WERELD & DENKEN
 
 

Filosofen: Carolin Emcke

Haar positie (de Volkskrant, 28-01-2017, door Sterre Lindhout):

  'Met haar werk levert Emcke een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk debat en aan de vrede', schreef de jury van de zeer prestigieuze Friedenspreis des deutschen Buchhandels die ze afgelopen oktober won. De oeuvreprijs werd eerder toegekend aan onder anderen Vaclav Havèl, Amoz Oz, Susan Sontag, Saul Friedlander en Orhan Pamuk. De jury loofde Emcke nadrukkelijk voor haar pogingen de dialoog levend te houden op het moment dat die dreigt te verstommen.

Haar achtergrond:
  Ze studeerde in Londen en Harvard en promoveerde in Frankfurt in de filosofie. In veel van haar teksten klinkt het maakbaarheidsoptimisme van Jürgen Habermas door, bij wie ze afstudeerde. Of het deconstructivisme van Judith Butler, de door Emcke vaak geciteerde feministe en gender-theoretica.

Haar acitviteiten:
  Voor ze boeken en columns ging schrijven, was Emcke vijftien jaar verslaggeefster. Eerst voor Der Spiegel, later voor Die Zeit. Ze berichtte onder andere uit Irak, Gaza, Haïti en Pakistan.

Haar drijfveren:
  Emckes interesse in onderdrukte en 'onzichtbare' groepen mensen is in al haar werk een leidraad.

En het is allemaal glashelder waar dit toe leidt:
  Hoeveel mensen zijn er die het stigma 'Gutmensch' dragen als een koningskroon? Steeds minder. Zelfs in Duitsland, tegenwoordig toch bekend als het meest politiek correcte land in Europa. Carolin Emcke (49), journalist, publicist en filosoof, doet het wel.

En nog erger (de Volkskrant, 27-10-2016, column door Arnon Grunberg uitleg of detail ):
  Zondag ontving de essayiste en oorlogsjournaliste Carolin Emcke de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. In haar dankwoord stelde ze: 'Er zijn geen voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als mens erkend en beschermd te worden.'

En (de Volkskrant, 23-01-2017, column door Arnon Grunberg):
  ...    In de Süddeutsche analyseerde Carolin Emcke Höckes rede. ...


Na deze introductie lijkt verdere behandeling van deze "filosoof" overbodig. Iedereen met enige kennis van de geschiedenis van het vakgebied zla moet erkennen dat op dit vlak er weinig zaken incompatibeler zijn als politieke-correctheid en kritisch denken, oftewel: weinig zaken zijn incompatibeler als politieke-correctheid en filosofie.

Maar het is mogelijk wel interessant hoe zich dit in details uit, dus toch nog maar wat analyse van het daadwerkleijke gesprokene annex geschrevene.

Ten eerst: wat is het specifieke onderderwp? Dat was dit:
  Niets meer aan te doen? Natuurlijk wel: haat wordt gemaakt

Voor pessimisme 'mist ze het gen', maar onbezorgd is de Duitse publi cist en filosoof Carolin Emcke zeker niet. Haar jongste essay is een aanklacht tegen de haat.

Dat klopt. En iedereen weet hoe het gebeurt en waar het gebeurt.

Het "hoe" is het simpelst: het is daar waar Absolute Leerstelingen worden verkondigd.

Absolute leerstellingen zullen altijd op problemen met de werkelijkheid stuiten, en de personen die daarmee geassocieerd wordet, dat stuiten op de werkelijkheid, zullen, gaan, en moeten gehaat worden.

Want ze ondermijnen de zin vat het leven van de lijder aan Absolute Leerstellingen.

In het interview consteeert de filosoof dat de haat is toegenomen:
  U was begonnen aan een boek over heel iets anders, zei u bij de boekpresentatie. Waarom schreef u toen toch Gegen den Hass?
'In 2015 kreeg ik het gevoel, net als veel van mijn vrienden, dat er een ongekende verruwing gaande was. Discussies werden agressiever, meningsverschillen waren opeens onoverbrugbaar.

Dus als de haat is toegneomen, is er een goede kans dat er ergens de hoveeheid "Absolute Leerstellingen" is toegenomen. En waar Emcke schrijft over Duistalnd, doet ze dat met een Europese blik en voor beide gevallen is het overduidelijk, eufemistisch uitgedrukt, welk systeem van Absolute Leerstellingen aan aanwezigheid en invloed heeft gewonnen: de islam.

Je zou dus op grond van feiten en logica verwachten dat filossof Emcke ruimte zou maken voor veroordelingen van de islam. Hier het laatste deel van het interview:
  Een maand geleden pleegde een man een aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Ook op uw reizen heeft u de invloed van onderdrukkende islamitische regimes van dichtbij gezien. Heeft u nooit de neiging gevoeld om de islam toch als intolerant te zien?
'Wel als het om radicale dogmatici gaat, met hen heb ik helemaal geen geduld. Aan de ideologie van IS heb ik een hoofdstuk in mijn boek gewijd. Maar ik heb altijd geprobeerd onderscheid te maken tussen fanatici en terroristen, en 'normaal religieuze' mensen. Op mijn reizen en ook hier thuis kom ik vooral gewone moslims tegen, de ene vromer dan de andere. Het zijn mensen die waardig en met toewijding hun geloof beleven, mensen die ontzettend gastvrij zijn. Voor hen heb ik een groot respect. Hun gastvrijheid vind ik iets om te koesteren.
    'Tegelijkertijd zie ik natuurlijk dat vrouwen worden onderdrukt, dat homoseksualiteit gemarginaliseerd wordt, dat er antisemitisme is. Bij onderdrukking, kindhuwelijken en gedwongen besnijdenis moet de rechtsstaat ingrijpen om de mensen te beschermen. Maar ik heb er geen moeite mee om het allebei gelijktijdig te denken. Het heeft geen zin om een hele religie te verketteren en al helemaal niet de individuele mensen die een religie aanhangen.'

Dus: aks er in een denkrichtinmg ook veel relatief rustige en niet extreisitisch lijknende mensen zijn, mag je die denkrichting niet verketteren. Enzovoort.

Tenzij:
  Tussentitel: Ik had niet gedacht dat we nog zouden moeten strijden tegen openlijk rechts-populisme en racisme


De beoordeling hiervan geeft ze zelf:
  'Ik ben liever politiek correct dan moreel infantiel', zei u laatst tegen de Berlijnse krant Der Tagesspiegel.


Voor deze morele infantiliteit zijn wel allerlei excuses aan te voeren. Ten eerst dat:
  Ze studeerde in Londen en Harvard en promoveerde in Frankfurt in de filosofie. In veel van haar teksten klinkt het maakbaarheidsoptimisme van Jürgen Habermas door, bij wie ze afstudeerde. Of het deconstructivisme van Judith Butler, de door Emcke vaak geciteerde feministe en gender-theoretica.


Hopeloze gevallen. Die Habermas is voorman van de Frankfurter Schule uitleg of detail , het clubje voornamelijk bestaande uit Joden dat van de sociologie een seculier Joodsisme wil maken:
   'De woede ontlaadt zich tegen degene die opvalt en geen bescherming heeft', citeert ze Max Horkheimer en Theodor W. Adorno.


Oftewel: "Dat de islam veroordeeld wordt, is fout want ze zijn immigranten en een minderheid en gekleurd. En ze zijn onschuldig, zie de Joden." Maar dat stond er dus in feite al:
   Emckes interesse in onderdrukte en 'onzichtbare' groepen mensen is in al haar werk een leidraad.

Oftewel: "Dat een minderheidsgroep terecht aangesproken wordt op onaanvaardbaar gedrag is een onbestaanbare situatie".

Ídeologie.

Geen islamitische, maar Joodse ideologie.

Beide afkomstig uit het Midden-Oosten. De regio van de Haat.


Naar Filosofie, inleiding  , of site home  .

28 jan.2017