WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: culturele gelijkwaardigheid, creolen

  De cultuur van de creoolse stammen in Afrika met trommelcommunicatie is volkomen gelijkwaardig aan de westerse cultuur van het internet  -  Alle multiculturalisten.

Net als het aangaande moslims geformuleerde geval, wordt dit natuurlijk zelden letterlijk betoogd zoals opgeschreven - dat zou al te absurd zijn. Of om preciezer te zijn: van moslims wordt het soms nog wel en beweerd met referentie naar tijden van de Arabische rijken van voor circa 1200, die "bloeitijden" zouden zijn geweest voor de wetenschap.
    Over creolen kan zelfs dat natuurlijk niet beweerd worden. De stroom impliciete erkenningen van tegenovergestelde is daarentegen schier oneindig. Hier een voorbeeld:Uit: Volkskrant.nl, 08-08-2014, door Eva Teuling, verbonden aan SciencePalooza. uitleg of detail

'Waarom wij niet bang hoeven te zijn voor ebola'

Eva Teuling van SciencePalooza legt uit waarom wij niet bang hoeven te zijn voor ebola maar wel hulp moeten sturen naar West-Afrika.

...

Red.:   Een volkomen standaard verhaal, dat helmaal niet zou opvallen, ware het niet dat er eerder in de Volkskrant een reportage stond over creolen die bang waren voor de blanke hulpverleners omdat die het ebolavirus zouden verspreiden: "Waar hulpverleners, daar ebola". Volkomen logisch in de geest van rationeel (sterk) onderontwikkelde mensen.
    Maar waag het niet om ook maar iets dienaangaande expliciet te suggereren. Je bent meteen het ergste soort racist. Niettemin is het volkomen absurd, die veronderstelling van de gelijkwaardigheid. Kijk maar naar de volgende redenatie (die opkwam naar aanleiding van dit artikel), door gewoon uit te gaan die gelijkwaardigheid in combinatie met bekende feiten:

  Het is onzin om hulp te sturen naar Afrika. In Afrika wonen de voorvaderen van bijvoorbeeld de Surinamers, en de Surinamers zijn volkomen gelijkwaardig aan ons, zelfs nadat ze lang behandeld zijn als slaaf. Dus die voorvaderen moeten nog ontwikkelder zijn dan Surinamers, en zij zouden eigenlijk hulp naar ons moeten sturen.

Het als slaaf behandeld zijn van Surinamers is een feit. Een feit waar ze zelf iedere dag kond van doen. Dus daar kan niet over gediscussieerd worden. Het nadelig zijn van die periode van slavernij is volgens de Surinamers een feit, want dat is de reden dat ze voortdurend kond doen van die slavernij.
    Feit is dat de creolen die in Afrika achtergebleven zijn, niet onderworpen zijn geweest aan die nadelige behandeling, en dus zich beter hebben kunnen ontwikkelen.
    Waarna er alleen nog maar onbediscussieerbare logica volgt: als de Surinamers nadelig behandeld zijn ten opzichte van de creolen in Afrika (CS < CA), in combinatie met gelijkwaardigheid van Surinamers aan Nederlanders (CS = NL ), dan zijn de creolen in Afrika verder ontwikkeld dan Nederlanders (NL < CA).
    De werkelijkheid is natuurlijk deze CS  > CA, NL > CS, dus NL > CA, vandaar dat Nederland hulp moet sturen naar Afrika.
    En vandaar dat de gelijkwaardigheid van creolen in Nederland een absurd idee is. Een idee dat daarom, omdat het geen feit is en sterk door de werkelijkheid wordt tegengesproken, sterk gepromoot moet worden, zoals bijvoorbeeld door het zetten van creolen voor de televisie in een zeer ruime overdaad:

... onder het motto: "Kijk ze eens gelijkwaardig zijn". Iets dat volstrekt overbodig is en dan ook niet gedaan wordt bij Aziaten die ongeveer even ruim vertegenwoordigd zijn in Nederland.

 
Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .
 

 

9 aug.2014