WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: nuttige immigranten

  De immigratie van Hottentotten uit de Kalahari-woestijn heeft precies dezelfde effecten op de Nederlandse economie en samenleving als de immigratie van Hugenoten uit Frankrijk  -  alle migratiedeskundigen, alle overige sociologen, politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen

Er is een vrij lange geschiedenis van het verspreiden van deze absurditeit, maar eerst de aanleiding op het tijdstip van het invoeren van dit item: de vluchtelingencrisis van 2015 (de Volkskrant, 22-08-2015, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer):
  Kijk toch uit met die feiten

Al die migratiedeskundigen wijzen maar in één richting: meer migranten opnemen.

...
5) Ze brengen werkgelegenheid en gaan ons pensioen betalen.
We hebben ze nodig en de economie heeft er profijt van, zei migratiekundige Hein de Haas in Nieuwsuur.

Die De Haas noemt bij die gelegenheid geen specifieke voorbeelden, maar het is duidelijk waar hij op doelt en even later zegt hij dat expliciet hier (de Volkskrant, 26-08-2015, door Leo Lucassen (Directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar sociale geschiedenis, Universiteit Leiden), Henk van Houtum (hoofd van het Nijmegen Centre for Border Research, Radboud Universiteit Nijmegen), en Hein de Haas (hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, research associate International Migration Institute (IMI, University of Oxford):
  Sommer winkelt zeer selectief in ons werk

Martin Sommer doet publicaties van migratiewetenschappers geweld aan om zijn gelijk te halen.


'We moeten uitkijken met feiten', aldus Martin Sommer in zijn rubriek Vrij zicht in de Volkskrant van zaterdag 22 augustus. ...
1. Wij zouden menen dat grootschalige immigratie de vergrijzing kan oplossen. Een fraaie stropop, maar dat beweren wij nergens. Wat we wel betogen, is dat bij verstandig beleid de economie profijt kan hebben van immigranten, zowel van hoog- als laaggeschoolden.  ...

Moslims en creolen zijn gelijk aan Polen enzovoort.

Volgende (Joop.nl, 06-09-2015, door Wouter de Been - Onderzoeker fac. Rechtsgeleerdheid EUR):
  Vluchtelingen en het fact-free realisme

Vijf argumenten tegen migratie ontkracht
...

We schieten op de lange termijn economisch niets op met deze migranten:
Deze these wordt in Nederland vaak naar voren gebracht onlangs nog door - de koning van het fact-free realisme - Martin Sommer in de Volkskrant. De migranten hebben ons alleen maar armer gemaakt. Dat is een opmerkelijke these. Landen waar veel migranten naar toe trekken zoals de Verenigde Staten, Australië of Canada zijn meestal geen toonbeeld van economische stagnatie. Ze zijn juist economisch zeer dynamisch en succesvol en de rol van migranten in dit succes wordt breed erkend.    ...

Dat zijn Nederlanders, Duitsers, Polen, enzovoort

Volgende universiteit (de Volkskrant, 07-09-2015, door Vino Avanesi, studeert Cultuurwetenschappen aan Tilburg University):
  Gastland vaart wel bij opname vluchtelingen

De geschiedenis bewijst dat het verwelkomen van vluchtelingen economisch profijt oplevert.


...    Men kan in het werk Wereldrijk voor een dag (2011) van Amy Chua lezen dat de geschiedenis uitwijst dat het beoefenen van tolerantie en het verwelkomen van vluchtelingen veelal positief uitpakt voor het gastland en intolerantie juist het tegenovergestelde bewerkstelligt.
    Van de culturele en religieuze vrijheid die onderdanen van het Groot-Perzische imperium genoten, tot de Joodse zakenlieden die een veilige haven in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vonden en de Gouden Eeuw mogelijk maakten - volgens Chua is het een historisch wederkerend fenomeen.

Een beetje een buitenbeentje, die Joden hier - meestal zijn het dus Hugenoten (Fransen), of Duitsers, of Polen.

In de economie-hoek werd dit met graagte aangehaald (de Volkskrant, 08-09-2015, rubriek De kwestie, door Peter de Waard)
  Wat zijn de voordelen van migratie?

Tussentitel: Sociale nadelen migratie zijn niet door cijfers onderbouwd

'Vluchtelingen zijn onze toekomstige partners, onze beste vrienden, de drummer in de band van onze kinderen, onze nieuwe collega, Miss IJsland 2022 en de timmerman die eindelijk het probleem in de badkamer verhelpt, de kok in het restaurant, de brandweerman, de hacker en de televisiepresentator', schreef de IJslandse auteur Bryndis Björgvinsdóttir op een Facebookpagina waar 20 duizend IJslanders hebben toegezegd vluchtelingen in huis te willen nemen.    ...
    Maandag was dat duidelijk te zien in deze krant. Op de opiniepagina links stelde Vino Avanesi van de Universiteit van Tilburg dat het aantrekken van menselijk kapitaal een noodzakelijke voorwaarde is voor economisch, technologisch en zelfs militair succes.

Negers en moslims als 'menselijk kapitaal'. Daarvan geven ze in hun thuislanden doorslaggevende demonstraties.
    Gevolgd door een brullende lach!!!

Dit geval was aanleiding voor de Volkskrant om de censuur op verstandige reacties even te verlichten (de Volkskrant, 12-09-2015, ingezonden brief van Harmen Versteeg, Breda):
  Onvergelijkbare migranten

Geregeld wordt verwezen naar eerdere migratiestromen om de huidige in een positief daglicht te stellen. Vino Avanesi ('Gastland vaart wel bij opname vluchtelingen', O&D, 7 september), door Peter de Waard aangehaald (Economie, 8 september) wijst op migranten en Joodse zakenlieden uit bijvoorbeeld de Zuidelijke Nederlanden.
    Het klopt dat de vestiging van kooplieden uit vooral Antwerpen de groei en dominantie van Amsterdam in de wereldhandel mogelijk maakte. Wat niet wordt vermeld, is dat Antwerpen tot de plundering door de Spanjaarden in 1576 tot de belangrijkste handelssteden van Europa behoorde. De kooplieden met hun belangrijke netwerk verhuisden in korte tijd naar Amsterdam waardoor deze stad de rol van Antwerpen overnam. Er was destijds sprake van een unieke situatie, die je niet naar onze tijd kunt kopiëren. Je kunt dus echt niet zomaar stellen dat de vluchtelingen van nu hetzelfde zullen betekenen voor Nederland.

Gunst, hoe kán de man dit zeggen ... Als zoveel deskundigen met zulke grote stelligheid het tegenovergestelde beweren ...

Al eindeloos veel overgeslagen - op dit eigenste moement is ongeveer de 100 duizendste reportage van Nieuwsuur (29-07-2017) aan de gang over hoe probleemloos de komst van miljoenen Afrikaanse ongeschoolde en werkschuwe migranten (als ze wilden werken waren ze in Afrika gebleven want daar is veel en veel meer werk te doen...). Maar daarmee kan je dus het halve internet vullen, met zulk materiaal. Daarom hier alleen een uitzonderlijk sneu geval (GeenStijl.nl, 29-07-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
  Youp: 'Asielzoekers komen asperges steken'


Onze Russische vriend Pavel belde en vroeg wie die Van 't Hek is? Wij legden hem uit dat deze Youp van 't Hek iemand is die tragisch jong dementeert en daarom binnenkort wordt afgespoten. Daar is de Nederlandse wet gelukkig heel duidelijk over. Als je zulke onzin (spiegel) gaat uitkramen als Youp nu doet dan is je leven gewoon voltooid en is het voor alle partijen beter dat je geruimd wordt. Komt meneer Van 't Hek Thierry Baudet even in de hoek zetten met een paar keiharde objectieve feiten over asielzoekers.Objectieve feiten dus. Wij hebben asielzoekers nodig om onze bollen te pellen en asperges te steken. Want een deskundige heeft het gezegd op het Journaal. ...

Brullen van de lach!!! Zwarten die asperges steken ... Er zijn in Nederland al iets van 300 of 400 duizend negers, en asperges heten wel "het zwarte goud", maar nog nooit heeft een enkele zwarte ook maar een enkele asperge gestoken. Je moet er namelijk bij bukken! Daarvoor zijn er die 300 of 400 duizend Polen en ander Oost-Europeanen gekomen. Dat zijn mensen die wél werken ...
    En, we moeten niet discrimineren: moslims doen het net zo min.
    Gevolgd door nog een brullende lach!!!


Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .