WERELD & DENKEN
 
 

Denkfouten: absurditeiten

Een verzameling absurde uitspraken gedaan ter bevordering van de ideologie van de politieke-correctheid. Die ideologie is in hoge mate in strijd met de werkelijkheid, ontstaan door de combinatie van het veelvuldig gebruik van retorische trucs, zie hier  , en de hier verzamelde uitspraken van de soort "Kijk eens hoe fraai de snit van de Nieuwe Kleren van de Keizer valtt".
    Deze combinatie heeft geleid tot grootschalige vervalsing van de taal, zie Termen  , met ernbij de werkelijke betekenis, of Termen, kort  met alleen de vervalsing. Voor de resulterende gemoedstoestand nodig voor het verder voortplanten indien eenmaal besmet, zie hier  . Voor een geneesmiddel, zie hier  .
    Van ieder van deze uitspraken staat op deze website een overdaad aan bewijzen dat ze aangehangen worden door sociale groepen vooral hoger in de maatschappij uitleg of detail , en verspreid worden door de media - hoewel mogelijkerwijs niet door ieder lid van de benoemde groepen (het minimum percentage schommelt tussen de 80 en 99 - voor een selectie, zie hier ).  In het condenseren is waar van toepassing enige nuance verloren gegaan, maar dat geldt slechts voor enkele exemplaren.
    Zie ook de gelijksoortige verzamelingen uit Joop.nl uitleg of detail en de Volkskrant uitleg of detail . Bijpassende beelden hier .

Andermans geld eerst - Dick Pels, ideoloog van GroenLinks (vindt dat de PVV aan "Eigen geld eerst" doet). En alle overige EUrofielen, kosmopolieten, globalisten, enzovoort. uitleg of detail uitleg of detail

Alle asielzoekers zijn zielige en verdrukte vluchtelingen waarvan we de morele plicht hebben ze toe te laten  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen (echt allemaal, dus). uitleg of detail

Als jij als Nederlandse burger een potje bij elkaar hebt gespaard met werken, is het terecht dat Arabiriërs en negers dat potje komen ophalen  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen (echt allemaal, dus). uitleg of detail

We moeten Afrikaanse vluchtelingen ophalen om te voorkomen dat ze in lekke bootjes stappen  -  Amma Asante - Ghanees onderzoekster en kandidaat PvdA-Kamerlid. En alle overige PvdA'ers, GroenLinksers, de overige Gutmenschen, en alle immigranten. uitleg of detail

We moeten eindeloze hoeveelheden miljarden aan geld in Afrikanen steken, en Afrikanen zijn allemaal hartstikke hardwerkende, intelligente, en aardige mensen die in niets onderdoen voor westerse mensen   -   Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen, en met name deze uitleg of detail .

Nederland is gegaan van blank naar multicultureel zonder ooit één enkel geval van massa-immigratie  -  Flip van Dyke uitleg of detail , Joop.nl uitleg of detail uitleg of detail , en alle overige multiculturalisten en politiek-correcten uitleg of detail .

Het is een feit dat Nederland in 1970 blank was. Het is een feit dat Nederland in 2017 multicultureel is. Dus is er absoluut geen sprake van massa-immigratie, omvolking of homeopathische verdunning, en wie die termen gebruikt, is een genocidepleger die de gekleurde inheemse bevolking van Europa naar de gaskamers wil sturen net als de Joden in de Tweede Wereldoorlog  -  Flip van Dyke uitleg of detail , Joop.nl uitleg of detail uitleg of detail , alle overige multiculturalisten en politiek-correcten uitleg of detail , de hele media, en de rest van de elite op Geert Wilders en Thierry Baudet na.

Dat Joden zich verzamelen in een Jodenbelangenclub, is hartstikke oké. Dat zwarten zich verzamelen in een zwartenbelangenclub, is hartstikke oké. Dat blanken als reactie zich gaan verzamelen in een blankenbelangenclub is je reinste nazisme en stuurt aan op een holocaust  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail

Moslims zijn mensen als u en ik  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen uitleg of detail .

"De islam hoort bij Nederland/-Duitsland/-België/-Frankrijk/-Europa"  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen, en met name deze uitleg of detail .

Het is geen enkel probleem als zwarten of moslims zeggen dat ze zich niet herkennen in Nederlanders  - als Nederlanders zeggen dat ze zich niet herkennen in zwarten of moslims, zijn het racisten van de nationaal-socialistische en Ku Klux Klan-soort, en moeten regelrecht naar de gevangenis  -  Alle media, het hele justitiële apparaat, en de ele rets van de bestuurlijke, intellectiele en kunstzinnige elite (op Geert Wilders en Thierry Baudet na). uitleg of detail

Asielzoekers met kinderen mogen niet geweigerd worden want dat is goed voor de ontwikkeling van hun elders gewortelde kinderen. Asielzoekers met kinderen mogen niet uitgezet worden want dat is slecht voor de ontwikkeling van hun hier gewortelde kinderen  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen (echt allemaal, dus). uitleg of detail

Als je met zijn miljoenen hier iets komt halen, ben je met zijn miljoenen hier hartstikke welkom  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail

De immigratie van Hottentotten uit de Kalahari-woestijn heeft precies dezelfde effecten op de Nederlandse economie en samenleving als de immigratie van Hugenoten uit Frankrijk  -  Leo Lucassen uitleg of detail , alle andere migratiedeskundigen, alle overige sociologen, politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail

Aanpassen is een opdracht voor alle Nederlanders - Aanpassen is niet iets dat je van allochtone immigranten mag vragen  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail  

Kinderen die tien jaar in Nederland hebben gewoond zijn hier volledig geworteld en in het thuisland zullen ze nooit wennen en nooit iets kunnen bereiken, en ze terugsturen is dus onmenselijk - kinderen die tien jaar in Afrika/Arabirië hebben gewoond zijn daar volledig ongeworteld en in Nederland zullen ze meteen wennen en een grote bijdrage leveren aan Nederland, en ze niet toelaten tot Nederland is dus onmenselijk -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen.

"De invoering van de verplichting tot het behalen van een inburgeringsexamen ondermijnt in wezen zelf de integratiemaatregelen."  -  Het Europese Hof van Justitie, alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail  

Het is volkomen oké om Nederlandse ouden van dagen uit hun bejaarden- en verzorgingshuizen te zetten, ten einde die huizen en/of het geld te gebruiken om asielzoekers op te vangen. En degenen die dat niet vinden, doen aan "Eigen volk eerst", en zijn beulen die asielzoekers op deportatie willen zetten richting gaskamers  -  Alle multiculturalisten, alle politiek-correcten en alle nomadisten.

Nederlanders mag je vrijuit beledigen - bij allochtone immigranten is dat ten stelligste verboden  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail

Er bestaan kleine verschillen tussen culturen en er bestaan grote verschillen tussen culturen - kleine verschillen tussen culturen zijn absoluut geen probleem - dus, ergo, q.e.d.: grote verschillen tussen culturen zijn ook absoluut geen probleem  -  Heere Heeresma, alle overige literatoren, alle overige kunstzinnigen, de rest van de intellectuele elite, de hele politiek-correcte elite, en alle andere geestelijk gestoorden. uitleg of detail

Een reeks van tientallen aanslagen door "Allahoe Akhbar!!!-brullende baardmannen zijn "Incidenten" die niets met de islam te maken  -  een dronkeman die op mensen staande voor een moskee inrijdt, is een "Islamofobe terreuraanslag"  -  Alle moslims, alle negers, alle Joden, de hele politiek-correcte media, en de hele bestuurlijke, justitiële, intellectuele en kunstzinnige elite. uitleg of detail

Tientallen aanslagen door "Allahoe Akhbar!!!-brullende baardmannen: dat heeft niets met de islam te maken  -  Eén enkele straatruzie waarbij een hooddoek betrokken is: dat is het bewijs van ingekankerde islamofobie bij alle Nederlanders  -  Joop.nl, de Volkskrant, Trouw, NOS Journaal, (bijna) de hele rest van de media, (bijna) de hele rest van de bestuurlijke, intellectuele en kunstzinnige elite. (En  natuurlijk ALLE moslims). uitleg of detail

Tientallen gewelddaden gepleegd door amokmakende gewetenloze zwartmannen jegens blanken: dat heeft niets met racisme te maken  -  Eén enkele straatruzie waarbij een blanke en een zwarte betrokken is: dat is het bewijs van ingekankerd racisme bij alle Nederlander  -  Joop.nl, de Volkskrant, Trouw, NOS Journaal, (bijna) de hele rest van de media, (bijna) de hele rest van de bestuurlijke, intellectuele en kunstzinnige elite. (En natuurlijk ALLE zwarten). uitleg of detail uitleg of detail

Cultuur is iets dat Nederlanders niet hebben, en dat allochtonen mogen behouden  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen.

Of, versie 2017:

Culturele identiteit is iets dat gekleurde immigranten mogen en moeten behouden  -  Culturele identiteit is iets dat blanke Nederlanders absolute NIET mogen hebben, op straffe van zijn XENOFOOB!!!, RACIST!!!, FASCIST!!!, en NEONAZI!!!, en aanhanger van Geert Wilders (volkswijk) of Thierry Baudet ('t Gooi)  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen.

Typisch Nederlands is hoofddoeken, baarden, djellaba's, uithuwelijken, besnijdenis, eerwraak, alleenstaande tienermoeders, winti, bling-bling en schietpartijen
  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail

De hoofddoek is een teken van verlichting  -  Annieke Kranenberg, Janny Groen, en alle andere verslaggevers voor de Volkskrant uit de wereld van de moslims in Nederland. uitleg of detail uitleg of detail

De boerka is een teken van verlichting  -  Rob Vreeken, correspondent en analyticus voor de Volkskrant van de Arabische wereld. uitleg of detail uitleg of detail

En alle andere multiculturalisten en politiek-correcten.

Het dragen van hoofddoek/boerka/boerkini is een zaak van volstrekt vrije en individuele keuze  -  Alle moslims, en alle politiek-correcten.
Libië
 
Marokko

Het dragen van zwarte kousen is een teken van religieuze achterlijkheid en een beperkt denkvermogen, en het dragen van een hoofddoek is een teken van religieuze verlichting en intellectuele denkkracht  -  Alle multiculturalisten en alle politiek-correcten. uitleg of detail

De islam heeft geen enkele minder goede of slechte eigenschap en is een bron van wijsheid voor ons allen  -  Annieke Kranenberg, Janny Groen, Anneke Stoffelen, Charlotte Huisman, en alle andere verslaggevers voor de Volkskrant uit de wereld van de moslims in Nederland.

"Christenhondenkoppen" is leuke linkse vooruitstrevende humor - "moslimgeitenkoppen" is nare rechtse reactionaire vreemdelingenhatende xenofobe nazistische racistische islamofobie met de bedoeling moslims af te voeren naar concentratiekampen om vergast te worden   -  Alle multiculturalisten en alle politiek-correcten. uitleg of detail uitleg of detail

De PVV is een groter gevaar dan de islam  -  Maarten van Rossem, ex-historicus en media-propagandist. En de rest van bestuurlijke en intellectuele elite. uitleg of detail

Na het plegen van een aanslag door moslims in Nederland, gaat de koning(in) ter troost op bezoek in een moskee  -  En de hele rest van de Nederlandse en Europese elite.

Moslims mogen iedereen onbeperkt de tering, tyfus en dood toewensen - Kritiek op moslims of de islam is "islamofobie" en een ernstig verschijnsel dat leidt tot de gaskamers  -   Alle multiculturalisten, alle politiek-correcten,de rest van bestuurlijke en intellectuele elite. uitleg of detail uitleg of detail

Met jihadisten, salafisten en haatimams moet het gesprek worden aangegaan - Immigratie-opponenten, azc-bezwaarders, en PVV-aanhangers moet de huid worden volgescholden  -  Alle multiculturalisten, alle politiek-correcten,de rest van bestuurlijke en intellectuele elite. uitleg of detail uitleg of detail

De blanke Nederlanders hebben de moslims in theehuizen en shisha-lounges gestopt, ze bazaarwinkeltjes gegeven, moskeeën voor ze gebouwd, ze hoofddoeken en djellaba's aangetrokken, ze bomgordels omgegespt, en ze naar Islamitische Staat op reis gestuurt. Daarom hebben de blanke Nederlanders de moslims tot "de ander" gemaakt, apart gezet, weggezet, buitengesloten, gestigmatiseerd, en gediscrimineerd. En daarom zijn alle blanke Nederlanders racisten  -  Lamyae Aharouay, Clarice Gargard, Tofik Dibi, Sylvana Simons, Sunny Bergman, de rest van de gekleurden die hun mond opendoen, de linksfascisten, de Joodsisten, de Joodsfascisten, de media, de intellectuelen, het bestuur, en bijna de hele rest van de elite. uitleg of detail

De anti-islam demonstranten van Pegida zijn een groter gevaar dan de moslimmoordenaars van Charlie Hebdo, en New York en Madrid en Londen en Boston, enzovoort  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail .

De moslims van nu zijn de katholieken van toen  -  Leo Lucassen uitleg of detail , socioloog, alle andere sociologen, en alle andere multiculturalisten en politiek-correcten. uitleg of detail

Om jihadi's te kunnen bestrijden, moet je ze eerst begrijpen  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

Moslim-radicalisme en -extremisme ontstaat door het bestrijden van moslim-radicalisme en -extremisme  -  alle islamdeskundigem, radicaliseringsdeskunidgen, terrorisme-deskundigen en met name Beatrice de Graaf, alle andere sociologen en aanverwante, de rest van de intellectuele elite, de gehele linkse politiek, de media, en alle moslims, radicaal, extreem én gematigd. uitleg of detail

Om PVV-stemmers te kunnen bestrijden, moet je ze uitmaken voor vreemdelingenhaters, xenofoben, racisten, fascisten, en bestuurders van de deportatietrein richting vernietigingskampen  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

Hitler scheet - Wilders schijt - dus, ergo, q.e.d.: Wilders is een fascist  -  Alle arabisten, sociologen, filosofen, enzovoort. uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail

Discriminatie, racisme en antisemitisme moeten bestreden worden - behalve als het komt van moslims  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

Moslims mogen streven naar het verdwijnen van de seculiere rechtsstaat - Seculieren mogen niet streven naar het verdwijnen van de islam  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten.

De cultuur van Anatolische geitenhouders op een ezeltje is gelijkwaardig aan de westerse cultuur van maanreizen  -  Alle multiculturalisten. uitleg of detail

"Meer, meer, meer moslims"  -   De hele Nederlandse en Europese elite.

De moslims van nu zijn de Joden van toen  -  De meest gestoorden onder de politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

De redenatie hierachter:
"Moslims zijn immigranten - de Joden waren immigranten - dus, ergo, q.e.d.: de moslims moeten gekoesterd worden"  -  (bijna) alle Joden, de hele media, en bijna de hele elite inclusief de rechterlijke macht.

De cultuur van de creoolse stammen in Afrika met trommelcommunicatie is volkomen gelijkwaardig aan de westerse cultuur van radio en internet  -  Alle multiculturalisten. uitleg of detail

De achterstand van allochtonen in Nederland is uitsluitend en alleen het gevolg van discriminatie door en racisme van de blanke autochtone Nederlanders   -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

De westerse wetenschap en beschaving is er dankzij de islam  -  Alle multiculturalisten. uitleg of detail

De islam hoort bij Europa  -  Job Cohen, Diederik Samsom, Angela Merkel, en alle overige politiek-correcten en multiculturalisten. 

Moslims zijn hartstikke lieve mensen en wel meer naarmate ze geloviger zijn - Orthodoxe christenen zijn gevaarlijk geloofsfanaten die elk moment gewelddig kunnen worden  -   Joop.nl, de Volkskrant, de rest van de politiek-correcte media, en de rest van de bestuurlijke, intellectuele en kunstzinnige elite. uitleg of detail

Dat moslims niet-moslims onvolwaardige mensen vinden, is hartstikke oké - Dat niet-moslim moslims onvolwaardige mensen vinden is "HITLER!!!", "HOLOCAUST!!!" EN "ANNE FRANK!!!"  -   Joop.nl, de Volkskrant, de rest van de politiek-correcte media, en de rest van de bestuurlijke, intellectuele en kunstzinnige elite. uitleg of detail

Moslimjongeren radicaliseren door de invloed van radicale imams - Het verbieden van radicale imams leidt radicalisering van moslimjongeren  -  Joop.nl, de Volkskrant, de rest van de politieke-correcte media, en de rest van de politieke-correctheid inclusief alle arabisten, sociologen, enzovoort. uitleg of detail

Er zijn geen goede neonazi's - Er zijn wel goede moslims  -  Joop.nl, de Volkskrant, de rest van de politiek-correcte media, en de rest van de bestuurlijke, intellectuele en kunstzinnige elite. uitleg of detail

Jansen is een Turkse naam  -  Alle allochtonen, alle politiek-correcten, multiculturalisten. uitleg of detail

Diverse moslim-stammen maken elkaar af in Irak en Syrië en elders, dus laten we de moslims en de islam in Nederland steunen en bevorderen  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten.

Overal ter wereld maken moslims anders- en niet-gelovigen af, dus laten we de moslims en de islam in Nederland steunen en bevorderen  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten.

Om radicalisering van moslims te voorkomen, is het voldoende om radicalen te bestrijden - Het bestrijden van radicale moslims leidt tot meer radicalisering van moslims  -  Alle islamkenners, alle linksfacisten, alle politiek-correcten, bijna alle media, en een groot deel vanm de rest an de elite.

Er bestaat geen ras - Het benoemen van problematiek met Marokkanen is racisme   -  Alle juristen, alle politiek-correcten, alle Marokkanen, en (bijna) de hele rest van de elite.

Alle Nederlanders zijn racisten want ze beoordelen alle Marokkanen op de daden van één enkele crimineel wonende in Amsterdam Nieuwwest, driehoog-achter  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten - en alle allochtonen. uitleg of detail

De Nederlandse cultuur bestaat niet en cultuur in het algemeen is hoogst veranderlijk. Dus, ergo, q.e.d.: de 150 jaar geleden afgeschafte slavernij heeft een bepalende invloed op de Nederlandse cultuur  -  Gloria Wekker, Anousha Nzume, Sylvana Simons, alle andere zwarten, de "kwaliteitsmedia", de publieke omroep, de linksfascisten, en alle andere geestelijk gestoorde politiek-correcten.

Zo'n 150 jaar geleden was er slaverij in Suriname, dus alle blanke Nederlanders van nu hebben "wit privilege"  -  Gloria Wekker, Anousha Nzume, Sylvana Simons, alle andere zwarten, de "kwaliteitsmedia", de publieke omroep, de linksfascisten, en alle andere geestelijk gestoorde politiek-correcten.

Alle Nederlanders zijn racisten omdat ze als etnie beter functioneren en dat is racisme -  Gloria Wekker, Sunny Bergman, Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw, alle negers, alle andere gekleurden, alle Joden en Joodsisten, de hele media, de hele onderzoekselite, de rest van de elite, en de hele politiek op één persoon na. uitleg of detail
 uitleg of detail

Er zijn 17 miljoen tuinkabouters in Nederland, dus op iedere blanke Nederlandse minister moet er minstens één tuinkabouter minister worden  -  Alle linksfascisten, politiek-correcten en multiculturalisten - en alle tuinkabouters. uitleg of detail

Iedereen die vindt dat het geen goed idee is om tuinkabouters tot minister te benoemen uitsluitend en alleen omdat er 17 miljoen tuinkabouters zijn, is een "RACIST!!!", "FASCIST!!!", "NEONAZI!!!", "HITLER!!!", "HOLOCAUST!!!", "ANNE FRANK!!!"  -  Alle linksfascisten, politiek-correcten en multiculturalisten - en alle tuinkabouters. uitleg of detail

Er is in Nederland absoluut geen enkele sprake van massa-immigratie  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail
De school uit het NPS-jongerenprograam Spangas.

Er is in Nederland absoluut geen enkele sprake van massa-immigratie, dus op alle representatieve en gezagsdragende functies moet er een massa allochtonen gezet worden anders slaat de niet-bestaande massa allochtonen de boel kort en klein  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

Alle gekleurde immigranten zijn Nederlanders net als u en ik, dus op alle representatieve en gezagsdragende functies moet er een massa gekleurde immigranten gezet worden anders slaan de gekleurde immigranten de boel kort en klein  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

"Blanken zijn racisten, kolonialen en slavenhouders" is toegestaan en hartstikke GOED!!!! uitleg of detail uitleg of detail - "Joden zijn nomadisten, parasieten uitleg of detail en omvolkers uitleg of detail uitleg of detail " is buitencategorie FOUT!!!!!!!!!! en hartstikke verboden  -  Bijna iedereen.

Afrikaanse leiders zijn corrupt en incompetent - dus laten we Afrikanen aanstellen als minister in Europese landen  -  Alle multiculturalisten en de hele bestuurlijke elite.

Omdat Afrikanen goed kunnen voetballen, kunnen ze ook goed besturen  -  Alle stomme journalisten, alle media, de hele politieke-correctheid en bijna de hele rest van de elite en de rest durft niets er tegenin te brengen. uitleg of detail

"In Afrika alleen zwarte leiders" is hartstikke GOED!!! - "In Europa alleen blanke leiders" is hartstikke FOUT!!!  - Alle linksfascisten, alle zwartracisten, alle politiek-correcten en en alle multiculturalisten.

Afrika voor de Afrikanen, en Europa voor de Afrikanen  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten.

Er bestaat geen Nederlandse cultuur - vanwege de Nederlandse cultuur van "het kolonialisme" en "de slavernij" van toen moeten Nederlanders van nu de zwarten van nu een nationale feestdag, een slaverijmuseuem, dagelijks een les over slavernij op school, en jaarlijkse herstelbetalingen geven zodat de zwarten van nu kunnen bijkomen van het werken gedaan door hun verre culturele voorvaderen  -  alle zwarten, alle moslims, alle Joden, alle Joodsisten, en alle overige politiek-correcten, multiculturalisten, en (bijna de hele) de rest van de bestuurlijke, intellectuele en kunstzinnige elite.

De Nederlandse geschiedenis bestaat uit: het kolonialisme en de slavernij in de oost - het kolonialisme en de slavernij in de west - de deportatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog - de oorlog in Indië, de Molukse treinkapingen, en Srebrenica  -  Liesbeth Zegveld, de rest van het advocatenkantoor Prakken & D'Oliveira, alle overige Joden en Joodsisten, alle gekleurden, en bijna alle historici. uitleg of detail uitleg of detail

Je moet de geschiedenis met moderne ogen bekijken  -  alle zwarten, bijna alle historici, en alle overige politiek-correcten, multiculturalisten, en linksfascisten. uitleg of detail

Een epidemie over de hele wereld verspreiden is een goed idee  -  Alle politiek-correcten en alle hulpverleners. uitleg of detail

Alfa's en gamma's bedrijven wetenschap  -  Alle alfa's en gamma's.  uitleg of detail

Politici en bestuurders oftewel alfa's en gamma's moet meer te zeggen krijgen over de wetenschap oftewel bèta's  -  Alle alfa's en gamma's.  uitleg of detail

Alfa's en gamma's kunnen net zo goed redelijk denken als bèta's  -  Alle alfa's en gamma's. Dit is een tegenhanger van:

Alle bèta's kunnen net zo goed met emoties omgaan als alfa's en gamma's  -  Alle bèta's.

De laatste uitspraak is volstrekte onzin, en de voorlaatste uitspraak is de glaszuivere waarheid  -  Alle alfa's en gamma's. (Overigens is geen enkele bèta die de voorlaatste uitspraak gelooft - hij staat hier alleen om de alfa's en gamma's belachelijk te maken).

Conclusie uit het voorgaande: Alfa's en gamma's zijn betere mensen dan bèta's  -  Alle alfa's en gamma's.

De capaciteit tot foutloos spellen, is de enige graadmeter voor de geschiktheid voor elke functie  -  Alle alfa's en gamma's. uitleg of detail

Als je één enkele Japanner vindt die langer is dan één enkele Nederlander, heb je bewezen dat Japanners gemiddeld even lang zijn als Nederlanders  -  Alle alfa's en gamma's. uitleg of detail

Groepen bestaan niet en als ze bestaan, doen ze er niet toe - het gaat alleen om individuen  -  Alle alfa's en gamma's. uitleg of detail

Er bestaat geen objectieve werkelijkheid, alleen maar diverse en gelijkwaardige meningen  -  Alle alfa's en gamma's. uitleg of detail

Etnie kan geen rol spelen  -  Alle multiculturalisten, en alle alfa's en gamma's.

Als je een Chinees echtpaar vervoert naar Afrika, krijgen ze een creools kind  -  Alle multiculturalisten, en alle alfa's en gamma's. uitleg of detail

Het vrouwelijke geslacht bestaat uitsluitend omdat de helft van de kinderen in de wieg roze schoentjes aankrijgt in plaats van blauwe  -  Alle betrokkenen bij gender studies.

Vrouwenquotum bij 100 meter hardlopen? Waanzin. Vrouwenquotum bij schaaktoernooi? Waanzin. Vrouwenquotum bij professorenbaantjes? Hartstikke GOED idee en wie er tegen is, is een SEKSIST!!!, RACIST!!!, FASCIST!!!, en NEONAZI!!!  -  Alle linksfascisten (m/v) en alle overige geestelijk gestoorde politiek-correcten. uitleg of detail

"Wij eisen evenveel rollen in films van zwangere en kindbarende mannen als vrouwen"  -  Alle gender-betrokkenen en alle politiek-correcten.

Er is geen enkel onderscheid in functioneren tussen allochtone immigranten en autochtone Nederlanders  -  Alle multiculturalisten.  uitleg of detail

Alle niet van Nederlanders te onderscheiden allochtone immigranten zijn zielig en verdienen onze ondersteuning  -  Alle multiculturalisten.  uitleg of detail

Besnijdenis, rituele slacht, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken, eerwraak, gang-vorming, ongehuwde tienermoeders, schietpartijen, politieke moord en nog vele andere aanverwante zaken zijn een verrijking van onze cultuur  -  Hedy d'Ancona, Ed van Thijn, Job Cohen, Gerd Leers, Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, de rest van de politieke, bestuurlijke, intellectuele en kunstzinnige elite, en de hele media. uitleg of detail

Alle allochtone immigranten hebben iets voor op autochtone Nederlanders, omdat ze twee culturen kennen  -  Alle allochtone immigranten. Overigens huldigen westerse immigranten dit idee niet. uitleg of detail

"Wij zijn echte en voor de volle honderd procent Nederlanders"  -   Alle allochtone immigranten.

"Zij zijn echte en voor de volle honderd procent Nederlanders"  -   Alle multiculturalisten over alle allochtone immigranten.

Omdat allochtone immigranten tegen de wil van de meerderheid van de Nederlandse bevolking zijn toegelaten, moet de Nederlandse bevolking zich aan hen aanpassen  -  Alle multiculturalisten en alle allochtone immigranten. uitleg of detail

Wie de Nederlandse cultuur wil behouden is een fascist, maar het behoud van de allochtone culturen moet gestimuleerd worden  -  Alle multiculturalisten.

Iedereen die "Alluha Akhbar!!!" brult tijdens het afvuren van zijn wapen, is een strijder voor vrijheid en verlichting  -  Alle Nederlandse kwaliteitsmedia.

"We moeten de islam een kontje geven"  -  Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam, voormalig PvdA-leider. En alle overige multiculturalisten.

Het uitsluiten van moslims is immoreel en strafbaar - Het uitsluiten van PVV'ers is zeer moreel en hoogst wenselijk  -   (Bijna) de gehele Nederlandse politiek, de gehele media, alle bestuurders, alle juristen inclusief rechters, en de hele rest van de elite.

Etnische evenredigheid bij de finale 100 meter hardlopen (2 zwarten, 2 blanken, 2 Aziaten, en 1 hindoe) is een hartstikke FOUT!!! idee en iedereen die ervoor is, is een neonazi -  Etnische evenredigheid bij de finale IQ130 harddenken (2 zwarten, 2 blanken, 2 Aziaten, en 1 hindoe) is een hartstikke GOED!!! idee en iedereen die ertegen is, is een neonazi  -  Alle zwarten, alle moslims, alle overige gekleurde immigranten, de linksfascistische-haatzaaisite van de VARA Joop.nl, alle overige NPO-mediamensen, bijna alle overige mediamensen, alle intellectuelen, alle kunstzinnigen, en het overgrote deel van de rest van de elite.

De zwarte en islamitische cultuur is natuurlijk volkomen gelijkwaardig aan de Europese cultuur - Europese landen moeten honderden miljarden geven aan Afrika en het Midden-Oosten, en er troepen heen sturen om er de vrede te bewaren  -  Alle social justice warriors, de linksfascistische-haatzaaisite van de VARA Joop.nl, alle overige NPO-mediamensen, bijna alle overige mediamensen, alle intellectuelen, alle kunstzinnigen, en het overgrote deel van de rest van de elite.

Alle niet-westerse volken zijn even hardwerkend, even intelligent, en even sociaal-voelend als westerse volken. De enige verklaring voor het verschil in welvaart is dat 's nachts kaboutertjes langskomen die de vruchten van de arbeid van de niet-westerse volken naar het westen slepen. Blanke kaboutertjes, natuurlijk.   -   Alle multiculturalisten. Dientengevolge:

Alle blanken zijn racisten - tenzij ze multiculturalisten zijn   -   Alle multiculturalisten.  

'Turkije wil meer actie tegen islamofobie'   (de Volkskrant, 10-09-2012)   -   Bericht uit Absurdistan.

Multiculturalisme houdt in dat we elkaars cultuur tolereren - dus mogen moslim-immigranten naaktschilderijen verbieden   -   Alle multiculturalisten.

Multiculturalisme houdt in dat we elkaars cultuur tolereren - dus mogen neger-immigranten Zwarte Piet verbieden   -   Alle multiculturalisten.

De cultuur van migranten en nomaden is de ultieme vorm van beschaving  -  Alle multiculturalisten, alle politiek-correcten, alle Joden, alle Joodsisten, de hele kunstzinnige wereld, en de hele rest van de elite.


Alle economische groei en vooruitgang is te danken aan de financiële wereld en haar innovatieve producten  -  Alle economen.

Er heerst (omstreeks 2013) grote werkloosheid - dus langer werken voor ouderen is een goed idee  -  Alle economen, politici en de hele media. uitleg of detail

De kosten van de hypotheekrenteaftrek voor huizenkopers rijzen de pan uit - dus dit laten betalen door de huizenhuurders is een goed idee  -  Alle economen, politici en de hele media.

De economische en financiële crisis (startende 2008) is veroorzaakt door de financiële wereld - dus dit laten betalen door de gewone burgers is een goed idee  -  Alle economen, politici en de hele media.

Omdat de pensioengelden belegd worden over tientallen jaren, is het een goed idee de rendementen van die beleggingen te bepalen met behulp van de dagrente  -  Alle economen, politici en de hele media.

Omdat pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben in 2015, is het een goed idee om de pensioenpremies te verlagen  -  Alle economen, politici en de hele media.

Omdat er 700 duizend werklozen zijn in de jaren 2010, is het een goed idee om in de jaren 2010 de pensioenleeftijd te verhogen met twee jaar  -  Alle economen, politici en de hele media.

Overheidsuitgaven voor sociale voorzieningen voor Nederlanders zijn slecht voor de economie en de werkgelegenheid - Overheidsuitgaven voor voorzieningen voor vluchtelingen zijn goed voor de economie en de werkgelegenheid
  -  Alle economen, politici en de hele media. uitleg of detail

In de wereld is er maar één recht: het recht van de sterkste
  -  Alle rechtse denkers.

In de wereld is er maar één vorm van solidariteit: internationale solidariteit  -  Alle linkse denkers.

De enige manier om iemand te selecteren voor een topbaantje is om te kijken naar wie zijn vader is of dat hij al een topbaantje gehad heeft  -  Alle leden van de oligarchie.

Klokkenluiders zijn weerzinwekkende lieden die zo snel mogelijk kalt gestellt moeten worden  -  Alle leden van de oligarchie.

De dag na het uiteenvallen van de euro begint de Derde Wereldoorlog  -  Alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia. En het Nobelprijs-comité.

De dag na het uiteenvallen van de Europese Unie begint het vervolgen en vermoorden van Joden, moslims, Roma, gehandicapten, en iedereen zonder blauwe ogen en blond haar  -  Alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia. uitleg of detail

De Europese Unie is een democratie  -  Alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia. uitleg of detail

Meer Europese samenwerking leidt tot meer zelfstandigheid voor de nationale staten  -  Minister Koenders van Buitenlandse zaken, alle overige Nederlandse bestuurders, alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia. uitleg of detail

Geld is het meest waardevolle product op aarde  -  Alle bankiers, economen, en neoliberalen.

Alle vooruitgang en innovatie is te danken aan de financiële wereld  -  Alle bankiers, economen, en neoliberalen. uitleg of detail

Het neoliberalisme is het meest edele gedachtengoed op aarde  -  Alle economen en alle kwaliteitsmedia.

In Afrika wordt het minste belasting betaald dus in Afrika vindt je de rijkste landen   -  Barbara Baarsma, Mathijs Bouman, Peter Verhaar, Marike Stellinga, alle andere media-economen, alle andere economen, de rest van de media, alle bestuurders, alle politici en alle kwaliteitsmedia. uitleg of detail

Alle Nederlandse kwaliteitsmedia zijn zonder enige beperking kwaliteitsmedia en al hun berichten zijn kwaliteitsberichten  -  Alle Nederlandse kwaliteitsmedia. uitleg of detail

Als je als land je zelfstandigheid wil bewaren, moet je die opgeven door op te gaan in een Europees Imperium  -  Alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia.

De Europese eenwording is pas geslaagd als er een sterk Europees leider is die kan oorlog-voeren op alle continenten
  -  Alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia.

Mensenrechten: iets dat geschonden wordt door Rusland en China  -  Alle westerse bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia. uitleg of detail

In 1812 trok het westen op tegen Rusland onder Frans commando. In 1853 trok het westen op tegen Rusland onder Engels commando. In 1941 trok het westen op tegen Rusland onder Duits commando. Dat bewijst voor eens en altijd dat Rusland een agressieve en imperialistische natie is, waartegen je de diepst mogelijk argwaan moet koesteren en die je eigenlijk grondig moet haten  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

In 1945 lag de grens tussen Rusland-vijandige landen en Rusland langs de Oder-Neisse in Duitsland. In 2014 ligt de grens tussen Rusland-vijandige landen en Rusland langs de Dnjepr in Oekraïne. Dat bewijst nogmaals en voor eens en altijd dat Rusland een agressieve en imperialistische natie is, waartegen je de diepst mogelijke argwaan moet koesteren en die je eigenlijk grondig moet haten  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

Het meest oorlogszuchtige land ter wereld is Rusland, want Rusland heeft gebombardeerd of is ingevallen in Vietnam, Laos, Cambodja, Cuba, Panama, Granada, Irak (2x), Servië, Libië (2x) en Syrië (bijvoorbeeld)  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen. uitleg of detail

Het meest vredelievende land ter wereld is Amerika, want Amerika heeft vrede gebracht in Vietnam, Laos, Cambodja, Cuba, Panama, Granada, Irak (2x), Servië, Libië (2x) en Syrië (bijvoorbeeld)  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen. uitleg of detail

Het communisme is oneindig veel slechter dan het nazisme, want het communisme heeft oorlog gevoerd in heel Europa, de helft van alle Europese steden gebombardeerd, zes miljoen Joden vermoord, en voor haar verdwijnen was het offer van tientallen miljoenen slachtoffers nodig  -  alle politiek-correcten, de hele rest van de bestuurlijke, mediale, intellectuele en artistieke elite, en alle Joden.

De Russen zijn de aanstichters van de Tweede Koude Oorlog  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen. uitleg of detail

Het bombarderen van Servië als steun aan de Albanese afscheidingsbeweging is steun aan De Vrede - het steunen door Rusland van de Oost-Oekraïense afscheidingsbeweging is een Daad van Oorlog  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

De territoriale integriteit van Servë is iets van nul en generlei waarde - de territoriale integriteit van Oekraïne is een kernoorlog waard  -  Laura Starink, Hubert Smeets, Arnout Brouwers, Bert Lanting, de rest van NRC en de Volkskrant, heel Nieuwsuur, NOS Journaal, en alle westerse politici, media, en intellectuelen. uitleg of detail uitleg of detail

Het sturen van NAVO schepen/-vliegtuigen naar naar vlak voor de Russische kust is een daad van vrede - Het sturen van Russische schepen-vlietuigen naar vlak voor NAVO-kust is een daad van agressie  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen. uitleg of detail

Rusland is onze fundamentele tegenstander - de islam is onze fundamentele medestander  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen. uitleg of detail

Oekraïne is één van de twee hoofdverdachten bij het neerschieten van MH17  dus is het volkomen logisch dat Oekraïne deel uitmaakt van het onderzoeksteam naar het gebeuren  -  Alle Nederlandse juristen, bestuurders, media en groot deel van de Nederlanders die inmiddels bijna allemaal gehersenspeold zijn door de meest heftige propagandacampagne sinds de Koude-Oorlogscampagne van 1945 tot 1990.

Moslims mogen nooit collectief gestraft worden voor terreurdaden gepleegd door individuen - Russen mogen vanzelfsprekend collectief gestraft worden voor dopingsovertredingen gepleegd door individuen  -  Alle westerse politici en media.

Het uitsluiten van Russische sporters van de Olympische Spelen 2016 door westerse instanties bewijst de anti-westerse houding van Rusland  -  Alle westerse politici en media.

De Russische geschiedenis sinds de Eerste Wereldoorlog bestaat uit een eindeloze reeks mislukkingen en incompetente leiders dus is het logisch dat ze de Tweede Wereldoorlog wonnen en de eerste satelliet en mens in de ruimte brachten  -  Alle historici, ieder andere intellectueel, commentator, waarnemer of journalist die iets over Rusland of de Russische geschiedenis schrijft, en alle overige media en elite in het westen. uitleg of detail

Het communisme is veruit het slechtste systeem ter wereld - China is communistisch en Afrika niet - dus Afrika is veel rijker dan China   -   Alle westerse politici, media en intellectuelen.

Het communisme is veruit het slechtste systeem ter wereld - Cuba is communistisch en Haïti niet - dus Haïti is veel rijker dan Cuba   -   Alle westerse politici, media en intellectuelen. uitleg of detail

De bolsjewieken staan weer op het punt Europa binnen te vallen  -  De Europese en Amerikaanse bestuurlijke elites. uitleg of detail

Alle complottheorieën zijn complottheorieën, behalve alle complottheorieën dat de Russen het gedaan hebben  -  Alle westerse media en de hele westerse elite.

De maan is van groene kaas  -  Alle aanhangers van religie. En alle overige ideologen.


Naar Denkfouten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .

26 jul.2012