WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen, kort: vertrouwen

Het smerige politieke-correcte taalgebruik en de verloedering van eerlijke taal in het algemeen komt in alle geledingen van de bestuurlijke elite voor. Zelfs bij de politie. een voorbeeld (volkskrant.nl, 18-05-2017, door Tjerk Gualthérie van Weezel uitleg of detail ):

  Is Nederland klaar voor een gesluierde politieagente?

Het is een proefballonnetje dat de Amsterdamse politiechef oplaat: sta moslimagentes toe een hoofddoek te dragen. Dat vergroot het vertrouwen in het korps en komt het politiewerk ten goede.


De Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg had zijn woorden in het interview met het AD nog zo omzichtig gekozen.

Vertrouwen in politie
Een kleurrijk korps, waarin de etnische diversiteit van de stad weerspiegeld is, zou burgers meer vertrouwen geven in de politie, vindt de Amsterdamse korpsleiding. ...

Dat 'de burgers' is ook dieventaal:
  Het Schotse korps, dat op korte termijn nog 650 leden van etnische minderheden moet zien aan te trekken om het overheidsminimum van 4 procent te halen, benadrukt vooral een ander voordeel van de politiehoofddoek. 'We hebben er een hoop positieve reacties op gekregen vanuit de moslimgemeenschap, in het bijzonder van vrouwen. Het vertrouwen in de politie is daardoor versterkt.'

Oftewel: moslims hebben van zichzelf geen vertrouwen in blanke politieagenten dus blanken in het algemeen. En dat wordt door de elite zonder probleem en terecht uitgebreid tot de hele gekleurde gemeenschap.

En volgens de elite hoeven de gekleurden dat vertrouwen ook niet te hebben, want ze maken geen bezwaren tetegn de afwezigheid an dat vertrouwen, maar passen hun personeelsbeleid aan aan het gekleurde wantrouwen.

Een wantrouwen dat natuurlijk gewoon racisme is.

Want keer het maar om en men heeft geen enkel probleem het als zodanig te benoemen.

Oftewel: vertrouwen in het andere ras: iets dat de gekleurden niet hoeven te hebben, en blanken moet hebben op straffe van de wet.


Naar Termen, kort  , , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .

 

27 mei 2017