WERELD & DENKEN
 
 

Filosofen: Onderwijs

Inmiddels is een dusdanig groot aantal persoonelijke gevallen van falende filodsofen verzameld, dat de conclssie dat er ergens iets fundamenteel mis is vanzelf spreekt.

Dat zijn waarschijnlijk meerdere dingen, maar waar hier aandacht voor gevraagd wordt is de factor "onderwijs".  In Nedeerland is ouwehoeren in elitairdere kringen altijd een groot goed geweest, althans, sinds de diverse religieuze stammenoorlogen. En naar vermoeden is dat de enige doorslaggevende facotr in de opleiding en het enige criterium voor het behalen van de graad.

Natuurlijk is in een werkelijkheidssgetrouwe wereld het omgekeerde het geval, en is het basisvak van de filosofie de logica. In al zijn diverse vormen want er zijn vele naast klassieke versies als de "als-dan"-logica en de wiskundige. Mt daarnaast het niet-bestaande vak van "het leren waarnemen". Dat vak zat er vroeger wel bij, maar heeft zich langere tijd geleden afgescheiden onder de nieuwe naam "natuurkunde".

En bij dat "logica" zou in alle versies dit centrale thema vooraan zou moeten staan: contradictie is vergif. Het einde der logica. Het einde der redeneren en het einde der filosofie.

De reële hedendaagse filosofie-opleiding lijkt erop gericht om contradictie aantrekkelijk te maken of te maskeren.

De reden om deze observaties te noteren is het volgende geval, waarvan de auteur deze redactie bekend is van vele discussies op het voormalige Volkskrant-weblog, alwaar zo'n beetje alle retorische trucs al langskwamen en de contradictie de standaard-denkmodus was. Reeksen botweg geponeerde stellingne die bij tegenspraak werden beantwoord met "Bewijs het!".

Groot was dan ook de verbazing van deze redactie dat dit geval een filosofie-graad had verkregen.

Na het verkrijgen van dit autoriteitsstempel kreeg het geval de gelegenheid tot een aantal publicaties in wat ruimere kring, bij Joop.nl. De resultaten waren even desastreus. Na een half dozijn epistels nam niemand de auteur meer serieus.

Hier onderwerp en context van de aanleidinggevende dialoog:


Het betreffende boek (van Machteld Zee) bevat een beschrijving van een aspect van de islam, wat opgevat werd als kritiek en wat logisch is want iedere beschrijving van de islam leidt tot de onthulling van strijdigheid met westerse waarden en daar hebben alle moslims en politek-correcten ernstige bezwaren tegen want dat zien ze als een oordeel van minderwaardigheid.

Wat correct is.

Dat "zien", en dat oordeel. (Volkomen onbelangrijk: het ging in het boek over sharia-rechtbanken, waar om te beginnen mannen meer rechten hebben dan vrouwen. En dat is minderwaardig).

Vervolgens werd in de dialoog bij twitter door de auteur-filosoof de stelling bestreden dat de islam planmatig expansief is, waarin hij het onderspit dolf, natuurlijk, om terug te komen op de volgende, geel-benadrukte en ook al eerder geponeerde, stelling:

De opvatting vanm filosoof dus zijnde: "Niemand beweert dat moslims gevrijwaard moeten blijven van kritiek omdat zij daarvan psychische schade ondervinden" (die omhullende beperkende voorwaarden zijn natuurlijk een wassen-neus: het gaat nooit en nergens om wat tante Betje in het café op de hoek beweert).

En let op dat 'kom eerst maar eens met een bewijs dat ..."

Hier de aanhef van een publicatie van dezelfde auteur-filosoof van twee maanden later:

Daar is het "moslims moeten gevrijwaard blijven van kritiek" (natuurlijk wordt met "underdog" de gekleurde minderheden en met name de moslims bedoeld).

En daar is zelfs "want daarvan ondervinden ze schade", want dat zit in de term "underdog". Een "underdog" is niet alleen een "onderliggende hond", maar ook een "geslagen hond".

En daar is de contradictie.

Overigens is het enige bijzondere aan dat laatste artikel dat het hier expliciet is uitgeschreven. In vrijwel alle politiek-correcte geschrijf, dat wil zeggen in bijna alles wat de media en het overgrote deel van de elite produceert over dit onderwerp, zit de stelling dat "je minderheden niet mag kwesten en de meerderheid wel". Tot en met de juristerij die Geert Wilders voor overtreding van het "kwetsverbod"  heeft veroordeeld.

En tegelijkertijd onderhoudt precies dezelfde groep de stelling, minstens even vaak uitgedragen, dat "minderheden gelijk en gelijkwaardig zijn aan de meerderheid". Het zit bijvoorbeeld in alle, ALLE, oproepen tot meer diversiteit, evenredige vertegenwoordiging, enzovoort. Iedere beroep erop dat de huidige minder-evenredige vertegenwoordiging een weerspiegeling is van de werkelijkheid, wordt onmiddellijk gevolgd door een oorverdovend en massaal gehuil en gekrijs van "RACISME!!!!!!!" uitleg of detail (in het video-fragment, vanaf 4:31 min.).

Contradictie.

Zie dit bij alle in de lijst aanwezige Nederlandse filosofen.

Contradictie is hun modus operandi.

Omdat ze niet zijn opgeleid in de filosofie, maar in de ouwehoerkunde.

Want het is niet eens retorica.


Naar Filosofie, inleiding  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .

 

15 mrt.2017