WERELD & DENKEN
 
 

Denkfouten: de absolute Waarheid en haar ware kleur

21 feb.2009

Als je op zoek gaat naar gemeenschappelijke eigenschappen tussen de vele factoren die een rol spelen bij het tot stand komen van de grootste massa-misdaden, is het volkomen duidelijk dat de belangrijkst gemeenschappelijke factor die is van het geloof in een absolute Waarheid. Alle "ismen" uit wier naam op massale schaal is gemoord zijn versies van de absolute Waarheid. Die absolute Waarheid is namelijk noodzakelijk om de tegenstanders te plaatsen in het kamp van het absolute Slecht, waarna ze vervolgens afgemaakt mogen worden  .

Het is ook volkomen duidelijk dat het idee van die absolute Waarheid op zijn meest weerzinwekkende manier is verwoord in het originele joodse geloof van één enkele almachtige en alles-bestierende godheid. Absoluter dan een enkele entiteit die alle Waarheid in zich heeft kan het namelijk niet komen.

De reden voor de populariteit van de absolute Waarheid, in de vorm van diverse soorten geloof, is dat deze een verdediging en troost biedt tegen de onzekerheden van het leven

Het is daarmee ook volkomen duidelijk dat als er één begrip uit dat geloof realiteitswaarde heeft, dat dat dan het begrip "duivel" is. Want als er één ding is wat sterk lijkt op de kenmerken van de duivel: "Probeert de mens te verleiden tot het slechte met behulp van zoetsmakende waren", dan is dat dus het idee van een absolute Waarheid.

Feit is dat aan dat weerzinwekkende joodse geloof, twee andere geloven zijn ontsprongen: het christelijke en het mohameddaanse.

Nauwelijks omstreden is het feit dat het christelijke geloof zachtere trekken heeft dan het joodse, en door 500 jaar blootstelling aan rationaliteit een deel van haar dictatoriale trekken heeft verloren.

Ook nauwelijks omstreden is het feit dat deze verzachtingen niet van toepassing zijn op het mohammedanisme. En dat het mohammedanisme er de slechte eigenschap van zendingsdrang aan toevoegt.

De komst van allochtone immigranten in Nederland en Europa betekent de komst van het mohammedanisme naar Europa. De kwalijke gevolgen van die immigratie zijn een automatisch het gevolg van het kwalijke, "duivelse", karakter van het mohammedanisme.

Dit alles maakt het, ondanks tegenindicaties, weinig verwonderlijk dat er zo'n grote steun is voor de komst van het mohammedanisme in Nederland. Die steun komt voor een groot deel van de andere verslaafden aan de absolute Waarheid, zoals de diverse andere soorten gelovigen, en hun seculiere tegenhangers, de aanhangers van absolute Waarheden zoals de ideologie van het multiculturalisme en de ideologie van de gelijkheid der culturen.


Naar Denkfouten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .