moge duidelijk zijn aan welke kant ik sta.

In.der.daad.
  Je kunt grenzen sluiten, maar elke grens is poreus

Inderdaad: de Joodse en andere nomaden proberen er op alle mogelijke manieren doorheen te komen. En daarna is er nog één bedreiging:
  Wat ons bedreigt is niet een gebrek maar een overschot aan moraal.

En hier staat dus al bijna "Ik ben een Joodse nomadistische immorele parasiet". Dus Arnon ... Je kan het best gewoon helemaal zeggen. Doe het maar.
 
En A. Grunberg reikt als volgende een manier aan om het Joodse en Joodsitische parasitisme aan te pakken (de Volkskrant, 25-04-2016, column door Arnon Grunberg):
  Meningsuiting

... Wat zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting?
    Moet het volk in bescherming worden genomen tegen ordinaire agitatoren - de geschiedenis leert dat het volk makkelijk te verleiden is - of weegt vrijheid van meningsuiting zwaarder?

Inderdaad: de geschiedenis leert dat de kwaadaardigheid uit het Midden-Oosten het volk achtduizend jaar in verleiding kan houden. Dus is de vraag of de verspreiders van die kwaadaardigheid, de Grunberg-en, Tempelman's enzovoort, de mond gesnoerd moet worden.

Nog eens de gelegenheid om iets te zeggen over een door de Joden en Joodsisten ingevoerd volkomen verkeerd taalbegrip, athans, het gebruik ervan (de Volkskrant, 27-04-2016, column door Arnon Grunberg):
  Extreem rechts

'Het begint voorzichtig op een patroon te lijken', schreef Arie Elshout maandag in de Volkskrant over de presidentsverkiezingen in Oostenrijk van de dag ervoor. Hofer van de extreem-rechtse FPÖ kreeg 35 procent van de stemmen ...
    We moeten concluderen dat er in diverse westerse samenlevingen een xenofobisch arsenaal is, pakweg 20 tot 35 procent van de kiezers.

In diverse westerse samenlevingen is er op dit moment een arsenaal van kiezers die kennis gemaakt hebben met gekleurde immigranten, en waarvan de kennismaking dusdanig slecht is bevallen dat ze er niet meer van willen. Oftewel: "bekendofobie" en niet "onbekendofobie" of "xenofobie". Zeg maar "barbarofobie" uitleg of detail .
    En daarna nog dit ...

  ... hoeveel welvaart heeft de burger eigenlijk nodig voor hij bereid is die te delen?

Je gelooft je ogen niet ... Een Jood met niet-ophoudende pleidooien voor "Ikke, ikke ikke, en de rest kan stikke" enzvoort, roept hier anderen, ANDEREN, op tot delen van hun door werken verkregen en door Joden en Joodsisten beparasiteerde inkomen af te staan aan nieuwe gekleurde parasieten.

En hier schreef deze redactie in 2016:
  Ook die komende holocaust begint steeds begrijpelijker te worden.

Waarna die komende holocaust nog weel veel begrijpelijker wordt (de Volkskrant, 28-04-2016, column door Arnon Grunberg):
  Onwenselijk

De grenzen van de vrijheid van meningsuiting zijn niet evident. ...
    Wie naar de scheldpartijen kijkt waarvoor nu mensen worden aangeklaagd, bijvoorbeeld Bachmann in Duitsland, Wilders in Nederland, ziet dat het eigenlijk om laaggeletterdheid gaat.
    Bestudeer de tweets van de heer Wilders en concludeer: laaggeletterdheid.    ...

De arrogantie en neerbuigendheid van het "Uitverkoren Volk". Die met hun in taalvaaridigheid gebaseerde valsheid, leugenaxchtigheid en kwaadaardigheid degenen die zich simpeler en directer uitdrukken beschimpen.
    Nee, die holocaust, schrijven we in 2017, is wat beterft A. Grunberg nu best wel verdiend.
    Overigens, uit 2016: die neerbuigendheid ten opzichte van niet-intellectueel werk is bijzonder kenmerkend voor de Joodse genen (want cultuur kan je dit niet meer noemen). Iedereen die niet-intellectueel werk doet, is een boer en mongool. Het zenuwzieke "Woody Allen"-syndroom.

En, de onbeschaamdheid meer A. Grunberg eigen, hij geeft het ook nog gewoon toe (de Volkskrant, 03-05-2016, column door Arnon Grunberg):
  Schoft

We spraken over het lied Surabaya Johnny van Bertolt Brecht en Kurt Weill, een prachtig lied over de raadselen van de liefde...
    Wie carrière wil maken in de liefde kan hulp van Brecht gebruiken. Het loont om een charmante schoft te zijn.

Bij de vertaling van dat 'charmante schoft' moet je ten eerste natuurlijk de wetten van Bertrand Russell aangaande het onregelmatige werkwoord toepassen: Als iemand gunstig over zichzelf spreekt moet je de gebruikte terminologie in een verhouding van ongeveer 80-20 afzwakken, en spreekt hij negatief over zichzelf, dan moet je het met ongeveer 20-80 versterken. "Ik ben een chtamante schoft" wordt dus "Ik ben een scheef-grijnzende kampbeul".
    Nu nog even de stap van "de liefde" naar de rest van het leven, en we zijn bijna daar. Met heel passend de herdenking van de vruchten van de arbeid van 8000 jaar "charmante schoft" zijn over een dag gevierd (4 mei) ...

Oftewel: 'schoft' is hier een samenvatting van "Een Joodse nomadistische geen moraal kennende parasiet".

Voor de volgende eerst een wat langere inleiding.

De aard van de uitwerking van de Joodse kwaadaardigheid op de maatschappij die ze infesteert is er eentje van "schillen van beïnvloeding",  waarbij die grenzen die inbesloten zitten in de term "schillen" natuurlijk eigenlijk ook weer niet bestaan want zijnde een geleidelijk verlopen.
    Maar toch zit daar vermoedelijk wel enige structuur in, met sociologische lagen die als geheel sterk of minder sterk beïnvloed worden. Met de natuurlijke regel: hoe dichter bij de macht, hoe groter de beïnvloedbaarheid dus de beïnvloeding.
    Dat "beïnvloedbaarheid" is simpel: mensen streven naar macht (zie het verschil met gezag hier ), om anderen te kunnen beparasiteren. Dus hoe dichter bij de top van de macht, hoe sterker de neiging tot parasiteren. Dus hoe makkelijker beïnvloedbaar door parasieten
    En dat begunt dus daar waar in de neoliberale economie de macht berust: de financiële wereld. Daar vindt je het hoogste percentage Joden uitleg of detail , en de rest is allemaal besmetten: Joodsisten uitleg of detail .
    De volgende schil is die van de top van het bedirjfsleven, en met namen natuurlijk het internationale bedrijfsleven: relatief wat minder Joden maar de rest is weer Joodsisten.
    Dan komt de politiek. Weer wat minder Joden, en nu voor het eerst een kleine hoeveelheid niet-Joodsisten. Dat komt omdat in de westerse wereld de politici (deels)  gekozen worden, en gewone mensen dus ook een stem hebben. [Daar is A. Grunberg dus dan ook heel erge tegen.]
    Dat wordt voor een groot deel gefrustreerd door de volgende laag: de media. Daar vinden we weer een sterke oververtegenwoordiging van Joden, met bijna de hele rest Joodsisten. En voor zover ze niet-Joodsisten zijn, meestal op bepaalde terreinen. Zo zijn in Nederland media als De Telegraaf en Elsevier cultureel minder-Joodsistisch, maar economisch volledig. Hoe natuurlijk deze zaak is, wordt geïllustreerd door dit beeld uit 1492 (!!!):
 
De boer wordt toch ondanks zijn ijver,
levend gevild door ridder en schrijver

En geen enkele twijfel waar dat 'schrijver' voor staat in de moderne tijd: de media (en de rest van de intellectuele elite, natuurlijk)

Na welke inleiding het volgende makkelijk geïnterpreteerd kan worden (de Volkskrant, 09-05-2016, column door Arnon Grunberg):
  Wedden

...    In de Financial Times van zaterdag schreef Simon Kuper dat de wedbureaus slecht nieuws voorspellen voor de populisten ...
    Volgens Kuper is de zwijgende meerderheid tevreden met de status quo. ...
    Kuper constateert dat het WK Rugby ons meer bezighoudt ...

Oftewel: de Financial Times behoort tot het Rijk van het Kwaad. Net alks alle andere internationale media die A. Grunberg graag aanhaalt: de Süddeutsche Zeitung, de Frankfurter Allgemeine, The Economist, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, enzovoort, en nationale als de Volkskrant, enzovooort
    En, bijna vanzelfsprekend: Simon Kuper is Joods.

De volgende stap in het explicite benoemen van de interne roerselen van zijn geest (de Volkskrant, 17-05-2016, column door Arnon Grunberg):
  Haat

Precies. Dat is wat er broeit in zijn geest. En de trigger komt van een cultuurgenoot:
  'Voor sommige mensen was het wellicht een opluchting dat zij Joden weer konden haten ... schrijft Ian Buruma in NRC Handelsblad in een stuk over ... de oorlog tegen de islam.

I. Buruma doet het soort werk dat A. Grunberg doet, maar dan op intenationale schaal in plaats van nationale: het verspreiden van het Joodse gif. Hetgeen onder andere betekent dat in de oorlog van de islam tegen het westen, I. Buruma keihard aan de kant van de islam staat. Hetgeen betekent dat iedereen die bezwaar maakt op wat voor manier dan ook tegen de islam, bestempeld wordt als "islam-hater" of "islamofoob", en ...

  Buruma laat helder zien dat de mechanismen die werkzaam zijn in het antisemitisme ook te herkennen zijn in moslimhaat. De moslims als vijfde colonne, het vermeende streven naar werelddominantie, ze zouden altijd liegen;

... omdat bijna alle Joden achter de islam staan in de strijd tegen het westen, zijn "islam-haters" tevens ook antisemieten oftewel "Jodenhaters".
    En om zijn punt te maken, doet I. Buruma het voor het Joodse discours kenmerkende: het keihard omkeren van de werkelijkheid:
  ... het vermeende streven naar werelddominantie ...

Oftewel: molsims zouden niet streven naar werelddominantie. Volgens I. Buruma. Helaas voor I. Buruma staat het hele Heilige Boek van de moslims, geschapen naar het model van het Heilige Boek van de Joden, vol met uitsluitend en alleen het streven naar werelddominantie, in de eindeloos vele aspecten en manieren om dat uit te voeren. Dit alles samengevat in de term voor hun Geloof: "Islam", hetgeen betekent "Onderwerping".
    Nogmaals: I. Buruma, A. Grunberg en de hele Joodse geest draait bijna volledig om dit ene gegeven: de capaciteit om de werkelijkheid om te draaien Een capaciteit misschien al bestaand voor het neerpennen van hun ideologie, maar in de 8000 jaar daarna zo volledig ingesleten in hun levenspatroon dat het verschil met "genetisch" te verwaarlozen is.
    Met als klein gevolg dat ze volkomen natuurlijk kiezen voor de culturen die daar op lijken, zoals de islamitische. Zoals ook nog eens uitgedrukt in dat:
  ...  ze zouden altijd liegen ...

Dat 'altijd' is natuurlijk samenvattend, maar als samenvatting volkomen correct: ook moslims liegen tegeover anderen dat ze niet de hele wereld willen veroveren. Net als Joden liegen dat moslims niet de hele wereld willen veroveren.
    En bijna al het andere volgt hieruit.
    Waarna of I. Buruma of A. Grunberg verder gaat met het beschrijven van de psychologische waarde van een ideologie om heel de wereld te willen veroveren:
  Het verheven principe is dikwijls slechts een schaamlap voor vulgaire haat.

En dat klopt, want zowel moslims als Joden hebben niets dan vulgaire haat voor het westen, omdat de westerse cultuur zo zichtbaar zo veel beter functioneert dan hun eigen woestijnculturen vol nomadisme en Absolute Goden en Principes.

En ook een stapje in de helderheid met betrekking tot de praktische uitwerking van die ideologie (de Volkskrant, 02-06-2016, column door Arnon Grunberg):
  Vrijhandel

Woensdag verleden week schreef Coen Teulings in NRC Handelsblad een interessant stuk over de afnemende steun voor vrijhandel. In Amerika, maar ook in Nederland.    ...
    Teulings pleit voor betere werkeloosheidsuitkeringen voor ouderen, in de hoop dat het electoraat niet verder op hol slaat. Dat lijkt chantage: geef ons meer geld, anders hollen we het politieke midden verder uit.
    ... Sommige kiezers willen opgezweept worden door taal waarover ze niet hoeven na te denken. Een beter sociaal stelsel zal daar weinig aan veranderen.

Oftewel: alle rijkdom moet naar ons Joden en Joodsistische elite, want het plebs is toch maar irrationeel.

De vraag is zo langzamerhand: wanneer komt de eerste oproep tot een nieuwe holocaust ...?

En nog wat meer openheid (de Volkskrant, 06-06-2016, column door Arnon Grunberg):
  Muhammad Ali

Nu Muhammad Ali dood is, is het tijd om de indrukwekkende documentaire When We Were Kings van Leon Gast te zien over de 'Rumble in the Jungle', het gevecht tussen Ali en George Foreman in Kinshasa, toen Zaïre.    ...
    Ali leert ons dat leven niet zozeer om verbinden gaat als wel om de tegenstander, dansend als een vlinder, stekend als een bij, te verslaan. Daarna kun je hem vergeven.

Kijkerekijk ... Het leven als een voortdurende doodsstrijd. Het "Winner takes all". Dat "dood" staat er wel niet letterlijk is, maar dat is wel het ideale eindpunt, natuurlijk. Hoezo verbinden...? Hoezo samenwerken ... ? Pakken, dat voordeel, als het toeval je de kans biedt. Anders pakt de ander jou. Dus koop die medicijnenfirma en verhoog de prijzen met een factor tien uitleg of detail . Anders doet een ander het. Een andere aanhanger van deze Joodsistisch cultuur. Een andere Jood naast A. Grunberg ...

Toevoeging uit 2017: omstreeks deze tijd werd de verzameling "De zin van het leven" uitgebreid met de Joodse versie: 

Met de wapenspreuk van de Joden. Even natuurlijk volgend uit het vermeende bestaan van een Almachtig Alleenheerser als de vrouwonvriendelijkheid ervan, want natuurlijk is die Almachtig Alleenheerser een "man".

En even later op een wat andere manier (de Volkskrant, 10-06-2016, column door Arnon Grunberg):
  Zieltjes winnen

...    De haat tegen die zogenaamde elite komt voort uit de behoefte zélf elite te zijn. ...

Oftewel: "Iedereen wil een plunderende ploert zijn"
    Archetypisch Joodser kan het bijna niet worden. Nu nog de  hoefjes en de hoorntjes erbij ...

Nog eens een keer een bevestiging dat de aandacht geven aan Arnon Grunberg volkomen terecht is (de Volkskrant, 08-06-2016, rubriek Jean-Pierre kijkt verder, door Jean-Pierre Geelen):
  Theo

Zijn debuut is nog maar zes weken geleden, maar zijn carrière als columnist verloopt stormachtig. ...
    Was getekend: Theo Maassen, Eindhoven.    ...
    In een andere Brief van de dag plaatste hij een voetnoot bij Arnon Grunberg. Daarmee toonde hij zijn torenhoge ambitie: de koning der columnisten naar de kroon steken.    ...

Q.E.D.

En meteen daarna weer eens een peiling: "Bent u onverkort voor of tegen de islam?". De keuze Arnon kennen we allang - oh ja: er heeft er weer eentje een massamoordaanslag gepleegd... (de Volkskrant, 14-06-2016, column door Arnon Grunberg):
  Solidariteit

Lees even het commentaar van president Obama op het bloedbad in Orlando. Dit commentaar illustreert ook waarom wij Obama nog zullen missen. De president noemt de aanslag 'een daad van terreur en een daad van haat.' ...

Arnon bedoelt: dat Obama er de islam niet in betrekt. Kijk maar:
  Het is deze expliciete solidariteit die politici in Europa slechts zelden kunnen opbrengen.

Want politici in Europa doen dat soms wel ... De islam er bij betrekken. En wie dat wel doet ...:
  ... nu gaat het om de vaststelling dat Obama terreur niet gebruikt om het vuur van de paranoia hoger te doen oplaaien.

... heeft last van paranoia (wat "paranoia" is, heeft Arnon opgestoken in zijn vaste verblijfplaats - de kliniek).
    De boodschap van Arnon: we moeten ten alle tijde kiezen voor de moslim/islam.

De laatste aanslag ligt weer een week of wat terug. Het Jodendom van de Volkskrant hervat de propaganda voor de invoering van de islam (de Volkskrant, 22-06-2016, column door Arnon Grunberg):
  Terrorisme

...    Omar Mateen .... The New York Times sprak in een uitvoerig portret van Mateen over 'een gestoorde geest'.
    Wie het over 'de islam' heeft in verband met terrorisme doet mij denken aan iemand die het verschil niet kent tussen Bundeswehr en Wehrmacht en toch wil meepraten over het naoorlogse Duitsland.

Riposte: "Wie het over 'de islam' heeft in verband met terrorisme doet mij denken aan iemand die de overeenkomst kent tussen 'het nazisme' en concentratiekampen".

En de volgende dag gaat Grunberg er nu bijna helemaal voor:


Uit: De Volkskrant, 23-06-2016, column door Arnon Grunberg
  Brexit

...    Mochten de Britten vandaag tegen uittreding stemmen ...
    Uit nationalisme komt nooit iets goeds. ...

Op de website had men van die laatste zin de kop gemaakt. Oftewel:
  Leve Imperialisme en Chaos!!!

Beide zijn toestanden waar Joden van kunnen profiteren. Kijk maar naar het Imperialisme van Amerika, en de chaos in Rusland van vlak na de val van de Sovjet-Unie.

De Brexit is daar. De reacties zijn voorspelbaar. Hoewel: de eerste van Grunberg bevat geen scheldwoorden, wat wel eens meer gebeurd als hij totaal verbijsterd is (de Volkskrant, 25-06-2016, column door Arnon Grunberg):
  Het Britse pond

Het was kort na middernacht, Nederlandse tijd, dat het Britse pond begon te vallen. Resultaten in onder andere Sunderland wezen erop dat de wedkantoren het mis zouden kunnen hebben; de Brexit ging door.
    Net als de natuur staat de markt aan gene zijde van de moraal en dat levert een wonderbaarlijke schoonheid op. ...

Dat is nauwelijks een scheldwoord maar een vaak herhaalde uitng van ideologie: "De Enige Waarde is die van het Geld".
    En wie daar iets aan probeert te doen:
  In Over de democratie in Amerika schrijft De Tocqueville dat de hang naar oorlog ook voort lijkt te komen uit behoefte aan nivellering.

..is de veroorzaker van oorlog. En als het de verzamelde burgers zijn die de macht van het geld willen corrigeren:
  Democratie is prima, maar niet alleen het individu, ook het volk kent zelfdestructieve trekjes, zoveel is maar weer gebleken.

.. dan is dat "zelfdestructie".

Maar dat was het aanloopje (de Volkskrant, 27-06-2016, column door Arnon Grunberg):
  Datum

De Brexit is noch een revolutie noch een terroristische aanslag, maar 23 juni 2016 zou weleens net zo'n belangrijke datum kunnen worden als 11 september 2001.    ...
    In de jaren dertig gaf Stalin ....

Daar is 'ie: de inzet van de ultieme boeman. Zoals iedereen wet, nog oneindig veel slechter dan Hitler. Want Hitler mag dan verantwoordleijk zijn voor de holocaust, maar hij betaalde wel zijn rekeningen aan de groot-industrie en het groot-kapitaal.
  Ook nu zien wij bepaalde progressieve lieden en partijen, ik denk aan de SP in Nederland, met nationalisme en xenofobie flirten.

Kijk eens hoe ver hij weer heen is: als de SP echt iets aan nationalisme zou doen, en zich uitspreken tegen onbeperkte immigratie, zou zíj het hoogst in de peilingen staan en niet de PVV.
    Maar G. is volledig doorgslagen:
  De beste definitie van oud én hedendaags stalinisme: nationalisme, vreemdelingenhaat en fascisme in naam van het progressieve denken.

Zelfs eletroshocktherapie is hier kansloos. Een lobotomie is het enige dat helpt, maar dan moet je zo veel snijden dat je geen "Grunberg" meer hebt.

En de oorzaal van al dit kwaad is ... (de Volkskrant, 01-07-2016, column door Arnon Grunberg)
  Vangnet

Recentelijk pleitte de econoom Coen Teulings in NRC Handelsblad voor een beter sociaal vangnet voor met name ouderen.
    Zo'n vangnet zou volgens hem ervoor kunnen zorgen dat steun voor nationalistisch populisme afbrokkelt. ...

... "het volk".
    Dat 'nationalistisch populisme' is natuurlijk de tegenhanger van het kosmopolitische Joodsistische parasitisme waar Grunberg voor staat. En Teulings.
  Op woensdag beweerde Heleen Mees in de Volkskrant, terugkijkend op het referendum in Groot-Brittannië, ongeveer hetzelfde. De kiezers die tegen hadden gestemd waren volgens haar rationeel.

Maar dat kan naturlijk niet zo zijn:
  Volgens de Financial Times werd vooral in die regio's voor de Brexit gestemd waar afhankelijkheid van EU-subsidies het grootst is. Sinds het werk van Nobelprijswinnaar Kahneman weten we dat mensen niet zo rationeel zijn, althans slecht met statistieken kunnen omgaan.

En daar is Grunberg het mee eens:
  De mens is niets dan verlangen en daarmee veelal een slaaf van zijn emoties. Een beter sociaal vangnet zal aan deze slavernij geen eind maken.

Oftwel het heeft geen zin om de minder-rijken meer geld te geven. En dat komt mooi uit voor de kosmopolitische Joodsistische parasitaire rijken. Dan hoeven die dat geld ook niet te geven.
    Vermoedelijk zal zelfs het eeuwige vagevuur niet in staat zijn deze ziel te reinigen. En het is niet in te zien dat voor zijn soortgenoten niet hetzelfde zou gelden ...

En kijk er eens (de Volkskrant, 05-07-2016, column door Arnon Grunberg):
  Identiteit

...    Aan mijn opvoeding heb ik radicaal individualisme te danken. ...

Joodse karakteristiek 1.
  Oftewel, wees een zelfbewuste, vrolijke paria.

Joodse karateristiek 2, met een paar spelfouten (er zijn wat letters weggevallen) - hier de juiste tekst:
  Oftewel, wees een zelfbewuste, vrolijke parasiet.

En tot slot een witz:
  Daarom staan 'de Jood' ... me net zo tegen als 'de witte man'.

Zoals het om de haverklap citeren van Joden, ten einde Joodse culturele en sociale ideëen te onderbouwen en verspreiden.

Nu dus maar weer eens een kleintje (de Volkskrant, 20-07-2016, column door Arnon Grunberg):
  Referendum

Er is de laatste tijd gediscussieerd over referenda. ...
    In een parlementaire democratie krijgt het volk niet altijd wat het wil ...

Klopt: in een parlementaire democratie krijgt de elite altijd wat ze wil.
  de volksvertegenwoordiger zou matigend moeten werken

Het referendum is het enige dat matigend kan werken.
  Referenda win je niet met waarheid, maar met het inspelen op angst en frustratie

De elite in een parlementaire democratie werkt niet met waarheid, maar met hebzucht en graaizucht.
  En herhaling. Eindeloze herhaling.

En herhaling. Eindeloze herhaling.
    Leuk hè, hoe Grunberg de eigen smerigheid in anderen ziet ...

En weer gaat hij een stap verder. Hij vertelt nu openlijk waar de wortel van het Joodse kwaad zit:


Uit: De Volkskrant, 01-08-2016, column door Arnon Grunberg):
  Angela Merkel

Donderdag kwam Merkel terug van vakantie om een persconferentie te geven naar aanleiding van Würzburg en Ansbach en ze herhaalde wat ze verleden jaar zei en wat vermoedelijk haar bekendste uitspraak is: 'Wir schaffen das.'    ...
    Met enige overdrijving kun je zeggen dat als na het nazisme uiteindelijk Angela Merkel komt het nazisme niet helemaal voor niets is geweest.

Oftewel: beperking van immigratie is erger dan het nazisme. Liever 6 miljoen dode Joden dan beperking van migratie voor de Joodse elite.

We hadden het al aangekondigd: Arnon kotst zijn ziel eruit. Met een aanloopje (de Volkskrant, 03-08-2016, column door Arnon Grunberg):
  Terrorisme

... het beste wapen tegen terrorisme bestaat uit gelatenheid en een afkeer van haat. ...

Moslism plegen reeksen bloedige haataanslagen tegen blanke Eurropeanen, en daar moet door die Europeeane gelaten op worden gereageerd. Als dat geen ware liefde is. Voor de moslims ...

En (de Volkskrant, 05-08-2016, column door Arnon Grunberg):
  Haat

'Build a wall - kill them all.' (Bouw een muur - dood hen allemaal.)   
    Reporters van The New York Times die Donald Trump een jaar volgden, berichten wat ze zoal hebben opgevangen uit de monden van zijn supporters.    ...

De Joden van The Jew York Times, die Trump haten tot op het bot, beweren dat een enkele blanke Amerikaan iets geroepen heeft. En daarop moet je niet met gelatenheid reageren, maar ...
  Verschil tussen Mexicanen en moslims is er nauwelijks: etnische zuivering, oftewel verdrijving, is het beste, doden mag ook.

... daarop reageren met beschuldigingen van deportatie en massamoord richting alle blanke Amerikanen.
  In Europa zie je onder aanhangers van aan Trump verwante bewegingen (FN in Frankrijk, PVV in Nederland) dezelfde reflex.

Nee, je reageert met beschuldigingn van deportaties en massamoord richting alle blanken.
    En voor de zekerheid:
  Welwillende intellectuelen roepen: maar die aanhangers zijn het slachtoffer van de globalisering ...

Iedereen die met gelatenheid op de kreet van een enkele blanke Amerikaan, geuit volgens de Trump- en blankenhatende Joden van The Jew York Times, wil reageren met gelatenheid ...
  Het enige positieve dat je over deze lieden kunt beweren, is dat ze het vuile werk aan anderen overlaten.
    Ze willen de beul wel toejuichen, maar liever niet zélf beul zijn.

... is volkomen medeplichtig en zijn hulpbeulen.
    Medeplichting aan en hulpbeulen bij:
  ... daarom haten ze.
    ... andersoortige bloeddorst.

Haat en bloeddorst.
    Wie iets over de Bijbel (Eerste Testament) heeft gehoord met bijvoorbeeld die Joodse Übermenschen en dat kinderoffer, wist het al: die Joodse cultuur zit vol haat en bloeddorst. G. kotst het er voor de duidelijkheid nog eens allemaal uit. En de Volkskrant zet het op haar voorpagina.
    Deze mensen zijn levensgevaarlijk.

Vermoedelijk vanwege de vakantietijd was de oplettendheid bij de brievenredactie even weg. Anders was dit er nooit doorgekomen (de Volkskrant, 08-08-2016, ingezonden brief van Rob de Vos, Deurne):
  Haat

In zijn Voetnoot over haat (Voorpagina, 5 augustus) gaat Arnon Grunberg de fout in. Wat reporters van de New York Times uit 'de monden van Trump-aanhangers' hebben 'opgevangen' zegt mijns inziens weinig over de ideeën van alle aanhangers.
    Of mag je over Trump-aanhangers wél generaliseren en over Mexicanen en moslims niet?
    Het zijn juist dit soort generalisaties over groepen mensen die Grunberg aan de kaak wil stellen.
    Des te merkwaardiger is het dat hij ten aanzien van bepaalde groepen (Trump, Front National, PVV) dezelfde reflexen vertoont.
    Dat Grunberg de roep vanuit die groepen om strengere immigratieregels verklaart uit haat en bloeddorst, lijkt vooral voort te komen uit een diepgewortelde haat jegens die groepen van Grunberg zelf.

En als derde deel van deze Sonate des Mals, weer terug naar het Kwaad van de Muzelsemieten (de Volkskrant, 09-08-2016, column door Arnon Grunberg):
  Aanslagen

'Hoe gaat Nederland zich voorbereiden op de aanstaande jihadistische aanslag in eigen land?', vroeg René Cuperus zich maandag af in de Volkskrant.    ...
    Huib Modderkolk schreef maandag in de Volkskrant onder de kop 'Was bloedbad Nice toch geen jihadisme?': 'Opmerkelijk is dat de tientallen Franse rechercheurs die zijn [Bouhlels] huis doorzochten niet één aanwijzing vonden voor banden met IS.'
    Niet elke aanslag meteen en allicht ten onrechte jihadisme noemen, dat zou al een enorme vooruitgang zijn.

Iedere uitroep van een Trump-aanhanger staat voor de bloeddorst van alle blanken. De paar dozijn aanslagen door Europese moslims is een normale zaak die je gelaten over je heen moet laten komen.

Blijkt bij controle dat deze illustratie van de Joodse haat en bloeddorst hier nog niet was gebruikt:

"Zegt het allemaal ..."

Grunberg treft verdere voorbereidingen voor zijn eigen Endlösing. Hij roert het meest verwoestende van de Joodse cultuur aan: het "Winner takes all" (de Volkskrant, 13-08-2016, column door Arnon Grunberg):
  Lompenproletariaat

Is het politiek incorrect om hoger opgeleid te zijn? Josephine Bersee, sociaal geograaf, stelt deze vraag donderdag in de Volkskrant. Ze neemt een tendens waar tot nivellering naar beneden.    ...

Deze expat-mevrouw die werkt in Hongkong heeft geconstateerd dat hogeropgeleiden een slechte reputatie hebben gekregen en wijt dat aan het hogeropgeleid zijn. Je reinste onzin, natuurlijk. De hogeropgeleiden hebben zo'n slechte reputatie gekregen, omdat ze als eerste zelf zijn gaan parasiteren, maar, veel belangrijker, de nog veel erger parasiterende van de oligarchie gaan steunen. Een leugen die Grunberg graag herhaalt:
  Zij die meer weten, meer kunnen, meer ambitie hebben zijn elitair, een woord dat synoniem is geworden voor 'verwerpelijk', wat veel zegt over de klassenstrijd in Nederland.

Oftewel: de beparasiteerden moeten dankbaar zijn dat ze beparasiteerd worden. Wat ook geldt voor hun lakeien:
  Feit is dat het Nederlandse lompenproletariaat middenklasse is geworden ...

Juist ja ... Lompenproletariaat moet lompenproletariaat blijven. Volgens Grunberg.
  Als dank daarvoor hebben grote delen van die middenklasse nog maar twee afgoden: rancune en de eigen portemonnee.

En in dat tot middenklasse geworden lompenproletariaat, ziet Grunberg's hetzelfde als in eigen Joodse cultuur: rancune en de eigen portemonnee. Dat eigen portemonnee spreekt voor zich, want de Joodse tempel zit al 8000 jaar vol geldwisselaars met die tempel nu zijnde de huidige financiële wereld. En dat van die rancune: ... Tja, de holocaust is nog één ding, maar dat die westerlingen een echte beschaving hebben en de Joden alleen maar geldwisselaar-zijn. Ja, daar wordt je echt rancuneus van.
    Zo rancuneus, dat je zelfs de middenklasse niets gunt. De oligarchische elite wil alles! Winner takes all!!!

Het volgende item heeft een wat langere inleiding - maar geduld ... A. Grunberg komt aan de beurt (GeenStijl.nl, 15-08-2016, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Waarom zwijgen Nederlandse MSM over SorosLeaks?

... de volstrekte stilte van de couranten en staatsomroepen voor hun totale en volledige zwijgen over de onthullende en veelzeggende Soros Leaks, ...

Daar is het antwoord: de reguliere media hebben nul komma nul aandacht besteed aan het onthullen van de Joodse invleod.
    Daarvoor zijn absoluut geen complottheorieën nodig:
  De verklaringen ... zijn namelijk peopsimpel en helemaal geen onderdeel van een groot complot. Komt-ie dan, in 1 zin: Mainstream media hebben helemaal geen belang bij het bekritiseren van de investeringen en activiteiten van Soros' Open Society Foundation, omdat OSF investeert in belangen die overeenkomen met politieke en maatschappelijke opvattingen die deze media zelf ook allemaal hebben. ...

Precies.
  Ga maar na: Soros investeert immers in onderzoeken naar islamofobie, hij laat rapporten opstellen over etnische profilering, hij geeft geld aan allerlei islamitische initiatieven in Europa, hij doneert aan arme mensen, hij neemt het op voor Oekraïne (en vooral: tegen Rusland), ... hij helpt de Europese Unie bij het faciliteren van open grenzen voor migratie en hij financiert de strijd tegen 'het populisme'. Allemaal 'fatsoenlijke' zaken die helemaal niet kritisch bevraagd hoeven worden door de media. Nog korter gezegd: Soros deugt - en de MSM voelen dus helemaal geen behoefte om te berichten over zijn openlijke bemoeienis met nationale democratieën, zijn opkomst voor de belangen van islamitische gemeenschappen in Europa of de openlijke lobby bij (Nederlandse) Europarlementariërs voor De Goede Zaak.

De reguliere media strijden voor dezelfde zaken als als de Joodse Joodsist George Soros-Schwartz.
  Het is tevens een verklaring voor waarom bij bijvoorbeeld het Nederlandse Oekraïne-referendum of het Britse Brexit-referendum de voor- en de tegenkampen zo duidelijk onder te verdelen waren in een establishment dat vóór de EU pleitte, en de 'gewone burgerbevolking' die beduidend sceptischer tegenover Brussel staat. Dat is echt niet omdat de elite die de EU toejuicht zo veel "slimmer" of "beter geïnformeerd" zou zijn - dat is omdat zij grotere financiële en persoonlijke belangen bij de instandhouding van hun eigen status quo hebben.

De bestuurlijke en media-elite heeft dezelfde belangen als de Joodse en Joodsisitische oligarchische elite.
    Toespitsend op de media: de reguliere media worden gedomineerd door aanhangers van het Joodse Joodsisme van George Schwartz-Soros.
    Wat, onbewust, ook GeenStijl signaleert:
  Dat is echt niet omdat de elite die de EU toejuicht zo veel "slimmer" of "beter geïnformeerd" zou zijn -...  En niet zelden ook een enorme tiefushekel aan het zogenaamde "lompenproletariaat". Toch, Arnon Grunberg, ouwe plebshater?


En Arnon Grunberg staat bij de Volkskrant voor een hele reeks Joden uitleg of detail . Die de berichtgeving van de Volkskrant volledig domineren naar Joodsistische opvattingen.
    En de rest van de media zijn "Drie keer de Volkskrant" zoals dat over de publieke omroep al toegegeven is.
 
We hoeven er geen doekjes meer om te winden: de Joden domineren al een kleine dertig jaar de media, en hebben het maatschappelijke klimaat bijna dodelijk vergiftigd. Het beste teken daarvan: het opkomen van rechts-extremistische bewegingen omdat dat de enige manier is om enige weerstand te bieden aan het Joodsistische gehamer, dat ons bijvoorbeeld wil verplichten om een miljoen en meer moslims toe te laten.
    De media zijn het transportmiddel voor dit en al het andere ideologische vergif van de Joden. En de dagelijkse  A. Grunberg op de voorpagina van de Volkskrant, met zijn 'Lompenproletariaat' (bedenk: hij heeft het over u en ik - snapt u nu iets meer van die holocaust ...?), is daar slechts een vlaggendrager van

En alsof hij dit gelezen heeft, geeft Arnon Grunberg op de voorpagina van de Volkskrant de volgende dag nog een bevestiging (de Volkskrant, 16-08-2016, column door Arnon Grunberg):
  Paranoia

In de Süddeutsche Zeitung stond een mooi artikel van Gustav Seibt over de neiging van sommigen om de pers af te doen als 'Lügenpresse'. ...

Een uitdrukking van de gewone burgers in Duitsland. Van het lompenproletariaat. Het populus van het "populisme".
    Een uitdrukking als antwoord op Grunberg, de media, en dit soort mensen:
  De filosoof Adorno waarschuwde in zijn essay Mening. Waan. Samenleving, aldus Seibt

De filosoof Adorno is het blanke uitgangbord van de beweging genaamd Frankfurter Schule die verder exclusief  bestaat uit Joden: Ernst Bloch, Walter Benjamin, Max Horkheimer en Herbert Marcuse. Het intellectuele rattenhol achter de vernietiging van de Europese culturen.
   En wie de leugens van de media wil bestrijden, ...:
  Je kunt daarom zeggen dat we in tijden van paranoia leven.

    ... heeft volgens de Joden last van paranoia.

Uit dit alles kan slechts één conclusie worden getrokken: dit beweegt langs een rechte lijn richting opstand. Revolutie. Geweld.

Eerste slachtoffers: de lieden van de media. Vanwege hun hoge zichtbaarheid.

En dit zou zo maar eens over kunnen slaan naar de groep die zo zichtbaar de media domineert: de Joden.

Snapt u nu die onbegrijpelijke holocaust...?

Is er nog iemand die een manier ziet om dit geweld te voorkomen ...?

En wat we voorspelden, dat Grunberg al zijn haat eruit zou kotsen, komt uit. Hier is weer een lading. Eerst in zijn geheel om de tournures later te kunnen toelichten (de Volkskrant, 24-08-2016, column door Arnon Grunberg):
  Rancuneleer

Steeds weer lezen wij dat het populisme, het rechts-extremisme, verklaard kan worden met materialisme. De middenklasse staat onder druk, de terugtrekkende verzorgingsstaat is het zaadje van de hedendaagse rancuneleer. Werkelijk?
    Wordt een bevolkingsgroep gehaat omdat men in 2007 nog tien dagen op wintersport kon en in 2012 slechts vijf dagen? En is hyperinflatie dan de oorzaak van genocide? Moeten wij geloven dat de Servische middenklasse onder druk stond en dat daarom een kleine tienduizend moslims zijn afgeslacht in Srebrenica? Het materialisme is een al te comfortabele verklaring voor wat Joschka Fischer 'welvaartsfascisme' heeft genoemd. Ik vrees dat zondebokken worden gezocht, bevolkingsgroepen worden gehaat, dat racisme bestaat, omdat het in de menselijke natuur zit. Het gif komt naar buiten zodra zich een gelegenheid voordoet. Dat sommige weldenkende mensen de rancuneleer verdedigen en excuseren moet wel komen omdat zij hopen op een baantje als het nieuwe regime eenmaal geïnstalleerd is.

De analyse:
  Steeds weer lezen wij ...

Vertaling: Er heeft ergens een artikel gestaan waarin Grunberg's ideologie onderuit wordt gehaald zodanig dat hij er niet aan refereren kan, want anders gebeurt dat dus alsnog. In het alternatieve geval staat er "In de Süddeütsche Zeitung stond een bewonderenswaardig artikel van ..."
  het populisme, het rechts-extremisme, ...

Vertaling: alles niet passend in Grunberg's ideologie is populisme, en populisnme is hetzelfde als rechts-extremisme.
  ... verklaard kan worden met materialisme. De middenklasse staat onder druk,

De werkelijkheid: alles onder de oligarchsische elite staat onder druk: middenklasse en alles daar onder.
  ..., de terugtrekkende verzorgingsstaat is het zaadje van de hedendaagse rancuneleer.

Vertaling: het willen behouden van de verzorgingsstaat, de sociale maatschappij is volgens Grunberg "rancuneleer".
  Werkelijk?

Vertaling: Grunberg gelooft niet dat materiële achteruitging een reden is voor verzet tegen zijn ideologie. En hij komt met een alternatief:
  Wordt een bevolkingsgroep gehaat omdat men in 2007 nog tien dagen op wintersport kon en in 2012 slechts vijf dagen?

Oftewel: bezwaren tegen het afbreken van de sociale maatschappij is hetzelfde als "haat tegen een bevolkingsgroep". Hierbij is onduidelijk welke, maar dat valt zo wel in te vullen. Grunberg doet het alsnog:
  Moeten wij geloven dat de Servische middenklasse onder druk stond en dat daarom een kleine tienduizend moslims zijn afgeslacht in Srebrenica?

Oftewel: Wie de sociale maatschappij wil behouden, wil in fiete moslims afslachten.
  Moeten wij geloven dat de Servische middenklasse onder druk stond en dat daarom een kleine tienduizend moslims zijn afgeslacht in Srebrenica?

En met een stap terug:
  ... is hyperinflatie dan de oorzaak van genocide?

Nieuwe vertaling: wie de sociale maatschappij wil behouden, doet aan genocide op moslims.
  Het materialisme is een al te comfortabele verklaring voor wat Joschka Fischer 'welvaartsfascisme' heeft genoemd.

Vertaling: wie de sociale maatschappij wil behouden, doet aan "welvaartsfascisme".
  Ik vrees dat zondebokken worden gezocht, bevolkingsgroepen worden gehaat, dat racisme bestaat, omdat het in de menselijke natuur zit.

Vertaling: wie de sociale maatschappij wil behouden, doet aan "zondebokken zoeken" en racisme.
  Het gif komt naar buiten zodra zich een gelegenheid voordoet.

Vertaling: het willen behouden van de sociale maatschappij is "gif".
  Dat sommige weldenkende mensen de rancuneleer verdedigen  en excuseren ...

Vertaling: het willen behouden van de sociale maatschappij is "rancuneleer".
   ... moet wel komen omdat zij hopen op een baantje als het nieuwe regime eenmaal geïnstalleerd is.

Vertaling: die mensen pleiten voor het behoud van de sociale maatschappij, doen dat uitsluitend uit eigenbelang.
    Waarmee we ook maar weer een puik inkijkje in de Joodse ziel hebben gekregen. Elitarisme, rancune, zondebokken, racisme, egoïsme, haat, gif  ... Het lijkt wel of je het Oude Testament leest ... Een Joods-cultureel zelfportret...

Overigens willen we hier wel een gok wagen welk artikel Grunberg's toorn heeft opgewekt, als dat althans een Nederlands artikel was. Hier de suggestie (de Volkskrant, 22-08-2016, column door René Cuperus):
  De nieuwe standenmaatschappij

Tussentitel: Elite en burgerij vrezen een nieuwe opstand der horden

Soms krijg je de indruk dat onze samenleving niet voorwaarts maar achterwaarts gaat. Dat we in een tijdmachine zitten die ons honderd jaar terug in de tijd zet.
    Dat gevoel speelt bijvoorbeeld bij dat merkwaardige boerkini-debat. Opnieuw schijnen we vrouwenrechten te moeten verdedigen waarvan we dachten dat die allang tot de verworvenheden van onze beschaving behoorden. Zoals het recht om net als mannen met witte hangbuik de zee in te duiken.
    Een zelfde ervaring had ik onlangs toen ik een van de meest bezopen politieke artikelen van het jaar tegenkwam. Dat was op de opiniepagina van Trouw (9/8). Daarop stond niets minder dan een pleidooi tegen het algemeen kiesrecht. Dat dateert uit 1917 voor mannen en 1919 voor vrouwen.
    Maar ene Andrea Wagemans en Mays Talib, een mij onbekende sociologe respectievelijk arts, menen dit recht voor allen ter discussie te moeten stellen. In plaats van het algemeen kiesrecht zou er een stemexamen moeten komen. Waarom? Omdat volgens deze dames burgers in toenemende mate gevaarlijk stemmen. Als voorbeelden van 'roekeloos stemgedrag' noemen ze de Brexit en Wilders. Uit die keuzes zou blijken dat burgers gevaarlijk en ongeïnformeerd stemmen. Dat ze de verkeerde conclusies verbinden aan een steeds complexer wordende wereld.    ...
    Toch komt zo'n pleidooi tegen het algemeen kiesrecht van twee politiek correcte 'deugmeisjes' - naar een term van de door satirisch rechts gedomineerde sociale media - niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een teken des tijds. Het pleidooi verraadt paniek over de opmars van het anti-establishment populisme. Het laat zien hoe een beknelde elite en bedreigde burgerij een nieuwe opstand der horden vreest, een nieuwe ontsporing van de massasamenleving.
    Tegelijkertijd laat het pleidooi zien dat we in een meritocratische standensamenleving zijn terechtgekomen. Met minachting voor lageropgeleiden, die - zo heel anders dan fijnbesnaarde academische professionals - 'fact free' hun onderbuik achterna zouden lopen.
    De opmars van populisme, Trumpisme en xenofoob autoritarisme baart natuurlijk grote zorgen. Maar deze moet ook en allereerst begrepen worden als reactie, als agressief verweer tegen de onrechtvaardige complexiteiten van de nieuwe globaliserende wereld, eerder dan als veroorzaker ervan. Populisme, hoe riskant ook, is een alarmsignaal van gebrekkige representatie. Het verwateren van de democratie, het afschaffen van de democratische gelijkheid, uit angst voor populisme is het slechtste wat je kunt doen. We hebben meer democratie nodig. Niet minder.

Nou, als dat geen lange reeks vloeken in de Grunbergse kerk is ... Vooral die combinatie van opheffing-stemrecht en boerkini-opkomst ...

Maar natuurlijk leert A. Grunberg totaal niets van dit soort woorden. De geest van A. Grunberg is totaal verkankerd, en of dit nu genetisch bepaald, cultureel bepaald, of zichzelf aangedaan   is, is totaal onbelangrijk. Het is zo. En uit zich hier weer in de hyper-obsessiee bezigheid om ons de muzel-semieten door de strot te duwen. Waarbij dus geen middel geschuwd wordt (de Volkskrant, 26-08-2016, column door Arnon Grunberg):
  Aardbeving

Bij een aardbeving in Italië zijn circa 250 doden gevallen. Is God een terrorist? ...

Een totaal absurde vraag.
  Is de natuur een terrorist? ...

Een nog oneindig vele absurder vraag.
  ...Waarschijnlijk.

Een totaal van de pot gerukt antwoord.
    En dat allemaal om dit te kunnen schrijven:
  Bij een aardbeving in Italië zijn circa 250 doden gevallen. ...
    Moeten we iets doen? Zeker.
    Om te beginnen een muur bouwen ten zuiden van Rome, daar begint Afrika zoals bekend, opdat aardbevingen blijven waar ze thuishoren.
    Op plekken waar aardbevingen worden verwacht zouden gewapende politieagenten moeten staan. Het parlement zou een wet moeten aannemen die aardbevingen eens en voor altijd verbiedt. (Heer Rutte, zwijg niet!)
    Er zijn mensen - we weten wie - die feitelijk aardbevingen zijn. Ik zeg altijd: als het eruitziet als een aardbeving, als het praat als een aardbeving en als het de kleren draagt van een aardbeving, dan ís het een aardbeving.
    Waakzame burgers zouden aardbevingen eigenhandig terug naar huis moeten sturen als politie en justitie weigeren in te grijpen.

Laatste zes zinnen, zes absurditeiten.
    Met nog een toetje:
  Overigens hebben het neoliberalisme, Amerika en de Joden de aardbeving uitgevonden.

Dus met het idee dat als het voorgaande onzin is, volgens Grunberg, dit het ook is ("de aardbeving" = "de vrije intocht van achterlijken"). Een "giftige sandwich" .
    De werkelijkheid is natuurlijk precies andersom (GeenStijl.nl, 26-08-2016, door M. Hemelrijk uitleg of detail ):
  Grunberg: 'Aanslagen zijn onvermijdelijke natuurramp'Ja ja, wie Arnon Grunberg nog serieus neemt is zelf rijp voor het gesticht, weten we wel. ...

Maar ...:
  Maar de onderliggende teneur van dit stukje raakt aan een groter probleem dan enkel de hersenspinsels van die malle Grunberg, dus we wilden het er toch even over hebben. Helaas is dit namelijk precies hoe veel oudmediale grachtengordeldieren echt tegen terreur aankijken: ze zien geen menselijke, boze opzet ... maar een soort onafwendbare natuurramp, die we zelfs met de grootste inspanning niet kunnen voorkomen. Het morele onderscheid niet meer zien tussen slachtoffers van koelbloedige moord en slachtoffers van natuurgeweld.

Tja ... Joodse moraliteit is al van oudsher bekend van het Oude Testament: Kwaadaardige Immoraliteit met Übermenschen, Gouden Kalversen, en Kinderoffers.

Volgende stap in Arnon's biecht. Bedenk: er is niets waar hij een grondiger hekel aan heeft en een diepere haat voor koestert dan socialisme:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2016, column door Arnon Grunberg
  Historisch besef

The Jungle is een roman uit 1906 van de Amerikaanse schrijver Upton Sinclair waarin de vleesindustrie in Chicago wordt beschreven rond die tijd.
    Hoofdpersoon is Jurgis Rudkus, een immigrant uit Litouwen, die niets anders heeft dan zijn arbeid en voor wie leven niet meer is dan net genoeg verdienen om arbeid te kunnen leveren. De arbeider heeft het nauwelijks beter dan het vee, maar het vee mag sterven, de arbeider moet werken.    ...
     de arbeidsomstandigheden [nu, red.] zijn niet te vergelijken met die van Rudkus. Dat is te danken aan het socialisme ...
    Het is een gebrek aan historisch besef dat velen hier te lande menen in de slechtste van alle mogelijke werelden te leven.

En de Volkskrant-redactie had het allemaal ook nog eens samengevat in de kop op de website:
  Arbeider dankzij socialisme beter af dan vee

Oftewel: Arnon Grunberg wil de toestand van "de arbeider", dat wil zeggen: alles onder de oligarchische elite, terug naar die van vee.
    Kijk, dat wisten we allemaal al wel, want dat is het Joodse ideaal:

Maar dat hij het nu nog eens zo duidelijk zegt ...
    Petje af, qua lef.
    Kop eraf, qua historische "besef".
    En dat geldt ook voor al degenen die deze Kwaadaardigheid verspreiden.
    Remarque ... Je vonnis staat definitief vast. Het gaat nu nog om het feestje vooraf ...

Een taktisch voordeel van het soort Kwaadaardigheid als van Grunberg, is de mee gepaard gaande volkomen gestoordheid. Een gestoordheid waardoor in hun hoofd een groot deel van de werkelijkheid niet bestaat, in de geest van het slachtoffer/de dader. Daardoor regelmatig de eigen psychopathie onthullend (de Volkskrant, 30-08-2016, column door Arnon Grunberg):
  Boerkiniverbod

Op donderdag schreef Hassan Bahara in de Volkskrant over de in Nice gemaakte foto waarop een vrouw te zien is in boerkini die door agenten gedwongen wordt zich van haar gewaad te ontdoen.
    Het boerkiniverbod beoogt de Europese stranden moslimvrij te maken. ...

Ach ja, dat is zo'n gevolg van de gestoorde geest: totaal het zicht kwijt raken op iedere nuance, grijstint en kleur: ze worden niet vrijgemaakt van moslims, maar van moslimsymbolen. Net zoals ze vrijgemaakt zijn van nazistische symbolen. En wat dat betreft: politieke uitingen in het algemeen, en de islam is ook een politieke uiting want wil de macht (kalifaat en sharia).
    Grunberg gaat door met zijn abjecte taal:
  Daarna zullen parken moslimvrij moeten worden gemaakt. Vervolgens komen bushaltes aan de beurt. Daarna de trams. Na de trams de ambtenarij.

En zelfs hier ziet hij over de absurditeit heen: het is een eis van de rechtsstaat, democratie en beschaving om de ambtenarij vrij te houden van moslimsymbolen.
  Dat het boerkiniverbod werd verdedigd met verwijzingen naar vrouwenonderdrukking ...

Gek hè ... Dat zeggen ze nu allemaal, de islamverdedigers ... Dat de andere partij zegt dat het gaat om vrouwenrechten. Nee, het gaat om het wegkrijgen van de islam - mede in verband met die vrouwenrechten maar vooral vanwege heel veel andere dingen. Nummer één: het geweld. Nummer twee: de wens naar kalifaat en sharia. Enzovoort.
    Willen ze het niet over hebben ...
    Vandaar die "vrouwenrechten"-stroman".
    En daarna gaat Grunberg helemaal los:
  ... vrouwenonderdrukking is eenvoudig te verklaren. Het fascisme, welke gedaante het ook aanneemt, heeft ...

Oftewel: wie zich verzet tegen de islam, is een fascist.
    Mooi, wie zich inzet voor de islam, is een Joodse of Joodsistische holocaustmaker.
    Of nog beter: het zijn ...
  ... als mensen vermomde bacillen ...

Samengevat wie een boerkiniverbod voorstelt is een fascist, en vindt dat de boerkinidragers en soortgelijke bacillen zijn.
    En wel omdat het verbaliseren van een drager van een boerkini leidt tot dit:
  Op donderdag schreef Hassan Bahara in de Volkskrant over de in Nice gemaakte foto waarop een vrouw te zien is in boerkini die door agenten gedwongen wordt zich van haar gewaad te ontdoen. Bahara schrijft dat hij zich na het zien van die foto schaamt voor zijn 'nuance'.
    Schaamte naar aanleiding van deze foto is eigenlijk nog een eufemisme.

Hier is die foto:

Oké, neem nu ens aan dat Bahara niet een gestoorde muzle-semiet is, en Grunberg niet een gestoorde judeo-semiet. En start niet met een foto van iemand die een boete krijgt vanwege het tentoonspreiden van de symbolen van een nazistische godsdienst, maar de foto van het gedrag van andere dragers van de nazistische godsdienst:

 
 
 


Goed, nu vinden de gestoorde muzel-semiet en de gestoorde judeo-semiet dus dat het geven van een boete aan een boerkinidragers leidt tot fascisme, en dat die boetegevers denken dat de boerkinidragers bacillen zijn.
    En pas de denksystematiek van de gestoorde semieten toe op de bovenstaande beelden.
    Dan moete de daders, moslims, een bijna oneindig veel slechter zijn dan fascisten.
    En wat ze dus vinden van de tegenstanders van moslims moet bijna oneindig veel lager liggen dan bacillen.
    Nou, het Untermenschen van de Joden is daar dan nog gemtigd bij. En dat moslims niet-moslims zien als oneidig veel lager dan bacillen was ook al bekend en is boven nog eens ruimschoots geïllustreerd.
    Tezamen is het dus volkomen duidelijk dat Joden en moslims samen rechtuit afsturen op een holocaust van de blanke Europese mens. Waarop de Europese mens maar één zinnig ding terug kan doen: die moslims en Joden van hun continent verwijderen voordat ze toeslaan. Liefst zonder bloedvergieten, maar als het nodig is ... Het overleven van de Europese beschaving boven de Kwaadaardigheid van de woestijnvolken van het Midden-Oosten gaat voor.

Waarna de Joseph Goebbels van het Joodsisme zichzelf nog superieurder verklaart - zijn kapstok is de uitpsraak van minister Edith Schippers tijdens de H.J. Schoo-lezing "dat ze vele culturen heeft gezien maar de onze, met zijn vrijheden voor homo's enzovoort, toch de beste vindt" (de Volkskrant, 13-09-2016, column door Arnon Grunberg):
  Superioriteit

... de superioriteit van de 'eigen' cultuur. Waarom de superioriteit van cultuur benadrukken? Uit onzekerheid dat er iets mis is met die cultuur? Een minderwaardigheidscomplex? Of om zieltjes te winnen? 'Kom bij ons, wij zijn superieur. De God van de vooruitgang is echt de allerbeste.'    ...

Ach jee ... Goebbels vervalt in sneren. Na eerst andermans woorden verkracht te hebben, maar dat is de normale modus van het oudtestamentische volk. Gevolgd door nog wat oudtestamentisch denken:
  Of gaat het uiteindelijk toch om het uitoefenen van macht?

Sneu hè ... Alsof al die gekleurden en zwarten aan onze grenzen staan te dringen vanwege "onze macht".. Die zo slap oftewel machteloos is dat ze niet doodgewoon die bootjes uit het water schieten.
    Gevolgd door nog wat Goebbels-gesneer:
  Je kunt stellen dat de menselijke cultuur superieur is aan die van de varkens, omdat mensen varkens op industriële wijze slachten en varkens dat niet met mensen doen.

Dus hoe zit het nu met dat Joodse nog superieurder "uitverkoren volk"-zijn:
  Dat superioriteit kan worden afgeleid uit de machtsverhouding is dwaasheid. Vermoedelijk hebben varkens dergelijke dwaze gedachten niet.

Oftewel: Joden zijn nog minder dan varkens.
    Volgens Grunberg.
    Maar dat vermoeden hadden we al ... 

En hij had nog een na-kotsgolfje (de Volkskrant, 14-09-2016, column door Arnon Grunberg):
  Dankwoord

Dankwoorden bij prijsuitreikingen zijn gebeden. Ilke Paddenburg won ...
    Het zou een goed idee zijn om burgers die verder niets gepresteerd hebben af en toe een prijs te geven, zodat ook zij een dankwoord kunnen uitspreken. ... Of: 'Dank, lieve westerse cultuur, dat ik zo verlicht ben. Dank! Dank! Dank!'    ...

Vertaald: "Ik kots op de Nederlandse cultuur die zich verlicht noemt. Geef mij maar de Joodse en islamtische. Die staat daar Jahweh's en Allah's ver boven".
    Of is het nakots-golfje? 

En daar is het ... Wat we al voorspeld hadden: Grunberg kotst het er nu echt helemaal uit (de Volkskrant, 17-09-2016, column door Arnon Grunberg):
  Superieur

Ik heb nagedacht, ik heb me vergist. Ja, onze cultuur is superieur! Nou ja, bijna superieur. Bijna superieur, omdat we zes miljoen Joden hebben uitgemoord. ...

Let vooral ook op dat 'onze' en dat 'we' ... Alle oprechtheid zit in die twee woorden. de rest is natuurlijk je reinste kots-Joodsheid.
    Eigenlijk is het een vervalsing dat die datum staat op 17-09-2016 ... Dat moet zijn 17-09-0071, namelijk 71 jaar naar de meest significante datum in de gschiedenis van de mensheid: 1945, zijnde de datum dat de meest significnat gebeurtenis in d egeschiedenis van de mensheid eindigde: de holocaust.
    Die 25 miljoen Russen en iets van nog wat meer andere mensen die tegelijkerrijd ook de dood vonden zijn natuurlijk totaal onbelangrijk voor de loop van de geschiedenis.
   Een bagatel.
   Nee, de geschiedenius van de mensheid draait om de Joden.
   Mocht de geschiedenis van de Joden ooit aflopen, dan moet er ook maar meteen de atoombom op de rest van de mensheid:

Zoals geschreven in het Heilige Boek van de Joden:

ARMAGEDDON!!!

En A. Grunberg kondigt het aan (de Volkskrant, 20-09-2016, column door Arnon Grunberg
  Gokkers

...    Sommige kiezers lijken op gokkers in het casino. Ze beweren naar binnen te gaan om te winnen, in werkelijkheid willen ze verliezen; het verlangen naar destructie is groot, de doodsdrift moet worden bevredigd.

Want hij heeft het natuurlijk over zichzelf en zijn eigen naar destructie zuchtende genus ...

Maar zelfs na dit soort uitbarstingen, waarna een vulkaan zich gewoonlijk langere tijd rustig houdt, gaat hij gewoon door ... De Joodse plicht roept. Met een nieuwe steen des aanstoots: Donald Trump. Die heeft lelejke dingen gezegd over moslims, zoals dat ze aanslagen plegen, en, het allerlelijkste dat iemand kan zeggen: dat het daarom dienstig is om er niet meer binnen te laten.
    The HORROR!!!
    En nu zijn in Amerika de Joodse media (een pleonasme) onder leiding van The Jew York Times en Clinton New Network al maandenlang bezig, maar het is toch op zijn minst solidair om ook in Nederland een steentje bij te gooien, uh ... dragen (de Volkskrant, 22-10-2016, column door Arnon Grunberg):
  Verkiezingsuitslag

Trump is bereid de uitslag van de verkiezingen te erkennen, als hij wint. ...
    Trump, die niet zal winnen, heeft zijn best gedaan om het democratische proces zo veel mogelijk schade toe te brengen, onder andere door de samenzweringstheorie respectabel te maken. ...
    Een stem op Trump, Wilders of Le Pen is een stem voor euthanasie op de democratie.

Sprekende of schrijvende of besturende Joden zijn euthanasie voor de democratie en de hele mensheid.

Je zou zeggen dat dit toch allemaal al meer dan genoeg was. Maar het volgende is esthetisch dermate aantrekkelijk geformuleerd, dat het er toch ook bij moest. Het is namelijk de vorm van een volmaakt drieluik, drie columns op drie opeenvolgende dagen. Waarbij ieder van de drie een hoofdaspect van de Joodse cultuur afhandelt, afrondend op de hier al bekende manier. Eerst even het drietal en de belangrijkste boodschap achter elkaar (de Volkskrant, 27-10-2016, column door Arnon Grunberg):
  Verschillen

Zondag ontving de essayiste en oorlogsjournaliste Carolin Emcke de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. In haar dankwoord stelde ze: 'Er zijn geen voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als mens erkend en beschermd te worden.' ...

Fase of stap 1: het Krankzinnig Absolutisme. En 'krankzinnig' hier bedoeld in de letterlijke zin: "ziek van geest".
    Dan de toepassing (de Volkskrant, 28-10-2016, column door Arnon Grunberg):
  Kind

... Harry Mulisch in zijn Brief aan mijn ongeboren kind, zaterdag afgedrukt in de Volkskrant. Ook schrijft hij: 'Ik heb besloten een kind te krijgen, een vreemdeling in huis te nemen.'
    Tussen een kind krijgen en een vreemdeling in huis nemen bestaat inderdaad geen wezenlijk verschil, hooguit dat het kind nog niet volwassen is.     ...

Dus "Alle migratie is GOED!!!"
    En tenslotte voor wie van het Krankzinnige Absolutisme en de Absolute Migratievrijheid wil afwijken (de Volkskrant, 29-10-2016, column door Arnon Grunberg
  Neurenberg

De laatste keer dat ik in Neurenberg had voorgelezen was in 2004. ... het museum ter nagedachtenis aan de Neurenberger processen was de moeite waard.
    Dat gold ook voor de Reichsparteitagsgelände, waar de NSDAP partijdagen organiseerde ...
    Ik was terug in Neurenberg. ... stak een oudere, goed uitziende heer zijn vinger op. Hij heette Leon Weintraub en wilde iets over zijn moeder vertellen. De laatste keer dat hij haar had gezien was op het perron van Auschwitz, 1943 of 1944. ...

De miskenners van het Krankzinnige Absolutisme en de Absolute Migratievrijheid zijn bedrijvers van de Holocaust.
    De kern van het Joodse denken in drie stappen.
    Dat je daarmee een Holocaust krijgt, staat vast.
    Het eerste artikel, de kern, behoeft nog wat nadere analyse - het is de basis van de Kwaardaardigheid:
  Ze voegt eraan toe dat wij onze voorstellingen van wat het goede leven is niet hoeven te begrijpen om met elkaar te kunnen samenleven.

Dit krankzinnige Absolutisme is de kern van het Joodse denken, zo'n achtduizend jaar geleden verbaliseerd in de vorm van De Absolute Godheid, en alles wat daarachter komt zoals dat krankzinnige boek met zijn Absolute Wetten.
    Dat het hier uit de mond van een niet-Joods iemand komt, is totaal onbelangrijk. Ze heeft het regelrecht uit de Joodse cultuur. Duitse intellectuelen zijn hogelijk besmetgevaarlijk voor dit soort zaken. Ze kunnen hele bibliotheken vullen met boeken over "Das Wesen des Daseins".
    Deze specifieke intellectueel laat dat ook zien in haar biografische sporen: opgeleid bij de Harvard Jews, en publicerend in de door Grunberg aanbeden Süddeutsche Zeitung.
    Ook als losse uitspraak is ze krankzinnig om twee redenen. Ten eerst is het "Geldt voor alles" uitspraak, en beide soorten", "Geldt voor alles" en "Geldt voor niets", zijn krankzinnig . Ze zijn van de soort: "Als je de hele Aarde met één meter ophoogt, hoeft niemand meer te bukken".
    En ten tweede is het veld van toepassing extra krankzinnig. Wat daar in feite staat is "Alle mensen zijn GOED". Na welk herformuleren verder bewijs overbodig hoort te zijn. Het slaat op Hitler, Himmler, Mengele en ga de rest van het rijtje maar af.
    Dit wat betreft de losse uitspraak.
    Maar dit is dus natuurlijk niet bedoeld als losse uitspraak. In deze losse uitspraak zit een verder reikende boodschap:
  Ze voegt eraan toe dat wij onze voorstellingen van wat het goede leven is niet hoeven te begrijpen om met elkaar te kunnen samenleven.

Dus nu zijn we van "Alle mensen zijn GOED" overgegaan op "Alle groepen met verschillende culturen kunnen met elkaar samenleven". Wat gereduceerd kan worden tot "Alle culturen zijn GOED". Waarop nog steeds dezelfde weerlegging van toepassing is, natuurlijk. Want we zijn in feite doodgewoon gegaan van individuen in de eerste uitspraak, naar groepen in de tweede. Dus volgens mevrouw Emcke, en Arnon Grunberg kunnen bijvoorbeeld ook Joden en nazi's met elkaar samenleven.
    De rest van deze column bestaat uit diverse vormen van herformuleren van deze stelling:
  Ze voegt eraan toe dat wij onze voorstellingen van wat het goede leven is niet hoeven te begrijpen om met elkaar te kunnen samenleven. Ook suggereert ze dat seksuele voorkeur en religie niet tot een vastgeroeste identiteit hoeven te leiden.
    Haar pleidooi komt erop neer dat wij wezenlijk van elkaar mogen verschillen: de kern van de open samenleving.
    Tegenwoordig geloven veel mensen echter dat verschillen niet mogen bestaan, dat gelijkschakeling nodig is om de vrede te bewaren: de kern van de totalitaire samenleving.
    De ander mag de ander blijven, ik mag hem niet begrijpen, hem zelfs onaardig vinden. Toch hoeven wij ons niet door elkaar bedreigd te voelen.

Hier staat voortdurend hetzelfde met telkens andere woorden: "Alle culturen kunnen naast elkaar leven". Wat Grunberg samenvat in zijn laatste zin als:
  Dat is vrijheid, dat is liberalisme.

Wat equivalent is aan: tussen verschillende culturen bestaat geen enkel punt van conflict dat niet onoplosbaar is, want conflicten die oplosbaar zijn kunnen opgelost worden en aan het einde zijn er dus geen conflicten. Oftewel: er staat echt: "Tussen culturen bestaan geen onoplosbare conflicten".
    Populairder geformuleerd: "De maan is van groene kaas" gaat samen met "De maan is van steen". Of weer wat praktischer: "De wereld wordt geregeerd door Jahweh/GodÁllah gaat samen met "De wereld wordt geregeerd door mensen".
    Natuurlijk is dat niet zo, en daarom staat er dit:
  Tegenwoordig geloven veel mensen echter dat verschillen niet mogen bestaan, dat gelijkschakeling nodig is om de vrede te bewaren: de kern van de totalitaire samenleving.

Oftewel: wie gelooft dat er ook onoplosbare culture verschillen bestaan, is een nazi. Dat 'totalitaire samenleving' is natuurlijk gewoon pedante taal voor "nazi" - zoals blijkt uit de derde column. Of "communist". Vermoedelijk nog erger in de ogen van Grunberg.
    Waarmee ook is eigenaardigs is blootgelegd: kennelijk is er ook iets als 'totalitaire samenleving', en daarmee is samenleven duidelijk niet mogelijk.
    Een contradictie ten opzichte van het voorgaande.
    Vermoedelijk is het wiskundig bewijsbaar dat absolute uitspraken altijd leiden tot contradicties.
    En in ieder geval aannemelijk te maken is de regel dat contradictie en leugen bijna automatisch leidt tot Kwaadaardigheid.

Donald Trump is gekozen tot president van Amerika. De reacties van Grunberg  - bij de eerste was de uitslag nog niet bekend (de Volkskrant, 09-11-2016, column door Arnon Grunberg):
  Voorspelling

...    Een stem op Trump was een stem op Poetin en alles waar Poetin voor staat - totalitarisme zonder werkelijke ideologie, daarin verschilt het poetinisme van de totalitaire bewegingen uit de 20ste eeuw. ...

Hij sluit hier aan bij het Joodse verhaal in Amerika (gebracht door The Jew York Times) dat Trump in de broekzak zit bij Poetin.
    En er na die uitslag (de Volkskrant, 10-11-2016, column door Arnon Grunberg):
  Opgeschoven

... zeker is dat Amerika richting Poetin is opgeschoven. Vermoedelijk zullen toekomstige historici naar 2016 kijken zoals we nu naar pakweg 1912 kijken.    ...

Oftewel: de Joden hopen op Armageddon, om eindelijk vat Het Geestelijke Lijden van hun Bestaan verlost te worden ...
    Dag drie na "Trump" (de Volkskrant, 11-11-2016, column door Arnon Grunberg):
  Echec

...    Racisme, antisemitisme en seksisme zijn geen antwoord op maatschappelijke en economische problemen. Miljoenen kiezers in Europa en Amerika geloven dat dat wel zo is. Dat is het echec van de democratie.

Wie op Trump stemt, is een seksist, racist, en antisemiet. Het verbale atoomwapen van de Joden. Waar ze mee gooien zodra het levensonderhoud in gevaar dreigt te komen: het parasiteren op de blanken.
    Overigens dus een directe bevestiging an wat al gesteld was: de andere partij, dit keer aangevoerd door Hillary Clinton, staat voor "de Joden". Anders is kiezen daartegen geen antisemitisme.

En dan,  tien dagen later: daar is 'ie ... De volgende stuip van de reeds voorspelde kotsaanval van Grunberg, geprovoceerd door de uitverkiezing van Trump en de juridische ondergang in het Wilders-proces (deel 2). Het resultaat verdraagt geen afkorting (de Volkskrant, 21-11-2016, column door Arnon Grunberg):
  Joden

Lezers van de Volkskrant, willen jullie meer of minder Joden in dit land? Minder? Dan gaan we dat regelen. Dit land is van ons en niet van de mensen die het van ons willen afpakken en al helemaal niet van de elite.
    U begrijpt dat als ik over Joden spreek, ik het over criminele Joden heb en dat zijn er een hoop. Er zijn natuurlijk criminelen die beweren dat ze geen Joden zijn, maar die liegen.
    Is dit kwetsend? Ach, laten we niet te snel in een kramp schieten.
    Stem op 15 maart aanstaande op onze partij en dan zult u het zien, binnen een paar maanden zijn er stukken minder criminele Joden in ons land.
    De vrijheid van meningsuiting moet natuurlijk ook onwelvoeglijke meningen beschermen.
    Maar dat u wel weet waar u straks op stemt. Op een partij van hardwerkende Nederlanders die criminele Joden gewoon zat zijn.

Een hartelijke aanbeveling. Joden zijn namelijk veel crimineler dan Marokkanen, zoals Grunberg al aangeeft. De Marokkanen plegen blauwe-boorden criminaliteit die weliswaar miljarden kost aan beveiliging en dergelijke, maar de Joden plegen de witte boorden variant, en die is, zoals iederen weet, veel en veel duurder. In de biljarden. Met onder andere lege binnensteden als gevolg omdat de winkelketens leggepluderd zijn door Joodse hedgefund-plunderkapitalisten.

Zo, weer terug naar de details. Met nog even een bevestiging van de democratie-haat van de Joden (de Volkskrant, 23-11-2016, column door Arnon Grunberg):
  Mr. Nobody

,,,    Nu de democratie zich niet meer vermomt maar er ronduit voor uitkomt dat zij veelal vulgair spektakel is ...
    Enkele van mijn vrienden menen dat het Trumpisme een halt moet worden toegeroepen ...

Oftwel: democratie is als je op de Joden stemt.

En van de natiestaten-haat - bijna hetzelfde natuurlijk (de Volkskrant, 28-11-2016, column door Arnon Grunberg):
  Liberaal

... Ik ben geen antikapitalist, ...
    Ik ben voor vrijhandel ...
    Overheidsbemoeienis vrees ik ...
    Nationalisme veroorzaakt alleen rampen. ...

"Ikke, ikke , ikke en de rest van stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all"... All over again ... Ondanks "Trump" ...
    Oh nee: dankzij "Trump"...

En opdat we niet vergeten dat iedere aantasting van de macht van de Joodse kapitaalfascisten totaal onacceptabel is (de Volkskrant, 03-12-2016, column door Arnon Grunberg
  Nationaal marxisme

...    Wat sommigen vrezen en waar anderen naar smachten, oftewel het spook dat door het Westen waart, kunnen we het best ... nationaal-marxisme noemen. Het annexeert traditionele thema's van links en combineert dat met nationalistische en dikwijls xenofobe tendensen.    ...

Héééé ... Geen "Holocaust!!!" maar "Communisme!!!" ...

En het elitarisme (de Volkskrant, 06-12-2016, column door Arnon Grunberg):
  Bourgeoisie

Volgens Tom-Jan Meeus, in een column zaterdag in NRC, 'mankeert het al jaren aan het vermogen bij hoger opgeleiden om zich te verplaatsen in de rest van het land'. Waar we het dus over hebben zijn klassenverschillen en aangezien praten over klasse in Nederland een taboe is - daarom praten we zo graag over etniciteit - is het goed het daarover te hebben.
    Ruwweg zijn er drie klassen in Nederland: de lagere middenklasse of arbeidersklasse - het verschil is gering -, de verlichte bourgeoisie en de onverlichte bourgeoisie, waartoe we bijvoorbeeld Baudet en Roos moeten rekenen.
    De verontwaardiging van laatstgenoemden lijkt me gespeeld. Dat het verschil tussen verlichte bourgeoisie en lagere middenklasse gigantisch zou zijn, is een paternalistisch leugentje. De zogenaamde boze, witte man is een creatie van de retoriek en hetze van de onverlichte bourgeoisie, die de arbeidersklasse dus gebruikt als instrument, zoals de inbreker de koevoet.

Na zoiets, is er maar één antwoord: leg de kop van de betreffende op een hakblok, en "Off with his head". Sommige vormen van kwaadaaridgheid laten zich niet analyseren. Overigens is het raadzaam de stoffelijke resten eerst te verbranden en daarna de as per satelliet af te voeren richting zon zodat die resten tot hun individuele atomen ontleedt worden. Er schuilen ongelofelijke krachten in het Kwaad, om zich uit zelfs de kleinste  overblijfselen opnieuw op te richten. Kijk maar hoe kort het duurde na de holocaust voordat het weer bijna volledig de macht in handen heeft ...
    Constateert ook een briefschrijver (de Volkskrant, 07-12-2016, ingezonden brief van Pieter Roth, 's-Hertogenbosch):
  Boos en kansloos

Grunberg citeert in zijn Voetnoot (6 december) columnist Tom-Jan Meeus: het mankeert volgens Meeus al jaren aan het vermogen van hoger opgeleiden om zich te verplaatsen in de rest van het land. Uit Grunbergs vervolg blijkt hoezeer dit klopt. Grunberg stelt dat de boze witte man een creatie is van de retoriek en hetze van de onverlichte bourgeoisie.
    Ik zal niet ontkennen dat de arbeidersklasse wordt gebruikt als instrument door populisten op links en rechts, maar de boze witte man heeft echt geen onverlichte bourgeoisie nodig om bestaansrecht te krijgen. Ik behoor net als Grunberg tot de verlichte bourgeoisie.
    Maar anders dan Grunberg ben ik postbode geweest in een wijk waarin boze mannen en vrouwen, zowel wit als getint en allemaal even kansloos, zijn weggestopt. Uit het zicht van welke bourgeoisie dan ook. Zij waren al boos en kansloos voordat er iemand op het idee kwam ze voor het politieke karretje te spannen. Grunbergs stuk ontbeert ook het nodige historisch besef. De Franse revolutie, de Russische revolutie en de opkomst van het fascisme in de jaren '30 zouden volgens zijn denkwijze te wijten zijn aan volksmenners. Maar ik weet dat die boosheid er eerst was.

Die aan het laatste lijstje vergeet toe te voegen: de holocaust.

En bij de Trump-kotsgolf hoort ook nog deze want "Treump in Amerika = Wilders in Nederland" (de Volkskrant, 09-12-2016, column door Arnon Grunberg):
  Bijles

...    Een deel van de achterban van de PVV, allicht ook de PVV zelf, wil ons doen vergeten dat witte, Europese mannen en vrouwen, veelal 'goede christenen', de Joden hebben vermoord. Wij moeten nu geloven dat de moslims dat op hun geweten hebben.
    Een deel van het Nederlandse volk blieft geen enkele historische schuld: geen slavernij, geen collaboratie, geen politionele acties.

Arnon Grunberg haat alle blanke Nederlanders, omdat de blanke Nederlanders de Joodse Nederlanders hebben vermoord. Sprekende namens alle andere Joden, met name de Joodse Nederlanders.
    Overigens: de Nederlandse elite heeft het over niets anders dan slavernij, collaboratie, politionele acties, enzovoort uitleg of detail .

En nog eentje nu eens niet komende uit de Volkskrant, in de meest walgelijke vorm, over de inreisban op mensen uit de meest walgelijke islamitische landen, Syrë, Irak, Jemen, enz., door Donald Trump:

Vol trots geretweet door Margriet Oostveen ... uitleg of detail een van de gezellige lieelingstantes van Martin Bohrmann.

Toen was het vene rustig, met de kerst en jaarwisseling enzo. En de maag moest toch tot rust komen. Maar met het nieuwe jaar komen nieuwe krachten (de Volkskrant, 23-01-2017, column door Arnon Grunberg):
  Extreemrechts

AfD-politicus Björn Höcke hield een beruchte rede in Dresden... Het Holocaustmonument werd door Höcke een 'monument van schande' genoemd. Let wel: geen schande dat uit Duitsland het Derde Rijk voortkwam, maar schande dat men de slachtoffers van dat Rijk herdenkt.    ...

Aangaande achterliggende feiten vermoedelijk juist: er komt niet zo snel een land in de herinnering dat zwarte zaken uit zijn verleden in het openbaar tentoonstelt. Geen Vietnam Memorial in Amerika. Behalve dan voor de eigen plegers van deze oorlogsmisdaad die ergens tussen de 1 en 2 miljoen slachtoffers heeft vereist en dus best wel in dezelfde categorie zit als het aantal Joodse. Maar ja... De Vietnamezen beheersen niet de westerse media en het westerse intellectuele debat dus hoor je niets over het feit dat de Amerikanen in het openbaar oorlogsmisdadigers vereren. En dat doen de Duitsers niet eens ...
    Hij heeft dus best wel enig recht van spreken, die Höcke ...
    Maar ja, geen toegang tot de hoekjes van de media waar het fatsoen wordt uitgedeeld. zoals dit soort lieden wel hebben:
  ... rede in Dresden, waarover onder andere zaterdag in NRC door Bas Heijne is geschreven.

Lieden die fatsoensprijsjes krijgen. Of deze:
  In de Süddeutsche analyseerde Carolin Emcke Höckes rede.

Iemand die een heleboel fatsoensprijsjes heeft gekregen. Die Süddeutsche Zeitung is bij objectieve waarnemers trouwens even berucht als fatsoensvod als de Volkskrant. Die beide dingen vinden als "Rein is het nomadisme, smerig het aanzicht van de nederzetting, waaraan een einde gemaakt moet worden" (die Emcke heeft ook migrantenbloed). Hoewel ze dat natuurlijk wat anders zeggen:
  Rein is het vaderland, smerig de herinnering aan het verleden, waaraan een eind moet worden gemaakt.

En natuurlijk moeten met de nederzetting ook haar inwoners verdwijnen:
  En aan 'buitenlandse' smetten uiteraard: Amerika, Joden, moslims.

Kijk maar hier uitleg of detail hoe ze al aan dit beleid werken: blanken weg, en gekleurden ervoor in de plaats. Het Coudenhove-Kalergi plan uitleg of detail overgenomen door het door Joodsisme beheerste Europees Imperium uitleg of detail .

Normaliter houdt A. Grunberg het bij zijn afkeer van de goyse, blanke mens op toespelingen, zinnetjes tussendoor of een alinea of zo. Maar hier benut hij zijn hele kolom oor het belijden van zijn geloof (de Volkskrant, 11-02-2017, column door Arnon Grunberg):
  Vaderlandsliefde

Alleen maar ergens tegen zijn en nergens voor geldt als een zwaktebod. Of dat zo is, is de vraag, maar vandaag stellen we dat we ook ergens voor zijn.
    Lang had extreemrechts het monopolie op vaderlandsliefde. Nu vind ik vaderlandsliefde smerig, maar dat helpt niet. Zij die van vaderlandsliefde houden, gaan rustig door met het bedrijven van die liefde. Er zijn ook mensen die anale seks smerig vinden, maar mensen die daarvan houden gaan er gewoon mee door, ook al zijn er hele bevolkingsgroepen tegen anale seks.
    Het wordt tijd dat weldenkende mensen zich anaal laten ontmaagden, voor zover dat niet al is gebeurd, oftewel: vaderlandsliefde bedrijven.
    Zoals de heer Trump Amerika verzwakt, zo zal de heer Wilders, de pion van Poetin, Nederland verzwakken.
    Wie Nederland haat en veracht, ondersteunt Geert Wilders, de grote verachter van Nederland. Wie van Nederland houdt, bestrijdt Geert Wilders.
    Zo eenvoudig is het vandaag.


Oftewel aan de andere kant van de eenwegspiegel waardoor het geval Grunberg wordt geobserveerd in de kliniek:
  Nomadenliefde

Alleen maar ergens tegen zijn en nergens voor geldt als een zwaktebod. Of dat zo is, is de vraag, maar vandaag stellen we dat we ook ergens voor zijn.
    Lang had extreemjoods het monopolie op nomadenliefde. Nu vind ik nomadenliefde smerig, maar dat helpt niet. Zij die van noamdenliefde houden, gaan rustig door met het bedrijven van die liefde. Er zijn ook mensen die anale seks smerig vinden, maar mensen die daarvan houden gaan er gewoon mee door, ook al zijn er hele bevolkingsgroepen tegen anale seks.
    Het wordt tijd dat weldenkende mensen zich anaal laten ontmaagden, voor zover dat niet al is gebeurd, oftewel: nomadenliefde bedrijven.
    Zoals de Amekiaanse Joden Amerika verzwakken, zo zullen de Nederlandse Joden, de pionnen van Blankfein en Soros, Nederland verzwakken.
    Wie Nederland haat en veracht, ondersteunt de Joden en hun supporters de Joodsisten, de grote verachters van Nederland. Wie van Nederland houdt, bestrijdt de Joden en Joodsisten.
    Zo eenvoudig is het vandaag.

En ter illustratie en vermaak nog maar twee citaatje van cultuurgenoot Wallage (Over identiteit, zelfrespect en integratie, zesde DEND-lezing, door J. Wallage, burgemeester van Groningen, 31-10-2002, in Tilburg):
  Het bizarre is dat Nederland als het om verbindende culturele noties gaat een schamel gezamenlijk bezit heeft.

En voor zo'n schamel cultuurtje is ook geen eigen land nodig (uit: NRC Handelsblad, 10/19-01-2004, door Paul Scheffer, De fictie van grenzeloze solidariteit):
  ...    De sociaal-democratische burgemeester Jacques Wallage zegt: maar wie zijn wij om een`eerstgeboorterecht' uit te oefenen, hoezo is Nederland van zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden zijn toevallige inwoners daar enig bijzonder recht op kunnen doen gelden? Deze erfenis van vier eeuwen staat ter beschikking van iedereen. ...

Zou dat nu antisemitisme zijn, om dit soort materiaal te herpubliceren en onder aandacht van de schamelculturigen te brengen...? Maar het moet toegegeven worden ... Die rijke geschiedenis van slechtheid zoals die psychotische en psychopate godsdienst hebben de Nederlanders niet.

En kennelijk zit hij überhaupt in een slechte periode ("Dokter, doe er wat aan ..."), want hier vervalt hij in die voor een succeschrijver ultieme doodzonde: de herhaling (de Volkskrant, 21-02-2017, column door Arnon Grunberg):
  Rancuneleer

Zaterdag stond in de Volkskrant een boeiend stuk van Olaf Tempelman over hoogopgeleide PVV-stemmers. ...
    Intellectuelen en academici zijn misschien extra ontvankelijk voor de verleiding van de rancune; iemand met een universitaire opleiding zal zich vermoedelijk sneller miskend voelen dan een metselaar.    ...

Brullen van de lach: de extra rancune van intellectuelen geldt natuurlijk speciaal voor intellectuelen van Joodse afkomst: die zijn extra extra gevoelig voor rancune over het feit dat de westerse cultuur zo veel beter geslaagd is dan de Bijbelse Joodse. Daarom zitten ze ook allemaal in het kamp met de gekleurde immigranten: "Weg met Zwarte Piet en de hele blanke cultuur". De collectieve gekleurde kwaadaardigheid.

En oinderdaad, hij is weer langsgeweest, blijkt uit de volgende - hij gaat meteen weer psychologiseren (de Volkskrant, 07-03-2017, column door Arnon Grunberg):
  Therapie

Claus Hecking interviewde voor Der Spiegel Paul Wilders. ... Paul noemt zijn broer 'paranoïde', maar hij stelt ook dat achter de provocaties van zijn broer 'honger naar macht' schuilgaat. Volgens hem was Geert in de jaren tachtig niet xenofoob, maar gefascineerd door 'de strijd om macht en invloed'.
    Paranoia en machtswellust gaan uitstekend samen.
    Ontroerend wordt het als Paul zijn broer ongelukkig noemt en zegt dat het ongeluk van Geert hem eveneens ongelukkig maakt.
    Na het lezen van de analyse van Paul Wilders bekroop me het gevoel dat politiek voor Geert Wilders self-medication is. Self-medication betekent het op eigen initiatief gebruiken van pillen, drugs of alcohol om symptomen van een ziekte te verminderen.     ...

Even omgezet:
  Joseph Goebbels interviewde voor de Völkischer Beobachter de broer van Arnon Süss. Jud Süss noemt Arnon Süss 'paranoïde', maar hij stelt ook dat achter de provocaties van zijn broer 'honger naar macht' schuilgaat. Volgens hem was Süss in de jaren tachtig niet goyofoob, maar gefascineerd door 'de strijd om macht en invloed'.
    Paranoia en machtswellust gaan uitstekend samen.
    Ontroerend wordt het als Jud Süss zijn broer ongelukkig noemt en zegt dat het ongeluk van Arnon Süss eveneens ongelukkig maakt.
    Na het lezen van de analyse van Jud Süss bekruipt me het gevoel dat de schrijverij voor Arnon Süss self-medication is. Self-medication om de pijn van het besef te lijden aan morbide psychopathie te verzachten ...

Bij het noteren hiervan ging de gedachte van de redactie uit naar het slot van Portnoy's Complaint uitleg of detail van Philip Roth, een uiterst leerzaam boek over de meer alledaagse eigenaardigheden van de Joodse geest. In dat boek zat een knipseltje van een column van Theodor Holman, waaruit het volgende (slot-) fragment (VARA TV Magazine, nr. 28-1998):
  ...    Laatst vroeg ik iemand om een typisch joodse mop te vertellen die voor joden meer betekenis heeft dan voor niet-joden. Hij vertelde deze: 'Constant Vecht, kunstkenner, belt zijn moeder op en vertelt dat hij iets van Rubens heeft gekocht.  'Iets van Rubens de taartjeswinkel? "Nee, mam, Rubens de schilder." 'O, dat wist ik niet', zegt z'n moeder. 'Luister, Constant, vraag eens aan Rubens wat hij rekent voor het schilderen van de keuken.'
    De verteller van de mop zei me: 'Het leuke van deze mop schuilt niet in het feit dat de moeder niet weet wie Rubens is. Maar in de taartjeswinkel, in het kunstkenner zijn en gekrenkte trots, in de moederfiguur en in het schilderen van de keuken  - die combinatie maakt deze mop voor niet-joden minder leuk.' ...

Om dit dan weer te begrijpen, is het lezen van Portnoy's Complaint aangevuld met afleveringen van The Nanny uitleg of detail aanbevelenswaardig. Het doet tevens begrijpen waarom het hanteren van termen als "xenofoob", "de strijd om macht en invloed", "paranoia", "ontroerend", "ongelukkig" en "self-medication" in combinatie zo grappig is ...
    En voor de fijnproevers: "Anthony Weiner ..." (zoek maar op).

En door dit alles is er weer wat losgeslagen in A. Grunberg's geest (de Volkskrant, 09-03-2017, column door Arnon Grunberg):
  Destructiedrift

Tijdens het debat in Carré schijnt Marianne Thieme gezegd te hebben: 'Wij willen dat de EU bestaat uit losse landen.' Nu bestaat de EU al uit 'losse landen', vermoedelijk probeerde Thieme haar weerzin tegen de EU te formuleren.    ...

Totaal onverdacht, van welke "rechtse" symapthieën dan ook, die Marianne Thieme. Het doet er allemaal niet toe. Ze komt aan de EU, en de EU is een intiem Joods ding:
  Laten we hopen dat de Partij voor de Dieren geen adviezen ontvangt uit Rusland.

En nog een stap verder:
  De destructiedrift van de Partij voor de Dieren, slordig vermomd als idealisme, zal slechts bijdragen aan de overwinning van extreemrechts, zoveel weten wij uit het verleden.
    Een stem voor Marianne Thieme is een stem voor de PVV.

Met als enig mogelijk riposte: "Het publiceren van de opvattingen van Joden is een stem voor het Joodse Armageddon".
    En niemand, hoe christelijk en Moeder Theresa-achtig toegefelijk dan ook, kan het nu nog ontkennen: A. Grunberg is een Joodse psychopaat.  
    De ingezonden brievenschrijvers moeten het natuurlijk wat anders formuleren (de Volkskrant, 10-03-2017, ingezonden brief van Nico Ridder, Amstelveen):
  Grunberg vs. Thieme

De suggestie van Grunberg dat een stem op de Partij voor de Dieren een stem op Wilders is (Voetnoot, 9 maart), lijkt mij echt onzin. Hier slaat mijn geliefde auteur de plank mis, denk ik. De PvdD vindt dat we dingen die we hier kunnen regelen ook hier moeten regelen. Wilders is meer van eigen mussen eerst, dat is wat anders.

En (de Volkskrant, 10-03-2017, ingezonden brief van M. Akerboom, Badhoevedorp):
  Liefde?

De laatste maanden valt mij op dat Grunberg het zijn voetnoot vaak heeft over Wilders. Uit de aard van zijn stukjes zou je bijna gaan denken dat hij Wilders en de PVV niet zo sympathiek vindt. De frequentie en de geestdrift waarmee hij over Wilders schrijft, doen echter vermoeden dat Grunberg stiekem van hem houdt. Een dergelijke grunbergiaanse uitleg zou zomaar van toepassing kunnen zijn, nietwaar?

Brullen van de lach!!! Dat is dus hoe je "Grunberg is een psychopaat' in de Volkskrant krijgt ...

"De vijand van mijn vijand is mijn vriend" is, naar beste weten, niet iets dat in het Oude Testament staat, maar in de Joodse praktijk, op zijn minst de hedendaagse, blijkt het wel een even standvastig aangehangen leefregel (de Volkskrant, 23-03-2017, column door Arnon Grunberg):
  Terreur

Volgens terrorisme-expert Teun van Dongen is 'de drang om iets terug te geven aan de samenleving uit schuldgevoel over het eigen comfortabele leventje' een belangrijke drijfveer van terroristen, zo schrijft Kees Versteegh in een boeiend artikel, dinsdag in NRC Handelsblad.
    Sociale achterstelling en discriminatie schijnen nauwelijks een rol te spelen; terroristen zijn veelal afkomstig uit de middenklasse en hoogopgeleid. 'De rol van de islam als godsdienst wordt overschat' in de verklaring van terrorisme, aldus Van Dongen. Hij vergelijkt de romantiek waarmee IS strijders werft met die van de Waffen-SS.
    Van Dongen wil 'problematische teksten' in de Koran of in de Bijbel 'niet ontkennen of goedpraten', maar terecht stelt hij dat mensen een rechtvaardiging zoeken voor hun woede.    ...

Oftewel, em meer gehoord: "moslimterroristen zijn idealisten".
    En dat klopt. In de zin van het Oude Testament: de Almachtige, het Uitverkoren Volk enzovoort waar ze voor strijden.

De rest van de politieke-correctheid is een hetze begonnen tegen Thierry Baudet, omdat deze een bezwaar heeft gemaakt tegen vrije immigratie op een manier die "de mensen aanspreekt". Hier is Grunberg's reactie - gehanteerde aanleiding: een verloren interland van het Nederlands elftal:


Heerlijk onverdund-giftige Nederlandhaat. En wat is 'ie mooi, hè, die uitdrukking van Baudet: "De homeopathische verdunning van Nederlandse cultuur, identiteit en bevolking". Baudet gebruikte (in zijn eenmalige uitspraak) de derde uit die laatste reeks termen, zei dat 'ie de tweede bedoelde maar het doet er allemaal niet toe: ze zijn volkomen synoniem voor het proces dat al enkele decennia bezig is: van nul gekleurde immigranten naar ergens tussen de 10 en 20 procent nu. Kijk maar naar onze grote steden: voor de helft zwart. Precies volgens het plan van de Joden en Joodsisten. Die zich nu mogelijk gedwarsboomt zien door Baudet. Hun woede kent geen grenzen ... uitleg of detail .

Kijkerdekijk ... Nog een erkenning (de Volkskrant, 31-03-2017, column door Arnon Grunberg):
  Ongelukkig

'Jij bent graag ongelukkig, dat is lastig voor mensen die gelukkig willen zijn', liet een ex me per WhatsApp weten.    ...
    Misschien moest ik haar antwoorden: 'Ik ben niet gelukkig te maken, op een paar kortstondige momenten na, maar ik schrijf met het vuur van de pure vreugde over het ongeluk.'

Tja ... Al meerdere malen hier gesteld: ze zijn van nature ongelukkig, en willen daarom meteen maar de hele wereld laten ondergaan ...

En er wordt nog een op het thema (de Joodse ziel) doorgegaan (de Volkskrant, 03-04-2017, column door Arnon Grunberg):
  Vergiffenis

David Brooks ...

Joods.
  ... schreef vrijdag in The New York Times ...

Joods
  ... naar aanleiding van een essay van Wilfred McClay, over schuld in onze tijd. Religie biedt doorgaans uitzicht op vergiffenis, al was het na de dood. Zonder dat uitzicht is er geen verleiding meer om 'het goede' te doen.    ...

Joodse theologie.
  Jezus  ...

Joods.
  ... is uit grote delen van het Westen verdwenen, de schuld is gebleven.

Smerige Joodse theologie.
  Via het concept van aangeboren privileges ...

Zwarte ideologie, overgenomen door de Joden
  ... is de erfzonde stiekem teruggekeerd.

Smerige Joodse theologie.
   Schuld zonder hoop op vergiffenis ...

Smerige Joodse theologie.
 
   ... maakt het slachtofferschap aantrekkelijk en vergiftigt het debat. Hoe kom ik namelijk van mijn schuld af? Zelf slachtoffer worden, aldus Brooks.
    De boze burger wordt meestal verklaard door economen en sociologen. ...

En die Joodse smerigheden worden samengenomen en geprojecteerd op de blanken.
   Hoe schelden we schuld kwijt in een geseculariseerde samenleving? Hoe moet vergiffenis eruitzien? Belangrijke, politieke vragen.

En als slot weer wat Joodse theologische smerigheden. Het spreekt bijna voor zich dat ze uit deze smerige levenswereld verlost willen worden ten koste van Alles. Inclusief de Ondergang van de hele Wereld. De Apocalyps.

En nog een nabrander (de Volkskrant, 04-04-2017, column door Arnon Grunberg):
  Paradijs

Hoe zit het met de inkomensongelijkheid in Nederland, vraagt Maarten Schinkel zich zaterdag af in NRC. ...
    Vraag blijft: hoe kan er minder inkomens- en vermogensongelijkheid komen, en willen we dat?
    Uit gesprekken die ik voer, blijkt dat mensen, ongeacht hun inkomen, menen dat de mensen die meer verdienen dan zij voor meer gelijkheid moeten zorgen. De bereidheid zelf te betalen voor dit ideaal is klein.
    Het al te menselijke staat het paradijs op aarde in de weg. Voor dat paradijs is, vrees ik, een wereld zonder mensen nodig.

"Uit gesprekken die ik voer met soortgenoten parasieten blijkt dat zij net zulke parasieten zijn als ik. Mensen die loon-naar-werken willen, willen Het Paradijs, en Het Paradijs bestaat niet dus wij blijven lekker doorparasiteren".
     En dan maar weer klagen dat ze zich zo ongelukkig voelen ... Wat zou je denken van zelfmoord, Arnon, want dit ga je toch niet oplossen ... Iedereen blij! Althans, de mensen onder de tweebenigen.

Gevolgd door weer een stapje dichter naar de kern (de Volkskrant, 06-04-2017, column door Arnon Grunberg):
  Morele vooruitgang

...    De gedachte dat er sinds pakweg de Inquisitie morele vooruitgang is geboekt in het Westen is een voorbeeld van zelfmisleiding.

Zijnde: De haat die Joden koesteren vanwege hun culturele nederlaag jegens de waarden van het westen. Of meer direct in response op Grunberg's uitspraak: "De gedachte dat er sinds pakweg de tijd van Moses morele vooruitgang is geboekt door de Joden is een vorm van zelfmisleiding". Aan te vullen met: het is nog steeds de kwaadaardigde cultuur van Oude Testamentt, de Geldwisselaars in de Tempel, "Ieder voor zich en God voor ons allen", en "Winner takes all".
    En iemand die in zo'n soort uitspraak als onderwerp "het westen" durft te schrijven is, gezien de stand van zaken in de rest van de wereld en de moeite die het westen heeft de barbaren buiten te houden, een socio- en psychopaat.

En ze kunnen ook zulke treffende zelfportretten schilderen ... (de Volkskrant, 21-04-2017, column door Arnon Grunberg):
  Frauke Petry

Frauke Petry zal geen lijsttrekker worden van de AfD. ...
    Het extreemrechtse populisme in Europa, of dat nu AfD heet of FN in Frankrijk is gelardeerd met het nationalisme, de xenofobie en het protectionisme van het neofascisme. Van die stroming bestaat geen fatsoenlijke, conversatief-burgerlijke versie.

Oftewel:
  Het extreem-Joodsistische elitarisme in Europa, of dat nu in Nederland PvdA of GroenLinks of D66 heet, is gelardeerd met het internationalisme, de oikofobie en het parasitisme van het neoliberalisme. Van die stroming bestaat geen fatsoenlijke, conversatief-burgerlijke versie.

Mooi hè ...

Natuurlijk zijn het niet allemaal Joden. Hier een paar overigen (de Volkskrant, 25-04-2017, column door Arnon Grunberg):
  Binnenkort ontvangt de Engelse intellectueel Timothy Garton Ash de Karelsprijs, een prijs die wordt uitgereikt aan personen of instellingen die zich hebben ingezet voor de Europese eenwording. Onder anderen Winston Churchill, koningin Beatrix en Simone Veil gingen hem voor.    ...

Dat soort liede, dus. Die Timothy Garton Ash is een kwaadaardige trol-achitge kabouter met dit soort teksten:
  In Poetin ziet Garton Ash de natuurlijke tegenstander van de EU, omdat volgens Poetin de natiestaat 'soeverein, religieus en conservatief' moet zijn.

Timothy Garton Ash zoekt een vijandbeeld om de westerse burgers schrik mee aan te jagen zodat ze zullen vergeten dat Timothy Garton Ash een vuile gore pararsiet is. die zich heeft aangesloten bij de bijbehorende beroepsgroep van 8000 plus jaren oud.

Van gisteren nog een wat meer reclame voor een revolutie (de Volkskrant, 25-04-2017, column door Arnon Grunberg):
  Bestaande orde

...    Le Monde schreef over de circa 1,3 miljoen Fransen die niet in Frankrijk leven en die circa 2 procent van het electoraat uitmaken. Een van hen, de 26-jarige Pernelle M., wonend in Montreal, zei zich voor Frankrijk te schamen, voor een land dat dreigt de EU te verlaten, dat vreemdelingenhaat in orde vindt.    ...

Een al dan niet Joodse Joodsiste die als nomade rond de wereld trekt, wil dat anderen haar parasitisme niet onmogelijk maken. Een parasitisme zijnde:
   Wie ... de bestaande orde ... wenst te beschermen, dient zich niet tegen de regenten te keren. ...

Oftewel: dit parasiterende Joodsisme is de bestaande orde. En wie die allesvernietigende bestaande orde geleid vanuit de financiële markten van New York wil omverpen, is ...:
  ... nationalistisch en xenofoob.

Het soort woorden die de Geldwisselaars in de Tempel ook vast over hadden voor Jezus.
    Oh ja, die Grunberg liet laatst ook de naam van Martin van Creveld vallen - de mand die atoombommen op Europa wil gooien als het Israël niet steunt uitleg of detail .

Grunberg werkt nog eens even uit dat hij een echte (seculiere) Jood is (de Volkskrant, 08-05-2017, column door Arnon Grunberg):
  Ongelijkheid

'Alleen oorlogen waarbij een groot deel van de bevolking rechtstreeks is betrokken, en waarin de hele economie wordt ingeschakeld, verkleinen economische verschillen, zegt Seidel.' Een citaat uit een artikel van Dirk Vlasbom, zaterdag in NRC, over een boek (The Great Leveler) van de Amerikaanse historicus Walter Seidel. ...

Correctie: de man heet Walter Scheidel ... Snel gevonden, als je iets over dat boek wilt weten. Maar Grunberg hoeft dat zeker niet, want die weet al helemaal wat hij wil:
  Jan Luiten van Zanden, faculteitshoogleraar economische en sociale geschiedenis, nuanceert dit beeld. Inderdaad zijn na 1945 in West-Europa redelijk stabiele samenlevingen opgebouwd. Belastingheffing en daarmee herverdeling zijn zonder het geweldsmonopolie van de staat ondenkbaar. ...

En, zoals meer dan uitvoerig betoogd, is Grunberg hartstikke tegen de staat, en dus hartstikke tegen herverdeling, en hartstikke voor "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all".

En nog eentje met duidelijke taal (de Volkskrant, 18-05-2017, column door Arnon Grunberg):
  Haat

...    Chemi Shalev schrijft in Haaretz dat Trump werkelijk Poetins man in het Witte Huis zou kunnen zijn, hoewel incompetentie ook mogelijk is.
    Nadert Trumps einde? Shalev merkt op dat de rechtse media in Amerika nog altijd achter Trump staan. Zijn vurige aanhangers haten de Democraten meer, aldus Shalev, dan dat zij van Amerika houden.
    Iets soortgelijks kan worden gezegd over extreem-rechts in Europa: hun patriottisme is slechts haat tegen alles wat zij links noemen.

Iets dergelijk kan gezegd worden over Joden: hun psychopathische ideeëngoed is slechts haat tegen alles wat wij beschaving noemen.

Een één-persoons actiegroep die bestaat uit iemand genaamd Shirin Musa heeft samen met de gemeente Rotterdam een postercampagne georganiseerd met als thema: "Gemengde relaties moeten kunnen", met op vier levensgrote posters een gemengd stelletje, waarvan iedereen die met een Jood ("jonge man met keppetje") en een moslima ("jonge vrouw met hoofdoek") eruit heeft gehaald. Als zijnde "provocatief". Ook A. Grunberg is nogal geprovoceerd (de Volkskrant, 27-05-2017, column door Arnon Grunberg):
  Vrome leugens

'Dit beeld zou doodnormaal moeten zijn, maar dat is het niet', aldus wethouder Integratie Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam, geciteerd door Janny Groen, vrijdag in de Volkskrant. Schneider spreekt over de campagne die Rotterdam gestart is voor 'vrije partnerkeuze'. Op een van de affiches zie je een jongen met een keppeltje zoenen met een moslima. Daarboven staat: 'In Nederland kies je je partner zelf.'
    Dat is maar ten dele waar. ...

Klopt. Die campagne is georganiseerd vanuit de wetenschap dat onder de barbaarse allochtone culturen het verschijnsel van uithuwelijken en de daar bij horende inteelt nogal normaal is. Maar dat is natuurlijk nooit hardop gezged, in deze termen.
    Zoals bekend leeft A. Grunberg in een spiegeluniversum

  ...Ik vermoed dat veel 'echte Nederlanders' niet gelukkig zouden zijn met een schoonzoon met een keppeltje.    ...

Een gore leugen. Als hij nou had geschreven "een schoonzoon met een djellaba" houdt hij zeker een punt gehad, maar vermoedelijk besefte hij dat Joden nog veel meer bezwaar hadden gemaakt tegen zo'n schoonzoon als 'echte Nederlanders'. "Blanken" bedoelt 'ie trouwens. "Goy".
   Onbedoeld legt de campagne in Rotterdam enkele vrome leugens bloot: dat antisemitisme slechts onder 'nieuwkomers' zou voorkomen. Dat 'echte Nederlanders' weten wat vrijheid is.

Riposte: "Onbedoeld legt A. Grunberg enkele vrome leugens bloot: dat antiblankisme slechts onder 'nieuwkomers' uitleg of detail zou voorkomen. Ook 'echte Joden' zijn ervan doortrokken uitleg of detail ".

En ter aanvulling legt A. Grunberg nog een keer uit hoe allesoverheersend belangrijk etnie is (de Volkskrant, 29-05-2017, column door Arnon Grunberg):
  Relativering

Op woensdag noemde de Belgische krant De Standaard de aanslag in Manchester 'een nieuw dieptepunt'. Op vrijdag had Luuk van Middelaar in NRC Handelsblad het over 'de slachting van onschuldige kinderen'. De superlatieven en adjectieven verraden onzekerheid.

Een leugen: de reacties verraden afschuw en afkeer: van moslims in het algemeen en de aanslagplegers in het bijzonder. reacties die doodgewoon niet anders kunnen want aanslagen op kinderen is afschuwelijke en weerzinwekkend.

   Het is begrijpelijk dat wij ons een aanslag in Manchester meer aantrekken dan een in het Midden-Oosten, maar wat begrijpelijk is, is nog niet ethisch gerechtvaardigd.

Brullen van de lach!!! De roofridderij-ideoloog heeft het over ethiek. De ethiek van "'De Zondeval", "De Geldwisselaars in de Tempel", "Het Kinderoffer", enzovoort. In de Joodse ploerterij zit nul ehtiek die ook maar in het geringste van toepassing op andere mensen dan Joden. Oftewel: als er al zoiets al een "ethiek" zou bestaan, is het zeker iets dat Joden niet hebben.
   Juist omdat terrorisme geen werkelijk militair-strategisch, maar slechts een psychologisch doel heeft ...

Een leugen: het heeft een sociaal-stategisch doel: "Geef ons onze zin, of we ontregelen je maatschappij en vernietigen nd die als we de kans krijgen".
   De mens moet kennelijk slaaf blijven van zijn emoties, opdat hij beter gemanipuleerd kan worden.

Klopt. Het is met emoties als "Hitler!", "Holocaust!" en "Anne Frank!" dat de Joden (en Joodsisten) de mens manipuleert.
   Het antiverlichtingsdenken is overal aan te treffen, maar het zit ook diep in onze cultuur.

Klopt: het antiverlichtingsdenken zit ingekankerd in de Joodse en andere barbaarse culturen, van Oude Testament tot en met neoliberalisme en kapitaalfascisme.
    Overigens: als nabijheid geen factor meer mag zijn, kan die holocaust onmiddellijk gedegradeerd worden tot doodgewoon ergens midden in het rijtje genocides, en dus nog onder de Russische wat betreft de recente (25 miljoen doden in de Tweede Wereldoorlog)

Nog eens een bewijs hoe diep het allemaal in de ziel zit ingekankerd (de Volkskrant, 30-05-2017, column door Arnon Grunberg):
  Ontwaken

Zelden onthoud ik mijn dromen, maar de droom van woensdagnacht staat me bij. Ik zat met mijn moeder in een volle, Amsterdamse tram. De passagiers zouden worden vergast. Mijn moeder en ik stonden vooraan. ...

Ze staan er mee op, en gaan ermee naar bed. En dat Oude Testament en alles eronheen laten voor iedere psycholoog haarzuier zien dat dit slechts een bepaald item is - het gaat om de onweerstaanbare drang tot on=bseeief denbken en bijbehorend gedrag. Als en ergen holocaust was geweest, dan was er wel iets anmdetrs om zich obsessief over te maken - zie bijvoorbeeld het oeuvre van Woody Allen.
    Een mogelijk vervolg is de vraag: "Zijn die mensne wel toerekeningsvatbaar?".
    Een vraag die dan weer wat minder belangrijk wordt na deze volgende ontboezeming:
   Het kwam niet in mij op mijn moeder te redden, maar ik wilde graag mezelf redden.

Het ingekankerde extreem-individualisme van Joden dat razendsnel vormen aanmeet als extreem-cynisme en solipsisme.

Iemand heeft in één an d Joodse organe, de Financial Times, iets moois geschreven over hun Duitse "Wir schaffen das"-"Kom maar allemaal binnen en hoe semitischer hoe beter"-heldin Merkel, en A. Grunberg voelt de behoefte er nog eens goed overheen te gaan (de Volkskrant, 31-05-2017, column door Arnon Grunberg):
  Westbindung

...    Merkels woorden gingen de wereld over, omdat zij Adenauers doctrine van Westbindung ...
    Guy Chazan schreef in de Financial Times dat Merkels woorden bedoeld waren voor binnenlands gebruik. Wellicht, maar de Westbindung was ook bedoeld om het obscurantisme, de uitwassen van de romantiek, Blut und Bodennationalisme en xenofobie te onderdrukken. ...

En daarvoor in de plaats kwam het cynisme, Keppel und Menora-nationalisme en blankofobie.

En nog zo eentje (de Volkskrant, 01-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Dwanggedachten

'De oplossing is juist de onrust te verdragen. Te ervaren dat het alarm vals is', aldus psychiater en dwangstoornisspatiënt Menno Oosterhoff ...
    De gedachten zijn vrij, niemand hoeft zich schuldig te voelen over zijn gedachten. Probleem is dat sommigen die gedachten menen te moeten uiten.    ...

Enzovoort, om te eindigen met iets dat hij bijna dagelijks herhaalt ...
   Racisme, antisemitisme, nationalisme: allemaal obsessieve, weerzinwekkende gedachten.

Oftewel: zijn eigen dwanggedachten. Zie ook Philip Roth, Woody Allen en de rest van de Joodse literatuur. Allemaal je reinste dwanggedachten. Vandaar dat er ook zo veel van is. Allemaal dwanggedachten. Begin: het Oude Testament. Genezing? Na 8000 jaar ...?

En zelfs als de aanleiding bij wijze van spreken van de andere kant van de wereld komt (Ambon) (de Volkskrant, 02-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  De Punt

In de brief van de dag van woensdag in de Volkskrant stelt Jan van Tricht, naar eigen zeggen 'een burger met een redelijk ontwikkeld gevoel voor wat kan en niet kan' dat treinkapers zoals bij De Punt bewust risico's nemen en niet moeten klagen als ze gedood worden.
    Klinkt redelijk, maar standrechtelijke executies zijn verboden. ...

Oftewel: "De treinterroristen waren Molukkers - Molukkers hebben een kleurtje en zijn geen blanken - dus, ergo, q.e.d.: de treinterroristen hebben mijn steun". Is getekend: A. Grunberg.

Eigenlijk is het best verwondelijk hoe weinig A. Grunberg schrijft over Donald Trump. Maar hier is de verklaring (de Volkskrant, 03-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Noodlot

Een kennis vroeg waarom ik zo weinig over klimaatverandering schreef. Ik heb met dat onderwerp wat de Weense schrijver Karl Kraus met Hitler had: 'Mir fällt zu Hitler nichts ein.' (Mij schiet bij Hitler niets te binnen.)    ...

Die Karl Kraus is dus ook van de Keppel und Menora-nazionalismus met De Dwangstoornis. Die dus namens A. Grunberg uitlegt waarom A. Grunberg zo weinig over Donald Trump schrijft: het gaat zijn capaciteiten om weerzinwekkende taal te verzinnen te boven.
    En "En dat zegt wat" op deze plaats is op zich weer een eufemisme.
    Maar op deze 03-06-2017, of kort ervoor natuurlijk, viel hem toch wat te binnen:
  De dinosaurussen zijn uitgestorven, daar hoor je vrijwel niemand meer over. Is het uitsterven van de mensheid erger, terwijl zij daar zelf medeverantwoordelijk voor is?
    Zeker is dat Trump, net als zijn Europese vrienden (PVV, FN, AfD), dat uitsterven graag wil versnellen.

De Joden projecteren weer eens hun eigen Oudtestamentische Armageddon ... :

"Punt".

Socialisme ...? Een levensgroot gevaar! Hoe erover te praten? Haat! Haat! Haat! Communisme: een holocaustiaans gevaar!!! Hoe erover te praten? HAAT!!! HAAT!!! HAAT!!!!!! Terrorisme uit het Midden-Oosten ... (de Volkskrant, 06-06-2017, column door Arnon Grunberg)
  Straattheater

'Terrorisme is een wrede vorm van straattheater. ...
    De beste manier om door het leven te gaan bestaat uit een combinatie van volharding en gelatenheid.

Ideeën over menselijke samenwerking zonder de Goddelijke Interventie van de woestijstamnmen uit het Midden-Oosten, zijn een dodelijk gevaar voor het idee van die Goddelijke Interventie, reden waarom woestijnstammen uit het Midden-Oosten die menselijke samnwerkinhg willen vernietigen, ten faveure van het verspeiden en vestigen van hun solipsistische woestijncultuur.
    Hier nog even ter herkenning de gajestaal van de woestijnstammen die door velen is overgenomen:
  Als iedereen erbovenop springt, ook de deskundigen, speel je de terroristen in de kaart', aldus historicus Rob van Wijk, verleden week op de site van de NOS.
    Dat is een goede definitie: een wrede vorm van straattheater. Hoe met dat straattheater om te gaan?
    Door te erkennen dat er geen garantie bestaat voor veiligheid. De geschiedenis leert ons dat bijvoorbeeld de noodtoestand niet bijdraagt aan veiligheid, hooguit machtsmisbruik van de staat legitimeert.
    Niet door met een half oog naar de grootste gemeenschappelijke deler van de daders te kijken en daaruit verregaande conclusies te trekken. De haat van de ander kan nooit de eigen haat legitimeren.

En let vooral nog even op die laatste, in verband met de verzengende haat die Joden jegens ons koesteren, "Want jullie hebben meegedaan aan de moord op de Joden" uitleg of detail .

Vanwege de groteskheid van dit laatste betoog, nog even wat gespiegelde uitspraken:
- "Mythologiseer holocaust en antisemitisme niet door excessieve aandacht".
- "Concentratiekampen: gewoon een vorm van 'schraalkamperen' met veel buitenactiviteit".
- "A. Grunberg: de 'Nieuwe Jezus' ".

Een terugschakelen naar de gewone hobby's (de Volkskrant, 08-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Fundamentalisme

...    Democratie blijft prima, maar het fundamentalistische geloof in de wil van het volk lijkt op het fundamentalistische geloof in God.    ...

De bekende omgekeerde wereld: "Het fundamentalistische geloof in de wil van de elite lijkt op het fundamentalistische geloof in God". 
    En:

   Democratie is namelijk ook: het volk in bescherming nemen tegen zichzelf.

Omgekeerd: "Democratie is (bijna) uitsluitend het beschermen van de elite tegen zichzelf". En als dat niet meer werkt, is de dan volgende remedie bekend genoeg uit de geschiedenis:

Of in modernere tijden:

En klaag daar als elite niet over of pas je duivelse gedrag aan.

Dit duivelse gedrag bijvoorbeeld (de Volkskrant, 09-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Groot-Brittanië

Toen Theresa May in april bekendmaakte dat er op 8 juni verkiezingen zouden plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk ...
    ... Edward Luce voorspelde in The New York Times ... Luce stelt dat Brussel een 'nasty divorce' (een vechtscheiding) zal overleven maar Groot-Brittannië niet.
    Cameron kwam 'op zijn voetjes' terecht toen hij verkeerd bleek te hebben gegokt met het referendum. Of dat voor Groot-Brittannië geldt is onzeker, aldus Luce.
    Hetzelfde kan worden beweerd over liefhebbers van referenda in Nederland. Zij brengen schade toe, maar zelden aan zichzelf.

Die Edward Luce ziet er op zijn foto's uit als een vooraanstaand kandidaat voor een plaats in de rij achter de galg op de eerste illustratie. Voor Grunberg en het overgrote deel van The Jew York Times geldt dat aangaande de tweede illustratie.
    Oh ja, de aanklacht nog: "Haat jegens de Mensheid".

En maar herhalen, herhalen, herhalen ... (de Volkskrant, 10-06-2017, column door Arnon Grunberg)
  Entertainment

Voor het eerst sinds de Monica Lewinsky-affaire is een schandaal in het Witte Huis populair entertainment. ...
    Misschien de opmerkelijkste uitspraak tijdens de hoorzitting van voormalig FBI-chef Comey ...
    Comey doet ons beseffen dat populisten zoals Trump - dit geldt eveneens voor Europese populisten - theoretisch allerlei idealen mogen hebben, in de praktijk behartigen zij vooral Poetins belangen.

Oftwel: "Trump is tegen volledig vrije immigratie - Poetin is de grooste schurk die er is - dus, ergo, q.e.d.,"Trump = Poetin" De enige vraag is nog of die eindeloze herhaling voortkomt uit obsessiviteit, een plan, of obsessivitiet én een plan.

Herhaling. herhaling, herhaling ... (de Volkskrant, 19-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Gelukstreffer

'Helmut Kohl was een gelukstreffer voor ons Duitsers', sprak Angela Merkel. ...
    De reactionaire krachten die de euro wensen te bestrijden hebben, anders dan Kohl en zijn moeder, de Europese geschiedenis niet begrepen.    ...

Oftewel: "Lang leve het Neoliberale Europsese Imperium als filiaal van Goldman Sachs, Wall Street, New York, Groot-Israël, en iedereen die daar tegen is, is "Hitler!!!'". En "Holocaust!!!", "Anne Frank!!!", en "Antisemitisme!!!"

Weer eens een detail (de Volkskrant, 24-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Folklore

... het feit dat Amerika zich niet leek te schamen voor het kapitalisme ...

Vertaling nummer 1:  "Amerikaans kapitalisme === Joods neoliberalisme". Oftewel: di gaat over de Joodse visie.
  'Binnen alle zuilen was Amerika een synoniem voor ontwikkelingen die wij zo goed mogelijk buiten de deur moesten zien te houden', zegt historicus Jesper Verhoef in een interview door Sander van Walsum, donderdag in de Volkskrant.    ...

Een keiharde leugen: Nederland is in hoge mate verneoliberaliseerd en verjoodst qua visie en de Nederlandse media en elite bijna in zijn geheel. Dat kan niet zonder steun. Ergens. In de zuil van media en elite dus.
  Verhoef, auteur van het proefschrift Opzien tegen modernisering, heeft gelijk: anti-amerikanisme en anti-moderniteit gaan hand in hand.    ...

Een nog hardere leugen: het Joodse visie,  nomadisme en "Ieder voor zich en God voor ons allen" enzovoort, gaat zo'n 8000 jaar en verder terug.
    Met daar tegenover:
   Voor wie van Blut und Boden houdt ...

Oftewel: de residente cultuur, of Verlichting en Beschaving. ...
  ... is Amerika een gruwel. ...

Oftewel: de nomadistische en residente cultuur zijn elkaars (bloed-) vijanden. En dat klopt.
  ...  Men verlangt echter heimelijk naar wat men beweert te verafschuwen.    ...

Dat 'men' is een keiharde leugen als je het vertaalt naar "de bevolking" oftewel de ruime meerderheid ervan. Maar het is hartstikke waar als je dat 'men' vertaalt naar "de elite".
    Maar dan, even teruggaand ...
  'Binnen alle zuilen was Amerika een synoniem voor ontwikkelingen die wij zo goed mogelijk buiten de deur moesten zien te houden',

... is dit weer een leugen.
  Europese cultuur is een afgeleide geworden van Amerikaanse cultuur. ...

Oftewel: het neoliberalisme en de Joodse visie hebben Europa besmet, net als destijds het christendom.
   ... discussies over Nederlandse normen en waarden gaan daarom uiteindelijk over folklore, over beschuit met muisjes.

Maar uiteindelijk zal, net als het christendom, het de folklore van het neoliberalisme en de Joodse matzes met geitenboter eruit getrapt worden. En als de Joden niet oppassen, net als destijds onder Hitler.

Het volgende gaat over het soort ziel dat achter de kwaadardigheid schuilt. Het beslaat meerdere artikelen, en kan zowel positief als negatief worden uitgelged aangaande schuldigheid van A. Grunberg aan de misdaden die hem ten laste gelegde gaan worden. In hoeverre ben je schuldig als je in je hoofd gekweld wordt door zaken die daar deels zelf en maar deels van buiten ingebracht zijn. Het belang van het eerste artikel in de reeks blijkt pas later (de Volkskrant, 20-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Overleven

'Is een overleden kind vaker in je gedachten dan een levend kind?', vraagt Evelien van Veen zaterdag in de Volkskrant aan Anna Enquist en Enquist antwoordt: 'Ik geloof van wel.'
    Een onthutsend antwoord. Hebben de levenden niet meer recht op onze liefde dan de doden? ...
    Hoe moet je treuren om de doden? Onvoorwaardelijk, alsof het een levensopgave is, zoals Enquist lijkt te doen? Ik betwijfel het. ...

Gevolgd door nog wat snorkende opmerkingen die we hier overslaan. Het geheel werd samengevat in de kop op de website als:
  Moet je onvoorwaardelijk om de doden treuren? Ik betwijfel het

Deze redactie had hier gedachten over maar, het ook druk hebbende, werd dit toch overgeslagen. Wel opgeslagen werd het volgende (de Volkskrant, 21-06-2017, ingezonden brief van Nell Janssen, Nederhorst den Berg):
  Anna Enquist

Arnon, wat ben je toch een betweter! Nadat je over alles en iedereen je mening hebt geventileerd in je stukjes op de voorpagina , meen je nu ook te weten hoe iemand moet rouwen (Voetnoot, 20 juni). In plaats van het prachtige interview met Anna Enquist (Magazine, 17 juni) in stilte tot je te nemen en te overdenken (zo is het dus als je een kind verliest) vertel je haar dat te veel treurnis slecht is voor het overleven. Alsof je de treurnis om het verlies van je kind ooit kunt stoppen, je hebt levenslang, Arnon, of je het wilt of niet. Soms is het beter te zwijgen en je niet over alles een oordeel aan te matigen. Dat geldt ook voor een columnist.

Waarbij genoteerd werd: "Iemand probeert Grunberg empathie bij te brengen ...".
    Kennelijk was het A. Grunberg niet ontgaan (de Volkskrant, 26-06-2017, column door Arnon Grunberg)::
  Rouw

'Het is verder zeer opmerkelijk dat het nooit bij ons opkomt rouw als een ziekelijke toestand te beschouwen en door een arts te laten behandelen, hoewel het verschijnsel gepaard gaat met ernstige afwijkingen van het normale levenspatroon', schreef Freud in Rouw en melancholie.
    Reacties op een Voetnoot van enkele jaren geleden, over de dag van nationale rouw, en een recente naar aanleiding van een vraaggesprek met mijn gewaardeerde collega Anna Enquist gaven me het idee dat voor sommige Nederlanders rouwen heilig is.
    Tenzij je gelooft in een leven na de dood hebben de doden niets aan onze rouw. Rouwen is een noodzakelijke maar egocentrische bezigheid. In de joodse traditie wordt de duur ervan dan ook beperkt tot een jaar. ...

Bij die laatste opmerking zou bij iedereen met enige neiging tot analyse met betrekking tot persoonlijke emoties, bij deze redactie behoorlijk beperkt maar soms moet je wel, een luide bel moeten gaan rinkelen. Een Freudiaanse bel. En leg deze laatste opmerking uit in meerdere opzichten. Bijvoorbeeld als zijn aanwijzer voor de richting waarin verder gezocht moet wrden. Joods, joods, joods ... En waar kom je dan al snel uit (let op de datering ... dit speelt zich allemaal binnen hetzelfde tijdsbestek af) ... (de Volkskrant, 28-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Godwin

De wet van Godwin luidt, zoals bekend, dat in discussies online vroeg of laat een verwijzing naar het nazi-tijdperk sluipt.    ...
    Godwin fungeert te vaak als een subtiele vorm van holocaustontkenning.

Juist ja ... Dat was dus precies de gedachte die deze redactie in de geest noteerde bij de eerste relativering van rouw, die van Anna Enquist die haar kind verloor: "Absoluut niets kan tippen aan Joodse rouw over de holocaust".
    En op dit punt kan je als advocaat van A. Grunberg in zijn eigen privé Nurenberg-proces aanvoeren: "Maar verdachte Grunberg kon niet anders door de alles overweldigende herinningen in zijn geest aan de verschrikkingne van de holocaust".
    De aanklagers kunnen daar tegenover stellen: "Maar verdachte Grunberg ging zelfs zo ver in zijn ijver om de rowuw over de holocaust de hoogste vorm van rouw te vinden, om de ieder ander de rouw over wat ernstige dat hen is overkomen te ontzeggen door hun rouw te relativeren. En daar zelfs een termijn van één enkel jaar aan te verbinden".
    En als de aanklagers daar oog voor hebben, zouden ze ook nog dit kunnen zeggen: "Waar verdachte Grunberg beroep op doet zijn niet zijn eigen ervaringen, maar die van zijn cultuur. Niet 'zijn soortgenoten', want daar is te omstreden, maar zijn cultuur. En verdachte Grunberg steunt deze interpretatie in het citaat 'In de joodse traditie wordt de duur ervan dan ook beperkt tot een jaar', waarbij 'ervan' duidt op het ;proces van "rouw". Dat is dan een uitspraak die in ieder geval voor henzelf voor de volle 1honderd procent van toepassing is. Waarbij iedereen die opgelet heeft meteen al een contradistie heeft geconstateeerd, in acht nemende het historische feit dat de holocaust ietwat meer dan één enkel jaar geleden is. Oftewel: onze aanklacht blijft bij pleidooi van de verdachte zelf voor de volle honderd proeent staande asl zijnde die van zijn eigen, hoogste persoonelijke, verantwoordelijkheid.".
    Als je onaardig bent aan te vullen met: "Waarop de verdachte dezelfde conclusie zou moeten trekken omtrent zijn positie als zijn illustere voorganger Hermann Goering deed".

En de algemene conclusie luidt: de Joodse cultuur haat de mensheid. Iets dat eigenlijk al regelrecht volgt uit het hele Oude Testament. Alleen de geest die de mensheid haar kan komen op de gedachte dat die mensheid geregeerd wordt door een kracht vanbuitenaf. Bedenk dat, en alle details in dat boek zijn hartstikke duidelijk. Evenals het huidige gedrag van de stam.

Maar de stam beheerst de medai, en gaat door met de vergiftigen van de geest van de mensheid, dus hier gaat het hier door met het rapporteren erover

Van de volgende staat alles wat betreft de boodschap al in de titel van de websversie - de aanleiding was een artikel over sneu iemand die nog in de Jean-Jacques Rousseau "De Wilde is Prachtig"-mode zit (de Volkskrant, 29-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Je mág ongelukkig en niet zo goed zijn

En daar krijgen we oneindige portie's van. Dat 'ongelukkig' en vooral het 'niet zo goed zijn' van A. Grunberg.

We hebben wat Grunberg overgeslagen. Hier eentje die te mooi was (de Volkskrant, 03-07-2017, column door Arnon Grunberg):
  Parasiteren

In het Europees Parlement in Straatsburg is zaterdag afscheid genomen van Helmut Kohl. ...

Waarna het gaat over de dode Kohl gaat tot twee zinnen voor het einde. En dan, als een donderslag uit heldere hemel - of beter: donderslag uit troebele beerput:
  Extreem-rechts wil de 20ste eeuw ontkennen. Wie het verleden ontkent, is niet zozeer gedoemd het te herhalen, wie het ontkent parasiteert op zijn eigen cultuur tot er niets meer van die cultuur over zal zijn.

Daar gaat 'ie:    
  Extreem-Joods wil de laatste 80 eeuwen ontkennen. Wie dat verleden ontkent, is niet zozeer gedoemd het te herhalen, als wel te blijven parasiteren op andermans culturen tot er niets meer van die culturen over zal zijn en daarna die van de eigen.

Grappig, hè ... Grunberg schrijft zelf antisemitische uitspraken - je hoeft ze alleen even te vertalen.

Met tussendoor nog even een kleintje (de Volkskrant, 10-07-2017, column door Arnon Grunberg):
  Magisch denken

'Het systeem zal dus minder op verzekeren gericht moeten zijn, en meer op de noodzaak welvaart her te verdelen', aldus Ryan Avent, schrijver van Werk in de 21ste eeuw: Arbeid, macht en welvaart in het digitale tijdperk, in een interview van Nikki van der Westen, dinsdag in NRC.    ...
    ... In Europa doet extreem-rechts graag alsof vreemdelingenhaat de digitale revolutie zal tegenhouden.

Gewoon even een tussendoortje: wie tegen volkomen vrije immirgatie is, is als eerste etreem-rechts en als tweede een vreemdelingenhater. Nou, wie dan voor vrije immigratie is, is al eerste een extreem-Joodse parasiet en als tweede een mensenhater.

En na dit sussendoortje gaat, tien dagen later, de "Antisemitisme!!!"-campagne in alle heigheidverder (de Volkskrant, 14-07-2017, column door Arnon Grunberg
  Orbán

De Hongaarse premier Orbán voert campagne tegen George Soros (de campagne kost 17,5 miljoen euro)...

Omdat George Schwartz-Soros, Joods, een campagne voert tegen de Hongaarse premier Orbán, omdat de Hongaarse premier Orbán de Hongaarse grens heeft gesloten voor "vluchtelingen", oftewel: een invasie van moslims. George Schwartz-Soros wil Europa omvolken met met name mo;lims. want mede-woestijnvolk en mede-semieten.

  ... omdat Orbán volgens de Süddeutsche 'bezeten is van het idee dat Soros alle protesten tegen hem en zijn regering stuurt'.    ...

De  Süddeutsche Zeiting is één van de lievelingsorganen van A. Grunberg en één van de propagandakanalen van de Joodse stem.
   Deze staatscampagne tegen de van de oorsprong Joods-Hongaarse zakenman Soros doet denken, aldus Jenne Jan Holtland in de Volkskrant van woensdag, aan 'de antisemitische beeldcultuur van de jaren dertig'.

Oftewel: "Als een Jood jou naar het (culturele) leven staat, mag je daar niets van zeggen want "Jood", en als je het wel doet, ben je een antisemiet".
   De Süddeutsche stelt dat Orbán in een 'parallel universum' leeft als hij beweert geen antisemiet te zijn.

Wat je dus met dezelfde redenatie kan omkeren: de Süddeutsche Zeiting is dus een Joodse krant die Europa wil omvolken met moslims en negers.
   Het is toch goed eraan te herinneren dat Wilders luid protesteerde toen Timmermans de Hongaarse regering bekritiseerde vanwege antisemitische oprispingen.

Oftewel: "Wie het onterecht roepen van "Antisimitisme!!!" constateert of erger bekritiseert, is zelf een antisemiet".
    Waarna de slotzin volgt die tevens de kop is van de webversie en alles samenvat:
   De strijd tegen EU, asielzoekers en linkse kerk mag best antisemitisch zijn

Oftewel: "Iedereen die strijd tegen het Europese Imperium, de mosliminvasie, en de politieke-correctheid is een antisemiet".
    Waaruit direct volgt: "Het Europese Imperium, de mosliminvasie, en de politieke-correctheid ziijn Joodse idealen".
    Waarvan akte.

Een afgeleide Joodse strijd is die tegen aales dat voor samenwerking, het sociale, saamhorigheid en collectiviteit staat. En daar moet ook met enige regelmaat aandacht aan besteed worden (de Volkskrant, 17-07-2017, column door Arnon Grunberg):
  Liu Xiaobo

Chinees "dissident".
  Naar aanleiding van de dood van Liu Xiaobo noteerde Bret Stephens ...

Jood.
  ... in The New York Times ...

Ook wel bekend als "The Jew York Times".
    De boodschap: "Liu Xiaobo is GOED!!!". Want tegen collectivisme, het sociale  enzovoort.

Uit hetzelfde hoekje (de Volkskrant, 18-07-2017, column door Arnon Grunberg):
  Zinkjongens

Het indrukwekkendste boek dat ik de afgelopen tijd heb gelezen is Zinkjongens - Sovjetstemmen uit de Afghaanse oorlog van Svetlana Alexijevitsj (Nobelprijs 2015).

De Nobelprijs voor literatuur, ook wel bekend als "De Nobelprijs oor anticommunistische propaganda".
  Het boek bevat voor het grootste deel monologen van soldaten, officieren, moeders van soldaten, verpleegsters, die namens de Sovjet-Unie vochten in Afghanistan (1979-1989).

Die oorlog die natuurlijk de diepte van de slechtheid van het communisme bewijst:
  Zij die de huidige wereldorde willen begrijpen - die is zonder de oorlog tussen de Sovjet-Unie en Afghanistan namelijk onbegrijpelijk.

Vooral ook omdat het neoliberalisme, "bij monde van" het vaandel van Groot-Israël ook wel bekend als de Verenigde Staten van Amerika, nooit ooit maar ergens ter wereld oorlog heeft gevoerd ter verspreiding van haar neoliberalisme oftewel de belangen van Goldman Sachs, Wall Street, New York, Groot-Israël uitleg of detail uitleg of detail .

De volgende zou misschien overgeslagen zijn wegens "niet rabiaat genoeg" (de standaarden die A. Grunberg zet, staan inmiddels zeer hoog), ware het niet vanwege een reactie. Maar eerst dus even de meester zelf (de Volkskrant, 19-07-2017, column door Arnon Grunberg):
Klasse

Recentelijk schreef David Brooks ...

Jood.
...  in The New York Times ...

The Jew York Times.

... over klasse in Amerika. Brooks gaf een inmiddels berucht voorbeeld. Een vriend van Brooks zonder universitaire opleiding voelde zich in een broodjeswinkel onbehaaglijk bij een broodje genaamd 'Padrino' ...

?
... Dinsdag kwam Brooks er indirect op terug en vatte het werk van de socioloog Bourdieu ...

?
... Geld moet alles verklaren, terwijl cultureel kapitaal - om bij Brooks te blijven, dat je weet wat soppressata is ...

?
...minstens zo belangrijk is.

Dat snappen we weer wel. Daar staat: "Snobisme is minstens zo belangrijk als geld". Dat klopt. Dat hebben we eerder gelezen. Bij Joods auteur Philip Roth uitleg of detail . En het was trouwens ook te zien, bij het eveneens Joodse The Nanny uitleg of detail (een comedy-serie draaiende om de Joodse kinderjuffrouw functionerende in een rijk, snobistisch, blank, gezin): "Bij Joden gaat het om geld en snobisme".
    Maar goed, dat was op zijn minst één lezer van de Volkskrant niet geheel ontgaan (de Volkskrant, 20-07-2017, ingezonden brief van Duco de Klonia, Bierum):
  Ietsje minder elitair, Arnon

Misschien ontbreekt het mij aan 'klasse', maar ik begrijp helemaal niets van de Voetnoot van 19 juli (Voorpagina).
    Wat is een Padrino, wie is de socioloog Bourdieu (moet ik die kennen?), ik lees niet eens The New York Times (oh mijn God, een gebrek aan opvoeding?) en die 'soppressata', komt dat uit The Godfather van Mario Puzo? (die ken ik lekker wél).
    Ietsje minder elitair mag ook wel Arnon, dat houdt de lezer bij de les.

Maar in het licht van de rest mag je snobisme, of elitarisme, ook wel een "pekelzonde" noemen ...

Een paar dagen later. A. Grunberg heeft een onrustige nacht gehad, gevuld met Joodse nachtmerries. Ook zijn stijl lijdt eronderder, maar de Volkskrant-redacteur die de koppen op de website zet, heeft zijn best gedaan de essentie eruit te vissen (de Volkskrant, 22-07-2017, column door Arnon Grunberg):
  Angst voor vreemdelingen ...

Drie woorden, twee gorigheden. Ten eerste: 'vreemdelingen' bestaan allang niet meer. Zelfs van de Papoea's van Niuew-Guinea kennen we de hoed en de rand. De term 'vreeemdelingen' is een sterk gekleurd eufemisme voor "(im)migranten", gelukszoekers, paradijsvogels, parasieten en dergelijke, en allemaal te onderscheiden van echte migranten die van het ene beschaafde land naar het andere door een een gekleurde huid en zwarte haren. De facto staat 'vreemdelingen' voor "migratieplaag".
    De tweede gorigheid: 'angst'. De migratieplaag boezemt niet 'angst' in, maar "afkeer". Op zich ook weer een afkorting van "Dat soort mensen willen we er niet bij". En terecht. Zie de achterstandswijken in de Europese steden, en de brandstichtingen en plunderingen aldaar in 2005 (Frankrijk), Engeland (2011), Zweden (2015) enzovoort.
    En met deze twee woordgorigheden is de hele column samengevat. Oh nee, op één ding na ...:
  De angst voor de vreemdeling is niets anders dan verheerlijking van de eigen zwakte en het eigen minderwaardigheidscomplex. In die perverse verheerlijking ligt de eigen ondergang besloten.

Het "waarom". Wat dus hier staat. Hier staat natuurlijk gewoon de eigen gedachten en geest an A. Grunberg en zijn schedel vol voorvaderen. Want voor A. Grunberg en zijn voorvaderen en levende generatiegenoten bestaat er natuurlijk ook een vreemdeling: de hen omringende en door hen beparasiteerde sociale omgeing. In de praktijk van A. Grunberg en de meeste van dit soort al dan niet openlijk geïnterneerden in een geestelijke instelling: de blanke omgeving. En daar hebben ze inderdaad wat van te vrezen. Te vrezen voor het moment van ontdekking. Onthulling. Als parasitaire kracht. En als die onthulling lang duurt, is de uitbarsting van afweer en afkeer groot. En daar moet je inderdaad bang voor zijn. Als parasiet. Zeg maar, in A. Grunberg's eigen woorden toen hij weer eens in de manische fase zat: "een lief roofdier". Maar dan niet "lief" natuurlijk.
    En vandaar ook alhier in die laatste zinnen die typisch Joodse woorden: 'verheerlijking', 'minderwaardigheidscomplex', 'perverse' en dat meest Joodse aller woorden 'ondergang' - staande voor "Zondeval", "Apocalyps" en "Armageddon".
    Overigens: deze column was naar aanleiding van ontwikkelingen in Polen ...:
  ... velen de vreemdeling meer vrezen dan de hang naar totalitarisme in de EU (Polen). ...

... alwaar men de verloedering van de West-Europese steden heeft waargenomen en via eigen arbeidsmigrantie aan de eigen lijve heeft meegemaakt, en bedacht heeft: "Dat willen we hier niet", dus ze weigeren hardnekkig gekleurde migranten toe te laten. Tot uitzinnige ergernis en haat van A. Grunberg en zijn maffia.

De volgende gaat weer over de strijd tegen de democratie. Democratie, weet u nog wel, was "de wil van het volk". Nou, ja, althans de meerderheid, dit om te voorkomen dat één of andere elitaire minderheid de boel overneemt, en indien langdurig daarin slagend, het eindigt met Bastille en koppensnelllen, waar niemand beter van wordt. Behalve rotzooiers, zoals daar is A. Grunberg en zijn club (de Volkskrant, 26-07-2017, column door Arnon Grunberg):
  Elementair

'In democratieën zit soms bepaalde stress', zegt de Poolse viceminister van Buitenlandse Zaken, Konrad Szymanski, zaterdag in de Volkskrant in een interview van Jenne Jan Holtland. Aanleiding van het interview zijn omstreden wetten die Polen verdelen en die de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht in gevaar brengen.    ...

Een rechterlijke macht die vermoedelijk in Polen net zo éénzijdig elitair is als in Nederland, waar ze volkomen in de macht is van D66-achtige figuren met hun Joodse en Joodsistische beleid waarin religieuzen en gekleurden worden bevoordeeld onder het mom van "minderheden", en vrije immigratie onder het mom van "mensenrechten" uitleg of detail .
   Zeker is dat onafhankelijke rechtspraak elementair is voor het overleven van de democratie.

Klokpt. En daarom moet de huidge club die opnelijk kan stellen dat PVV] ers, gewoon een politieke partij, niet bij de rechterlijke macht kunnen en die Geert Wilders vooroordelen voor "Minder Marokkanen", gewoon een uitspraak over migratiebeleid, onmiddellijk onder democratisch bestuur gesteld te worden, dat wil zeggen: via een orgaan waar alle lagen van de bevolking evenredig vertegenwoordigd zijn, in plaats van zoals als nu, waar de elite zichzelf daarin benoemt. En het eerste dat deze instelling moet doen, is degenen die voor Berufsverbote zijn, onmiddellijk ontslaan, en politieke processen, dat wil zeggen: vervolging van politieke uitspraken, onmogelijk maken.
    Maar die elite vertegenwoordigt dus de Joodse visie, en ...
   Het zullen rechters zijn die de zelfdestructie van politici en kiezers een halt toe moeten roepen.

... dus staat A. Grunberg aan hun kant.
    Dodelijk, trouwens, dat laatste.

Ook al zo vaak tegengekomen, de haat jegens "overheid". Een obsessieve haat, blijkt weer eens (de Volkskrant, 02-08-2017, column door Arnon Grunberg):
  Van der Staaij

Om het artikel van Kees van der Staaij in The Wall Street Journal is veel te doen. ...
    De kop boven Van der Staaijs artikel ('In the Netherlands, the Doctor Will Kill You Now') ...
    Van der Staaij keerde zich vooral tegen het idee dat gezonde mensen boven een bepaalde leeftijd mogen bepalen wanneer hun leven voltooid is. Ik geef Van der Staaij gelijk, om redenen die hij niet noemt.    ...

Allemaal inleidng. Aanloop. Dis is wat er in zijn hoofd broeide toen hij van de kwestie vernam. We stellen ons zo voor dat hij meteen naar een computer is gerend om dit neer te pennen:
  In een samenleving die draait om geld is het altijd een verkapte bezuinigingsmaatregel als de overheid mensen indirect aanmoedigt zelfmoord te plegen.

Oftewel: "In Nederland moedig de overheid mensen aan om zelfmoord te plegen". Hoe obsedeerd moet je wel niet zijn om dit op te kunnen schrijven ...

Waarna A. Grunberg weer een reuze sprong maakt naar een nieuwe niveau van deprivatie. Met een lange aanloop. Het begint met een artikel in de zaterdag-bijlage (de Volkskrant,  05-08-2017, door Arnon Grunberg)

  Om de hel leefbaar te houden moet je spelen

Schrijver Arnon Grunberg veranderde radicaal van standpunt over het verkondigen van de wrede waarheid over de menselijke soort.

Brullen van de lach!!! Nogmaals: als mensen slechte eigenschappen toedenken aan anderen, hebben ze in 99,99 procent van de gevallen over zichzelf. Of de eigen groep. 'De menselijke soort'? In het geval van A. Grunberg dus A. Grunberg en zijn groep. En iets als naties en blankee of Europese culturen bestaan niet, en aan alles wat hij waarderend aanhaalt hebben we al een volkomen volledig beeld van de eigen groep van A. Grunberg: de Joden. De wrede waarheid waar A. Grunberg het over heeft, is de wrede waarheid over de Joden.
    En dat volgt alleen al uit de titel.
    Waarna hij het, A. Grunberg en zijn soort eigen, nog eens tot in het oneindige gaat uitspinnen:
  De oude opvatting
In mijn essaybundel De troost van de slapstick (1998) schreef ik: 'We hebben al gezien dat een romanschrijver alles mag. Deze regel moeten we uitbreiden. Een romanschrijver mag alles, maar geen reclame maken voor het menselijke ras.'

Oh ja, hij gaat bewerem dat hij zijn leven gebeterd heeft.
    Nogmaals brullen van de lach!!!
    Of ook wel: we gaan nu vernemen of het cultureel of genetisch is. Is het cultureel, dan ben je er inderdaad vanaf na een formulering van het besef. is het genetisch, verval je in een oogwenk weer in het oude patroon.
    Na nog wat lafhartig aanhalen van anderen, nog een leuke:
  Liefde overigens vergeleek ... met de aandrang om te pissen.

En wat dan geldt voor andere sociale neigingen kunnen we ons nauwelijks voorstellen, ware het niet dat hij dit al allemaal zo uitvoerig gedocumenteerd heeft.
    Oké, er zou iets gebeurd zijn:
  Het kantelpunt
... het sluipende besef bij dat de schrijver zichzelf niet buiten de mensheid kan plaatsen ...

Voor nog geen seconde iets gezien dat leek op het tegendeel te wijzen...
  ... en hij wil ook niet voortdurend worden uitgelachen.   ...

Brullen van de lach!!!
  Kort gezegd: de wereld veranderde, na 2001 ...

2001, 2001 ... Geen flauw idee wat hij daarmee bedoelt of wil zeggen ... En er komen ook geen verdere details ...
  ... ik veranderde ...

Serieus? Was het daarvoor nog erger? Kan dat?
  ... en ik zag pragmatisch als ik was ...

We komen niet meer bij!!!!!
  ... dat ik de hardheid die ik in mijn boeken nastreefde in het dagelijkse leven soms moest bijstellen wilde ik althans ervoor zorgen dat mensen mij niet zagen als een wild dier dat ze beter konden mijden als ze niet gebeten wilden worden.    ...

Gossiemijne ... Dat is toch kras, hè. Dat iemand zulke betonnen muren in zijn hersenen kan hebben ... Waarbij de ene kant totaal niet weet wat de andere kant aan het doen is ...
  Ik wilde ook niet bijten. Ik wilde helpen en ik dacht dat je soms helpt door te bijten.

En alweer brullen van de lach!!! Het beest beweert dat hij voor 2001 dacht dat hij hielp met zijn beestachtigheid al suggerende dat hij het na 2001 niet of minder is gaan doen.
    Goed, nu, medio 2017, komt er weer iets nieuws:
  De nieuwe opvatting
... Ook al ben je het nog zo oneens met de ander, je moet de ander beschrijven als iemand van wie je uiteindelijk niet zo erg verschilt. Zo althans probeer ik zeker in mijn journalistieke reportages te werk te gaan.

Nou, verzin hier nog maar iets overheen. Op het internet noemen ze dat dan ROFLOL en vertonen ze beelden van mensen die heel hard met hun hoofd op hun bureau bonzen.
    Wat een deprivatie ...
    Maar hij meent het echt, hoor:
  Dus om die hel leefbaar te houden moet je spelen en moet je altijd weer mogelijkheden tot spel bieden.
    Ik ben een gelukkiger mens geworden, let wel: ik ben niet gelukkig, stel je voor, noem niemand gelukkig voor hij dood is, maar gelukkiger omdat ik het ongenadige oordeel niet meer hoef te vellen....

Ahhhhhhhhh, al die voorgaande rotzooi, al dat geschrijf tussen 2001 en nu, was geen 'ongenadige oordeel' ...
    Oh ja, het echte "Ongenadige Oordeel"staat elders. Oude Testament. Vandaar ook als dat gedoe van de Judaïsche Joden eromheen... Allemaal "Ongenadige Oordeelheid". dat van A. Grunberg is "Genadige Oordeelheid".
    Gevolgd door wat geonaneer op zichzelf, dat uit hoofde van hygiëne niet gereproduceerd wordt. Maar ongekend smerig is het wel ...
     Overigens stond tussen nog een klein voorbehoud bij deze nieuwe luchtigheid:
  ... ik denk dat je je spelend moet verhouden tot de ander omdat ook Kafka gelijk had toen hij schreef dat als je voor de ander staat, je voor de ingang naar hel staat.

En alweer brullen van de lach!!! Hier gebruikt de ene Jood de andere Jood om zichzelf te karakteriseren!!!!

En dat was deel één van een drieluik. Hier is deel twee, van de maandag volgende op de zaterdag (de Volkskrant, 07-08-2017, door Hein Janssen):
  Monster mens

Schrijver Arnon Grunberg waagt zich weer op de planken, in een stuk op basis van zijn eigen werk. De Mensheid is een cynische poging onze inslechte soort te verdedigen.

Tjeempie ... Dat was snel ... Amper twee dagen verstreken, en alle goede voornemens ...
    En alweer: het staat er echt:
  'Wat mij intrigeert, is dat in de romankunst of de toneelliteratuur de mens vrij consequent monsterlijk wordt afgeschilderd. Voor zover er helden zijn, Antigone bijvoorbeeld, loopt het daar slecht mee af. Wat zegt het over onze soort en misschien ook over onze cultuur, dat wij kennelijk zo veel onbehagen voelen over wie wij zijn? Van daaruit ben ik op de figuur van de advocaat gekomen die de mensheid verdedigt, zoals Erasmus de zotheid verdedigt en aanprijst. Dat alles wilde ik met zo min mogelijk sentimentaliteit laten zien. Ik heb nog steeds een hekel aan sentimentaliteit, maar ik ben ook bereid toe te geven dat het monster dat de mens kennelijk is ontroerend kan zijn.'

Echt!
    Nu zou u nog kunnen denken: "Maar het één heeft het andere gekruist, qua tijdstip". Zulke groot stukken moeten geschreven, ingediend, de krant gedrukt, enzovoort. Daarom hier van de dinsdag eropvolgend zijn voorpagina-stukje, dat iedere dag eruit moet, en dat dus zeker redelijk heet van de naald is. Houdt uw stevig vast (de Volkskrant, 08-08-2017, column door Arnon Grunberg):
  Jihadist Baudet

In de Tweede Kamer zitten twee jihadisten. Wilders voert een jihad tegen de Koran, Baudet voert er een tegen de dildo, en tegen alles wat niet arisch is. Passend dat, zo schrijft Carla Joosten in een hagiografie over de jihadist Baudet in Elsevier, Baudet zijn baard laat staan 'uit protest tegen de lange kabinetsfomatie'. (Dat Elsevier een dergelijke hagiografie afdrukt, doet vermoeden dat hoofdredacteur J.A.S. Joustra een clown is met perverse trekjes.)
    Ellian, Cliteur en Wiegel luisteren de hagiografie op met nietszeggende citaten. (Ellian: 'Ik zie een beweging die me doet denken aan D66.') Ook deze heren vrezen de dildo en het niet-arische kennelijk.
    Houdt u van extreem-rechts, dan moet u kiezen: jihad tegen Koran óf tegen dildo.
    Houdt u van vrijheid? Ga met Koran in rechter- en dildo in linkerhand over straat om aan te geven dat u geen behoefte hebt aan de politiestaat van de extreem-rechtse nationalisten.

Nou, heeft u ooit zoooooo zout gegeten ...???
    Zo zout, dat het zelfs GeenStijl, al bijna immuun voor het verschijnsel ... (GeenStijl.nl, 26-08-2016, door M. Hemelrijk uitleg of detail):
  Grunberg: 'Aanslagen zijn onvermijdelijke natuurramp'

Ja ja, wie Arnon Grunberg nog serieus neemt is zelf rijp voor het gesticht, weten we wel. En in de DSM-5 staan vast allemaal leuke labels die je mooi op dit geraaskal kunt plakken. ...

... te gortig werd (GeenStijl.nl, 08-08-2017, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Grundwerg: 'Houdt u van vrijheid? Ga met een koran de straat op tegen jihadist Baudet!'Een trol (mv.: trollen) in een internetomgeving is een persoon die op Usenet, fora, websites of chatkanalenberichten plaatst met het doel voorspelbare emotionele reacties (bijvoorbeeld woede, irritatie, verdriet, of scheldpartijen - ook wel flames genoemd in internetjargon) van andere mensen uit te lokken, opzettelijk verkeerde informatie (desinformatie) te geven of zichzelf expres anders voor te doen. De trol zaait onrust door mensen tegen de haren in te strijken. Zo zal een trol op een niet-rokers-forum telkens weer beginnen over hoe prettig roken is. Ook zal een trol een bepaalde beroemdheid afkraken op de fansite van de betreffende persoon, of op een politiek forum een mening geven die conflicteert met de mening van de meerderheid van de gebruikers daar. Sure. De wikinitie van trollen is helder. En Grunberg lijkt aan de definitie te voldoen. Op één belangrijke afwijking na: Als hij echt zou willen trollen met dit soort teksten, dan zou hij zijn pennebraakseltjes voor ons moeten schrijven, niet voor de voorpagina van een krant wier stekeblinde lezersschare ze elke morgen met smakelijke instemming met de ontbijtgranen mee naar binnen schuift. Oftewel: we zien heus de hyperbool wel, maar we vrezen toch een beetje dat-ie ieder woord van deze brakke letterbrij echt meent.

Merk trouwens ook de veruit superieure schrijfstijl op ... Zoiets zou pas echt pijn moeten doen.
    Maar de min of meer onzichtbare steek van GeenStijl was ook niet mals. Dit keer zat hij in de url van de pagina:
  www.geenstijl.nl/-uitlokking_overdrijving_of-_kwaadaardige_domheid/

Inmiddels weten we hier allang dat het hier gaat om de puurste kwaadaardigheid.
    Met daarbij, mogen we herinneren, eveneens een antwoord op de meest brandende vraag gedurende al enige tijd van het noteren van dit alles: "Is dit nu gewoon cultureel bepaald, of zit er ook een genetische component in?" De tijd die is verstreken sinds het uitspreken van zijn besef en goede voornemens en de eerste eropvolgende uitbarsting van kwaadaardigheid, ter waarde van een oogwenk, laat maar heel weinig twijfel: het is voor een dusdanig groot deel genetisch bepaald, dat je je in goede gemoede moet afvragen of nog iets anders overblijft.
    Eigenlijk geheel volgens verwachting, gezien die 8000 en meer jaren van hardnekkig volhouden ...
    Zo, en zie daar maar eens bezwaar tegen te maken, Arnon ...

Een week later dwing zich nog een andere kijk op de situatie op. Het eerste van het laatse dirteal, dat stuk waarin A. Grunberg zich bekende al gewornde mensenriend, maakte namleijk deel uit van de zomerse rubriek hgenaamd "de omwenteling", aamgegeen met een platisch 180 graden boog. De omweneling vanm A. Grunber die dus zinde an mensehater naar mensne riend.
    Een week later was de volgende bijdrage in die rubriek een mevrouw genaams Amma Asante, zwrat. Merowu Asnmate is, tegenstelling tot gebruikelijk, geen via-via maar directe import, uit Ghana. En tezamen met die naam weet je het dan al: een Ashanti: de stam die de slaven maakte en verkocht aan blanke zeevaarders. Oftewel: niet-stamleden als minderwaardig ziet. En die daarover loog dat het gedrukt staat. Net als A. Grunberg loog over de bekering van zijn kant. En net zoals ze alletwee blanken haten.
    Waarop de volgende logische mogelijkheid zich opdrong: misschien ziet A. Grunberg zichzelf terecht wel als een mensenvriend. Maar ziet hij doodgewoon blanken, Europeanen, niet als mensen. Net zoals Afrikanen ons verachten, kijk maar in de blikken verzameld hier uitleg of detail : allemaal arrogante zelfvoldane rotkoppen.
    Het gajes ziet ons als minderwaardig. Net als de moslims, natuurlijk.
    Alleen al de manier waarop ze je serieel vierkant in het gezicht staan voor te liegen ...

Kijkerdekijk ... Alweer een bekentenis ... (de Volkskrant, 11-08-2017, column door Arnon Grunberg):
  Mini-apocalyps

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, waarschuwde dat de retoriek van de Noord-Koreaanse en Amerikaanse leider doet vrezen ...
    Een mini-Apocalyps in Azië zal de wereld, dus inclusief Europa, zo ontwrichten dat de aanslagen van 9/11 en de aanslagen nadien onschuldig kinderspel lijken.

Ahaaaaa ... Hij weet dus wel degelijk dat de aanslagen van de moslims massa-misdaden van de hoogste categorie zijn ... Oftewel: zijn meningen die dat verzachten zijn pure kwaadaardigheid, erop gericht om ons de moslims door de strot te duwen ...

Overigens: alweer die ultieme Joodse hang up, hè ... De Apocalyps ...

En, heeft de onbewuste geest kennelijk verder gewerkt, ook weet hij dus half-en-half ...(de Volkskrant, 12-08-2017, column door Arnon Grunberg):
  Mensenvriend

Ik was weer in het klooster ...
    Naast al het andere ben ik namelijk ook mensenvriend.

Brullen van de lach!!!

Maar misschien is dit wel taktiek, gezien het volgende (de Volkskrant, 14-08-2017, column door Arnon Grunberg):
  Meten

...    De mens wordt niet voortgestuwd door feiten en wetenschap maar door illusies, wanen, driften en paranoia. Het meest door paranoia.

"Edelachtbare, ik zeg de ene keert dit en de eropvolgende keer dat. Ik lijd aan schizofrenie". Of gewoon: "Edelachtbare, ik lijd aan paranoia"...
   Overigens is die laatste uitspraak ook wel weer waar, als je hem weer met de bekende psychologische regel benadert: "Alle Joden worden voorgestuwd door paranoia"...

Er is iets schokkends gebeurd (de Volkskrant, 15-08-2017, column door Arnon Grunberg):
  Alt-right

De aanhangers van de alt-right-beweging en zelfbenoemde neo-nazi's - de president van de VS lijkt sympathie voor deze bewegingen op te brengen - riepen zaterdag in Charlottesville: 'Jews will not replace us.' (Joden zullen ons niet vervangen.) Kennelijk is het prima te worden vervangen door robots of andere witte mensen. ...

Missertje an de hyper-intellectueel: natuurlijk riepen die demonstranten niet dat ze vervangen zouden worden door Joiden (er moet toch iemand het productieve werk doen en dat doen Joden niet), maar door importvolken toegelaten door de Joden.
    Maar geschokt waren ze allemaal in de media... Dat een hele groep mensne zomaar het lef had om de waarheid over de straat te roepen ...
    Van de schok voegt A. Grunberg er een paar waarheden van eigen bodem aan toe:
  De angst ... te worden vervangen door zogenaamde ondermensen is het geheim van het relatieve succes van dergelijke bewegingen. Ondermensen zijn joden, moslims, zwarten, socialisten, liefhebbers van Hegel, of een combinatie van deze.

Wat heerlijk! Dat zijn de twee hoofdgroepen: Joden en Joodsistische ideologen, en hun voetvolk: zwarten en moslims. De eerste vinden ze zich overigens zelf geen onder mensen, maar juist Übermenschen. De Joden al zo'n 8000 jaar lang toen ze zich nog "Het Uitverkoren Volk" noemden, en socialisten en liefhebbers van Hegel uitleg of detail vinden dat ook.

Hier nog even één van de ideologieën van de ideologen (de Volkskrant, 17-08-2017, column door Arnon Grunberg):
  Extase

Frank Bruni schreef in The New York Times een genuanceerd stuk over identiteit, privileges en politiek. Hij stelde ruwweg dat het gevaarlijk is mensen te reduceren tot de groep waartoe ze zouden behoren, ook als dat gebeurt in naam van een respectabel ideaal. ...
    Ik geef Bruni gelijk, en ga misschien een stap verder dan hij. De recente gebeurtenissen in Amerika, die niet losstaan van ontwikkelingen in Europa, illustreren dat het nieuwe fascisme alleen werkelijk bestreden kan worden door een radicaal en consequent individualisme. Eis het recht op een uniek individu te zijn, gun de ander dat recht.
    De extase van het opgaan in de massa is, enkele domeinen daargelaten zoals voetbalwedstrijden en popconcerten, een destructieve extase.

Oftewel: "Weg met iedere vorm van samenwerking, vereniging en solidariteit". Lekkker "Übermenscherig" en Hegeliaans.

En alle tegenspraak tegen de Übermenschen en Hegelianen is ... (de Volkskrant, 22-08-2017, column door Arnon Grunberg):
  De ander

'En met het agressieve antisemitisme van allochtonen verdwijnt ook bij autochtone Nederlanders de schaamte', aldus Esther Voet in een interessant dubbelinterview met haar en Natascha van Weezel door Sander van Walsum, zaterdag in de Volkskrant.
    Nu is antisemitisme vooral een Europese aangelegenheid. De moord op de Europese Joden, de pogroms in Oost-Europa, de Dreyfus-affaire, die een cruciale rol speelde in het ontstaan van het zionisme: allemaal geïnitieerd en uitgevoerd door dikwijls hoogopgeleide (witte) Europeanen.    ...

Tja. ... In Europa was veruit het rijkst dus viel in Europa het eruit meest te parasiteren. Dus kwam daar ook de meeste reactie op het parasiteren.
    Gevolgd door een typisch Hegeliaans of Oudtestamentisch syllogisme:
   De opvatting dat antisemitisme vooral onder 'allochtonen' voorkomt - zeker, ook daar komt het voor - wordt te vaak ingezet als excuus om bevolkingsgroepen te mogen haten.

Even leuk de prevalentie van antisemtisme nu gelikjgestelt aan de prevalentie van antisemitisme 70 en meerr jaren terug.
    En oh ja: alle tegenspraak tegen de Joodse opvattingen van Joden is antisemtisme. Iedereen die tegen vrije immigratie is, is een fascist, een neonazi, en een antisemiet. Dat spreekt hartstikke voor zich. Volgens A. Grunberg (Joods), Esther Voet (Joods), en Natascha van Weezel (Joods). En zo'n beetje alle andere leden van de stam die volgens A. Grunberg bestaat uit losstaande individuen die geen enkele overeenkomst hebben.

Waarvan nog even een kleine bevestiging (de Volkskrant, 13-09-2017, column door Arnon Grunberg):
   Geschiedenis

'Een min of meer toevallige verzameling mensen op een min of meer willekeurig afgebakend stuk grond,' zo omschreef classica Rosa van Gool Nederlanders en Nederland maandag in de Volkskrant. Zij keert zich tegen historisch bewustzijn als morele les én deterministisch vehikel. Omdat u Nederlander bent, bent u zo en zo. Als u Nederlander wilt worden moet u eerst zo en zo zijn. Daarin heeft ze gelijk.    ...

En iederen die dat tegenspreekt, doet aan ...:
   Het verleden lijkt onvermijdelijk en .. de ... omgang met geschiedenis ... is een instrument om een wij-gevoel te creëren, om agressie te legitimeren.

... het creeëren van een wij-gevoel dus aan het creeëren van agressie.
    Verrek: zou dat het zijn: in Europa heeft het meeste wij-gevoel uitleg of detail dus het meeste agressie. Zouden daarom Joden, zwarten en moslims zo als vliegen op de stroop op Europa afkomen ...?

En we hadden het al beloofd: op een gegeven moment gooit A. Grunberg er alles uit. Hier is wat die fase lijkt (de Volkskrant, 19-09-2017, column door Arnon Grunberg):
   Domesticatie

'Democratische denkers zijn het erover eens dat het in een democratie niet genoeg is om onderdaan te zijn,' zegt dierfilosoof Eva Meijer ...
    Meijer wijst ons er indirect op dat de zelfdomesticatie, het principe dat de mens zijn eigen huisdier is, ook genaamd beschavingsproces, een eindpunt heeft. Genot, toch een zaak van verscheuren en verscheurd worden, is ingeruild voor het goede.
    De eindfase van het beschavingsproces is de doodsdrift. De beschaafde mens concludeert dat leven geen bezigheid is voor beschaafde mensen. Hij houdt het voor gezien.

Daar is het: het leven of de beschaving is een voortdurend proces van verscheuren en verscheurd. en aan het eind daarvan staat de Apocalyps.
    Het Joodse denken van sinds 8000 en meer jaar geleden.
    Na 8000 en meer jaar ellende kweken overal ter werld zijn we eindelijk thuis. Daar waar we dood willen. Samen met de rest van de mensheid natuurlijk.
    Hoezo "Waarom  holocaust?" Hoezo "Wat is kwaadaardigheid" ...
    Het is duidelijk dat de Joden de bron van een groot deel van de ideologische en praktische kwaadaardigheid in de modernere tijden vertegewoordigen, en dat die holocaust en andere vervolgingen daar een gevolg van zijn. Zichtbaar in hoe nu sturen richting etnische burgeroorlog tussen Europese blanken die hun nationale sociale staten willen behouden, en een coalitie van Joden, moslims en zwarten die die sociale nationale staten ten gronde willen richten. De twee groep uit aanverwante ideologische kwaadaardigheid, en de derde uit jaloezie en domheid.

Een etnische burgeroorlog wordt steeds waarschijnlijker en een nieuwe holocaust steeds minder onmogelijk.

Natuurlijk blijven we Grunberg volgen, wnat hij oefent een belangrijke invloed uit op de maatschappij. Onm te beginnen een klassiekertje nummer 1 (de Volkskrant, 20-09-2017, column door Arnon Grunberg):
  Zorgpaspoort

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, pleit maandag in NRC voor een nieuw sociaal contract. ...
    Je kunt de vraag naar zorg ook oplossen met relatief goedkope krachten uit andere landen. In Amerika kun je staatsburger worden door te dienen in het Amerikaanse leger. ...

Een hondsbrutale leugen . Naast dat dienen in het Amerikaanse leger, moet je namelijk ook al eenp permanente verblijfsvergunning hebben uitleg of detail - een zogenaamde "green card". En kijkerdekijk: dat is natuurlijk de bottle neck.
    Ook logisch, trouwens: iedereen die wil immigreren (een miljard of zo) zou dienst nemen in het Amerkaanse leger ...

Klassiekertje nummer 2 (De Volkskrant, 23-09-2017, column door Arnon Grunberg):
  Taboebreuk

Volgens de laatste opiniepeilingen is de kans aanzienlijk dat de AfD de derde partij wordt in Duitsland. ...
    De AfD leeft, dat geldt ook voor andere rechts-extremistische partijen in het Westen, van de taboebreuk. Zoals bekend pleitte AfD-voorman Gauland voor revisionisme. Duitsland had het recht 'unsere Vergangenheit zurückzuholen', oftewel: eerherstel voor de nazi's. ...

En alweer de hondsbrutale leugen: Gauland had het expoliciet over "de gewone Duitse soldaat" en sloot expliciet de nazi's uit

Hier één van zijn inhoudelijke favorieten (de Volkskrant, 25-09-2017, column door Arnon Grunberg):
  Voltooid

Na afloop van de vertoning van Michael Hanekes nieuwste film Happy End ...
    ... Indirect gaat Happy End over de westerse cultuur. Haneke suggereert dat het leven van die cultuur eveneens voltooid is, hoewel het einde nog wel even op zich zal laten wachten.    ...

Ongetwijfeld een vorm van terugredeneren: de film gaat over ondergang, A. Grunberg wenst de ondergang van de westerse cultuur, dus gaat de film (ook) over de westese cultuur.

  ...    Waarom vinden wij het zo bevredigend te kijken naar ondergangsvisioenen?
    Een mogelijk antwoord vond ik bij psychiater Antoine Mooij: het klagen over symptomen kan voor de patiënt een genot zijn. Zo is het ondergangsvisioen een symptoom van onze cultuur dat die cultuur nodig heeft om te overleven.

En dat allemaal natuurlijk weer over de ondergangsvisioenen van A. Grunberg en zijn cultuurgenoten.
    De Apocalyps ...

En nog een klassiekertje (de Volkskrant, 29-09-2017, column door Arnon Grunberg):
  Vaccinaties

'Omdat je van al die chemische spullen volgens internet ook autisme krijgen kan', vatte huisarts Joost Zaat, maandag in de Volkskrant, de bezwaren van een moeder tegen vaccinaties samen.
    Zaat vindt die bezwaren gevaarlijk. Zelf meen ik dat angst voor vaccinaties vergeleken kan worden met angst voor buitenlanders of de islam.

Een giftige sandwich . Met dit keer twee giftige lagen en één eetbare: er is nul bewijs voor de stelling dat vaccineren gevaarlijker is dan niet vaccineren. En er bestaat oneindig veel bewijs dat een land zonder 'buitenlanders' lees gekleurde immigranten en moslims beter af is dan met. Die oneindige hoeveelheid bewijs heet "Afrika" en "het Midden-Oosten".

Weer even een poging tot verexcusering, in een tweeluik (de Volkskrant, 09-10-2017, column door Arnon Grunberg):
  Cultuur

'De boze burger is een geëngageerde burger', zo parafraseert Sander van Walsum zaterdag in de Volkskrant David Van Reybrouck in een mooi interview met laatstgenoemde.
    Woede als engagement, misschien. Het plunderen van winkels allicht ook? ...

Ja ja ... Iedereen die tegen vrije immigratie is, is een winkelplunderaar ... (nou zijn de die laatsen heel vaak zwart =>  en zwarten zijn voor vrije immigratie zeker van meer zwarten, maar ja ...).
    Maar het gaat eigenlijk om dit, bijna zonder overgang:
  Mensen zijn niet alleen hun hormonen, bacteriën en hersenen maar ook hun cultuur. Cultuur is wat is overgebleven van het verleden. ...

Héééé ... Ineens is er wél cultuur. Oh ja, dat was omdat dit eraan vooraf ging:
  Ik heb sympathie voor Van Reybroucks ideeën om de democratie te vernieuwen, maar Duitsland begrijpt hij slecht. Anders dan hij suggereert is de AfD niet alleen een partij van 'economische verliezers'. Dat is onjuist en bovendien paternalistisch vulgair-marxisme.

Ook al weer een tournure, want elders is geld oftewel economie het enige dat telt.
    Maar in dit geval dus niet want:
  De AfD is niet te begrijpen zonder de deling van Duitsland mee te wegen.
    Van Reybrouck vraagt zich af waarom Merkel niet wil regeren met een partij ...

Natuurlijk reproduceert A. Grunberg niet het volledige argument van Van Reybrouck niet wnat dan sta je met de onderbroek zo vol plas. Dat argument luidde namelijk: "Als Merkel een miljoen moslims erbij kan schaffen, waarom dan regeren met de derde-grote partij, de AfD, dan niet te schaffen" (dat 'moslims' stond er natuurlijk niet maar is natuurlijk wel de realiteit achter "vluchtelingen" en wat er bedoeld werd).
    Maar met moslims is dus absoluut helemaal niets mis, en de AfD is ...
  ... die een neonazi als Höcke wil rehabiliteren. ...

Met hier natuurlijk dat "NEONAZI!!!" zoals bekend voor iedereen die tegen vrije immigratie is.
    En dan komt het dus: moslims mag je dus absoluut niet afwijzen vanwege hun agressieve en reli-fascistische cultuur, want dan is er ineens geen cultuur dus ook geen "islamitische cultuur", maar bij mensen die tegen vrije immigratie zijn is er ontzettend veel "cultuur":
  Mensen zijn niet alleen hun hormonen, bacteriën en hersenen maar ook hun cultuur. Cultuur is wat is overgebleven van het verleden. ...

En mensen die geen vragen stellen over cultuur bij moslims en het ook niet doen bij de AfD, die ...
  ... Bepaalde vragen stellen is veinzen dat er geen verleden, geen cultuur is.
    Het eeuwige nu is geen utopie, maar een nachtmerrie.

... doen iets heel "FOUT!!!".
    Maar daar is eindelijk de zin waar het eigenlijk om gaat: de laatste. De interpretatie is wat lastig, maar het gaat om de kerntermen: 'het eeuwige' en 'nachtmerrie' ...
    En daar is de Joodse Apocalyps-obsessie weer.

En twee dagen later komt de vermoedelijk oorzaak van het voorgaande boven water (de Volkskrant, 11-10-2017, column door Arnon Grunberg):
  .Park

De afgelopen dagen was ik in Kiev met een vriend. Maandag bezochten we Babi Jar, een kloof waar op 29 en 30 september 1941 circa 34.000 Joden werden doodgeschoten. ...

En dat gezellige reisje was natuurlijk bij het schrijven van de voriuge column allang gepalnd en besproken.

De vraag bij dit alles is: "Is het verantwoord om mensen met zulke gigantische traumma's überhaupt toegang te geven tot gelegenheid om met hun trauma's andere mensen te vergiftigen?"

Öf hadden we die al gesteld?

Er is weer eens een discussie over de rol van religie, na een interview met aartscriticus Richard Dawkins in de Volkskrant. Overigens: op religie wordt met regelmaat de lof gezongen, in de Volkskrant, want "Islam is Religie, dus Religie is GOED!!!". Wat zou Psycho A.G. hier van vinden (de Volkskrant, 26-10-2017, column door Arnon Grunberg):
  Mensenrechten

'Geloven is lui en laf. Lui omdat je een verhaal voor waar aanneemt, zonder het te willen testen. Laf omdat je de twijfel uitsluit die bij nieuwsgierigheid hoort', aldus Richard Dawkins in een interview van Martijn van Calmthout, zaterdag in de Volkskrant.
    Lafheid en luiheid zouden mensenrechten moeten zijn. ...

Gotpse nummer 1.
  ... zouden mensenrechten moeten zijn. Waarlijk heldendom eindigt meestal met de dood, en vrijwel niemand gaat graag dood.    ...

Drogreden nummer 1.
   We slaan er eentje over. De erop volgende:
  ... En liefde en het huwelijk hangen van geloof en gebrek aan nieuwsgierigheid aan elkaar.

Drogreden nummer 2: een "Marcel van Dammetje": "Ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas". (Psycho A.G. gebruikt de term "geloof" vóor twee heel verschillende zaken).
  ...    De al te menselijke neiging de ander te minachten, te bestraffen of terecht te wijzen doet zich altijd weer voor als moraal. In wezen hebben we te maken met een slordig gecamoufleerd minderwaardigheidscomplex. Alleen al daarom gun ik Dawkins zijn kleine kruistocht van harte.

Natuurlijk: "De neiging van Psycho A.G. en cultuurgenoten de ander te minachten, te bestraffen of terecht te wijzen doet zich altijd weer voor als moraal. Bezwaar tegen de import van parasieten en barbaren? "RACISME!!!".. Bezwaar tegen import van parasieten en barbaren indien gepropageerd door Joden? "ANTISEMITISME!!!"
    Met ...
  ...    In wezen hebben we te maken met een slordig gecamoufleerd minderwaardigheidscomplex. ...

 ... hun eveneens overbekende bijbehorende minderwaardigheidcomplex.
    Inderdaad, tegenstrijdig...
    Daarom zijn ze ook bijna allemaal neurotisch, bipolair, psychotisch of schizofreen, en hun hele leven bezig met niets anders dan dit te compenseren ...
    Oh ja, we hadden er nog eentje overgeslagen:
  ...Daarnaast is het humanisme weinig meer dan christendom zonder Christus en zonder hiernamaals. ...

Overgeslagen vanwege deze reactie (de Volkskrant, 27-10-2017, ingezonden brief van Luctor Herwig, Amersfoort):
  Superieur humanisme

Grunberg stelt in zijn Voetnoot van 26 oktober dat het humanisme weinig meer is dan 'het christendom zonder Christus'. Maar omdat de Gulden Regel 'behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden' in de meeste religies voorkomt, lijkt de volgende uitspraak meer voor de hand te liggen. Het christendom is, net zoals de meeste religies, weinig meer dan een binnen een culturele context vormgegeven vertaling van humanistische waarden.

En voor de zoveelste keer wordt Psycho A.G. in het eigen krantje ontmaskerd als een in een spiegeluniversrum levende psychopaat. Maar daarvan leert de Volkskrant niets. Die heeft het veel te druk met berichtgeving over "nepnieuws". Totaal blind voor de werkelijkheid dat hun eigen krantje bol staat van het nepnieuws: "Islam is Vrede", "Allochtonen zijn succesvol", "Rusland is opgerukt richting het Westen en dus is Rusland de agrressor en dus moeten er snel extra troepen naar de Baltische Staten en Polen om die te verdedigen tegen het gevaar van de oprukkende en agressieve Russen.". Enzovoort, enzovoort, enzovoort ...
    Maar toch knap van die Psycho A.G. ... Zo veel rotzooi in zo'n klein stukkie ... Maar de Volkskrant had hem dan ook dit keer extra ruimte gegeven ...

En er kwam nog een reactie (de Volkskrant, 14-11-2017, column door Jonathan van het Reve):
  Laf en lui

... Gelukkig heeft het religie-kritische spectrum ook een andere kant, maar ook daar is niet iedereen blij mee. Dat bleek de laatste weken uit de wonderlijke reacties op de atheïstische bioloog Richard Dawkins. In een interview met Martijn van Calmthout noemde hij het 'lui en laf' om in een god te geloven, omdat je er twijfel en nieuwsgierigheid mee uit de weg gaat. Een buitengewoon onvriendelijke provocatie natuurlijk, maar het blijft verbazend wat zoiets losmaakt..
    Ten eerste natuurlijk bij gelovigen. ...
    Maar het meest verbazend zijn reacties van niet-conservatieve, niet-gelovige mensen op Dawkins' felle atheïsme. 'Het humanisme', schreef Arnon Grunberg bijvoorbeeld, 'is weinig meer dan christendom zonder Christus en zonder hiernamaals.' Met andere woorden: wat Dawkins doet is niet heel anders dan wat zendelingen doen, want atheïsme is ook een soort geloof.
    Dat kun je afdoen als een onschuldige provocatie, een terug-pesterijtje tegen de pedante gelijkhebber Dawkins. Zo presenteert Grunberg het zelf ook, want hij schrijft: 'In wezen hebben we te maken met een slordig gecamoufleerd minderwaardigheidscomplex. Alleen al daarom gun ik Dawkins zijn kleine kruistocht van harte.' Erg leuk gevonden natuurlijk dat 'kruistocht', want zo klinkt atheïsme alweer als een soort religie.
    Maar toch, als je iets beter kijkt, is er eigenlijk best een groot verschil: het christendom heeft namelijk écht kruistochten voortgebracht, en massaal ongelovigen vervolgd en afgeslacht. En nog steeds houdt het grote delen van de wereld in zijn greep, wat met name in Afrika voor zeer veel onnodig leed zorgt. Net als de islam trouwens, in andere delen van de wereld, al hield Dawkins daar in dit geval wijselijk zijn mond over.
    Religie heeft dus échte gevolgen, zorgt voor échte indoctrinatie, échte oorlogen en échte doden. Het klinkt als een idiote open deur om dat zo te benadrukken en ook Grunberg weet dat ongetwijfeld allang, maar desondanks kiest hij als tegenstander dus een bejaarde topbioloog die hartstochtelijk Darwin verdedigt en steeds maar roept dat mensen zelf moeten nadenken. ...

Toch best wel veel woorden voor "A. Grunberg is een psychopaat".

Even geen tijd gehad voor deze Psycho, maar hier weer eens een keertje (de Volkskrant, 28-11-2017, column door Arnon Grunberg):
  Machine

'Het is te makkelijk om te zeggen dat machines geen subjectieve ervaringen kunnen hebben,' zegt fysicus Max Tegmark tegen Laurens Verhagen, zaterdag in de Volkskrant.    ...

Met dat soort absolutistische taal en die voornaam zal dat ook wel weer een Oudtestamenticus zijn ...
    Psycho pikt en op als een bij de nektar, en eindigt met dit:
   Allicht dat het machinale bewustzijn iets minder behoefte voelt wreed en onverbiddelijk te zijn.

De  wreedheid en onverbiddelijkheid van de eigen oudtestamentische Joodse cultuur. Iets dat natuurlijk alleen tot kwaadaardigheid kan leiden ...

Nog eentje voor het dossier van de verdediging. Aanleiding: een artikel in de zaterdagkrant waarin het bekende soort politiek-correcte bullshit wordt verkondigd - dit keer over overgewicht. Natuurlijk is dat allemaal veroorzaakt doot iets waar de politieke-correctheid anders een rabiate afkeer van heeft en niet in gelooft dat ze bestaan: genen. Terwijl het in dit geval juist volkomen aperte onzin is, op hoogstens 2 of 3 procent van de gevallen na. Al die andere gevallen waren hartstikke slank in tijden van armoede.
    Psycho AG gaat er ook over schrijven (de Volkskrant, 05-12-2017, column door Arnon Grunberg):
  'Gewichtsdiscriminatie is een van de weinige vormen van discriminatie die volkomen is geaccepteerd in onze samenleving', zegt hoogleraar Jaap Seidell in een artikel van Renate van der Zee, zaterdag in de Volkskrant.

Nog meer flagrante onzin, want 97 tot 98 procent van de gevallen heeft dus een groot gebrek aan zelfbeheersing, wat een uitstekende graadmeter om iemand uit te selecteren voor een heleboel dingen.
    Dan gaat het verder over overgewicht tot en met dit:
  Terwijl overgewicht vaak genetisch bepaald is of met armoede te maken heeft.

Nieuwe alinea. Volgende zin:
  Vreemdelingenhaat is ten dele exotisme: aan de ander worden speciale eigenschappen toegeschreven.

Dus, beste verdediging: een goed argument om uw cliënt volkomen ontoerekingsvatbaar te verklaren. Totaal geobsedeerd en psychopaat.

Uit de Volkskrant een recensie van vijf boeken over de opkomst en de rol van het populisme - die onbedoeld de kernoorzaak aangeeft (de Volkskrant, 16-12-2017, boekrecensie door Hans Wansink):
  De intellectuele uitdaging van het populisme

De populistische revolutie treft alle gevestigde politieke partijen, maar de sociaal-democratie nog het meest.


Tussentitel: Een wereld van no borders, no nations is tegelijkertijd een wereld van no welfare

Precies de drie liefste Joodse wensen: een wereld zonder grenzen, een wereld zonder naties, en een wereld zonder welfare (state). Zodat zij in die sociale chaos er met hun wagens op ronde wielen uitleg of detail kriskras doorheen kunnen rijden, al parasiterende en plunderende op de argeloze en weerloze burgers, zodat ze hun wagens kunnen vullen met goud en schilderijen zonder dat het opvalt.

En de Volkskrant blijft maar geven - hier iets uit de meer algemene rubriek. In de media werd doorgegeven de resultaten van een groot (verzamel)onderzoek naar de ongelijkheid in de laatste eeuwen. Die, zoals iedereen weet, steeds maar groeit - niets anders dan kan maar groeien in een systeem van vrije economie uitleg of detail . Hier een bewijs van hoe goed de Volkskrant haar lezertjes heeft geïndoctrineerd met het Joodsisme (de Volkskrant, 18-12-2017, ingezonden brief van Ed van Riel):
  Mens wil ongelijkheid

Ongetwijfeld hebben onder anderen Thomas Piketty een duidelijk rapport afgeleverd over de ongelijkheid in de wereld (Voorpagina, 15 december).
    Zij schrijven die ongelijkheid toe aan de globalisering, maar vergeten dat die globalisering, op haar beurt, weer een gevolg is van de menselijke aard. ...

Een variant van "Iedereen is een mens" uitleg of detail - de weerlegging van deze variant: de concentratiekampen waren ook een gevolg van de menselijke aard.
  ... Aan die menselijke aard wordt al gerefereerd in de Bijbel, en wel in het Nieuwe Testament: 'Beproeft of onderzoekt alle dingen en behoudt het goede' (Tessalonicenzen 5: 21-22).

Daar heb je ze al: de Joden.
  ... zowel Piketty's bestseller Kapitaal in de 21ste eeuw als Das Kapital van Karl Marx gaan voorbij aan of ontkennen de menselijke drang om te winnen van je medemens middels de competitie in ons bestaan. ...

Het is net of je de psychopaat Grunberg uitleg of detail leest: het leven is één grote strijd op leven en dood, tussen mensen die over de grote chaotische vlakte bewegen in in hun wagens met ronde wielen, en nooit en te nimmer zullen ze iets gezamenlijks ondernemen.
  ... Al het menselijk streven is hierop gebaseerd.

Nou, kan je het nog duidelijker genoteerd zien ...? Iemand die sociopaat is geworden door het frequente lezen van sociopaat Grunberg.
    Gevolgd door wat voorbeelden die het gelijk van de sociopaat moeten bewijzen - we beginnen meteen maar met de mooiste en duidelijkste:
  ... natuurlijk zijn alle sporten gebaseerd op het winnen van je tegenstander. Zelfs in het dammen of schaken wordt een harde strijd geleverd. Dat is typisch menselijk. Ik heb tenminste nooit een vos, leeuw of tijger erop kunnen betrappen zomaar een eindje te gaan rennen voor een stukje metaal om hun nek.   

Juist ja ... Waar de geest van vol is, loopt de pen van over: roofdieren.
Maar hoe zeer dit sociopatie is, blijkt uit totale onbesef van wat het opschrijft: dat 'sporten' staat voor een uitgebreid netwerk van mensen die allemaal op intensieve wijze met elkaar samenwerken zonder noemenswaardige concurrentie - het zou niet kunnen. Stel dat de ene secretaresse uit competitie-overwegingen de notaties van de andere vervalst of verdonkermaand. De hele westerse maatschappij bestaat uit samenwerking, en daar waar de onderlinge concurrentie het sterkst is, in de niet-westerse culturen in de ellende het grootst.
    Maar ook dat mist de sociopaat natuurlijk, die een hele lijst van samenwerkenden oplepelt:
  Op de werkvloer bestaat zij als de carrièrestrijd met collega's, in het bedrijfsleven en de politiek heb je de onderlinge strijd naar de top. Tijdens de o zo gezellige spelletjesavonden onder de kerstboom overheerst het winstbejag en op godsdienstig gebied zie je de wedijver wie de meeste gelovigen kan winnen. ...

En dit voorbeeld is een klassieke "in de eigen voet schieter":
  Reclamejongens gebruiken deze drang om mensen een nog grotere auto te verkopen dan hun buurman heeft. Op de werkvloer bestaat zij als de carrièrestrijd met collega's, ...

'Reclamejongens'... Misschien had hij ook de piranha's kunnen noemen ...
    En als uitleider:
  Het is namelijk niet onwaarschijnlijk dat 100 procent van de armste 50 procent van de wereldbevolking tot de rijkste 0,1 procent zou willen behoren. Als ze tenminste de kans zouden krijgen.

Ook een klassiekertje: "Als ik de blinde niet beroof van zijn portemonnee, dan doet mijn buurman het wel ..."
    Goh, wat heeft deze meneer goed en nauwkeurig de Volkskrant bestudeerd. En de columns van Psycho Grunberg op de voorpagina ervan gelezen ...
    En hier is wat de Joodse meneer genaamd Kustaw Bessems uitleg of detail die chef is van de website van de Volkskrant van dit meesterwerk aan ingezonden brievenschrijverij vond:

Die Joodse meneer genaamd Kustaw Bessems gaf het rabiaat Joodsistische briefje een ereplaats op zijn voorpagina, een eer die een gewone ingezonden-brievenschrijver zelden of nog nooit ten deel is gevallen.
    Overigens: de weerleggingen die hier gegeven zijn, zijn bepaald niet nieuw. Die zijn er al de minstens 8000 jaar dat de Joden hun ideologsche gif, al dan niet in een Jahweh-superieur jasje, verspreiden. Voor een relatief moderne versie, zie hier uitleg of detail .
    En Beëlzebub zag het en dat het GOED was... (de Volkskrant, 20-12-2017, column door Arnon Grunberg):
  Ongelijkheid

'De menselijke aard heeft het communisme van Marx de nek omgedraaid', schreef Ed van Riel in een brief, maandag in de Volkskrant.    ...
    ... hoeveel gelijkheid is wenselijk en neemt het geluk toe in een radicaal egalitaire samenleving?

Kijk maar naar wat daar staat: ieder beetje gelijkheid is één en slechts één ding: 'een radicaal egalitaire samenleving' "COMMUNISME!!!"
    Oftewel: "Een beetje gelijkheid is COMMUNISME!!!"
    Dixit Beëlzebub.
    Overigens: de kans is nihil dat Beëlzebub, met al zijn drukke werkzaamheden on de wereld te vergiftigen op hoog niveau, dat ingezonden briefje zelf heeft gelezen. Hij is gewoon getipt. Door één van zijn lees-duivels die uitstekend weten waar Beëlzebub van houdt ...

Niet in chronologische volgorde, eentje van tien dagen terug waarvan de portee bij eerste lezing gemist was (de Volkskrant, 08-12-2017, column door Arnon Grunberg):
  Jeruzalem

Vrijwel alle Republikeinse presidentskandidaten hebben de afgelopen decennia beloofd de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. ...
    Saeb Erekat, die namens de Palestijnen vredesonderhandelingen voert, verklaarde dat de tweestatenoplossing nu officieel dood is. Officieus was die al dood. Palestijnen in Oost-Jeruzalem, Westelijke Jordaanoever en Gaza zullen proberen de Israëlische nationaliteit te krijgen, de éénstaatoplossing. Die strategie is gevaarlijker voor Israël, wil Israël althans een Joodse staat blijven, dan welke intifada ook.

Pardon ...? Herhaling: '... wil Israël althans een Joodse staat blijven... ' ...
    Geen twijfel wat hier bedoeld wordt: "Wil Israël een dominant Joodse bevolking houden".
    Juist ja ...
    Moeten we hem nog uitschrijven ...?
    Toch maar:  "Wie Nederland dominant blank wil houden, is een vuile, gore racist, een rechts-extremist, een nazi en niet eens neo, en de rest van "HITLER!!!", "HOLOCAUST!!!", "ANNE FRANK!!!"."
    Versus: "Wie Israël Joods wil houden, kan rustig dag-in-dag-uit zijn gore racistische en Joodse (-isitische) praatjes verkondigen op de voorpagina van de Volkskrant.

Voor de volledigheid en als waarschuwing voor de toekomst (Volkskrant.nl, 22-12-2017, column door Arnon Grunberg):
  Baudet flirt met racisme en nazisme om het vervolgens te verwerpen

En de volgende dag (Volkskrant.nl, 22-12-2017, column door Arnon Grunberg):
  Ik wens u deze feestdagen minder morele afkeuring en meer individuele vrijheid toe

Dit zal in de toekomst in het psychiatrische (en psychologische) onderwijs gebruikt gaan worden als het archetypische teken van van volledige geestelijke gestoordheid, die onmiddellijk afvoeren naar een geïsoleerde locatie vereist. Gaskamers zijn te drastisch, maar alle niet lichamelijk-schadelijke middelen zijn toegestaan (aan de geest kan geen schade worden gedaan, want al volledig kapot). Misschien dat vrijwilligers een tweede kans kan worden geboden na langdurige elektroshock-therapie, en bij het inmiddels ontwikkelen van een 99 procent betrouwbare test op alle vormen van deze gestoordheid.
    Als bijkomend studiemateriaal nog wat uit het eerste artikel:
   ...dat Baudet daar op 12 oktober vijf uur lang met een Amerikaanse racist, Jared Taylor, , heeft zitten dineren,

Les 1 voor de geestelijk gestoorden: Noem iedereen waar je inhoudelijk van mening mee verschilt over maatschappelijke zaken een "racist". "Fascist", "neonazi" ënzovoort mag ook. Werkt op zijn minst bij 90 procent van de (meestal voorgeselecteerde) publiek.
    Les 2: Noem niet datgene waarover je van mening verschilt (Je loopt het risico dat sommige mense inzien dat je ongelijk hebt).
    Les 3: Vergroot alles naar zwart-wit. Alhier: vermeldt niet dat het een bijeenkomst met vijf mensen was. En suggereer dat de bijeenkomst een tête-à-tête was door het gebruik van 'dineren'.
   Baudet verdedigt zich zo: 'Als politieke partij vinden we het belangrijk ons
grondig te informeren.'
     Alsof je met David Irving, een beruchte Holocaustontkenner, steak tartare gaat
eten om meer over de Holocaust te weten te komen.    ...

Les 4: Als je denkt dat het gewone zwart-wit-maken niet voldonde is, gooi dan in diverse mate met de Tweede Wereldoorlog, en in ultimo met de Holocaust.
   De FPÖ in Oostenrijk, nu in de regering en door The New York Times omschreven
als een partij met wortels in Oostenrijks nazi-verleden, de AfD, FN en Baudets
partij, zij allen flirten met racisme en nazisme ...

Les 5: Herhaal nummers 1 tot en met 4 zo veel als je noodzakelijk acht
   Zo kun je stemmen van racisten en neo-nazi's winnen zonder openlijk als racist
en neo-nazi door het leven te gaan.

Les 6: Ga terug les 5.
    Deze lessen voor geestelijk gestoorden kunnen natuurlijk ook gebruikt worden in die toekomstige test om geestelijk gestoorden te herkennen. 
    Aan te vullen met regels bijvoorbeeld uit patronen te detecteren uit deze twee bronnen:
    aldus ... in De Correspondent. ...

Een internet-Nederlandhaatzaaisite van Rob Wijnberg, van Joodse afkomst.
   De FPÖ in Oostenrijk, nu in de regering en door The New York Times omschreven

Een dusdanig door Joden gedomineerde krant dat het door niet-gehersenspoelde-en-gestoorde mensen The Jew York Times wordt genoemd.
   Daarom is het goed eraan te herinneren dat Isaiah Berlin in

Iemand van Joodse afkomst (uit het tweede artikel).
    Hieruit (als voorbeeld) is de volgende regel te destilleren: Als er qua percentage meer Joodse bronnen worden geciteerd dan numeriek aan Joden op Aarde rondloopt, breng dan de betrouwbaarheid terug tot (hooguit) 5 procent - neem als grenswaarde: meer dan twee keer zo veel.
    Neem hierbij ook een aantal speciale gevallen: als de volgenden genoemd worden, breng het percentage meteen terug tot 1 procent: Hannah Arendt, Norbert Elias of ieder ander lid van de Frankfurter Schule, Walter Benjamin, Franz Kafka, enzovoort.
    En voor zaken: bij het noemen van "moraal", "ethiek", "vrijheid", "individualiteit" , "mensenrechten", "diversiteit", "godsdienstvrijheid" enzovoort. En in al hun afgeleide vormen .
    En dit slechts als voorbeelden.
    Dit dus in aanvulling op de al bekende regels omtrent taalvervuiling en -vervalsing ,af te korten tot: Eén retorische truc: de auteur is slechts voor 20 procent betrouwbaar. Twee retorische trucs: de auteur is voor 5 procent betrouwbaar. Drie en meer retorische trucs: keer de uitspraken van de auteur om en je zit in de buurt na 80 procent betrouwbaar.
    De score in het eerste artikel:
   ...een Amerikaanse racist ... heeft zitten dineren... Holocaust ...... door The New York Times omschreven  ... flirten met racisme en nazisme ... stemmen van racisten en neo-nazi's ... racist ...neo-nazi ...

En het tweede:
   ... morele ... esthetische... moraal ... moraal ... fundamentele ... individuele ... vrijheden ...individu ... individu ... Isaiah Berlin ... Kant ...Berlin ... de rede ... het irrationele ... 'geheel rationele' ... rationaliteit ... individuele ... vrijheid ... morele ... individuele ... vrijheid ...

Gestoorheid in overdaad.

Het was al voorspeld, hè ... Op een gegeven moment gooit die sociopaat Grunberg er alles uit. Alles tegelijk zou wat veel van het goede zijn, maar dit is weer een grote portie. En het komt allemaal in één zin, die de kop van de versie op de website is (Volkskrant.nl, 06-01-2017, column door Arnon Grunberg uitleg of detail ):
  Joden en moslims, zowel geseculariseerd als niet geseculariseerd, zijn elkaars natuurlijke bondgenoten

De sociopaat heeft het hier over sociologische groepen, en sociologische groepen hebben, zoals alle groepen, een grens en een binnen- en een buitengroep. De binnengroep hier dus zijnde "Joden plus moslims", en sprekende in een Nederlandse (of Europese) wijdere omgeving, is de buitengroep dan ook onmiddellijk duidelijk: de blanke Nederlanders (of Europeanen - zie ook hier uitleg of detail ). Oftewel: wat de sociopaat hier stelt oftewel erkent, is dit:
  Joden plus moslims oftewel semieten en blanke Europeanen zijn elkaars natuurlijke vijanden

Deze groepsaanduidingen zijn natuurlijk niet uitsluitend - aan beide genoemde groepen kunnen eventueel andere worden toegevoegd. In aanmerking komende aan de ene kant is die andere groep die naast de moslims ook zo sterk gepromoot wordt door de politiek-correcten uitleg of detail : de zwarten. En aan de andere kant die groep met een deels soortgelijke (immigratie) achtergrond die die voorkeursbehandeling niet krijgt: de Aziaten.
    Wat in zijn volledigheid zou opleveren:
  Joden plus moslims plus zwarten en blanken plus Aziaten zijn elkaars natuurlijke vijanden

Wat nauwkeurig overeenkomt met de verschijnselen in het overgrote deel van zowel de media als de elite, in zowel Nederland als de rest van de westerse wereld.
    Waarbij hier dus niet staat: "het overgrote deel van zowel de media als de elite, in zowel Nederland als de rest van de blanke wereld". Het verschil tussen blanke wereld en westerse wereld zijnde vrijwel uitsluitend de Oost-Europese en dus ook met name de Russische wereld. Welk verschil ook gedefinieerd kan worden door dit: dat deel van de blanke wereld waar de door Joden genomineerde financiële markten al dan niet de baas zijn.
    Oftewel: het sluit allemaal naadloos op elkaar aan, als je een gemeenschappelijk belang van Joodse en daarmee collaborende Joodsistische ideologie en cultuur veronderstelt. De ideologie en cultuur van vrije migratie en parasiteren op de residentie, en alles dat daar bij hoort.
    En dat allemaal nu dus expliciet toegegeven door A. Grunberg, een erkende sociopaat. Omdat de cultuur en ideologie van vrije migratie de cultuur van de sociopathie is.
    Het sluit allemaal naadloos op elkaar aan.
    Wat je ook allemaal in beelden kan samenvatten (de Volkskrant, 06-01-2018):

Hun statement in de Volkskrant.
   En hun statement in zuster-publicatie Joop.nl (Joop.nl, 05-01-2018):

En bezwaren tegen deze omvolking door Joden, Joodsisten met moslims en zwarten worden door hen betiteld als ...:

... indien gericht tegen de moslims en als de ANTISEMITISME!!! indien gericht tegen de Joden.
    Kwaadaardigheid en geestelijke gestoordheid bij confrontatie met de werkelijkheid die iedereen die het nieuws volgt kan zien:

Het haat-uiterlijk dat je ziet in het Midden-Oosten, en in de vrachtwagen-over-burgers rijdende broers van de haatbaard en haatdoek in de foto.
    De enig zinnige reactie daarop is om zowel moslims als Joden vreedzaam het land uit proberen te werken, op één of andere manier. Waarvoor de eerste voorwaarde is de ongeremde mogelijkheid om ze in het gezicht te kunnen zeggen wat voor een cultuur-achterlijke barbaren uitleg of detail het zijn. Het opheffen van de politieke-correcte censuur oftewel de Joodsistische en Joodse dominantie van de media uitleg of detail .
    Het alternatief is het steeds grotere risico op etnische burgeroorlog .

En nog een bekentenis van sociopaat Grunberg (de Volkskrant, 10-01-2017, column door Arnon Grunberg):
  Liegen

... We moeten leren met meer overtuiging te liegen, alsof ons leven ervan afhangt zeg maar.

Met op de "..." nog een aantal woorden en uitspraken die natuurlijk (want toegegeven) allemaal leugens zijn.
    De conclusies (want natuurlijk gaat het hier over de eigen persoon en de eigen cultuur): in de Joodse cultuur behoort ook liegen tot de kern van het bestaan. Logisch en allang geconstateerd: een parasiet moet per definitie liegen over de aard van zijn activiteiten.

De zaterdag 20 januari 2018 is een drukke dag, in de Volkskrant. Bevestigende de indruk dat de ontwikkelingen nog steeds voortdurend sneller gaan. Het begon met de bevuiler van de voorpagina (de Volkskrant, 20-01-2017, column door Arnon Grunberg):
  Wij

... Marjan Slob maandag in de Volkskrant. ..
    Slob voegt eraan toe dat van de idealen van de Franse Revolutie de broederschap een beetje is verdwenen. ... Volgens Slob moeten wij, om de broederschap nieuw leven in te blazen, 'snappen dat we een 'wij' zijn'.
    Met 'wij' heb ik moeite. .

Brullen van de lach!!! Trouwens niet gedacht dat de sociopaat tot understatement in staat was, maar hij maakt er dan ook meteen de ultieme vorm van ...  "Wij"... Dat is "DE HOLOCAUST!!!". Natuurlijk.
  .... Een 'wij' creëert automatisch een 'zij', dikwijls de vijand. Wie broederschap afhankelijk maakt van het 'wij', suggereert dat men zich slechts redelijk kan gedragen tegenover hen die bij dat 'wij' horen.
    De ander is altijd een vreemde. Je hoeft hem niet op te zadelen met de identiteit van het 'wij' om verlangens met hem te kunnen delen, bijvoorbeeld het verlangen naar rechtvaardigheid.

Gunst ... Geen flauw idee wat dat 'rechtvaardigheid' betekent los van een "wij". Maar dat is een verband dat natuurlijk meerdere universa verwijderd is van de gedachtenwereld van een sociopaat.

Mirakel. Deze redactie is het eens met de sociopaat Grunberg (de Volkskrant, 22-01-2017, column door Arnon Grunberg):
  Agressor

...    De agressor stelt zichzelf altijd als slachtoffer voor om zijn agressie te legitimeren. Vermeend slachtofferschap, dan de reddertjes, vervolgens de agressie. Dat was en is de volgorde.

Klopt: de Joodse sociale agressor stelt zichzelf op als slachtoffer om haar sociale agressie te legitimeren. Vermeend slachtofferschap ("HOLOCAUST!!!"), dan de reddertje (de politieke-correctheid) en dan de agressie jegens de realisten en politike-incorrecten. Dat was en is de volgorde.

Het vervolg op de voorspelde "Openbaringen van de Sociopaat" (de Volkskrant, 26-01-2017, column door Arnon Grunberg):
  Medische moorden

Oud-journalist Carel Wiemers (82) is gefascineerd door 'medische moorden'. ...

Het onderwerp: medische moorden. Moorden gepleegd door mensen werkzaam in de medische sector.
    De slotregel:

  ... als er een engel des doods is het wel de natiestaat is en al zijn machinerieën, ook wel genaamd: de overheid.

Alleen een psychopaat én sociopaat kan een dergelijke gedachtensprong verzinnen. Je moet een sociopaat zijn om de menselijke misdaden toe te schrijven aan een statelijke organisatie. En je moet een psychopaat zijn om de sprong te kunnen maken van een geval uit de pschiatrische sfeer naar dit soort sociale zaken. Volkomen geobsedeerd.
    Waarop ook nog het volgende opkwam: "Een sociopaat is iemand die solidair is met niemand. Een socio-pschopaat is iemand die solidair is met niemand en eist dat iedereen solidair is met hem".
    De Joodse cultuur is de aartsvijand van de natiestaat.

Uiterst interessant: een discussie. Tussen twee politiek-correcten die op een politiek-correct punt van mening verschillen dus het kan nauwelijks interessanter. De start is een column van de sociopaat die al behandeld is maar voor het gemak maar even herhaald wordt: (de Volkskrant, 20-01-2017, column door Arnon Grunberg):
  Wij

... Marjan Slob maandag in de Volkskrant. ..
    Slob voegt eraan toe dat van de idealen van de Franse Revolutie de broederschap een beetje is verdwenen. ... Volgens Slob moeten wij, om de broederschap nieuw leven in te blazen, 'snappen dat we een 'wij' zijn'.
    Met 'wij' heb ik moeite. .

En, grote verassing, er kwam een inhoudelijke en kritische reactie van Marjan Slob (de Volkskrant, 29-01-2018, column door Marjan Slob):
  Waar ligt de grens van solidariteit?

Beste Arnon, ik gloei nog een beetje na omdat je mij citeerde in je Voetnoot van vorige week zaterdag. In een kort pleidooi had ik een lans gebroken voor broederschap als grondslag voor de democratie. Daarmee streek ik je tegen de krullen in. 'We moeten snappen dat we een "wij" zijn', vatte je mijn standpunt samen. Jij hebt moeite met 'wij'. 'Een "wij" creëert automatisch een zij, dikwijls een vijand', schreef je.     ...
    In één ding geef ik je meteen gelijk: er is geen 'wij' zonder 'zij'. Het heeft geen enkele zin om een groep te onderscheiden als er niks is waarvan hij te onderscheiden valt. Welnu: 'wij', dat zijn ik en mijn broeders. 'Zij', dat zijn die andere mensen. De politieke hamvraag is waar 'wij' ophoudt en 'zij' begint.

Goed zo. Dit is allemaal wel bekend bij alle normale mensen, maar je hebt het nu tegen Sociopaat. Ook al het triviale moet je expliciet vermelden.
  'Alle mensen worden broeders', juicht het Europese volkslied. De Europese Unie vertelt op haar website waarom het zo goed past bij Europa: 'Het verwoordt het ideaal van een wereld waarin alle mensen als broeders leven.' Tja. Dat ideaal stamt uit de roezige jaren aan het einde van de achttiende eeuw, toen de Franse Revolutie in de maak was en de grote Immanuel Kant zijn universele ethiek formuleerde, die oproept om alle mensen, onverkort en los van hun eventuele band met jou, te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Het is ook de tijd dat Friedrich Schiller zijn Ode an die Freude schreef, die de officiële tekst werd van dat fragment uit de Negende Symfonie. En daarmee dus van ons volkslied.

Tja ... De geschiedenis heeft de opvallende eigenschap om zich vooral de intellectuele gestoordheden uit het verleden ter herinneren. Gewone mensen en die met gezond verstand lijken daar geen plaats te hebben, behalve op het moment dat ze gestoorden onder de guillotine leggen of de lantarenpalen gaan behangen met ploetige elite.
  'Alle mensen worden broeders', dichtte Schiller. Maar daar stopt zijn gedicht niet. In de volgende strofe voegt hij een conditie toe: 'Wo dein sanfter Flügel weilt', meestal vertaald met: 'waar jouw zachte vleugel zich welft'. Beetje vreemd beeld wel, maar interessant is die 'jouw'. Die verwijst naar de vreugde waaraan de ode is gericht. Met andere woorden: waar vreugde is, is verbroedering. En ja, dat zie ik wel voor me. Blije mensen zijn gul, die openen hun armen. Als je blij bent, mag iedereen meedoen. Maar op dit moment zijn veel Europeanen helemaal niet zo blij, en met die broederschap wil het (dus) ook niet erg vlotten.

Dat is dan wel een beetje andersom, hè ... Met die broederschap wil het zo weinig vlotten dat er wel sprake moet zijn van een droge rivierbedding. Want hele volksstammen gooien de broederschap overboord en willen onze spaarcenten komen opeten. En daarom wil het niet vlotten met de Europese blijheid.
  'Welke groep moet zich solidair betonen met welke andere groep, tot op welke hoogte, en waarom?', vroeg de Britse essayist Tony Judt ooit. ...

Tjonge ... Hoe kán iemand dat zeggen ...
  ... Tony Judt ooit. Voor mij is dat de cruciale politieke vraag. Ieder mens verdient een menswaardige behandeling, dat is het kale minimum. ...

En zelfs dit: "Neen". Daar dienen ze in de eerste tot en met de tiende plaats zelf voor te zorgen. Anders zijn het minderwaardige mensen. Dat wil zeggen: dat zeg je dan in de praktijk.
  ... Maar daaruit volgt niet dat je ieder mens evenveel verschuldigd bent. Mensen die bij jouw groep horen, je broeders dus, kunnen meer aanspraak maken op jouw solidariteit dan vreemden.
    'Politics is a function of space', schreef Judt ook. Een prachtig, intrigerend zinnetje vind ik dat. Politiek is gebonden aan ruimte. Je bent burger in het land waar je officieel woont. Met je landgenoten vorm je een 'wij'. Dat zijn je broeders, met hen vul je de pot en formuleer je aanspraken op elkaar. Natuurlijk, wat er op de Middellandse Zee gebeurt is mensonwaardig dus daar moet een einde aan komen. Maar ik hoef migranten niet als broeders te zien. We hebben nog geen lief en leed gedeeld. We hebben nog niets samen opgebouwd. We zijn nog niet gebonden aan dezelfde ruimte.

Juist. Daar kan Sociopaat het mee doen.
    Maar dan slaan de bibbers toch een beetje toe:
  Ik heb broertjes waar ik niet blij mee ben. Die Nederlandse Leeuwen bijvoorbeeld, die vorige week in Rijswijk bij elkaar kwamen. Ze doen stoer, maar ik ken ze: ik voel dat ze gestrest zijn. Ze zijn zeker niet blij genoeg om vreemden aan tafel uit te nodigen.

"Neen!" Er worden geen vreemden aan andermans tafel uitgenodigd. Iedereen die vreemden wilt ontvangen, doet dat op eigen kosten. Die mensen van De Nederlandse Leeuw verdedigen hun eigen arbeid en spaarpot. Daar heeft iedereen je van af te blijven!
    En overtreedt dit gebod met straffe van behandeling met guillotines en lantarenpalen op eigen risico:
  Eigenlijk vind ik ze stikverwend, Arnon, en ik houd ze scherp in de gaten. Maar dwing hen niet om de groep groter te maken dan die is, want dan gaan ze muiten. Misschien zijn ze dat al aan het doen. En dan kunnen we die ode aan de vreugde al helemaal mooi vergeten.

En wie er natuurlijk stikverwend zijn, is Marjan Slob en de rest van de elite. Met hun gemakkelijk morele oordeeltjes.
    Maar dat 'muiten' zie ze dan wel weer goed.
    Goed, bijna of geheel zo veel van wat je kan verwachten bij een discussie tussen politiek-correcten. De grote vraag op dit punt is natuurlijk óf en hoe de Grote Filosoof van de Volkskrant gaat reageren. Het was even wachten, maar nu is het eindelijk zo ver - eerst een compleet overzicht (de Volkskrant, 05-02-2017, column door Arnon Grunberg):
  Vragen

Enkele vragen. Is het logischer solidair te zijn met hen die hetzelfde paspoort hebben als jij dan met hen met wie je een geloof of huidskleur deelt? Mag je solidair zijn met niemand? Is solidariteit uiteindelijk een quid pro quo? Is belastingheffing solidariteit? Indien ja, kunnen we dan stellen dat zij door middel van het staatsmonopolie op geweld afgedwongen solidariteit is?
    Hoe definieer je 'volk'? Burgers die een bepaald paspoort hebben? Of spelen religie en ras een rol? Speelt het paspoort dan geen of een ondergeschikte rol?
    Is het dwazer te geloven in God dan in morele voortuitgang? Hoe meet je morele vooruitgang? Komt het streven naar rechtvaardigheid neer op de behoefte bestaande machtsverhoudingen te vervangen door andere machtsverhoudingen die niet noodzakelijkerwijs rechtvaardiger zijn?
    Is het ophitsen van bevolkingsgroepen tegen elkaar de essentie van de reëel bestaande democratie? Moet een politicus meer willen dan het uitstellen van de catastrofe?

Dat complete overzicht is nodig om het volgende te kunnen constateren: dit is overdudielijk een reactie op Marjan Slob's kritiek, zonder haar te noemen.
    Nummer 1: dit is weer van een voorheen ongekende vuigheid.
    Nummer 2: dit is een erkenning van het hebben van een zeer zwakke positie in het debat. Als je het niet openlijk durft te voeren.
    Nummer 3: Er wordt geen enkel antwoord gegeven, maar alleen vragen gesteld. Maar die vragen worden gesteld op een dusdanige manier dat ze een bepaald antwoord suggereren - zeg maar als "retorische vragen".
    Nummer 4: dit is weer een erkenning van het hebben van een zeer zwakke positie in het debat. Als je het niet openlijk durft te voeren.
    Nummer 5: Die gesuggereerde antwoorden zijn allemaal van politiek-correcte of specifieker Joodsistische soort.

Maar temidden van alle onduidelijkheid is er ook iets dat volkomen duidelijk is:
  ... Moet een politicus meer willen dan het uitstellen van de catastrofe?

Onthulling nummer 1: de zekerheid dat er een catastrofe komt.
    En, uitgaande van de logica dat de meeste zekerheid omtrent een toekomstig gebeuren bestaat bij degenen die dat gebeuren gaan bewerkstelligen: Onthulling nummer 2: die catastrofe wordt veroorzaakt door mensen als sociopaat Grunberg: zijn al dan niet Joodse cultuurgenoten.
    En dat zit allemaal al besloten in die gesuggereerde antwoorden op die reeks vragen. Het zijn die gesuggereerde Joodsistische antwoorden die leiden naar de zekerheid van de komst van een catastrofe
    We zijn reuze benieuwd of er nog duidelijkere onthullingen over het Joodse streven naar De Catastrofe, bekend van het Oude Testament, komen ...
    Overigens kan deze episode ook voor de verdediging gebruikt worden. Het verschijnsel kan je benoemen als "Wild vragen om zich heen stellen". Een soort verbale versie van "Wild om zich heen slaan".  Maar dan ook nog gespecificeerd tot "op het cognitieve vlak". Het is als een overdadige prikkeling van een systeem in reeds wankel en gespannen evenwicht - dat kan dan ineens heel rare en sterke uitslagen gaan vertonen (voor film-kenners: zie ED-209 in Robocop uitleg of detail (na 4:20min.)). Dat 'wankelen gespannen evenwicht' stammende van de Joodse puur (nomadistisch-) individualistische ideologie tegenover de maatschappelijke werkelijkheid die steeds grotere hoeveelheden samenwerking dus groepsvorming vereist. En dat spelende al duizenden jaren lang, leidend tot een culturele en mogelijk inter-generatie gebonden geestelijke spanning. Zich hier uitende in een sterk autistische reactie in het kader van een volkomen sociale, zich in de openbaarheid afspelende, interactie.

De volgende stap (we hadden het kunnen bedenken...) (de Volkskrant, 08-02-2017, column door Arnon Grunberg):
  Terugschieten

...    Democratie sluit geweld doorgaans uit, maar met welke retoriek wordt het volk klaargestoomd voor geweld? Als er wordt gevraagd of het minder Marokkanen wenst?    ...

Nee! Als er gevraagd wordt naar nog een paar miljoen bloed-agressieve moslims erbij - zie het Midden-Oosten.
  ... De geschiedenis leert: zij die schieten, of het nu met kogels is of woorden, zullen steevast beweren dat zij slechts terugschieten.

Klopt. En zij die het eerst verbaal geschoten hebben, zijn alle linksfascisten: XENOFOBIE!!!, ISLAMOFOBIE!!!, DISCRIMINATIE!!!, RACISME!!!, FASCISME!!!, NEONAZISME!!!, onder aanvoering van de Joodsfascisten: HITLER!!!, HOLOCAUST!!!, ANNE FRANK!!!.
    En degenen die het eerst fysiek geschoten hebben, op Pim Fortuyn en gewone burgers respectievelijk, zijn de linksfascisten en islamfascisten uit het kamp van de Joodsfascisten. 

Het lijkt wel of de Sociopaat meeleest ... Hier is zijn volgende bekentenis (de Volkskrant, 12-02-2017, column door Arnon Grunberg):
  Diversiteit

Woensdag was ik op het hoofdbureau van de Amsterdamse politie om met Peter Slort, 'portefeuillehouder diversiteit', en Willem Hinskens, woordvoerder bij de Amsterdamse politie, te spreken.
... Over dertig jaar zijn hoofddoekjes bij de politie normaal. ...

De Sociopaat erkent dat over dertig jaar kalifaat en sharia wil. Als lid van de Joodse omvolkingsmaffia is hij daarvoor instructies aan de landverraders in de elite gaan geven.
    Michel Houllebecque (zoek maar op) was niet ironisch ... Hij beschreef gewoon de plannen van de Joodse maffia.

Natuurlijk is er ook weerstand tegen de strevingen van de Joodse maffia (de Volkskrant, 13-02-2017, column door Arnon Grunberg):
  Geweten

Lang heb ik gedacht dat het nieuwe extreem-rechts ...

Joodse maffia: "Iedereen die ook maar in geringste maten tegn onze plannen voor de platbranden an de sociale maatschppij is, is extreem-rechts".
  Lang heb ik gedacht dat het nieuwe extreem-rechts ... om identiteit ging. Nu denk ik dat het om schuld en geweten gaat. Kijk naar de vijanden van extreemrechts: de gutmenschen en de linkse kerk.

Dat is inderdaad een wijderspreid misverstand; de echte vijand zijn niet de blanke gutmenschen en linkse kerk, maar de Joodse maffia. Die vergiftigt Europa net zoals dat vroeger gedaan hebben met het christendom. Niettegestaande de schijn is christendom natuurlijk een Joodse godsdienst, afkomstig van een Jood en met een Joodse basis: gestoorde ideologie. De gutmenschen en de linkse kerk hebben de rol van de cultuurverraderlijke meelopers.
  De wezenlijke belofte van extreem-rechts is dat het de kiezer zal verlossen van zijn slechte geweten.

Joodse maffia: "Iedereen die ook maar in geringste mate tegen onze plannen voor de platbranden van de sociale maatschppij is, is moreel verdorven".
  Het nationalisme en het racisme ...

Joodse maffia: "Iedereen die ook maar in geringste maten tegen onze plannen voor de platbranden van de sociale maatschppij is, is een racist".
  Het nationalisme en het racisme - zwartjes zijn dom, maar ú niet - zijn doekjes voor het bloeden, want na de overwinning op het geweten rest de jungle ...

Joodse maffia: "De sociale maatschappij is gunstig voor de sociale residente mensen, maar is een jungle voor ons nomadistische Joodse maffia".
  Wie extreem-rechts effectief wil bestrijden, zal de al te begrijpelijke behoefte van de kiezer verlost te worden van zijn slechte geweten serieus moeten nemen.

Joodse maffia: "Iedereen die voor de sociale maatschappij is, is moreel verdorven".

Een tweeluik aangaande de oorzaken van de ernstige storingen. Het eerste geval toont eerst de obsessie (de Volkskrant, 20-02-2017, column door Arnon Grunberg):
  Schofterig doen

Recentelijk schreef Jaap Goedegebuure, biograaf van Frans Kellendonk, in Trouw
over de overeenkomsten en verschillen tussen Baudet en Kellendonk. ...

De geobsedeerdheid mat Baudet is totaal bij alle Joodsistische ideologen, leidend tot ...
   Trump, extreem-rechts in Europa, hun succes heeft aangetoond dat schofterig
doen tegen de aanhangers ...

... een eindeloze stroomschofterig gedrag (denk aan het onregelmatige werkwoord van Bertrand Russell ) van de Joodsistische ideologen tegen Baudet en aanhang. Nu constateert de psycho-sociopaat dat ...:
   ... dat schofterig doen tegen de aanhangers ... een heilloze strategie is...

Nou, zou je denken, als iemand constateert dat een aanpak van zwart-maken niet werkt, het zelf niet zou doen. Hier wat er op de puntjes in het midden staat:
  ... dat schofterig doen tegen de aanhangers, de fouten ...

In dezelfde zin waarin geconstateerd wordt dat schofterig-doen niet werkt, staat er een ultieme vorm van schofterig doen. Want wat er eigenlijk staat is natuurlijk niet 'de fouten', maar : "DE FOUTEN". Wat natuurlijk een afkorting is van "DE FOUTEN IN DE OORLOG!!!
    Zelfs voor een psycho-sociopaat is dit een extreem geval.
    Hoe kan dat? Wat dit laat zien is dat hoe totaal het bewuste besef ook is, bij dit soort mensen de aandrang het zich keren tegen mensen die tegen migratie zijn zo sterk is, dat het ook de meest bewuste rationele overwegingen overrulet.
    Het ziet eindeloos diep in het geestelijke mechanisme.
    En de volgende dag laat zien in welke hoek die foute bedrading zit (de Volkskrant, 21-02-2017, column door Arnon Grunberg):
  Uniek

'Om het verschijnsel mens werd een stevig hekwerk gezet door te definiëren wat hem allemaal uniek maakt,' schrijft Margreet Vermeulen zaterdag in de Volkskrant in een artikel over het verschil tussen mens, dier en vermeende menselijke superioriteit.    ...

Een gestoorde soort discussies, natuurlijk. Het pad van de evolutie, lopende over miljarden jaren, is duidelijk genoeg. Het oudere idee van de absolute uniekheid van de mens in alle opzichten was natuurlijk een ernstige storing, voor een belangrijk zo niet voor een overgroot deel in de wereld geholpen en in ieder geval het luidste opgeschreven door de Joden - het Oude Testament met Absoluut Machtigen in de Hemel en Uitverkoren Volken op Aarde is natuurlijk één diepe poel van gestoordheid.
    Het artikel haalt een aantal mensen aan dat het bekende verschijnsel vertoont om van het ene absurde uiteinde in het andere te vervallen: "Er is helemaal niets unieks aan de mens". Oftewel: ook de bacteriën zijn in staat de planeet de verwoesten met één druk op de atoomknop.
En waar doet zo'n gestoorde discussie de onderhavige patiënt aan denken? Dit soort mensen:
  ...   En Nietzsche, Freud, en Arendt? ...

Twee Joden en een door Joden met superiorteitsideeën besmette gestoordeling.
    Het leidt nauwelijks enige twijfel dat de zo diep ingebakken geestelijke storingen van de psycho-sociopaat in de twee laatste bijdragen, en alle voorgaande, een aangeboren afwijking is. Een genetisch bepaalde afwijking.
    Het Joodsisme is bij Joden genetisch ingebakken.


Naar Joods, kwaadaardigheid , PC club , Cultuur, gelijkheid, Joods , Cultuur, gelijkheid , of site home .

 

19 jul.2017