WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten, kettingredenatie

20 apr.2011
De kettingredenatie komt niet vaak voor als denkfout, vermoedelijk omdat de meeste journalisten er vanuit gaan dat de lezers het niet zullen begrijpen - of omdat journalisten er zelf niet al te zeker over zijn. Het volgende geval lijkt meer op het laatste.
 

Uit: De Volkskrant, 18-04-2011, van verslaggevers Douwe Douwes en Jan Hoedeman

Interview | Albert Jan Maat, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie LTO

'Niet boeren bashen maar consument verleiden'

In de discussie over ritueel slachten hebben islamieten en joden er met LTO een bondgenoot bij. 'Boeren vissen achter het net.'
...

Red.:   Het begint helder: dit is overduidelijk het doel waar naartoe geredeneerd gaat worden.
 
  Het dierenwelzijn beleeft een dynamische opkomst in de Nederlandse samenleving. Het initiatiefwetsvoorstel tegen onverdoofd slachten van de Partij voor de Dieren is daar een teken van. Een gelegenheidscombinatie van islamieten, joden en boeren lijkt achter het net te vissen.

Tot nu toe had niemand het over de boeren in dit dispuut, en er is eigenlijk niet in te zien hoe de boeren in het rituele-slachtdispuut betrokken kunnen worden  - het maakt voor hen niet uit hoe de koe geslacht wordt.
 
  Albert Jan Maat, de pas herkozen voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie LTO, spreekt zich voor het eerst uit over het voorstel: 'Ik vertegenwoordig boeren en tuinders, mensen met een sterke gemeenschapszin. Met veel respect voor het geloof. Dus bij ons wordt dit bepaald niet warm ontvangen.

Deel 1: boeren zijn christenen - boeren zijn dus religieus - joden en moslims zijn ook religieus. Dus de belangen van joden en moslims aangaande rituele slacht zijn dezelfde als die van christenen. Dit geheel in tegenstelling tot de werkelijkheid die zegt dat christenen in het geheel niet aan rituele slacht doen. Dat is de oude gewoonte van een woestijngeloof.
 
  Hoeveel last heeft uw achterban van de Partij voor de Dieren?

'De Partij voor de Dieren en de boeren, dat zouden de grootste vrienden moeten zijn. Want veehouders hebben er alle baat bij als dieren goed behandeld worden. En ze willen er goed voor zorgen.

Deel 2. Redenatie: de boeren hebben last van de Partij voor de Dieren - de boeren zijn dus tegen de Partij voor de Dieren, of: in de ogen van boeren is de Partij van de Dieren - het verbod op rituele slacht is een idee van de partij voor de Dieren - het verbod op rituele slacht is dus fout.
     Een voorbeeld van de klassieke versie.


Naar Denkfouten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .