WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele, joods, kwaadaardigheid: Arnon Grunberg

.2016

(In ontwikkeling)


Uit de onderstaande verzameling gaan conclusies volgen aangaande de aard van de Joodse cultuur, en de ideologieën die daar deel van uitmaken. Wie in het loop van het lezen daarvan het idee krijgt dat hier sprake is van een vorm van antisemitisme, leze het item daarover uit Sociologische krachten . Of raadplege de verzameling waarin leden van die cultuur zich uitspraken over andere culturen, met name de Nederlandse uitleg of detail , die tot het bijzonder grove kunnen worden gerekend. Onderstaande verzameling zal dat niveau nauwelijks of niet halen.
    Het onderstaande gaat dus over de de culturele achtergronden van de anti-sociaalheid - de praktische uitvoering ervan: het rabiate roof-neoliberalisme uitleg of detail en de plunder-financiële-wereld uitleg of detail is behandeld elders, zie de links.
    Een aantal speciale gevallen is apart behandeld, zie Kustaw Bessems uitleg of detail , Rob Wijnberg uitleg of detail , Thomas von der Dunk uitleg of detail , Jeroen Pauw uitleg of detail , en de Volkskrant uitleg of detail .
    De eerste Joodse ideologie die belicht gaat worden, is die van "Het recht van de sterkste". Dat de sterkste een wedstrijd wint, is een tautologie - twee keer hetzelfde zeggen. Wat er bedoeld wordt met "Het recht van de sterkste" is dat dat ook degene die wint door de andere deelnemers te laten struikelen, als het een hardloopwedstrijd betreft, dat recht heeft. En dat dit laatste overduidelijk in "Het recht van de sterkste" zit, volgt uit het feit dat de "De winnaar heeft gewonnen" een tautologie is. En soms wordt het ook nauw verhuld zo gezegd:    De grote vijand in de ogen van de aanhangers van de Joodse anti-sociale kwaadaardigheid is natuurlijk het socialisme:
 

De Volkskrant, 24-01-2012, column door Arnon Grunberg

Tot inkeer komen

... In het algemeen wordt aangenomen dat Romney verkiesbaarder is dan Gingrich. ...
    Nee, Gingrichs opvattingen zijn waarschijnlijk net te extreem om de kiezer gerust te blijven stellen; de kiezer wil gerustgesteld worden.
    Omwille van de verkiesbaarheid heeft de SP jaren geleden radicale programmapunten geschrapt. Als de SP straks in de regering komt, ontstaat er ter linkerzijde van de SP ruimte voor de Waarachtig Socialistische Partij.
    Zoals Amerikanen dol zijn op politici die de weg naar God vonden, zo zijn Europeanen dol op politici die de weg naar het socialisme vonden.


Red.:   De roodwazige haat spat hier duidelijk uit de tekst. De reden van die haat is niet een dispuut over maatschappij-inrichting, maar een dispuut over culturele waarde: de Joodse nomadencultuur versus de Europese, Germaanse, sociale residentencultuur .
    Het voorgaande komt, zie de publicatiedatum van de verzameling (03-11-2013), uit het archief. Het idee voor het starten ervan kwam een klein jaar eerder, ook naar aanleiding van een column van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 15-01-2013, column door Arnon Grunberg

Heimat

Onder de kop 'Europeaan blijft liefst in de Heimat' omschreef Thomas von der Dunk zaterdag in de Volkskrant het reëel bestaand nationalisme als volgt: 'Hier ben ik geboren, dus hier ga ik dood.'    ...


Red.:   Iets dat dus volkomen wezensvreemd is aan de Joodse cultuur - "nationalisme" is in die kringen gelijk aan "De Holocaust" (ook Von der Dunk is van Joodse afkomst). Grunberg durfde het tot in zijn essentie, en beeldend, weer te geven:

  Een tijd terug schreef ik dat ik in Paraguay hoorde dat de mennonieten in Bolivia karren met vierkante wielen gebruiken. Te snel gaan is zondig. Nu ook weer doet het geloof in de onontkoombaarheid van de natiestaat mij denken aan vierkante wielen.

Juist ja ... De natiestaat, de geboorteplaats van de westerse beschaving, slechts te bouwen door voldoende voedsel van de residente landbouwers en tot bloei gekomen door de technische mens die zich daaruit ontwikkelt heeft, is fundamenteel vijandig aan de Joodse cultuur. Die van het rondtrekken in karren met ronde wielen. Zoals de Roma dat deden en doen. Die maatschappelijk niets presteren. Waarde in ruil voor viool- en gitaarmuziek. En de Joden, die alleen presteren bij het parasiteren. Waarde ruilen voor woorden. Waarde voor bedrukte permanentje met toverspreuken. Het is het beroep van Von der Dunk, het is het beroep van Grunberg, en een groot deel van de rest van de stam.


    Maar sociale-kwaadaardigheid is een algemeen verschijnsel. Ze heeft vele meer specifieke kanten. De eerste bron is de meest-schrijvende en meest openhartige figuur over dit soort zaken: de al eerder ontmoette successchrijver en beroepscynicus Arnon Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 08-11-2013, column door Arnon Grunberg

Superrijken

Bill de Blasio is tot nieuwe burgemeester van New York gekozen. Of dat betekent dat de New Yorkers genoeg hadden van Michael Bloomberg weet ik niet, hij deed ook niet mee aan de verkiezingen.    ...
    Bloomberg, een van de rijkste mannen ter wereld, spendeerde in zijn eerste campagne naar verluidt 73 miljoen dollar van zijn eigen vermogen. Wie zoveel geld over heeft voor een politieke loopbaan móet wel een idealist zijn.    ...


Red.:   Al zo vaak is aangetoond en literair uitgebeeld dat rijken kwaadaardige lieden zijn uitleg of detail , en superrijken superkwaadaardig, zoals bijvoorbeeld in dat van de woekeraar uitleg of detail . De steun aan de kwaadaardigheid is je reinste kwaadaardigheid van die Grunberg. Volkomen passend bij alle slechte kwalificaties die van Joden worden gegeven en die zo sterk veroordeeld worden. Onterecht dus, die veroordeling, laat Grunberg zien.
    En om te bewijzen dat dit geen toeval is:


De Volkskrant, 09-11-2013, column door Arnon Grunberg

Gelijke kansen

... de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid blijft - vermoedelijk terecht - het belang van onderwijs benadrukken, waarmee wordt bedoeld dat de concurrentie ons dwingt te excelleren.    ...
    Het streven naar kennis en innovatie staat haaks op het streven naar een meer egalitaire samenleving, al was het maar omdat, zelfs als iedereen gelijke kansen krijgt, elitevorming niet is tegen te houden.    ...


Red.:   Hetzelfde idee. De ideeën van Ayn Rand, de Joodse filosofe van het neoliberalisme . Een maatschappelijke vorm van kwaadaardigheid uitleg of detail .
    En om te bewijzen dat dit soort kwaadaardigheid zo gewoon is dat het zich voortdurend mag herhalen - de aanleiding:een tornadoramp op de Filippijnen:


Uit: De Volkskrant, 13-11-2013, column door Arnon Grunberg

Armoede

In 2003 was ik op de Filipijnen. ... Nergens anders zag ik de ergste sloppenwijken zo dicht tegen de luxueuze buurt aanliggen.
    Dat wij een orkaan wel als een ramp zien en extreme armoede niet, komt omdat de armoede gewoon doorgaat, armoede die wij mede in stand houden. Een waarlijk vrije markt veronderstelt vrij verkeer van goederen én mensen. Die vrije markt wordt door nationalisme geblokkeerd.


Red.:   De markt zal vrijwel nergens vrijer zijn dan in landen als de Filippijnen. Die Grunberg is een bijzonder kwaadaardige leugenaar. De oorzaak kennen we: bij Joden telt maar één ding: het verdedigen van het nomadisme/neoliberalisme/parasitisme van hun eigen cultuur.
    De kwaadaardigheid is zo ernstig en zo duidelijk, dat het hoogst verbazingwekkend is dat dit allemaal zomaar gepubliceerd kan en mag worden. Hier is de reden:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2013, column door Arnon Grunberg

Kristallnacht

9 november is een historische dag in de Duitse geschiedenis. In de nacht van 8 op 9 november 1923 mislukte de putsch van Hitler, die in de Bürgerbräukeller in München was begonnen. ....
    De Duitse journalist Konrad Heiden schreef, gebaseerd op ooggetuigenverslagen, een boek over de Kristallnacht. In Oostenrijk werd een Joods echtpaar gearresteerd. Het verzoek om hun tien maanden oude baby mee te nemen werd geweigerd. De baby bleef daarom achter in de woning. Een wachter posteerde zich voor de deur om het huis te bewaken. Na twee dagen stopte het geschreeuw van de baby.


Red.:   De inzet van de holocaust - in dit geval zelfs je reinste holocaust-porno. Die holocaust-porno slechts één enkel doel: "Waag het niet ons tegen te spreken of onze kwaadaardige ideologieën aan de orde te stellen" uitleg of detail .
    Een van de terreinen waarop de kwaadaardigheid van de nomadisten zich verspreid in de rest van de maatschappij is de bestrijding van de overheid en de belastingbetaling:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2013, column door Arnon Grunberg

Belastingen

De econome Deirdre McCloskey ...is ... bijzonder geïnteresseerd ... in filosofie en literatuur ...
    McCloskey wantrouwt de overheid. ...
    Ook op filosofisch niveau heeft ze bezwaren tegen belastingheffing. Wie belasting heft, gebruikt Peter om Mark te helpen, waarmee het dogma van Kant wordt geschonden dat een mens nooit middel mag zijn.
    McCloskeys wantrouwen aangaande de overheid lijkt mij terecht. Het bestaan van die overheid suggereert immers dat wij onvolmaakte (zondige) en infantiele wezens zijn.


Red.:   "Ieder voor zich en God voor ons allen". En "Na ons de zondvloed". In Nederland letterlijk, want zonder overheid geen Nederland (in verband met dijken enzovoort). Dit is de kwaadaardige filosofie die achter de ideeën van McCloskey steekt . De joodse filosofie. De filosofie van "Als het water komt dan stappen we gewoon in onze woonwagen en rijden naar andere streken". De filosofie van het nomadisme en parasitisme. En waar je niets over mag zeggen, want anders dreigt de holocaust.
    Hier na volgt een andere figuur uit de clan - tijd voor een melding van een andere verzameling van stukken van Grunberg, over het specifieke onderwerp van de verzorgingsstaat uitleg of detail .
 

    Merk op dat er in nog net geen twee weken tijd genoeg materiaal is verzameld om een complete ideologische beerput mee te vullen. Dit is tevens een illustratie van hoe deze kwaadaardigheid zich verspreidt. De oorsprong zit in de Joodse cultuur, die is is meegenomen door veelal Oost-Europeaanse immigranten in Amerika en daar uitgewerkt tot theorieën als het neoliberalisme door met name de Russisch-Joodse immigrante Ayn Rand . Die theorie is verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht door de kinderen van Joodse immigranten, als de al genoemde Milton Friedman en Alan Greenspan. Die kwaadaardigheid heeft zich vanaf de jaren tachtig in steeds sterkere mate verspreid van Amerika naar Europa, waar de maatschappij sinds die tijd steeds asocialer is geworden. Die krachten richting asociaalheid worden gestimuleerd door de in de media sterk oververtegenwoordigde nakomelingen van Joodse immigranten in de diverse Europese landen. Van dat laatste is het bovenstaande het bewijs: de Joodse oververtegenwoordiging in de media verspreidt de kwaadaardigheid van anti-sociaalheid. Daarbij de meest krachtige steun gevend aan de import van de asociaalheid en het parasitisme van immigranten uit asociale landen die slechts één doel hebben: van onze sociale organisatie komen profiteren. Tot op de meest kleinzerige details, zoals de discussie tussen blanken en negers over het vermeende racisme van Zwarte Piet, kiezen de Joodse vertegenwoordigers in de media voor de zich asociaal gedragende uitleg of detail uitleg of detail immigranten uit de asociale culturen uitleg of detail . En zelfs in onbewaakte momenten de doelstelling verkondigend om de Europese culturen van bakstenen huizen en steden te slopen en te vervangen door een immigrantencultuur van betonnen en glazen kolossen uitleg of detail . Daarbij geholpen door een groot deel van de Europese elite, die hoopt te profiteren van de bijbehorende Dans om het Gouden Kalf. Met welke laatste woorden tevens wordt aangegeven dat hier sprake is van een mythische vorm van kwaadaardigheid.
    Arnon Grunberg lijkt het allemaal nog een keertje voor deze verzameling te willen samenvatten:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2013, column door Arnon Grunberg

Onbarmhartigheid

Fred Teeven ... Woensdagavond sprak ik in De Balie met hem en anderen over migratie en het asielzoekersvraagstuk. Men kan Fred ... verwijten dat hij niet begrijpt dat zelfs democratisch tot stand gekomen wetten onethisch kunnen zijn. Zoals een soldaat soms ethisch handelt door het bevel van zijn meerdere te negeren, zo handelt een politicus soms ethisch door het volk te negeren.    ...


Red.:   Formeel staat de term "ethiek" volgens de woordenboekdefinities voor "de discussie over wat de normen zijn", en niet wat de specifieke norm is. Maar in het dagelijkse gebruik heeft de term "ethisch" vaak de betekenis: "volgens de gangbare normen", maar veruit het meest "volgens de normen van mij en mijn groep".
    Wat Grunberg hier bedoelt, is dus dat iemand ethisch is, als hij denkt en handelt volgens de opvattingen van Arnon Grunberg - Joodse opvattingen dus. Hier staat dus dat de Joodse opvattingen ethisch zijn, en opvattingen die daar mee in strijd zijn, onethisch.
  Migratiedeskundige Hein de Haas, die ook deelnam aan de discussie, merkte op dat de bestrijding van ongedocumenteerde vreemdelingen ineffectief, kostbaar en veelal onmenselijk is.

ethiek die Grunberg hanteert, is dus die van de het migratiefundamentalisme of nomadisme: iedereen moet vrij toegang krijgen tot een land.
    Omdat die ethiek niet die van de meerderheid van de burgers van het land is, is er sprake van een dilemma. De keuze van Grunberg:
  De christen zegt: ook democratisch gesanctioneerde onbarmhartigheid is onbarmhartigheid.

De term 'De christen' staat hier voor "ethische mensen", want dat is de gebruikelijke associatie bij "christelijkheid: "barmhartigheid", "het toekeren van de andere wang' en dergelijke. Merk op dat degene die dit verkondigde, Jezus Christus, ook een Jood was. Ook dit zijn van origine Joodse ideeën.
    Verder wordt in deze passage gesuggereerd of geïmpliceerd dat het niet-toelaten van vreemdelingen "onbarmhartig" is. Dat is te bewijzen stelling. Volgens de laatste politieke-correcte mode-opvattingen is Nederland een racistisch land uitleg of detail , en dus is het niet-toelaten van vreemdelingen, vrijwel altijd van een andere ras, een daad van barmhartigheid. Ook kan je gaan praten over de gevolgen van het toelaten van vreemdelinge  voor degen die al in het land verblijven. Dat kunnen wel degelijk zeer onbarmhartige gevolgen zijn. Kennelijk is die laatste vorm van "barmhartigheid" niet van belang voor Arnon Grunberg. Een keuze in lijn met nomadistische en parasitaire opvattingen.
    Dit argumenten wordt herhaald met een ander "ethisch" of "normatief" ijkpunt:
  De libertijn zegt: een staat die het geweldsmonopolie misbruikt om ongedocumenteerde vreemdelingen uit te zetten is geen liberale staat.

Ook hier blijken dus de andere aspecten die in "libertijns" zitten geen rol te spelen. Weer een keuze in lijn met nomadistische en parasitaire opvattingen. Waaruit de ocnlcusie getrokken kan worden dat de keuzes van Grunberg altijd gedomineerd worden door nomadistische en parasitaire opvattingen.
    Om tenslotte een koppeling te maken met de andere hoofdaspecten van de Joodse ideologie:
  Zo'n staat is een vijand van de vrije markt en van de laatste geloofwaardige heilsleer: het kapitalisme.

En zo staan de voornaamste kwaadaardige ideologieën weer allemaal bij elkaar. En erkent Grunberg zelfs dat het kapitalisme oftewel neoliberalisme een heilsleer, dat wil zeggen: een ideologie, is. De Dans om het Gouden Kalf. De mythische vorm van kwaadheid.


    Wat getest kan worden aan de hand van de inbreng van Arnon Grunberg in het maatschappelijke debat - een aantal columns achter elkaar zonder commentaar::


Uit: De Volkskrant, 25-01-2011, column door Arnon Grunberg

Arbeid

'Zelf heb ik sinds ik tien jaar geleden naar New York ben verhuisd geen gloeilamp meer verwisseld', schreef Heleen Mees zaterdag in de Volkskrant.
    Mijn gloeilampen verwissel ik zelf, maar verder ben ik het eens met Mees.
    Het is een misvatting te denken dat je zelf je sokken moet wassen of je eten moet koken. Door dergelijke taken uit te besteden, schep je banen in het onderste gedeelte van de arbeidsmarkt. ...


Uit: De Volkskrant, 09-05-2011, column door Arnon Grunberg

Onbruikbaren

Op zaterdag schreef Martin Sommer in de Volkskrant over de onderlaag van Europa en het beruchte boek van Thilo Sarrazin. Dat boek ging vooral over geboortepolitiek: Duitsers krijgen te weinig kinderen, immigranten te veel. Volgens Sarrazin zouden kinderen van immigranten niet intelligent genoeg zijn. Een dubieuze stelling, maar wat Sommer en Sarrazin goed zien, is dat er een overschot aan mensen is. De filosoof Peter Sloterdijk noemt dit een 'overschot aan onbruikbaren'.
    De onbruikbaren zijn economisch, en daarmee maatschappelijk, van generlei betekenis. Overal, links en rechts, wordt echter geveinsd dat deze onbruikbaren geholpen moeten worden. Dat helpen is een vrome leugen. Het gaat erom de onbruikbaren te dresseren zodat zij de maatschappij niet ontwrichten.    ...


Uit: De Volkskrant, 20-08-2012, column door Arnon Grunberg

Revolutie

Op zaterdag citeerde Martin Sommer in de Volkskrant J.L. Heldring, die zou hebben gezegd dat Europa in een 'prerevolutionaire fase' verkeert. Nu zei Heldring vaak verstandige dingen, maar over die prerevolutionaire fase twijfel ik.
    Geen revolutie zonder geweld. Het geloof in de reinigende werking van het geweld is echter tamelijk zwak. Ook de Europese onderklasse is vanuit globaal perspectief middenklasse en de middenklasse gelooft in geld, niet in geweld.
    Verder ontbreekt een ideaal. Beter gezegd, het ideaal is de nieuwste iPhone. ...


Uit: De Volkskrant, 22-08-2012, column door Arnon Grunberg

Fooi

Op het toilet van Café Gambrinus in Napels zat een man bij een tafeltje met daarop een schoteltje voor kleingeld. ...
    Fooien geef je aan obers, masseurs, kruiers, conciërges in hotels, kappers en chauffeurs, maar het zakgeld dat uw kinderen ontvangen is eigenlijk ook een fooi.
    Over Frank Sinatra wordt beweerd dat hij er eer in stelde de grootst mogelijke fooien te geven. Het tonen van generositeit is inderdaad een erekwestie. ...


Uit: De Volkskrant, 14-12-2012, column door Arnon Grunberg

Klassenbewustzijn

'Wat is er mis aan wijken met concentraties van mensen met een laag inkomen?' vraagt Maarten van Ham, hoogleraar stedelijke vernieuwing, zich in NRC Handelsblad af.
    Het bestrijden van alle vormen van segregatie is een gemeenplaats geworden, maar terecht vraagt Van Ham wat je wint als je een dure koopwoning naast een sociale huurwoning neerzet. ...


Uit: De Volkskrant, 09-01-2013, column door Arnon Grunberg

Gesprek van de dag

Zou er werkelijk 'een gesprek van de dag' bestaan, iets waar iedereen het die dag over heeft? ... Opmerkelijk is dat dat gesprek van de dag altijd over zogenaamde lage cultuur moet gaan.    ...
    Hoewel het misschien nuttig is om iets meer te weten te komen over de traditie waartoe je behoort, bestaat er geen verplichting kennis te nemen van 'hogere cultuur'. Maar om degenen die weigeren mee te praten over 'lagere cultuur' te beschuldigen van snobisme, daarvoor is maar één woord toepasselijk: verelendung.


Uit: De Volkskrant, 14-03-2013, column door Arnon Grunberg

Libertair paternalisme
.
...        Nu is er discussie of mensen die gezond leven minder ziektekostenpremie moeten betalen. Dit idee is uiteraard bedoeld als aanmoediging om gezonder te leven.
    Een land waar burgers geen zelfdestructief gedrag meer mogen vertonen, is een dictatuur, maar dat neemt niet weg dat de overheid de burger mag aanmoedigen om bepaalde keuzes te maken. ...
    Een algeheel rookverbod lijkt me onwenselijk, maar het bemoeilijken van de verkoop en het duurder maken van sigaretten is prima. Zoals ook een verbod op de verkoop van suikerhoudende dranken op scholen zinnig zou zijn.
    U zegt: 'Straks wordt ongezond leven een hobby van de rijken.'
    Wellicht, het grote probleem is dat het nu vooral een hobby van de armen is.


Red.:   Waarop er gestopt werd met verder zoeken, omdat het laatste artikel een mooie brug vormt. Maar alleen al de frequentie waarmee het onderwerp elite voorkomt, laat zien dat het een obsessie is van Grunberg - één van de vele horeden bij het Joodse ciultuurcomplex.
    Nu het volgende onderwerp, waarnaar er dus een brug is gelegd. Eerst het artikel:
or Jeffrey Sachs. De rest is juist, in samenvattende zin en hun leidende rol in aanmerking nemende: de Joden hebben Rusland geplunderd.
 
    Arnon Grunberg legt nog eens duidelijk uit hoe de stappen werken van nomadisme naar uitbuiting en parasitisme:


Uit: De Volkskrant, 29-11-2013, column door Arnon Grunberg

Speechschrijver

... David Cameron ... In de Financial Times publiceerde de Engelse premier een stuk waarin hij betoogt dat vrij verkeer van personen in de EU tot het verleden moet behoren. ... noemt hij deze lidstaten van de Europese Unie met name: Bulgarije en Roemenië.
    ... Ook zouden bedrijven die dergelijke werknemers (lees: Bulgaren, Roemenen en andere buitenlanders) minder dan het minimumloon betalen zwaarder moeten worden beboet.
    Tot zover de open en vrije samenleving.
    Bezwaren tegen uitbuiting zijn feitelijk protectionistische maatregelen voor 'eigen' werknemers, kortom bedenkelijk nationalisme. ...


Red.:   Oftewel: de werknemers in de beschaafdere landen moeten terug naar het niveau van de totaal onbeschaafde streken. Terug naar het niveau van uitgebuit te worden tot op het bot, in plats van uitgebuit worden met een menselijk gezicht zoals dat nu gebeurt in minder onbeschaafde landen - vindt Grunberg expliciet:

  Het recht om uitgebuit te worden zou een mensenrecht moeten worden.

Het recht om kwaadaardige nomadisten en parasieten als Grunberg weg te jagen zou ook een mensenrecht moeten worden.
    Misschien is er bij sommigen nog een vraagteken aangaande hoe het mogelijk is dat deze kwaadaardigheid zo verspreid is geraakt onder de niet-Joodse cultuur. Het antwoord is dat deze kwaadaardigheid met zijn dominantie van het sterke individu altijd uiterst aantrekkelijk is geweest voor alle machts- en geldwellustelingen, en die tot op het huidige zeer beperkte beschaafde tijdstip in de geschiedenis van de mensheid nog altijd de macht hebben, en ten tweede omdat er nog veel meer mensen zijn die die ideeën verspreiden. Niet weinig geholpen door de sterke invloed van de Joodse cultuur op de media. Dus toen zich de gelegenheid voordeed om de Joodse kwaadaardigheid openlijk te promoten, werd deze door de Volkskrant met beide handen aangegrepen:


    Een van de "zachte" weefsels van iedere overheidstructuur is haar financiering: de belastingen. Dit is waar het Joodse virus het makkelijkst kan toeslaan:


De Volkskrant, 13-12-2013, column door Arnon Grunberg

Cliëntelisme

In Athene dronk ik koffie met de Griekse econome Antigone Lyberaki. Ze vertelde dat ondanks alle hervormingen de Griekse overheid nog te groot is. De meeste ambtenaren hebben hun baan behouden; ontslagen zijn bijna uitsluitend in de privésector gevallen.
    En hoewel de Griekse overheid erin is geslaagd fiscaal gezond te worden, heeft de slagvaardige belastingheffing ervoor gezorgd dat veel geld uit de privésector is gezogen waardoor geen investeringen meer worden gedaan. ...


Red.:   Dat laatste is een keiharde leugen: als private personen meer geld overhouden, speciaal in asociale maatschappijnen als de Griekse, brengen ze dat geld naar belastingparadijzen. "Kapitaalvlucht" heet dat als het over China gaat en wordt dan veroordeeld . Kapitaalsvlucht is de kern van het kapitalisme. Het behoort tot de kern van het nomadisme en de Joodse cultuur.
    Via dus hier de ondermijning van de belastingmoraal, gepropageerd vanaf de voorpagina van een landelijk "kwaliteitsdagblad", ondermijnt de Joodse individualistische cultuur dus de Noordwest-Europese cultuur van samenwerking. Op deze manier werkt de kwaadaardigheid van de Joodse cultuur.
 

    Democratie? Vuilnis! Volgens de publicaties vanuit Joodse hoek:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2014, column door Arnon Grunberg

Burgerforum

Op dinsdagavond keek ik in de woonkamer van mijn moeder eindelijk weer eens naar het NOS Journaal. Er was aandacht voor het Burgerforum-EU.    ...
    In Duitsland bestaat een toepasselijk woord voor dit burgerinitiatief: Volksverhetzung. In naam van de democratie uiteraard, Volksverhetzung vindt altijd plaats in naam van schitterende idealen.
    Een volksvertegenwoordiger vroeg mij onlangs of ik soms vond dat het volk de mond gesnoerd diende te worden.
    Zeker, dat heeft de geschiedenis bewezen. Als het aan het volk lag, zouden wij nog steeds aan aderlatingen doen en heksen verbranden.


Red.:   De marskramers van Joodse opvattingen dient nog veel meer de mond gesnoerd te worden.
    Want anders blijven ze voortdurend dit soort propaganda produceren (de aanleiding is een discussie over reclame):


Uit: De Volkskrant, 31-01-2014, column door Arnon Grunberg

Verleiding

...    Als reclame schadelijk is, dan is democratie dat ook.


Red.:   Absolute vrijheid van reclame is een vast ingrediënt van het neoliberalisme: je mag mensen liegen en bedriegen zoveel als je maar wenst, en ze tot de meest slechts dingen brengen: roken, vreten enzovoort. En deze absolute vrijheid van liegen en bedriegen heeft dezelfde waarde als democratie. Volgens het Joodse neoliberalisme
    Welke smerigheden alleen bestreden kunnen worden met passende tegentaal: de Joodse cultuur heeft evenveel waarde als de nazistische cultuur van de gaskamers.
    Waarna het toch weer erger kon:


Uit: De Volkskrant, 13-02-2014, column door Arnon Grunberg

Gelukszoekers
.
... ontmoette ik Toine Heijmans. Hij bleek een van de vriendelijkste mannen te zijn die ik ooit had ontmoet ...
    Maar met zijn column die onlangs op de site van de Volkskrant stond, ben ik het volstrekt oneens. Toine suggereert dat degene die de asielzoeker toegang weigert het net zo zwaar heeft als de asielzoeker. Dergelijke nuancering leidt tot nonsens. Ja, de beul heeft een zwaar beroep, maar er is een verschil tussen beul en slachtoffer.
    Als wij circa twintigduizend verdronken 'gelukszoekers' in de Middellandse Zee in tien jaar uitstekend vinden, wordt het tijd voor eerherstel voor overste Karremans.


Red.:   Degene die de bejaarden uit de verzorgingshuizen drijft en laat sterven op straat om die huizen vervolgens te vullen met gelukszoekers uit Afrika, is erger dan de beulen die de gaskamers van Auschwitz bedienden, want naar Auschwitz ging het soort mensen dat soort soort dingen opschrijft als Arnon Grunberg doet. Al die dingen tezamen noemen ze neoliberalisme.
    En het is saai:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2014, column door Arnon Grunberg

Zwitserland

Naar aanleiding van het referendum in Zwitserland, dat het vrije verkeer van personen uit EU-landen aan banden wil leggen, schreef ik dat over Europa een wind waait van minder vreemdeling en meer bankgeheim.
    Daar zat retoriek in; de Amerikaanse belastingdienst heeft het Zwitserse bankgeheim uitgehold, waaruit weer blijkt dat de soevereiniteit van de natiestaat een illusie is.    ...


Red.:   Correctie: dat hier de macht van de sterkste geldt:
  Om te beginnen is Zwitserland verdeeld over het referendum. Die verdeeldheid loopt langs de zogenaamde rösti-grens; Franstalige kantons zijn tegen quotering, zo ook steden als Basel en Zürich.

Franstaligen zijn overal ter wereld francofone imperialisten, en Basel en Zürich zitten vol met immigranten die natuurlijk tegen reisbeperkingen zijn. Immigranten, nomaden, hebben overal dezelfde asociale kenmerken: plunderen, afbranden en naar elders verhuizen.
  Het tegenhouden van vrij verkeer van personen en goederen is alleen al vanuit economisch opzicht schadelijke bevoogding door de overheid.

Oftewel: "Overheid' zou verboden moeten worden.
  Het volk en sommige columnisten geloven helaas dat de toekomst aan het protectionisme is.

Oftewel: Mensen in de media die daar anders over denken moeten ontslagen worden.
  Meer democratie betekent in praktijk: meer nostalgie en meer angst.

Oftewel: Democratie moet vervangen worden door bestuur door elite en immigranten.
    Het hele Joodse programma is weer afgedraaid. 
    Correctie - een tot nu vergeten onderdeel:


Uit: De Volkskrant, 03-03-2014, column door Arnon Grunberg

Chicken

Op zaterdag liet Frans Timmermans in NRC Handelsblad weten dat Oekraïne er niet op hoeft te rekenen de komende dertig jaar lid te worden van de EU. ...
    Zelfs als de Russische invasie van de Krim niet meer zal blijken te zijn dan een drôle de guerre, dan nog heeft Timmermans tegen Oekraïne gezegd: fuck you. En Poetin een vrijbrief gegeven de grenzen van Oekraïne de facto te wijzigen. ...
    Bovendien heeft Timmermans weinig historisch besef. In 1989 riepen de Oost-Duitsers: 'Als de D-Mark niet naar ons komt, komen wij naar de D-Mark.'
    Een mooi Engels woord voor lafaard is chicken.
    Op 1 maart 2014 veranderde Frans Timmermans in chicken Timmermans.   


Red.:   Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken is een lafaard, tenzij hij ten strijde trekt tegen Rusland. Dit is ook een thema dat de Joodse invloed op het westen doordesemd: de haat tegen Rusland. Het moet wel Rusland en niet "de communisten' zijn, want het is gewoon doorgegaan na de val van het communisme. Vermoedelijk omdat een groot deel der Joden in Rusland, of Oost-Europa, een vleugje heeft opgedaan van de Europese beschaving. Een groot deel, misschien wel een (ruime) meerderheid, van die Joden is geëmigreerd naar Amerika, eind 19de en begin 20ste eeuw, en daaruit een een hele stroom van Rusland-vijanden voortgekomen - alle Amerikaanse politic met een min-of-meer Oost-Europees klinkende naam, zoals Brzinsky, zijn altijd keiharde haviken richting Rusland geweest, die Amerika gestort hebben in oorlogen tegen Vietnam, Afghanistan, Irak, Servië enzovoort, allemaal omdat die landen, of de leiders ervan, min of meer sympathiek tegenover Rusland stonden: liever barbaarse moejaheddin of Taliban dan een net wat beschaafdere maar pro-Russische regering. Een flink deel van de intellectuele zogenaamde "Ruslandkenners" is van Joodse origine, en hun boodschap in eenduidig: "Ten strijde!" Ook op het vlak van de keuze tussen oorlog en vrede, staan de Joden, in ieder geval in dit grote mondiale conflict, aan de kant van Beëlzebub of Lucifer.


    We blijken nog niet klaar te zijn met de Joodse oorlogszucht. Grunberg zet door vanuit zijn vooruitgeschoven positie op de voorpagina van de Volkskrant. Een paar dagen terug prees hij nog zijn voorganger op deze plaats Hugo Brandt Corsitus die een smerige verbale oorlog voerde tegen de wetenschap, Grunberg houdt kennelijk meer van oorlog met concrete, materiële, wapens:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2014, column door Arnon Grunberg

Oorlogsmoe

Volgens Angela Merkel heeft Poetin het contact met de realiteit verloren. Dat komt bij dictators in hun nadagen vaker voor. Poetin heeft zijn hand overspeeld, maar hij zal zich herstellen.
    Hij heeft op de oorlogsmoeheid van het Westen gegokt. Oorlogsmoe zijn we ...
    In 1999 tijdens de Kosovo-oorlog dreigde op het vliegveld van Pristina een confrontatie tussen Russische en NAVO-troepen. De Amerikaanse generaal Wesley Clark zei dat hij niet bereid was de Derde Wereldoorlog te beginnen voor het vliegveld van Pristina.
    In 2014 is de Krim het vliegveld van Pristina. De vraag blijft: wat vinden wij wel een casus belli?


Red.:   En om te voorkomen dat we dit verkeerd uitleggen (als zou Grunberg toch wel vrede willen):


Uit: De Volkskrant, 10-03-2014, column door Arnon Grunberg

Grenzen

Verleden week schreef ik over het Pristina-incident ten tijde van de Kosovo-oorlog. Russische en NAVO-troepen dreigden met elkaar in conflict te komen. ...
    Mijn geheugen liet mij in de steek, excuses, het was de Britse generaal Mike Jackson, die tegen de orders van Clark inging en verklaarde geen trek te hebben in de Derde Wereldoorlog.
    Aan de strekking van de Voetnoot doet dat overigens niets af: de Krim van nu is het vliegveld van Pristina van toen.
    De facto is het noorden van Irak een onafhankelijke Koerdische staat, de facto zijn delen van Georgië ingenomen door Rusland, de facto zou de Krim over een paar maanden Rusland kunnen zijn.
    Grenzen zijn arbitrair. Helaas worden ze meestal gewijzigd door middel van oorlogsgeweld.


Red.:   Te wapen!
    Overigens zijn Joden verder zeer vredelievende mensen. Kijk maar naar die plaatsen waar ze het meeste invloed hebben: al eerste natuurlijk Israël, dat al vijf echte oorlogen tegen zijn buren is gestart en daar tussendoor er nog talloze andere daden van agressie heeft gepleegd (natuurlijk allemaal om acties van de vijand te voorkomen), en de tweede plaats in de invloedranglijst, Amerika, voert met lichtjaren afstand en meer stippen dan er sterren zijn in het heelal de ranglijst aan van het land dat de meeste bommen op andermans land heeft gegooid. Sinds de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk ook allemaal om agressie jegens het vreedzame Amerikaanse volk te voorkomen.
    Zo langzamerhand komt toch echt de vraag in beeld waarom andere mensen toch zo'n hekel hebben aan Joden. En dus ook waarom er ooit zoiets als een holocaust is geweest.
    Naast de inherente kwaadaardigheid van de boodschap, zijn de frequentie en het bereik ervan natuurlijk ook essentiële factoren. Daarom nog meer Grunberg van de voorkant van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2014, column door Arnon Grunberg

Extreem
.
Tijdens de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen die afgelopen zondag in Frankrijk werden gehouden was het extreemrechtse Front National (FN) de winnaar. ...
    ... Uit onderzoek blijkt dat kiezers zich bij het stemmen laten leiden door hun emotie.... Oftewel, democratie is de voortzetting van religie met minder bovennatuurlijke middelen.


Red.:   Hier wordt de religie verdedigd en de democratie frontaal aangevallen, en in het geval van Grunberg is die religie natuurlijk de kwaadaardige Joodse religie. En het alternatief voor de democratie is het kwaadaardige Joodse "recht van de sterkste"-elitarisme.
    Een nieuw hoogtepunt:


Uit: De Volkskrant, 28-03-2014, column door Arnon Grunberg

Paspoort

Dirk-Jan Koch schreef maandag in de Volkskrant over de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking aan de hand van een concreet voorbeeld: Congo. ...
    Soms werkt ontwikkelingssamenwerking, maar als u Afrika echt wilt helpen moet u ervoor zorgen dat een Afrikaan een Nederlands paspoort krijgt.


Red.:   Iedere Afrikaan binnenlaten ... Cultureel hoogverraad.
    Wat deze meneer wil, is al onze bejaarden uit onze verzorgingshuizen verdrijven, ten einde die huizen of dat geld te gebruiken om Afrikanen, allochtone immigranten, op te vangen uitleg of detail . Naast de grote hoeveelheid leed, zal dat ook leiden tot een aanzienlijk aantal doden - is bekend van bejaarden die gedwongen moeten verkassen. deze meneer is een smerige ploert. En deze smerige ploert heeft medestanders, met name in de PvdA. Uit eigen kring: Samsom, Asscher, Spekman, Plasterk, is de huidige generatie, D'Ancona, Van Thijn, Cohen, Rottenberg de wat oudere. En toenemend is de steun vanuit de hoek van andere immigranten, zoals Ahmad Qeleich Khany die campagne voert onder het pseudoniem "Terphuis". En er zit een nog veel groter contingent in de media: Wagendorp, Brill, Pam, Tempelman, Sitalsing, zijn wat namen die te binnen schieten. Deze staan allemaal vierkant achter het zojuist door Grunberg verwoorde beleid.
    Uit hoofde van het bestaan van zo'n grote groep voorstanders van het verdrijven van bejaarden uit verzorgingshuizen, zijn tegenacties geoorloofd. Die moeten  passen bij de acties, en dus verbaal zijn. Bij deze de oproep om deze groep mensen te boycotten. Ga geen interacties met ze aan. Bekijk ze vies als je het kan. Keer je tegen alles waar zij voor staan en waar zij naar streven. Het is maatschappelijk gif van het zuiverste water. Probeer het zo ver te krijgen dat ze het Nederlanderschap ontnomen wordt. Zij proberen onze cultuur te vermoorden uitleg of detail .
    Bestrijdt de kwaadaardigheid van het nomadisme.
    Van nature nomaden zijn ook criminelen - volgens het principe zo kenmerkend  aangeduid met de Amerikaanse uitdrukking "Hit and run". Een "hit and run" Marokkaanse crimineel heeft samen met een in Nederland woonachtig exemplaar een juwelier overvallen (niet voor de eerste keer vermoedelijk) en is daarbij doodgeschoten door één van de juweliers. Heel normaal Nederland was daar blij mee. Dus niet de linksige politiek-correcten, die we kennen van de verzameling Linkse denkfouten , dat wil zeggen, één van de vele van dit soort verzamelingen, maar dit dus betreffende degene genaamd "Permissiviteit, criminaliteit" uitleg of detail . En dus ook niet de Joodse variant van deze vorm van kwaadaardigheid, genaamd "steun aan criminelen": 


Uit: De Volkskrant, 03-04-2014, column door Arnon Grunberg

Noodweer

De volksvertegenwoordiger zei: 'Een opgesloten illegaal overvalt geen juwelier.' Laten wij deze logica serieus nemen, maar eerst moeten we even nagaan wat noodweer precies is.
    Eigenlijk handelden de bankiers die ondeugdelijke financiële producten aan hun klanten verkochten ook uit noodweer. Een klant gaf aan zeer snel rijk te willen worden, aan hem zou ik ook alles verkopen. Dus eerherstel voor de bankiers, het was noodweer. ...


Red.:   Een redenatie van een zelfs voor Grunberg ongekende gestoordheid. Een  redenatie zo gestoord ongetwijfeld vanuit de drang om een ander soort criminelen te verdedigen: de witte-boorden criminelen van de financiële markten. Waaronder zo ontzettend veel Joden te vinden zijn uitleg of detail .
    En direct aansluitend:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2014, column door Arnon Grunberg

Het onwenselijke

Het zal u misschien zijn ontgaan, maar verleden week besloot het Amerikaanse hooggerechtshof de limiet op politieke donaties grotendeels te schrappen. In tegenstelling tot mijn progressieve vrienden vond ik dat geen slecht idee.    ...
    In Nederland is meningsuiting veelal therapie. Men roept wat, men voelt zich beter.
    Je kunt ook op een volksvertegenwoordiger afstappen en zeggen: 'Hier, een cheque van twee miljoen. Het zou bijzonder aangenaam zijn als mijn mening binnenkort ook uw mening wordt.'
    Dát is pas waarlijk effectieve meningsuiting.


Red.:   Grunberg is tegen democratie en voor plutocratie. Gaat dat niet mooi samen met de grote hoeveelheid rijke Joden ...
    En wat betreft arbeiders:


Uit: De Volkskrant, 15-04-2014, column door Arnon Grunberg

Lange Duitser

...    Er was ooit een textielindustrie in Nederland, en die is verdwenen omdat fabrieken werden opgezet in landen waar de lonen lager waren. Dat kun je verbieden, maar dan moet je Chroesjtsjov in zijn graf wakker kussen.
    ... moeten we concurrentie 'verdringing' noemen?
    De heer Asscher klaagt dat er lagelonenlanden bestaan en geeft de bewoners van die landen de schuld dat ze in dergelijke landen leven.
    Heeft uw vriendin u verlaten voor een Duitser van 1 meter 92? Schrijf dan aan de heer Asscher: 'Ik ben verdrongen door een lange Duitser. Sluit de grenzen voor lange Duitsers. Code oranje.'


Red.:   Oftewel: de arbeiders moeten genoegen nemen met een inkomen op derde-wereldniveau. Die Grunberg zal echt voorop lopen in de rij naar het executieplatform als er ooit een revolutie komt.
    En de stinkend-rijken mogen hun gestolen geld naar belastingparadijzen brengen:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2014, column door Arnon Grunberg

Piketty

Ongetwijfeld hebt u van Thomas Piketty gehoord. Hij is een Franse econoom die in korte tijd wereldberoemd werd door zijn boek Capital in the Twenty-First Century. Het gaat over kapitaal en arbeid, ik moet het nog lezen.
    Karel van het Reve heeft geprobeerd aan te tonen dat het cliché dat de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker onwaar is. ...


Red.:   Wat Grunberg zich natuurlijk herinnert en aanhaalt omdat hij het er mee eens is.
  Ten tweede gelooft Piketty dat belastingparadijzen met embargo's de wereld uit geholpen kunnen worden. Zolang er belasting wordt geheven zullen er belastingparadijzen blijven, ze zullen hooguit van plaats veranderen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat theologen binnenkort zullen bewijzen dat God met het paradijs een belastingparadijs bedoelde. Zeg maar Dubai of Singapore.

Het Joodse ideaal: geld verwerven in goed georganiseerde en min-of-meer sociale landen, de "culturen met de vierkante wielen", door de talloze manieren van oplichting die er bestaan zoals speculatie, om vervolgens met dat geld de benen te nemen naar rovers-vrijhavens.
m uit te leggen wat iedereen met enig gezond verstand ook zo wel weet:
  Laat ik een voor Hertzberger gunstig geval bekijken: mezelf. Ik heb een modaal inkomen, geen zorgkosten, en ik hoef niemand te onderhouden. Kortom, ik hoef niet te klagen. Als ik een tiende van mijn inkomen spaar (wat een realistische vuistregel is), duurt het bijna een decennium voordat ik tot de vermogendste helft van Nederland behoor. Als we er vanuit gaan dat er tussendoor nog wat onverwachte tegenslagen zijn (en dat is het hele punt van een spaarrekening) dan zal het eerder twintig jaar zijn. En dan ben ik er nog niet: de vermogensverdeling in Nederland is zo scheef dat ik - zelfs als ik de top van mijn vakgebied bereik - geen kans maak om ook maar in de buurt van de top te komen.
    Kortom, ook de gemiddelde Nederlander die zich verantwoordelijk gedraagt, kan nooit tot de 1 procent gaan behoren. Als je je hele leven modaal verdient, moet je flink sparen om tot de bedragen te komen waar Hertzberger over schampert. De hele gedachte dat lidmaatschap van het clubje rijken een beloning voor goed gedrag is, is een holle leugen.

Een leugen waarvan de holheid ook Hertzberger, met een academische studie achter de rug, volledig en bewust op de hoogte moet zijn.
    Maar iets heeft haar geest ertoe gebracht dit bewustzijn uit haar geest te branden, en zich overdadig laatdunkend over haar niet-rijke medemensen uit te laten. Weer Renema aan het woord latend:
  Hertzberger is de nieuwe Marie Antoinette: als het volk niet kan sparen, laat het dan beleggen.

Los van de andere hier al besproken gevallen kan je daar niet zomaar verdere conclusies uit trekken, Maar al vele andere gevallen geziend hebben, mogen we het hier wel zeggen: het proces dat in staat is om zulke voor de hand liggende feiten en fatsoensnormen uit de geest te branden, is de Joodse kwaadaardigheid die de rijken vereert en de armeren en werkenden minacht.
   


        Een combinatie van absurditeit en smerigheden en kwaadaardigheid:


Uit: De Volkskrant, 17-06-2014, column door Arnon Grunberg

Ondergang

'Klaag Nederland niet meer aan om de Holocaust', was de kop van een artikel dat de socioloog Abram de Swaan in NRC Handelsblad publiceerde. ...
    ... De Swaans artikel ging ook over het geheugen: wat 'gewone Nederlanders' tijdens de oorlog wisten en wat zij met die kennis deden.
    Die vraag blijft actueel. Wij weten dat het afgelopen decennium circa 25 duizend illegale vluchtelingen in de Middellandse Zee zijn verdronken, maar de voetbalwedstrijd Iran-Nigeria is interessanter.    ...


Red.:   De redenatie is glashelder: de Nederlanders zijn medeschuldig omdat ze zich niet (genoeg) verzet hebben en moeten daar voortdurend aan herinnerd blijven, en één van de vormen van boetedoening is het toelaten van lieden die vrijwillig in wrakke bootjes stappen om elders een beter leven op andermans kosten te gaan leiden  in plaats van hun eigen land op te bouwen. Totaal absurd, en een absurditeit waarvoor slechts één drijfveer te ontdekken valt: het sympathiseren met de clan de nomaden vanwege de gezamenlijke zwervende en nomadische levensstijl, cultuur, en gedachten. En voor dit doel wordt het meest smerige verbale wapen ingezet: de holocaust. Door hier het verwijt dat Nederlanders, die zich in enige mate verzet hebben, te beschuldigen van te weinig verzet komende uit de mond van de slachtoffergroep die zich zo weinig verzet heeft dat het bijna op collaboratie lijkt. Zelfs hun eigen leiders hebben eraan meegedaan. Als er één groep absoluut en geen enkel recht heeft om te spreken over een eventueel gebrek aan verzet, zijn het de Joden.
    Enigszins begrijpelijk, want Joden zijn niet gewend zich te verzetten, of in de volstrekt passende Engels uitdrukking: "to stand their ground'.  Joden willen geen "ground stand"-en. Joden trekken. En vandaar hun enorme sympathie voor deze totaal opportunistische bootjestrekkers.
     En, na een tijdje zich redelijk koest gehouden te hebben, is deze zaak ook weer trigger voor de storingen van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 18-07-2014, column door Arnon Grunberg

Linkse hobby

Hamas en Netanyahu zijn elkaars bondgenoten; wat Netanyahu doet versterkt Hamas, wat Hamas doet versterkt Netanyahu. Toen ik gevraagd werd een petitie te ondertekenen die een wapenembargo tegen Israël hoopt af te dwingen, weigerde ik dan ook. Zo'n embargo zou nadelig zijn voor Hamas en verder zijn wapenembargo's zelden tot nooit effectief.
    Het beste zou ook zijn dat het wapenembargo tegen Hamas wordt opgeheven. ...


Red.:   Natuurlijk zal het embargo tegen Hamas nooit worden opgeheven, en natuurlijk weet Grunberg dat, dus dat 'nadelig voor Hamas' is de meest smerige verbale truc om de kwaadaardigheid van de Joodse massa-moordenaars in Palestina te steunen.
    Maar daarna wordt het op een hogere schaal getild:
  Zoals in de Joegoslavische oorlog Servische soldaten hun wapens aan Kroatië verkochten waarmee ze later beschoten werden, zo zou Israël raketten aan Harnas moeten verkopen. Worden die raketten onderschept door de Iron Dome krijgt Harnas het geld terug plus een bonus. Zo wordt de economie gestimuleerd.

Eerst een staaltje goor cynisme om de fanatieke Joodse oorlogsvoerders in Palestina te steunen, en ...
  Oorlog is behalve een tragedie voor slachtoffers en hun nabestaanden altijd ook een keynesiaanse manier om de economie te stimuleren. Zo bezien is oorlog een linkse hobby en zoals bekend zijn het vooral rechtse mensen die linkse hobby's hebben.

... en daarna naar nog algemener in een variant van "Oorlog is vrede" van George Orwell. En welk oordeel daar aan hangt, is bekend genoeg. Grunberg is van een zeldzame kwaadaardigheid. En Grunberg is slechts een opvallend specimen van het Joodse denken. 
    Nog een specimen Grunberg en dus ook Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 01-08-2014, column door Arnon Grunberg

Surrealisme

Tijdens een bezoek aan Caïro in juli viel me op dat de gebeurtenissen in Gaza nauwelijks onderwerp van gesprek waren. ...
    In The New York Times verklaart David D. Kirkpatrick waarom de wapenstilstand tussen Hamas en Israël op zich laat wachten. Omdat enkele Arabische landen (Egypte, Jordanië en Saoedi-Arabië) een nog net iets grotere hekel hebben aan Hamas, dat wil zeggen aan het islamisme, dan aan Israël. ...


Red.:   Het betoog: omdat de Arabieren de Palestijnen niet steunen, is het oké dat de Joden de Palestijnen naar de godverdomme bombarderen .    Het is natuurlijk al volkomen duidelijk uit de manier waarop ze erop parasiteren, maar hier een expliciete verwoording van de houding van de Joodse cultuur ten opzichte van de residente werkende mens:


Uit: De Volkskrant, 06-08-2014, column door Arnon Grunberg

Robots

Niet alleen Bulgaren en Roemenen pakken banen af, machines doen dat ook. Peter de Waard schreef zaterdag in de Volkskrant dat robots ook het einde betekenen van 'de moderne slavernij die vast dienstverband heet'. Allicht was hier ironie in het spel; de meeste werknemers in vast dienstverband in Nederland lijken gelukkige slaven te zijn.    ...


Red.:   En zich dan afvragen hoe het kan dat ze ooit het slachtoffer van een holocaust zijn geworden ...
    Er zijn argumenten aan te voeren voor de stelling dat alle kwaad begint met liegen - of een vorm van liegen is. Arnon Grunberg gaat dat nader uitwerken:


De Volkskrant, 15-08-2014, column door Arnon Grunberg

Liegen

'Sommige dingen moeten moeten worden bekokstoofd in donkere achterkamertje zonder dat iemand er lucht van krijgt, zegt de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Ghul Han in  interview met Nynke van Verschuer in Vrij Nederland. ...


Red.:   Achterkamertjes zijn nodig als de dingen die besproken worden het daglicht niet kunnen verdragen. En ene belangrijke rede waarom uitparken, want in achterkamertjes is er natuurlijk geen sprake van vaatwassen of meubelmakerij of welke andere vormen van activiteit, niet het daglicht kunnen verdragen is omdat het leugens zijn. En omdat er meestal groepjes in achterkamers zitten, gaat het heel vaak over voor dit groepje gezamenlijke leugens. Ook hier: discussies over verschillende leugens kan je ook in het openbaar houden.
    Volgende de zin:
 

  Hij keert zich tegen transparantie, onder andere omdat te veel transparantie vertrouwen vernietigt.

Ad ponandum . Hoezo zou transparantie vertrouwen vernietigen? Stel wat anders: "Transparantie zorgt voor vertrouwen", en dit klinkt meteen veel waarschijnlijker. Dus de last van bewijs ligt bij degene die stelt "Transparantie vermindert vertrouwen".
  Vertrouwen is niet gebaseerd op informatie maar op de intuïtieve veronderstelling dat de ander geen kwade bedoelingen heeft.

Een deel klopt: 'Vertrouwen is ... gebaseerd op ... op de intuïtieve veronderstelling dat de ander geen kwade bedoelingen heeft.'. Het tweede deel niet: "Omdat verstouwen is gebaseerd op de intuïtieve veronderstelling dat de ander geen kwade bedoelingen heeft, is vertrouwen niet gebaseerd op informatie'. Dit is een redenatie van de soort:"Omdat dit dier geen koe is, is het een paard".
    Maar Arnon Grunberg denkt natuurlijk helemaal niet in termen van argumenten - hij heeft een gewenst resultaten, en zoekt een pad daarheen. Dit was een mogelijk pad. Een fout pad, maar het aantal foute paden is oneindig, en het aantal goede meestal maar één.
    Volgende zin:
  Ook meent Byung-Chul Han, en terecht, dat transparantie het verlangen doodt.

Hm... Wat is "het verlangen".
  Verlangen veronderstelt een fantasie over de ander en die fantasie kan alleen bloeien als wij niet alles over die ander weten.

Dat is "een verlangen" - niet "het verlangen". Dit is een bekend probleem van filosofen: ze vinden een witte kiezel, en concluderen dan meteen dat alle kiezels wit zijn, en dat alles wat wit is, een kiezel is. Zwart-wit denken. Absolutisme. Platonisme . En Grunberg neemt dit op als zand water opneemt, omdat Joden de uitvinders zijn van de Absolute Almacht. Absolutisme.
   Oké, dat was het denken. De filosofie. Bij de stelling over het goede aan achterkamertjes. Iets minder abstract dan de genoemde zaken. Dus nu naar de praktisch toepassing:
  Dat politici verkiezingsbeloften niet of nauwelijks nakomen  is geen persoonlijk falen, maar een onderdeel van liet politiéke spel.

O jee ... Er wordt hier over politici gesproken als zijnde het eerzame mensen ... Terwijl iedereen weet, in ieder de volksmond en een paar mensen daarbuiten, dat politici leugenaars zijn. Of zoals op deze website geformuleerd: "Politici zijn mensen die een wedstrijd houden in wie er het hardst kan liegen dat hij geen belang heeft bij het gesproken". Of die uit de volksmond: "Wanneer liegt een politicus? Als hij zijn mond opendoet!"
    Ook weet iedereen met enig gezond verstand waarom er die kloof is in de mening over politici: omdat politici horen tot de hogere klassen, de bovenste derde, en (vrijwel) uitsluitend opkomen voor de belangen van de hogere klassen, tot en met gepaard gaande met grote nadelen voor de lagere klassen, de onderste tweederde.
    Ook weet iedereen met enig gezond verstand, dat mensen als Arnon Grunberg hele weinig gezond verstand hebben - zijn volgende zin:
  De kunst van het haalbare wordt nu eenmaal bedreven in achterkamertjes.

'De kunst van het haalbare' is een verhulling van wat er hier eerder is gesteld: de politici gaan onderling overleggen hoe ze het stelen van de onderklassen het beste kunnen verkopen. En Grunberg gaat een voorbeeld geven hoe dat werkt (volgende zin):
  Maar niet alleen politici bedrijven die kunst, ook wij doen dat.

Dus omdat wij een partner/kind/vriend/kennis af en toe een "leugentje om bestwil" vertellen: "Natuurlijk, kind, jij gaat slagen!", het soort bekend als "sociale leugentjes", moeten politici kunne liegen over het bestelen van de armeren.
    Natuurlijk heeft het een niets met ander te maken.
    Dus Grunberg liegt hier.
    En waarom liegt Grunberg hier? Antwoord: omdat hij zijn eigen belangen verdedigt. Want Grunberg behoort tot bovenst klassen en heeft belang bij de leugens die politici namens de hogere klassen verkondigen.
    En omdat Grunberg tot de Joodse cultuur behoort, krijgen we een passende conclusie:
  Een wereld waarin mensen niet meer straffeloos kunnen liegen is een totalitaire wereld.

Een conclusie vertaalt in absoluutheden. En eentje met de stok - een dreigement. Een oeroude retorische truc genaamd Ad baculum , oftewel: argumenteren met de stok.
    Bijna alle kenmerken van de Joodse cultuur, zoals ook bekend uit de Bijbel - Eerste Testament: leugens, absolutisme, elitarisme, dreigementen.
    Kwaadaardigheid.
    En waarom staan leugens hier vooraan: omdat de rest niet mogelijk is om lang vol te houden. Kwaadaardigheid begint niet misschien met leugens, maar leugens zijn wel de enige reden waarom het kan worden doorgezet. Daarvan heeft Grunberg een uistekende demonstratie gegeven. Met als hoogtepunt een conclusie die precies het omgekeerde is van de werkelijkheid - die werkelijkheid zijnde:
  Een wereld waarin mensen straffeloos kunnen liegen is een totalitaire wereld.

Zoals literair al uitvoerig uit de doeken gedaan door George Orwell.
    De kwaadaardigheid begint niet noodzakelijkerwijs met leugens, maar is wel de reden dat kwaadaardigheid stand kan houden.
    Ook voor kwaadaardigheid geldt: niets vers;laat de zeggingskracht van beelden. Hier de nieuwste vorm van Joodse misdaad:


Uit: De Volkskrant, 27-08-2014, van verslaggever Theo Koelé

Israël legt torenflats Gaza in puin

De Israëliërs beschoten de hoogste gebouwen van Gaza-Stad. Een nieuwe tactiek in de oorlog met Hamas.


Tussentitel: Beschoten Zafer 4 ziet eruit als een gebutste harmonica

...    In de nacht van maandag op dinsdag werden twee van de hoogste gebouwen van Gaza-Stad bestookt. ...
    De politie in Gaza zei gisteren dat de vijftien verdiepingen tellende Bashatoren, met tientallen woningen en winkels, met de grond gelijk was gemaakt. Het zogeheten Italiaanse complex, met dertien verdiepingen iets lager maar veel uitgestrekter, werd zwaar beschadigd.    ...


Red.:   De Jonden doen hetzelfde als de nazi's in Coventry en Rotterdam.
    En dit is wat Arnon Grunberg zegt over hun moraal:


De Volkskrant, 30-08-2014, column door Arnon Grunberg

Oordelen

'...    Moraal is meestal niet meer dan een excuus voor agressie.


Red.:   Die Joden kunnen zo makkelijk geweld gebruiken, omdat ze meestal gewoon immoreel zijn.
    Nog niet behandeld: de Joodse cultuur en klimaatbeleid. Eigenlijk hoeft dat ook niet, want de Joodse cultuur is zo puur neoliberaal dat het onderscheid nihil is, en neoliberalisme is de absolute vijand van ieder overheidsbeleid, en in ieder geval ook het klimaatbeleid want klimaatbeleid betekent minder consumeren en de rijkdom van joden is gebaseerd op handel dus op het patroon van overconsumptie. Waarvan hier de bevestiging van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 22-09-2014, column door Arnon Grunberg

Consumentisme

Op zondag vond onder andere in New York de 'klimaatmars' plaats. Om een uur zouden de deelnemers zoveel mogelijk lawaai maken. Even meende ik dat de mars langs mijn huis voerde, maar dat bleek de 'Mexican Day Parade' te zijn.    ...


Red.:   Grunberg's mening over klimaatbeleid. Dus.

  Paul Krugman schreef in The New York Times dat maatregelen tegen opwarming van de aarde door rechts én links worden gesaboteerd. Bijvoorbeeld door die groeperingen die menen dat eerst aan economische groei, misschien wel aan het kapitalisme zelf, een einde moet worden gemaakt. Terwijl een gunstiger klimaatbeleid en kapitalisme prima samen kunnen gaan.

Goh ... Je zal Grunberg nou nooit zien schrijven dat communisme en een menselijke maatschappij samen kunnen gaan ...
  Ik ben het volledig met Krugman eens; consumentisme is onze beste hoop in de strijd tegen religieus en politiek fanatisme.

Vertaald: consumentisme is de beste manier om de dominantie van de rijken en dus ook van de Joden te verhullen.
  Economische krimp betekent desastreuze verspreiding van armoede.

Vertaald: bij economische krimp, zoals na de crisis van 2008, wordt pas duidelijk hoe de economische- en machtsverhoudingen liggen: de gewone mensen moesten inleveren om de gelijkblijvende en stijgende inkomsten van de rijken zeker te stellen.
    Conclusie: ten einde hun goudzucht tevreden te houden zijn, de Joden ook bereid de hele Aarde te verkwanselen. Logisch, want Joden zijn nomaden en nomaden hebben niets het "aarde" en "behoud'.  Nomaden parasiteren en branden af, om vervolgens verder te trekken.
    Overigens aan het slot staat nog een specimen van de diepte van Grunberg's en de Joodse afwijking:
  Overigens heb ik de indruk dat antikapitalisten hun ideologie bij voorkeur uitdragen onder het genot van Franse wijn en een geitenkaasje. Sommigen denken dat Franse producten antikapitalistische producten zijn.

Grunberg en Joden denken puur als "homo economicus" : alles, dus ook camembert, is uit te drukken in geld en als het dat niet is, is het waardeloos.
    Oom Dagobert's Goudzucht uitleg of detail
    We kunnen steeds kortere metten maken met het geschrijf van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2014, column door Arnon Grunberg

Morales' anti-imperialisme is opium voor het volk

Ooit was Evo Morales, president van Bolivia, de hoop van idealisten. Morales hield anti-imperialistische toespraken ...
    Anti-imperialisme is hooguit opium van het volk. Dat in Nederland Zwarte Piet en de iPhone opium van het volk zijn geworden is lichte vooruitgang.


Red.:    De riposte is, gezien alles in het bovenstaande, uitster simpel: Geld was en is het opium voor het Joodse volk.

    Terwijl het beeld allang duidelijk is, wordt nog maar even verder gegaan met noteren, als bewijs van de indringendheid van het verschijnsel. Dezelfde dag: Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 14-10-2014, column door Arnon Grunberg

Paradijsvogels

Paradijselijk. Daar kwam de beschrijving van het Nederlandse pensioensysteem door Mary Williams Walsh in The New York Times op neer. Vergeleken met het Amerikaanse systeem is het dat ook. ...
    Wie in het paradijs leeft, herkent het niet meer als zodanig, dat is een van de eigenaardigheden van het paradijs en de paradijsvogels.


Red.:   Een gewoon pensioenstelsel is "paradijselijk. Oftewel irreëel. Dient dus afgeschaft te worden. Te veel solidariteit en samenwerking en bescherming van de zwakken.

    Misschien is dit de juiste volgorde, maar toch nog maar dit kleintje van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 17-10-2014, column door Arnon Grunberg

Omzet

Volgens Bas Blokker in NRC Handelsblad raakt Zwarte Piet aan onze 'nationale identiteit' maar de Frankfurter Allgemeine Zeitung behandelt de kwestie in de economische bijlage van die krant. Ahold, moederconcern van Albert Heijn, zo schreef FAZ, wilde producten met Zwarte Piet in de ban doen, maar toen uit een peiling bleek dat van 1.500 personen 94 procent van plan was de kinderen met Zwarte Piet op te voeden, kwam het bedrijf van deze plannen terug. Angst voor omzetdaling verricht wonderen.    ...
    Zwarte Piet is omzet. Vermoedelijk is onze nationale identiteit eveneens gewoon omzet.    ...
 

Red.:   Natuurlijk heeft Grunberg het hier over zijn eigen cultuur: de Joodse cultuur is omzet. De cultuur van Geldwisselaars in de Tempel.
    En Arnon is, na een lange weg erheen, nu eindelijk zo ver dat hij dit openlijk durft toe te geven:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2014, column door Arnon Grunberg

Geldzucht

'Het enige papier dat ik lekker vind om vast te houden en waar ik gevoel bij heb, is geld', zei rapper Donnie op de site van de Volkskrant.
    Geld houd je nauwelijks meer vast - ook geld is virtueel - maar Donnies uitspraak blijft verfrissend nu tot niets verplichtend geklaag over geldzucht in alle klassen van de Nederlandse samenleving als bewijs van goede smaak geldt.    ...


Red.:   Juist ja... "Geldzucht is verfrissend". Hetzelfde als de uitspraak: de Joodse cultuur is die van Geldwisselaars in de Tempel. En wie daar tegen wil strijden, is als:
  Stalin noch Hitler ... Rode Khmer en Mao ...

De eerste twee als voorbeeld van de stromingen die zich tegen de geldzucht, het neoliberalisme, verzetten:
  Stalin noch Hitler was neoliberaal ...

En de laatste twee als aanvullende voorbeelden van wat de residente cultuur doet als ze sterk uitgezogen wordt door de geldzucht-parasieten en die parasieten van zich af probeert te schudden:
   ... ook de moordpartijen van de Rode Khmer en Mao ...

Even natuurlijke reacties, die moordpartijen, als de reactie van de boer die de sprinkhanen op zijn land vertrapt. Deze sprinkhanen:
   ... ook de moordpartijen van de Rode Khmer en Mao waren niet het gevolg van winstmaximalisatie.

Klopt in de zin dat de Rode Khmer en Mao tegen winstmaximalisatie waren, maar klopt niet in de zin degenen die ze bestreden zijn daar hartstikke voor waren, en de moordpartijen dus wel degelijk het gevolg zijn van winstmaximalisatie. De winstmaximalisatie van van de sprinkhanen. De winstmaximalisatie waardoor de werkenden in de beschaafde landen ontslagen worden en vervangen door horigen en slaven in de mensenfoklanden van de derde wereld. De winstmaximalisatiesprinkhanen van de hedgefunds en andere soortgelijke financiële instellingen uitleg of detail , met aan de top Goldman Sachs, en voor de rest ook sterk gedomineerd door het Joodse geparasiteerde geld uitleg of detail .
    Parasieten met de bijpassende morele opvattingen:
   De opvatting dat geldzucht tot de hel op aarde leidt, is een goed voorbeeld van een religieuze opvatting.

Of in het positieve gesteld:
   ... de liefde voor het slijk der aarde is praktisch humanisme.

Oftewel: de liefde voor het geld is een religieuze opvatting, en wel een Joodse religieuze opvatting. Of beter: een Joodse culturele opvatting, want het zijn ook en misschien wel met name de min of meer seculiere Joden die eraan lijden. Een waarneming die al zo oud is als de Joden in onze culturen rondlopen, gezien bijvoorbeeld de rol van Shylock uitleg of detail in het drama van Shakespeare, eind 16de eeuw.
    Dus voor wie het duidelijk is dat geldzucht een vorm van kwaad is, is het dus ook zo dat de Joodse cultuur een vorm van kwaad is. Een logica hier afgeleid door een lid van de Joodse cultuur: Arnon Grunberg.
    En uit een bijdrage van een week eerder kennen we ook de andere namen hiervoor:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2014, column door Arnon Grunberg

Opiniemaker

'Eenmaal met één voet op Europese bodem ...' schreef Martin Sommer zaterdag in een interessant artikel in de Volkskrant over Afrikanen. ...
    Volgens Sommer zou de oorlog van allen tegen allen beginnen als vluchtelingen mogen werken in het land van aankomst. Het is evident dat mensen met elkaar concurreren, om liefde, geld, baantjes et cetera. Sommer lijkt te suggereren dat het beter is als concurrentie alleen plaatsvindt binnen etnisch homogene gemeenschappen. Een idee dat ingaat tegen de EU en het liberalisme ...


Red.:   Het idee dat alles draait om geld wordt ook verkocht als "concurrentie", de EU, en het liberalisme - dat laatste natuurlijk zijnde een eufemisme voor "neoliberalisme". Trouwens: die eerste twee ook - in de praktijk.


 
    Nu de kogel door de kerk is, maakt Grunberg van de "God is Geld"-ideologie meteen een campagne-item:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2014, column door Arnon Grunberg

Economen

Tomas Sedlacek schreef De economie van goed en kwaad, een interessant boek ...
    Sedlacek hield de Van der Leeuw-lezing, zaterdag verkort afgedrukt in de Volkskrant, waarin hij die kritiek voortzet; hij beweert dat economen stiekem normatieve uitspraken doen: de mens is egoïstisch.    ...
    Het antwoord van Barbara Baarsma, hoogleraar marktwerking, vond ik zinnig. Economen hebben één norm: het vergroten van de welvaart.    ...


Red.:   Barbara Baarsma uitleg of detail is het onechte kind van Jules Theeuwes uitleg of detail , die nu brandt in de Hel. Baarsma is neoliberaal ploert. Geen wonder dat Grunberg het met haar eens is - Grunberg heeft een gereserveerde ereplaats in het vagevuur. Baarsma is een discipel.
    Grunberg heeft nog een aardige uitsmijter:
  Sommige mensen, onder wie ook economen, lijken het de economische wetenschap kwalijk te nemen dat de mens een gemankeerd wezen is. Kostelijk, een nieuwe zondebok: de economen.

Inderdaad, kostelijk vanuit het gezichtspunt van de Joodse stam: Alissa Rosenbaum, Leo Strauss, Milton Friedman, Alan Greenspan, Loyd Blankfein en andere stamgenoten stoken het vagevuur van het Geld op, en de economen krijgen de schuld ...
    Nog gemist in het spectrum:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2014, column door Arnon Grunberg

Liefdesrelaties

Van de verleden week overleden regisseur Mike Nichols ...
    En dan Closer, uit 2004, gebaseerd op een toneelstuk van Patrick Marber. Liefde is liegen. Of zoals Natalie Portman zegt: 'Liegen is het leukste wat een vrouw kan doen zonder haar kleren uit te trekken.'
    Maar let op: gelogen intimiteit is ook intimiteit.    ...


Red.:   Liegen. En breidt het subject van liefde maar uit naar de rest van de menselijke interacties. In de vorm van de webtitel: 'Gelogen intimiteit is ook intimiteit', via "Gelogen eerlijkheid is ook eerlijkheid" tot "Liegen mag altijd en over alles" .
    Het slaat naadloos aan bij de rest van het complex.
    En nog eens een keer een bevestiging dat je dit altijd mag betrekken op het hele Joodse volk:


Uit: De Volkskrant, 04-12-2014, column door Arnon Grunberg

Volkswoede

'De vrouw (29) die samen met haar man de mishandeling beging, staat vanwege haar postuur in het dorp bekend als 'de Hulk', zo zeggen buurtbewoners', schreven Guido van Eijck en Jeroen Visser dinsdag in de Volkskrant. Het stuk ging over een man in Kruiningen die mishandeld was nadat geruchten de ronde deden dat deze man een 10- jarig meisje zou hebben misbruikt. ...
    Eigenrichting verwordt echter al snel tot een minipogrom, zie Kruiningen. Degenen die de pogrom uitvoeren, menen ook altijd het morele gelijk aan hun kant te hebben. Volkswoede is bij uitstek een morele aangelegenheid.


Red.:   Eén vrouw is het Nederlandse volk. Dus één George Soros-Schwartz is het Joodse volk.
    Het volgende geval zit 'm in de combinatie. Het start, wat verwacht u anders, met Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 09-12-2014, column door Arnon Grunberg

Individu

'We moeten ons ook thuis voelen in de stad, ja zelfs in de natie', schreef de socioloog Jan Willem Duyvendak zaterdag in NRC Handelsblad. Duyvendak betoogde dat het niet de taak is van de overheid om ervoor te zorgen dat burgers zich thuis voelen. Daar ben ik het mee eens. ...


Red.:   Stel er het gespiegelde tegenover, en de waarde is weer meteen duidelijk: "Het is taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de burger zich niet thuis voelen". Precies wat ze gedaan hebben, de laatste decennia. Precies waarom de burgers zich niet thuis voelen en dit geschreven wordt. Precies waarom Grunberg het er mee eens is
  Dat de wereld en het leven onbehagen oproepen, lijkt me onvermijdelijk en gezond.

Grunberg wil niet dat Nederlanders zich thuis voelen. Grunberg wil dat de Joden zich thuis voelen, en die twee wensen zijn vijanden van elkaar.
  Duyvendak stelt verder dat een samenleving 'gedeelde emoties' nodig heeft. Dat betwijfel ik. Mensen zijn emotioneel, maar we hoeven toch niet met zijn allen op hetzelfde moment dezelfde emotie te beleven?

Gaan we zo meteen bekijken. Eerst zijn conclusie:
  Individualisme wordt vaak als bron van het kwaad aangemerkt. Het tegendeel is waar.

Hartelijk dank. Precies wat het betoog is op deze website: Jodendom is rabiaat individualisme, dat iedere vorm van sociaal-zijn bestrijdt.
    En tot slot:    
   Pas wie zichzelf als individu ziet, kan de ander als individu beschouwen en niet als vertegenwoordiger van een ras, een geloofsgemeenschap of een natiestaat.

Nu weten we als bestudeerders van het fenomeen Grunberg al wat "individu" in zijn ogen betekent: iedereen moet indididu zijn en voor de Joden geldt het lid zijn van het Jodendom.

.


    De campagne van Grunberg op de voorpagina van de Volkskrant gaat door, dus gaan we ook door hier met de campagne tegen de Joodse kwaadaardigheid van Grunberg en Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 15-12-2014, column door Arnon Grunberg

Reveil

Zekerheid, recht en moraal zijn volgens Wouter Bos ...
    Zorgelijker is dat Bos meent dat de arbeidsmarkt te flexibel zou zijn. Een hoogleraar vertelde me dat hij alleen nog ontslagen kon worden door een studente te verkrachten. Zijn motivatie was begrijpelijkerwijs laag. ...


Red.:   Oftewel: die professor laat zich alleen motiveren door de dreiging met straf. De motivatie van het Oude Testament: de wraak van Jahweh. Abraham kon alleen maar braaf zijn omdat Jahweh anders zou vragen hem zijn zoon te offeren.
    Barbarij.
    Die professor hervertelt het verhaal van de Joodse barbarij. Hetgeen nieuwsgierig doet zijn naar een eventuele binding van die professor met de Joodse barbarij.
    Dat Grunberg er een sterke band mee heeft en er dagelijks voor staat, die barbarij, is inmiddels bekend genoeg:

  Een te weinig flexibele arbeidsmarkt vernietigt menselijk kapitaal, zie de hoogleraar, en leidt tot Nieuwe Horigheid. Met de overheid als heer.
    Een vangnet ja, maar een overheid die zekerheid voor allen gaat garanderen speelt voor God, of beter gezegd, zo'n overheid is een valse Messias.

Op de website was dit voorzien van zijn juiste kop:
  De overheid als valse Messias

Het Judaïsme is de ware Messias.
    Het meest agressieve land ter wereld is Amerika. Tel maar het aantal keren dat een land een ander land heeft aangevallen met bombardementen, en Amerika staat in een aparte divisie met zichzelf. Dat nog los van het aantal aanvallen met economische macht. Kwaadaardigheid. En één van de kenmerken van kwaadaardigheid is dat het zijn eigen kwaadaardigheid projecteert op anderen. Hier zo'n geval:


    Het Joodse bedrijf Uber is over de hele wereld bezig de baan van taxi-chauffeur te verelenden door gebruik te maken van particulieren zonder vergunning en verzekering te bestellen via een website. De Joodse propaganda in Nederland zet zich in voor de zaak:


Uit: De Volkskrant, 09-01-2015, column door Arnon Grunberg

Uberpop

Laat ik toegeven dat ik regelmatig iets illegaals doe. In Amsterdam maak ik gebruik van UberPop ...
    Dinsdag berichtte de Volkskrant dat de chauffeurs te weinig zouden verdienen. Tijdens de circa vijftig ritjes die ik maakte, ben ik echter nog nooit een chauffeur tegengekomen die zich beklaagde. ...
    De strijd tegen UberPop is een strijd tegen economische innovatie, die vooral het belang dient van de taxi-organisaties. Dat deze strijd progressief zou zijn, is een curieuze gedachte.
    Het geloof dat de zwakkeren erop vooruitgaan als de overheid de markt komt verstoren, is een goed voorbeeld van magisch denken.    ...


Red.:   Het bekende verhaal: "De rijkste landen zijn de landen zonder overheid", volgens Grunberg. En hij wordt, bij gebrek aan tegenspraak, steeds grover in de bek:
  Het zal u niet verwonderen dat ik niet progressief ben.

Nauwelijks verhulde code voor (zie het onregelmatige werkwoord en Informatieregels  ):
  "Ik ben een volkomen verdorven en doortrapte reactionair die het bloed van kinderen zuigt om mijn door kwaardaardigheid vergiftigde lichaam in leven te houden"

Controleer de juistheid van deze vertaling hier uitleg of detail , waar Grunberg zich stelt achter de moordenaars van Charlie Hebdo. Geheel in de lijn van de Joodse cultuur die de steun aan medemigraten boven alle moraliteit stelt.
    De aanslagen van de moslims op Charlie Hebdo en de westerse beschaving geven ook de medesemiet Arnon Grunberg aanleiding om een nieuw offensief te starten:


Uit: De Volkskrant, 17-01-2015, column door Arnon Grunberg

Assimilatie

George Friedman, oprichter van Stratfor, een uitgever en website die zich bezighoudt met het analyseren van geopolitieke ontwikkelingen, noemt het Europese multiculturalisme oppervlakkig gezien een vooruitstrevend idee, in de praktijk leidt het tot gettovorming. ...


Red.:   George Friedman is een (kind van) uit Oost-Europa gevluchte Jood, van de soort die een genetisch-lijkende rancune heeft jegens het Europese continent, en die in dit specifieke geval er zelfs een instituut voor heeft opgericht. De kritiek op Europa komt vanuit een nomadisten-imperoium gebouwd op meervoudige genocide van de oorspronkelijke bevolking, en waarin de kinderen al op de kleuterschool geïndoctrineerd worden met nationale vlaggen in de klassen en het opzeggen van de "pledge of allegiance", en waar iedere sportwedstrijd van enig belang wordt voorafgegaan door het zingen van het volkslied. En die geen laagopgeleide immigranten toelaten degenen die er zijn, doen dat op illegale wijze.
    De constatering van deze specifieke nomade en genocide-imperialist is dat Europa faalt in de opvang van haar immigranten, omdat ze in getto's terecht zouden komen. Bijzonder grappig gezien het feit dat toen Amerikaanse journalisten na de Parijse en Franse rellen van 2005 de banlieus bezochten, tot hun verbazing opmerkten dat dat toonbeelden van beschaving waren vergeleken met de buurten waarin de Amerikaanse immigranten-onderklassen verkeren. Dat zijn echte getto's. Daarmee vergeleken is alles in Europa een luxe-middenstandswijk.
    Maar goed, dit hoeft ook allemaal niets met feiten te maken, maar met culturele oorlogsvoering. Het vervolg:
  Volgens Friedman is multiculturalisme ontstaan omdat de Europeanen weigerden moslims uit Turkije of Noord-Afrika als Europeanen te erkennen.

Het is natuurlijk precies andersom: het multiculturalisme ontstaan omdat de moslims uit Turkije of Noord-Afrika weigerden zich als Europeanen te zien.
    Grunberg is het natuurlijk van harte met Friedman eens, beide zijnde uit de Joodse nomadische cultuur en dit gaande over (moordende) immigranten. En voegt er dit aan toe:
  Zeker is dat assimilatie - van oudsher een middel om aan opwaartse sociale mobiliteit te doen, succes is niet gegarandeerd - alleen werkt als de meerderheid op een gegeven moment ook daadwerkelijk bereid is leden van de minderheid te accepteren.

En ook is natuurlijk precies andersom: assimilatie, de enige manier voor een achterlijke cultuur om aan te kunnen haken, werkt als de minderheid op een gegeven moment ook daadwerkelijk bereid is de cultuur van de meerderheid te accepteren.
    Waarna Grunberg eisen gaat stellen:
  Een veranderde context vraagt om een gemodificeerde identiteit. Als iedereen uit zijn eigen getto wil komen - wat ook geldt voor de meerderheid ...

Oftewel: De Europese beschaafden moeten zich aanpassen aan de immigrantenbarbarij. Kijk maar:
  ... is een speelse omgang met de eigen identiteit een vereiste. ...

En iedereen weet dat moslims hun identiteit nooit en te nimmer ook maar voor een millimeter kunnen aanpassen, want die ligt muurvast in een Heilig Boek en Heilige Gewoontes. Zelfs erover beginnen te praten is onmogelijk uitleg of detail .
    Maar dit is toch hopeloos, want:   
   Dat is lastig als huidskleur (oftewel, als je niet blank bent) die identiteit mede bepaalt.

Oftewel: alle Nederlanders en Europeanen zijn racisten.
    Om te besluiten met:
   Over de onderhuidse kwaadaardigheid van multiculturalisme is discussie mogelijk.

Met als volkomen voor de hand liggende riposte: "Over de onderhuidse kwaadaardigheid van het Joodse-culturisme is discussie mogelijk, en de uitslag is bekend: het is zo".


    Over naar deel 3 in de trilogie. Auteur is onze grote vriend:


Uit: De Volkskrant, 22-01-2015, column door Arnon Grunberg

Hedgefondsactivist

...    Een hedgefondsactivist is een beheerder van een fonds die zich niet beperkt tot passief beleggen, maar die zich actief bemoeit met het bedrijf waarin het fonds een belang heeft.    ...


Red.:   Daarvan hebben we zojuist de praktijk gezien. Maar wat vindt Grunberg daar nu van:
  Het woord 'activist' suggereert een politiek doel, maar hegdefondsen zijn alleen uit op het vermeerderen van kapitaal ...

Juist ja. Grunberg vermeldt niet bij waar dat kapitaal vandaan komt, maar dat weten we dus al.
  Ackmans hedgefonds, Pershing Square, behaalt een rendement van 21 procent per jaar.

Oké, het is heel, heel veel kapitaal, maar dat wisten we ook al. Maar wat vindt je er nu van Grunberg?:
  Ik zou Ackman geen messias willen noemen, wel een profeet.

Juist ja. Grunberg vindt de bloedzuigers en sprinkhanen "profeten". En welke profetie verkondigen die profeten?:
  'Het enige wat geld voor mij betekent is onafhankelijkheid.' Aan het woord is Bill Ackman, hedgefondsactivist ...

Juist ja: onafhankelijkheid. Hier spreekt de rabiate individualist. En wie verspreidt die profetie?:
  ... Bill Ackman, hedgefondsactivist, over wie dinsdag een interessant profiel stond in NRC Handelsblad, geschreven door Katrina Brooker (Bloomberg).

Een mevrouw van het persbureau gespecialiseerd in financiële zaken genaamd Bloomberg.
    Oké, is deze hedgefundmanager ook betrokken bij de roofmoord op V&D? Dit is de naam die Peter de Waard noemt:
  ... superboef KKR ...

Dit KKR staat voor "Kohlberg, Kravis and Roberts".
    Het is volkomen duidelijk inmiddels, mogen we aannemen, waar de echte grote gemene deler in al deze delen en verhalen zit: het betreft allemaal Joden (ja, ook Roberts; van de mevrouw van Bloomberg is dat misschien niet helemaal duidelijk, maar ze in ieder geval gewoon "een kracht gehuurd door"). Joden doen het plunderen, Joden verkondigen de profetie van het plunderen, en Joden verspreiden de profetie van het plunderen.

    Grunberg gaat maar verder met radicaliseren en het ondersteunen van de alhier reeds getrokken conclusies. Twee dagen achter elkaar. Hier is dag één:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2015, column door Arnon Grunberg

Gettodenken

Volgens Dr. Peter van Ham (Instituut Clingendael) gaat de islamisering van Europa gestaag voort. En hebben wij ons een 'denkverbod' laten opleggen, zo schrijft hij maandag in NRC Handelsblad.    ...
    De cultuurstrijd speelt tussen gettobewoners en zij die weinig heil in het getto zien. Niet alleen sommige minderheden wonen in hun getto, ook nogal wat blanken hebben zich het gettodenken eigen gemaakt.    ...


Red.:   De eerste instantie dat Grunberg het zo duidelijke benoemt, voor zover deze redactie zich het bewust is: het gaat om de blanken versus de niet-blanken. Die laatsten in deze context: moslims en Joden.
    Maar het mooiste komt nog:

  Paranoia is het geloofsartikel, rancune de motor, angst voor moslims, afkeer van de EU, onderhuids antiamerikanisme en antikapitalisme de symptomen.

Oftewel: de terechte afkeer van de islam en de Joodse cultuur, tezamen de Midden-Oosten-, semitische-, of woestijncultuur, gaat samen met een afkeer van Europees imperialisme, afkeer van de Amerikaanse cultuur en im[perialisme, en afkeer van het 'kapitalisme' wat Grunberg term is voor "neoliberalisme". Oftewel: Grunberg koppelt hier aan elkaar: Joodse cultuur, EU- imperialisme, Amerikanisme, en neoliberalisme. Precies wat hier ook een centraal betoog is.
    Waarna het belangrijkste nieuwe nog eens benadrukt wordt de volgende dag - eerst de aanloop:


Uit: De Volkskrant, 29-01-2015, column door Arnon Grunberg

Besef

Op 27 januari sprak president Gauck de Bondsdag toe naar aanleiding van de bevrijding van Auschwitz op 27 januari 1945 ...
    Gauck zei dat Auschwitz onvermijdelijk deel uitmaakt van de Duitse identiteit, dat de nazitijd een cultuurbreuk betekende, maar dat na de schuld en schaamte een nieuw credo kan ontstaan: dat Duitsland zich verplicht slachtoffers van oorlog en geweld asiel te bieden. Dat Duitsland een land hoort te zijn waar mensen met verschillende religies uit verschillende culturen moeten kunnen samenleven.    ...


Red.:   Tezamen dus al een opzichtige contradictie: Heeft die Gauck net de ene cultuur met de sterkst mogelijke bewoordingen staan afwijzen, gaat die een paar zinnen later een vrijwel identieke cultuur staan aanprijzen - de cultuur die net weer vrolijk heeft staan moorden. Het soort contradicties dat het levensbloed is van religieuzen en ideologen dat het moorden voorbereid.
    Potentiële moordenaars, die zich natuurlijk verzetten tegen hen die voor nog meer moorden in de toekomst waarschuwen:
  Een duidelijke verwijzing naar Pegida.    ...
    In Nederland wordt ... Pegida als een frisse wind gezien. Kennelijk weten zij het beter dan de Duitse elite.

Kijk, vermakelijk ... Grunberg steunt de Duitse elite die voor de oorlog als bewezen heeft het zo goed te weten. En hij weet zlefs ook wat ze nu weer aan het doen zijn:  
  Wie in brandstichters hoop ziet, kent de toekomst: brand.

Precies; de brand die de allochtone instroom gaat veroorzaken. Wat zeggen we ...? Al veroorzaakt heeft: Parijs en overige Franse steden in 2005, Londen overige Engels steden in 2011, en Stockholm en overige Zweedse steden in 2013. En dan hebben we het nog niet over de aanslagen ...
    Waarna Grunberg besluit met de omschrijving van één aspect van zijn kwaal:
  Gebrek aan historisch besef is vooral ook gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

Al opvallend allemaal, maar één zaak hebben we er even uitgelaten voor speciale behandeling:
  In Nederland wordt, vooral onder blanke mannen van middelbare leeftijd is mijn indruk, Pegida als een frisse wind gezien.

De etnische component.
    Waarna dit hoofdaspect van de twee artikelen fantastisch samengevat wordt door de twee koppen van de webversies van de twee artikelen:
  Cultuurstrijd van blanke gettodenkers
  Nederlandse mannen zien in Pegida een frisse wind.

Waarmee Grunberg en de Volkskrant toegeven: Het is blanke mannen versus moslims, Joden en elite.
    Eerst ven een kleine herhaling van een Grunberg-artikel:


De Volkskrant, 22-01-2015, column door Arnon Grunberg

Hedgefondsactivist

'Het enige wat geld voor mij betekent is onafhankelijkheid.' Aan het woord is Bill Ackman, hedgefondsactivist ...
    Ackmans hedgefonds, Pershing Square, behaalt een rendement van 21 procent per jaar. Ik zou Ackman geen messias willen noemen, wel een profeet.


Red.:   Door mensen boven het niveau van massamoordenaar worden dit soort lieden gezien als een-ogige schurken. Als slechteriken, aasgieren, parasieten, plunderaars, en lieden die dood veel betere mensen zijn dan levend. Zoals boven als praktisch aangetoond. Maar door een opkomende herinnering aan het toen geschreven, kwam het bij de redactie om toch even te controleren of die Ackman wel Joods was. Waarop de firma Google de gebruiker naast de betreffende Ackman nog wat namen liet vallen. Hier is het galerijtje dat dan getoond wordt, in drie delen (oorspronkelijk naast elkaar), allen (vermoedelijke) betreffende de term "hedgefundmanager":
Ackman and co 1

Ackman and co 2

Ackman and co 3

Oké, het gaat natuurlijk om het rijtje namen, en die zijn in de door de browser verkleinde versie niet te lezen, maar u kunt de plaatjes in origineel formaat downloaden, en het rijtje controlen. Hier zijn ze, van links naar rechts: Carl Icahn, Daniel S. Loeb, David Einhorn, John Paulson, George Soros, Bruce Berkowitz, Warren Buffet, David Tepper, Seth Klarman, James Chanos, Kyle Bass, E. Hunter Harrison, Ron Johnson, Nelson Peltz, Mohnish Pabrai, Whitney Tilson, Steven A. Cohen, Kenneth C. Griffin, Mark R. Hughes en Edward Lampert (Niet-Joods: Paulson, Buffett, Bass, Hunter Harrison, Johnson, Pabrai, Tilson, Griffin, Hughes). In dezelfde volgorde: J, J, J, NJ, J, J, NJ, J, J, J, NJ, NJ, NJ, J, NJ, NJ, J, NJ, NJ, NJ, J. Of elf versus tien. Allemaal of bijna allemaal Amerikanen en in Amerika is het op de hele bevolking iets rond de 1 op 100. Vermoedelijk staat de Google-lijst ook nog op volgorde van belang, en bij de toptien is het acht versus twee.
    Tel uit je winst.    Even terug in de tijd, en terug naar "economische" zaken:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2015, column door Arnon Grunberg

Zondig

Waarom rendeert de zonde zo goed, vroeg Peter de Waard zich dinsdag in de Volkskrant af. Fondsen die in wapens, seks, tabak, alcohol, en fossiele brandstoffen investeren, blijken betere resultaten te behalen dan fondsen die sociaal verantwoord beleggen. In tijden van crisis zijn wapens gewild en blijken mensen zich over te geven aan 'zondige' geneugten. Toch wil tegenwoordig vrijwel iedereen sociaal verantwoord beleggen, 'zondige aandelen' zijn ondergewaardeerd.
    De Waard stelt voor in 'zondige bedrijven' te investeren om ze van binnenuit te hervormen.
    Wie bepaalt wat zondig is? En hoeveel sociale verantwoordelijkheid mogen wij van bedrijven verwachten?    ...


Red.:   Juist ja ... Immoraliteit is oké, zolang ze maar van bedrijven komt. Met achter de bedrijven, weet iedereen, de financiële wereld. En achter de fiannciële wereld, weet iedereen, een overdaad aan Joden ... Immoraliteit is oké indien komende van Joden ...
   Bij het volgende is geen introductie te verzinnen:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2015, column door Arnon Grunberg

Brody

... Zelf ben ik een aanhanger van het diasporisme, de terugkeer van Joden naar vooral 'Mitteleuropa', want daar woonden ze ooit. Dat kan ook na de dood.
    Hoewel mijn ouders zijn begraven in Jeruzalem wil ik begraven worden in Brody, Oekraïne, de geboorteplaats van Joseph Roth. Ooit maakte Brody deel uit van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, Duits was de officiële taal. Eind 19de eeuw was circa 80 procent van de bevolking Joods.
   Tijdens een bezoek aan Brody in 2009 zag ik een verwaarloosde Joodse begraafplaats, er graasden geiten. Daar wil ik liggen. Geiten, ezels, schapen, paarden zijn welkom.
   Ooit zag ik een film - ik ben titel en maker vergeten - over een man die een lijk vervoert in een bus. Verstandiger zou het zijn dat ik naar Brody afreis als ik de dood voel naderen. Probleem is dat hij soms ongemerkt nadert.


Red.:   Dit soort gevoelens en zaken wil de Jood aan Nederlanders ontzeggen. Het is van een peilloze kwaadaardigheid.
    Goh, Arnon struikelt bijna zelf over de waarheid:


De Volkskrant, 10-03-2015, column door Arnon Grunberg

Vals spelen

De evolutionair bioloog David Sloan Wilson schreef het boek Does Altruism Exist? - Culture, Genes, and the Welfare of Others, dat in The New York Review of Books werd besproken door H. Allen Orr.
    Altruïsme heeft evolutionair biologen lang voor een raadsel gesteld. Wilson meent het antwoord te hebben gevonden: 'multilevel selection'. Natuurlijke selectie vindt niet alleen plaats op het niveau van genen en individuen, maar ook op het niveau van groepen; die overleven beter als de leden in staat zijn tot altruïsme.
    Is wat goed is voor de groep goed voor het individu? Wie bereid is anderen te helpen, zal mogelijk zelf worden geholpen. Op middellange termijn lijkt altruïsme een transactie.
    Sommige mensen spelen vals, ze nemen zonder te geven.
    Uit de speltheorie weten we dat het voor alle spelers beter zou zijn als niemand vals zou spelen. Waarom kunnen sommige mensen zich niet bedwingen en spelen ze vals?


Red.:   Een o zo simpele vraag met een o zo simpel antwoord: om die zaken te verwerven die ze zelf niet kunnen "produceren". Met als voornaamste tweedeling die tussen nomadische en residente culturen: residente culturen "produceren", en de nomadische en nomadistische moeten valsspelen. Om aan het dagelijkse levensonderhoud te komen (Roma), of dure schilderijen (Joden).
    En bij toeval, meteen dit gevonden:


Uit: subvertednation.net, opgeslagen 11-03-2015 uitleg of detail .

Jewish Billionaires

With the jewish people making up such a minuscule portion of the global population, why is it that the majority of billionaires around the globe are jewish? Are you ignorant enough to believe it’s simply because jews work harder? Of course not, jews don’t work hard. Are you going to buy the line that jews are smarter? Of course not, jews are not smarter. It boils down to nothing more than deception and underhanded swindling that has made these notorious carpet baggers so wealthy. ...


Red.:   Voor een lange lijst, zie de link.:
    En weer een aspect bevestigd door Grunberg - de kop in de krant is een leugen van de redactie, want tegengesteld aan de inhoud:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2015, column door Arnon Grunberg

Solidair

In de Belgische krant L'Echo analyseert politicoloog Pascal Delwit het verval van de sociaal-democratie in Europa. ...
    Ik voeg eraan toe dat de hoogtijdagen van solidariteit en idealisme (begin jaren zeventig) echt voorbij zijn. ... De burger wil solidair zijn met zijn gezin. Hij zoekt een politieke partij die de egoïst een goed gevoel geeft.


Red.:   Oftewel: de boodschap is, zegt de reeds aangehaalde psychologische kennis dat het hier gaat over de eerste persoon enkelvoud, en zijn culturele omgeving. En waar het op de website wel over de juiste term ging:
  De burger zoekt een politieke partij die de egoïst een goed gevoel geeft

Moet deze dus vervangen worden door:
  Ik en de Joodse burger zoeken een politieke partij die ons als als egoïsten een goed gevoel geeft

Het gevoel van de woestijnbewoner op zijn kameel.
    Zelfs massageweld wordt ingezet om de de Joodse doeleinden te bevorderen:


Uit: De Volkskrant, 17-03-2015, column door Arnon Grunberg

Bibi light

Vandaag worden in Israël verkiezingen gehouden. ...
     De gedachte dat de meeste problemen in het Midden-Oosten en vele problemen in Europa zullen worden opgelost als het Israëlisch-Palestijnse conflict eindelijk beëindigd wordt, is op zijn zachtst gezegd naïef.     ...


Red.:   Wat de oplossing is van de meeste problemen in het Midden-Oosten en vele problemen in Europa is glashelder: vermenging van culturen. Trouwens: net als in Afrika: hoetoes en toetsi's, de volken in Soedan, de Congo, Nigeria, enzovoort: hebben elkaar allemaal massaal uitgemord. De oplossing: rassen- en cultuurscheiding. Weet iedereen - in zijn hart. Maar ja, dat leidt tot vrede. En tijdens vrede gaat gewone diefstal en parasitisme opvallen. Dus:
   ... etnische en religieuze conflicten oplossen door groeperingen te scheiden is een paardenmiddel.

Nee, voor de Joden liever de massamoorden.
    Op één dag twee artikelen die de start zijn van een volgende fase in de strijd der culturen. De voorhoede is natuurlijk Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2015, column door Arnon Grunberg

Handlangers

Een voormalig Ruslandcorrespondent lichtte me vrijdagochtend in over de Poetin-opwinding. ...
    Waar Poetin ook is geweest de afgelopen tien dagen, zeker is dat hij, en zij die invloed op hem uitoefenen, de EU willen verzwakken, indien mogelijk ontmantelen.    ...


Red.:   Zeker is dat het Westen alle mogelijke moeite heeft gedaan om Rusland te ontmantelen: 1812 Napoleon oftewel Frankrijk, 1852 Engeland en 1941 Duitsland, om maar een paar historische voorvallen te noemen, en nadat Rusland de laatste aanval had afgeslagen ten kost van circa 25 miljoen doden en eindeloze verwoestingen, het hernieuwde oprukken van de Oder-Neisse in 1945 naar de Dnjepr in 2015.
    Maar de echte kwaadaardigheid begint nu pas:
  Nu heeft Rusland diverse handlangers in Europa die dezelfde doelstellingen nastreven. Denk aan FN in Frankrijk, en in iets mindere mate AfD in Duitsland.

Juist ja: de tegenstanders van het fascistische imperium genaamd "Europese Unie" worden voorgesteld als de daders ervan.
    Maar het draait allemaal om dit:
  In Nederland is de heer Wilders Poetins trouwste handlanger, Ruslands favoriete ambassadeur. Wilt u meer Poetin in Nederland? Stem dan vandaag PVV.

Dus die holocaust is volkomen begrijpelijk: dit soort bommenleggerij onder de democratie moet wel tot reacties leiden, en als de vreedzame onderdrukt worden, komt het automatisch tot gewelddadige. En hoe langer de kwaadaardigheid zijn vrije gang kan gaan, en hoe zwaarder de onderdrukking van het weerwoord, hoe ernstiger de uitbarsting.
    En deze democratie-ondermijnende bommenleggerij van Grunberg is slechts het puntje van de ijsberg. Die ijsberg heeft er al toe geleid dat openlijke uitingen van steun aan de PVV leidt tot stenen door de ruiten. Zonder (noemenswaardige) afkeuring door elite en media. Of beter: het bovenstaande is slechts een voorbeeld van het omgekeerde: elite en media zijn er de aanstichters van. Onder ideologische en in de media praktische leiding van de Joden. Voorop de voorpagina van de Volkskrant op verkiezingsdag.
    Geweld is nergens een oplossing van. Behalve van geweld. Het geweld van de Joden en hun aanhangers tegen de PVV in het verlengde van het verbale geweld (en wie wat doet is dan volstrekt onbelangrijk want je weet wat er komen gaat), zal bij gebrek aan vreedzame reactie, op een gegeven moment leiden tot tegengeweld. "Holocaust!". Wordt er dan geroepen. Oh nee: eerst "Kristallnacht!". De voorlopers van die Kristallnacht zijn er dus al. En de "Joden" zijn de PVV'ers. En de "nazi's" zijn de dus de Joden. En hun handlangers.    Een van de meer indirecte vorm,en van kwaadaardigheid is het fanatisme waarmee Joden ervoor strijden  om zo veel mogelijk onaanpasbare achterlijke immigranten op onze cultuur los te laten - want dat die kwalificaties van toepassing zijn blijkt uit het gedrag van de moslims ("Schieten cartoonisten dood") en negers ("Willen Zwarte Piet dood"). Hier de bijdragen van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 17-04-2015, column door Arnon Grunberg

Mysterie

'Een val van het kabinet over dit thema ...
    Intussen vragen sommige mensen zich af hoe het kan dat wij nog onze broodjes zalm eten, om toneelschrijver Peter Weiss te parafraseren, terwijl de Middellandse Zee in een massagraf verandert.
    Het antwoord luidt dat dat prima kan. Lijden en ondergang van de ander laten ons betrekkelijk koud, zolang we zelf de lijken niet hoeven op te ruimen. Daar zit geen limiet aan. Smaakt boven de miljoen lijken de zalm minder? Nee.   ...


Red.:   Oftewel: Nederlanders zijn harteloze ploerten (zoals bekend: dat 'we/ons' van Grunberg slaat allen op hemzelf of zijn cultuur in combinatie met positieve zaken).
   En deel 2:


Uit: De Volkskrant, 21-04-2015, column door Arnon Grunberg

Wegkijken

De premier van Malta, Joseph Muscat, verklaarde dat Europa en de rest van de wereld 'wegkijken', de tragedie in de Middellandse Zee niet wensen te zien.    ...
    Dat wij vluchtelingen die het geluk hadden de overtocht te overleven soms terugsturen bewijst dat we niet alleen wegkijken, maar dat we ook nog eens sadistisch zijn.   ...


Red.:   Idem en ter verduidelijking van de toewijzing: Joden zullen nooit een vluchteling wegsturen (beweren ze van zichzelf, indien in de diaspora - let wel: vanuit hun eigen land doen ze het bij de vleet).
    Dus vertaald wat Grunberg zegt:
  "Nederlanders zijn sadistisch"

Waarop de enig passende reactie luidt:
  "Joden zijn parasitair én sadistisch"

Met als conclusie dezelfde als die van Grunberg:
  Dat laatste lijkt mij reden tot grondige zelfreflectie.

Maar die zal er alleen komen voorafgaande aan massale zelfmoord.
    De bron blijft maar spuien:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2015, column door Arnon Grunberg

Neveneffect

... een artikel van Christoph Reuter in Der Spiegel over IS. (Online te vinden.)
    Reuter beschrijft hoe de architect van IS, de Irakees Samir Abd Muhammad al-Khlifawi, bekend onder het pseudoniem Haji Bakr, zijn organisatie opzette ...
    Nee, IS is geen creatie van het Westen, maar IS is wel een neveneffect van onze droom uit 2003: een democratie in Irak.


Red.:   Gore leugens: de inval in Irak was het idee van de wraakzuchtigen in de kwaadaardige migrantenstaat Amerika, voor een flink deel politiek beheert door de Joodse immigranten.
 
    Waarvoor dagelijks op de voorpagina van de "kwaadaardige parasieten"-krant reclame wordt gemaakt:


De Volkskrant, 02-05-2015, column door Arnon Grunberg

Machtshonger

Verleden week sprak ik in Utrecht met Ewald Engelen en Harro Maas over met name de bankencrisis. Engelen suggereerde dat het de taak van de academicus is om de waarheid tegen de machtigen te zeggen. 'Speaking truth to power.' ...


Red.:   Ewald Engelen is één van de weinigen die een beetje kritiek levert op het geloof van de kwaadaardige parasieten, het neoliberalisme, en is dom dat hij zich op enigerlei wijze inlaat met het kwaad. Beëlzebub heeft al eens eerder zijn banvloek over Engelen uitgesproken, en het idee dat er ergens iets veranderd kan worden aan Beëlzebub is grenzeloos naïef - dan zou het hele genenpatroon moeten wijzigen. Kijk maar:
  Zo behoort Ewald Engelen volgens een artikel van Rutger Bregman in De Correspondent tot de top-20 media-economen ...

Allemaal rabiate neoliberalen. Baarsma, Bouman, Verhaar, Stellinga enzovoort. Allemaal van de soort: "Afrika is zo rijk omdat ze daar het minste belasting betalen". De term "econoom" betekent in het algemeen: "Te dom voor een echte studie en geil op geld"
  ... tot de top-20 media-economen. (Engelen is feitelijk geen econoom ...

Bedoeld als diep belediging, natuurlijk.
  ... is feitelijk geen econoom, maar dat doet er niet toe.)

Gifgroene goorheid. Ziet u het straaltje speeksel uit zijn mondhoek druipen terwijl hij dat laatste opschreef ... Beëlzebub heeft mooie kleren aan, maar de bokkepoten, hoorns en neus steken er altijd zo raar uit ...
  Zo behoort Ewald Engelen volgens een artikel van Rutger Bregman in De Correspondent tot de top-20 media-economen. (Engelen is feitelijk geen econoom, maar dat doet er niet toe.)

    Maar wat was nu dit keer de preek van Beëlzebub:
  Engelen suggereerde dat het de taak van de academicus is om de waarheid tegen de machtigen te zeggen.
    Hoe sympathiek deze uitspraak ook klinkt, er zitten problematische kantjes aan. ...

De "Ik ben uw beste vriend maar moet u niet eens nodig dood ..."-truc.
    Oh ja, de inhoud: "Aan de machtigen zitten geen problematische kantjes" sprak Beëlzebub tot zijn volgelingen ...
  Kennelijk heeft de academicus toegang tot waarheid, misschien wel exclusieve toegang,

Parbleu ... Het lef om de Waarheid van Beëlzebub te betwijfelen ...
    Oh ja, en als decoratie ook nog een fraaie stropop.
    En dan tenslotte het zelfportret:
  Dat is het probleem van alle revoluties ... achter het ideaal gaat alleszins begrijpelijke machtshonger schuil.

Dat is het probleem van alle strevingen van Beëlzebub en zijn soortgenoten: achter alles gaat onbegrijpelijke machts- en geldhonger schuil.
    Wat is die holocaust, die dezer dagen weer zo effectief uitgevent wordt om ontmaskering van Beëlzebub te voorkomen, toch uitermate begrijpelijk.
    En waarom kan Beëlzebub dit allemaal zo volkomen psychopaat doen:


Uit: De Volkskrant, 25-04-2015, column door Arnon Grunberg

Intermezzo

Mijn ouders zijn niet in Nederland geboren en zijn er niet begraven, hun kinderen leven niet meer in Nederland en zullen er evenmin worden begraven ...


Red.:   Of zoals afgekort in de kop van de webversie:
  De geschiedenis van mijn familie in Nederland was een intermezzo

Hartelijk dank voor de aanwezigheid.
    Volgende. Een stiekeme erkenning dat de Joden de financiële markten domineren van een Jood - de auteur schrijft het artikel naar aanleiding van de komende 4/5 mei en het staat verder vol met Nederlandhaat uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, Vonk, 02-05-2015, door Robert Vuijsje

Een massale achteloosheid

Wat herdenken we, nu de meesten van ons de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt? En hoe herdenken we in een niet bijster tolerante samenleving? Robert Vuijsje zoekt een antwoord.

... Ten slotte waren de jaren zeventig een tijd waarin Joden nog gewoon oorlogsslachtoffers waren. Een bevolkingsgroep die uit hun huizen was gehaald en als vee op transport gezet om te worden afgeslacht. ... In Europa volgden de jaren zeventig zo kort op de Tweede Wereldoorlog dat de Joden niet waren getransformeerd naar een volk van rijke stinkerds die achter de schermen alles stiekem regelden en de macht over de hele wereld in handen hadden. ...


Red.:   Niemand maar dan ook werkelijk niemand heeft ooit iets dergelijks gezegd, binnen het bereik van Robert Vuijsje. En ook niet iets dat ook maar hier in de buurt kwam. Niemand. En toch staat dat zinnetje daar. Omdat Robert Vuijsje dus weet dat dat een verwijt is dat gemaakt zou kunnen worden. En dat weet hij hij niet van iemand anders. Dat kan hij alleen weten door het kennen van de feiten. Robert Vuijsje geeft hiermee toe dat hij weet dat de Joden in de hun leden een grote groep 'rijke stinkerds' bevat die 'achter de schermen alles stiekem regelden'. En regelt. En 'de hele wereld in handen hadden.' In ieder geval de financiële wereld. En in Amerika, een groot deel van de rest.
    Hartelijk dank voor deze bekentenis.
    Weer een Grunbergje:


Uit: De Volkskrant, 06-05-2015, column door Arnon Grunberg

Verontwaardigd

... de Financial Times schrijft Mohamed A. El-Erian, economisch adviseur bij verzekeringsmaatschappij Allianz en voorzitter van Obama's Global Development Council, dat of Labour nu wint of de Tories het onwaarschijnlijk is dat het land uit de EU treedt. ...
    Londen is een van de belangrijkste financiële centra ter wereld. Hoe zal de volgende Britse regering de bankenindustrie reguleren?    ...
    Het belangrijkste effect van de verontwaardiging over de bankenwereld is dat wij steeds meer beroepsverontwaardigden hebben. ...    En nog een heerlijke:


Uit: De Volkskrant, 15-05-2015, column door Arnon Grunberg

Denkbeeldige gemeenschap

De historicus Yuval Noah Harari sprak zaterdag in een interview door Hendrik Spiering in NRC Handelsblad over de 'imagined community', oftewel de denkbeeldige gemeenschap.
    Volgens Harari is het wezenlijke verschil tussen mens en dier dat de mens, dankzij die imaginaire gemeenschappen, massa's kan mobiliseren die allemaal aan dezelfde opdracht werken. Geen chimpansee zal bereid zijn een banaan op te geven in ruil voor de belofte dat hij na zijn dood in de chimpanseehemel komt, aldus Harari.    ...


Red.:   Sowieso al een leugen. Mensapen doen wel degelijk aan verdeling van voedsel. Maar ja, Jood hè (Noah ...) ... Die doen niet aan verdelen: rijk is rijk en arm is arm. "Het recht van de sterkste" en "Winner takes all".
  Daarom dient de mens veilige afstand te bewaren tot het concept van de gemeenschap, hij dient zich zo soepel mogelijk door diverse denkbeeldige gemeenschappen heen te bewegen.

Ongelofelijk. Daar staat het bijna volledig: weg met de residente cultuur en leve het nomadisme. Dat "bewegen door" is het rondtrekken van beparasiteerde gemeenschap naar beparasiteerde gemeenschap.
    Waarom was de oorzaak van die holocaust toch ooit een probleem?
    En het gaat maar door:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2015, column door Arnon Grunberg

Missen

Vandaag is mijn moeder jarig, ze zou 88 zijn geworden. ...
    Soms vraag ik me af of mijn moeder zou willen dat ik haar meer mis, of dat ze juist trots op me zou zijn omdat ik zo ben: hard, onverzettelijk en onthecht. Een mentale sluipschutter, volledig getraind op het volbrengen van de missie.


Red.:    Juist ja .... Die missie kennen we. Meegenomen is die erkenning dat hij een sluipschutter is. Een pion functionerend in het legioen. Oftewel: de vorige holocaust is inmiddels onderbouwd. Grunberg is nu de volgende aan het rechtvaardigen.


Uit: De Volkskrant, 09-06-2015, column door Arnon Grunberg

Stervensbereid

Zaterdagmiddag tijdens een door Nexus georganiseerde discussie over Europa vertelde de historicus Philipp Blom over een bezoek aan een Duitse school. Hij had gevraagd: 'Wie meldt zich aan als vrijwilliger als Merkel zegt: we gaan naar Oekraïne?' Men had hem schaapachtig aangekeken ...
    Waarvoor ben je bereid te sterven?    ...
    Hoe dan ook, de tijd dat we het sneuvelen aan beroepsmilitairen konden overlaten loopt langzaam ten einde.


Red.:   Volgende: dreigen met geweld. Bijvoorbeeld de bezetting van Zuid- en Oost-Europese troepen van Noordwest-Europa, zodra Noordwest-Europa niet meer mensen te bloeden voor de rest van Europa. of gewoon het steunen van de Joodse oligarchen in fascistisch West-Oekraïne tegen de residenten van Oost-Oekraïne en Rusland.


Uit: De Volkskrant, 10-06-2015, column door Arnon Grunberg

Blijven plukken

Tijdens de bijeenkomst van de G7 in het Beierse kasteel Elmau waarschuwde Obama voor een Grexit. Al eerder had de econoom Paul Krugman geschreven dat Europa zich slaapwandelend naar de afgrond begeeft. ...
    Als Europese leiders zich echter minder hadden laten leiden door de sentimenten van het eigen volk en wat oplossingsgerichter hadden gedacht was ...


Red.:   "Oplossingsgericht": het doorgaan van het storten van tientallen miljarden van de burgers richting de financiële markten en de daar dominerende Joodse oligarchen.
    Iemand heeft een niet-Joodse opmerking gemaakt (anti-Joods is ten strengste verboden):


Uit: De Volkskrant, 12-06-2015, column door Arnon Grunberg

Schuld

Hoe groot mag de financiële sector, dat wil zeggen de banken, zijn? (In Nederland is de financiële sector 278 procent van het bbp.) Volgens de econoom Dirk Bezemer, in een artikel van Jonathan Witteman woensdag in de Volkskrant, vergiftigt een te grote financiële sector de economie. ...


Red.:   Herhaal: Een niet-Joodse opmerking (herhaal: anti-Joodse opmerkingen zijn ten strengste verboden). De Joods-culturist kan zich natuurlijk niet inhouden. Eerste stap, tevens de kop van de webversie:
  Een schuldenvrije maatschappij is niet ideaal

Een klassieke stroman of stropop: de uivergroot wat iemand zegt tot iets dat die persoon niet heeft gezegd.
  ... het door de overheid aangemoedigde bijgeloof dat sparen goed is en een eigen huis nog beter.

Van spaargeld kan Shylock niet leven - alleen van schulden. En een eigen huis is volstrekt strijdig met het ideaal van de nomaden en nomadisten, een eigen huis heeft zeer vierkante wielen.
    Wat wel een ideale maatschappij is? Een maatschappij geregeerd door Goldman Sachs, Lehman Brothers, Solomon Brothers enzovoort. Dixit Grunberg, gedurende al meerdere jaren op de voorpagina van de Volkskrant.
    Vervolg:


Uit: De Volkskrant, 13-06-2015, column door Arnon Grunberg

Defensietolk
 
... Hier en daar een individu redden uit de klauwen van de staat ...


Red.:   Wie redt de staat uit de klauwen van de Joodse media-propgandisten ... ?


Uit: De Volkskrant, 17-06-2015, column door Arnon Grunberg

Repressie

...    Een betere samenleving? Iets minder repressie van de overheid ...


Red.:   De kwaadaardige gestoorde Joodse gek met dwangneuroses.
    Hé, weer een stukje interessante geschiedenis. Het werd dezer dagen al op televisie genoemd door een historicus, met een opmerking neerkomende op "Maar ik mag niet zeggen dat het war is":


Uit: De Volkskrant, 17-06-2015, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Won Rothschild Slag bij Waterloo ?

De echte winnaar van de Slag bij Waterloo, die donderdag 200 jaar geleden plaatsvond, zou volgens een mythe de bankier Nathan Mayer Rothschild zijn geweest. Hij had zijn eigen waarnemer - Ruthworth geheten - in de Britse legers onder leiding van hertog Wellington. Voordat het stof op het slagveld was opgetrokken liet hij een postduif los met een bericht over de afloop van de slag.
    Toen Rothschild dit bericht in Londen kreeg, zou hij, leunende op een pilaar van de Stock Exchange, Britse staatsobligaties zijn gaan verkopen. Omdat werd vermoed dat Rothschild de uitkomst kende, dachten andere handelaren dat hij wist dat Napoleon zou hebben gewonnen. Toen verkooppaniek ontstond en de koersen kelderden, begon Rothschild via stromannen de stukken voor een habbekrats op te kopen. Hij verdiende een vermogen toen de daadwerkelijke uitslag bekend werd en de koersen omhoogschoten en maakte zo van zijn bankiershuis het rijkste van Londen.    ...


Red.:    Maar dat is dus niet waar, ook volgens Peter de Waard. Hier zijn wat argumenten:
  De mythe, die nu nog vaak wordt gebruikt om de hebzucht van de financiële markt te illustreren, werd in 1846 in antisemitische Franse kringen gecreëerd en ging al gauw een eigen leven leiden.

het verhaal dat het een mythe was, werd in joodse kringen gecreëerd en ging al gauw een eigen leven leiden.
  Niettemin bleef de mythe ook na de Tweede Oorlog in stand, tot de Britse economisch historicus Niall Ferguson er onderzoek naar deed.

Niall Ferguson is zo rabiaat neoliberaal (het seculiere Joodse geloof) dat je zou denken dat hij naast geestelijk ook fysiologisch besneden was.
    En verder:
  Pas vanaf het einde van juni 1815 begon Rothschild op grote schaal Britse staatsobligaties te kopen, omdat hij vermoedde dat de koersen omhoog zouden gaan nu Groot-Brittannië geen nieuwe oorlogsleningen meer hoefde op te nemen. Hij had gelijk. De koersen liepen langzaam op.
    In 1817 begon hij de obligaties te verkopen toen ze 40 procent in waarde waren opgelopen. Maar speculatie was niet de oorzaak van de rijkdom van het bankiershuis. Rothschild dankte die vooral aan de leningen die hij tijdens de Napoleontische tijd voor de verschillende leiders plaatste om hun oorlogsinspanningen te financieren.

Wat een humor ... Alsof het er toe doet met welke financiële handeling je geld vergaart: het is allemaal het onttrekken van geld uit de economie. Alle financiele handel is malversatie.
    En dat blijft zo ondanks dit:
  De mythe, die nu nog vaak wordt gebruikt om de hebzucht van de financiële markt te illustreren ... In 1940 besloot de Duitse minister van Propaganda Joseph Goebbels het te laten verfilmen. In Die Rothschilds werden de duistere activiteiten van joodse bankiershuizen aan de kaak gesteld om de jodenvervolging te kunnen rechtvaardigen.

Er is geen mythe nodig om te weten dat de financiële handel inherent hebzuchtig is, en het feit dat Joseph Goebbels het ook constateerde maakt het niet minder waar.
    Om heel precies ze zijn: het feit dat hier Joseph Goebbels aangehaald wordt maakt het waarschijnlijker dat de mythe wel waar is, omdat men de mythe om deze ongeldige reden wil ontkennen.
    Wat nog verder aangevuld wordt door:
  Op dit moment doen zoveel spookverhalen over de crisis van 2007/8 de ronde dat gevreesd moet worden dat het over twee eeuwen mythen zal regenen.

Die spookverhalen kunnen niet anders dan ontkenningen van de waarheid zijn, die waarheid zijnde dat de crisis van 2007/2008 in hoge mate is aangestoken door Goldman Sachs, Lehman Brothers en andere Joodse zakenbanken en Joodse financiële instellingen. En als de waarheid nu al wordt verkracht door mythes, dan is het behoorlijk waarschijnlijk dat dat vroeger ook al  gebeurd kan zijn.
    Allemaal om te voorkomen dat men uiteindelijk gaat inzien: er was wel degelijk een reden om met vingers naar Joden te wijzen. Als bezitters van "goud" en schilderijen.
    De anticultuur-maffia heeft gedineerd:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2015, column door Arnon Grunberg

Absurd

Recentelijk dineerde ik met wat rechters. Zij bevestigden dat maatschappelijke en politieke druk ertoe hadden geleid dat rechters steeds zwaarder straffen. ... 
    Mocht de mensheid over twee eeuwen nog bestaan, dan zal ons strafrecht barbaars worden genoemd.


Red.:   Solidariteit onder criminelen assorti.
    En het gaat maar door:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2015, column door Arnon Grunberg

Democratie

...    Niet te weinig, maar te veel democratie heeft bijgedragen aan de Griekse crisis. Democratische meerderheden kunnen namelijk desastreuze beslissingen nemen.    ...


Red.:   De Griekse crisis is veroorzaakt door het uitlenen door West-Europese elite (bankiers) zonder enige democratie aan Griekse elite zonder enige democratie (bankiers) van honderden miljarden, waarna de EU-elite heeft besloten dat deze schulden overgeheveld moesten worden naar de burgers uitleg of detail , vanzelfsprekend zonder inspraak van de burgers dus ook zonder enige democratie. Dit om te voorkomen dat de elite geld zou kwijtraken.
    Grunberg zegt dat dit allemaal het gevolg is van de democratie - de wil van de burgers. Omdat ook Grunberg wil dat de rijken hun door speculatie verloren geld terugkrijgen van de burgers.
    Wat ons brengt tot een pastiche van de uitspraak van Grunberg: Niet te veel holocaust, maar te weinig holocaust heeft bijdragen aan het huidige neoliberalisme.
    En er is weer sprake van een heuse hausse:


De Volkskrant, 26-06-2015, column door Arnon Grunberg

Thuiszitters

Het woord 'labbekakken' overschaduwde het interview met de 'rechtse marxist' Hans de Boer door Frénk van der Linden en Pieter Webeling, woensdag in de Volkskrant. ...


Red.:   Dat 'rechtse marxist' van die VNO-NCW voorzitter is nog waar ook, want al dit soort rechtse ploerten gelooft maar in één ding: geld.
  Zijn opvatting dat uitkeringsgerechtigden aan het werk moeten, zal vrees ik door veel mensen worden gedeeld.

Twee leugens: ten eerste wordt die opvatting alleen door vele mensen in de topderde gedeeld, en de rest niet, en tweede, mede volgende uit de eerste leugen, 'vreest' Grunberg dit niet: als het zo zou zijn, is hij er blij mee.
  Als libertijn zou ik zeggen dat het garanderen van het eigendomsrecht de primaire taak van de overheid is.

Behalve het recht op de vruchten van de arbeid van de werkenden, die mogen vrijelijk gestolen worden. Want met die gestolen vruchten worden de bankrekeningen van de rijken gevuld, waaronder zeer onevenredig veel Joden. En denk ook aan al die schilderijen ...
  Een rechtvaardiging voor het sociale stelsel is dat het op elegante wijze revolutionaire tendensen voorkomt, waardoor het eigendomsrecht effectiever gegarandeerd kan worden.

Het sociale stelsel is er gekomen uitsluitend en alleen vanwege de dreiging van een communistische (kiezers-) opstand onder de werkenden uitleg of detail , zoals de gang van zaken na de val van het communisme bewijst: men begon onmiddellijk als een bezetene te graaien en plunderen. Met bijvoorbeeld de hulp van dit soort organisatievormen:
  Maar gaan thuiszitters zich dan niet vervelen? Bedrijven als Novartis of Pfizer zullen met medicijnen komen die de sensatie van verveling verminderen en misschien zelfs voor betekenis en zingeving kunnen zorgen.

Tja ... De werkende wordt er door de ploerten uitgezet, en daarna verdoofd door ze aan de drugs te brengen ...
    Ter ondersteuning voor de aandacht gegeven aan A. Grunberg in deze verzameling deze bron:


Uit: De Volkskrant, 26-06-2015, tv-recensie, door Gidi Heesakkers

Schijnwereld

...    In De meesterwerken, het VARA-programma waarin Paul Witteman elke donderdag met een bekendheid bespreekt wat de hoogtepunten zijn in de kunst en cultuur, was op hetzelfde moment Arnon Grunberg te gast. De schrijver noemde onder anderen kunstenares Marina Abramovic als grote favoriet.


Red.:   Hij is hier lid van een zeer select gezelschap.
    De hausse houdt aan:


Uit: De Volkskrant, 29-06-2015, column door Arnon Grunberg

Democratisch

    'Referendum over een illusie', kopte de Süddeutsche Zeitung over het voornemen van de Griekse premier Tsipras om een referendum te organiseren over het reddingsplan en tegelijkertijd een negatief stemadvies af te geven voor dat reddingsplan.    ...


Red.:   De hele elite is dan ook heftig tegen dit referendum. Eigenlijk: tegen elk referendum.
  Natuurlijk zijn Merkel en haar bondgenoten medeverantwoordelijk voor deze Griekse regering, die gekozen kon worden omdat Griekenland gedwongen werd tot een economisch beleid dat voor de Griekse burger neerkwam op een strafcampagne. Tegelijkertijd is het evident dat de democratisch gekozen Griekse regering incompetent is.

Natuurlijk is het evident dat de ongekozen EU-leiders incompetent zijn, door de schuld gemakt door de banken, de rijken, over te hevelen naar de burgers.
  Nemen niet gekozen technocraten betere beslissingen dan democratisch gekozen bestuurders? Ik twijfel. Vooralsnog rent de eurozone op democratische wijze richting afgrond.
    Maar als we in de afgrond liggen, dan kunnen we tegen elkaar zeggen: 'Het volk heeft het zo gewild'.

Het is volkomen helder: als de keuze is tussen "democratie" en "Europees Imperium", kiest Grunberg voor "Europees Imperium". Waarop deze redactie bij de keuze tussen ophangen of vierendelen voor EU-leiders en Grunberg toch uiteindelijk maar kiest voor ophangen. Vierendelen is zo bloederig ...
    Een van de financiële zaakjes van Shylock is afgerond:


Uit: De Volkskrant, 14-07-2015, van verslaggever Gerard Reijn

Voor deze winst hoef je geen 'durfinvesteerder' te zijn

Tussentitel: 285 procent rendement heeft de verkoop van het Vendex KBB-concern de voormalige eigenaars opgeleverd

Net iets meer dan tien jaar had investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) nodig om een van de grootste winkelbedrijven die Nederland ooit had, uit te ponden. Vorige week werd bekend dat de laatste restjes Vendex KBB worden verkocht aan twee andere investeringsmaatschappijen, het Amerikaanse Goldentree en het Franse Ardian.
    Daarmee zetten KKR en zijn partner Alpinvest (een derde partij, Change Capital Partners, verkocht al snel zijn aandelen aan de twee anderen) een punt achter een uiterst geslaagde operatie. ...
    KKR en Alpinvest telden 1,4 miljard euro neer voor alle aandelen van het concern, dat toen nog op de Amsterdamse beurs genoteerd was. ...
    ... Nauwelijks een jaar na de overname verkochten ze het grootste deel van het onroerend goed van het concern aan een consortium: 73 panden in totaal van kolossen als V&D en De Bijenkorf, inclusief dat aan de Dam in Amsterdam. De opbrengst werd niet officieel bekendgemaakt, maar bedroeg waarschijnlijk 1,3 miljard euro.
    De eerste winkelketens waren al een half jaar eerder verkocht: It's, Modern en Prijstopper, 140 winkels bij elkaar. En een half jaar later later gingen Dixons, Dynabite en Dexcom: 193 winkels. Prijzen zijn nooit bekendgemaakt, maar op dat moment zaten KKR en Alpinvest ongetwijfeld al op winst.
    En toen moesten de grote winkelketens nog verkocht worden: HEMA, V&D en Bijenkorf. HEMA werd in 2008 verkocht (aan investeringsmaatschappij Lion) voor naar verluidt 1,1 miljard euro. In 2011 volgden V&D (aan investeringsmaatschappij Sun) en De Bijenkorf (aan de Britse warenhuisketen Selfridges). Sindsdien bestond Vendex KBB, inmiddels omgedoopt tot Maxeda, alleen nog uit een reeks klussenwinkels: Praxis en Formido in Nederland, Brico in België.
    De crisis gooide echter roet in het eten. ... Praxis, Brico en Formido waren onverkoopbaar.
    ... Daarop gooiden de eigenaren van Maxeda het begin dit jaar over een andere boeg. Ze boden niet de winkelketens apart te koop aan, maar allemaal tegelijk, samen immers 'de marktleider in de Benelux'. Daar gingen uiteindelijk Goldentree en Ardia op in.
    Na iets meer dan tien jaar kunnen KKR en Alpinvest de balans van hun Vendex-'avontuur' opmaken. ...
    Het Financieele Dagblad rekende vorig jaar nog eens na wat de opbrengst van al die winkels was en kwam uit op 3,4 miljard euro. Daar moet nu de opbrengst van de aandelen Maxeda nog bij worden opgeteld, naar schatting ook nog meer dan 600 miljoen. Dat brengt de totale opbrengst op 4 miljard euro: een rendement van 285 procent in elf jaar.


Red.:   Waarop wij hier ook de balans kunnnen opmaken: dit zijn holocaust-achtige wantoestanden die slechts met holocaust-achtige maatregelen rechtgezet kunnen worden: al dan niet revolutionaire tribunalen, met een ruime portie doodvonnissen. Uit te strekken tot de huidige daders en hun erfgenamen als het Joden betreft want Joodse erfgenamen willen ook de schilderijen van hun verre voorzaten terug.
    Nog een overzicht en dan zelfs over een wijder veld. De uitvoerder is Omroep MAX, die op zoek is naar misstanden rond de pensioenen. En raad eens waar ze uitkomen: bij Goldman Sachs, Lehman, enzovoort - uitzendingen hier: uitleg of detail (01-07-2013) uitleg of detail (13-07-2015) uitleg of detail (14-07-2015). En langs komt weer een nieuwe naam: Larry Fink, baas van "investment corporation" BlackRock - de grootste op zijn terrein met een belegd kapitaal van 5 biljard (als in 5000 miljard). MAX: '... Larry Fink, de machtigste financiële man ter wereld, ...'. Larry Fink is Joods. Vanzelfsprekend (bijna).
    Is dat even fijn dat Joden nauwelijks invloed hebben en dat degene die iets anders beweert een antisemiet is ... Want dat maakt het voorgaande allemaal volkomen onwaar.
    Terug naar de profeet van de kwaadaardigheid:


Uit: De Volkskrant, 18-07-2015, column door Arnon Grunberg

Zonderling

De onlangs overleden dichter Rogi Wieg ... Mijn moeder nodigde de zonderling uit voor de lunch. ...
    Kort daarop drong het tot me door dat de wereld jacht maakt op de zonderling. Dat leek me onaangenaam. Hoewel je een wilsbesluit nooit moet overschatten, besloot ik roofdier te worden. Een lief roofdier, dat wel. Een vriendelijke steppewolf.


Red.:   Verklaar jezefl met je roofdieren-mentaliteit tot zonderling, en je hebt een mooi excuus om roofdier te zijn. En om de goedgelovigen nog meer zand in de ogen te strooien, noem je jezelf een "een vriendelijk roofdier". De herten die net met de nodige moeite hun eten hebben verzameld weten wel beter ...
    En toen sloegen de herten terug en dat noem je dan een "holocaust" - als roofdier ...
    Er zijn trouwens nu langere tussenpozen - kennelijk betere medicatie:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2015, column door Arnon Grunberg

'MIT-gang'

Paul Krugman schreef in The New York Times over het verdwijnen van de 'Chicago-boys' en de opkomst van de 'MIT-gang'. ...


Red.:   Bla bla bla ... En dan ineens, zonder zichtbare aanleiding of overgang:
  Draghi is Italiaan. Belangrijker is allicht dat hij MIT-econoom is, waarmee geïllustreerd is dat het belang van de natiestaat wordt overschat. Wie werkelijk naar kennis streeft, laat zich niets aan landsgrenzen gelegen liggen.

Het verband tussen landsgrenzen en kennis is dat van tang en varken. Wat wel ergens op slaat, is landsgrenzen en roofdierschap.
    Maar het gaat om dit:
  De Chicago-boys zijn economen die veelal gestudeerd hebben aan de University of Chicago en die beïnvloed zijn door Nobelprijswinnaar Milton Friedman. Overigens had Friedman vaak gelijk.

Het verspreiden van de boodschap van Friedman. Waarvoor geldt:


De Volkskrant, 29-07-2015, ingezonden brief van Daniël de Veer, student sociologie, Utrecht

Friedmans ongelijk

In de Voetnoot van 28 juli heeft Arnon Grunberg het over de ondergang van de Chicago Boys. Een groep economen uit Chicago die het gedachtengoed van Milton Friedman volgde. Hij stelt dat Friedman meestal gelijk had betreffende zijn ideeën over een ongebreidelde vrije markt en minimale overheidsinmenging.
    De geschiedenis wijst anders uit. Chili, Argentinië, Bolivia, Rusland zijn voorbeelden van landen die in een diepe crises zijn terechtgekomen door de adviezen van Friedman en zijn Chicago Boys op te volgen. De verzorgingsstaat werd afgeschaft, overheidsbedrijven geprivatiseerd, werkloosheid nam toe, met grote armoede als gevolg. De Irak-oorlog en de daaropvolgende mislukte wederopbouw vloeien eveneens voort uit de ideologie van de Chicago Boys.


Red.:   De boodschap van Friedman is de boodschap van de Kwaadaardigheid. De boodschap van Shylock, Lucifer en Beëlzebub. Allemaal Joodse figuren.
    Even terugkomen op de Europese natiestaat: wat is het belangrijkste kenmerk daarvan? Dat is de democratie. In Amerika is dat een wassen neus, want daar gaat het om de degene die het best geld kan inzamelen bij de rijken - Amerika is een plutocratie. Daar regeert de financiële wereld. Wall Street. Goldman Sachs. Daar is Arnon Grunberg ontzettend voor: het regeren door Goldman Sachs. En dus:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2015, column door Arnon Grunberg

Ideaal

...Volgens Joschka Fischer, in de Süddeutsche Zeitung ...


Red.:   Joschka Fischer uitleg of detail heeft een lange carriëre aan land- en volksverraad achter de rug en werkt nu voor de Joodse propaganda-organisatie Project Syndicate uitleg of detail .
  Duitse macht, aldus Fischer, heeft anders dan Franse, Engelse of Amerikaanse macht nooit over een beschavingsideaal ('eine zivilisatorische Idee') beschikt dat meer was dan eigen macht.

Zoals gezegd: een gore landverrader. Zoals iedereen die zich met de Joodse cultuur verbindt. Maar het origineel ...:
  Een Europees Duitsland, dus verdere Europese integratie, lijkt mij ook de enige weg voorwaarts.

... is natuurlijk het ergst. Hoe erg? Zo erg:
  Dat de Europese burgers dit niet willen, soit.

Het Rijk van het Kwaad, zo erg. Die de mentaliteit zijn eigen cultuurgenoten ...
  Als het aan de meerderheid had gelegen was er nooit sprake geweest van welk beschavingsideaal dan ook.

... op de Europese burgers en dragers van de Europese beschaving projecteert.
    Het gajes is niet te stoppen:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2015, column door Arnon Grunberg

Menselijkheid

'Inmiddels hebben bijna alle Europese landen die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werden bezet hun collaboratie met het nazibewind erkend', schreven Abraham Cooper en Manfred Gerstenfeld vrijdag in NRC Handelsblad. Ze menen dat de Nederlandse regering haar excuses moet aanbieden voor het weinig heldhaftige gedrag van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de oorlog.    ...


Red.:    Wacht even: eerst moeten de Joden even excuus aanbieden voor het weinig heldhaftige gedrag in die gebieden waar de autochtone bevolking zich sterk verzet heeft zoals Rusland.
    En dan komt dit:
  Zeker, dat gedrag liet te wensen over, maar om daar nu excuses voor aan te bieden is nogal absurd. Beter zou het zijn om meer vluchtelingen op te nemen.

Nog absurder.
    Binnen de periode van een week weet Grunberg weer een fraai drieluik te schilderen:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2015, column door Arnon Grunberg

Kapitalisme

Verleden week schreef columnist David Brooks ...


Red.:    Joods.
  ... in The New York Times

Joodse krant.
  ... over de vraag hoeveel hervormingen het kapitalisme nodig heeft om te overleven.
    Geen onderwerp schept zoveel verwarring als kapitalisme. De meeste mensen in mijn omgeving handelen als kapitalisten ...

De meeste Joden (zie aangehaalden hiervoor en erachter) handelen als kapitalisten.
  De antropoloog David Graeber ...

Joods.
   ... heeft in zijn boek over schulden uitgelegd dat de tegenstelling tussen markt en overheid oneigenlijk is. De overheid maakt de markt mogelijk.

Oftwel waar er geen overheid is, is er geen markt en dat is rabiate onzin leert één blik op geschiedenis en heden. Maar zo kom je op ...:
  Het grootste gevaar lijkt mij een door de staat gecontroleerd kapitalisme ...

... en waar kapitalisme een sine qua non is, moet kapitalisme altijd volkomen vrij:
  Kapitalisme is een vruchtbare vorm van anarchie. Het principe is uitstekend ...

En degene die denken dat het kapitalisme zaken te wensen overlaat:
  ... sommige mensen kunnen troost putten uit de gedachte dat het menselijk tekort eigenlijk het kapitalistisch tekort is.

.... moeten beseffen dat dit komt omdat het kapitalisme voor die zaken nog ingevord moet worden. En wat ze denken omdat ze last hebben van ...:


Uit: De Volkskrant, 08-08-2015, column door Arnon Grunberg

Collectieve angst

...    Nu wordt de collectieve angst veeleer gesymboliseerd door de vluchteling, de moslim, Brussel, oftewel de EU.    ...


Red.:   Iets waarvan de volgende groep absoluut geen enkele last heeft:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2015, column door Arnon Grunberg

Menselijkheid

'Inmiddels hebben bijna alle Europese landen die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werden bezet hun collaboratie met het nazibewind erkend', schreven Abraham Cooper en Manfred Gerstenfeld vrijdag in NRC Handelsblad. ...


Red.:    De Joden hebben absoluut geen enkele last van collectieve angst voor alles wat een georganiseerde maatschappij dreigt te worden en zich te ontwikkelen tot een natiestaat die het door middel van grenzen moeilijk maakt voor nomaden om er onbeperkt op te parasieteren en goud en schilderijen te verwerven.
 
    Net als het zijn van cynicus:


Uit: De Volkskrant, 18-08-2015, column door Arnon Grunberg

Blätter

'Vriendschap is ook dat mensen je de waarheid vertellen', zegt Sepp Blatter ...
    Zeker, de FIFA is verrot, Blatter is een boef, de romantiek van het betaalde voetbal is de romantiek van het geld. Er is echter zoveel verrotting op deze wereld dat het niet van cynisme maar van overlevingsdrift getuigt om de schoonheid van die verrotting te zien.


Red.:    Zeker. In al die zes miljoen dode verrottende Joden is best wel schoonheid te zien ...
    Arnon is een paar weken rustig geweest, maar nu weer helemal in vorm:


Uit: De Volkskrant, 19-08-2015, column door Arnon Grunberg

Open grenzen

Nog twee kanttekeningen bij de vluchtelingenproblematiek. Zij die voor open grenzen zijn, wordt vaak verweten niet realistisch te zijn. ...


Red.:   Een simpele versie van de kwaadaardigheid: het is precies andersom: de tegenstanders van open grenzen wordt verweten niet realistisch te zijn, want "Je kunt ze niet tegenhouden". Honderduizendvoudig herhaald in eindeloos veel varianten. Hier is er eentje:
  Wie denkt dat prikkeldraad de oplossing is, onderschat de kracht van oorlogen of denkt dat oorlogen zullen uitsterven. Naïef.

Geinig, hè ...
  De strijd voor open grenzen zou een linkse strijd zijn. Onzin, elke rechtgeaarde kapitalist zou moeten streven naar vrij verkeer van mensen en goederen op mondiaal niveau.

Klopt als een bus: migratie en alle andere vormen van nomadisme zijn zo neoliberaal als de pest. Allemaal vormen van parasitisme.
  De allocatie van schaarse goederen - een verblijfsvergunning is een schaars goed - moet niet worden overgelaten aan de overheid, maar zou door de markt moeten worden geregeld. Dat de overheid bepaalt wie binnen mag, is net zoiets als dat de overheid bepaalt wie brood mag kopen.

Er is doodgewoon absoluut niets dat door de overheid geregeld zou moeten worden.
  Het huidige asielbeleid is een typisch voorbeeld van planeconomie en planeconomie is een grote vijand van de mensheid.

Het staat er al bijna: overheid is planeconomie, en planeconomie is, weet iedereen: communisme. Arnon is er bijna: "Overheid is communisme".
    En Joodse cultuur is barbarij.
    Echt, echt, echt ... Het voorgaande was geschreven voor de publicatie van Arnon's eropvolgende column:


Uit: De Volkskrant, 20-08-2015, column door Arnon Grunberg

Barbaren

Steeds weer duikt de westerse beschaving op, in artikelen, essays en brieven, zonder dat duidelijk wordt wat er precies mee wordt bedoeld. Noch wordt uitgelegd waar die beschaving ophoudt, in Servië of toch maar Slovenië, en waar zij precies vandaan komt.    ...


Red.:    Tezamen met die titel weet je al waar dit naar toe gaat: de cultuur van door ezeltjes getrokken huifkarren is gelijk aan die van maanreizen - de theorie van soortgenoot Claude Lévi-Strauss uitleg of detail .
  Wel wordt vaak de indruk gewekt dat wij onze beschaving met z'n allen hebben gecreëerd, alsof wij westerlingen allemaal kleine Erasmussen en Voltaires zijn.

Wat een verbeelding: Arnon's Joodse cultuur is op geen enkele manier westers, maar Midden-Oosten's. Inclusief de neiging tot, zeg maar de obsessie voor, rondtrekken. Plus besnijdnis, eetrituelen, een jammerende godsdienst, enzovoort.
  Het spreken over de westerse beschaving verhult ironisch genoeg vaak een lichte of niet zo lichte vreemdelingenhaat; de ander, de moslim, de zwarte, is uiteraard geen kleine Erasmus of Voltaire.

Kijk, de vinger op de zere plek: de culturele nederlaag .
    Tja ...
    Sneu ...
  Tijdens het op de borst roffelen vergeet men echter dat andere beschavingen wellicht net zo veel bestaansrecht hebben ...

Ja hoor, ze mogen bestaan wat ze willen. Maar waarom willen ze dan toch allemaal naar het westen ...? Terwijl z allemal instantaan afgemaakt zullen worden... :
  ... en dat onze westerse beschaving stiekem niet zo heel voortreffelijk is. Robespierre was bijvoorbeeld een product van deze beschaving.

... door Robespierre.
    En dan komt de coda:
  Wie naar werkelijke beschaving streeft, zou om te beginnen de barbaar in zichzelf moeten ontdekken.

En inderdaad, maar dat hadden we dus net al geconstateerd: Joden zijn barbaren.
    Maar het kan ook wel doodgewoon zo zijn dat ze helemaal niet  naar beschaving streven, maar gewoon met hun karren met ronde wielen rond willen rijden en stelen van de landbouwers.
    En vier dagen later, vroeger dan verwacht, komt de volgende stap:


Uit: De Volkskrant, 24-08-2015, column door Arnon Grunberg

Beschaving

Altijd als ik de woorden 'westerse cultuur' of 'westerse beschaving' lees, moet ik even aan de Führer denken. De Führer was een groot liefhebber van opera en van Wagner ...
    Feitelijk is Nederlandse kunstsubsidie een erfenis van de Duitse bezetting. Kan Toneelgroep Amsterdam niet in de programmaboekjes zetten: 'Deze voorstelling kon mede tot stand komen dankzij de Führer.'
    Als Jood én Duitser ...


Red.:    Dat 'Duitser' is natuurlijk onzin, maar het is fijn om vol uitgeschreven te zien dat het van Grunberg maar één ding is: een Jood.
  ... zeg ik: natuurlijk, de Führer had zo zijn fouten, maar al met al was hij een typisch product van de westerse beschaving.  

Waarop een hartelijk dank moet volgen richting het van Grunberg, want dat was deze redactie ontgaan: Hitler is als verspreider van Absolute Warheid en als verlosser van zijn Verloren Volk natuurlijk een raszuivere Jood. Cultureel gezien.
  Zoals bekend is de Führer er niet meer, maar gelukkig is nu de westerse beschaving onze Führer.

Wat dus is:
  Zoals bekend is de Führer er niet meer, maar gelukkig zijn er nog steeds de Joden en hun cultuur als Leiders van Barbarij.

Heil Grunberg!

 En in minder verhulde vorm ziet dat er zo uit:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2015, column door Arnon Grunberg

Hervormen

...    Wat is beschaving? Alles boven een miljoen euro netto per jaar. Alles daaronder, ja wat is het?    En met een zondag ertussen, komt de volgende klaroenstoot:


De Volkskrant, 07-09-2015, column door Arnon Grunberg

Untermensch

Nu Europa in de greep is van de vluchtelingenproblematiek is het goed om Casablanca, met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman, te bekijken.    ...
    En er is ook nu een ideologische kwestie. Wat voor Europa willen we? Een blank en zogenaamd puur christelijk Europa  ...


Red.:   Of dus doodgewoon: een Europa van 1945-1970. Of:
  ... of een Europa waar het concept van de Untermensch niet wordt getolereerd?

Waar komt dát woord ineens vandaan. Het is tot nu door niemand genoemd en voor zover bekend heeft niemand eraan gedacht. Waar komt het dus vandaan? Antwoord: uit de geest van A. Grunberg. En hoe komt het in de geest van A. Grunberg? Antwoord: Dat is een retorische vraag, want A. Grunberg is een Jood. En tot de kern van de Joodse cultuur behoort het begrip "Uitverkoren Volk". De Joden, dus. De Übermenschen, dus. En de rest: de Untermenschen. Daar komt het woord plosteling vandaan: uit A. Grunberg´s Joodse geest.
    Wie bedoelt A. Grunberg met "Untermenschen"? Antwoord:, uit het negatieve: niet de blanke Europeanen want dan zou het  begrip door anderen dan blanke Europeanen. A. Grunberg doelt met "Untermenschen" dus de niet-blanke Europeanen. De gekleurde "Europeanen". Moslims en negers.
    Grappig is dat: zonder dt iemand dit gedaan heeft introduceert A. Grunberg de term "Untermenschen" voor moslims en negers.
    Dit natuurlijk met een reden: A. Grunberg introduceert de term "Untermenschen" voor moslims en negers ten einde de blanke Europeanen te kunnen beschuldigen van het gebruik van de term "Untermenschen" voor moslims en negers:
  Wat voor Europa willen we? Een blank en zogenaamd puur christelijk Europa ... of een Europa waar het concept van de Untermensch niet wordt getolereerd?

En:
  Op het vliegveld van Casablanca zegt de antifascist Victor Laszlo: 'This time I know our side will win.'
    Ik zeg het Laszlo na: dit keer zal onze kant winnen.

Oftewel: A. Grunberg schaart zich aan de kant van de moslims en de negers. In een strijd tegen de blanke en al dan niet christelijke Europeanen. Die zij met z'n allen willen doen ten ondergaan - want doen verliezen in een strijd. Kortom: A. Grunberg verklaart in het openbaar deel uit te maken van een actief streven om de blanke Europaenen uit Europa te verdrijven, of althans: te onderwerpen.
    Dit klopt volkomen met het idee van de Joodse cultuur, het nomadisme, dat altijd zal willen en proberen de residente, de blanke Europese cultuur te onderwerpen. Alle woorden en standpunten van Joden wijzen daarop uitleg of detail .
   Hoezo holocaust erg? A. Grunberg fantaseert er openlijk over ...
    Maar er is dus nog een aspect hierin: wat Joden en gekluerde immigranten mogen, mogen de blanke Europeanen ook. Dus hierbij geeft A. Grunberg toestemming voor de start van een campagne van de blanke Europeanen, al dan niet christelijk, tegen de Joden en gekleurde immigranten. Met hetzelfde doel als de campagne van de Joden en gekleurde immigranten heeft: het verdwijnen van de andere partij uit Europa.
    De eropvolgende dag gaat A. Grunberg meteen verder met de concrete uitvoering van zijn verdrijvingsplan:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2015, column door Arnon Grunberg

Nummers

Op zaterdag stond in The New York Times een artikel over vluchtelingen in Europa met de kop: 'Behandeling van migranten roept herinneringen op aan Europa's donkerste tijd.'    ...


Red.:   De personele bezetting van The New York Times is voor een groot deel Joods, en de cultuur van de inhoud is dat volledig - ook wel aangeduid als "The Jew York Times" uitleg of detail . De Joodse boodschap vanuit Amerika is, doorgegeven door de Jood A. Grunberg:
  Vanwege de holocaust aangerecht door de blanken moeten de blanken uit Europa verdwijnen en vervangen worden door Joden en gekleurden

Een soort Joodse staat dus. Net is in die andere Joodse staat: met de Joden als uitverkoren volk, en de rest als Untermenschen. Oftewel:
  Het Joodse denken is Judeofascisme en Judeoracisme

De strijd tegen het Judeo-racisme en -fascisme is essentieel voor het voortbestaan van de mensheid, en rechtvaardigt de inzet van alle mogelijke middelen.  En volgende A. Grunberg (07-09-2015) ...:
  Verder leert Casablanca ons dat om mensenlevens te redden je het niet nauw moet nemen met de wet.

... houdt 'alle mogelijke middelen' ook middelen in die voorbijgaan aan de huidige wet.


    En nog meer begrip:


Uit: De Volkskrant, 15-09-2015, column door Arnon Grunberg

Kolonialisme

...    Het eindspel in het Midden-Oosten gaat over het wijzigen van grenzen, die na de Eerste Wereldoorlog willekeurig zijn getrokken.
    Een deel van de vluchtelingenproblematiek waarmee Europa wordt geconfronteerd is te wijten aan het westerse kolonialisme in 1918. En daarna uiteraard.


Red.:   En het westers kolonialisme is een gevolg van het westerse superioriteitsdenken, welk westerse superioriteitsdenken het gevolg is van het bestaan van superioriteitsdenken, welk bestaan van superioriteitsdenken weer een gevolg is van het ontdekken en codificeren daarvan door de Joden. Dus de vluchtelingenproblematiek is het gevolg van de cultuur van de Joden. Afgekort: vluchtelingenproblematiek is de schuld van de Joden. Volgende A. Grunberg.


   En hier, geïsoleerd van andere zaken, de ultieme drijfveer achter dit alles:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2015, column door Arnon Grunberg

Beloofde land

...  de meeste Amerikanen zien hun land gelukkig nog steeds als immigratieland. Stiekem denken veel Amerikanen dat Amerika het beloofde land is en het beloofde land is altijd een immigratieland.    ...


Red.:   Oftewel: emigratielanden zijn niet-beloofde landen. Oftewel achterlijke landen. Of barbaarse landen. Afrika dus. En Arabirië. Want daar liggen de emigratielanden. Waar dus de achterlijke mensen wonen. En de barbaarse mensen.
    Dankjewel voor deze erkenning, Arnon.
    En wat wil Arnon met deze mensen:
  Misschien moeten sommige Europeanen even wennen aan de gedachte dat ook zij in het beloofde land wonen.
   
Hij wil die achterlijken en barbaren inzetten om Europa, het gehate continent der beschaving, te slopen.
    En levert ook nog wat bewijs van de barbaarsheid:
  Er is een rapport uitgekomen ...
    In buurten waar veel immigranten wonen is de criminaliteit lager dan in buurten waar overwegend autochtone Amerikanen wonen en werkloosheid is lager onder immigranten ...

Brullen van de lach. Splits dat 'autochtone Amerikanen' op in blanken en negers, bijna al die criminaliteit en werkloosheid ligt in die zwarte autochtone buurten uitleg of detail . Kijk nog maar eens naar dit:

   Immigranten hebben een hogere levensverwachting dan autochtone Amerikanen. Ook het kindersterftecijfer is lager onder immigranten.

Nogmaals brullen van de lach: dit is een beschrijving van de zwarte buurten - met hun schietpartijen tussen rappers en gang-leden uitleg of detail .
   Hoewel de pogingen onderhavig zijn aan het gezond-verstand gezegde "Of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt ...", zal er op deze website ook ooit een poging gedaan worden om een soort van oorzaak van de kwadaardigheid te achterhalen. Iets wordende als "sociale psychiatrie". Als aanzet daarvoor, in een sterk afgekorte vorm, de openbaringen dienaangaande van Arnon Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 17-10-2015, column door Arnon Grunberg

Wanhoop

In de trein tussen Frankfurt en Düsseldorf las ik de drukproeven van Hallelujah, een bundel met vertaalde gedichten en liedjes van Leonard Cohen. Achterin zijn oudere, door Remco Campert vertaalde gedichten van Cohen opgenomen. ... Ze zijn minder gepolijst dan Cohens latere liedjes; de agressieve weemoed en wrede hoop zijn verrukkelijk.    ...
    ... Al lezend besefte ik dat niet hoop ten grondslag ligt aan vrijwel alle menselijke activiteiten, maar wanhoop. De bron van liefde, begeerte, literatuur, kunst en geweld.
    Zoals Cohen schrijft: 'Elke man/ verraadt op zijn manier/ de revolutie/ Dit is de mijne.'


Red.:   De ene storing na de andere: agressieve weemoed, wrede hoop, en wanhoop  zijn de bron van alles. En dan loopt iedereen ook nog met een revolutie in zijn hoofd die hij verraadt. Iedereen zijn de natuurlijk: de Joden. Voor een wat verdunde versie van dit verhaal, zie ook Philip Roth's Portnoys Complaint uitleg of detail .
    Een week rust, en daarna een dubbelslag rond het weekend - we draaien de volgorde om voor het dramatisch effect:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2015, column door Arnon Grunberg

Ontmanteling

De historicus Timothy Snyder ... Zaterdag stond een interview met Snyder door Angela Wals in de Volkskrant. ...
    Ik ben minder pessimistisch dan Snyder over toekomstige genocides, maar er is geen enkele reden te geloven dat wij ethisch superieur zijn aan de Europeanen uit de jaren dertig, daarin heeft hij gelijk.
    Helaas hebben mensen altijd de neiging zich ethisch superieur te wanen, niet alleen aan zogenaamde ondermensen, maar ook aan hun voorgangers.


Red.:   Brullen van de lach ... Een Jood die het in verwijtende zin heeft over anderen aangaande superioriteitsdenken. Joden hebben het uitgevonden. Op een manier die niet meer geëvenaard is. Pure kwaadaardigheid, het Joodse superioriteitsdenken. De basisoorzaak van de holocaust van 40-45. En ter demonstratie, het stukje ervoor:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2015, column door Arnon Grunberg

Democratie

Een vriendin die voor een actualiteitenrubriek op televisie werkt, vroeg of ik dacht dat het aan de media lag dat de PVV zo groot was in de peilingen.    ...


Red.:   Beiden leven in een totaal "Alice in Wonderland"-spiegeluniversum: het enige dat de media doen aangaande de PVV oftewel Geert Wildrs is compleet afbreken. "Is racisme".  "Is fascisme". "Is nazisme". Na nog wat schizofrene taal over media, volgt:
  Slachtoffer is misschien wat overdreven, maar feit blijft dat het maatschappelijk debat voor het grootste gedeelte bestaat uit slordig geësthetiseerde propaganda.
     'Democratie' of 'meer democratie' wordt daarbij als een panacee beschouwd. De expert kan zich natuurlijk vergissen, maar is de wijsheid van de massa altijd te vertrouwen?

Het uitgangspunt van de nazi's. En die gingen verder - net als A. Grunberg:
  Democratie is verworden tot een georganiseerde religie.

Zouden ze zomaar gezegd kunnen hebben.
  Twijfel aan de god die democratie heet, is ten strengste verboden. Geen gunstige ontwikkeling.

 Is vrijwel zeker iets dat ze gezegd hebben.
  Ietsje minder democratie s.v.p.

Is iets dat ze gedaan hebben.
    Daar is dus de consequentie van het Joodse superioriteitsdenken: hij denkt zomaar een argument te hebben om de democratie af te schaffen.
    Net als de nazi's.
    En zo is er dus die holocaust gekomen.
    Door het van Joden stammende superioriteitdenken.
    De basis voor het argument van Grunberg is ook duidelijk. De PVV wordt genoemd omdat die sterk stijgt in de peilingen, als teken van weerstand onder de burgers tegen het huidige beleid van onbeperkte immigratie van vluchtelingen uit het Midden-Oosten. En voor Joden gaat de vrijheid van migratie boven alles. Zelfs de democratie is dus ondergeschikt aan de vrijheid van migratie. Zelfs de democratie is ondergeschikt aan het superioriteitsgevoel van de Joden.
    Als er weer een holocaust komt onder de Joden,is deze volkomen begrijpelijk.

    Op zo'n moment klinkt Grunberg bijna redelijk:


Uit:   De Volkskrant, 02-11-2015, column door Arnon Grunberg

Jihadist

'De spiritualiteit van jihadistische organisaties maakt ze tot een aantrekkelijk niche-segment voor zoekende consumenten op de religieuze wereldmarkt,' schrijft Maurice Blessing zaterdag in de Volkskrant in een stuk over de zachte kanten van het jihadisme.
    Dat de gemiddelde jihadist ook spiritualiteit zoekt, lijkt me waarschijnlijk ...
    Toch zijn het zeker ook kleine, mislukte criminelen en onbevredigde rokkenjagers voor wie het jihadisme een aanlokkelijk alternatief is.
    Er zullen echter altijd mensen blijven die het geweldsmonopolie van de staat ondraaglijk vinden, al was het maar omdat voor hen geweld en spiritualiteit niet van elkaar te scheiden zijn.


Red.:   Nog mooier is natuurlijk de spiritualiteit van de nazi-beweging, al dan niet neo. En ook hun geweld tegen de democratisch staat is o zo charmant.
    We zeiden natuurlijk wel "bijna", hè ...
    Kijk er eens: een wetenschappelijk bewijs van de kwaadaardigheid van religie in het algemeen uitleg of detail - draaiende om wat hier al gesteld is: het superioriteitsdenken.
    Nog een vervroegd Sinterklaas-cadeautje voor de liefhebbers van de beschaving. In het kader van een verhandeling over referenda. Waar Arnon G. natuurlijk nog veel meer tegen is dan tegen de elitaire democratie:


Uit: De Volkskrant, 09-11-2015, column door Arnon Grunberg

Referenda

Vrijdag verwees de heer Wilders in een opiniestuk in de Volkskrant naar Zwitserland als lichtend voorbeeld. Ironisch genoeg gaat het ondanks alle referenda er in Zwitserland niet zo vreselijk anders aan toe dan in de omringende landen. ...


Red.:   Argument 1 - er gebeuren geen bijzondere dingen.
  Ik wed dat de volkswil in Nederland ervoor zal zorgen dat de doodstraf weer wordt ingevoerd en pedofielen al dan niet chemisch worden gecastreerd.

Argument 2 - er gebeuren heel bijzondere dingen.
    Ach ...
    Dus nog maar wat belleterie:
  Zelf zou ik graag een referendum organiseren over de vraag of het wettelijk verboden moet worden om Van Persie uit te fluiten.
    Vindt u dat een goed idee? Laten we handtekeningen verzamelen.

En er tussendoor het cadeautje:
  Ook zal door middel van een referendum een wet worden aangenomen die stelt dat de Joden de Holocaust deels aan zichzelf te wijten hebben.

Brullen van de lach! Aandachtig het ervaringsfeit dat je alle uitspraken van Arnon G. over de maatschappelijke werkelijkheid moet omdraaien, staat hier dus:
  Arnon G. vindt dat de Joden de Holocaust deels aan zichzelf te wijten hebben.

Dank u wel voor dit cadeautje, Arnon G.!
    En nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2015, column door Arnon Grunberg

Schmidt

Met de dood van Schmidt komt een definitief einde aan de Bonner Republik, de tijd dat West-Duitsland vanuit Bonn werd geregeerd.    ...
    Schmidt heeft gevochten aan het Oostfront, wat ons eraan herinnert dat Europa in gevaar komt als politici zich niets meer bij dat front kunnen voorstellen.


Red.:   Oorlog stoken tegen "de vuile residenten en communisten van Rusland". De Joodse kwaadaardigheid in optima forma. Die holocaust, oude en komend, kwam/komt volkomen op een juiste plaats terecht.


    Kijk, kijk, en daar is dan de bron van de kwaadaardigheid:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2015, column door Arnon Grunberg

Leger

'Het dichterschap aanleren is het leven afleren,' schreef Michel Houellebecq ooit.
    ... Aanvaarding van de eigen eenzaamheid, wat wil zeggen dat je uiteindelijk volstrekt op jezelf bent aangewezen, is voor veel mensen onaanvaardbaar.    ...


Red.:   Het solipsisitische, volkomen gestoorde, individualisme. Waaruit bijna alle andere weerzinwekkendheden zijn af te leiden, zoals deze:
  Het geloof in de staat, het leger en grenzen illustreert dat de medemens blijft verlangen naar een almachtige vader.

De ontkenning van de georganiseerde sociale mens. Hetgeen het volgende eerdere citaat ...:
  Ook zal door middel van een referendum een wet worden aangenomen die stelt dat de Joden de Holocaust deels aan zichzelf te wijten hebben.

... in het juiste daglicht plaatst: dat van de wenselijke werkelijkheid.
    Een additie die hier voorlopig alleen als lijst eventeuel met link wordt geplaatst: en lijst van door Joden gedomineerde organisties met kwade invloed - de eersten: Human Rights Watch uitleg of detail , Project Syndicate, The Open Society, The Foreign Council. Schenk geen aandacht aan de fraaie namen ... Dit zijn allemaal organisties die strijden in de Koude Oorlog "tegen de communisten" en alles dat lijkt op sociale organistie, en voor het totalitaire individualisme, het neoliberalisme, de globale dominantie van de finnciële marktn en de absolute migratievrijheid. Dit zijn krachten voor de overwinning van het Kwaad.
    Nog wat namen bedacht: Bloomberg (Amerika, persbureau), The Huffington Post (Amerika, webpublicatie), Politico (Amerika, webpublictie), De Correspondent (Nederland, webpublicatie). En onder volledige dominantie staande: The New York Times, de Volkskrant, de NP
    Toeval: direct na het noteren van het eerste lijstje, neemt de Russische regering passende tegenmaatregelen:    En meteen hierop volgend belicht Grunberg één van de aspecten daarvan op een tot nu toe ongekend duidelijke manier:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2015, column door Arnon Grunberg

Integratie

Dit weekend nam ik deel aan een bijeenkomst in Leuven met onder anderen de Belgische econoom Paul De Grauwe ...
    De Grauwe schreef recentelijk een column over de euro- en de Schengenzone. ... Als Schengen wil overleven moeten politie- en veiligheidsdiensten worden geïntegreerd. ...Veel kiezers zijn daar zoals bekend huiverig voor.
    Het geloof in God en het geloof in de natiestaat verschillen niet wezenlijk van elkaar. Hooguit belooft God doorgaans een paradijs na de dood. De natiestaat belooft doorgaans een oorlog voor de dood.


Red.:    Riposte: "Het geloof in God en het Joodsisme van de Joodse en niet-Joodse elite verschilt in niets van elkaar. Het Joodsisme leidde en leidt niet alleen altijd en eeuwig tot oorlog, maar ook tot massa-marteling erger dan een holocaust".
    De kwaadaardigheid van ideologie van het rondtrekken in woonwagens versus het onderhouden van vruchtbare akkers en producerende werkplaatsen en fabrieken is zo evident, dat iedereen in zijn hart dat weet. In de nomadist zorgt het voor de geestelijk vertrokkenheid die ook zo kenmerkend is voor de Joodse ziel uitleg of detail , en in de geest van de verbouwende resident in een natuurlijk afweer tegen de nomade. Net als de biologische parasiet moet de sociologische parasiet een middel ontwikkelen om die afweer zo goed mogelijk uit te schakelen. In de loop van het vele duizenden jaren bestaan van de Joods cultuur als nomadische cultuur heeft zij een afweermiddel tot in hoge mate van perfectie ontwikkeld. Dat afweermiddel is de retoriek en de retorische truc , of de vervalsing van woorden en in woorden uitgedrukte symbolen.
    Daarvan zijn in het voorgaande ook al eindeloos veel voorbeelden langsgekomen, maar na het benoemen en beschrijven ervan is het verschijnsel nog wat duidelijker in actie te zien - en ter illustratie van de intensiteit ervan verschijnsel, is dit volgende voorbeeld van precies dezelfde tijd als de introductie van de term van het complex waartoe het behoort. Als voorbeeld van de werking is het handig om eerst de tektst als geheel te lezen, zonder analyse, omdat het dan allemaal zo plausibel overkomt.
    En na de gelegenheid geboden te hebben tot lezen, hier de analyse:

    De Joodse kwaadaardigheid wordt verspreid via het woord. Nog een voorbeeldje daarvan bij Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2015, column door Arnon Grunberg

Halbe

'Maar we moeten wel waakzaam zijn voor politieke correctheid', zei Halbe Zijlstra zaterdag in de Volkskrant in een buitengewoon intrigerend interview door Martin Sommer.    ...


Red.:   "Interessant" betekent in Grunberg-taal: "veelbetekenend en ik ben het er (sterk) mee eens", en "intrigerend" betekent: "veelbetekenend en ik ben het er (sterk) mee oneens".
  Zijlstra's moraal ...

De vertaling van "mening" naar "moraal" door Grunberg betekent: "Deze persoon heeft een absoluut foute mening".
  Zijlstra's moraal komt hierop neer:

Dit is Grunberg-taal voor: "Deze persoon meent dat het vierkantje lichtgrijs is, en ik maak daar oneindig zwart van".
  Zijlstra's moraal komt hierop neer: goed is wat goed is voor ons en de onzen en slecht is voor onze vijanden.

Het voorgaande als geheel uitgewerkt: Zijlstra meent dat je op moet passen met politieke-correctheid, en en dat ishetzlefde als,afgekort: "eigen volk eerst".
    Dat verband is natuurlijk absurd, maar dat komt omdat Grunberg het hele interview heeft gelezen maar datgene dat relevant is voor deze gevolgtrekking heeft weggelaten. Wat dat is, volgt later.
    Wat er nu letterlijk staat is dit: voor de politieke-correctheid zijn is "eigen volk laatst" en Zijlstra wordt verweten "eigen volk eerst". Of correcter: Grunberg vindt "Nederlands volk laatst" en verwijt Zijlstra "Nederlands volk eerst".
    Ziet u nu hoe het Joodse gif werkt? Het is moeilijk traceerbaar. Natuurlijk, anders zou het makkelijk bestreden kunnen worden, en waren ze niet de baas. Via de door hen gedomineerde politieke-correctheid.
     En de politieke-correctheid is absolute goedheid, want:
  Afkeer van pakweg genocide is slechts een symptoom van politieke correctheid

Dus politiek-correct zijn is "Afkeer van genocide" en niet-politieke-correct zijn is "Voorkeur voor genocide".
    Ziet u nu hoe het Joodse gif werkt? Het is moeilijk traceerbaar. Natuurlijk, anders zou het makkelijk bestreden kunnen worden, en waren ze niet de baas. Via de door hen gedomineerde politieke-correctheid. Die wrkt door het op de voorpagina van de Volskrant mogen beweren dat iedereen die niet politiek-corrct is, een aanhanger is van genocide.
    Op de Joden natuurlijk, want dit wordt gezegd door een Jood, en die hebben zich nog nooit druk gemaakt om welke genocide dan ook, behalve de Joodse. Eigen volk eerst.
    Is ondertussen nog steeds niet duidelijk waar deze gifitg uitval van Grunbrg vandaan komt. Het totnu toe vermelde is er niet sterk genoeg voor. "Politieke-corrctheid" ís een te algemeen begrip om je zo drukover te kunnen maken. En de poltiek-correcten zijn te veel de baas en e handig met woorden om zich daarin niet redelijk veilig te voelen.
    Maar dat interview met Zijlstra beslooeg twee volle pagina's. Waarin dus nog veel meer gezged werd. Waar Grunberg het grotendeels mee eens moet zijn geweest, want Zijlstra is sterk neoliberal en Grunbrg rabiaat. Of misschien zijn ze wel alle twee rabiaat. En toch zegt Grunberg dit:
  Als de keuze is tussen Halbe Zijlstra en Geert Wilders, kan men alleen voor Geert Wilders kiezen. Het origineel is immers beter dan de kopie.

Het staat er dus niet, maar het is wel te raden waar Grunberg zich over opgewonden heeft. Dit is het:
  EU-president Tusk zei onlangs dat de bevolking van Europa die grote aantallen asielzoekers niet zal accepteren.
'Dat ben ik met hem eens. Je kunt niet ongelimiteerd vluchtelingen binnenlaten en die vrolijk over heel Europa verdelen. We moeten het zogeheten protocol van 1967 van het Vluchtelingenverdrag buiten werking stellen. Het Vluchtelingenverdrag dateert van 1951 en hield in dat je als vluchteling recht hebt op asiel: in je eigen regio. Dus Europeanen in Europa.

En meteen is alles glashelder: vluchtelingen tegenhouden is "Eigen volk eerst". Vluchtelingen tegenhouden is "Genocide!". Want Joden werden ooit tegengehouden en toen was er genocide. Dus nu is vluchtelingen-tegenhouden ook genocide.
    Dz opmerking van Halbe Zijlstra is een niet-Joodsistische opmerking.
    Een niet-Joodsistische opvatting van Geert Wilders is niet zo gevaarlijk want Wilders is allang weggezet als een xenofoob, racist, fascist en genocidepleger en daar kan je vrijelijk mee doorgaan.
    Voor een niet-Joodsistische opvatting van Halbe Zijlstra geldt dat niet. Een niet-Joodsistische uitspraak van Halbe Zijlstra van de VVD is veel gevaarlijker.
   Het is een dag later, dinsdag 22 december en nu bijna Kerstmis, en de Volkskrant trakteert de redactie op een klassiek trio van Joodse haat. Met voorop natuurlijk Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2015, column door Arnon Grunberg

Star Wars

'Gewoon een bruisend, charmant en vertrouwd ruimteavontuur', schreef Coen van Zwol in NRC Handelsblad over Star Wars: The Force Awakens.    ...
    Het fascisme gaat in de ruimte verder en neemt ook daar de gedaante aan van de overheid, dat is wat zo vertrouwd is aan het ruimteavontuur. Het lijkt op onze recente geschiedenis.


Red.:   Dat 'de overheid' natuurlijk slaande op de Nederlands overheid. Een goreleugen dus. Star Wars gaat over de strijd van lokaal overheden, lokaal daar en dan zijnde planeten, versus een usurperend Imperium, hier en nu natuurlijk zijnde de EU - in wording.
    De liegende Joodse goorlap keert het gewoon om ...
    Wat een haat ...
 

    En Arnon Grunberg ook. Hier is zijn uiterst treffende Kerstgedachte:


Uit:

De Volkskrant, 24-12-2015, column door Arnon Grunberg

Lief roofdier

Remco Campert liet onlangs weten zich zorgen te maken over de wereld en zichzelf, mede naar aanleiding van 13 november 2015. ...


Red.:   Het vroege kerstcadeau van Arnon's etnische en culturele neven:
  Ik wil mijn oom - Remco heeft me ooit geadopteerd als neef, nog wat ongevraagde adviezen geven.
    Neem vrijwel niets persoonlijk. ...

Behalve als iemand je rechten als nomade aantast, zoals Geert Wilders. Maar als het gaat om de rechten van de resident:
  Wees flexibel en onthecht.

Zoals Arnon als nomade dat zelf is:
  Ook jij bent een lief roofdier dat eenzaam over de steppen struint.

Een roofdier. Want natuurlijk, hebben we al vaak gezegd, heeft hij het hier over zichzelf. En waar hij als roofdier mee worstelt?
  Hoe een lief roofdier te zijn?

Want dat is essentieel als roofdier: je moet wel lief overkomen, anders maken de van het leven beroofd wordenden jou af.
  Dat is de vraag waar ieder denkend en voelend mens mee worstelt

Wat dus geldt voor de hele stam. En dat is dus waarom er een holocaust was, en het niet onmogelijk is dat er weer een komt. Zo veel roofdieren die zo veel stelen en moorden .... Dat kan de beroofde en beparasiteerde bevolking lang trekken maar niet oneindig lang ...
    De Kerstgedachte van het Joodse kind: "Hoe te beroven en toch lief gevonden te worden ..."
    En hoewel "verbijstering" inmiddels een versleten metafoor is, bleek het allemaal toch weer erger te kunnen:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2015, column door Arnon Grunberg

Vee

Met regelmaat lees ik dat vluchtelingen die in Europa aankomen besproeid zouden worden met mensenrechten. Dat woord 'besproeid' treft me, alsof het om pesticide gaat.
    Men is er kennelijk voor om met dit besproeien te stoppen.
    Goed, laten we doen alsof de vluchtelingen vee zijn. Seks met de vluchteling is verboden, seks met dieren is immers verboden, maar ze mogen wel geslacht en gegeten worden.
    'Akelig om opgegeten te worden', zal iemand opmerken. Misschien, maar de vluchteling blijft in Europa, zij het in onze buikjes. Dat is echter ook een vorm van zijn.   ...
    Restaurateurs met een Michelinster zouden als eerste vluchtelingenvlees op het menu kunnen zetten.
    Als we een leefbare toekomst willen, moeten we ophouden vluchtelingen te besproeien met mensenrechten en het taboe op kannibalisme dient te worden geslecht.


Red.:    Oftewel: wie niet voor onbeperkte toelaten van iedereen is, is een kannibaal.
    Het is duidelijk dat het leven van de mensen die zulk soort dingen schrijven gepaard gaat met zwaar geestelijk lijden. Welk lijden ze in sterk vervormde wijze op anderen projecteren.
    Je gaat je afvragen of de ermee gepaard gaande uitingen niet bedoeld zijn om andere mensen zodanig tegen ze in het harns jagen, dat die andere mensen ze om het leven brengen. Zodat ze uit het lijden dat leven is verlost zijn.
    Een soort van een combinatie "voor de trein gaan staan" en "met een pistool in je hand brullend op een Amerikaanse politie-agent afrennen".
    En dan natuurlijk de achterblijvende familie en soortgenoten achteraf schreeuwen dat het een schande is.
    Ineens komt een gedachte over de holocaust bovendrijven ...
    Hoe zou dat nou kunnen ...?
    Dit ging kennelijk zo ver, dat de Volkskrant een reactie toestond:


De Volkskrant, 31-12-2015, ingezonden brief van Heere Heeresma jr, Amsterdam

Vluchtelingen als vee

In zijn Voetnoot van 29 december stelt Arnon Grunberg voor te doen alsof de vluchtelingen vee zijn. Geen idee waarom, maar hij wil hiermee een punt maken. 'Seks met de vluchteling is verboden, seks met dieren is immers verboden, maar ze mogen wel geslacht worden.' Schetst Arnon vervolgens een beeld van Europa waar vluchtelingen gegeten worden. 'Restaurateurs met een Michelinster zouden als eerste vluchtelingenvlees op het menu kunnen zetten.'
    Gelul, Arnon, vluchtelingen worden niet gegeten in Europa en ze worden ook niet beschouwd als dieren. Integendeel, ondanks de huidige heibel in de media gaat de opvang van vluchtelingen best goed, al zijn er door het grote aantal natuurlijk praktische problemen. En de protesten tegen vluchtelingen vallen ook reuze mee.
    Er wordt wat geschreeuwd en een paar kaalgeschoren randdebielen gooien met vuurwerk, maar dat is token resistance. Daarna gaat men naar huis, de televisie en het potje bier. Uit de cijfers blijkt trouwens dat de meeste Nederlanders achter de opvang van vluchtelingen staan. Overigens is seks met de vluchteling helemaal niet verboden, maar hebben vluchtelingen hier vaak zelf vanwege hun geloof of cultuur bezwaren tegen. De Voetnoot is dus te kwader trouw. Erger nog, het is effectbejag zonder werkelijke betrokkenheid bij het onderwerp. Dat je het doet voorkomen alsof we in de jaren dertig terug zijn, is nogal macaber. Van de bedenker van het kookboek Koken na Auschwitz had ik iets smakelijkers verwacht.


Red.:    Dezelfde boodschp, maar vorm gegeven in woorden gschikt genoeg voor publicatie in de Volkskrant. A. Grunberg gaat best nog wel eens groot worden in Nederland ...
    En het wordt nog steeds duidelijker:


Uit: De Volkskrant, 06-01-2016, column door Arnon Grunberg

Zondebok

Zaterdag publiceerde NRC Handelsblad een mooi essay van Bas Heijne over boze en misschien wel getraumatiseerde burgers. Heijne concludeerde dat Nederlanders zichzelf en vooral ook de ander als vertegenwoordiger van iets zien.
    Een overtuiging, een religie, een afkomst. ...


Red.:   'Een overtuiging, een religie, een afkomst.' Driewerf "Schande!!!", "Schande!!!", "Schande!!!". Alle drie die zaken gaan over sociale samenhang, en sociale samenhang is  "Schande!!!", "Schande!!!", "Schande!!!". Kijk maar:
  Terecht stelt hij dat precies dat de katalysator is van veel hysterie. Het is moeilijk het individu in de ander te zien, maar het blijft het proberen waard.

Het Joodse ideaal: "Ieder voor zich en Jahweh voor ons allen".
    En verbondenheid is een gevaar voor het Joodse ideaal, want door verbondenheid val je op als individualist en nomadist:
  Met Heijnes geneesmiddel, verbondenheid, heb ik echter moeite. Voor veel mensen is het al lastig zich verbonden te voelen met de eigen kinderen, laat staan vluchtelingen.

Want vluchtelingen zijn alleen de huidige nomadisten. Die je per definitie met gschenken moet ontvangen en doe je dan niet dan zie je die nomaden als ...:
  Koop een teddybeer, noem hem 'zondebok', bewerk hem met een heggenschaar of een mes en gooi hem het huis uit.

En nomaden als zondebok zien oftewel geen geschenken geven is hetzelfde als lichamelijke mishandeling.
    En zelfs de relevante groepen worden benoemd:
  Dan hoeven vluchtelingen, moslims en fietsers niet meer als zondebok te fungeren.

Dat 'fietsers' is een typisch Grunberg-grapje - dat staat natuurlijk de broertjes van de moslims, passend in het rijtje: de Joden.
    De vlucht naar voren als reactie op de "vluchtlingen"crisis krijgt een nieuwe impuls door een nieuw hoogtepunt in maatschappelijke onwikkelingen. Tijdens de nieuwsjaarsviering in Keulen heeft zich een groep mannen verzameld van ongeveer 1000 stuks, op de televisie- en YouTube-beelden onmiddelijk te herkennen als vrijwel exclusief lieden uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika, een hoog percentage inclusief baard, die slechts op één manier onder een sluitende gezamenlijke noemer zijn te plaatsen: moslims. Binnen deze groep zijn er groepsgewijze aanvallen geweest op een honderd en nog wat blanke vrouwen, gepaard gaande met diefstal, aanranding en een enkele verkrachting. De Duitse politie en  media hebben geprobeerd de zaak stil te houden, maar vanwege de massaliteit kwam het toch naar buiten via internet en lokale media, waarna vier dagen later de landelijke media moesten volgen. Uitsluitend en alleen omdat inmiddels overal op het internet de daders beschreven werden als "vluchtelingen", en dier goede naam moest en zou beschermd worden, zodat men toegaf dat het ging om "Mannen van Noord-Afrikaanse afkomst die hier al langer waren". Iedereen met zicht op etnie kan op de beelden zien dat dit ook een leugen is: een percentage lopend in de enkele tientallen is van Midden-Oostige afkomst, met name de baardmansen.
 

    Van de botte leugens, de retorische trucs, en contradicties van Wagendorp op pagina 2 naar de openlijke geestesstoringen van Grunberg op pagina 1:


Uit: De Volkskrant, 07-01-2016, column door Arnon Grunberg

Keulen

Op oudejaarsavond zijn in Keulen en Hamburg talloze vrouwen aangerand door mannen die er Afrikaans of Arabisch uitzagen. De Süddeutsche Zeitung schrijft dat er in Keulen al langer een probleem bestaat met bendes die zich gespecialiseerd hebben in zakkenrollen. ...


Red.:   Hier ook de inmiddels al als leugen bekende politiek-correcte aanname ten einde de zaak weg te leiden van vluchtelingen. Om zonder fatsoenlijke overgang te komen met:
  Op het internet draait de haatmachine naar aanleiding van 31 december uiteraard op volle toeren.

De boodschap: de klachten over de oude en nieuwevluchtelingen zijn erger dan hun vertoond gedrag:  thuis elkaar het hoofd afhakken enhier agressief zijn tegen christen en homo's en elkaar aaanvallen in voortdurend vechtpartijen, en nu dan een volgende fase: masas-aanranding,
  Politici [en dus Grunberg, red.] vrezen dat het vluchtelingendebat hierdoor zal worden beïnvloed.

Oftewel: je mag je oordeel over vluchtelingen niet laten beïnvloeden door het gedrag van vluchtlingen. Oftewel: er mag geen enkel bezwaar ingebracht worden tegen vrije immigratie.
  De Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft dat het Bundeskriminalamt in november een rapport publiceerde waaruit blijkt dat criminaliteit onder asielzoekers niet bijzonder hoog is.

De leiding van de Keulse politie en de politici zeiden achtreenvolgens dat "Er niets bijzonders gebeurd was", "Dat er iets gebeurd was maar hoe ernstig was niet duidelijk en het had niets met afkomst te maken", "Dat er iets ernstigs gebeurd was maar daqt het iets was van bekende Noord-Afrikaans bendes en het had niets met vluchtelingen te maken".  
    Drie leugens en ondertussen erkennend dat het gschrevene in de FAZ ook een leugen is.
    Oftwel: Het presenteren van feiten als samenzweringstheorieën is de zoveelste retorisch truc waarmee Joodsisten en Joden het maatschappelijke debat vergiftigen . Alles tezamen bekend als "politieke-correctheid"
    Grunberg heeft naast dit nog een ander probleem: hij zit gevangen in een solipsitisch universum, en legt de schuld (de volgende dag) waar die in zijn Joodse universum automatisch ligt:


Uit: De Volkskrant, 08-01-2016, column door Arnon Grunberg

Boze, witte mannen

... er zijn nogal wat boze, witte mannen - ze laten geregeld van zich horen - die hulp kunnen gebruiken.
    Een bescheiden voorstel. Openbare zwembaden zouden boze, witte mannen op dinsdagochtend van 10 tot 12 gratis kunnen laten zwemmen. ...
    Hebt u speelgoed dat u niet meer nodig heeft, kleding die u niet meer draagt? Stop alles in een vuilniszak en geef het aan boze, witte mannen.
    Boeken van pakweg Vestdijk of Mulisch die u toch niet meer gaat lezen? U kunt er een boze, witte man gelukkig mee maken. ...
    Zelf ben ik bereid een keer per kwartaal voor boze, witte mannen en eventueel ook boze, witte vrouwen te koken.


Red.:   In ieder geval zelden maar vermoedelijk nooit heeft er zulk duidelijk racisme in de Volkskrant gestan. Pas die oude truc er maar op toe - politiek-correcten zijn er gek op, als je iets kritisch zegt over moslims: vervang "witte" voor "zwarte " óf nog leuker "Joodse", en de pleuris breekt uit, als je het bijvoorbeeld in de Volkskrant, als dat zou kunnen doen.
 
 
     Grunberg bevestigt nog even waar moslims en Joden aan lijden:


Uit: De Volkskrant, 11-01-2016, column door Arnon Grunberg

Vervuilen

'Hef een lofzang aan op de vrije vrouw, anders zullen de zandnegers en de opgezwollen scrotumkoppen de lucht en het leven hier alleen maar meer vervuilen,' aldus schrijver Hafid Bouazza zaterdag in NRC Handelsblad. ...


Red.:    Een reactie op de massa-aanranding door moslims van blanke vrouwen in Keulen en andere Noordwest-Europese steden tijdens oud-en-nieuw. De geciteerde woorden zijn alleen en volledig voor rekening van deze schrijver. De erop volgende zin van Grunberg:

  Nog niet zo heel lang geleden dreigde een andere bevolkingsgroep het leven en de lucht in Europa te vervuilen, maar historisch besef is ongewenst.

Het lijkt er bijna op dat Grunberg de moslims met de nazi's vergelijkt, maar wat hij natuurlijk bedoelt, is dat  tegenstanders van aanwezigheid van de moslims de nazi's zijn:
  Het gebruik van het woord 'zandnegers' lijkt me geen toeval. De reacties op de gebeurtenissen in Keulen herinneren aan de duistere tijden in het zuiden van de Verenigde Staten toen vermeend of werkelijk geweld van zwarte mannen tegen blanke vrouwen een excuus was voor lynchpartijen.

Oftewel: de tegenstanders van de immigratie van moslims zijn de daders van lynchpartijen:
  Pegida en haar aanhangers willen gewoon dat [de islam, red.] uit Europa verdwijnt.

En daar is niets mis mee - moslims willen dat niet-moslims uit hun gebieden vertrekken - het staat gecodificeerd in hun koran.
     Maar ja, daar valt niet tegenin te krijsen, dus vult Grunberg daar voor "de islam" eigen ideeëngoed in:
  ... alles wat niet wit, ziek of anderszins onrein ...

Zoooo...  Van de moslims wistn we al dat ze alles dat niet-moslim is "haram' oftewel "onrein' vindt. De Joden, volgens hun spreekbuis, dus kennelijk ook. En wat betreft hun algehele houding:
  Moraal anno 2016? Een slordig excuus voor haat.

Oftewel: Joden en moslims haten ons.
     En dat blijkt inderdaad uit alles
     Die holocaust ... (vult u maar zelf in).
     En ook hiervan een verdere bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 13-01-2016, column door Arnon Grunberg

Hitler

David Wnendts verfilming van de althans in Duitsland genadeloze bestseller van Timur Vermes, Er ist wieder da, ...
    Niet alleen iedere Duitser maar iedere Europeaan moet zich tot Hitler verhouden, hij zit in ons systeem. Veel meer nog dan Vermes is dat wat Wnendt betoogt.
    Is zo'n betoog effectief? Zouden kiezers nieuwe demagogen doorzien door erop te wijzen dat ze dezelfde trucs gebruiken als oude demagogen?    ...


Red.:   Dus (ook) de nieuwe Joodse demagogen gebruike dezelfde trucs als de oude. En dus omgekeerd. Die holocaust ... (vult u maar zelf in).|
    Een commentaar op de vorige:


De Volkskrant, 12-01-2016, ingezonden brief van Flos Vingerhoets, Vijfhuizen

Politiek correct

Arnon Grunberg husselt daders en slachtoffers moeiteloos door elkaar (Voetnoot, 11 januari). De in Keulen en masse op verachtelijke wijze aangerande vrouwen worden verdacht gemaakt door het gebruik van de listige formulering 'vermeend óf werkelijk geweld'.
    De mijns inziens zeer terechte morele verontwaardiging over deze schokkende gebeurtenissen wordt in een klap weggezet als louter 'een slordig excuus voor haat', en elke kritische kanttekening of terechte zorg over de gebeurtenissen in Keulen reduceren de verkondiger hiervan blijkbaar tot het niveau van verachtelijke Pegida-aanhanger. (Want je bent nu eenmaal voor óf tegen, ofwel goed óf slecht.)
    Dit komt op mij over als een nogal lage manier van je politiek correcte gelijk proberen te halen, over de rug van een groep vrouwen die geheel terecht aangifte deden van wat hun werd aangedaan. Dat de daden een totale groep aangerekend gaan worden is weliswaar onterecht, maar de woede hierover zou zich wat mij betreft eerder moeten richten op de mannen die verantwoordelijk waren dan op de slachtoffers en hun sympathisanten.
    Een oplossing voor dit soort ellende zal net zo min worden aangereikt door extreem-rechtse politici als door stoïcijns wegkijkende columnisten. Van dit stukje krijg ik een heel vieze smaak in mijn mond.


Red.:    Dat 'een heel vieze smaak in mijn mond' ís politiek-correcte taal voor zoiets als "walgelijk".
    Zo, na bijna drie weken heeft Grunberg eindelijk zijn definitieve oordeel over "Keulen":


De Volkskrant, 19-01-2016, column door Arnon Grunberg

Statistiek

Men hoort dat de aanrandingen in Keulen met de islam te maken zouden hebben. ...


Red.:   Meteen maar dit afhandelen: "Men hoort dat de holocaust in Auschwitz met het nazisme te maken zou hebben ..."

  Dat lijkt me twijfelachtig.

Inderdaad: het heeft alles te maken met  Joodse ideologie van "Het Uitverkoren Volk".
    Waarna nog wet leugens volgen over de interpretatie van statistiek, en het aanhalen van een Joodse geleerde. Maar dat is een beetje een nasisser na het voorgaande - kijkt u maar bij de Volkskrant.


     Grunberg bevestigt een door deze redactie gelegd verband:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2016, column door Arnon Grunberg

Politiek correct

Volgens de filosoof Paul Cliteur, in een artikel van Sander van Walsum woensdag in de Volkskrant, is politieke correctheid 'de neiging om de dingen naast ons neer te leggen die ons niet welgevallig zijn, ook als die dingen wetenschappelijk zijn onderbouwd'.
    Wat zou er allemaal wetenschappelijk zijn onderbouwd dat wij naast ons neerleggen? Ik denk nu aan een leerling die beweert dat de wortel van 9 7 is.
    Politieke correctheid is niet meer dan prudentie, hoffelijkheid, empathie, diplomatie.
    De tegenstanders ervan zijn dikwijls calvinisten die eerlijkheid verwarren met primitief gedrag. En mensen die hun gebrek aan welsprekendheid tentoon wensen te spreiden, dat ook.    ...


Red.:   Waarmee Grunberg door zijn steun eraan bevestigt: politieke-correctheid is pure goorheid, ultieme bottigheid en nihilisme van het zuiverst water. Wat Grunberg in dit soort context allemaal beweert moet je namelijk 180 graden omdraaien om bij de waarheid te komen. Politieke-correctheid is de manier waarop de Joden hun beschavingsgif verspreiden.
 
    Een zwartharige berberse heks die voor de Volkskrant werkt genaamd Nadia Ezzeroili uitleg of detail heeft in een roodwazige aanval van frustratrie toegegeven dat ze Nederlanders haat. Drie keer raden aan wiens kant G. staat:


Uit: De Volkskrant, 01-02-2016, column door Arnon Grunberg

Thuis

'Was jij maar in staat om diezelfde loyaliteit te tonen, Nederland', schreef Nadia Ezzeroili zaterdag in de Volkskrant in een intrigerend stuk waarom zij en Nederland 'uit elkaar gingen'. ...


Red.:   Dat 'intrigerend' is taal van G. voor "Ik ben er op klaar gekomen".
  Ik meen de frustraties van Ezzeroili te begrijpen, maar misschien moet je niet verwachten dat een land je volledig zal accepteren. Hoeveel thuis heeft de mens nodig? Volgens mij weinig.

Hahaha ...Nomaden, dus ook de semitische woestijnnomaden bekend als Joden en Arabieren, hebben geen enkel thuis. En het grote thuis ...:
  Als de staat je niet vermoordt of zomaar in de gevangenis stopt, is dat al heel wat.

... haten ze tot in het diepste van hun genen.


Uit: De Volkskrant, 02-02-2016, column door Arnon Grunberg

Bevrijding

De dag waarop Auschwitz werd bevrijd, 27 januari ...
    Dit jaar was de 27ste januari aan me voorbijgegaan, maar een Duitse vriend herinnerde me eraan. Hij voegde er in zijn e-mail aan toe: 'Ik ga iets hachelijks zeggen. Maar als ik naar de 800(!) aanslagen op asielzoekerscentra in 2015 kijk, merk ik, alle Willkommenskultur ten spijt, in de praktijk weinig van de bevrijding van Auschwitz.'
    Ik vrees dat mijn vriend niet ongelijk heeft. ...


Red.:   Twee gore smeerlappen: Joden werden opgesloten en vervolgd - moslims komen volkomen vrijwillig hierheen, en kunnen op ieder gewenst moment gaan naar waar het door hen gekoetserde ultieme levensideaal, het kalifaat, al vervuld is. Wanneer ze maar willen. In alle vrijheid.
    Nog wat meer Joodsistisch smerigheid:
  Auschwitz werd in 1945 bevrijd door het Rode Leger, maar Europa heeft zichzelf niet van het Lager weten te bevrijden.
    Het nieuwe nationalisme, dat lijkt op het oude nationalisme, de nieuwe Blut und Boden-theorie, die lijkt op de oude theorie, nieuwe vijandbeelden, die lijken op oude vijandbeelden.

Die holocaust is volkomen begrijpelijk.
    (Tussen twee haakjes: van de zaken genoemd als '800(!) aanslagen', in totaal, worden er alleen al in Nederland  vermoedelijk meer gepleegd, per dag! uitleg of detail uitleg of detail )


    Volgende plakkaat op voorpagina van de "Meer zwarten"-krant van het "Meer zwarten"-front:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2016, column door Arnon Grunberg

Boze meneer

Onlangs schreef ik over de cultus van het slachtofferschap. ...


Red.:   Door expert, dus. Het Jodendom bestaat, sinds ze lesje werd geleerd door de Romeinen, uit weinig anders  dan ideologische gorigheid plus slachtofferschap. Ten gevolge van die ideologische gorigheid.
  Zou men eigenlijk weten hoeveel Duitse Joden er tussen 1933 en 1940 naar Nederland zijn gevlucht?... Of er destijds onder die vierduizend Joden veel zakkenrollers waren, zal ik eens opzoeken.

Maar anderen mogen dat natuurlijk niet, slachtoffer zijn ... Joden zijn het uitverkoren volk en anderen moeten zich dat niet verbeelden:
  Een van de oorzaken van veel woede is dat de boze burger zich miskend voelt als slachtoffer. Laten we dus, schreef ik, boze, witte mannen erkennen als slachtoffer.

Tja ...
    Met nog een voorbeeld van het Joodse slachtofferschap:
  Jan Roos, die van het referendum ... wil de voortzetting van André van Duin zijn, maar beschikt helaas niet over de juiste middelen.

Arnon G. wil de voortzetting van Joseph Goebbels zijn, en beschikt helaas wel over de juiste middelen.
    Onder dekking van holocaust voelt G. zich veilig genoegom openlijk de gebruikte methodiek te durven bespreken:


Uit:  De Volkskrant, 08-02-2016, column door Arnon Grunberg

Manipuleren

... Peter de Waard vrijdag in de Volkskrant. 'De wetenschap van de schaarste' zou ten einde lopen, omdat er geen schaarste meer zou zijn.
    Zelfs als De Waard gelijk heeft en de verzamelwoede van mensen afneemt, dan nog is hun verlangen oneindig. Hun middelen en tijd blijven echter beperkt, waardoor de sensatie van schaarste zal blijven bestaan. Daarom zijn mensen ook vatbaar voor bedriegers.
    De Waard stelt dat mensen zich steeds beter moeten leren verdedigen tegen manipulatie en bedrog.
    Is dat in de praktijk een verdediging tegen taal?   ...


Red.:   Een klassiek geval van "Wie de schoen past, trekt hem aan". Met name die sprong naar taal is veelbetekenend, want nergens door gesuggeerd behalve de inhoud van de eigen ziel: het bedrog en parasitisme (hoe kom je anders aan gevulde banken en schilderijenverzamelingen zonder te werken) van de Joods cultuur loopt via taal. Zoals G. toegeeft:
  Er zijn diverse theorieën waarom taal is ontstaan.

De meeste wetenschappelijke gaan uit van divere manieren tot bevordering van samenwerking tussen mensen doordat taal tot een meer gedetailleerde communicatie leidt. Betere communicatie en samenwerking geeft een evolutionair voordeel, denkt men.
     Hier is de Joodse verklaring:
  Ik denk dat taal bestaat opdat mensen zonder fysiek geweld te gebruiken macht over elkaar kunnen uitoefenen, elkaar en zichzelf kunnen manipuleren en bedriegen.

Hoe is het mogelijk (pas tijdens het schrijven bedacht) ... Dit is een volledig bekentenis: het Joodse denken is de bron van het kwaad. Met deze coda:
  Wij zijn gemaakt om te manipuleren. Soms geloven mensen dat ze niet aan het manipuleren zijn en dat noemen ze dan 'oprechtheid'.

Voor de Joodse cultuur is bedrog de zin van het leven.
   Geheel onbewust van de groteskheid van zijn eerdere bedragen, gaat G. overstroorbaar door met het voeren van het vuur der kwaadaardigheid. De nieuwe brandstof: de democratie:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2016, column door Arnon Grunberg

Oefenen

'Westerse samenlevingen zijn nu democratischer dan ooit', schreef Ian Buruma zaterdag in NRC Handelsblad. Buruma ... stelt dat een functionerende democratie remmen nodig heeft wil zij niet ontaarden in een dictatuur van de meerderheid.
    Buruma's zorgen zijn terecht. Te lang is gedacht dat meer democratie een panacee was; hoe meer hoe beter. Dat is uiteraard onjuist. ...


Red.:   Ach jee ... Al zo lang geleden weerlegt: "Te lang is gedacht dat minder democratie een panacee was; hoe minder hoe beter. Dat is uiteraard onjuist." Maar hoe komt men op zoiets? Een hint:
  Een democratisch genomen beslissing is niet per definitie een goede of moreel rechtvaardige beslissing.

Waar men bang voor is, is dat de meerderheid zal besluiten dat de dominantie van de door Joden gedomineerde financiële wereld en de rest van het Joodsisme (de "goedheid en morele rechtvaardigheid") lang genoeg heeft geduurd, en ze democratisch te defenestreren. Waarmee men maar wat blij zou moeten zijn ,want anders gaat het op fysieke wijze.
 

    Natuurlijk zijn de kwaadaardigen tegen onthulling van de kwaadaardigheid:


De Volkskrant, 22-02-2016, column door Arnon Grunberg

Terlouw

...    Zaterdag stond er een interview met Terlouw door Jan Tromp in de Volkskrant. Terlouws uitspraken en ideeën verbaasden me.  ...
    Het kapitaal is de baas, zegt Terlouw. Dat riepen marxisten vijftig jaar geleden ook, voornamelijk omdat ze zélf de baas wilden zijn.
    Bovendien zouden we kapotgaan aan het neoliberalisme. Ik weet niet hoe we 'kapotgaan' moeten definiëren, maar het getuigt van cynisme om Nederland of West-Europa kapot te noemen.
    Ach, sommigen vinden dat er niets boven zelfgenoegzame nostalgie en tot niets verplichtend populistisch idealisme gaat.


Red.:    Ach ja ...
     Iemand verleent Grunberg de eer om als mens te worden benaderd:


De Volkskrant, 22-02-2016, ingezonden brief van Dini Hogenelst, Leiderdorp

Grunberg versus Terlouw

Ook ik las als kind alle boeken van Jan Terlouw. Wel geen vijf tot tien keer, zoals Arnon Grunberg, maar wel twee of drie keer - maar wij hadden dan ook televisie, en Grunberg niet.
    Grunberg vindt Terlouw een vriendelijke man (Voorpagina, 22 februari), en dat lijkt mij ook, ook al heb ik Terlouw nooit ontmoet. Ook Grunberg lijkt mij trouwens de vriendelijkheid zelve. Maar ik vind het nogal onvriendelijk om, zoals Grunberg doet, Terlouw 'zelfgenoegzame nostalgie en tot niets verplichtend populistisch idealisme' te verwijten.
   En zeer onterecht bovendien. Terlouw is 84 jaar en spreekt zich nog steeds uit over politiek en samenleving. Een gefundeerde mening geven zoals Terlouw hier doet (Sir Edmund, 20 februari), is óók een waardevolle bijdrage. Grunberg zelf doet trouwens weinig anders dan gefundeerde en soms, zoals hier, ongefundeerde meningen geven, en wordt daar alom (ook door mij) voor gewaardeerd.
    We moeten nog maar afwachten wat Grunberg zelf, als hij het mag beleven, nog te melden heeft op zijn 84ste.
    Laten we bovendien niet vergeten dat Terlouw zich drie decennia lang, in de jaren zeventig, tachtig en negentig, met hart en ziel heeft ingezet voor de Nederlandse samenleving. Als Kamerlid, vice-premier, minister, secretaris-generaal en als commissaris van de koningin. En dan schreef hij ook nog een aantal prachtige kinderboeken, die ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van moreel besef van talloze kinderen.
    Zo iemand zelfgenoegzaamheid en tot niets verplichtend populisme verwijten, slaat echt nergens op.


Red.:   Zo zie je maar weer: het is toch niet zo makkelijk om kwaadaardigheid te herkennen ...
    Hier is het "antwoord" van Grunberg op het benaderd worden als mens:


Uit: De Volkskrant, 23-02-2016, column door Arnon Grunberg

Snobisme

...    De fellowtravellers zijn tegenwoordig ruim vertegenwoordigd; de neiging om het Westen en het kapitalisme als het grote kwaad te beschouwen ... is een typische eigenschap van de West-Europese bourgeoisie geworden.
    Het gaat niet zozeer om een politieke overtuiging als wel om een vorm van snobisme. ...


Red.:   Oftewel: Jan Terlouw is een snobist.
    En Arnon Grunberg is een monster.
    Een kleintje, qua demonstratie:


Uit: De Volkskrant, 25-02-2016, column door Arnon Grunberg

Schaduweconomie

...    Elk land kent naast de officiële economie een schaduweconomie. In Nederland bedraagt de schaduweconomie 9 procent, in Bulgarije 30,6 procent.    ...


Red.:    Twee voorbeelden van de hoogst algemene regel: hoe groter de schaduweconomie, hoe groter de barbarij. Dus ...:
  Caroline de Gruyter liet dinsdag in NRC Handelsblad de econoom Friedrich Schneider aan het woord. Hij wil vluchtelingen zwart laten werken. ...
    Schneiders idee is uitstekend. ...

... is Grunberg voor meer zwarte economie, want Grunberg houdt van barbarij. En bij die barbarij ...
  En wie gelooft dat grenzen ... gesloten kunnen worden gelooft allicht ook dat een land kan bestaan zonder schaduweconomie.

... hoort open grenzen, want met meer of minder (voor binnenkomst van parasieten) gesloten grenzen, kan je sociale voorzieningen opbouwen, en sociale voorzieningen zijn het tegendeel van barbarij.
    Grunberg is een monster.
    En voor de goedwillende mens: hoe herken je een monster? Bijvoorbeeld door dit:
  En wie gelooft dat grenzen hermetisch gesloten kunnen worden ...

Retorische trucs. Hier die van het "zwart-wit maken" : "grenzen" doortrekken naar "hermetisch gesloten grenzen".
    Dieaangaande is er ook een zeer algemeen geldende regel: hoe hoger de frequentie van retorische trucs, des te naarder de persoon. Bij Grunberg klopt dit volkomen: eindeloos veel retorische trucs, en als persoon is hij een monster.
    Met nog meer mosterlijkheden in petto:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2016, column door Arnon Grunberg

Inkomensongelijkheid

'Om redenen die ik nooit helemaal begrepen heb, vinden mensen het fijn om te horen dat de wereld naar de verdoemenis gaat', schreef Deirdre McCloskey, een econoom die ik bewonder.    ...


Red.:    En, geheel volgens regels, was die McCloskey ook allang opgevallen als een soort monster uitleg of detail .
  Sommigen denken dat inkomensongelijkheid al eeuwenlang alleen maar aan het toenemen is. McCloskey stelt echter dat inkomensongelijkheid alleen maar iets toeneemt vanaf 1980, en dan ook uitsluitend in een aantal landen, te weten de VS, het VK en Canada.
    Bovendien stelt ze de terechte vraag of inkomensongelijkheid an sich iets slechts is. Dat is inderdaad onduidelijk. ...

De leugen van een monster: er is allang bekend en onderzocht dat inkomensongelijkheid omgekeerd afhangt alles dat hoort bij maatschappelijk en persoonlijk welbevinden (overigens neemt ook in heel West-Europa de inkomensongelijkheid toe ...). Ook hier geldt een zeer algemene regel: hoe groter de inkomensongelijkheid, hoe groter de barbarij.
     En ook hier zijn er genoeg mensen die dit weten:


De Volkskrant, 02-03-2016, ingezonden brief van Ton van Rietbergen, economisch geograaf aan de Universiteit Utrecht

Leve het kapitalisme?

Arnon Grunberg kon het weer niet laten om het kapitalisme te prijzen en alle studies die op de enorme ongelijkheid wijzen als een vorm van geloof te zien (Voetnoot, 27 februari). Hij meent, met econoom Deidre McClosky aan zijn zijde, dat deze ongelijkheid geen nadelige economische gevolgen heeft.
    Toch ken ik geen enkele andere econoom die de huidige ongelijkheid in de VS waarbij 50 procent van het nationale inkomen bij de befaamde bovenste 1 procent terecht komt, als zinnig ziet. Tenslotte spendeert deze rijke groep maar een beperkt deel van inkomen aan consumptie, toch het stokpaadje van Grunberg. Of zoals een rijke producent van kussens in de prachtige VPRO documentaire Inequality for all rondom hoogleraar economie Robert Reich het zegt: die rijken kopen ook maar op zijn hoogst twee kussens.
    In diezelfde documentaire laat Reich zien dat het toptarief in de VS ooit 91 procent was en de economische groei ruim boven de 4 procent. Daar steekt het huidige topbelastingtarief van 30 procent en de economische groei (minder dan 2 procent) schril bij af. En als zelfs top-belegger Warren Buffet zich afvraagt waarom hij minder belasting betaalt dan zijn secretaresse, zou ook Grunberg moeten zien dat het hier geen geloof maar feiten betreft.


Red.:    Maar discussiëren met een monster is zinloos.
    Dat zijn sloopwerkzaamheden voortzet met twee opeenvolgende porties elite-fascisme:


Uit: De Volkskrant, 02-03-2016, column door Arnon Grunberg

Fascisme

...    Tegenwoordig wordt directe democratie vooral ingezet om xenofobie en nationalisme te laten zegevieren ...


Uit:
De Volkskrant, 03-03-2016, column door Arnon Grunberg

Show

...    Wie nog dacht dat het om betrekkelijk rationele argumenten gaat, zou nu echt beter moeten weten. De reëel bestaande democratie is, uitzonderingen daargelaten, een futuristische, dadaïstische show.


Red.:   En dan beweert Spekman dat Geert Wilders een gevaar is voor de democratie. Het echte gevaar komt dat van dit soort lieden:

Lieden als deze Samsom die met grote overtuiging beweren dat ze de gewone kiezer zullen helpen, en als ze op hem gestemd hebben, het tegenovergestelde doen, tot groot nadeel voor die gewone kiezers en tot groot voordeel voor de elite.
    En weer blijkt het erger te kunnen: 


Uit: De Volkskrant, 07-03-2016, column door Arnon Grunberg

Theologisch

'Maar mensen vinden dat iedereen recht heeft op zorg, ook mensen die dat niet kunnen betalen,' aldus micro-econoom Job van Exel in een artikel van Peter de Waard, donderdag in de Volkskrant ...
    Theologisch heeft vermoedelijk iedereen recht op zorg, ook tandheelkundige zorg; in een fatsoenlijke samenleving zijn sommige diensten zonder geld te verkrijgen. Wie sluit je uit van die rechten? Buitenlanders? Illegalen? De allerarmsten?    ...


Red.:   Dus omdat we voor de armsten zorgen in eigen land, moeten we hetzelfde doen met de hele wereld. Iets dat (bijna) alleen Joden verzinnen en ook nog uitspreken. Nu nog met een beetje innuendo. Maar vermoedelijk binnenkort als openlijke campagne, gepaard met een dikke stroom propaganda in de Volkskrant, Pauw en DWDD dat wie het niet eens met het wereldwijd uitdelen van onze sociale verzekeringsgelden, een nationalist, fascist en nazi is. Precies zoals nu gebeurt met Geert Wilders en ieder ander die bezwaar maakt tegen het uitdelen van onze sociale verzekeringsgelden aan iedereen die nu lopend op ons afkomt. Joden als Diederik Samsom en Marokkanen als Jesse Klaver willen ze zelfs per luchtbrug opghalen.
     Nog twee opvolgende. De eerste is standaard:


De Volkskrant, 12-03-2016, column door Arnon Grunberg

Ongeïnformeerd

'Machthebbers hebben belang bij een ongeïnformeerd electoraat dat irrationele keuzes maakt die vaak tegen hun eigen belangen ingaan. Een goedgeïnformeerd publiek is een gevaar voor de huidige oligopolie', aldus taalkundige en politiek activist Noam Chomsky in een mooi interview door Mirthe Berentsen dat in Vrij Nederland stond.      ....
    Wie democratie accepteert, accepteert de almacht van het ongeïnformeerde electoraat. Reden genoeg om te beseffen dat democratie geen wondermiddel is.


Red.:   Met daar tussenin de bekende open deuren.


De Volkskrant, 14-03-2016, column door Arnon Grunberg

Criminelen

Vrijdag gaf ik een schrijfcursus aan een groep gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Arnhem-Zuid. ...
    Een samenleving zonder criminelen is net als een samenleving zonder zieken niet alleen ondenkbaar maar ook onwenselijk. ...


Red.:   Die is bijna te makkelijk ... Natuurlijk zijn nomaden dus parasieten voor criminaliteit, omdat ze zelf institutionele criminelen zijn ...
    Hij gaat echt schelden:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2016, column door Arnon Grunberg

Neonazisme

'De AfD is gevaarlijker dan de NPD,' kopte de Süddeutsche Zeitung na 'Super-Wahl-Sonntag'. Vijftig jaar geleden zat de neonazistische NPD in het parlement van zeven Duitse deelstaten, de AfD zit nu in acht, waarbij moet worden opgemerkt dat de AfD in het oosten openlijker racistisch is dan bijvoorbeeld in Baden-Württemberg.    ...


Red.:   Het Joodsistische vampirisme is bij Grunberg openlijker dan bijvoorbeeld bij de hedgefund-bloedzuigers van KKR.
    En meteen gevolgd door een bekentenis:


De Volkskrant, 16-03-2016, column door Arnon Grunberg

Schinkel

Het was een mooi interview van Janita Naaijer en Chris Rutenfrans met hoogleraar sociale theorie Willem Schinkel dat zaterdag in de Volkskrant stond.    ...
    Schinkel heeft eveneens gelijk dat het irreëel is te denken dat de verzorgingsstaat in gevaar zal komen door de vluchtelingen. Het vluchtelingenprobleem is net zo imaginair als het Joodse vraagstuk in de jaren dertig.    ...


Red.:    En laat het vluchtelingenprobleem nu net zo reeël zijn als de zon: er zijn geen huizen voor ze, geen banen en geen geld. Dit is allemaal al bezet door lagerbetaalde Nederlanders.
    Weer terug naar dat andere brandpunt van haat:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2016, column door Arnon Grunberg

Advies

...    Dat het democratisch proces inderdaad ten dele een infantiel proces is, is een weemoedig stemmend inzicht.    ...


Red.:   Sociale zorg, natiestaat en democratie: Grunberg heeft er een bloedhaat aan. Beschaving: Grunberg heeft er een bloedhaat aan.

     En we zijn weer een stapje verder:


De Volkskrant, 26-03-2016, column door Arnon Grunberg

Preventief

...    We zijn nog niet zover, maar weldra zal genocide 'preventieve terrorismebestrijding' heten.


Red.:    Oftewel: wie iets aan terrorismebestrijding doet, dat wil zeggen: die iets onderneemt jegens terroristische moslims zoals bijvoorbeeld ze niet toelaten tot Nederland, doet aan genocide. En de Nederlandse voorstanders van die terrorismebestrijdingsmaatregelen zijn ...:
  Tegenwoordig schijnen sommige Nederlanders het spijtig te vinden dat Nederlandse militairen niet actief deelnamen aan de genocide in Srebrenica.

... genocideplegers.
    Ook een volgende stap op dat andere front: de strijd tegen de kaukasische residenten:


UIt: De Volkskrant, 30-03-2016, column door Arnon Grunberg

Slachtoffers

...    Na elke terreuraanslag - het neerhalen van MH17 was een terreuraanslag - ...


Red.:   Het leidt geen enkele twijfel waar dat op aanstuurt: een atoomaanval op de kaukasische residenten. Want dat het de kaukasische residenten waren die deze terreuraanslag hebben gepleegd, staat boven alle twijfel uitleg of detail .
    Nationalisme is, buiten het kaukasiche residentisme dat er de bron van is, natuurlijk het grootste kwaad op Aarde. Behalve natuurlijk:


De Volkskrant, 31-03-2016, column door Arnon Grunberg

Stuxnet

Verleden week schreef David E. Sanger een in memoriam in The New York Times over Meir Dagan, leider van de Israëlische geheime dienst, de Mossad, van 2002 tot 2010.
    Onder Dagan ontwikkelde de Mossad met Amerika Stuxnet, de computerworm die het Iraanse atoomprogramma vertraagde. ...
    Sanger schreef een boek over Stuxnet, Confront and Conceal: Obama's Secret Wars and Surprising Use of American Power. In zijn artikel onthult hij dat Dagan hem benaderde omdat hij vond dat Sanger de Mossad niet genoeg credit gaf voor Stuxnet. Opmerkelijk, omdat Amerika noch Israël ooit heeft erkend verantwoordelijk te zijn voor Stuxnet.
    Dagan wilde die credit omdat hij tegen Netanyahu's plannen was om Iran te bombarderen; conventionele militaire macht zou contraproductief zijn.


Red.:   Behalve natuurlijk Joods nationalisme. Daar is niets mis mee. Ook niet als:
  Dagan was vermoedelijk eveneens verantwoordelijk voor het executeren van wetenschappers in Teheran, wat Amerika in verlegenheid bracht.

Er is niets mis met Joods nationalisme, ook niet als het een campagne van moorden pleegt.
     We krijgen gratis advies:


Uit: De Volkskrant, 01-04-2016, column door Arnon Grunberg

Oekraïne

Wie gelooft dat het referendum over Oekraïne gaat, zou ook moeten geloven dat IS een basketbalvereniging is voor jongeren uit achterstandswijken.
    De ware doelstelling van het 'nee-kamp' is het vernietigen van de EU, het aanwakkeren van nationalisme en het om zeep helpen van democratie. ...


Red.:   Oftewel: Wilt u imperialisme, oorlogszucht en vernietiging van de democratie aanwakkeren, stem dan voor aansluiting van Oekraïne. Steun de doelen van George Soros-Schwarz Petr Poroshenko. "Wir fahren mit den Juden gegen Russland".
    Een vorm van een bekentenis, met een tussentation:


Uit: De Volkskrant, 02-04-2016, column door Sheila Sitalsing (Sir Edmund)

Rantsoen


Van Imre Kertész, die donderdag overleed, heb ik een allesopslokkend boek in de kast staan, aangeschaft in de vorige eeuw, ...
    Kaddisj voor een niet geboren kind, het allesopslokkende boek van Imre Kertész over een man die geen kind wil verwekken in een wereld die vernietigingskampen heeft voortgebracht ...


Red.:   Misschien dat Grunberg daarom geen kinderen heeft: hij wil er geen brengen in een wereld waarin hij probeert een nieuwe holocaust te kweken.
  ... bevat een meanderende zoektocht naar de ratio achter het Goede. Met verklaringen zoeken voor het Kwaad is Kertész wel klaar, want die zijn er in overvloed: 'Wat werkelijk irrationeel en onverklaarbaar is, is niet het Kwade, maar het Goede.'

Vanuit Noordwest-Europese ogen een absurde levenshouding, maar vanuit die van het Midden-Oosten niet. Daar is geen "Goede". Daar is slechts "Ieder voor zich en God voor ons allen", "Ikke, ikke ikke en de rest kan stikke", enzovoort. Joodsisme en neoliberalisme. Geen "Goede" in velden of wegen te bekennen. Alleen maar "kwaadaardigheid".
     En met dezelfde aanleiding nog een bekentenis:


Uit: De Volkskrant, 02-04-2016, column door Arnon Grunberg

Kertész

...    In zijn Nobelprijsrede verzette Kertész zich niet tegen het verwijt dat hij maar één thema zou hebben: de holocaust. Hij voegde daaraan toe: 'Welke schrijver is vandaag niet een schrijver van de holocaust?'    ...


Red.:   Bekentenis: "Joodse schrijvers schrijven alleen maar over de holocaust". Maar er was er nog een:
  In dezelfde rede zei hij: 'Ik heb in de holocaust de condition humaine herkend, de eindhalte van het grote avontuur waar de Europese mens na tweeduizend jaar ethische en morele cultuur op uitgekomen is.'

Bekentenis twee: "De joodse holocaust is het einde van de Europese geschiedenis".
    Volkomen overbodig bevestigd door Grunberg:
  Hoe te leven in het postscriptum van die eindhalte?

"Het heden is slechts een naspel van de holocaust".
    Hoeveel gestoorder kunt u het krijgen?
    Het is de gestoordheid van de "Übermenschen van de Schepping van Jahweh".
    Die vol overtuiging aansturen op de volgende, in de hoop de beschaving eindelijk te kunnen eindigen, volgens het door hen aanbeden Armageddon.
    Het Oekraïne-referendum is achter de rug, en net als in 2005 heetf de kwaadaardige antidemocrtische elite zwaar verloren. Het leidt tot onthullende taal van de ideologische leiding:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2016, column door Arnon Grunberg

Principekwestie

...Pragmatisme is vaak een deugd. Er zijn echter uitzonderlijke gevallen: soms wegen principes zwaar, winnen - het basisprincipe van pragmatisme: winnen is het doel, bijna alles is toegestaan ...


Red.:   "Pragmatisme' kan je ook een principe noemen, hoewel dat ook al sterk lijkt op het benoemen van atheïsme als religie - een door religieuze leugenaars veelgebruikte retorische truc. Maar zelkfs als je "pragmatisme' en principe noemt, dan nog is het belsist niet wat grunberg hier stelt. Het is veel neutraler, ruwweg: "Je visie of aanpak aanpassen aan de praktijk". En hierin wordt niets gesteld over hoe je dat invult. Het kan net zo goed leiden tot volledig altruïsme. Als dat maar werkt.
     Grunberg stelt dat "pragmatisme" hetzelfde is als "Winnen is het enige doel en alles is toegestaan"- dat 'bijna' staat er natuurlijk alleen voor het mooi bij - een sociaal wenselijke toevoeging.
En daarmee stelt Grunberg dus ook dat "Winnen is het enige doel en alles is toegestaan" het enige is dat in de praktijk werkt. Want dat is de werkelijke betekenis van "pragamatisme".
    Zelden is het zo duidelijk gesteld. Want we hadden voor het neoliberalisme al: "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste' en "Winner takes all". Grunberg voegt daar dus aan toe: "En alles is toegestaan" - "Anything goes". Hoewel dat impliciet natuurlijk ook al in de overige drie zit.
    Helderder is de kwaadaardigheid zelden uitgedragen. Ieder verder commentaar slaat hier dood.


    Over naar de volgende dag. Op de voorpagina gaat Grunberg uitduiden hoe hij het Joodsistische Imperium ingericht wil zien:


Uit: De Volkskrant, 13-04-2016, column door Arnon Grunberg

Betaalde aandacht

Vertroetel je Ouders heet het bedrijf van Tom Crouse. Daarover schreef Jeroen Trommelen maandag in de Volkskrant. Een uur gezelschap kost euro 29,50. ...
    ... is er een principieel verschil tussen een au pair en het inkopen van aandacht voor ouders?    ...
    Aan lager wal geraakte beroemdheden kunnen zo bijklussen. 'Mam, voor je verjaardag krijg je een uurtje betaalde aandacht van Gordon.'
    Het zal 500 euro kosten, maar dan heb je wel Gordon over de vloer.


Red.:   Het staat er bijna: "Ik wil terug naar de tijd van Dickens". Laten we die dus even schtesen, uitgaande van (West-) Europa, dus het hebbende over (alle cijfers globaal) 500 miljoen mensen. daarvan zijn er dan in het Joodsisitische Imperium 5 miljoen rijk. Die hebben alle kapitaal en bijna alle inkomen. die laten zich in alles bedienen door de 499 miljoen onderklasse, die leven in ellende. Oftewel: er is hier sprake van 499 mljoen socio-economische slachtoffers.
    Stel nu dat je door een of andere maatrgele dit kan voorkomen - dat, zeg, de hoeveelheid socio-economsiche slachtoffers beprert wordt tot 100 miljoen. Maar die maatregel kost wel die 5 miljoen extra slachtoffers, namelijk die 5 miljoen die anders de rijken zouden zijn. De gorote morele vraag: "Is het offer van die 5 miljoen de opbrnegts van 495 socio-economische slachtoffers waard?" (wissleprobleem)
    Wordt die 5 miljoen alleen socio-economisch geslachtofferd, is dit geen vraag. Zijn ze ook fysieke slachtoffer, kan je erover discussiëren.
    Maar vermoedelijk weet de natuur de oplossing wel. Die weet wel een manier te vinden om die 5 miljoen kwijt te raken. Dat kost ze vermoedelijk ook grotendeels het leven, maar ook een aanzienlijk deel van de rest.
    Kiest u maar.
    Maar de natuur heeft in feite al laten zien wat haar keuze is.

    Grunberg is er bijna:


Uit: De Volkskrant, 18-04-2016, column door Arnon Grunberg

Immoreel

Ruwweg zijn er twee posities in het maatschappelijk debat. ...


Red.:   Klopt: residentie of nomadisme. Producerenden of parasiterenden. Enzovoort. Of:

  Sommige mensen geloven dat de menselijke ondeugden kunnen verdwijnen als de overheid of God maar genoeg reguleert. Andere mensen menen dat de menselijke ondeugd inherent is aan de mens en dat het grootste gevaar gelegen is in het bestrijden van die ondeugden.

Precies: producenden of parasieten (die lui die in God geloven schoppen natuurlijk geen maatschappelijke deuk in een pakje boter, zie de moslims, en die staan er alleen maar bij als afleidingdmanoeuvre). Hoe je 'ondeugden' vertaalt is volkomen triviaal: je komt met maar heel weinig overdrijven via het Joodsisme uit bij nazi's en de holocaust.
  Het moge duidelijk zijn aan welke kant ik sta.

In.der.daad.
  Je kunt grenzen sluiten, maar elke grens is poreus

Inderdaad: de Joodse en andere nomaden proberen er op alle mogelijke manieren doorheen te komen. En daarna is er nog één bedreiging:
  Wat ons bedreigt is niet een gebrek maar een overschot aan moraal.

En hier staat dus al bijna "Ik ben een Joodse nomadistische immorele parasiet". Dus Arnon ... Je kan het best gewoon helemaal zeggen. Doe het maar.
 
    G. reikt een idee aan om het probleem aan te pakken:


Uit: De Volkskrant, 25-04-2016, column door Arnon Grunberg

Meningsuiting

... Wat zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting?
    Moet het volk in bescherming worden genomen tegen ordinaire agitatoren - de geschiedenis leert dat het volk makkelijk te verleiden is - of weegt vrijheid van meningsuiting zwaarder?


Red.:   Inderdaad: de geschiedenis leert dat de kwaadaardigheid uit het Midden-Oosten het volk achtduizend jaar in verleiding kan houden. Dus is de vraag of de verspreiders van die kwaadaardigheid, de Grunberg-en, Tempelman's enzovoort, de mond gesnoerd moet worden.
 
    En hier nog eens wat ze zoal ondernemen:


Uit: De Volkskrant, 27-04-2016, column door Arnon Grunberg

Extreem rechts

'Het begint voorzichtig op een patroon te lijken', schreef Arie Elshout maandag in de Volkskrant over de presidentsverkiezingen in Oostenrijk van de dag ervoor. Hofer van de extreem-rechtse FPÖ kreeg 35 procent van de stemmen ...
    We moeten concluderen dat er in diverse westerse samenlevingen een xenofobisch arsenaal is, pakweg 20 tot 35 procent van de kiezers.


Red.:   Dus het niet-uitdelen van wat je zelf voor elkaar hebt geklust is "xenofobie". En:
  ... hoeveel welvaart heeft de burger eigenlijk nodig voor hij bereid is die te delen?

... de Jood die medeparasiteert vindt dat er meer door die klussende blnake burger uitgedeeld moet worden aan de bruintjes elders.
    Ook die komende holocaust begint steeds begrijpelijker te worden.
    En hoe zit het met de culturele en intellectuele bagage van die uitdeel-weigeraars:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2016, column door Arnon Grunberg

Onwenselijk

De grenzen van de vrijheid van meningsuiting zijn niet evident. ...
    Wie naar de scheldpartijen kijkt waarvoor nu mensen worden aangeklaagd, bijvoorbeeld Bachmann in Duitsland, Wilders in Nederland, ziet dat het eigenlijk om laaggeletterdheid gaat.
    Bestudeer de tweets van de heer Wilders en concludeer: laaggeletterdheid.    ...


Red.:   En die term 'laaggeletterd' is natuurlijk "voorkant van de Volkskrant"-taal voor "mongolen". Een karakteristiek van de Joodse cultuur: iedereen die niet intellectueel werk doet, is een boer en mongool. Het zenuwzieke "Woody Allen"-syndroom.   
    Kijk er eens ... Arnon neemt de uitdaging om zichzelf tot een "Een Joodse nomadistische immorele parasiet" te verklaren aan:


Uit:  De Volkskrant, 03-05-2016, column door Arnon Grunberg

Schoft

We spraken over het lied Surabaya Johnny van Bertolt Brecht en Kurt Weill, een prachtig lied over de raadselen van de liefde...
    Wie carrière wil maken in de liefde kan hulp van Brecht gebruiken. Het loont om een charmante schoft te zijn.


Red.:   Ten eerste moet je daarop natuurlijk de wetten van Bertrand Russell aangaande het onregelmatige werkwoord toepassen: Als iemand gunstig over zichzelf spreekt moet je de gebruikte terminologie in een verhouding van ongeveer 80-20 afzwakken, en spreekt hij negatief over zichzelf, dan moet je het met ongeveer 20-80 versterken. "Ik ben een chtamante schoft" wordt dus "Ik ben een scheef-grijnzende kampbeul".
    Nu nog even de stap van "de liefde" naar de rest van het leven, en we zijn bijna daar. Met heel passend de herdenking van de vruchten van de arbeid van 8000 jaar "charmante schoft" zijn over een dag gevierd ...
    En even een kleine bevestiging dat de Financial Times ook tot de hol van het Kwaad behoort:


Uit: De Volkskrant, 09-05-2016, column door Arnon Grunberg

Wedden

...    In de Financial Times van zaterdag schreef Simon Kuper dat de wedbureaus slecht nieuws voorspellen voor de populisten ...
    Volgens Kuper is de zwijgende meerderheid tevreden met de status quo. ...
    Kuper constateert dat het WK Rugby ons meer bezighoudt ...


Red.:   En, bijna vanzelfsprekend: Simon Kuper is Joods.
    In Amerika is een kleine revolutie aan de gang: er is een presidentskandidaat die het echt over de belangen van de gewone Amerikaanse arbeider en burger heeft. Donald Trump kan dat doen omdat hij niet afhankelijk van degenen die het geld hebben: hij heeft zelf genoeg geld. En op het moment van schrijven heeft hij zich, tot grote verrassing van alle insiders, verzekerd van de Republikeinse nominatie. Let ook vooral even op dat bijvoeglijk naamwoord: kandidaat van de Republikijnse Partij. Want één van Trump's stellingen is dat Amerika voor zichzelf moet zorgen, en niet voor de rest van de weld. Dat wil zeggen: geen oorlogen moet gaan lopen voeren.

    Arnon heeft kennelijk een dag zijn medicijnen vergeten, en onmiddellijk borrelt de innerlijke emotie naar buiten:


Uit: De Volkskrant, 17-05-2016, column door Arnon Grunberg

Haat


Red.:   Precies. En hij is aangstoken door een cultuurgenoot:
  'Voor sommige mensen was het wellicht een opluchting dat zij Joden weer konden haten ... schrijft Ian Buruma in NRC Handelsblad in een stuk over ... de oorlog tegen de islam.

Ian Buruma staat in de oorlog van de islam tegen het westen keihard aan de kant van de islam, ook weer cultuurgenoten zij het lichtelijk verder weg, en degenen die bezwaar hebben tegen de islam zijn dus islam- of moslimhaters en omdat bijna alle Joden achter de islam staan in de strijd tegen het westen zijn het dus ook Jodenhaters:
  Buruma laat helder zien dat de mechanismen die werkzaam zijn in het antisemitisme ook te herkennen zijn in moslimhaat. De moslims als vijfde colonne, het vermeende streven naar werelddominantie, ze zouden altijd liegen;

Waarin Buruma dus de voor iedereen zichtbare werkleijkheid vervalst, want de waarheid is:
  De moslims streven naar werelddominantie, ze zijn dus vijfde colonne, en dat ontkennen ze altijd dus liegen ze altijd liegen.

En het staat nota bene allemaal in hun heilige boek.
    Over dit soort zalken praten zowel moslims en Joden in termen van heilge principes, en daarvoor geldt:
  Het verheven principe is dikwijls slechts een schaamlap voor vulgaire haat.

En dat klopt, want zowel moslims als Joden hebben niets dan vulgaire haat voor het westen, omdat de westerse cultuur zo zichtbaar zo veel beter functioneert dan hun eigen woestijnculturen vol nomadisme en Absolute Goden en Principes.
    En weer een stapje explicieter:


Uit: De Volkskrant, 02-06-2016, column door Arnon Grunberg

Vrijhandel

Woensdag verleden week schreef Coen Teulings in NRC Handelsblad een interessant stuk over de afnemende steun voor vrijhandel. In Amerika, maar ook in Nederland.    ...
    Teulings pleit voor betere werkeloosheidsuitkeringen voor ouderen, in de hoop dat het electoraat niet verder op hol slaat. Dat lijkt chantage: geef ons meer geld, anders hollen we het politieke midden verder uit.
    ... Sommige kiezers willen opgezweept worden door taal waarover ze niet hoeven na te denken. Een beter sociaal stelsel zal daar weinig aan veranderen.


Red.:   Oftewel: alle rijkdom moet naar ons Joden en Joodsistische elite, want het plebs is toch maar irrationeel.
    De vraag is zo langzamerhand: wanneer komt de eerste oproep tot een nieuwe holocaust ...?
    De volgende stap:


De Volkskrant, 06-06-2016, column door Arnon Grunberg

Muhammad Ali

Nu Muhammad Ali dood is, is het tijd om de indrukwekkende documentaire When We Were Kings van Leon Gast te zien over de 'Rumble in the Jungle', het gevecht tussen Ali en George Foreman in Kinshasa, toen Zaïre.    ...
    Ali leert ons dat leven niet zozeer om verbinden gaat als wel om de tegenstander, dansend als een vlinder, stekend als een bij, te verslaan. Daarna kun je hem vergeven.


Red.:   Kijkerekijk ... Het leven als een voortdurende doodsstrijd. Dat "dood" staat er wel niet letterlijk is, maar dat is wel het ideale eindpunt, natuurlijk. Hoezo verbinden...? Hoezo samenwerken ... ? Pakken, dat voordeel, als het toeval je de kans biedt. Anders pakt de ander jou. Dus koop die medicijnenfirma en verhoog de prijzen met een factor tien. Anders doet een ander het. Een andere aanhanger van deze Joodsistisch cultuur. Een andere Jood naast Arnon Grunberg ...
     En even later op een wat andere manier:


Uit: De Volkskrant, 10-06-2016, column door Arnon Grunberg

Zieltjes winnen

...    De haat tegen die zogenaamde elite komt voort uit de behoefte zélf elite te zijn. ...


Red.:   Oftewel: "Iedereen wil een plunderende ploert zijn"
    Archetypisch Joodser kan het bijna niet worden. Nu nog de  hoefjes en de hoorntjes erbij ...
    Nog eens een keer een bevestiging dat de aandacht geven aan Arnon Grunberg volkomen terecht is:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2016, rubriek Jean-Pierre kijkt verder, door Jean-Pierre Geelen

Theo

Zijn debuut is nog maar zes weken geleden, maar zijn carrière als columnist verloopt stormachtig. ...
    Was getekend: Theo Maassen, Eindhoven.    ...
    In een andere Brief van de dag plaatste hij een voetnoot bij Arnon Grunberg. Daarmee toonde hij zijn torenhoge ambitie: de koning der columnisten naar de kroon steken.    ...


Red.:   Q.E.D.
    En meteen daarna weer eens een peiling: "Bent u onverkort voor of tegen de islam?". De keuze Arnon kennen we allang (oh ja: er heeft er weer eentje een massamoordaanslag gepleegd):


Uit: De Volkskrant, 14-06-2016, column door Arnon Grunberg

Solidariteit

Lees even het commentaar van president Obama op het bloedbad in Orlando. Dit commentaar illustreert ook waarom wij Obama nog zullen missen. De president noemt de aanslag 'een daad van terreur en een daad van haat.' ...


Red.:   Arnon bedoelt: dat Obama er de islam niet in betrekt. Kijk maar:
  Het is deze expliciete solidariteit die politici in Europa slechts zelden kunnen opbrengen.

Want politici in Europa doen dat soms wel ... De islam er bij betrekken. En wie dat wel doet ...:
  ... nu gaat het om de vaststelling dat Obama terreur niet gebruikt om het vuur van de paranoia hoger te doen oplaaien.

... heeft last van paranoia (wat "paranoia" is, heeft Arnon opgestoken in zijn vaste verblijfplaats - de kliniek).
    De boodschap van Arnon: we moeten ten alle tijde kiezen voor de moslim/islam.

    De laatste aanslag ligt weer een week of wat terug. Het Jodendom van de Volkskrant hervat de propaganda voor de invoering van de islam:


Uit: De Volkskrant, 22-06-2016, column door Arnon Grunberg

Terrorisme

...    Omar Mateen .... The New York Times sprak in een uitvoerig portret van Mateen over 'een gestoorde geest'.
    Wie het over 'de islam' heeft in verband met terrorisme doet mij denken aan iemand die het verschil niet kent tussen Bundeswehr en Wehrmacht en toch wil meepraten over het naoorlogse Duitsland.


Red.:   Riposte: "Wie het over 'de islam' heeft in verband met terrorisme doet mij denken aan iemand die de overeenkomst kent tussen 'het nazisme' en concentratiekampen".

    En Grunberg gaat er nu bijna helemaal voor:


Uit: De Volkskrant, 23-06-2016, column door Arnon Grunberg

Brexit

...    Mochten de Britten vandaag tegen uittreding stemmen ...
    Uit nationalisme komt nooit iets goeds. ...


Red.:   Op de website had men van die laatste zin de kop gemaakt. Oftewel:
  Leve Imperialisme en Chaos!!!

Beide zijn toestande waar Joden van kunnen profiteren. Kijk maar naar het Imperialisme van Amerika, en de chaos in Rusland van vlak na de val van de Sovjet-Unie.


    Het Brexit is daar. De reacties zijn voorspelbaar. Hoewel: de eerste van Grunberg bevat geen scheldwoorden, wat wel eens meer gebeurd als hij totaal verbijsterd is:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2016, column door Arnon Grunberg

Het Britse pond

Het was kort na middernacht, Nederlandse tijd, dat het Britse pond begon te vallen. Resultaten in onder andere Sunderland wezen erop dat de wedkantoren het mis zouden kunnen hebben; de Brexit ging door.
    Net als de natuur staat de markt aan gene zijde van de moraal en dat levert een wonderbaarlijke schoonheid op. ...


Red.:   Dat is nauwelijks een scheldwoord maar een vaak herhaalde uitng van ideologie: "De enige waarde is die van het Geld".
    En wie daar iets aan probeert te doen:

  In Over de democratie in Amerika schrijft De Tocqueville dat de hang naar oorlog ook voort lijkt te komen uit behoefte aan nivellering.

..is de veroorzaker van oorlog. En als het de verzamelde burgers zijn die de macht van het geld willen corrigeren:
  Democratie is prima, maar niet alleen het individu, ook het volk kent zelfdestructieve trekjes, zoveel is maar weer gebleken.

.. dan is dat "zelfdestructie".
    Maar dat was het aanloopje:

   
Uit: De Volkskrant, 27-06-2016, column door Arnon Grunberg

Datum

De Brexit is noch een revolutie noch een terroristische aanslag, maar 23 juni 2016 zou weleens net zo'n belangrijke datum kunnen worden als 11 september 2001.    ...
    In de jaren dertig gaf Stalin ....


Red.:   Daar is 'ie: de inzet van de ultieme boeman. Zoals iedereen wet, nog oneidig veel slechter dan Hitler. Want Hitler mag dan verantwoordleijk zijn voor de holocaust, maar hij betaalde wel zijn rekeningen aan de groot-industrie en het groot-kapitaal.
  Ook nu zien wij bepaalde progressieve lieden en partijen, ik denk aan de SP in Nederland, met nationalisme en xenofobie flirten.

Kijk eens hoe ver hij weer heen is: als de SP echt iets aan nationalisme zou doen, en zich uitspreken tegen onbeperkte immigratie, zou zíj het hoogst in de peilingen staan en niet de PVV.
    Maar G. is volledig doorgslagen:
  De beste definitie van oud én hedendaags stalinisme: nationalisme, vreemdelingenhaat en fascisme in naam van het progressieve denken.

Zelfs eletroshocktherapie is hier kansloos. Een lobotomie is het enige dat helpt, maar dan moet je zo veel snijden dat je geen "Grunberg" meer hebt.

     En ook Grunberg moet nog een keer:


Uit: De Volkskrant, 01-07-2016, column door Arnon Grunberg

Vangnet

Recentelijk pleitte de econoom Coen Teulings in NRC Handelsblad voor een beter sociaal vangnet voor met name ouderen.
    Zo'n vangnet zou volgens hem ervoor kunnen zorgen dat steun voor nationalistisch populisme afbrokkelt. ...


Red.:   Dat 'nationalistisch populisme' is natuurlijk de tegenhanger van het kosmopolitische Joodsistische parasitisme waar Grunberg voor staat. En Teulings.
  Op woensdag beweerde Heleen Mees in de Volkskrant, terugkijkend op het referendum in Groot-Brittannië, ongeveer hetzelfde. De kiezers die tegen hadden gestemd waren volgens haar rationeel.

Maar dat kan naturlijk niet zo zijn:
  Volgens de Financial Times werd vooral in die regio's voor de Brexit gestemd waar afhankelijkheid van EU-subsidies het grootst is. Sinds het werk van Nobelprijswinnaar Kahneman weten we dat mensen niet zo rationeel zijn, althans slecht met statistieken kunnen omgaan.

En daar is Grunberg het mee eens:
  De mens is niets dan verlangen en daarmee veelal een slaaf van zijn emoties. Een beter sociaal vangnet zal aan deze slavernij geen eind maken.

Oftwel het heeft geen zin om de minder-rijken meer geld te geven. En dat komt mooi uit voor de kosmopolitische Joodsistische parasitaire rijken. Dan hoeven die dat geld ook niet te geven.
    Vermoedelijk zal zelfs het eeuwige vagevuur niet in staat zijn deze ziel te reinigen. En het is niet in te zien dat voor zijn soortgenoten niet hetzelfde zou gelden ...
    En kijk er eens:


Uit: De Volkskrant, 05-07-2016, column door Arnon Grunberg

Identiteit

...    Aan mijn opvoeding heb ik radicaal individualisme te danken. ...


Red.:    Karakteristik 1.
  Oftewel, wees een zelfbewuste, vrolijke paria.

Karateristiek 2, met een paar spelfouten (er zijn wat letters weggevallen) - hier de juiste tekst:
  Oftewel, wees een zelfbewuste, vrolijke parasiet.

En tot slot een witz:
  Daarom staan 'de Jood' ... me net zo tegen als 'de witte man'.

Zoals het om de haverklap citeren van Joden, ten einde Joodse culturele en sociale ideëen te onderbouwen en verspreiden.    Een kleintje van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2016, column door Arnon Grunberg

Referendum

Er is de laatste tijd gediscussieerd over referenda. ...
    In een parlementaire democratie krijgt het volk niet altijd wat het wil ...


Red.:   Klopt: in een parlementaire democratie krijgt de elite altijd wat het wil.
  de volksvertegenwoordiger zou matigend moeten werken

Het referendum is het enige dat matigend kan werken.
  Referenda win je niet met waarheid, maar met het inspelen op angst en frustratie

De elite in een parlementaire democratie werkt niet met waarheid, maar met hebzucht en graaizucht.
  En herhaling. Eindeloze herhaling.

En herhaling. Eindeloze herhaling.
    Leuk hè, hoe Grunberg de eigen smerigheid in anderen ziet ...

     Grunberg gaat weer een stap verder. Hij vertelt nu openlijk waar de wortel van het Joodse kwaad zit:


Uit: De Volkskrant, 01-08-2016, column door Arnon Grunberg

Angela Merkel

Donderdag kwam Merkel terug van vakantie om een persconferentie te geven naar aanleiding van Würzburg en Ansbach en ze herhaalde wat ze verleden jaar zei en wat vermoedelijk haar bekendste uitspraak is: 'Wir schaffen das.'    ...
    Met enige overdrijving kun je zeggen dat als na het nazisme uiteindelijk Angela Merkel komt het nazisme niet helemaal voor niets is geweest.


Red.:   Oftewel: beperking van immigratie is erger dan het nazisme. Liever 6 miljoen dode Joden dan beperking van migratie voor de Joodse elite.
    We hadden het al aangekondigd: Arnon kotst zijn ziel eruit. Met een aan aanloopje:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2016, column door Arnon Grunberg

Terrorisme

... het beste wapen tegen terrorisme bestaat uit gelatenheid en een afkeer van haat. ...


Red.:   Moslism plegen reeksen bloedige haataanslagen tegen blanke Eurropeanen, en daar moet door die Europeeane gelaten op worden gereageerd. Als dat geen ware liefde is. Voor de moslims ...
    En:


Uit: De Volkskrant, 05-08-2016, column door Arnon Grunberg

Haat

'Build a wall - kill them all.' (Bouw een muur - dood hen allemaal.)   
    Reporters van The New York Times die Donald Trump een jaar volgden, berichten wat ze zoal hebben opgevangen uit de monden van zijn supporters.    ...


Red.:   De Joden van The Jew York Times, die Trump haten tot op het bot, beweren dat een enkele blanke Amerikaan iets geroepen heeft. En daarop moet je niet met gelatenheid reageren, maar ...
  Verschil tussen Mexicanen en moslims is er nauwelijks: etnische zuivering, oftewel verdrijving, is het beste, doden mag ook.

... daarop reageren met beschuldigingen van deportatie en massamoord richting alle blanke Amerikanen.
  In Europa zie je onder aanhangers van aan Trump verwante bewegingen (FN in Frankrijk, PVV in Nederland) dezelfde reflex.

Nee, je reageert met beschuldigingn van deportaties en massamoord richting alle blanken.
    En voor de zekerheid:
  Welwillende intellectuelen roepen: maar die aanhangers zijn het slachtoffer van de globalisering ...

Iedereen die met gelatenheid op de kreet van een enkele blanke Amerikaan, geuit volgens de Trump- en blankenhatende Joden van The Jew York Times, wil reageren met gelatenheid ...
  Het enige positieve dat je over deze lieden kunt beweren, is dat ze het vuile werk aan anderen overlaten.
    Ze willen de beul wel toejuichen, maar liever niet zélf beul zijn.

... is volkomen medeplichtig en zijn hulpbeulen.
    Medeplichting aan en hulpbeulen bij:
  ... daarom haten ze.
    ... andersoortige bloeddorst.

Haat en bloeddorst.
    Wie iets over de Bijbel (Eerste Testament) heeft gehoord met bijvoorbeeld die Joodse Übermenschen en dat kinderoffer, wist het al: die Joodse cultuur zit vol haat en bloeddorst. G. kotst het er voor de duidelijkheid nog eens allemaal uit. En de Volkskrant zet het op haar voorpagina.
    Deze mensen zijn levensgevaarlijk.
    Vermoedelijk vanwege de vakantietijd was de oplettendheid bij de brievenredactie even weg. Anders was dit er nooit doorgekomen:


De Volkskrant, 08-08-2016, ingezonden brief van Rob de Vos, Deurne

Haat

In zijn Voetnoot over haat (Voorpagina, 5 augustus) gaat Arnon Grunberg de fout in. Wat reporters van de New York Times uit 'de monden van Trump-aanhangers' hebben 'opgevangen' zegt mijns inziens weinig over de ideeën van alle aanhangers.
    Of mag je over Trump-aanhangers wél generaliseren en over Mexicanen en moslims niet?
    Het zijn juist dit soort generalisaties over groepen mensen die Grunberg aan de kaak wil stellen.
    Des te merkwaardiger is het dat hij ten aanzien van bepaalde groepen (Trump, Front National, PVV) dezelfde reflexen vertoont.
    Dat Grunberg de roep vanuit die groepen om strengere immigratieregels verklaart uit haat en bloeddorst, lijkt vooral voort te komen uit een diepgewortelde haat jegens die groepen van Grunberg zelf.


Red.:   En als derde deel van deze Sonate des Mals, weer terug naar het Kwaad van de Muzelsemieten:


Uit: De Volkskrant, 09-08-2016, column door Arnon Grunberg

Aanslagen

'Hoe gaat Nederland zich voorbereiden op de aanstaande jihadistische aanslag in eigen land?', vroeg René Cuperus zich maandag af in de Volkskrant.    ...
    Huib Modderkolk schreef maandag in de Volkskrant onder de kop 'Was bloedbad Nice toch geen jihadisme?': 'Opmerkelijk is dat de tientallen Franse rechercheurs die zijn [Bouhlels] huis doorzochten niet één aanwijzing vonden voor banden met IS.'
    Niet elke aanslag meteen en allicht ten onrechte jihadisme noemen, dat zou al een enorme vooruitgang zijn.


Red.:   Iedere uitroep van een Trump-aanhanger staat voor de bloeddorst van alle blanken. De paar dozijn aanslagen door Europese moslims is een normale zaak die je gelaten over je heen moet laten komen.
    Blijkt bij controle dat deze illustratie van de Joodse haat en bloeddorst hier nog niet was gebruikt:

"Zegt het allemaal ..."

    Grunberg treft verdere voorbereidingen voor zijn eigen Endlösing. Hij roert het meest verwoestende van de Joodse cultuur aan: het "Winner takes all":


Uit: De Volkskrant, 13-08-2016, column door Arnon Grunberg

Lompenproletariaat

Is het politiek incorrect om hoger opgeleid te zijn? Josephine Bersee, sociaal geograaf, stelt deze vraag donderdag in de Volkskrant. Ze neemt een tendens waar tot nivellering naar beneden.    ...


Red.:   Deze expat-mevrouw die werkt in Hongkong heeft geconstateerd dat hogeropgeleiden een slechte reputatie hebben gekregen en wijt dat aan het hogeropgeleid zijn. Je reinste onzin, natuurlijk. De hogeropgeleiden hebben zo'n slechte reputatie gekregen, omdat ze als eerste zelf zijn gaan parasiteren, maar, veel belangrijker, de nog veel erger parasiterende van de oligarchie gaan steunen. Een leugen die Grunberg graag herhaalt:
  Zij die meer weten, meer kunnen, meer ambitie hebben zijn elitair, een woord dat synoniem is geworden voor 'verwerpelijk', wat veel zegt over de klassenstrijd in Nederland.

Oftewel: de beparasiteerden moeten dankbaar zijn dat ze beparasiteerd worden. Wat ook geldt voor hun lakeien:
  Feit is dat het Nederlandse lompenproletariaat middenklasse is geworden ...

Juist ja ... Lompenproletariaat moet lompenproletariaat blijven. Volgens Grunberg.
  Als dank daarvoor hebben grote delen van die middenklasse nog maar twee afgoden: rancune en de eigen portemonnee.

En in dat tot middenklasse geworden lompenproletariaat, ziet Grunberg's hetzelfde als in eigen Joodse cultuur: rancune en de eigen portemonnee. Dat eigen portemonnee spreekt voor zich, want de Joodse tempel zit al 8000 jaar vol geldwisselaars met die tempel nu zijnde de huidige financiële wereld. En dat van die rancune: ... Tja, de holocaust is nog één ding, maar dat die westerlingen een echte beschaving hebben en de Joden alleen maar geldwisselaar-zijn. Ja, daar wordt je echt rancuneus van.
    Zo rancuneus, dat je zelfs de middenklasse niets gunt. De oligarchische elite wil alles! Winner takes all!!!


Uit: GeenStijl.nl, 15-08-2016, door Van Rossem uitleg of detail

Waarom zwijgen Nederlandse MSM over SorosLeaks?

... de volstrekte stilte van de couranten en staatsomroepen voor hun totale en volledige zwijgen over de onthullende en veelzeggende Soros Leaks, ...


Red.:   Daar is het antwoord: de reguliere media hebben nul komma nul aandacht besteed aan het onthullen van de Joodse invleod.
    Daarvoor zijn absoluut geen complottheorieën nodig:
  De verklaringen ... zijn namelijk peopsimpel en helemaal geen onderdeel van een groot complot. Komt-ie dan, in 1 zin: Mainstream media hebben helemaal geen belang bij het bekritiseren van de investeringen en activiteiten van Soros' Open Society Foundation, omdat OSF investeert in belangen die overeenkomen met politieke en maatschappelijke opvattingen die deze media zelf ook allemaal hebben. ...

Precies.
  Ga maar na: Soros investeert immers in onderzoeken naar islamofobie, hij laat rapporten opstellen over etnische profilering, hij geeft geld aan allerlei islamitische initiatieven in Europa, hij doneert aan arme mensen, hij neemt het op voor Oekraïne (en vooral: tegen Rusland), ... hij helpt de Europese Unie bij het faciliteren van open grenzen voor migratie en hij financiert de strijd tegen 'het populisme'. Allemaal 'fatsoenlijke' zaken die helemaal niet kritisch bevraagd hoeven worden door de media. Nog korter gezegd: Soros deugt - en de MSM voelen dus helemaal geen behoefte om te berichten over zijn openlijke bemoeienis met nationale democratieën, zijn opkomst voor de belangen van islamitische gemeenschappen in Europa of de openlijke lobby bij (Nederlandse) Europarlementariërs voor De Goede Zaak.


De reguliere media strijden voor dezelfde zaken als als de Joodse Joodsist George Soros-Schwartz.
  Het is tevens een verklaring voor waarom bij bijvoorbeeld het Nederlandse Oekraïne-referendum of het Britse Brexit-referendum de voor- en de tegenkampen zo duidelijk onder te verdelen waren in een establishment dat vóór de EU pleitte, en de 'gewone burgerbevolking' die beduidend sceptischer tegenover Brussel staat. Dat is echt niet omdat de elite die de EU toejuicht zo veel "slimmer" of "beter geïnformeerd" zou zijn - dat is omdat zij grotere financiële en persoonlijke belangen bij de instandhouding van hun eigen status quo hebben.

De bestuurlijke en media-elite heeft dezelfde belangen als de Joodse en Joodsisitische oligarchische elite.
    Toespitsend op de media: de reguliere media worden gedomineerd door aanhangers van het Joodse Joodsisme van George Schwartz-Soros.
    Wat, onbewust, ook GeenStijl signaleert:
 
  Dat is echt niet omdat de elite die de EU toejuicht zo veel "slimmer" of "beter geïnformeerd" zou zijn -...  En niet zelden ook een enorme tiefushekel aan het zogenaamde "lompenproletariaat". Toch, Arnon Grunberg, ouwe plebshater?


En Arnon Grunberg staat bij de Volkskrant voor een hele reeks Joden uitleg of detail . Die de berichtgeving van de Volkskrant volledig domineren naar Joodsistische opvattingen.
    En de rest van de media zijn "Drie keer de Volkskrant" zoals dat over de publieke omroep al is toegegeven is.
    We hoeven er geen doekjes meer om te winden: de Joden domineren al een kleine dertig jaar de media, en hebben het maatschappelijke klimaat bijna dodelijk vergiftigd. Het beste teken daarvan: het opkomen van rechts-extremistische bewegingen omdat dat de enige manier is om enige weerstand te bieden aan het Joodsistische gehamer, dat ons bijvoorbeeld wil verplichten om een miljoen en meer moslims toe te laten.
    De media zijn het transportmiddel voor dit en al het andere ideologische vergif van de Joden.
    En alsof hij dit gelezen heeft, geeft Arnon Grunberg op de voorpagina van de Volkskrant de volgende dag nog een bevestiging:


Uit:  De Volkskrant, 16-08-2016, column door Arnon Grunberg

Paranoia

In de Süddeutsche Zeitung stond een mooi artikel van Gustav Seibt over de neiging van sommigen om de pers af te doen als 'Lügenpresse'. ...


Red.:   Een uitdrukking van de gewone burgers in Duitsland. Het lompenproletariaat. Het populus van het "populisme".
    Een uitdrukking als antwoord op Grunberg, de media, en dit soort mensen:
  De filosoof Adorno waarschuwde in zijn essay Mening. Waan. Samenleving, aldus Seibt

De filosoof Adorno is het blanke uitgangbord van de beweging genaamd Frankfurter Schule die verder exclusief  bestaat uit Joden: Ernst Bloch, Walter Benjamin, Max Horkheimer en Herbert Marcuse. Het intellectuele rattenhol achter de vernietiging van de Europese culturen.
   En wie de leugens van de media wil bestrijden, ...:
  Je kunt daarom zeggen dat we in tijden van paranoia leven.

    ... heeft volgens de Joden last van paranoia.
    Uit dit alles kan slechts één conclusie worden getrokken: dit beweegt langs een rechte lijn richting opstand. Revolutie. Geweld.
    Eerste slachtoffers: de lieden van de media. Vanwege hun hoge zichtbaarheid.
    En dit zou zo maar eens over kunnen slaan naar de groep die zo zichtbaar de media domineert: de Joden.
    Snapt u nu die onbegrijpelijke holocaust...?
    Is er nog iemand die een manier ziet om dit geweld te voorkomen ...?
    Maar het gaat allemaal gewoon door. De media drammen het door. Over de hele wereld. Met schijnbaar verschillende aanknopingspunten, maar uiteindelijk dezelfde zaak: nomade versus resident. Verschuif het theater, en je komt in Amerika. Dat is in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november 2016. Sinds miljardair Donald Trump de Republikeinse nominatie heeft veroverd, probeert de gezamenlijke bestuurlijke elite om hem onderuit te halen. Onder aanvoering van de media. Onder aanvoering van The Jew York Times van Brooks, Friedman, Cohen enzovoort.
    Trump heeft namelijk iets gedaan dat de kern van het Joodse bestaan raakt: hij heeft de vrije immigratie ter discussie gesteld. Niet eens in het algemeen, maar aangaande moslims. Als reactie op aanslagen door moslims in Amerika. Net als in Europa door geïmmigreerde moslims. Kort achter elkaar twee stuks. Na eerdere door die Tsjetsjeense broers en door majoor Hasan.
    Een volkomen rationele reactie dus om geen moslims meer toe te laten - je haalt de terroristen nooit uit de stroom.
    De Joden en Joodsisten van de elite waren uitzinnig van woede.
    De week na de afloop van de Democratische Convertie organiseerden ze iedere dag een nieuwe "onthulling".

     En aan deze week gaat Nieuwsuur aandacht besteden:

Of is het andersom? De presentator neemt alvast een voorschotje op het "De waarheid ligt in het midden" : "Trump maakt ons zwart door ons er van te beschuldigen hem zwart te maken" ...
    De uitzending zelf hier uitleg of detail (Nieuwsuur, 20-08-2016, na 8:38 min.) - de weergave alhier is altijd lastig met elektronische media ... .
    Wat er volgde was één van de meest neutrale uitzendingen van Nieuwsuur ooit.
    In plaats gewoon pure eenzijdigheid, begon het met een interview met de enige persoon de Nederlandse taal machtig die de mediapropaganda tegen Trump aan de orde heeft durven stellen, de bovenstaande Derk-Jan Eppink. Het interview is doorspekt met stukjes van Trump en stukjes vanuit de Amerikaanse media - gericht tegen Trump. Het duurt van 9:21 min. tot 14:26 min.
    Daarna volgt het weerwoord. Een ander interview. Het duurt van 14:45 min. tot 19:38 min. Ononderbroken door andere beelden. Aan het woord is iemand die betoogt dat de media strikt neutraal zijn, en dat ze gewoon rapporteren hoe Trump is. De presentator, de al langsgekomen Eelco Bosch van Rosendaal, oud-Amerikacorrespondent en zo Amerikanofiel als een Amerika-correspondent, slaat af en toe wat kirrende kreetjes tussendoor.
    De deskundige is een alhier onbekende genaamd Robert Shapiro - kennelijk één of andere professor.
    Robert Shapiro is lid van de club die de hetze tegen Trump aanvoert. Hij is een Jood.
    Verder commentaar over de inhoud van het betoog zelve overbodig.
    En dit was dus één van de meest neutrale uitzendingen van Nieuwsuur ooit.
    De rest is nog veel meer propaganda voor het Joodsisme.
    In de strijd tussen Joden en beschaving ...

... staat Niewsuur en de rest van de Nederlandse media keihard aan de kant van de Joden en hun Joodsisme.
   Net als de rest van de media. Zie ook Arnon Grunberg uitleg of detail , Olaf Tempelman uitleg of detail , Diederik Samsom uitleg of detail , Judith Sargentini uitleg of detail , Bert Wagendorp uitleg of detail en de rest van de bende van Lucifer uitleg of detail uitleg of detail  .
    Oh, waarom kon er toch een weerwoord komen? Van die Derk-Jan Eppink. Dat is omdat die Derk-Jan Eppink in Amerika werkt. En niet in Nederland. Als iemand in Nederland zoiets dergelijks zou doen, zou hem daarna door Arnon Grunberg, Olaf Tempelman, Diederik Samsom, Judith Sargentini, Bert Wagendorp, de rest van de bende van Lucifer en hun Joodsistische collaborateurs het werken en dus leven onmogelijk gemaakt worden.
    We voorspelden toch al dat Grunberg zijn haat eruit zou kotsen? Nou, hier is weer een lading. Eerst in zijn geheel om de tournures laten te kunnen toelichten:


De Volkskrant, 24-08-2016, column door Arnon Grunberg

Rancuneleer

Steeds weer lezen wij dat het populisme, het rechts-extremisme, verklaard kan worden met materialisme. De middenklasse staat onder druk, de terugtrekkende verzorgingsstaat is het zaadje van de hedendaagse rancuneleer. Werkelijk?
    Wordt een bevolkingsgroep gehaat omdat men in 2007 nog tien dagen op wintersport kon en in 2012 slechts vijf dagen? En is hyperinflatie dan de oorzaak van genocide? Moeten wij geloven dat de Servische middenklasse onder druk stond en dat daarom een kleine tienduizend moslims zijn afgeslacht in Srebrenica? Het materialisme is een al te comfortabele verklaring voor wat Joschka Fischer 'welvaartsfascisme' heeft genoemd. Ik vrees dat zondebokken worden gezocht, bevolkingsgroepen worden gehaat, dat racisme bestaat, omdat het in de menselijke natuur zit. Het gif komt naar buiten zodra zich een gelegenheid voordoet. Dat sommige weldenkende mensen de rancuneleer verdedigen en excuseren moet wel komen omdat zij hopen op een baantje als het nieuwe regime eenmaal geïnstalleerd is.


Red.:   De analyse:
  Steeds weer lezen wij ...

Vertaling: Er heeft ergens een artikel gestaan waarin Grunberg's ideologie onderuit wordt gehaald zodanig dat hij er niet aan refereren kan, want anders gebeurt dat dus alsnog. In het alternatieve geval staat er "In de Süddeütsche Zeitung stond een bewonderenswaardig artikel van ..."
  het populisme, het rechts-extremisme, ...

Vertaling: alles niet passend in Grunberg's ideologie is populisme, en populisnme is hetzelfde als rechts-extremisme.
  ... verklaard kan worden met materialisme. De middenklasse staat onder druk,

De werkelijkheid: alles onder de oligarchsische elite staat onder druk: middenklasse en alles daar onder.
  ..., de terugtrekkende verzorgingsstaat is het zaadje van de hedendaagse rancuneleer.

Vertaling: het willen behouden van de verzorgingsstaat, de sociale maatschappij is volgens Grunberg "rancuneleer".
  Werkelijk?

Vertaling: Grunberg gelooft niet dat materiële achteruitging een reden is voor verzet tegen zijn ideologie. En hij komt met een alternatief:
  Wordt een bevolkingsgroep gehaat omdat men in 2007 nog tien dagen op wintersport kon en in 2012 slechts vijf dagen?

Oftewel: bezwaren tegen het afbreken van de sociale maatschappij is hetzelfde als "haat tegen een bevolkingsgroep". Hierbij is onduidelijk welke, maar dat valt zo wel in te vullen. Grunberg doet het alsnog:
  Moeten wij geloven dat de Servische middenklasse onder druk stond en dat daarom een kleine tienduizend moslims zijn afgeslacht in Srebrenica?

Oftewel: Wie de sociale maatschappij wil behouden, wil in fiete moslims afslachten.
  Moeten wij geloven dat de Servische middenklasse onder druk stond en dat daarom een kleine tienduizend moslims zijn afgeslacht in Srebrenica?

En met een stap terug:
  ... is hyperinflatie dan de oorzaak van genocide?

Nieuwe vertaling: wie de sociale maatschappij wil behouden, doet aan genocide op moslims.
  Het materialisme is een al te comfortabele verklaring voor wat Joschka Fischer 'welvaartsfascisme' heeft genoemd.

Vertaling: wie de sociale maatschappij wil behouden, doet aan "welvaartsfascisme".
  Ik vrees dat zondebokken worden gezocht, bevolkingsgroepen worden gehaat, dat racisme bestaat, omdat het in de menselijke natuur zit.

Vertaling: wie de sociale maatschappij wil behouden, doet aan "zondebokken zoeken" en racisme.
  Het gif komt naar buiten zodra zich een gelegenheid voordoet.

Vertaling: het willen behouden van de sociale maatschappij is "gif".
  Dat sommige weldenkende mensen de rancuneleer verdedigen  en excuseren ...

Vertaling: het willen behouden van de sociale maatschappij is "rancuneleer".
   ... moet wel komen omdat zij hopen op een baantje als het nieuwe regime eenmaal geïnstalleerd is.

Vertaling: die mensen pleiten voor het behoud van de sociale maatschappij, doen dat uitsluitend uit eigenbelang.
    Waarmee we ook maar weer een puik inkijkje in de Joodse ziel hebben gekregen. Elitarisme, rancune, zondebokken, racisme, egoïsme, haat, gif  ... Het lijkt wel of je het Oude Testament leest ... Een Joods-cultureel zelfportret...
    Overigens willen we hier wel een gok wagen welk artikel Grunberg's toorn heeft opgewekt, als dat althans een Nederlands artikel was. Hier de suggestie:


Uit: De Volkskrant, 22-08-2016, column door René Cuperus

De nieuwe standenmaatschappij

Tussentitel: Elite en burgerij vrezen een nieuwe opstand der horden

Soms krijg je de indruk dat onze samenleving niet voorwaarts maar achterwaarts gaat. Dat we in een tijdmachine zitten die ons honderd jaar terug in de tijd zet.
    Dat gevoel speelt bijvoorbeeld bij dat merkwaardige boerkini-debat. Opnieuw schijnen we vrouwenrechten te moeten verdedigen waarvan we dachten dat die allang tot de verworvenheden van onze beschaving behoorden. Zoals het recht om net als mannen met witte hangbuik de zee in te duiken.
    Een zelfde ervaring had ik onlangs toen ik een van de meest bezopen politieke artikelen van het jaar tegenkwam. Dat was op de opiniepagina van Trouw (9/8). Daarop stond niets minder dan een pleidooi tegen het algemeen kiesrecht. Dat dateert uit 1917 voor mannen en 1919 voor vrouwen.
    Maar ene Andrea Wagemans en Mays Talib, een mij onbekende sociologe respectievelijk arts, menen dit recht voor allen ter discussie te moeten stellen. In plaats van het algemeen kiesrecht zou er een stemexamen moeten komen. Waarom? Omdat volgens deze dames burgers in toenemende mate gevaarlijk stemmen. Als voorbeelden van 'roekeloos stemgedrag' noemen ze de Brexit en Wilders. Uit die keuzes zou blijken dat burgers gevaarlijk en ongeïnformeerd stemmen. Dat ze de verkeerde conclusies verbinden aan een steeds complexer wordende wereld.    ...
    Toch komt zo'n pleidooi tegen het algemeen kiesrecht van twee politiek correcte 'deugmeisjes' - naar een term van de door satirisch rechts gedomineerde sociale media - niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een teken des tijds. Het pleidooi verraadt paniek over de opmars van het anti-establishment populisme. Het laat zien hoe een beknelde elite en bedreigde burgerij een nieuwe opstand der horden vreest, een nieuwe ontsporing van de massasamenleving.
    Tegelijkertijd laat het pleidooi zien dat we in een meritocratische standensamenleving zijn terechtgekomen. Met minachting voor lageropgeleiden, die - zo heel anders dan fijnbesnaarde academische professionals - 'fact free' hun onderbuik achterna zouden lopen.
    De opmars van populisme, Trumpisme en xenofoob autoritarisme baart natuurlijk grote zorgen. Maar deze moet ook en allereerst begrepen worden als reactie, als agressief verweer tegen de onrechtvaardige complexiteiten van de nieuwe globaliserende wereld, eerder dan als veroorzaker ervan. Populisme, hoe riskant ook, is een alarmsignaal van gebrekkige representatie. Het verwateren van de democratie, het afschaffen van de democratische gelijkheid, uit angst voor populisme is het slechtste wat je kunt doen. We hebben meer democratie nodig. Niet minder.


Red.:   Nou, als dat geen lange reeks vloeken in de Grunbergse kerk is ... Vooral die combinatie van opheffing-stemrecht en boerkini-opkomst ...

    Die volgende is natuurlijk weer Grunberg. Die hyper-obsessief bezig blijft de muzel-semieten ons door de strot te duwen. Waarbij dus niets geschuwd wordt:


Uit: De Volkskrant, 26-08-2016, column door Arnon Grunberg

Aardbeving

Bij een aardbeving in Italië zijn circa 250 doden gevallen. Is God een terrorist? ...


Red.:   Een totaal absurde vraag.
  Is de natuur een terrorist? ...

Een nog oneindig vele absurder vraag.
  ...Waarschijnlijk.

Een totaal van de pot gerukt antwoord.
    En dat allemaal om dit te kunnen schrijven:
  Bij een aardbeving in Italië zijn circa 250 doden gevallen. ...
    Moeten we iets doen? Zeker.
    Om te beginnen een muur bouwen ten zuiden van Rome, daar begint Afrika zoals bekend, opdat aardbevingen blijven waar ze thuishoren.
    Op plekken waar aardbevingen worden verwacht zouden gewapende politieagenten moeten staan. Het parlement zou een wet moeten aannemen die aardbevingen eens en voor altijd verbiedt. (Heer Rutte, zwijg niet!)
    Er zijn mensen - we weten wie - die feitelijk aardbevingen zijn. Ik zeg altijd: als het eruitziet als een aardbeving, als het praat als een aardbeving en als het de kleren draagt van een aardbeving, dan ís het een aardbeving.
    Waakzame burgers zouden aardbevingen eigenhandig terug naar huis moeten sturen als politie en justitie weigeren in te grijpen.

Laatste zes zinnen, zes absurditeiten.
    Met nog een toetje:
  Overigens hebben het neoliberalisme, Amerika en de Joden de aardbeving uitgevonden.

Dus met het idee dat als het voorgaande onzin is, volgens Grunberg, dit het ook is ("de aardbeving" = "de vrije intocht van achterlijken"). Een "giftige sandwich" .
    De werkelijkheid is natuurlijk precies andersom:


Uit: GeenStijl.nl, 26-08-2016, door M. Hemelrijk uitleg of detail

Grunberg: 'Aanslagen zijn onvermijdelijke natuurramp'Ja ja, wie Arnon Grunberg nog serieus neemt is zelf rijp voor het gesticht, weten we wel. ...


Red.:   Maar ...:
  Maar de onderliggende teneur van dit stukje raakt aan een groter probleem dan enkel de hersenspinsels van die malle Grunberg, dus we wilden het er toch even over hebben. Helaas is dit namelijk precies hoe veel oudmediale grachtengordeldieren echt tegen terreur aankijken: ze zien geen menselijke, boze opzet ... maar een soort onafwendbare natuurramp, die we zelfs met de grootste inspanning niet kunnen voorkomen. Het morele onderscheid niet meer zien tussen slachtoffers van koelbloedige moord en slachtoffers van natuurgeweld.

Tja ... Joodse moraliteit is al van oudsher bekend van het Oude Testament: Kwaadaardige Immoraliteit met Übermenschen, Gouden Kalversen, en Kinderoffers.
    Volgende stap in Arnon's biecht. Bedenk: er is niets waar hij een grondiger hekel aan heeft en een diepere haat voor koestert dan socialisme:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2016, column door Arnon Grunberg

Historisch besef

The Jungle is een roman uit 1906 van de Amerikaanse schrijver Upton Sinclair waarin de vleesindustrie in Chicago wordt beschreven rond die tijd.
    Hoofdpersoon is Jurgis Rudkus, een immigrant uit Litouwen, die niets anders heeft dan zijn arbeid en voor wie leven niet meer is dan net genoeg verdienen om arbeid te kunnen leveren. De arbeider heeft het nauwelijks beter dan het vee, maar het vee mag sterven, de arbeider moet werken.    ...
     de arbeidsomstandigheden [nu, red.] zijn niet te vergelijken met die van Rudkus. Dat is te danken aan het socialisme ...
    Het is een gebrek aan historisch besef dat velen hier te lande menen in de slechtste van alle mogelijke werelden te leven.


Red.:   En de Volkskrant-redactie had het allemaal ook nog eens samengevat in de kop op de website:
  Arbeider dankzij socialisme beter af dan vee

Oftewel: Arnon Grunberg wil de toestand van "de arbeider", dat wil zeggen: alles onder de oligarchische elite, terug naar die van vee.
    Kijk, dat wisten we allemaal al wel, want dat is het Joodse ideaal:

Maar dat hij het nu nog eens zo duidelijk zegt ...
    Petje af, qua lef.
    Kop eraf, qua historische "besef".
    En dat geldt ook voor al degenen die deze Kwaadaardigheid verspreiden.
    Remarque ... Je vonnis staat definitief vast. Het gaat nu nog om het feestje vooraf ...
    Een taktisch voordeel van het soort Kwaadaardigheid als van Grunberg, is de mee gepaard gaande volkomen gestoordheid. Een gestoordheid waardoor in hun hoofd een groot deel van de werkelijkheid niet bestaat, in de geest van het slachtoffer/de dader. Daardoor regelmatig de eigen psychopathie onthullend:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2016, column door Arnon Grunberg

Boerkiniverbod

Op donderdag schreef Hassan Bahara in de Volkskrant over de in Nice gemaakte foto waarop een vrouw te zien is in boerkini die door agenten gedwongen wordt zich van haar gewaad te ontdoen.
    Het boerkiniverbod beoogt de Europese stranden moslimvrij te maken. ...


Red.:   Ach ja, dat is zo'n gevolg van de gestoorde geest: totaal het zicht kwijt raken op iedere nuance, grijstint en kleur: ze worden niet vrijgemaakt van moslims, maar van moslimsymbolen. Net zoals ze vrijgemaakt zijn van nazistische symbolen. En wat dat betreft: politieke uitingen in het algemeen, en de islam is ook een politieke uiting want wil de macht (kalifaat en sharia).
    Grunberg gaat door met zijn abjecte taal:
  Daarna zullen parken moslimvrij moeten worden gemaakt. Vervolgens komen bushaltes aan de beurt. Daarna de trams. Na de trams de ambtenarij.

En zelfs hier ziet hij over de absurditeit heen: het is een eis van de rechtsstaat, democratie en beschaving om de ambtenarij vrij te houden van moslimsymbolen.
  Dat het boerkiniverbod werd verdedigd met verwijzingen naar vrouwenonderdrukking ...

Gek hè ... Dat zeggen ze nu allemaal, de islamverdedigers ... Dat de andere partij zegt dat het gaat om vrouwenrechten. Nee, het gaat om het wegkrijgen van de islam - mede in verband met die vrouwenrechten maar vooral vanwege heel veel andere dingen. Nummer één: het geweld. Nummer twee: de wens naar kalifaat en sharia. Enzovoort.
    Willen ze het niet over hebben ...
    Vandaar die "vrouwenrechten"-stroman".
    En daarna gaat Grunberg helemaal los:
  ... vrouwenonderdrukking is eenvoudig te verklaren. Het fascisme, welke gedaante het ook aanneemt, heeft ...

Oftewel: wie zich verzet tegen de islam, is een fascist.
    Mooi, wie zich inzet voor de islam, is een Joodse of Joodsistische holocaustmaker.
    Of nog beter: het zijn ...
  ... als mensen vermomde bacillen ...

Samengevat wie een boerkiniverbod voorstelt is een fascist, en vindt dat de boerkinidragers en soortgelijke bacillen zijn.
    En wel omdat het verbaliseren van een drager van een boerkini leidt tot dit:
  Op donderdag schreef Hassan Bahara in de Volkskrant over de in Nice gemaakte foto waarop een vrouw te zien is in boerkini die door agenten gedwongen wordt zich van haar gewaad te ontdoen. Bahara schrijft dat hij zich na het zien van die foto schaamt voor zijn 'nuance'.
    Schaamte naar aanleiding van deze foto is eigenlijk nog een eufemisme.

Hier is die foto:

Oké, neem nu ens aan dat Bahara niet een gestoorde muzle-semiet is, en Grunberg niet een gestoorde judeo-semiet. En start niet met een foto van iemand die een boete krijgt vanwege het tentoonspreiden van de symbolen van een nazistische godsdienst, maar de foto van het gedrag van andere dragers van de nazistische godsdienst:

 
 
 


Goed, nu vinden de gestoorde muzel-semiet en de gestoorde judeo-semiet dus dat het geven van een boete aan een boerkinidragers leidt tot fascisme, en dat die boetegevers denken dat de boerkinidragers bacillen zijn.
    En pas de denksystematiek van de gestoorde semieten toe op de bovenstaande beelden.
    Dan moete de daders, moslims, een bijna oneindig veel slechter zijn dan fascisten.
    En wat ze dus vinden van de tegenstanders van moslims moet bijna oneindig veel lager liggen dan bacillen.
    Nou, het Untermenschen van de Joden is daar dan nog gemtigd bij. En dat moslims niet-moslims zien als oneidig veel lager dan bacillen was ook al bekend en is boven nog eens ruimschoots geïllustreerd.
    Tezamen is het dus volkomen duidelijk dat Joden en moslims samen rechtuit afsturen op een holocaust van de blanke Europese mens. Waarop de Europese mens maar één zinnig ding terug kan doen: die moslims en Joden van hun continent verwijderen voordat ze toeslaan. Liefst zonder bloedvergieten, maar als het nodig is ... Het overleven van de Europese beschaving boven de Kwaadaardigheid van de woestijnvolken van het Midden-Oosten gaat voor.  Waarna Goebbels zichzelf nog superieurder verklaart - zijn kapstok is de uitpsraak van minister Edith Schippers tijdens de H.J. Schoo-lezing "dat ze vele culturen heeft gezien maar de onze, met zijn vrijheden voor homo's enzovoort, toch de beste vindt":


Uit: De Volkskrant, 13-09-2016, column door Arnon Grunberg

Superioriteit

... de superioriteit van de 'eigen' cultuur. Waarom de superioriteit van cultuur benadrukken? Uit onzekerheid dat er iets mis is met die cultuur? Een minderwaardigheidscomplex? Of om zieltjes te winnen? 'Kom bij ons, wij zijn superieur. De God van de vooruitgang is echt de allerbeste.'    ...


Red.:    Ach jee ... Goebbels vervalt in sneren. Na eerst andermans woorden verkracht te hebben, maar dat is de normale modus van het oudtestamentische volk. Gevolgd door nog wat oudtestamentisch denken:
  Of gaat het uiteindelijk toch om het uitoefenen van macht?

Sneu hè ... Alsof al die gekleurden en zwarten aan onze grenzen staan te dringen vanwege "onze macht".. Die zo slap oftewel machteloos is dat ze niet doodgewoon die bootjes uit het water schieten.
    Gevolgd door nog wat Goebbels-gesneer:
  Je kunt stellen dat de menselijke cultuur superieur is aan die van de varkens, omdat mensen varkens op industriële wijze slachten en varkens dat niet met mensen doen.

Dus hoe zit het nu met dat Joodse nog superieurder "uitverkoren volk"-zijn:
  Dat superioriteit kan worden afgeleid uit de machtsverhouding is dwaasheid. Vermoedelijk hebben varkens dergelijke dwaze gedachten niet.

Oftewel: Joden zijn nog minder dan varkens.
    Volgens Grunberg.
    Maar dat vermoeden hadden we al ... 
    En hij had nog een na-kotsgolfje:


Uit: De Volkskrant, 14-09-2016, column door Arnon Grunberg

Dankwoord

Dankwoorden bij prijsuitreikingen zijn gebeden. Ilke Paddenburg won ...
    Het zou een goed idee zijn om burgers die verder niets gepresteerd hebben af en toe een prijs te geven, zodat ook zij een dankwoord kunnen uitspreken. ... Of: 'Dank, lieve westerse cultuur, dat ik zo verlicht ben. Dank! Dank! Dank!'    ...


Red.:   Vertaald: "Ik kots op de Nederlandse cultuur die zich verlicht noemt. Geef mij maar de Joodse en islamtische. Die staat daar Jahweh's en Allah's ver boven".
    Of is het nakots-golfje? 
    En daar is het ... Wat we al voorspeld hadden: Grunberg kotst het er nu echt helemaal uit:


Uit: De Volkskrant, 17-09-2016, column door Arnon Grunberg

Superieur

Ik heb nagedacht, ik heb me vergist. Ja, onze cultuur is superieur! Nou ja, bijna superieur. Bijna superieur, omdat we zes miljoen Joden hebben uitgemoord. ...


Red.:   Let vooral ook op dat 'onze' en dat 'we' ... Alle oprechtheid zit in die twee woorden. de rest is natuurlijk je reinste kots-Joodsheid.
    Eigenlijk is het een vervalsing dat die datum staat op 17-09-2016 ... Dat moet zijn 17-09-0071, namelijk 71 jaar naar de meest significante datum in de gschiedenis van de mensheid: 1945, zijnde de datum dat de meest significnat gebeurtenis in d egeschiedenis van de mensheid eindigde: de holocaust.
    Die 25 miljoen Russen en iets van nog wat meer andere mensen die tegelijkerrijd ook de dood vonden zijn natuurlijk totaal onbelangrijk voor de loop van de geschiedenis.
   Een bagatel.
   Nee, de geschiedenius van de mensheid draait om de Joden.
   Mocht de geschiedenis van de Joden ooit aflopen, dan moet er ook maar meteen de atoombom op de rest van de mensheid:

Zoals geschreven in het Heilige Boek van de Joden:

ARMAGEDDON!!!


En Grunberg kondigt het aan:


Uit: De Volkskrant, 20-09-2016, column door Arnon Grunberg

Gokkers

...    Sommige kiezers lijken op gokkers in het casino. Ze beweren naar binnen te gaan om te winnen, in werkelijkheid willen ze verliezen; het verlangen naar destructie is groot, de doodsdrift moet worden bevredigd.


Red.:   Want hij heeft het natuurlijk over zichzelf en zijn eigen naar destructie zuchtende genus ...

    Grunberg geeft weer een mooi voorzetje:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2016, column door Arnon Grunberg

Verkiezingsuitslag

Trump is bereid de uitslag van de verkiezingen te erkennen, als hij wint. ...
    Trump, die niet zal winnen, heeft zijn best gedaan om het democratische proces zo veel mogelijk schade toe te brengen, onder andere door de samenzweringstheorie respectabel te maken. ...
    Een stem op Trump, Wilders of Le Pen is een stem voor euthanasie op de democratie.


Red.:   Sprekende of schrijvende of besturende Joden zijn euthanasie voor de democratie en de hele mensheid.
    Je zou zeggen dat dit toch allemaal al meer dan genoeg was. Maar het volgende is esthetisch dermate aantrekkelijk geformuleerd, dat het er toch ook bij moest. Het is namelijk de vorm van een volmaakt drieluik, drie columns op drie opeenvolgende dagen. Waarbij ieder van de drie een hoofdaspect van de Joodse cultuur afhandelt, afrondend op de hier al bekende manier. Eerst even het drietal en de belangrijkste boodschap achter elkaar:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2016, column door Arnon Grunberg

Verschillen

Zondag ontving de essayiste en oorlogsjournaliste Carolin Emcke de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. In haar dankwoord stelde ze: 'Er zijn geen voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als mens erkend en beschermd te worden.' ...


Red.:   Fase of stap 1: het Krankzinnig Absolutisme. En 'krankzinnig' hier bedoeld in de letterlijke zin: "ziek van geest".
    Dan de toepassing:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2016, column door Arnon Grunberg

Kind

... Harry Mulisch in zijn Brief aan mijn ongeboren kind, zaterdag afgedrukt in de Volkskrant. Ook schrijft hij: 'Ik heb besloten een kind te krijgen, een vreemdeling in huis te nemen.'
    Tussen een kind krijgen en een vreemdeling in huis nemen bestaat inderdaad geen wezenlijk verschil, hooguit dat het kind nog niet volwassen is.     ...


Red.:   Dus "Alle migratie is GOED!!!"
    En tenslotte voor wie van het Krankzinnige Absolutisme en de Absolute Migratievrijheid wil afwijken:


Uit: De Volkskrant, 29-10-2016, column door Arnon Grunberg

Neurenberg

De laatste keer dat ik in Neurenberg had voorgelezen was in 2004. ... het museum ter nagedachtenis aan de Neurenberger processen was de moeite waard.
    Dat gold ook voor de Reichsparteitagsgelände, waar de NSDAP partijdagen organiseerde ...
    Ik was terug in Neurenberg. ... stak een oudere, goed uitziende heer zijn vinger op. Hij heette Leon Weintraub en wilde iets over zijn moeder vertellen. De laatste keer dat hij haar had gezien was op het perron van Auschwitz, 1943 of 1944. ...


Red.:   De afwijkers van het Krankzinnige Absolutisme en de Absolute Migratievrijheid zijn bedrijvers van de Holocaust.
    De kern van het Joodse denken in drie stappen.
    Dat je daarmee een Holocaust krijgt, staat vast.
    Het eerste artikel, de kern, behoeft nog wat nadere analyse - het is de basis van de Kwaardaardigheid:

  Ze voegt eraan toe dat wij onze voorstellingen van wat het goede leven is niet hoeven te begrijpen om met elkaar te kunnen samenleven.

Dit krankzinnige Absolutisme is de kern van het Joodse denken, zo'n achtduizend jaar geleden verbaliseerd in de vorm van De Absolute Godheid, en alles wat daarachter komt zoals dat krankzinnige boek met zijn Absolute Wetten.
    Dat het hier uit de mond van een niet-Joods iemand komt, is totaal onbelangrijk. Ze heeft het regelrecht uit de Joodse cultuur. Duitse intellectuelen zijn hogelijk besmetgevaarlijk voor dit soort zaken. Ze kunnen hele bibliotheken vullen met boeken over "Das Wesen des Daseins".
    Deze specifieke intellectueel laat dat ook zien in haar biografische sporen: opgeleid bij de Harvard Jews, en publicerend in de door Grunberg aanbeden Süddeutsche Zeitung.
    Ook als losse uitspraak is ze krankzinnig om twee redenen. Ten eerst is het "Geldt voor alles" uitspraak, en beide soorten", "Geldt voor alles" en "Geldt voor niets", zijn krankzinnig . Ze zijn van de soort: "Als je de hele Aarde met één meter ophoogt, hoeft niemand meer te bukken".
    En ten tweede is het veld van toepassing extra krankzinnig. Wat daar in feite staat is "Alle mensen zijn GOED". Na welk herformuleren verder bewijs overbodig hoort te zijn. Het slaat op Hitler, Himmler, Mengele en ga de rest van het rijtje maar af.
    Dit wat betreft de losse uitspraak.
    Maar dit is dus natuurlijk niet bedoeld als losse uitspraak. In deze losse uitspraak zit een verder reikende boodschap:
  Ze voegt eraan toe dat wij onze voorstellingen van wat het goede leven is niet hoeven te begrijpen om met elkaar te kunnen samenleven.

Dus nu zijn we van "Alle mensen zijn GOED" overgegaan op "Alle groepen met verschillende culturen kunnen met elkaar samenleven". Wat gereduceerd kan worden tot "Alle culturen zijn GOED". Waarop nog steeds dezelfde weerlegging van toepassing is, natuurlijk. Want we zijn in feite doodgewoon gegaan van individuen in de eerste uitspraak, naar groepen in de tweede. Dus volgens mevrouw Emcke, en Arnon Grunberg kunnen bijvoorbeeld ook Joden en nazi's met elkaar samenleven.
    De rest van deze column bestaat uit diverse vormen van herformuleren van deze stelling:
  Ze voegt eraan toe dat wij onze voorstellingen van wat het goede leven is niet hoeven te begrijpen om met elkaar te kunnen samenleven. Ook suggereert ze dat seksuele voorkeur en religie niet tot een vastgeroeste identiteit hoeven te leiden.
    Haar pleidooi komt erop neer dat wij wezenlijk van elkaar mogen verschillen: de kern van de open samenleving.
    Tegenwoordig geloven veel mensen echter dat verschillen niet mogen bestaan, dat gelijkschakeling nodig is om de vrede te bewaren: de kern van de totalitaire samenleving.
    De ander mag de ander blijven, ik mag hem niet begrijpen, hem zelfs onaardig vinden. Toch hoeven wij ons niet door elkaar bedreigd te voelen.

Hier staat voortdurend hetzelfde met telkens andere woorden: "Alle culturen kunnen naast elkaar leven". Wat Grunberg samenvat in zijn laatste zin als:
  Dat is vrijheid, dat is liberalisme.

Wat equivalent is aan: tussen verschillende culturen bestaat geen enkel punt van conflict dat niet onoplosbaar is, want conflicten die oplosbaar zijn kunnen opgelost worden en aan het einde zijn er dus geen conflicten. Oftewel: er staat echt: "Tussen culturen bestaan geen onoplosbare conflicten".
    Populairder geformuleerd: "De maan is van groene kaas" gaat samen met "De maan is van steen". Of weer wat praktischer: "De wereld wordt geregeerd door Jahweh/GodÁllah gaat samen met "De wereld wordt geregeerd door mensen".
    Natuurlijk is dat niet zo, en daarom staat er dit:
  Tegenwoordig geloven veel mensen echter dat verschillen niet mogen bestaan, dat gelijkschakeling nodig is om de vrede te bewaren: de kern van de totalitaire samenleving.

Oftewel: wie gelooft dat er ook onoplosbare culture verschillen bestaan, is een nazi. Dat 'totalitaire samenleving' is natuurlijk gewoon pedante taal voor "nazi" - zoals blijkt uit de derde column. Of "communist". Vermoedelijk nog erger in de ogen van Grunberg.
    Waarmee ook is eigenaardigs is blootgelegd: kennelijk is er ook iets als 'totalitaire samenleving', en daarmee is samenleven duidelijk niet mogelijk.
    Een contradictie ten opzichte van het voorgaande.
    Vermoedelijk is het wiskundig bewijsbaar dat absolute uitspraken altijd leiden tot contradicties.
    En in ieder geval aannemelijk te maken is de regel dat contradictie en leugen bijna automatisch leidt tot Kwaadaardigheid.

    Donald Trump is gekozen tot president van Amerika. De meest gematigd formulerende van alle Joodse columnisten bij The New York Times, Paul Krugman, stort zijn hart uit:
    De reacties van Grunberg (bij de eerste was de uitslag nog niet bekend):


Uit: De Volkskrant, 09-11-2016, column door Arnon Grunberg

Voorspelling

...    Een stem op Trump was een stem op Poetin en alles waar Poetin voor staat - totalitarisme zonder werkelijke ideologie, daarin verschilt het poetinisme van de totalitaire bewegingen uit de 20ste eeuw. ...


Red.:   En er na:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2016, column door Arnon Grunberg

Opgeschoven

... zeker is dat Amerika richting Poetin is opgeschoven. Vermoedelijk zullen toekomstige historici naar 2016 kijken zoals we nu naar pakweg 1912 kijken.    ...


Red.:    De Joden hopen op Armageddon, om eindelijk vat Het Geestelijke Lijden van hun Bestaan verlost te worden ...
    Dag drie na Trump, de volgende Joodse columnist:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2016, column door Arnon Grunberg

Echec

...    Racisme, antisemitisme en seksisme zijn geen antwoord op maatschappelijke en economische problemen. Miljoenen kiezers in Europa en Amerika geloven dat dat wel zo is. Dat is het echec van de democratie.


Red.:   Wie op Trump stemt, is een seksist, racist, en antisemiet. Het verbale atoomwapen van de Joden. Waar ze mee gooien zodra het levensonderhoud in gevaar dreigt te komen: het parasiteren op de blanken.

E


    En daar is íe ... De volgende stuip van de reeds voorspelde kotsaanval van Grunberg. Hij was wel geprovoceerd, door de uitverkiezing van Donald Trump als Amerikaans president, en de juridische ondergang in het Wilders-proces (deel 2) - het resultaat verdraagt geen afkorting:De Volkskrant, 21-11-2016, column door Arnon Grunberg

Joden

Lezers van de Volkskrant, willen jullie meer of minder Joden in dit land? Minder? Dan gaan we dat regelen. Dit land is van ons en niet van de mensen die het van ons willen afpakken en al helemaal niet van de elite.
    U begrijpt dat als ik over Joden spreek, ik het over criminele Joden heb en dat zijn er een hoop. Er zijn natuurlijk criminelen die beweren dat ze geen Joden zijn, maar die liegen.
    Is dit kwetsend? Ach, laten we niet te snel in een kramp schieten.
    Stem op 15 maart aanstaande op onze partij en dan zult u het zien, binnen een paar maanden zijn er stukken minder criminele Joden in ons land.
    De vrijheid van meningsuiting moet natuurlijk ook onwelvoeglijke meningen beschermen.
    Maar dat u wel weet waar u straks op stemt. Op een partij van hardwerkende Nederlanders die criminele Joden gewoon zat zijn.


Red.:   Een hartelijke aanbeveling. Joden zijn namelijk veel crimineler dan Marokkanen, zoals Grunberg al aangeeft. De Marokkanen plegen blauwe-boorden criminaliteit die weliswaar miljarden kost aan beveiliging en dergelijke, maar de Joden plegen de witte boorden variant, en die is, zoals iederen weet, veel en veel duurder. In de biljarden. Met onder andere lege binnensteden als gevolg omdat de winkelketens leggepluderd zijn door Joodse hedgefund-plunderkapitalisten.
    En nog even een bevestiging van de democratie-haat van de Joden:


Uit: De Volkskrant, 23-11-2016, column door Arnon Grunberg

Mr. Nobody

,,,    Nu de democratie zich niet meer vermomt maar er ronduit voor uitkomt dat zij veelal vulgair spektakel is ...
    Enkele van mijn vrienden menen dat het Trumpisme een halt moet worden toegeroepen ...


Red.:   Oftwel: democratie is als je op de Joden stemt.
    En van de natiestaten-haat - bijna hetzelfde natuurlijk:


Uit: De Volkskrant, 28-11-2016, column door Arnon Grunberg

Liberaal

... Ik ben geen antikapitalist, ...
    Ik ben voor vrijhandel ...
    Overheidsbemoeienis vrees ik ...
    Nationalisme veroorzaakt alleen rampen. ...


Red.:  "Ikke, ikke , ikke en de rest van stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all"... All over again ... Ondanks "Trump" ...
    Oh nee: dankzij "Trump"...
    En opdat we niet vergeten dat iedere aantasting van de macht van de Joodse kapitaalfascisten totaal onacceptaeld is:


UIt: De Volkskrant, 03-12-2016, column door Arnon Grunberg

Nationaal marxisme

...    Wat sommigen vrezen en waar anderen naar smachten, oftewel het spook dat door het Westen waart, kunnen we het best ... nationaal-marxisme noemen. Het annexeert traditionele thema's van links en combineert dat met nationalistische en dikwijls xenofobe tendensen.    ...


Red.:   Héééé ... Geen "Holocaust!!!" maar "Communisme!!!" ...


Uit: De Volkskrant, 06-12-2016, column door Arnon Grunberg

Bourgeoisie

Volgens Tom-Jan Meeus, in een column zaterdag in NRC, 'mankeert het al jaren aan het vermogen bij hoger opgeleiden om zich te verplaatsen in de rest van het land'. Waar we het dus over hebben zijn klassenverschillen en aangezien praten over klasse in Nederland een taboe is - daarom praten we zo graag over etniciteit - is het goed het daarover te hebben.
    Ruwweg zijn er drie klassen in Nederland: de lagere middenklasse of arbeidersklasse - het verschil is gering -, de verlichte bourgeoisie en de onverlichte bourgeoisie, waartoe we bijvoorbeeld Baudet en Roos moeten rekenen.
    De verontwaardiging van laatstgenoemden lijkt me gespeeld. Dat het verschil tussen verlichte bourgeoisie en lagere middenklasse gigantisch zou zijn, is een paternalistisch leugentje. De zogenaamde boze, witte man is een creatie van de retoriek en hetze van de onverlichte bourgeoisie, die de arbeidersklasse dus gebruikt als instrument, zoals de inbreker de koevoet.


Red.:   Na zoiets, is er maar één antwoord: leg de kop van de betreefdnbe op een hakblok, en "Off with his head". Sommige vormen van kwaadaaridgheid laten zic niet anlaysere. Overigens is het raadzaam de stoffelijke reste n eerst te verbranden em dat[per stalleiet af te voeren richting Zon. odat die reste  tot hun v-didivusle atomen onleedt wlorden. Er schuile on geloifelijke kracte in het kwwad, om zich uit zlefs de kleinset overblijfsele opnoeius op te richte. Kijk maar hoe kort het duurde na de holociats voordat ze weer bijna voleoidg de macht in handen hadden ...


De Volkskrant, 07-12-2016, ingezonden brief van Pieter Roth, 's-Hertogenbosch

Boos en kansloos

Grunberg citeert in zijn Voetnoot (6 december) columnist Tom-Jan Meeus: het mankeert volgens Meeus al jaren aan het vermogen van hoger opgeleiden om zich te verplaatsen in de rest van het land. Uit Grunbergs vervolg blijkt hoezeer dit klopt. Grunberg stelt dat de boze witte man een creatie is van de retoriek en hetze van de onverlichte bourgeoisie.
    Ik zal niet ontkennen dat de arbeidersklasse wordt gebruikt als instrument door populisten op links en rechts, maar de boze witte man heeft echt geen onverlichte bourgeoisie nodig om bestaansrecht te krijgen. Ik behoor net als Grunberg tot de verlichte bourgeoisie.
    Maar anders dan Grunberg ben ik postbode geweest in een wijk waarin boze mannen en vrouwen, zowel wit als getint en allemaal even kansloos, zijn weggestopt. Uit het zicht van welke bourgeoisie dan ook. Zij waren al boos en kansloos voordat er iemand op het idee kwam ze voor het politieke karretje te spannen. Grunbergs stuk ontbeert ook het nodige historisch besef. De Franse revolutie, de Russische revolutie en de opkomst van het fascisme in de jaren '30 zouden volgens zijn denkwijze te wijten zijn aan volksmenners. Maar ik weet dat die boosheid er eerst was.    Hè hè .... Daar is het eigenlijk ... Wat we voorspelden: Grunberg kotst het onderste deel van de onderbuik er eindelijk helemaal uit:


Uit: De Volkskrant, 09-12-2016, column door Arnon Grunberg

Bijles

...    Een deel van de achterban van de PVV, allicht ook de PVV zelf, wil ons doen vergeten dat witte, Europese mannen en vrouwen, veelal 'goede christenen', de Joden hebben vermoord. Wij moeten nu geloven dat de moslims dat op hun geweten hebben.
    Een deel van het Nederlandse volk blieft geen enkele historische schuld: geen slavernij, geen collaboratie, geen politionele acties.


Red.:   Arnon Grunberg haat alle blanke Nederlanders, omdat de blanke Nederlanders de Joodse Nederlanders hebben vermoord. Sprekende namens alle andere Joden, met name de Joodse Nederlanders.


    Nog eentje van Grunberg, in de meest walgelijke vorm, over de inreisban op mensen uit de meest walgelijke islamitische landen, Syrë, Irak, Jemen, enz., door Donald Trump:


Vol trots geretweet door Margiet Oostveen ...


Uit: De Volkskrant, 23-01-2017, column door Arnon Grunberg

Extreemrechts

AfD-politicus Björn Höcke hield een beruchte rede in Dresden... Het Holocaustmonument werd door Höcke een 'monument van schande' genoemd. Let wel: geen schande dat uit Duitsland het Derde Rijk voortkwam, maar schande dat men de slachtoffers van dat Rijk herdenkt.    ...


Red.:   Aangaande achterliggende feiten vermoedelijk juiust: er komt niet zo snel aeen land in de herinnering dat zwarte zaken uit zijn verleden in het openbaar tentoonstelt. Geen Vietnam Memorial in Amerika. Behalve dan voor de eigen plegers van deze oorlogsmisdaad die ergens tussen de 1 en 2 miljoen slachtoffers heeft vereist en dus best wel in dezelfde categorie zit als het aantal Joodse. Maar ja... De Vietnamezen beheersen niet de westerse media en het westerse intellectuele debat dus hoor je niets over het feit dat de Amerikanen in het openbaar oorlogsmisdadigers vereren. En dat doen de Duitsers niet eens ...
    Hij heeft dus best wel enig recht van spreken, die Höcke ...
    Maar ja, geen toegang tot de hoekjes van de media  waar het fatsoen wordt uitgedeeld. zoals dit soort lieden wel hebben:
  ... rede in Dresden, waarover onder andere zaterdag in NRC door Bas Heijne is geschreven.

Lieden die fatsoensprijsjes krijgen. Of deze:
  In de Süddeutsche analyseerde Carolin Emcke Höckes rede.

Iemand die een heleboel fatsoensprijsjes heeft gekregen. Die Süddeutsche Zeitung is bij objectieve waarnemers trouwens even berucht als fatsoensvod als de Volkskrant. Die beide dingen vinden als "Rein is het nomadisme, smerig het aanzicht van de nederzetting, waaraan een einde gemaakt moet worden" (die Emcke heeft ook migrantenbloed). Hoewel ze dat natuurlijk wat anders zeggen:
  Rein is het vaderland, smerig de herinnering aan het verleden, waaraan een eind moet worden gemaakt.

En natuurlijk moeten met de nederzetting ook haar inwoners verdwijnen:
  En aan 'buitenlandse' smetten uiteraard: Amerika, Joden, moslims.

Kijk maar hier uitleg of detail hoe ze al aan dit beleid werken: blanken weg, en gekleurden ervoor in de plaats. Het Coudenhove-Kalergi plan uitleg of detail overgenomen door het door Joodsisme beheerste Europees Imperium uitleg of detail .    We hadden het toch al voorspeld ... Op een gegeven moment kotst Grunberg zijn hele ziel eruit. Hier is dat moment (althans zeker bijna):


De Volkskrant, 11-02-2017, column door Arnon Grunberg

Vaderlandsliefde

Alleen maar ergens tegen zijn en nergens voor geldt als een zwaktebod. Of dat zo is, is de vraag, maar vandaag stellen we dat we ook ergens voor zijn.
    Lang had extreemrechts het monopolie op vaderlandsliefde. Nu vind ik vaderlandsliefde smerig, maar dat helpt niet. Zij die van vaderlandsliefde houden, gaan rustig door met het bedrijven van die liefde. Er zijn ook mensen die anale seks smerig vinden, maar mensen die daarvan houden gaan er gewoon mee door, ook al zijn er hele bevolkingsgroepen tegen anale seks.
    Het wordt tijd dat weldenkende mensen zich anaal laten ontmaagden, voor zover dat niet al is gebeurd, oftewel: vaderlandsliefde bedrijven.
    Zoals de heer Trump Amerika verzwakt, zo zal de heer Wilders, de pion van Poetin, Nederland verzwakken.
    Wie Nederland haat en veracht, ondersteunt Geert Wilders, de grote verachter van Nederland. Wie van Nederland houdt, bestrijdt Geert Wilders.
    Zo eenvoudig is het vandaag.


Red.:   Oftewel aan de andere kant van de eenwegspiegel waardoor het geval Grunberg wordt geobserdeerd in de kliniek:
  Nomadenliefde

Alleen maar ergens tegen zijn en nergens voor geldt als een zwaktebod. Of dat zo is, is de vraag, maar vandaag stellen we dat we ook ergens voor zijn.
    Lang had extreemjoods het monopolie op nomadenliefde. Nu vind ik nomadenliefde smerig, maar dat helpt niet. Zij die van noamdenliefde houden, gaan rustig door met het bedrijven van die liefde. Er zijn ook mensen die anale seks smerig vinden, maar mensen die daarvan houden gaan er gewoon mee door, ook al zijn er hele bevolkingsgroepen tegen anale seks.
    Het wordt tijd dat weldenkende mensen zich anaal laten ontmaagden, voor zover dat niet al is gebeurd, oftewel: nomadenliefde bedrijven.
    Zoals de Amekiaanse Joden Amerika verzwakken, zo zullen de Nederlandse Joden, de pionnen van Blankfein en Soros, Nederland verzwakken.
    Wie Nederland haat en veracht, ondersteunt de Joden en hun supporters de Joodsisten, de grote verachters van Nederland. Wie van Nederland houdt, bestrijdt de Joden en Joodsisten.
    Zo eenvoudig is het vandaag.

En ter illustratie en vermaak nog maar twee citaatje van cultuurgenoot Wallage (Over identiteit, zelfrespect en integratie, zesde DEND-lezing, door J. Wallage, burgemeester van Groningen, 31-10-2002, in Tilburg):
  Het bizarre is dat Nederland als het om verbindende culturele noties gaat een schamel gezamenlijk bezit heeft.

En voor zo'n schamel cultuurtje is ook geen eigen land nodig (uit: NRC Handelsblad, 10/19-01-2004, door Paul Scheffer, De fictie van grenzeloze solidariteit):
  ...    De sociaal-democratische burgemeester Jacques Wallage zegt: maar wie zijn wij om een`eerstgeboorterecht' uit te oefenen, hoezo is Nederland van zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden zijn toevallige inwoners daar enig bijzonder recht op kunnen doen gelden? Deze erfenis van vier eeuwen staat ter beschikking van iedereen. ...

Zou dat nu antisemitisme zijn, om dit soort materiaal te herpubliceren en onder aandacht van de schamelculturigen te brengen...? Maar het moet toegegeven worden ... Die rijke geschiedenis van slechtheid zoals die psychotische en psychopate godsdienst hebben de Nederlanders niet.     En daar is de volgende van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2017, column door Arnon Grunberg

Rancuneleer

Zaterdag stond in de Volkskrant een boeiend stuk van Olaf Tempelman over hoogopgeleide PVV-stemmers. ...
    Intellectuelen en academici zijn misschien extra ontvankelijk voor de verleiding van de rancune; iemand met een universitaire opleiding zal zich vermoedelijk sneller miskend voelen dan een metselaar.    ...


Red.:    Brullen van de lach: de extra rancune van intellectuelen, geldt natuurlijk speciaal voor intellectuelen van Joodse afkomst: die zijn extra extra gevoelig voor rancune over het feit dat de westerse cultuur zo veel beter geslaagd is dan de Bijbelse Joodse. Daarom zitten ze ook allemaal in het kamp met de gekleurde immigranten: "Weg met Zwarte Piet en de hele blanke cultuur". De collectieve gekleurde kwaadaardigheid.


    Heerlijk! Grunberg gaat weer psychologiseren:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2017, column door Arnon Grunberg

Therapie

Claus Hecking interviewde voor Der Spiegel Paul Wilders. ... Paul noemt zijn broer 'paranoïde', maar hij stelt ook dat achter de provocaties van zijn broer 'honger naar macht' schuilgaat. Volgens hem was Geert in de jaren tachtig niet xenofoob, maar gefascineerd door 'de strijd om macht en invloed'.
    Paranoia en machtswellust gaan uitstekend samen.
    Ontroerend wordt het als Paul zijn broer ongelukkig noemt en zegt dat het ongeluk van Geert hem eveneens ongelukkig maakt.
    Na het lezen van de analyse van Paul Wilders bekroop me het gevoel dat politiek voor Geert Wilders self-medication is. Self-medication betekent het op eigen initiatief gebruiken van pillen, drugs of alcohol om symptomen van een ziekte te verminderen.     ...Red.:   Even omgezet:
  Joseph Goebbels interviewde voor Der Völkischer Beobachter de broer van Arnon Süss. Jud Süss noemt Arnon Süss 'paranoïde', maar hij stelt ook dat achter de provocaties van zijn broer 'honger naar macht' schuilgaat. Volgens hem was Süss in de jaren tachtig niet goyofoob, maar gefascineerd door 'de strijd om macht en invloed'.
    Paranoia en machtswellust gaan uitstekend samen.
    Ontroerend wordt het als Jud Süss zijn broer ongelukkig noemt en zegt dat het ongeluk van Arnon Süss eveneens ongelukkig maakt.

Na het lezen hiervan bekruipt me het gevoel dat de schrijverij voor Arnon Süss self-medication is. Self-medication om de pijn van het besef te lijden aan morbide psychopathie te verzachten ...
    Bij het noteren van dit alles ging de gedachte van de redactie uit naar het slot van Portnoy's Complaint uitleg of detail van Philip Roth, een uiterst leerzaam boek over de meer alledaagse eigenaardigheden van de Joodse geest. In dat boek zat een knipseltje van een column van Theodor Holman, waaruit het volgende (slot-) fragment (VARA TV Magazine, nr. 28-1998):
  ...    Laatst vroeg ik iemand om een typisch joodse mop te vertellen die voor joden meer betekenis heeft dan voor niet-joden. Hij vertelde deze: 'Constant Vecht, kunstkenner, belt zijn moeder op en vertelt dat hij iets van Rubens heeft gekocht.  'Iets van Rubens de taartjeswinkel? "Nee, mam, Rubens de schilder." 'O, dat wist ik niet', zegt z'n moeder. 'Luister, Constant, vraag eens aan Rubens wat hij rekent voor het schilderen van de keuken.'
    De verteller van de mop zei me: 'Het leuke van deze mop schuilt niet in het feit dat de moeder niet weet wie Rubens is. Maar in de taartjeswinkel, in het kunstkenner zijn en gekrenkte trots, in de moederfiguur en in het schilderen van de keuken  - die combinatie maakt deze mop voor niet-joden minder leuk.' ...

Om dit dan weer te begrijpen, is het lezen van Portnoy's Complaint aangevuld met afleveringen van The Nanny uitleg of detail aanbevelenswaardig. Het doet tevens begrijpen waarom het hanteren van termen als "xenofoob", "de strijd om macht en invloed", "paranoia", "ontroerend", "ongelukkig" en "self-medication" in combinatie zo grappig is ...
    En voor de fijnproevers: "Anthony Weiner ..."    Grunberg is nu helemaal "los":


Uit: De Volkskrant, 09-03-2017, column door Arnon Grunberg

Destructiedrift

Tijdens het debat in Carré schijnt Marianne Thieme gezegd te hebben: 'Wij willen dat de EU bestaat uit losse landen.' Nu bestaat de EU al uit 'losse landen', vermoedelijk probeerde Thieme haar weerzin tegen de EU te formuleren.    ...


Red.:    Totaal onverdacht, van welke "rechtse" symapthieën dan ook, die Marianne Thieme. Het doet er allemaal niet toe. Zo komt aan de EU, en de EU is een intiem Joods ding:
  Laten we hopen dat de Partij voor de Dieren geen adviezen ontvangt uit Rusland.

En nog een stap verder:
  De destructiedrift van de Partij voor de Dieren, slordig vermomd als idealisme, zal slechts bijdragen aan de overwinning van extreemrechts, zoveel weten wij uit het verleden.
    Een stem voor Marianne Thieme is een stem voor de PVV.

Met als enig mogelijk riposte: "Het publiceren van de opvattingen van Joden is een stem voor het Joodse Armageddon".
    En niemand, hoe christelijk en Moeder Tehresa-achtig toegefelijk dan ook, kan het nu nog ontkennen: Arnon Grunberg is een Joodse psychopaat.  
    De ingezonden brievenschrijvers moeten het natuurlijk wat anders formuleren:


De Volkskrant, 10-03-2017, ingezonden brief van Nico Ridder, Amstelveen

Grunberg vs. Thieme

De suggestie van Grunberg dat een stem op de Partij voor de Dieren een stem op Wilders is (Voetnoot, 9 maart), lijkt mij echt onzin. Hier slaat mijn geliefde auteur de plank mis, denk ik. De PvdD vindt dat we dingen die we hier kunnen regelen ook hier moeten regelen. Wilders is meer van eigen mussen eerst, dat is wat anders.


De Volkskrant, 10-03-2017, ingezonden brief van M. Akerboom, Badhoevedorp

Liefde?

De laatste maanden valt mij op dat Grunberg het zijn voetnoot vaak heeft over Wilders. Uit de aard van zijn stukjes zou je bijna gaan denken dat hij Wilders en de PVV niet zo sympathiek vindt. De frequentie en de geestdrift waarmee hij over Wilders schrijft, doen echter vermoeden dat Grunberg stiekem van hem houdt. Een dergelijke grunbergiaanse uitleg zou zomaar van toepassing kunnen zijn, nietwaar?


Red.:   Brullen van de lach!!! Dat is dus hoe je "Grunberg is een psychopaat' in de Volkskrant krijgt ...


De Volkskrant, 23-03-2017, column door Arnon Grunberg

Terreur

Volgens terrorisme-expert Teun van Dongen is 'de drang om iets terug te geven aan de samenleving uit schuldgevoel over het eigen comfortabele leventje' een belangrijke drijfveer van terroristen, zo schrijft Kees Versteegh in een boeiend artikel, dinsdag in NRC Handelsblad.
    Sociale achterstelling en discriminatie schijnen nauwelijks een rol te spelen; terroristen zijn veelal afkomstig uit de middenklasse en hoogopgeleid. 'De rol van de islam als godsdienst wordt overschat' in de verklaring van terrorisme, aldus Van Dongen. Hij vergelijkt de romantiek waarmee IS strijders werft met die van de Waffen-SS.
    Van Dongen wil 'problematische teksten' in de Koran of in de Bijbel 'niet ontkennen of goedpraten', maar terecht stelt hij dat mensen een rechtvaardiging zoeken voor hun woede.
    Overigens is de hele literatuur een verzameling problematische teksten.
    Idealisme kan een deugd zijn en tot mededogen en hulpvaardigheid leiden, maar ook tot terreur. Reden om idealisme niet blind te verheerlijken.


Naar Cultuur, gelijkheid, Joods , Cultuur, gelijkheid , of site home .