WERELD & DENKEN
 
 

Formalisme: structuren, sociologisch

In Stroming, sociologisch is gebleken dat de meest opvallende moderne migratiestromen overeenkomen met patronen in de sociologische factoren van geboortecijfer en economische kracht. Dat is een eerste praktische onderbouwing van de in Generalisaties, natuurlijk gedane veronderstelling dat de gelaagde structuurvorm die overal in natuur is terug te vinden, ook slaat op de menselijke organisatie.

Als vervolg daarvan hieronder wat meer gevonden gegevens over de globale verdeling van diverse sociologische factoren zoals verzameld in Sociologische krachten , als onderzoek naar de juistheid van die aanname. De gekozen volgorde is die van "boven" naar "beneden", dat wil zeggen: van de einduitkomst in de vorm van materiële welvaart terug naar de persoonlijke oorzaken.

De eerste is dus de al weergegeven kaart van de verdeling van het bruto binnenlands product per persoon of bbp (Engels: gross domestic product of gdp) uitleg of detail :

Dan die over de sociologische gezagsverhouding. Daarvan is geen directe meting, maar wel twee andere waaruit die gezagsverhouding valt af te leiden. Als eerste de mate van democratie uitleg of detail :

Merk bij dit soort politiek-gerelateerde gegevens op dat ze verstoord worden door de effecten van de Koude Oorlog: gegevens over Rusland en China zijn hoogst onbetrouwbaar door westerse politieke voorinstelling. In Rusland worden gewoon verkiezingen gehouden, alleen bevalt de uitslag de westerse waarnemers niet. De toestand in Rusland is aanzienlijk beter dan die in Zuid-Afrika ("groen"), waar er terreur heerst van zwarte extremisten (noch is Mongolië natuurlijk nog maar voor een seconde democratischer dan Rusland).

De tweede over gezagsverhouding is corruptie uitleg of detail :

Hier geldt hetzelfde voorbehoud. Conclusie uit de twee over gezagsverhoudingen: de fatsoenlijke vindt je voornamelijk in de westerse wereld.
     Voor de bijbehorende berichten, zie hier uitleg of detail .

Dan de man-vrouw verhouding, ook een vorm van gezagsverhouding. Daarover zijn geen directe cijfers (de enquête-vraag zou moeten luiden: "Op welke manieren  behandel je je vrouw?"). Maar er zijn wel indirecte. ls eerste het aantal kinderhuwelijken uitleg of detail :

Topscorend: Afrika en de hindoestaanse cultuur. Brazilië scoort hoog in Latijns-Amrika door een groot percentage creolen.

En het aantal tienergeboortes uitleg of detail :

Topscorend: Afrika. En dus weer Brazilië. Erbij komen nu onder andere Amerika en Nederland, maar ook daar is het voornamelijk iets van creoolse immigranten (kinderhuwelijken zijn daar verboden).

En als derde de geletterdheid bij vrouwen. Onderstaande normeert dit zelfs door dit af te meten aan de geletterdheid bij mannen, zodat puur de man-vrouw-factor overblijft uitleg of detail :

Topscorend qua ongelijkheid: Afrika. Opvolgend: de islamitische cultuur en de hindoestaanse cultuur.

Vierde: vrouwenbesnijdenis:

Uit de Volkskrant, 06-02-2014.

En, later toegevoegd (Global Gender Gap Report 2013):

Conclusie uit de vier: topscorende qua man-vrouw-ongelijkheid zijn Afrika (extreem), de islamtische cultuur en de hindoestaanse cultuur.
    Correctie: de man-vrouw kloof in China is aanzienlijk groter dan in Rusland - Rusland hoort lichtgroen te zijn..

Dan de weer daaronder liggende factoren.

Als eerste wat in het Engels heel netjes heet consanguineous marriages, letterlijk: "huwelijk met hetzelfde bloed", en in het Nederlands "inteelt" - de gegevens zijn schaars dus zijn er een paar kaarten genomen ( uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail):
 
 

De volgende kaart is een samenvatting van deze drie, op basis van de eerste, en met de onbekende gebieden liggende tussen gebieden met dezelfde bekende gegevens ingevuld:

Topscorend: Afrika en de islamitische cultuur. Sterke concurrent: hindoestaanse cultuur. Merk op: er is een bijna één-op-één relatie met de praktijk van "uithuwelijken". Merk ook op: er is een zeer sterke relatie met de factor intelligentie (van hier uitleg of detail - download het plaatje voor betere leesbaarheid):

Het verschil in gemiddelde: ongeveer 20 IQ-punten. Zie ook de kaarten hieronder. Beelden: zie hier uitleg of detail .

En dan de zorg voor het nageslacht. Ook daarvan zijn geen directe gegevens (enquêtevraag: "Zorg je goed voor je kinderen?"). Maar gebruik de simpele waarheid: "Hoe meer kinderen, hoe minder aandacht per kind", en kinderaantal of bevolkingroei zijn uitstekende graadmeters voor de zorg voor het nageslacht. Hier de al gebruikte kaart van de bevolkingsgroei uitleg of detail (monochroom gemaakt):

Topscorend: westerse wereld en Oost-Europese wereld.
     Voor de bijbehorende berichten, zie hier uitleg of detail .

En dan de factor die het meest direct aansluit bij verder naar de onderliggende hoofdlaag of het onderliggende wetenschappelijk veld, zijnde de psychologie en neurologie: de capaciteiten in het gebruik van het denken en de hersenen. Wat ten opzichte van de andere veraf lijkt, maar in werkelijkheid het makkelijkst te meten is, middels het IQ. Het meten van IQ is vermoedelijk juist vanwege haar goede indicatieve waarde hoogst controversieel omdat het direct ingaat tegen de ideologie van de "Gelijkheid der Culturen". Er dan ook slechts één reputabele bron bekend, Lynn en Vanhanen (2002 uitleg of detail , vervolg 2006 uitleg of detail ), waarvan de gevonden kaarten stammen ( uitleg of detail uitleg of detail ):
 

Voor de bijbehorende berichten, zie hier uitleg of detail .


Maar omdat dit een controversieel resultaat is, zijn ondersteunende gegevens noodzakelijk. Hier is zo'n ondersteuning (KIJK, maart 2014):

Vrijwel precies de verdeling van het IQ. Weergegeven is het aantal wetenschappers per hoofd van de bevolking. De belangrijkste afwijking is de verwisseling van de rol van Rusland en China, maar dat is vermoedelijk een tijdseffect: het aantal wetenschappers loopt ongeveer 25 tot 30 jaar achter (hun opleidingstijd), en de hoge score in Rusland stamt dus uit de tijd van de Sovjet-Unie: de communistische regering hechtte veel belang aan wetenschap en techniek.

En nog een ondersteuning (bron: GeenStijl uitleg of detail ):

Merk ook op dat waar de uitkomsten omtrent IQ hogelijk controversieel zijn, ze desondanks nooit zijn weerlegd. Wat "men" ermee doet, is ze systematisch doodzwijgen. Deze redactie, zeer in het onderwerp geïnteresseerd en zeer vele publicaties volgende, is er van op de hoogte sinds 2014. Bij een publicatiedatum van 2002.

Wie in gedachten een kaart maakt van alle factoren voor die van het IQ, ziet die volledig bevestigd in die van het IQ. Uit die kaarten volgt vrijwel onomstotelijk wat de hoofdstructuren in het spectrum van menselijke maatschappijen zijn. De meest ruwe indeling is: kaukasisch, Aziatisch, creools. Dit komt overeen met de etnische hoofdsoorten, zoals al gegeven in Generalisaties, natuurlijk .

Deze indeling was al bekend als volgende uit de fenomenologie. Fenomenologie beslaat het grootste deel van deze website, en heeft ook de hier relevante gegevens: de prestaties van moslims op het intellectuele vlak staan hier uitleg of detail , en die van de creolen hier uitleg of detail .

De eerste laag van onderverdeling geeft: westers, Oost-Europees, Noord-Aziatisch, Latijns-Amerikaans, Zuid-Aziatisch, hindoestaans, islamitisch en creools.

Deze onderverdeling kan geherinterpreteerd worden met die van de hoofdverdeling. Zo kan bijvoorbeeld geconstateerd worden dat de hoge score binnen Latijns-Amerika van Argentinië samenvalt met een relatief grote hoeveelheid redelijk recente Europese immigranten, met name Duitsers en Italianen. Bevestigende de correctheid van de structurele indeling.

Ook dit kan bevestigd worden met IQ-gegevens. Hier is de kaart volgende uit de gegevens van Lynn en Vanhanen van de IQ-verdeling ontdaan van de immigratiefactor, dat wil zeggen: gebaseerd op de oorspronkelijke (zeg: pre-Columbiaanse) bevolking van de diverse landen en continenten uitleg of detail :

Let op de veel grotere homogeniteit van deze verdeling. Dit is ongeveer de etnische verdeling.

In een zeldzame gedepolitiseerde bespreking van de factor uitleg of detail staat een link naar het aanverwante onderzoek van de verdeling binnen een immigratieland, hier Amerika, na de immigratie uitleg of detail :

Ook in dit geval is een tweede, ondersteunende, bron van gegevens gewenst, en hier is die (Trouw.nl, 29-05-2014, AP uitleg of detail ):
  Slechts 2 procent van Google's werknemers is donker

Het overgrote deel van de mensen die bij Google werken is mannelijk en blank. Slechts 2 procent is donker, 3 procent hispanic en 30 procent vrouw. ...
    Op verzoek van de Amerikaanse Commissie voor Gelijke Kansen voor Werknemers werd de samenstelling van het personeelsbestand van verschillende bedrijven in kaart gebracht. ...
    De samenstelling van Google's werkgenemersbestand is redelijk exemplarisch voor de gehele technische sector. Ongeveer zeven procent van de mensen die werkzaam zijn in Silicon Valley is donker of latino. ...

En in Amerika wordt er extra moeite gedaan gekleurd personeel aan te trekken, en het omgekeerde is daar volstrekt ondenkbaar. De discrepantie tussen de klein lijkende verschillen in de Gauss-curves en de extreem lage score bij Google-werknemers ligt erin dat door de laatste firma zeer hoge eisen worden gesteld, en dan worden de verschillen in verdelingen extra benadrukt.

Het verschijnsel van migratie verklaart dus een deel van de inconsistenties tussen de eerste en de tweede structurele indeling, maar dan blijven er nog verschillen over. Die kunnen weer voor een flink deel ongedaan worden gemaakt door de introductie van een tweede factor: monotheïstisch geloof. Latijns-Amerika scoort lager dan zijn kaukakische soortgenoten door de dominantie van het katholieke geloof. Zuid-Azië scoort lager dan de overige Aziaten door de dominantie van de islam in een aantal landen. De relatie met de IQ-kaart is simpel: absolutistische ideologie is volstrekt onverenigbaar met rationeel denken uitleg of detail , en de capaciteit tot rationeel denken is datgene dat gemeten wordt door IQ.

Ten behoeve van toekomstig nader onderzoek, staan nog meer gegevens in een addendum hieronder.


Volgende artikel: Sociologische structuren, vermenging .


Addendum

De bevolkingsgroei in de jaren 1990 uitleg of detail :

Het verband tussen geboortecijfer en geletterheid bij vrouwen uitleg of detail :

Nog een kaart van inteelthuwelijken: uitleg of detail :

In de categorie "elimineren van factoren" is de volgende kaart van belang, namelijk die van de verdeling van racisme uitleg of detail :

Volgens dit onderzoek is de factor "racisme" geen verklaring voor de etnische verschillen, want in gebieden met de hoogst IQ-scores is racisme het laagst.

Aansluitend, via de voorgaande bron, hier de verdeling van de etnische diversiteit uitleg of detail :Naar Inleiding, model , Wetenschap lijst , Wetenschap overzicht , of site home .

 

24 jul.2015