WERELD & DENKEN
 
 

Denkfouten: absurditeiten

26 jul.2012

Denkfouten komen er in alle gradaties. Onderstaand zijn verzameld de meest extreme vormen daarvan, hier benoemd als "cognitieve dementie" , die het gevolg zijn van het onderhouden van seculiere ideologieën als die van het neoliberalisme en multiculturalisme . Ze bestaat uit deels (sterk) gecondenseerde opvattingen daadwerkelijk gehuldigd door grotere groepen van mensen. In het condenseren is waar van toepassing enige nuance verloren gegaan, maar dat geldt slechts voor enkele exemplaren. Van ieder van deze uitspraken staat op deze website een overdaad aan bewijzen dat ze aangehangen worden door sociale groepen vooral hoger in de maatschappij uitleg of detail , en verspreid worden door de media - hoewel mogelijkerwijs niet door ieder lid van de benoemde groepen (het minimum percentage schommelt tussen de 80 en 99).
    Zie ook de gelijksoortige verzamelingen uit Joop.nl uitleg of detail en de Volkskrant uitleg of detail . Bijpassende beelden hier .


Andermans geld eerst - Dick Pels, ideoloog van GroenLinks (vindt dat de PVV aan "Eigen geld eerst" doet). En alle overige EUrofielen, kosmopolieten, globalisten, enzovoort. uitleg of detail uitleg of detail

Alle asielzoekers zijn zielige en verdrukte vluchtelingen waarvan we de morele plicht hebben ze toe te laten  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen (echt allemaal, dus). uitleg of detail

Als jij als Nederlandse burger een potje bij elkaar hebt gespaard met werken, is het terecht dat Arabiriërs en negers dat potje komen ophalen  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen (echt allemaal, dus). uitleg of detail

We moeten Afrikaanse vluchtelingen ophalen om te voorkomen dat ze in lekke bootjes stappen  -  Amma Asante - Ghanees onderzoekster en kandidaat PvdA-Kamerlid. En alle overige PvdA'ers, GroenLinksers, de overige Gutmenschen, en alle immigranten. uitleg of detail

We moeten eindeloze hoeveelheden miljarden aan geld in Afrikanen steken, en Afrikanen zijn allemaal hartstikke hardwerkende, intelligente, en aardige mensen die in niets onderdoen voor westerse mensen   -   Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen, en met name deze uitleg of detail .

Nederland is gegaan van blank naar multicultureel zonder ooit één enkel geval van  massa-immigratie  -  Flip van Dyke uitleg of detail , Joop.nl uitleg of detail uitleg of detail , en alle overige multiculturalisten en politiek-correcten uitleg of detail .

Asielzoekers met kinderen mogen niet geweigerd worden want dat is goed voor de ontwikkeling van hun elders gewortelde kinderen. Asielzoekers met kinderen mogen niet uitgezet worden want dat is slecht voor de ontwikkeling van hun hier gewortelde kinderen.  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen (echt allemaal, dus). uitleg of detail

Als je met zijn miljoenen hier iets komt halen, ben je met zijn miljoenen hier hartstikke welkom  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail

De immigratie van Hottentotten uit de Kalahari-woestijn heeft precies dezelfde effecten op de Nederlandse economie en samenleving als de immigratie van Hugenoten uit Frankrijk  -  Leo Lucassen uitleg of detail , alle andere migratiedeskundigen, alle overige sociologen, politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail

Aanpassen is een opdracht voor alle Nederlanders - aanpassen is niet iets dat je van allochtone immigranten mag vragen  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail  

Kinderen die tien jaar in Nederland hebben gewoond zijn hier volledig geworteld en in het thuisland zullen ze nooit wennen en nooit iets kunnen bereiken, en ze terugsturen is dus onmenselijk - kinderen die tien jaar in Afrika/Arabirië hebben gewoond zijn daar volledig ongeworteld en in Nederland zullen ze meteen wennen en een grote bijdrage leveren aan Nederland, en ze niet toelaten tot Nederland is dus onmenselijk -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen.

"De invoering van de verplichting tot het behalen van een inburgeringsexamen ondermijnt in wezen zelf de integratiemaatregelen."  -  Het Europese Hof van Justitie, alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail  

Het is volkomen oké om Nederlandse ouden van dagen uit hun bejaarden- en verzorgingshuizen te zetten, ten einde die huizen en/of het geld te gebruiken om asielzoekers op te vangen. En degenen die dat niet vinden, doen aan "Eigen volk eerst", en zijn beulen die asielzoekers op deportatie willen zetten richting gaskamers  -  Alle multiculturalisten, alle politiek-correcten en alle nomadisten.

Nederlanders mag je vrijuit beledigen - bij allochtone immigranten is dat ten stelligste verboden  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail

Cultuur is iets dat Nederlanders niet hebben, en dat allochtonen mogen behouden  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen.

Typisch Nederlands is hoofddoeken, baarden, djellaba's, uithuwelijken, besnijdenis, eerwraak, alleenstaande tienermoeders, winti, bling-bling en schietpartijen  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen. uitleg of detail

De hoofddoek is een teken van verlichting  -  Annieke Kranenberg, Janny Groen, en alle andere verslaggevers voor de Volkskrant uit de wereld van de moslims in Nederland. uitleg of detail uitleg of detail

De boerka is een teken van verlichting  -  Rob Vreeken, correspondent en analyticus voor de Volkskrant van de Arabische wereld. uitleg of detail uitleg of detail

En alle andere multiculturalisten en politiek-correcten.

Het dragen van hoofddoek/boerka/boerkini is een zaak van volstrekt vrije en individuele keuze  -  Alle moslims, en alle politiek-correcten.
Libië
 
Marokko

Het dragen van zwarte kousen is een teken van religieuze achterlijkheid en een beperkt denkvermogen, en het dragen van een hoofddoek is een teken van religieuze verlichting en intellectuele denkkracht  -  Alle multiculturalisten en alle politiek-correcten. uitleg of detail

De islam heeft geen enkele minder goede of slechte eigenschap en is een bron van wijsheid voor ons allen  -  Annieke Kranenberg, Janny Groen, Anneke Stoffelen, Charlotte Huisman, en alle andere verslaggevers voor de Volkskrant uit de wereld van de moslims in Nederland.

"Christenhondenkoppen" is leuke linkse vooruitstrevende humor - "moslimgeitenkoppen" is nare rechtse reactionaire vreemdelingenhatende xenofobe nazistische racistische islamofobie met de bedoeling moslims af te voeren naar concentratiekampen om vergast te worden   -  Alle multiculturalisten en alle politiek-correcten. uitleg of detail uitleg of detail

De PVV is een groter gevaar dan de islam  -  Maarten van Rossem, ex-historicus en media-propagandist. En de rest van bestuurlijke en intellectuele elite. uitleg of detail

Na het plegen van een aanslag door moslims in Nederland, gaat de koning(in) ter troost op bezoek in een moskee  -  En de hele rest van de Nederlandse en Europese elite.

Moslims mogen iedereen onbeperkt de tering, tyfus en dood toewensen - kritiek op moslim of de islsm is islamofobie  -   Alle multiculturalisten, alle politiek-correcten,de rest van bestuurlijke en intellectuele elite. uitleg of detail uitleg of detail

Met jihadisten, salafisten en haatimams moet het gesprek worden aangegaan - immigratie-opponenten, azc-bezwaarders, en PVV-aanhangers moet de huid worden volgescholden  -  Alle multiculturalisten, alle politiek-correcten,de rest van bestuurlijke en intellectuele elite. uitleg of detail uitleg of detail

De anti-islam demonstranten van Pegida zijn een groter gevaar dan de moslimmoordenaars van Charlie Hebdo, en New York en Madrid en Londen en Boston, enzovoort  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail .

De moslims van nu zijn de katholieken van toen  -  Leo Lucassen uitleg of detail , socioloog, alle andere sociologen, en alle andere multiculturalisten en politiek-correcten. uitleg of detail

Om jihadi's te kunnen bestrijden, moet je ze eerst begrijpen  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

Moslim-radicalisme en -extremisme ontstaat door het bestrijden van moslim-radicalisme en -extremisme  -  alle islamdeskundigem, radicaliseringsdeskunidgen, terrorisme-deskundigen en met name Beatrice de Graaf, alle andere sociologen en aanverwante, de rest van de intellectuele elite, de gehele linkse politiek, de media, en alle moslims, radicaal, extreem én gematigd. uitleg of detail

Om PVV-stemmers te kunnen bestrijden, moet je ze uitmaken voor vreemdelingenhaters, xenofoben, racisten, fascisten, en bestuurders van de deportatietrein richting vernietigingskampen  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

Hitler scheet - Wilders schijt - dus Wilders is een fascist  -  Alle arabisten, sociologen, filosofen, enzovoort. uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail

Discriminatie, racisme en antisemitisme moeten bestreden worden - behalve als het komt van moslims  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

Moslims mogen streven naar het verdwijnen van de seculiere rechtsstaat - seculieren mogen niet streven naar het verdwijnen van de islam  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten.

De cultuur van Anatolische geitenhouders op een ezeltje is gelijkwaardig aan de westerse cultuur van maanreizen  -  Alle multiculturalisten. uitleg of detail

"Meer, meer, meer moslims"  -   De hele Nederlandse en Europese elite.

De moslims van nu zijn de Joden van toen  -  De meest gestoorden onder de politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

De redenatie hierachter:
"Moslims zijn immigranten - de Joden waren immigranten - dus, ergo, q.e.d.: de moslims moeten gekoesterd worden"  -  (bijna) alle Joden, de hele media, en bijna de hele elite inclusief de rechterlijke macht.

De cultuur van de creoolse stammen in Afrika met trommelcommunicatie is volkomen gelijkwaardig aan de westerse cultuur van radio en internet  -  Alle multiculturalisten. uitleg of detail

De achterstand van allochtonen in Nederland is uitsluitend en alleen het gevolg van discriminatie door en racisme van de blanke autochtone Nederlanders   -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten.

De westerse wetenschap en beschaving is er dankzij de islam  -  Alle multiculturalisten. uitleg of detail

De islam hoort bij Europa  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten. 

Jansen is een Turkse naam  -  Alle allochtonen, alle politiek-correcten, multiculturalisten. uitleg of detail

Diverse moslim-stammen maken elkaar af in Irak en Syrië en elders, dus laten we de moslims en de islam in Nederland steunen en bevorderen  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten.

Overal ter wereld maken moslims anders- en niet-gelovigen af, dus laten we de moslims en de islam in Nederland steunen en bevorderen  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten.

Er bestaat geen ras - Het benoemen van problematiek met Marokkanen is racisme   -  Alle juristen, alle politiek-correcten, alle Marokkanen, en (bijna) de hele rest van de elite.

Alle Nederlanders zijn racisten want ze beoordelen alle Marokkanen op de daden van één crimineel -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten - en alle allochtonen. uitleg of detail

Alle Nederlanders zijn racisten omdat ze als etnie beter functioneren en dat is racisme -  Gloria Wekker, Sunny Bergman, Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw, alle negers, alle andere gekleurden, alle Joden en Joodsisten, de hele media, de hele onderzoekselite, de rest van de elite, en de hele politiek op één persoon na. uitleg of detail uitleg of detail

Er is in Nederland absoluut geen enkele sprake van massa-immigratie  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail
De school uit het NPS-jongerenprograam Spangas.

Er is in Nederland absoluut geen enkele sprake van massa-immigratie, dus op alle representatieve en gezagsdragende functies moet er een massa allochtonen gezet worden anders slaat de massa allochtonen de boel kort en klein  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

Alle gekleurde immigrnaten zijn Nederlanders net als u en ik, dus op alle representatieve en gezagsdragende functies moet er een massa gekleurde immigranten gezet worden anders slaan de gekleurde immigrnaten de boel kort en klein  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten. uitleg of detail

Afrikaanse leiders zijn corrupt en incompetent - dus laten we Afrikanen aanstellen als minister in Europese landen  -  Alle multiculturalisten.

Omdat Afrikanen goed kunnen voetballen, kunnen ze ook goed besturen  -  Alle stomme journalisten, alle media, de hele politieke-correctheid en bijna de hele rest van de elite en de rest durft niets er tegenin te brengen. uitleg of detail

Afrika voor de Afrikanen, en Europa voor de Afrikanen  -  Alle politiek-correcten en multiculturalisten.

Een epidemie over de hele wereld verspreiden is een goed idee  -  Alle politiek-correcten en alle hulpverleners. uitleg of detail

Alfa's en gamma's bedrijven wetenschap  -  Alle alfa's en gamma's.  uitleg of detail

Politici en bestuurders oftewel alfa's en gamma's moet meer te zeggen krijgen over de wetenschap oftewel bèta's  -  Alle alfa's en gamma's.  uitleg of detail

Alfa's en gamma's kunnen net zo goed redelijk denken als bèta's  -  Alle alfa's en gamma's. Dit is een tegenhanger van:

Alle bèta's kunnen net zo goed met emoties omgaan als alfa's en gamma's  -  Alle bèta's.

De laatste uitspraak is volstrekte onzin, en de voorlaatste uitspraak is de glaszuivere waarheid  -  Alle alfa's en gamma's. (Overigens is geen enkele bèta die de voorlaatste uitspraak gelooft - hij staat hier alleen om de alfa's en gamma's belachelijk te maken).

Conclusie uit het voorgaande: Alfa's en gamma's zijn betere mensen dan bèta's  -  Alle alfa's en gamma's.

De capaciteit tot foutloos spellen, is de enige graadmeter voor de geschiktheid voor elke functie  -  Alle alfa's en gamma's. uitleg of detail

Als je één enkele Japanner vindt die langer is dan één enkele Nederlander, heb je bewezen dat Japanners gemiddeld even lang zijn als Nederlanders  -  Alle alfa's en gamma's. uitleg of detail

Groepen bestaan niet en als ze bestaan, doen ze er niet toe - het gaat alleen om individuen  -  Alle alfa's en gamma's. uitleg of detail

Er bestaat geen objectieve werkelijkheid, alleen maar diverse en gelijkwaardige meningen  -  Alle alfa's en gamma's. uitleg of detail

Etnie kan geen rol spelen  -  Alle multiculturalisten, en alle alfa's en gamma's.

Als je een Chinees echtpaar vervoert naar Afrika, krijgen ze een creools kind  -  Alle multiculturalisten, en alle alfa's en gamma's. uitleg of detail

Het vrouwelijke geslacht bestaat uitsluitend omdat de helft van de kinderen in de wieg roze schoentjes aankrijgt in plaats van blauwe  -  Alle betrokkenen bij gender studies.

"Wij eisen evenveel rollen in films van zwangere en kindbarende mannen als vrouwen"  -  Alle gender-betrokkenen en alle politiek-correcten.

Er is geen enkel onderscheid in functioneren tussen allochtone immigranten en autochtone Nederlanders  -  Alle multiculturalisten.  uitleg of detail

Alle niet van Nederlanders te onderscheiden allochtone immigranten zijn zielig en verdienen onze ondersteuning  -  Alle multiculturalisten.  uitleg of detail

Besnijdenis, rituele slacht, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken, eerwraak, gang-vorming, ongehuwde tienermoeders, schietpartijen, politieke moord en nog vele andere aanverwante zaken zijn een verrijking van onze cultuur  -  Hedy d'Ancona, Ed van Thijn, Job Cohen, Gerd Leers, Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, de rest van de politieke, bestuurlijke, intellectuele en kunstzinnige elite, en de hele media. uitleg of detail

Alle allochtone immigranten hebben iets voor op autochtone Nederlanders, omdat ze twee culturen kennen  -  Alle allochtone immigranten. Overigens huldigen westerse immigranten dit idee niet. uitleg of detail

"Wij zijn echte en voor de volle honderd procent Nederlanders"  -   Alle allochtone immigranten.

"Zij zijn echte en voor de volle honderd procent Nederlanders"  -   Alle multiculturalisten over alle allochtone immigranten.

Omdat allochtone immigranten tegen de wil van de meerderheid van de Nederlandse bevolking zijn toegelaten, moet de Nederlandse bevolking zich aan hen aanpassen  -  Alle multiculturalisten en alle allochtone immigranten. uitleg of detail

Wie de Nederlandse cultuur wil behouden is een fascist, maar het behoud van de allochtone culturen moet gestimuleerd worden  -  Alle multiculturalisten.

Iedereen die "Alluha Akhbar!!!" brult tijdens het afvuren van zijn wapen, is een strijder voor vrijheid en verlichting  -  Alle Nederlandse kwaliteitsmedia.

"We moeten de islam een kontje geven"  -  Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam, voormalig PvdA-leider. En alle overige multiculturalisten.

Het uitsluiten van moslims is immoreel en strafbaar - het uitsluiten van PVV'ers is zeer moreel en hoogst wenselijk  -   (Bijna) de gehele Nederlandse politiek, de gehele media, alle bestuurders, alle juristen inclusief rechters, en de hele rest van de elite.

Alle niet-westerse volken zijn even hardwerkend, even intelligent, en even sociaal-voelend als westerse volken. De enige verklaring voor het verschil in welvaart is dat 's nachts kaboutertjes langskomen die de vruchten van de arbeid van de niet-westerse volken naar het westen slepen. Blanke kaboutertje, natuurlijk.   -   Alle multiculturalisten. Dientengevolge:

Alle blanken zijn racisten - tenzij ze multiculturalisten zijn   -   Alle multiculturalisten.   

'Turkije wil meer actie tegen islamofobie'   (de Volkskrant, 10-09-2012)   -   Bericht uit Absurdistan.

Multiculturalisme houdt in dat we elkaars cultuur tolereren - dus mogen moslim-immigranten naaktschilderijen verbieden   -   Alle multiculturalisten.

Multiculturalisme houdt in dat we elkaars cultuur tolereren - dus mogen neger-immigranten Zwarte Piet verbieden
   -   Alle multiculturalisten.

De cultuur van migranten en nomaden is de ultieme vorm van beschaving  -  Alle multiculturalisten, alle politiek-correcten, alle Joden, alle Joodsisten, de hele kunstzinnige wereld, en de hele rest van de elite.


Alle economische groei en vooruitgang is te danken aan de financiële wereld en haar innovatieve producten  -  Alle economen.

Er heerst (omstreeks 2013) grote werkloosheid - dus langer werken voor ouderen is een goed idee  -  Alle economen, politici en de hele media. uitleg of detail

De kosten van de hypotheekrenteaftrek voor huizenkopers rijzen de pan uit - dus dit laten betalen door de huizenhuurders is een goed idee  -  Alle economen, politici en de hele media.

De economische en financiële crisis (startende 2008) is veroorzaakt door de financiële wereld - dus dit laten betalen door de gewone burgers is een goed idee  -  Alle economen, politici en de hele media.

Omdat de pensioengelden belegd worden over tientallen jaren, is het een goed idee de rendementen van die beleggingen te bepalen met behulp van de dagrente  -  Alle economen, politici en de hele media.

Omdat pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben in 2015, is het een goed idee om de pensioenpremies te verlagen  -  Alle economen, politici en de hele media.

Omdat er 700 duizend werklozen zijn in de jaren 2010, is het een goed idee om in de jaren 2010 de pensioenleeftijd te verhogen met twee jaar  -  Alle economen, politici en de hele media.

Overheidsuitgaven voor sociale voorzieningen voor Nederlanders zijn slecht voor de economie en de werkgelegenheid - overheidsuitgaven voor voorzieningen voor vluchtelingen zijn goed voor de economie en de werkgelegenheid
  -  Alle economen, politici en de hele media. uitleg of detail

In de wereld is er maar één recht: het recht van de sterkste
  -  Alle rechtse denkers.

In de wereld is er maar één vorm van solidariteit: internationale solidariteit  -  Alle linkse denkers.

De enige manier om iemand te selecteren voor een topbaantje is om te kijken naar wie zijn vader is of dat hij al een topbaantje gehad heeft  -  Alle leden van de oligarchie.

Klokkenluiders zijn weerzinwekkende lieden die zo snel mogelijk kalt gestellt moeten worden  -  Alle leden van de oligarchie.

De dag na het uiteenvallen van de euro begint de Derde Wereldoorlog  -  Alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia. En het Nobelprijs-comité.

De dag na het uiteenvallen van de Europese Unie begint het vervolgen en vermoorden van Joden, moslims, Roma, gehandicapten, en iedereen zonder blauwe ogen en blond haar  -  Alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia. uitleg of detail

De Europese Unie is een democratie  -  Alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia. uitleg of detail

Meer Europese samenwerking leidt tot meer zelfstandigheid voor de nationale staten  -  Minister Koenders van Buitenlandse zaken, alle overige Nederlandse bestuurders, alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia. uitleg of detail

Geld is het meest waardevolle product op aarde  -  Alle bankiers, economen, en neoliberalen.

Alle vooruitgang en innovatie is te danken aan de financiële wereld  -  Alle bankiers, economen, en neoliberalen. uitleg of detail

Het neoliberalisme is het meest edele gedachtengoed op aarde  -  Alle economen en alle kwaliteitsmedia.

In Afrika wordt het minste belasting betaald dus in Afrika vindt je de rijkste landen   -  Alle economen, alle bestuurders, alle politici en alle kwaliteitsmedia. uitleg of detail

Alle Nederlandse kwaliteitsmedia zijn zonder enige beperking kwaliteitsmedia en al hun berichten zijn kwaliteitsberichten  -  Alle Nederlandse kwaliteitsmedia. uitleg of detail

Als je als land je zelfstandigheid wil bewaren, moet je die opgeven door op te gaan in een Europees Imperium  -  Alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia.

De Europese eenwording is pas geslaagd als er een sterk Europees leider is die kan oorlog-voeren op alle continenten
  -  Alle Europese bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia.

Mensenrechten: iets dat geschonden wordt door Rusland en China  -  Alle westerse bestuurders, intellectuelen en kwaliteitsmedia. uitleg of detail

In 1812 trok het westen op tegen Rusland onder Frans commando. In 1853 trok het westen op tegen Rusland onder Engels commando. In 1941 trok het westen op tegen Rusland onder Duits commando. Dat bewijst voor eens en altijd dat Rusland een agressieve en imperialistische natie is, waartegen je de diepst mogelijk argwaan moet koesteren en die je eigenlijk grondig moet haten  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

In 1945 lag de grens tussen Rusland-vijandige landen en Rusland langs de Oder-Neisse in Duitsland. In 2014 ligt de grens tussen Rusland-vijandige landen en Rusland langs de Dnjepr in Oekraïne. Dat bewijst nogmaals en voor eens en altijd dat Rusland een agressieve en imperialistische natie is, waartegen je de diepst mogelijke argwaan moet koesteren en die je eigenlijk grondig moet haten  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

Het meest oorlogszuchtige land ter wereld is Rusland, want Rusland heeft gebombardeerd of is ingevallen in Vietnam, Laos, Cambodja, Cuba, Panama, Granada, Irak (2x), Servië, Libië (2x) en Syrië (bijvoorbeeld)  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen. uitleg of detail

Het meest vredelievende land ter wereld is Amerika, want Amerika heeft vrede gebracht in Vietnam, Laos, Cambodja, Cuba, Panama, Granada, Irak (2x), Servië, Libië (2x) en Syrië (bijvoorbeeld)  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen. uitleg of detail

Het communisme is oneindig veel slechter dan het nazisme, want het communisme heeft oorlog gevoerd in heel Europa, de helft van alle Europese steden gebombardeerd, zes miljoen Joden vermoord, en voor haar verdwijnen was het offer van tientallen miljoenen slachtoffers nodig  -  alle politiek-correcten, de hele rest van de bestuurlijke, mediale, intellectuele en artistieke elite, en alle Joden.

De Russen zijn de aanstichters van de Tweede Koude Oorlog  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen. uitleg of detail

Het bombarderen van Servië als steun aan de Albanese afscheidingsbeweging is steun aan De Vrede - het steunen door Rusland van de Oost-Oekraïense afscheidingsbeweging is een Daad van Oorlog  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

Het sturen van Amerikaanse schepen/vliegtuigen naar vlak voor de Russische kust is een daad van vrede - het sturen van Russische vliegtuigen naar vlak voor die Amerikaanse schepen/vliegtuigen is een daad van agressie  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

Rusland is onze fundamentele tegenstander - de islam is onze fundamentele medestander  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen. uitleg of detail

Oekraïne is één van de twee hoofdverdachten bij het neerschieten van MH17  dus is het volkomen logisch dat Oekraïne deel uitmaakt van het onderzoeksteam naar het gebeuren  -  Alle Nederlandse juristen, bestuurders, media en groot deel van de Nederlanders die inmiddels bijna allemaal gehersenspeold zijn door de meest heftige propagandacampagne sinds de Koude-Oorlogscampagne van 1945 tot 1990.

Moslims mogen nooit collectief gestraft worden voor terreurdaden gepleegd door individuen - Russen mogen vanzelfsprekend collectief gestraft worden voor dopingsovertredingen gepleegd door individuen  -  Alle westerse politici en media.

Het uitsluiten van Russische sporters van de Olympische Spelen 2016 door westerse instanties bewijst de anti-westerse houding van Rusland  -  Alle westerse politici en media.

Het communisme is veruit het slechtste systeem ter wereld - China is communistisch en Afrika niet - dus Afrika is veel rijker dan China   -   Alle westerse politici, media en intellectuelen.

Het communisme is veruit het slechtste systeem ter wereld - Cuba is communistisch en Haïti niet - dus Haïti is veel rijker dan Cuba   -   Alle westerse politici, media en intellectuelen. uitleg of detail

De bolsjewieken staan weer op het punt Europa binnen te vallen  -  De Europese en Amerikaanse bestuurlijke elites.

De maan is van groene kaas  -  Alle aanhangers van religie. En alle overige ideologen.


Naar Denkfouten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .