WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen, kort: veranderende

De proefballon die de Amsterdamse politiechef, ongetwijfeld met medeweten van de hoogste politiebaas, opliet om hoofddoeken toe te staan bij agenten, heeft al twee andere bijdragen opgeleverd aan de verzameling politiek-correcte taalvervuiling en vervalsing: het "herkennen" uitleg of detail en het "vertrouwen" uitleg of detail . Hier de derde, die vermoedelijk de wijdste repercussies heeft: het "veranderende wereld".

Het is  namelijk van tweeën één: of Nederland verandert wel, of het verandert niet. Oftewel: Nederland verislamiseert en vernegeriseerd uitleg of detail , of dat doet het niet.

De politieke-correctheid heeft het daar anno 2017 ontzettend moeilijk mee. Want ze zien de voortdurende dreiging van een stijgende PVV- en nu ook FvD-aanhang die bloeit op het uitgangspunt "Behoud van de Nederlandse cultuur". En aan de andere kant willen ze hun "Alle wereldburgers zijn broeders en welkom"-ideaal niet opgeven ondanks dat de versie "de multiculturele samenleving" nu wel het onderspit gedolven lijkt te hebben. Te veel misogynie, sis-verboden, zwembadpasjes, plofkraken, en hoofden op straat uitleg of detail .

Maar aan de andere kant is er die andere onbedwingbare neiging: meer gekleurden in ... Nou, ja, roept u maar: in alles.

Dat wil zeggen: alles met enig prestige en gezag. Meer gekleurden bij de vuilnis- of plantoenendient zal je ze nooit horen roepen, en al helemaal niet daar waar het het meest opzichtig speelt: meer gekleurden in de kassen. Daarvoor waren zo'n 300 tot 400 duizend Polen nodig. Om het werk te doen. Daar waren en zijn onze gekleurde vrienden te beroerd voor.

Maar voor de prestigebaantjes zijn ze wel te porren. En de idioten van de politieke-correcte elite helpt ze erbij. Onder het uiten van vele smoezen, zoals "diversiteit" ("Doe dat maar in de kassen!"), evennredigheid ("Doe dat maar in de gevangenissen!"), en dus ook "veranderende" - de inleiding (volkskrant.nl, 26-05-2017, door Pieter Hotse Smit uitleg of detail ):

  Hoofddoek blijft verboden bij politie: 'Duidelijk geen draagvlak voor dit idee'

Het dragen van een hoofddoek blijft verboden voor politieagenten in uniform. Korpschef Erik Akerboom constateert dat er op dit moment 'duidelijk geen draagvlak is voor dit idee'.

Maar op termijn moeten we er toch aan geloven (de Volkskrant heeft uit het interview in het AD de term 'voorlopig' weggcensureerd):
  Meer diversiteit is bij de politie is volgens Akerboom noodzakelijk. 'Onze samenleving verandert ingrijpend qua samenstelling. Wij veranderen mee om onze legitimiteit en vertrouwen te behouden.

En verderop:
  Akerboom zegt na te blijven denken over een effectieve politie in een veranderende samenleving. ...

Zonder zich een seconde te bekommeren om de met al zijn pleidooien bewezen realiteit dat die gekleurden zich niet herkennen in de blanken, geen vertrouwen hebben in de blanken enzovoort, en dus doodgewoon gore racisten zijn uitleg of detail .

Maar wat deze politiechef hier bovenal toegeeft is dit: de Nederlandse bevolking wordt homeopathisch verdund uitleg of detail uitleg of detail .

Het "homeopathisch" hier slaande op dat het druppeltje voor druppetje gaat - ieder jaar weer een stroom van tienduizenden tot een enkele honderdduizend plus ofzo De precieze cijfers worden verborgen gehouden omdat gezinshereniging niet wordt meegeteld.

En ondertussen zitten we al met zo'n twee tot tweeëneeenhalf miljoen gekleurden.

Voor een flink deel klaplopers en parasieten uitleg of detail .

Voor 80 procent en meer sociale en intellectuele achterhoede.

En ondertussen die paar procent die wel kan meekomen maar klagen en jammeren dat het zo moeilijk is in Nederland voor de gekleurden uitleg of detail uitleg of detail .
 
Oorverdovend klagen en jammeren, daartoe in de gelegenheid gesteld door de elite die iedere gekleurde die meer dan twee woorden kan schrijven zonder een taalfout te maken meteen prijzen geeft en door de hele media paradeert. Al roepende "Alle Nederlanders zijn racisten!".

En dit alles moet we baantjes geven op de televisie en bij de politie, omdat het gajes zich "niet in de blanken kan herkennen".

Na welke beschouwing er maar één slot mogelijk is: een zeer welgemeend:

Rot op naar je eigen land!


Naar Termen, kort  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .

 

27 mei 2017