WERELD & DENKEN
 
 

Termen, kort

6 jan.2017

De kortst mogelijke uitleg bij de eindeloze reeks termen die vergiftigd zijn door de politieke-correctheid.

1984
Satire van George Orwell die zou gaan over de gedachten- en taalpolitie van een communistisch systeem. In werkelijkheid gaat het natuurlijk over wat er gebeurt in zijn eigen Engeland en het westen in het algemeen. Want de werkelijk gevaarlijke dictatuur is natuurlijk niet de zichtbare van een systeem, maar de onzichtbare van een politiek-correcte consensus. Die werkelijkheid wordt onthuld door de reacties van de elite op de doorbreking van haar censuur door de opkomst van het internet - ze haten het.

Achtergrond
Als in "mensen met een migratie-achtergrond", "Nederlanders met een migratie-achtergrond", enzovoort. Eufemisme voor "vijfde colonne". Beweert dat Nederlanders kolonialen en slavenhouders zijn of demonstreert en relt voor het Turkse vaderland en haar kalief. Enzovoort.

Acceptatie
Direct synoniem van "diversiteit". Dus: excuuus om meer gekleurde immigranten in een functie te stoppen dan ze daadwerkelijk presteren. Voorbeelden: "Meer pluriformiteit bij de politie", "Meer pluriformiteit in de pilotenstoel", en "Meer pluriformiteit in de bedieningskamer van de atoomcentrale".
    Zie ook "diversiteit", "inclusiviteit" en "pluriformiteit".

Achterlijk
De enig reële omschrijving van de positie van niet-westerse immigranten en hun nakomelingen. Veroorzaakt door het geloven in islam en winti. Dus dat zal voor afzienbare tijd zo blijven.

Achtergebleven
Een eufemisme voor "achterlijk". Zie ook "allochtoon", "ander", "kwetsbaar", "minderheden", enzovoort.

Afrika
Bewijs van de achterlijkheid van zwarten. Ze fokken het ook nog eens zodanig vol dat het volk overstroomt de Middellandse Zee in, in de vorm van "dobbernegers": lieden die dusdanig weinig fiducie hebben in hun soortgenoten dat ze in een lek rubberbootje stappen in de hoop opgevist te worden door Europeanen.

Afspiegeling
Term te gebruiken als er ergens een etnie beter presteert dan andere, zoals in dit voorbeeld:

Reden om te eisen om "afspiegeling  van de samenleving". Dat wil zeggen: minstens twee Aziaten erbij, een hindoestaan, en een blanke. Andere voorbeelden: jazz-spelen, soul-zingen, nassi-eten, couscous-koken, enzovoort.

Agressie
Qua naties, in Europa: iets bedreven door het westen richting Rusland. Zie "oprukken van" en "Oekraïne". Historisch: Frankrijk (1812), Engeland (1852), Duitsland (1941).

Alfa
Mensensoort. Vormen iets als 80 procent van de bevolking. Weigert ondanks de daarvoor in het leven geroepen cortex of grote hersenen hardnekking om rationeel te denken. Zien "1 + 1 = 3" als redelijk alternatief voor "1 + 1 = 2". De hogeropgeleiden onder hen hebben daarbij ook nog alle contact met het gezonde verstand verloren, dat de normale mensen meestal wel hebben. Zijn verslaafd aan ideologie. Zijn vrijwel altijd ernstig tot rabiaat politiek-correct.

Allochtoon
Gekleurde immigrant. Omdat gekleurde immigranten bijna allemaal een grote sociaal-culturel achterstand hebben (islam, winti), synoniem geworden voor ïmmigranten met grote achterstand. Om die reden door de politiek-correcte taalpolitie op de Index van verboden woorden gezet.

Amerika
Land gevuld met migranten. Land dat bijna overal ter wereld heeft gebombardeerd, of anderszins geprobeerd het neoliberalisme te vestigen. De wereld zou een grote stap vooruitgaan als dit land in de oceaan verzonk.

Ander
Als in "de ander": meel-in-de-mond term voor gekleurde immigranten in het algemeen, maar meestal moslims - want bij dat laatste is er het meeste te "vermelen". Staat dus voor: "cultuurimperialisten", "haatzaaiers", "terroristen". Wie iets tegen cultuurimperialisten, haatzaaiers of terroristen heeft, heeft "angst voor de ander". Ook wel bekend als "onderbuikgevoelens", "xenofobie" enzovoort. Of gewoon: "angst".

Anders
Als in "anders zijn". Meel-in-de mond term voor het aanhangen of bedrijven van vrouwenonderdrukking, eerwraak, jongensbesnijdenis, meisjesbesnijdenis, eerwraak, hoofddoeken, baarden, boerka's, djellaba's, kalifaat, sharia, ram- en plofkraken, afgesneden hoofden op straat, wild-west schietpartijen, bling-bling, respectcultuur, racisme, winti, enzovoort, enzovoort, enzovoort. (Naar aanleiding van een goor praatje van Alexander Pechtold).

Angst
Als in bijvoorbeeld "angst voor de ander": de emotie toegedicht aan mensen die bezwaar hebben tegen cultuurimperialisten, haatzaaiers of terroristen in hun buurt of land. Die groepen heten tezamen ook wel "moslims".

Apart
Als in "apart zetten". Wat gekleurde immigranten overkomt zodra ze een voet buiten de deur zetten en blanke Nederlanders zien. Ze zien leden van een beter functionerende cultuur en voelen zich meteen "apart gezet". De reden dat ze bij elkaar klitten, en Nederlanders haten.

Arbeidsdiscriminatie
Verondersteld van toepassing zijnde op gekleurde immigranten. Is: eufemisme voor arbeidsmindergeschiktheid. Zie de toestand van de landen van origine.

Asielzoeker
Eufemisme voor "parasiet". Type sprinkhaan. Komen naar Europa met een vluchtverhaal en gaan eenmaal geaccepteerd op vakantie terug naar eigen land. De reeks eufemismen is: "vluchteling", "asielzoeker", "migrant", "economische migrant", "gelukszoeker", "parasiet".

Assimileren
Het opgeven van de eigen cultuur door gekleurde immigranten. Willen ze niet, en Nederlanders mogen het niet vragen volgens de politiek-correcte linksfascisten. Dus zullen ze de achtergebleven en achterlijke cultuur van waar ze vandaan komen (en de reden dat ze hierheen komen) blijven  doorgeven, en achtergebleven en achterlijk blijven. Hoofddoek, baard, winti, "slavernij". En ons steeds meer gaan haten. Zie ook "etnsiche burgeroorlog".

Aziaten
Zijn er in het westen ongeveer evenveel als moslims en zwarten. Vallen in tegenstelling tot moslims en zwarten totaal niet op, behale dan in positieve zin. Levende bewijs dat beweringen van racisme en discriminatie in het westen pure leuegens zijn.

Behouden
Van cultuur. Iets dat gekleurde immigranten wel mogen willen, en blanke Nederlanders niet.

Beschaving
Iets waarin gekleurde volken matig tot sterk achterlopen ten opzichte van de blanke. Voor in het westen levende gekleurde immigranten reden om het westen diep te haten vanwege hun "culturele nederlaag". Geldt niet voor Aziaten want die kunnen wel wat.

Benoemen
Iets dat je doet met "problemen". Dat wil zeggen: iets waarvan je zegt dat het doet met problemen, zonder ooit die problemen te noemen. Want je mag wel "problemen benoemen" noemen, maar je maar absoluut geen "problemen noemen". Het zit namelijk zo dat je "problemen benoemen" zegt je opdat je niet hoeft te "problemen noemen".
    Oplossing gezocht bij dit raadsel? Zie alhier de rubrieken Achterlijk, Achtergebleven, Afrika, Allochtoon, Ander, Anders, Beschaving, enzovoort, enzovoort, enzovoort, oftewel: de helft van deze verzameling bestaat uit "problemen noemen", vandaar dat het uiterst belangrijk is dat het blijft bij "problemen benoemen". uitleg of detail

Bèta
Mensensoort. Vormen iets van 20 procent van de bevolking, de rest zijnde alfa. Gebruiken hun rationele verstand. Zijn niet bereid "1 + 1 = 3" in overweging te nemen. Worden door alfa's daarom gezien als arrogant en maximaal irritant.

Bicultureel
Zelfgekozen eufemisme voor "Nederlandhatende gekleurde immigrant". De aanhangers van hoofddoek, baard, kalifaat en sharia zijn "bicultureel", net als de afschaffers van Zwarte Piet en de eisers van herstelbetalingen voor de slavernij en vrije dagen voor suikerfeest enzovoort.

Biculturele
Bijvoeglijk naamwoord van "bicultureel": alles hangende aan "Nederlandhatende gekleurde immigrant". De aanhangers van hoofddoek, baard, kalifaat en sharia zijn "bicultureel", net als de afschaffers van Zwarte Piet en de eisers van herstelbetalingen voor de slaverij en vrije dagen voor suikerfeest enzovoort.

Bijbel
Weerzinwekkend boek (alle boeken met vaste regels zijn weerzinwekkend). Oude Testament: weerzinwekkend Joodsisme - "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke" enzovoort. Nieuwe Testament: weerzinwekkende overreactie op Eerste met Absoluuut Andere-wang-toekeren.

Bijdrage
Als in: "De bijdrage aan onze cultuur" - van niet-westerse immigranten, natuurlijk. De meest opvallende individuele: een Journaal-lezers die geen Nederland sprak opgevolgd door een exemplaar dat er niet uitziet. Hun bijdrage als groep bestaat uit eindeloze hoeveelheden miljarden aan maatschappelijke kosten om ze bij te spijkeren, en uit het slopen van onze cultuur. En de wijken voor laagbetaalden in grote steden.

Black-Lives-Matter
Beweging die de schuld van de overdadige zwarte criminaliteit afschuift op de blanke politie die die criminaliteit in toom wilt houden. Oftewel: zwarte Ku Klux Klan.

Blanken
Nakomelingen van een genetische herschikking ontstaan coirca 8000 jaar terug in de buurt van de Zwarte Zee. Heten in het Engelse taalgebied daarom bijna correct "Caucasian". De herschikking kenmerkt zich door hogere geneigdheid tot sociale samenhang, residentie, empathie, en wat hogere intelligentie. Was daarom extra succesvol en voltooide de verkenning van de gehele Aarde.

Boerka
Symbool van de extreem hoge mate van weerzinwekkendheid van de islam. Moet zonder meer verboden worden, om degenen die het willen dragen te stimuleren om te vertrekken. Met name de eraan vastzittende mannen.

Boze
Als in "boze man" of "boze burger". Termen uitgevonden door de Joodse en Joodsistische media en elite als aanduiding voor iedereen die het niet eens is met het Joodsisme, namelijk "Alle geld naar de rijken" en "vrije migratie" oftewel "De Wereld van George Soros en Goldman Sachs".
    Zie ook "onderbuik", "populist", "fascist", enzovoort

Buitenhof
Chique discussieprogramma van de NPO. Doet niet aan discussie. Besteedt eerste half uur aan totaal zinloze twespraak tussen een politiek-correcte presentator en een politiek-correct iemand uit de elite, liefst zo hoog mogelijk dus zo min mogelijk zeggend. In het tweede half uur zitten er meedere mensen aan tafel, vrijwel zonder uitzondering in de combinatie politiek-correct versus rabiaat politiek-correct. Voor: globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en migratie-totalitarisme, oftewel: Joodsisme. Voor D66, PvdA en GroenLinks - en in wat mindere mate CDA en VVD. Tegen economische bescherming burgers, nationale staten, sociale maatschappij, en beperking immigratie. Tegen PVV en SP. In de keuze tussen PVV of islam voor de volle 100 procent aan de kant van de islam. In de keuze tussen blanke Nederlanders of gekleurde immigranten voor de volle 100 procent aan de kant van de gekleurde immigranten.

Buitensluiten
Iets wat volgens gekleurde immigranten en blanke landverraders gebeurt met gekleurde immigranten. In werkelijkheid sluiten ze zichzelf uit door het vasthouden aan een achterlijke cultuur.

Cabaret
Kunstvorm met maatschappelijke relevantie waar Nederlanders vroeger in uitblonken. Sinds de komst van de islam als zodanig verdwenen. Zie ook "humor".

CBS
Noemde iedereen met één buitenlandse ouder "allochtoon" ook al was het een Zweed. Schafte later de term "allochtoon" af. Oftewel: rabiaat politike-correct. Alle cijfers an het CBS ten gunste van allochtonen moet je op zijn minst halveren, en alle ten ongeunste, op zijn minst verdubbelen.

CDA
Politieke partij. Ploerten met gebed. Stemmen voor meer dan 90 procent met de VVD mee. Overigens is hun aanhang heel anders.

Columnist
Politiek-correcte trol met een vaste plek in een krant. Lakei van de elite die scheldt op het volk. Er zijn meerdere soorten. Die met-de-pink-omhoog (Bas Heijne, etc.), de domme (Paul Brill, etc.), de racisten (Harriet Duurvoort, etc.), de ploerten (Sheila Sitalsing, etc.), de Koude Oorlogskrijgers (Dirk-Jan van Baar, etc.), de oridinaire schelders op het volk (Bert Wagendorp, etc.), en de gestoorden (Arnon Grunberg, Peter Middendorp, etc.).

Communisme
Staatssysteem waarbij de burgers het bestuur vormen. Kan alleen tot stand komen door de elite uit het bestuur te gooien, wat heet revolutie. Het grote schrikbeeld van de elite en de enige reden waarom ze de rest van de bevolking ook wat gunnen, zoals blijkt uit het totaal uit de hand lopen van het neoliberale plunderen na de val van de Sovjet-Unie.

Corruptie
Westers begrip. In niet-westerse samenlevingen is het bevoordelen van zichzelf of familie of clan of etnie boven wat functioneel is de normale gang van zaken.

Criminaliteit
Iets dat verviervoudigd is sinds de start van de gekleurde immigratie, en nog eens verdubbeld met het opengaan van de Europese grenzen. Alle cijfers erover zijn gelogen want die gaan niet over criminaliteit maar aangiftes. Zie Opsporing Verzocht. Enige manier om dit te verminderen: gekleurde criminelen niet meer straffen, maar het Nederlanderschap ontnemen en voorzien van een uitreispaspoort.
    Noot: men heeft het bedrog inmiddels (eenmalig) toegegeven.

Culturele
Komt in vele smanestellingen voor, maar de enige die nog telt, is die van "culturele nederlaag": datgene dat gekleurde immigranten voelen door contact met de Nederlandse (Europese, westerse) beschaving. En wel meer naarmate dat contact dieper gaat. Het meest last van culturele nederlaag hebben dus de hogeropgeleiden onder de gekleurde immigrnaten en degen die je hoort in de media, waar ze hun pijn uiten met een hartgrondige haat voor Nederland en Nederlanders.

Cultuur
Iets dat Nederland niet heeft en gekleurde immigranten wel. Nederlandse gewoontes zoals Sinterklaas, Kerst, vrijheid en democratie, voor gekleurde immigranten zeer kwetsende zaken, moeten daarom afgeschaft worden en vervangen door Keti Koti, Suikerfeest, kalifaat en sharia.

D66
Politieke partij. Voorheen Democraten66, nu P66 of Ploerten66: ploerten met de pink omhoog, want voor neoliberalisme en vrije immigratie. De VVD voor beleidsambtenaren en dergelijke dat veel te veel verdient voor de onbenullige bureautaakjes die ze vervullen. De juristerij en de rechters zijn grotendeels D66. Wil dus zo min mogelijk democratie.

Defensie
In Europa: eufemisme voor het voeren van Koude Oorlog tegen Rusland. Dit in verband met de dreiging van het communisme.

Democratie
Staatssysteem waarbij de burgers het bestuur kiezen - dat bestuur behartigt daarna de belangen van de elite. De elite beweert dat ze er voorstander van zijn, maar in werkelijkheid haten ze het - ze noemen het dan "referendum". Democratie is er enkel en alleen vanwege de dreiging van communisme.

DENK
Politieke partij. Afsplitsing van de Partij van de Allochtonen, want zelf van de Partij van de Haat, net zoals lid van de Religie van de Haat, ook bekend als "Islam" of "Onderwerping". Willen kalifaat en sharia in Nederland, en alle Nederlanders ook onderworpen, weg, of dood. Net als in hun Heilige Boek.

Deporteren
Synoniem van migreren. Een beweging van een licht- of donker-getintiër vanuit respectievelijk het Midden-Oosten of Afrika richting Europa heet migratie, en een beweging van zo'n zelfde persoon van Europa richting Midden-Oosten/Afrika heet deportatie. Aangezien er volgens de politieke-correctheid niets mis is met migratie, is er ook niets mis met deportatie. Alle culturen zijn tenslotte gelijk en gelijkwaardig.

Deugmens
Mensen die GOED zijn want inherent moreel superieur. Voorbeelden (lijstje van GeenStijl uitleg of detail - de meest rumoerige gevallen): Gloria Wekker, Joop.nl, NSB/Halalblad, Quinsy, Harriet, Sylvana, Sunny, Insayno, Lodewijk Appa, Activist Frank en zijn fatsoenbroertje Frunk, Feitvrij Nederland, Tanja Jess, Robert Vuijsje, Nadia Bertolli, Jesse KKK, Asha, Simone, Sarah, Hasna, Arnon Genocideberg, Freek, Eberhard van der Lynch, Anna Slaven-Drijver, Peter Racist de Vries, Femke Halsband, Han van der Aderlaarshorst, Twan HauSS, Treitervlogger Tunahan, Bert Wagendorff, De Eikelboompjes, Marcel Genocidelauff, Haro Kraakpand, Eva Četniks, Sanne Vullis de Vries, Felix Rottenberg, Bas Heijne, Kindermeppen66, Partij van de Autochtonenhaat.

Dialoog
Voorstel om te gaan praten met moslims die niets van hun geloof ter discussie willen stellen ("Islam is de zin van mijn leven"), of met zwarten die niets van hun klachten over "Racisme!", "Kolonialisme!", en "Slavernij!" ter discussie willen stellen ("Ik voel het nu eenmaal zo").

Discriminatie
Iets dat overal voorkomt, en veruit het meest bij gekleurde volken. En het minst in het westen, zie de Aziaten die vrijelijk discrimineren.
    Voor het Nederlandse geval als in "discriminatie op/voor werk" of "discriminatie op de arbeidsmarkt": eufemisme voor arbeidsmindergeschiktheid en arbeidsongeschiktheid:

Discussie
Situatie waarin meerdere mensen hun mening mogen geven, en waarin de mening van de politiek-correcten is dat iedereen die het niet met hun Leestellingne een is, en fascist is, en als er ook gekleurde immigrnaten bij betrokken zijn, ook een racist. Om te voorkomen dat men moet fascisten en racisten moet praten, nodigt men ze ook meestal niet uit - zie Nieuwsuur, Pauw, De Wereld Draait Door, EenVandaag, Buitenhof, enzovoort.
    Ook wel als in "de discussie aangaan": voorstel om te gaan praten met moslims diue niets van hun geloof ter discussie willen stellen, of met zwarten die niets van hun klachten over "Racisme!", "Kolonialisme!", en "Slavernij!" ter discussie willen stellen. In beide gevallen vanwege "de zin van hun leven".

Diversiteit
Eufemisme voor de aanwezigheid van gekleurde immirganten. Excuus om gekleurde immigranten te bevoordelen vanwege hun onoverkomelijke achterstand. Reden voor oververtegenwoordiging van gekleurde immigranten op televisie of andere representatieve functies onder het motto: "Een blanke plus een zwarte plus een Marokkaan plus een Turk is diversiteit".
    Ndere meer praktische voorbeelden: "Meer pluriformiteit bij de politie", "Meer pluriformiteit in de pilotenstoel", en "Meer pluriformiteit in de bedieningskamer van de atoomcentrale".
    Zie ook "acceptatie", "inclusiviteit" en "pluriformiteit".

Doping
Iets dat volgens totaal en absoluut onafhankelijk onderzoek door westerse instellingen niet voorkomt in het westen en systematisch is in Rusland

DWDD
Propagandakanaal van de elite en de politieke-corrrectheid. Voor: globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en migratietotalitarisme, oftewel: Joodsisme. Voor PvdA, D66 en GroenLinks - en in wat mindere mate CDA en VVD. Tegen economische bescherming burgers, nationale staten, sociale maatschappij, en beperking immigratie. Tegen PVV en SP. In de keuze tussen PVV of islam voor de volle 100 procent aan de kant van de islam. In de keuze tussen blanke Nederlanders of gekleurde immigranten voor de volle 100 procent aan de kant van de gekleurde immigranten. Toont een overdadige hoeveelheid gekleurde immigranten, vooral die van de genus "zwart".

Drugs
Stoffen die op één-of-andere manier dopamine vrijjnaken. Geldt ook voor alle verslavende handelingen zoals winkelen, gokken, geld-najagen, politieke-correctheid, religie enzovoort.

Econoom
Leugenaar. Zie "politicus" en "socioloog".

Elite
Graaiers en ploerten met de pink omhoog. Meestal hogeropgeleiden die beweren hun verstand te gebruiken maar in feite hun verbale gaven gebruiken om eigenbelang en andere onderbuikgevoelens te verhullen. Aanhangers van het seculiere Judaïsme, oftewel: aanhangers van globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en migratie-totalitarisme.

Empathie
Blanke cultuurtrek. Moslims, zwarten, Joden en andere gekleurden lijken deze trek grotendeels tot geheel te missen, gezien de taal die de in Nederland aanwezige exemplaren ervan uitslaan.

Engeland
Land al eeuwenlang geregeerd door een uiterst perfide elite - met een even perfide klassensysteem. Liegen zonder een enkele oogknippering - indien betrapt zeggen ze doodgewoon dat ze "economical with the truth" waren. Zijn daarom ook uitstekende acteurs en auteurs. Hebben een eeuw of twee een koloniaal rijk gehad dat ze beheersten door de "verdeel en heers"-taktiek, door elkaar hatende volkeren bij elkaar te stoppen.

Ethiek
Naam van politiek-correcten voor hun geestelijke viezigheid. Andere varianten: "fatsoen", "moraal", enzovoort. Zie ook "deugen" enzovoort.

Etnie
Eufemisme voor "ras". Iets dat niet bestaat, want "Alle Mensen zijn Gelijk". Bewijs geleverd door een Chinees echtpaar wonende in Afrika dat een negroïde kindje kreeg. Iedereen die beweert dat "etnie" wel bestaat, doelende op "ras", is een racist. Behalve zwarten, die zijn nooit en te nimmer racisten, ook al willen ze "safe spaces" waar ze geen blanken tegen het lijf lopen. Zie ook "Black-Lives-Matter".

Etnisch
Als in "etnisch profileren": versie 1: Politiek-correcte vervalsing van "statistisch profileren", dat wil zeggen: het meest letten op die groepen die de meeste criminaliteit plegen: moslims en zwarten, vooral van de soorten "jong", "man", en "dure auto". Degenen die op alle drie scoren en toch geen crimineel zijn, zijn topvoetballer of rapper.
    Versie 2:  Het rapporteren van al dna niet vermeende incidenten richting gekleurde immigranten onder de noemer "racistisch geweld". Deze vorm van etnisch profileren is uiterst correct en fatsoenlijk. Daders: de hele media, de Anne Frankstichting, Ineke van der Valk, alle gekleurde immigranten, enzovoort.

Etnische
Als in "etnische zuivering": iedere poging om de vrije instroom van gekleurde immigranten te verminderen of te stoppen. Dat laatste is tevens "Hitler". Zie ook "deportatie", "Holocaust", en "Anne Frank".

Europa
Synoniem voor "Europese Unie". Dat laatste is een weerzinwekkend neoliberaal en Joodsistisch Imperium, dat het Coudenhove-Kalergi-plan uitvoert: de vervanging van de elite-onwelwillige blanke bevolking van het continent door gekleurde horige immigranten die gewend zijn bazen te gehoorzamen.

Evolutie
De basis van het leven, en haar manier van vooruitgang. De drie grote godsdiensten staan er ideologisch recht tegenover en en aanhangers ervan zijn dus per defnitie ernstig denkmatig gehandicapt, en zullen mede door aanverwante processen maatschappelijk sterk minder functioneren.

Factchecker
Iemand uit de politieke-correctheid die constateert dat de politieke-correctheid welgevallige berichten juist zijn, en de politieke-correctheid onwelgevallige berichten onjuist. Zo is het bericht dat minstens 50 miljoen moslims bereid zijn tot geweld voor hun geloof onjuist, ondanks het feit dat ergens tussen het halve en hele Midden-Oosten elkaar naar het leven staat over wie de echte opvolger van De Profeet is.

Fatsoen
Naam van politiek-correcten voor hun geestelijke viezigheid. Andere mogelijkheden: "moraal", "ethiek", enzovoort.

Fileprobleem
Eufemisme voor overbevolking. Is in Nederland ten gevolge van gekleurde immigratie.

Filosoof
Iemand die verbaal begaafd uit zijn nek kan kletsen.

Fascisme
De levensvisie van iedereen die tegen volkomen vrije immigratie is. Of andere soortgelijke politiek-correcte Leerstellingen. Zijn er gekleurde belangen bij betrokken, is het ook metreen "racisme".

Fout
Alles en iedereen die iets aangaande de politieke-correctheid tegenspreekt.

Gedeeld
Als in "gedeelde cultuur". Meel-in-de-mond term voor islamiseren en negeriseren van Nederlandse cultuur.

Gelukszoeker
Eufemisme voor "parasiet" - de reeks is "vluchteling", "asielzoeker", "migrant", "economische migrant", "gelukszoeker", "parasiet".

Gezond verstand
Beweert iedereen te hebben, maar behoorlijk zeldzaam. Zo valt iedereen met een religie of ideologie af, en vrijwel iedereen in de elite want ernstig politiek-correct.

Godsdienst
Religie met een "God", en dus weerzinwekkend, want die "God" is Almachtig dus een Absoluut Dictator en een man dus vrouwenhatend. Bovendien: idoleogische aartsvijand van verstand en gezond verstand.

Godsdienstvrijheid
Iets waarvoor hetzelfde geldt als de vrijheid van meningsuiting: alles mag, behalve het plegen van of dreigen met geweld. De islam moet dus onmiddellijk verboden worden als openbare uiting.

Goed
Alles en iedereen dat behoort tot de politieke-correctheid.

GroenLinks
Politieke partij. Niet groen en niet links. Want voor vrije immigratie en dus een bevolkingsexplosie en dus een klimaat- en milieu-ramp, en voor vrije immigratie en dus het afschaffen van de socisle staat.

Grondwet
Smoes om meer rechten te geven aan moslims en andere gekleurde immigranten, meest onder het mom van "bescherming van minderheden". Zo mogen haatimams vrijuit minder homo's, Joden, andergelovigen, ongelovigen, enzovoort wensen, maar mag Geert Wilders niet minder Marokaanen, moslims en haatimams wensen.

Gutmensch
Mensen die GOED zijn want inherent moreel supaerieur. Voorbeelden (lijstje van GeenStijl - de meest rumoerige gevallen): Gloria Wekker, Joop.nl, NSB/Halalblad, Quinsy, Harriet, Sylvana, Sunny, Insayno, Lodewijk Appa, Activist Frank en zijn fatsoenbroertje Frunk, Feitvrij Nederland, Tanja Jess, Robert Vuijsje, Nadia Bertolli, Jesse KKK, Asha, Simone, Sarah, Hasna, Arnon Genocideberg, Freek, Eberhard van der Lynch, Anna Slaven-Drijver, Peter Racist de Vries, Femke Halsband, Han van der Aderlaarshorst, Twan HauSS, Treitervlogger Tunahan, Bert Wagendorff, De Eikelboompjes, Marcel Genocidelauff, Haro Kraakpand, Eva Četniks, Sanne Vullis de Vries, Felix Rottenberg, Bas Heijne, Kindermeppen66, Partij van de Autochtonenhaat. Zie ook "deugmens".

Haat
Volgens gekleurde immigranten datgene dat blanke Nederlanders voor hen voelen. In werkelijkheid datgene dat gekleurde immigranten voor Nederlanders voelen, vanwege hun culturele nederlaag. Uitzondering: de blanke elite: staat aan de kant van de gekleurde en andere imigranten.

Haatzaaien
Volgens de politieke-correctheid en de gekleurde immigranten gedaan door Geert Wilders en aanhang. In werkelijkheid gedaan door moslims, en overige gekleurde immigranten die hun mond opendoen over Nederland en daarbij termen als "discriminatie", "racisme" en dergelijke gebruiken.

Hater
Alle politiek-correcten (onder andere). Logisch, want politieke-correctheid is een complex ideologieën en alle ideologisten zijn haters: ze haten iedereen die hun ideologie oftewel "de zin van hun leven" bepotelt. Als één van de meer markante lessen van de psychologie is het zo dat haters uitermate bedreven zijn in het spiegelen van hun eigenschap op anderen, als vorm van zelfportret.

Historicus
Iemand die een studie heeft gemaakt van het Hederlandhaten. Specialiteiten: VOC (ze bedoelen: WIC), slavernij, kolonialisme, Indië, Srebrenica, treinkapingen, enzovoort.

Hitler
Populair: Iedereen die voorstellen doet om de vrije instroom van gekleurde immigranten te verminderen of te stoppen. Zie ook "deportatie", "etnische zuivering", "Holocaust", en "Anne Frank".
    Feitelijk: De moderne en levende incarnatie van Jahweh: is Absoluut Leider, heeft een Heilig Boek, heeft een rassenheorie, en heeft een lange sleep geuniformeerde volgelingen op zoek naar zekerheden.

Hoofddoek
Symbool van een weerzinwekkende godsdienst, die een belediging is voor iedere niet-moslim, en een bedreiging voor ongelovigen. Zou als openbaar verschijnsel daarom verboden moeten worden.

Hulp
Iets te geven aan gekleurde sociaal-culturele ernstig-achterblijvers. Indien in Europa/Nederland, een sociale vorm van verwennerij met dezelfde gevolgen als psychologisch: leidende tot grote weerzin en haat bij die gekleurde geholpenen. Indien buiten Nederland  oftewel Afrika: leidende tot nog meer mensen die blijven leven en op die manier ervoor zorgen dat het continent nog snelle dramatisch overbevolkt raakt, en er nog meer zwarten uit wanhoop over hun miezeriuge leven zich in de Middellandse Zee storten.

Hulpverlener
Lieden die achter iedereen aanrennen in de derde wereld die het ietsje minder heeft als Europeanen. En wel harder naarmate ze een donkerder kleur hebben.

Humor
Zuurstof van een gezonde samenleving. Sinds de komst van de islam en negers vrijwel verdwenen. Zie ook "cabaret". Voorbeeld van humor die kon in 2002 én kan in 2017: "Als ik als Marokkaan zou zeggen: ik moet nog even naar buiten want mijn kameel staat dubbel geparkeerd ... Is leuk"   . Humor die wél kon in 2002, en absoluut niet in 2017: "Ach wat kaméééél ... Jullie rijden toch op van die gestólen scooters ...?"

Identiteit
Iets dat gekleurde immigranten wel hebben en mogen behouden, maar blanke Nederlanders niet. Zie Zwarte Piet, kerstmis, enzovoort.

Immigrant
Westers: volkomen onopvallend fenomeen. Gekleurd: iemand die tegen je broek piest en dan vraagt waar de trekker zit (afgekort: "hondsbrutaal"). Verschijnsel: een goede baan hebben, en hartstochtelijk klagen over discriminatie en racisme.

Immigratie
Iets dat onmiddellijk gestopt moet worden, behalve voor de nul-groei westerse migratie. Zal bij gelijke foktrends in de toekomst vermoedelijk vervangen worden door "remigratie of sterilisatie". Of leiden tot de ondergang van de Nederlandse cultuur.

Inburgeraar
Anno 2017 ingevoerd eufemisme voor "achterlijke immigrant". Herkenbaar aan getinte huidskleur. Zie ook "Allochtoon", "Ander", enzovoort.

Inburgeren
Iets van toepassing op gekleurde immigranten. Bewijs van het feit dat ze totaal niet geschikt zijn voor het leven in een moderne maatschappij, en geweerd moeten worden. Zie ook "kans", "kwetsbaar", enzovoort.

Inclusief
Eufemisme voor het bevoordelen van gekleurde immigranten. Synoniem van islamisering en vernegerisering. Doet men vanwege hun onoverkomelijke achterstand. Voorbeeld van inclusiviteit: "Waar is de barbie met hoofddoek?" Antwoord: die is er niet omdat ze de sociale en intellectuel bagage missen om moderne productiemiddelen op te zetten, benevens de rest van de begrippen "ontwikkeling" en "beschaving". Zie ook "diversiteit".

Inclusiviteit
Eufemisme voor het bevoordelen van gekleurde immigranten. Synoniem van islamisering en vernegerisering. Doet men vanwege hun onoverkomelijke achterstand. Voorbeeld van inclusiviteit: "Waar is de barbie met hoofddoek?" Antwoord: die is er niet omdat ze de sociale en intellectuel bagage missen om moderne productiemiddelen op te zetten, benevens de rest van de begrippen "ontwikkeling" en "beschaving".
    Andere voorbeelden:  "Meer pluriformiteit bij de politie", "Meer pluriformiteit in de pilotenstoel", en "Meer pluriformiteit in de bedieningskamer van de atoomcentrale".
    Zie ook "acceptatie", "diversiteit" en "pluriformiteit".

Integreren
Het optrekken van de cultuur van niet-westerse immigranten aan het niveau van de westerse cultuur. Blijkt zeer moeilijk. Het bewijs of het onmogelijk is moet nog geleverd worden, maar het komt steeds dichterbij.

Intelligentie
Een menselijke capaciteit in hoge mate bepalend voor het functioneren, en daarom gehaat bij alfa's: de woordkunstenaars bij wie liegen en bedriegen de belangrijkste capaciteit is. "Insult upon injury": bij de gekleurde etnieën behalve de Aziatische wordt er op dit punt zodanig ondergescoord dat ze als groep kansloos zijn in een moderne maatschappij. Uitzondering: alle mensen die het goed doen op de IQ-schaal en politiek-correct zijn - die vertonen wel hogere prestatieniveaus, maar op het niveau van contradictie, absurditeiten, liegen, bedriegen, enzovoort.

Internationaal
Als bijvoeglijk naamwoord gevolg door andere termen als "genmeenschap", "solidariteit" enzovoort. Eufemisme voor ten eerste "Amerika" , en ten tweede "De westerse wereld voor zover gedomineerd door Amerika". De enige internationale organisatie die nog niet volledig gecorrumpeerd is door Amerikaanse en Joodsistische belangen van vrije migratie enzovoort is het Internationale Rode Kruis, dat dan ook zijn hoofdkwartier heeft in Zwitserland. Alles dat in Londen of New York zetelt, is corrupt tot op het bot. "Goldman Sachs en Soros in bestuurlijke zaken".

Internationaal recht
Smoes om iedereen toegang tot ieder willekeurig land toegang te geven, zodat alle gekleurden een uitkering, huis en Miele komen ophalen in Nederland. Bekend uitvoerder: Verenigde Naties en haar talloze instellingen.

Internationale
Als in "internationale rechtsorde". Datgene dat gebiedt dat  Amerikaanse miliairen het volste recht hebben Syrië binnen te vallen tegen de zin van de Syrische regering, en dat Russische milaiairen niet het recht hebben naar Syrië te gaan op verzoek van de Syrische regering.  Overigens geldt dit ook voor alle andere landen ter wereld, bijvoorbeeld Vietnam, Laos, Cambodja, Aghanistan, Cuba, Irak, Syrië, Libië, Joegoslavië, Servië, Lybië enzovoort

Internet
Door de elite meestgehate instelling. Heeft de grip van de elite op de media en de bijbehorende censuur doorbroken. Wordt terecht gezien als een dodelijk gevaar voor die elite.

Intolerant
Alle meningen of personen die ingaan tegen wat voor aspect dan ook van de islam, van welke willkeurig ander aspect culturen van gekleurde immigranten, en van de vrije immigratie.

Islam
Weerzinwekkende godsdienst. Net iets minder weerzinwekkend dan het Judaïsme, maar door veel meer aanhangers, veel gevaarlijker:
 -  Tot 5% islam in een samenleving --> sociale onrust, intolerantie en bedreigingen.
 -  5% tot 10% islam --> vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, oorspronkelijke bewoners weggejaagd, segregatie en politieke onrust.
 -  10% tot 25% islam --> verregaande onlusten en destabiliteit van de samenleving.
 -  25% en meer islam --> Zie Kosovo en voormalig Joegoslavië.
 -  50% of meer islam: Totale dictatuur, verval van wetenschap, onderwijs, gezondheidszorg en welvaart. Andersdenkenden worden vervolgd, geïsoleerd of gedood. Zie Saoedi-Arabië, Iran, Pakistan etc.    ...
    (GeenStijl.nl uitleg of detail , reactie van: kwark001 | 09-01-15 | 09:27)

Islamofobie
Term voor alles en iedereen die maar op enigerlei wijze bezwaar hebben tegen de islam of moslims en hun eigenaardigheden. Zoals het het hebben van een superioriteitscomplex, het totaal ongevoelig zijn voor discussie, dialoog of compromis, het koesteren van homohaat, Jodenhaat, ongelovigenhaat, een overdadige neiging tot het veroorzaken van overlast en geweld, en het streven naar kalifaat en sharia oftewel het omverpen van de Nederlandse (en andere Europese) staten. Iedereen die de term gebruikt in serieuze zin is een vijfde-colonnist of landverrader die onmiddellijk het land uitgezet zou moeten worden - naar Midden-Oostië, Israël of Amerika afhankelijk van etnie of overtuiging.

Israël
Staat ontstaan en voortbestaand door terreur en de dreiging ermee. Op volkomen kenmerkende manier worden degenen die geterroriseerd worden er door de Joden van beschuldigd de terroristen te zijn.

Joden
Bevolkingsgroep die vroeger overal ter wereld zijn woonwagen parkeerde op andersmans land en daardoor overal vervolgd werd, en nu anderen vervolgt, middels financiële markten en mediamanipulatie. Als je iets van dat laatste zegt, dreigen ze met het eerste. Zie ook Joodsisme.

Jongere
Eufemisme voor allochtone crimineel of crimineel in wording. Alternatief: eufemisme voor jonge gekleurde immigrant die Nederland haat. Zie hier uitleg of detail .
    Zie ook kansarm.

Joodsisme
Seculier Judaïsme. De cultuur van de Joden: kosmopolitisme, globalisering, neoliberalisme, Europeanisering, Koude Oorlog, en migratie-totalitarisme. Wordt bedreven door zowel Joden als niet-Joodse elite. Is gebaseerd op 8000 en meer jaar leven met het Oude Testament.

Journalist
Lakei van de elite. Ook wel bekend als "journaille" of "hoernalist". Neem het tegenovergstelde aan van wat hij/zij beweert, en je zit oneindig veel dichter bij de waarheid.

Judaïsme
Meest weerzinwekkende van de grote godsdiensten. Iets met Almacht, Heren, superioriteit en Übermenschen, uh ... Uitverkoren Volk.

Judaïsme, seculier
Meest weerzinwekkende van de grote ideologieën. "Ikke, ikke, en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", "Winner takes all", en migratie-totalitarisme. Ook bekend als Joodsisme.

Kans
Iets dat gekleurde immigranten minder of niet zouden hebben. Dat is ook waar: ze komen met culturen met handicaps als inteelt of vaderloosheid, en doordat ze vasthouden aan die achterlijke culturele eigenschappen, maken ze minder kans op een goede opleiding en dus minder kans op goed functioneren in een moderne maatschappij. Zie ook "kwetsbaar", "inburgeren", enzovoort.

Kansarm
Eufemisme voor "gekleurd". Ander woord voor "cultureel en sociaal achtergebleven opgevoed". Zie hier uitleg of detail .

Kleurrijk
Eufemisme voor "met veel gekleurde kneuzen", of voorlopig nog: de wens tot het selecteren van gekleurde kneuzen. Uitzonderingen: zang en dans - dat kunnen de gekleurden goed. Zie "Afrika", "islamitische wereld", "moslimomroep", "Kwakoefestival".

Koude
Als in "Koude Oorlog": propaganda-campagne van de elite, gestart na de winst van het communisme in de Tweede Wereldoorlog, om de burgers van communisme te weerhouden, ondanks het plunderen dat de elite doet. De dreiging van communisme is het enige dat de elite ertoe kan brengen om wat meer te delen dan droge broodkorsten. Het plunderen nam dan ook dramatisch toe na de val van het communisme.

Kwetsbaar
Slaande op niet-westerse immigranten en hun nakomelingen: een eufemisme voor "achterlijk". Zie ook "kans", "inburgeren", enzovoort.

Kwetsen
Iets dat alle blanken doen met alle niet-blanken door hun bestaan, want zijnde representanten van een beter functionerende cultuur. Geldt in overtreffende mate voor de gekleurde immigranten in het westen. Die lijden daardoor de culturele nederlaag en haten ons daarom.

Kolonialisme
Smoes van zwarten om nu voorrechten te eisen op grond van een racistische band met een oneindig ver verleden. Gedaan vawegen de culturele nederlaag en de daaruit volgende haat.

Koran
Weerzinwekkend boek. Net iets minder weerzinwekkend dan de Bijbel (Eerste Testament).

Koude Oorlog
Middel van de elite om de aandacht gewone burgers af te leiden van hun graaierij en ploerterij. Bekende Koude Oorlogspsychopaten die het zo snel mogelijk in een Hete willen veranderen: Hubert Smeets, Bert Lanting, Arnout Brouwers, Laura Starink, Tom Vennink, Hella Rottenberg, Helga Salemon, alle "Rusland-denkundigen" oftewel "kremlinologen", alle Rusland-correspondenten zijnde ook "kremlinologen", alle Joden die over dit soort zaken schrijven, en de rest van de elite die verlies van haar bevoorreechte positie vreest.
    De persoonlijk genoemden zijn ook regelmatig te zien in Nieuwsuur, Buitenhof, enzovoort.

Kritisch
Als in "kritische journalistiek" enzovoort: iedereen die politiek-correcte standpundpunten verkondigt of vertegenwoordigt wordt behandeld alsof het Moeder Theresa is, en iedereen die ook maar de geringste kritiek heeft op welk politiek-correct standpunt dan ook, wordt behandeld als of benoemd als "xenofoob", "racist", "fascist", "Hitler", "Holocaust", "moordenaar van Anne Frank" enzovoort. Of aanhanger van de PVV/Geert Wilders.

Luisteren
Als in "luisteren naar het volk" of "luisteren naar de kiezer": iets dat de al dan niet politike-correcte elite beweert te doen. De waarheid ervan kan afgemeten worden aan het resulktaat ervan: nul komma nul. Luisteren is een proces dat loopt via geluidsgolven, trommelvlies, trilhaartjes, cochlear nucleus (middelste hersenstam) , inferior colliculus (tectum), thalamus, naar auditory cortex. Het is niet precies bekend waar, maar vermoedelijk tussen thalamus en cortex weordt dat pad afgesneden in het hoofd van politiek-correcten en andere elite, in enen proces genaamd "compartimentlalisatie", ten gevolg van een ander proces genaamd "cognitieve dementie". Dat laatst betekenende dat men ook niet meer kan denken. Logisch, toch ...?

Maatschappij
In zijn moderne vorm iets dat opgebouwd is in West-Europa, en dat gesloopt wordt door gekleurde immigranten die hierheen gevlucht zijn vanwege de rotzooi die ze er in thuisland van hebben gemaakt, mede door het volfokken ervan, en hier hun rotzooicultuur willen behouden, onder het volfokken van Nederland.

Media
De meest trouwe lakeien van de elite, indien al niet zelf ertoe behorend. Geïnfesteerd met gekleurde en ongekleurde (Joodse) immigranten en hun sympathisanten. Slaat met name op de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, NOS Journaal, Nieuwsuur, Pauw, De Wereld Draait Door, de rest van de NPO, Vrij Nederland, en De Groene Amsterdammer. Andere zoals EenVandaag, RTL Nieuws, enzovoort zijn nauwelijks beter.

Meningsvrijheid
Normale mensen: Geldt voor alle meningen behalve die meningen die oproepen tot of dreigen met geweld. Politiek-correcten: Geldt alleen voor politiek-correcten. "Tsunami van moslims", "asielinvasie", "allochtoon", enzovoort ... Allemaal verboden volgens de politieke-correctheid. Zie ook "1984" en "taalpolitie".

Mensenrechten
Smoes van Joodsisten om onbeperkt migranten toe te laten, gekleurde immigrnaten meer rechten te geen, landen te bombarderen die zich niet onderwerpen aan het neoliberalisme en Joodsisme, enzovoort.

Migrant
Eufemisme voor "parasiet" - de reeks is "vluchteling", "asielzoeker", "migrant", "economische migrant", "gelukszoeker", "parasiet":

Migratie
Het trekken van parasieten van de ene plek naar de ander, zoals sprinkhanen trekken van het ene veld dat ze kaalgevreten hebben naar het volgende. Velden worden groen door de inspanningen van degenen die ter plekke blijven en de velden verzorgen.

Migratie-totalitarisme
Het idee dat de belangen van migranten gaan voor alles. Afkomstig uit het religieuze en seculiere Judaïsme of Joodsisme.

Minderheden
Eufemisme voor "gekleurde immigranten" en omdat ze een speciale aanduiding en behandeling nodig hebben volgens de hanteerders van "minderheden", ook een eufemisme voor "achterlijke immigranten" of voor één deelgroep: "zwartjes".

Monotheïsme
Religie met een "Grote Baas" aan het hoofd van het universum. Dus altijd een man en sterk vrouwonvriendelijk. Doel ervan: het scheppen van Zekerheden, dus het stoppen van denken. Monothïsme is dus per deinitie in strijd met vooruitgang en beschaving. De meest krankzinnige vormen, van hoog naar wat lager: Jodendom, islam, christendom.

Moraal
Naam van politiek-correcten voor hun geestelijke viezigheid. Andere mogelijkheden: "fatsoen", "ethiek", enzovoort.

Moskee
Symbool van een weerzinwekkende godsdienst, die een belediging is voor iedere niet-moslim, en een bedreiging voor ongelovigen. Zou als openbaar verschijnsel daarom verboden moeten worden.

Moslim
'Een extremistische moslim is een moslim die jouw hoofd wil afsnijden. Een gematigde moslim is een moslim die graag ziet dat een extremist jouw hoofd af snijdt.' (Godsammekraken, GeenStijl uitleg of detail , reactie 04-01-17, 10:18).

Moslimhaat
Het op juiste waarde zien van de inbreng van de islam in de wereld: achterlijkheid, superioriteitsdenken, agressie, oorlog en dat uiten. Zou moeten worden opgevoerd tot het niveau waarop moslims anderen haten, en is daar nog oneindig ver van weg.

Multiculturalisme

De woorden van de agent: "Awright! You're under arrest for disturbing the peace"

Multiculturele
Als in "multiculturele samneleving": eufemisme voor het homeopathisch verdunnen van de Nederlandse cultuur en bevolking. Het meest hartelijke streven van alle allochtone woordvoerders van de soort "moslim" en "creool/Afrikaan", en de ideologie van de Joodse tak uitleg of detail uitleg of detail .

Nederland
Land van de Nederlanders. Alhier wonende Turken, Marokkanen Surinamers, enzovoort hebben al een eigen land: Turkije, Marokko, Suriname, enzovoort. Alle neigingen die zij hebben tot het vragen tot eisen van aanpassingen van Nederlanders, kunnen ze direct krijgen door teruggaan naar eigen land. Nederlanders hebben alleen hun eigen land. Wat genoemde alhier woonachtigen dus beslist niet zijn, is Nederlanders. Dit alles in de volksmond samen te vatten als "Rot op naar je eigen land!".

Neerzetten
Direct synoniem van "wegzetten": Wat er gedaan wordt met gekleurde immigranten als je er ook maar iets over opmerkt, zoals overlast, overdadige criminaliteit, jihadgang, of het vermoorden van Theo van Gogh.
    Zie ook "stigmatiseren" en "wegzetten".

Neger
Zwarten die blanken haten. In de praktijk bijna allemaal, in ieder geval voor zover ze hun mond opendoen over dit soort zaken.

Neoliberalisme
Chique woord voor "Stelen van de arm(er)en en geven aan de rijk(er)en". Favoriete levenshouding van de elite. Afkomstig uit het seculiere Judaïsme, oftewel Joodsisme.

Nepnieuws
Volgens de reguliere media alle berichten die tegen hun Joodsistische ideologie ingaan. In feite: de inhoud van de reguliere media, voor zover het geen aardbevingen, orkanen en dergelijke betreft. Bij de meer politiek-correct-gevoelige onderwerpen, zoals de Koude Oorlog, migratie, enzovoort, is het omkeren van wat de reguliere media berichten het beste recept om dicht bij de waarheid te komen.

Nieuws
Behalve de berichten over aardbevingen, orkanen enzovoort, de leugens van de politeke-correctheid. Mocht er eens een waarheid langskomen die niet politiek-correct is, is dat toeval, of heeft men het niet opgemerkt. Door goed letten op deze momenten, bijvoorbeeld iets over de overbevoling van Afrika door hoge kindertallen, is er best wel een aardig beeld van de wereld te vormen uit het gebrachte nieuws. Waaruit het voorgaande blijkt. Zie ook "nepnieuws".

Nieuwsuur
De analyserubriek van het NOS Journaal en NPO. Nog politiek-correcter. Vaste plek voor kosmopolieten, neoliberalen en Koude Oorlogshetzers.

Nomade
Parasiet.

Nomadisme
Belangrijkste element uit de Joodse cultuur. Ook zichtbaar als "migratie-totalitarisme".

Nomadist
Iemand die een langere tijd ergens woont, maar in zijn geest een nomade is met bijbehorende standpunten.

Noodzakelijk
In de politiek: bezuinigingen op bejaarden en de opvang van vluchtelingen. Niet noodzakelijk: belasting op de rijken en dichtstoppen van de grenzen.

NOS Journaal
Propagandakanaal van de elite en de politieke-corrrectheid. Voor: globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en migratietotalitarisme, oftewel: Joodsisme. Voor D66, PvdA en GroenLinks - en in wat mindere mate VVD en CDA. Tegen economische bescherming burgers, nationale staten, sociale maatschappij, en beperking immigratie. Tegen PVV en SP. In de keuze tussen PVV of islam voor de volle 100 procent aan de kant van de islam. In de keuze tussen blanke Nederlanders of gekleurde immigranten voor de volle 100 procent aan de kant van de gekleurde immigranten. Toont bij reportages op straat een overdadige hoeveelheid gekleurde immigrnmaten.

NRC Handelsblad
Propagandakanaal van de elite en de politieke-corrrectheid. Voor: globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en migratietotalitarisme, oftewel: Joodsisme. Voor D66, VVD en GroenLinks - en in wat mindere mate CDA en PvdA. Tegen economische bescherming burgers, nationale staten, sociale maatschappij, en beperking immigratie. Tegen PVV en SP.  In de keuze tussen PVV of islam voor de volle 100 procent aan de kant van de islam. In de keuze tussen blanke Nederlanders of gekleurde immigranten voor de volle 100 procent aan de kant van de gekleurde immiganaten.

Nuance
Datgene waar de politieke-correctheid over begint als de voor hen ongunstige realiteit zo hard en openlijk bewezen is dat ontkennen niet langer effectief is. Voorbeeld: als bewezen is dat minstens 50 miljoen moslims bereid zijn tot geweld, zeg je "De nuance ontbreekt". Nuance is: "99,9 procent van moslims is vredelievend".

Objectiviteit
Indien gebruikt door een politike-correcteling: synoniem van politieke-correctheid. "Natuurlijk laten de objectieve feiten zien dat linkse mensen het beter weten, dat moslims de meest rationele denkers zijn, en dat de zwarte cultuur het toppunt van beschaving vormt omdat zwarten briljante denkers zijn en de meest nijvere en toegewijde mensen die je je kunt voorstellen die je daarom ze veel mogelijk op televisie moet vertonen als voorbeeld voor de rest van de wereld".

Ombuigingen
Term uit de politiek. Betekent: bezuinigingen op de onderste (twee)derde van de bevolking. Zoals in: "De bankencrisis noodzaakt ombuigingen".

Onderbuik
Iets waarvan de elite beweert dat de onderste tweederde van de bevolking het heeft, en zij niet. Het is precies andersom, als je het vernauwt tot het belangrijkste onderbuikgevoel (geen discussie mogelijk): "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke". Als iemand van de elite de term gebruikt zonder het over zichzelf of de eigen groep te hebben, heb je te maken met een Dickensiaanse ploert.

Onderbuikgevoelens
Iets waarvan de elite beweert dat de onderste tweederde van de bevolking het heeft, en zij niet. Het is precies andersom, als je het vernauwt tot het belangrijkste onderbuikgevoel (geen discussie mogelijk): "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke". Als iemand van de elite de term gebruikt zonder het over zichzelf of de eigen groep te hebben, heb je te maken met een Dickensiaanse ploert.

Onderdrukt
Iets wat gebeurt met zwarten overal ter wereld, maar vooral in Nederland. Daarom zie je op de Nederlandse televisie ook meer zwarten dan er rondlopen in Afrika. Dat is omdat ze op de televisie allemaal keihard onderdrukt worden. En het meest onderdrukt wordt Sylvana Simons.

Onderwijs
Sociologisch verschijnsel waarin de westerse en Aziatisch culturen zich het sterkst onderscheiden van moslims, Afrikanen enzovoort. Moslims hebben de benodigde hersens vervangen door een ideologie-orgaan, en zwarten schijnt het nergens maar te lukken.

Ontwikkelingshulp
Zie: "bodemloze put", "nog nooit gewerkt", "weggegooid geld", "contraproductief", "verwend maakt lui en arrogant", enzovoort. Zie de dobberneger onder:

Open
Als in "open samenleving": terminologie van mensen die voor neoliberalisme en vrije immigratie zijn en de homeopathische verdunning van de Nederlandse cultuur en bevolking.

Overbevolking
Toestand in Nederland. Veroorzaakt door gekleurde immigratie en gekleurde fokpraktijken. Belangrijke of belangrijkste bijdrage aan toekomstige etnische burgeroorlog.

Pauw
Talkshow. Propagandakanaal van de elite en de politieke-corrrectheid. Voor: globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en migratietotalitarisme, oftewel: Joodsisme. Voor PvdA, D66 en GroenLinks - en in wat mindere mate CDA en VVD. Tegen economische bescherming burgers, nationale staten, sociale maatschappij, en beperking immigratie. Tegen PVV en SP. In de keuze tussen PVV of islam voor de volle 100 procent aan de kant van de islam. In de keuze tussen blanke Nederlanders of gekleurde immigranten voor de volle 200 procent aan de kant van de gekleurde immigranten.
    Samengevat:

Oftewel: onder leiding van Joden (Jeroen Pauw, Robert Vuijsje) haten vier allochtonen op blanken.

Pers
Ouderwetse term, in de mond genomen in combinaties als "vrije pers" en "persvrijheid" door journaille of hoernalisten van de gedrukte media als er bezwaar wordt gemaakt tegen hun meningshoereren en journailleren. "Wij mogen jou uitmaken voor fascist maar jij mag ons niet de toegang weigeren".

Ploerten
Lieden die stelen van de armen en geven aan de rijken. Zie VVD, CDA (!), D66. Hulpjes: PvdA (*), CU (!), SGP (!), GroenLinks (*), enzovoort. (!: volgens eigen zeggen "christenen" - *: volgens eigen zeggen "sociaal").

Pluriformiteit
Direct synoniem van "diversiteit". Dus: excuuus om meer gekleurde immigranten in een functie te stoppen dan ze daadwerkelijk presteren. Voorbeelden: "Meer pluriformiteit bij de politie", "Meer pluriformiteit in de pilotenstoel", en "Meer pluriformiteit in de bedieningskamer van de atoomcentrale".
    Zie ook "acceptatie", "diversiteit" en "inclusiviteit".

Polariseren
Het benoemen vam sociale of welke andere problemen met gekeurde immigranten dan ook: werkonwilligheidscijfers, criminaliteit, berichten over moslimterreur: het is allemaal "polariseren". Dit is tegenstelling tot beschuldigingen van discriminatie of racisme, het eisen van kalifaat en shaira, of van herstelbetalingem vanwege de slaverij. Enzovoort.

Polen
Land met naargeestige geschiedenis. Hebben ooit geprobeerd Rusland te veroveren, en de mislukking daarvan heeft geleid tot een op het heden voortdurende Ruslandhaat. Broeinest van katholicisme en antisemitisme. Gelden overal ter wereld als dom. Vlogen een vliegtuig gevuld met president en de halve regering in dichte mist in een bos, en geven de Russen de schuld. Zijn om die reden uiterst populair bij Koude Oorlogshetzers.

Politicus
Vroeger: iemand die liegt zodra hij zijn mond opendoet. Nu: nog ervoor.

Politiek
De uitvoeringspraktijk van het bestuur van het land. Tegenwoordig in zijn geheel beheerst door de elite of oligarchie, vrijwel allemaal politiek-correct.

Politiek-correcten
Lijstje 1 uitleg of detail : Thomas von der Dunk, Pechtold, Francisco van Jole, Leo Lucassen, Gerard Driehuis, Dolf Jansen, NPO, Appa, Tofik, Fouad, Zihni, Ibrahim, Youness, Arzu, Het Parool, Volkskrant, Vara, AFA, Internationale Socialisten, Studiemeesters, Sargasso, schoolkrantmannetje & zijn ontelbare nepaccounts, Milena Holdert et al @ Nieuwsuur, Margriet Oostveen en Tom Jan Meeus, Sheila Sinaspril en De Wagendorpjes, Paul de Leeuw, Joshua Livestro, Jeroen de Kreek, Gerard Spong, Peter R. de Vries, Freek de Jonge en de rest van het ANC, Twan Huys, MinPres en overige Open Brief-schrijvers, Hans Laroes, en verder iedereen die we nog vergeten zijn bij de PvdA en Vrij Nederland.
    Lijstje 2 uitleg of detail : Gloria Wekker, Joop.nl, NSB/Halalblad, Quinsy, Harriet, Sylvana, Sunny, Insayno, Lodewijk Appa, Activist Frank en zijn fatsoenbroertje Frunk, Feitvrij Nederland, Tanja Jess, Robert Vuijsje, Nadia Bertolli, Jesse KKK, Asha, Simone, Sarah, Hasna, Arnon Genocideberg, Freek, Eberhard van der Lynch, Anna Slaven-Drijver, Peter Racist de Vries, Femke Halsband, Han van der Aderlaarshorst, Twan HauSS, Treitervlogger Tunahan, Bert Wagendorff, De Eikelboompjes, Marcel Genocidelauff, Haro Kraakpand, Eva Četniks, Sanne Vullis de Vries, Felix Rottenberg, Bas Heijne, Kindermeppen66, Partij van de Autochtonenhaat.

Politieke-correctheid
Het streven naar globalisering, een Europees Imperium, neoliberalisme, kosmopolitisme, vrije (im)migratie, diversiteit, enzovoort. Voor de leden, zie "politiek-correcten".

Populisme
Alle opvattingen die zich uitspreken tegen die van de elite zijn die van globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en migratie-totalitarisme.

Populist
Iemand die iets beweert waar de graaiende en ploertige elite niet van gediend is.

Propaganda
Binnenlands: iets dat totaal en absoluut niet bedreven wordt door politiek-correcten, en de enige communicatiemodus is van niet-politiek-correcten. Buitenlands: iets dat totaal en absoluut niet bedreven wordt door het westen, en de enige communicatiemodus is in Rusand

PvdA
Politieke partij. Was Partij van de Arbeiders, werd ovegenomen door Joodse allochtonen en werd Partij van de Allochtonen. Uitvinders van "De multiculturele samenleving is een verrijking", en "Wie tegen de multiculturele samenleving is, is een nazi-kampbeul". Belangrijkste partijpunten de afgelopen twintig jaar: een generaal pardon voor langverblijvenden, een generaal pardon voor illegalen, een generaal pardon voor alle kinderen (en de bijbehorende ouders, natuurlijk), vrij toegang voor iedereen die beweert uit Syrië te komen, het ophalen van negers van voor de kust van Afrika en het beschermen, steunen en bevorderen van de islam oftewel kalifaat en sharia.

PVV
Politieke partij. De enige die zich keert tegen vrije immigratie, de islam, Europeanisering en globalisering. Om die redenen de doodsvijand van de elite, met name de media. Vertegenwoordigers van die partij worden beschreven als "brievenbuspisser", en hebben een Berufsverbot,  bijvoorbeeld in de uitgesproken gevallen van schoolhoofd, leraar, of rechter.

Racisme
Visie 1: Levensvisie van iedereen die het niet eens is met politiek-correcte Leerstellingen waarbij ook gekleurde immigranten betrokken zijn. Zo is "voor Zwarte Piet zijn" een ernstige vorm van racisme.
    Visie 2: Iets dat overal voorkomt, en veruit het meest bij gekleurde volken. En het minst in het westen, zie Aziaten.

Racistisch
Alles en iedereen die zich keert tegen de islam, en andere wantoestanden veroorzaakt door immigranten. Want "immigranten" zijn gekleurd en van gekleurde mensen mag je niets zeggen want die zijn "zielig". Tussen twee haakjes: "zielig" als in "zielige mensen" of "zielige minderheden" of  "kwestbare minderheden" is andere terminologie voor "veroorzakers van wantoestanden".

Radicaal
Als in "radicale politieke of maatschappelijke opvattingen" enzovoort. In de werkleijkheid: synoniem van "linkse" of politiek-correcte opvattingen. Voorbeelden: het toelaten van moslims (onderdrukken overal andersgezinden en veroorzaken burgeroorlog), het toelaten van Afrikanen (fokken overal de wereld vol), het toelaten van openbare godsdienstuitingen (veroorzaakt overal burgeroorlog), enzovoort.

Rapper
Zijn er in twee soorten: scheldende en hatende negers, en scheldende en hatende moslims. De eersten zijn ook nog dom en gewelddadig, de tweeden zijn hondsbrutale dwergmongolen.

Ras
Iets dat niet bestaat, want "Alle Mensen zijn Gelijk". Bewijs geleverd door een Chinees echtpaar wonende in Afrika dat een negroïde kindje kreeg. Iedereen die beweert dat "ras" wel bestaat, doelende op "etnie", is een racist. Behalve zwarten, die zijn nooit en te nimmer racisten, ook al willen ze "safe spaces" waar ze geen blanken tegen het lijf lopen. Zie ook "Black-Lives-Matter".

Rechter
Vroeger iemand met uitspraken deed in geschillen zonder enig eigen belang in de zaken waar hij over oordeelt. Nu: iemand die bij al zijn oordelen als eerste let op de belangen van de elite, samengevat als "D66-rechters", of die van minderheden. Alfa's, dus te dom voor het vak dat ze moeten beoefenen, zie de zaken van Ina Post, paskamermoord, Putten, Schiedammer park, Lucie de Berk, Ernst Louwes, Hans Janmaat, Srebrenica, Krimgoud, Geert Wilders, enzovoort.

Rechtsstaat
Politiek-correct: "Parasiterende migranten hebben meer rechten dan producerende residente burgers". De beschaafde versie: "Rechten worden verdeeld naarmate van bijdrage onder aftrek van overlast". Zie ook  "mensenrechten",  "Mensenrechten",  "Rechten van de Mens". "Europese Rechten van de Mens". "Universele Rechten van de Mens", enzovoort.

Reclame
Oorsponkelijk: fenomeen in de media waarin bedrijven en instellingen liegen over hun producten. Anno 2017: fenomeen in de media waarin bedrijven en instellingen liegen over cultuur: het huidige aanbod aan reclame zit volgestopt met negergezinnetjes, wat ze doen omdat dat ze in de werkelijkheid uitermate zeldzaam zijn: negergezinnetjes uitleg of detail . Reclame maken hoef je niet voor iets waarvan iedereen weet dat het deugt. Reclame maak je voor overbodige zaken en rotzooi uitleg of detail .

Referendum
Verkiezing toegankelijk voor alle burgers van het land over een specifiek onderwerp in plaats van over alles tegelijk via politieke partijen. Omdat die partijen, de elite, die stem van de burgers bij een referendum niet kunnen perverteren, zijn (bijna) alle politici en de rest van de elite hier mordicus tegen. Voorbeelden: het EU-referendum: de bevolking wil geen Europese Grondwet, de elite wel, en het Oekraïne-referendum: de bevolking wil geen Koude Oorlogsavonturen, de elite wel.

Religie
Vorm van existentiële paniek, al ontstaan vroeg in de geschiedenis van de mensheid, op het moment dat men zich van bestaan bewust werd. Vindt zijn basis in de overdadige afgifte van dopamine ten einde de paniek te keren.

Respect
Iets dat gekleurde immigranten niet willen geven, maar wel willen krijgen. Dat laatste geheel ongezien geleverde prestatie. En in onafzienbare hoeveelheden.

Rijken
Het nette woord voor"ploerten". Er is een gezegde gaande over rijken en het bereiken van de hemel, neerkomende op: het zijn ploerten.

Rijnlandmodel
De wetenschappelijke naam voor een sociaal maatschappijmodel (Rijnland" staat voor Noordwest-Europa). Wordt gehaat door de elite omdat ze dan veel minder kunnen graaien, en daarom door hen aangeduid met termen als "verzorgingsstaat" of "nanny state", suggerende dat mensen dan verwend worden. Lieden die deze termen gebruiken zijn Dickensiaanse ploerten.

Roots
Letterlijk: "wortels". Eufemisme voor "gekleurde afkomst". Wordt uitsluitend gebruikt door Nederlandhaters, en het meest door de zwarte variant. Gaat bij hen gepaard met eisen tot herstelbetalingen vanwege de slavernij. Bij moslims met de eis tot het invoeren van kalifaat en sharia. Anders voelen ze zich niet thuis.

Rusland
Geliefd haatobject van: Amerikanen en met name vooral ex-Oost-Europese Joden, Joden in het algemeen, Oost-Europeanen en met name Polen en Balten, en de West-Europese elite uit angst voor het communisme en met name de westerse politiek en media. Dit alles in totaal absurde mate. Voorbeeld: "De agressie van Rusland blijkt uit het oprukken ervan van de Oder-Neisse in 1945 naar de Dnjepr in 2015". Dit alles bijna dagelijks herhaald.

Schaffen
Als in "Wir schaffen das", de uitspraak van bondskanselier Merkel in 2015 over de opvang van een paar miljoen moslim-asielzoekers, oftewel: "Het Versailles van de 21ste eeuw".

SCP
Het "sociologie"-instituut van de regering. Liegt dat gekleurde immigranten geen "allochtonen" zijn maar "streepjes-Nederlanders" en hartstikke geïntegreerd. Terwijl (bijna) alle Turken strijders voor Erdogan zijn, en (bijna) alle Marokkanen strijders voor de Marokkaanse koning.

Segregatie
Het dodelijke dreiging achter de snelle en gevaarlijke stroming tussen Scylla en Charybdis. Scylla: "Allochtone immigranten zijn gelijkwaardig". Charybdis: "Allochtone immigranten zijn sneu en zielig". De snelle stroom: de werkelijkheid dat ze het niet zijn. De huidige nog relatief kleine botsing: het feit dat de blanke hogeropgeleide ouders hun kostbare kindertjes niet wagen aan het moeten opvoeden van hun allochtone buurtjes ten koste van eigen vooruitgang. Het wachten is op: de schipbreuk.

Slaven
In Nederlandse context: voorvaderen van zwarte immigranten die door andere voorvaderen aan blanke zeevaarders in hun houten zeeschepen werden verkocht. Omdat zwarten geheide racisten zijn, hebben ze hun hekel over die historische gang van zaken geprojecteerd op de blanken en vertaald naar "Alle Nederlanders zijn racisten". Zie Sylvana Simons, Quinsy Gario, Gloria Wekker, enzovoort.

Slavernij
Smoes van zwarten om nu voorrechten te eisen op grond van een racistische band met een oneindig ver verleden.

Sociologie
Bezigheid waarbij "men" beweert de menselijke interacties te bestuderen, maar in werkelijkheid bestaat uit het zo verbaal mooi mogelijk formuleren van de eigen ideologie, die grotendeels bestaat uit politiek-correctheid. Meest uitgedragen ideeën: "Alle Culturen zijn gelijk", "Alle immigratie is voordelig voor iedereen", "De Europese Unie is een Paradijs in wording en voordelig voor iedereen", "Democratie is een gevaarlijk iets", "Islam is Vrede", "Moslimterreur is ongevaarlijk en de PVV is fascisme", enzovoort.

Socioloog
Leugenaar, want lid van de elite. Zie ook "politicus", "econoom", enzovoort.

Stigmatiseren
Iets dat Nederla nders (of andere Europeanen) in het algemeen met gekleurde immigranten zouden doen, maar met name moslims. In feite iets dat met name moslims doen, door zich weerzinwekkend te gedragen, en dan daarbij ook nog eens in uniform te gaan lopen. Zie: baard, boerka, djellaba, hoofddoek, niqaab enzovoort.
    Zie ook "neerzetten" en "wegzetten".

Superieur
Is de westerse beschaving, vinden alle gekleurde immigranten, alle gekleurden die naar het westen willen komen, alle voorstanders van ontwikkelingshulp, al degenen die vinden dat westerlingen geen grapjes mogen maken over gekleurden en andersom wel, enzovoort. Een simpele maatstaf nodig voor het zwarte geval? Tel dan het aantal zwarten ten opzichte van Aziaten in reclames, televisie-series, en de rest van de televisie, en vermenigvuldig dit met getal met iets als twee of drie (uitkomst: ergens in rond of boven de 20)

Taal
De belangrijkste gift van de natuur aan de mensheid. Wordt op het ogenblik, schrijvende 2017, volkomen vergiftigd door de politieke-correctheid, tot een mate in wat helder water zou kunnen zijn, verworden is tot een stinkend moeras, een proces al in 1946 beschreven door George Orwell in Politics and the English Language.

Taalpolitie
Iets dat volgens de politike-correcte taalpolitie niet bestaat. Ook niet na expliciete toevoeging van de term "allochtonen" aan de Index van verboden woorden. Andere woorden op die lijst: "Marokkaan", "Turk", "moslimterrorist", "achterlijkheid",  "assimilatie", "barbaar", "Bijlmer", "booslim", "boosneger", "cultuurverrader", "deugmens", "dobberneger", "eurofiel", "Gutmensch", "homeopathische verdunning", "illegaal", "inteelt", "islamisering", "klaagneger", "Lügenpresse", "massa-immigratie", "neger", "overbevolking", "remigratie", "shariawijk", "snotwin", "taalpolitie", "vijfde colonne", "vreemdeling", "zwartjes", enzovoort.

Terrorisme
Ernstig. Behalve als het gedaan wordt door moslims. Dan zijn tegenmaatregelen niet nodig. Vinden alle deskundigen zoals Beatrice de Graaf die vindt dat we maar moeten gaan bidden, en alle media zoals de Volkskrant want die vinden blikseminslag erger. En oh ja: als een paar domme blanken uit een achterstandswijk een molotov-cocktail op het grasveld voor een moskee gooien, is dat een aantasting van de rechtsststaat en is het noodzakelijke bewaking bij alle moskeeën in te stellen. Vanwege de dreiging van terrorisme.

Thuis
Als in "thuisgevoel". Iets dat Nederlanders niet mogen willen hebben, want "Is fascisme en leidt tot Hitler, Holocaust, Anne Frank en deportaties". En is iets dat gekleurde immigranten zo snel mogelijk op zo sterk mogelijke manier gegeven moet worden. Bijvoorbeeld door Zwarte Piet, Kerst, Pasen enzovoort af te schaffen, want "kwetsend voor anderen". En door dit:

Thuisvoelen
Als in "willen thuis voelen": eis van gekleurde immigranten, leidende tot een overdaad van zwarten en moslims in de media. En iets dat absoluut verboden is voor Nederlanders, oftewel blanken. Bij hen is "thuis willen voelen "Fascisme! " en "Racisme!", en van aanhangers van Thierry Baudet en Geert Wilders. En een directe weg naar "Hitler", "Holocaust", een"Anne Frank".

Tolerant
Alle meningen van de politieke-correctheid, inclusief al die meningen waarin Geert Wilders, alle PVV-aanhangers, ieder ander die bewaard maakt tegen de islam en ieder ander die bezwaar maakt tegen vrije immigratie verketterd worden.

Tolerantie
Het toestaan en faciliteren van de intolerantie van moslims, en de schterlijkheden van gekleurde immigranten in het algemeen, zoals Jodenhaat, homohaat, vrouwenhaat, besnijdenis, uithuwelijken, eerwraak, enzovoort.

Toon
Als in "de toon van het debat": het verwijt van de politiek-correcten aan degenen die tegen niet-westerse immigratie zijn en dus een nieuwe Holocaust plegen, dat ze henzelf, zijnde deugende mensen met fatsoen en moraal, wegzetten als "politiek-correct" en nog ergere dingen die hier niet opgeschreven kunnen worden zoals "huichelaar", "hypocriet", "deugmens", enzovoort.

Trouw
Propagandakanaal van de elite en de politieke-corrrectheid. Voor: globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en migratietotalitarisme, oftewel: Joodsisme. Voor D66, CDA, en GroenLinks - en in wat mindere mate PvdA en VVD. Tegen economische bescherming burgers, nationale staten, sociale maatschappij, en beperking immigratie. Tegen PVV en SP. In de keuze tussen PVV of islam voor de volle 100 procent aan de kant van de islam. In de keuze tussen blanke Nederlanders of gekleurde immigranten voor de volle 100 procent aan de kant van de gekleurde immigranten.

Underdog
Eén van de talloze eufemismen voor "gekleurde immigranten die vrijwillig naar Nederlandzijn  gekomen en hier eisen aan ons stellen en als we ze niet inwilligen ons van xenofobie en racisme beschuldigen". Term gebruikt om gekleurde immigranten meer rechten te geven dan blanke Nederlanders.

Uitsluiten
Indien gedaan door de islam (van vrouwen, homo's, Joden, andersgelovige, ongelovigen, enzovoort), door de politieke-correctheid (van migratie-tegenstanders, islam-tegenstanders, EU-tegenstanders, enzovoort): uiterst fatsoenlijk. Indien gedaan door migratie-tegenstanders, islam-tegenstanders, EU-tegenstanders, enzovoort: het toppunt van onfatsoenlijkheid: xenofobie, moslimhaat, fascisme, racisme, enzovoort.

Uitsluiting
Iets wat volgens gekleurde immigranten en blanke landverraders gebeurt met gekleurde immigranten. In werkelijkheid sluiten ze zichzelf uit door het vasthouden aan een achterlijke cultuur gevuld met islam en winti en dergelijke.

Verandering
Bij gebruik door politiek-correcten: eufemisme voor globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en verdringing van de blanke bevolking door vrije immigratie. Bij gebruik door moslims: invoering van kalifaat en sharia en verdrijving van de kk kazen.

Verantwoordelijkheid
Als in "verantwoordelijkheid nemen": term gebruikt door de leite als ze het volk, de rest vande burgers, gaat verraden. Voorbeeld van links: Vernatwoordelijkheid nemen" is neoliberaal beleid invoeren (zorg omlaag, pensioenen omlaag, enz.). Voorbeeld van rechts: "Verantwoordelijkheid nemen" is verraad plegen en soevereiniteit overdragen aan de EU. Voorbeeld beide: "Verantwoordelijkheid nemen" is vluchtelingen toelaten en immigratie uit de hand laten lopen en door overbelasting de sociale staat de nek omdraaien.

Verbinden
Iets dat Nederlanders moeten doen met gekleurde immigranten, en de media doen met overtegenwoordiging van gekleurde immigranten op televisie. Bewijs van het feit dat ze hier ten onrechte zijn, want het is natuurlijk precies andersom: de immigranten moeten verbinden met de gastheersamenleving. Als ze dat niet uit zichzelf kunnen, moeten ze weg wegens ongeschikt voor de moderne maatschappij, zie de Clichy's, Molenbeeks en Schilderswijken.

Vergrijzing
Natuurlijke gevolg van een periode van geboorteoverschot. Wie beweert dat vergrijzing bestreden moet worden, doet aan onbeperkte bevolkingsgroei, en is een sociologisch misdadiger van de ergste soort.

Verrijking
Een rabiate leugen van de politieke-correctheid aangaande bijdrage van gekleurde immigranten aan Nederland. Durven ze anno 2016 nauwelijks meer te zeggen. Wegens overdadige hoeveelheid bewijs van het tegendeel: ze slopen onze cultuur.

Verzorgingsstaat
Scheldwoord van de elite voor een sociaal maatschappijmodel, met diverse synononiemen zoals "heilstaat" of "nanny state", suggererende dat mensen dan verwend worden. De termen staan voor de haat van de elite voor een sociale maatschappij omdat ze dan veel minder kunnen graaien. Lieden die deze termen gebruiken zijn Dickensiaanse ploerten.

Vluchteling
Eufemisme gehanteerd door de elite voor nomadische parasiet. De elite wil graag dat soort lieden omdat ze zorgen voor arbeidsdumping. De reeks eufemismen is: "vluchteling", "asielzoeker", "migrant", "economische migrant", "gelukszoeker", "parasiet".

Volkskrant
Propagandakanaal van de elite en de politieke-corrrectheid. Voor: globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en migratietotalitarisme, oftewel: Joodsisme. Voor D66, PvdA en GroenLinks - en in wat mindere mate CDA en VVD. Tegen economische bescherming burgers, nationale staten, sociale maatschappij, en beperking immigratie. Tegen PVV en SP. In de keuze tussen PVV of islam voor de volle 100 procent aan de kant van de islam. In de keuze tussen blanke Nederlanders of gekleurde immigranten voor de volle 100 procent aan de kant van de gekleurde immigranten.

Vreemdelingen
Sinds de opkomst van de moderne communicatiemiddelen niet meer bestaand begrip, door de politieke-correctheid gebruikt om degenen die de gekleurde volken en immigranten hebben gezien en/of meegemaakt en daar hun bekomst van hebben, te beschuldigen van "vreemdelingenhaat". Alle hanteerders van de termen zijn parasiterende nomaden/nomadisten of steuners van die zaak.

Vrijheid
Betekenisloos woord, tenzij vermeld wordt welke en wiens vrijheid het betreft.

VVD
Politieke partij. Reactionairen. Ploerten die terug willen naar Dickensiaanse tijden. Beweren ook voor kleinere ondernemers en zelfstandigen te zijn, wat een vuile leugen is. Zijn er alleen voor de rijksten. Zijn voor massa-immigratie want dat leidt tot arbeidsdumping maar zeggen dat niet hardop.

Wegzetten
Wat er gedaan wordt met gekleurde immigranten als je er ook maar iets over opmerkt, zoals overlast, overdadige criminaliteit, jihadgang, of het vermoorden van Theo van Gogh.
    Zie ook "neerzetten" en "stigmatiseren".

Welkom
Als in "welkom in Nederland". Omstreden begrip, dat in werkelijkheid zeer simpel ligt: niemand is hier welkom, tenzij uitgenodigd. Van de gekleurde immigrnaten laat dat over de originele gatsarbeiders uit de jaren 1969/70, in totaal 75 duizend stuks. Die inmiddels bijna allemaal weg of dood zijn. De rest zijn binnendringers die niet zijn tegengehouden, en dus niet welkom. Voor de hieruitgeborenen geldt hetzelfde als voor het jong van de koekoek die zijn ei legt in het nestje van de mees.

Wetenschap
Iets dat in Nederland slaat op alles aan een universiteit, maar de facto beperkt is tot de natuurwetenschappen. Sociologen hebben een dusdanig gloeiende hekel aan wetenschap, dat ze het min of meer officieel hebben afgeschaft middels het motto "Het moet gaan over individuen". Terwijl alles aangaande verschillen tussen culturen wordt bestempeld als "sociaal darwinisme" of voor de buitenwacht: "Racisme!". Geldt in de sterkste mate voor de KUT (Tilburg), VU (Madrassa Amsterdam), EUR (Universitaire Ideologen Rotterdam).

Wereldoorlog
Als in "Tweede Wereldoorlog": smoes om nog meer gekleurde immigranten binnen te laten. Veelgebruikte variant: "De moslims van nu zijn als de Joden van toen". Met vele andere varinaten, af te korten tot: "Hitler", "Holocaust", en "Anne Frank". Uiteindelijke doel: de homeopathische verdunning van de Nederlandse cultuur, identeit en bevolking, zodat de zaak alhier overgenomen kan worden door semieten uit het Midden-Oosten: Joden aan het hoofd en Arabieren en andere moslims als uitvoerders, met zwarten uit Afrika als de werkers. uitleg of detail uitleg of detail

Wij/zij-denken
Iets dat alleen blanke Nederlanders doen, en gekleurde immigranten nooit. Vooral niet degenen die het hebben over "discriminatie", "racisme", "kolonialisme", "slavernij", "evenredigheid",  "acceptatie", "diversiteit", "inclusiviteit", "pluriformiteit", enzovoort, enzovoort, enzovoort. uitleg of detail

Woningnood
Eufemisme voor "overbevolking". Veroorzaakt door de komst van gekleurde immigranten.

WRR
Wetenschapsadvies-instelling voor de regering dus de elite. Rabiaat politiek-correct. Liet destijds prinses Máxima de woorden uitspreken "Dé Nederlandse identiteit bestaat niet". "De islam hoort erbij" is ook in die kringen te horen geweest.

Xenofobie
Het op de juiste waarde schatten van de inbreng van gekleurde immigranten: overlast, criminaliteit, Nederlandhaat, en land-volfokkerij.

Zwarten
Bewoners van Afrika. Staan van de drie hoofdetnieën: blank, zwart en mongoloïde of Europees, Afrikaans en Aziaitisch, het laagst op de ladder der ontwikkeling. Haten daarom met name de blanken, vooral als ze in blanke landen wonen.


Naar Termen  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .