WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Psychologische praktijktips: geluk

19 apr.2008

In onderstaande wederom vermeld: een  belangrijke bron in de zoektocht naar geluk: The Conquest of Happiness van Bertand Russell  . Helaas voor de alfa's en literatoren: dit is wel een meer nuchtere vorm van geluk - niet dat de himmelhoch Jauchzende van deze coke-snuivende elite (maar het bijbehorende: zum Tode betrübt dus ook niet!)
 

Uit: De Volkskrant, 19-04-2008, katern Hart en Ziel, door Ad Bergsma

Blijf actief

'Dieren zijn gelukkig zolang ze gezond zijn en genoeg te eten hebben. Mensen zouden dat eigenlijk ook moeten zijn.' Deze woorden zijn afkomstig uit het zelfhulpboek De verovering van het geluk van de Britse filosoof Bertrand Russell (1872-1970). Het leven van alledag wijst echter uit dat het geluk zich niet zo gedraagt als zou moeten. Genoeg voedsel is geen garantie voor geluk. En veel ongezonde mensen voelen zich prettig en veel gezonde niet. Gezondheid en voedsel zijn hoogstens gunstige randvoorwaarden voor een prettig leven. Een van de belangrijkste verschillen tussen meer en minder gelukkige mensen is de hoeveelheid kansen die ze pakken. Ongelukkige mensen komen vaak tot niets, terwijl gelukkige mensen gemiddeld zeer actief zijn.
    Toch volstaat een volle agenda niet. Gelukkige mensen doen niet alleen veel, maar ze gaan er ook in op, geven zich helemaal en zijn energiek. Gelukkige mensen proberen actief het beste uit het leven te halen, terwijl hun minder tevreden soortgenoten een groter deel van de tijd bezig zijn gevaren te ontlopen. Geluk is het resultaat van een leven vol leuke, nieuwe, spannende, sociale en betekenisvolle activiteiten.
    De Amerikaanse psycholoog Michael Fordyce raadt daarom aan een plezierlijstje te maken met daarop alle activiteiten die een prettig gevoel geven.
    De ervaring leert dat gelukkige mensen vaak binnen tien minuten met een lijst komen van 25 activiteiten, terwijl de meer neutraal gestemden soms niet verder komen dan vijf of zes bezigheden.
    Vooral voor deze laatste groep is werk aan de winkel. Als je hiertoe behoort, zou je er wat tijd voor moeten uittrekken je lijstje uit te breiden. Denk daarbij terug aan bezigheden die je vroeger plezier verschaften en waaraan je niet meer toekomt, of probeer nieuwe dingen uit. ...
    Uiteindelijk is het de bedoeling tot een lijst te komen met minimaal twintig plezierige activiteiten, die de volgende kenmerken hebben: ze zijn specifiek (dus niet 'sporten', maar 'tennissen'), ze zijn haalbaar en de activiteiten maken nog geen onderdeel uit van je dagelijkse routine.
    Als je eenmaal een plezierlijst hebt, dan heb je de bouwstenen voor een prettiger leven. Probeer vervolgens de prettige bezigheden een plek te geven in je leven van alledag. Een gelukkig leven is een vol leven.
 

Uit: De Volkskrant, 30-08-2008, door Peter de Greef en Onno Hamburger

Werk aan je duurzame geluk

Wie bewust werkt aan zijn geluk, kan daar blijvend profijt van hebben. Voor Hart en Ziel genoeg reden om een cursus ‘Duurzaam geluk’ aan te bieden.


Feit of fabel: mensen die kleiner zijn dan 1,65 meter zijn ongelukkiger dan langere personen.
Dat is een feit. Waarom het zo is, weten de deskundigen niet, wel dat het zo is.   ...
    Feit of fabel: wie ongelukkig is, leeft zo’n 10 jaar korter dan iemand die gelukkig is. Voor het beeld: rokers leven gemiddeld zo’n 7 jaar korter dan niet-rokers.
    Het klinkt hard, maar het is een feit. Ruut Veenhoven, hoogleraar sociale condities voor menselijk geluk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam analyseerde het afgelopen jaar 30 internationale geluksstudies waarbij personen jarenlang werden gevolgd. Zijn conclusie: geluk verlengt het leven van gezonde mensen met zo’n 7,5 tot 10 jaar doordat ze minder stress ervaren. Chronische stress verzwakt het immuunsysteem en leidt tot een hogere bloeddruk, wat een nadelig effect heeft op de levensverwachting. Voor het bevorderen van de gezondheid in Nederland zou de overheid zich meer moeten richten op individueel geluk, aldus Veenhoven.
    Geluk is als tandenpoetsen, zegt psycholoog Onno Hamburger. Wie elke dag de moeite ervoor neemt, zal merken dat het zijn gezondheid goed doet. Was geluk een aantal jaren geleden nog een onderwerp dat in de psychologie weinig aandacht kreeg – het ging vooral over ongeluk: burn-out , depressie, stress – sinds de opkomst van de positieve psychologie, eind vorige eeuw, is het een serieus wetenschappelijk thema geworden. Als er uit geluksstudies al één algemene conclusie valt te trekken, dan is het dat geluk meetbaar is. Sterker, het blijkt dat je ‘gelukkig zijn’ kunt leren.
    Er zijn genoeg manieren om je snel goed te voelen. Winkelen, lekker eten, seks, drugs, televisie kijken, de geur van versgebakken brood. Het geluk, de extase, de vervoering, de vreugde is daarbij echter kunstmatig opgewekt. Langdurig geluk is anders, blijkt uit onderzoeken van bijvoorbeeld de Amerikaanse psychologen Martin Seligman, Barbara Fredrickson en Sonja Lyubomirsky . Positieve gevoelens die voortkomen uit persoonlijke vaardigheden en deugden verhogen iemands zogeheten blijvende geluksniveau.
    ‘Duurzaam geluk’ heet de cursus die Onno Hamburger speciaal voor Hart en Ziel heeft samengesteld. De cursus is vanaf vandaag voor iedereen kosteloos te volgen via de website hartenziel.nl. Doel van het traject is om deelnemers de middelen aan te reiken waarmee ze elke dag even aan hun geluk kunnen werken, en waardoor ze uiteindelijk hun geluksniveau blijvend kunnen verhogen. De cursus duurt vier weken.
    Wat de cursus vooral niet wil suggereren, is dat ongelukkig zijn je eigen schuld is, zegt Hamburger. De verschillen in geluk tussen mensen wordt bijvoorbeeld voor zo’n 50 procent bepaald door erfelijke eigenschappen. Je levensomstandigheden bepalen voor zo’n 10 procent je geluksniveau.
    Anders dan veel mensen denken hebben bijvoorbeeld het winnen van de loterij, het kopen van een mooie auto of groter huis weinig positieve invloed op het duurzame geluksniveau. Hamburger: ‘Waar je wel invloed op hebt, is wat je denkt en wat je doet. Dit bepaalt voor 40 procent het duurzame geluk. ... .’
    Mensen staan vanuit evolutionair oogpunt meer open voor negatieve signalen dan voor positieve. Voor de overleving was het schrikken en wegrennen voor een roofdier belangrijker dan het genieten van een lekkere appel of een mooie partner.
    Deze neiging naar het negatieve is volgens Hamburger de reden waarom je actief bezig moet zijn met je eigen geluk. Wie gaat zitten wachten totdat hij zich gelukkiger gaat voelen, zal uiteindelijk ongetwijfeld het gevoel krijgen dat hij wat aanmoddert met zijn leven. ‘Wie weet dat tegen elke negatieve ervaring, vijf positieve moeten staan om in balans te zijn, zal daar bijvoorbeeld in zijn relatie of op het werk rekening mee houden, en wellicht vaker een positieve opmerking maken.’
    Ander weetje: er lopen veel minder zenuwen van de neocortex (waar je gedachten vorm krijgen) naar je emotionele hersenen dan andersom. Logisch gevolg: je emoties bepalen voor een veel groter deel je gemoedstoestand dan je gedachten. Dus: ‘Een beweging als The Secret, waarbij de veronderstelling is dat je alles kunt krijgen als je maar de juiste gedachte denkt, is wetenschappelijk bezien onzin. Het tegendeel is juist het geval: je wordt er angstig van. Doordat je de opdracht krijgt vooral niet aan negatieve zaken te denken, sta je juist daarbij stil. Dat leidt weer tot extra stress. En van te veel stress weten we dat het grotendeels een negatief effect heeft op je geluksniveau’, aldus Hamburger.
    In een samenleving waarin stress toeneemt (‘je moet niet alleen succesvol zijn in je baan, maar ook een goede moeder zijn, informatie komt steeds sneller op je af, veranderingen lijken steeds sneller te gaan’), gaat het erom dat je beter leert om te gaan met die toegenomen druk van buitenaf. ...  
    Hoeveel tijd kost wat meer geluk? Hamburger: ‘60 Procent van de Nederlanders kijkt gemiddeld drie uur televisie per dag. Bij onderzoek in de Verenigde Staten bleek de gemiddelde kijker een milde vorm van depressiviteit te hebben tijdens tv-kijken. Wanneer je twintig minuten per dag minder televisie kijkt en die tijd bewust besteedt aan je eigen geluk (zie kader), dan ben je al een eind op weg.’


Tussenstuk:
20 minuten per dag

Wie elke dag 20 minuten aandacht heeft voor zijn eigen geluk, heeft daarbij veel baat, zegt coach Onno Hamburger. Hij stelde een eenvoudig programma op:

Duur: 7 minuten.
Let op je ademhaling. Bij gevoelens van stress en onrust wordt de ademhaling oppervlakkiger en onregelmatiger. Adem een aantal minuten rustig in (5 tellen) en uit (5 tellen). Je zult merken dat je je rustiger voelt.

Duur: 3 minuten
Focus op wat goed gaat. Vaak richten we ons op wat we nog moeten doen of wat we niet goed hebben gedaan. Draai dit om. Schrijf eens op wat je goed hebt gedaan en probeer te bedenken waarom dit goed ging.

Duur: 10 minuten
Kom in beweging. Het liefst in de buitenlucht. Lichamelijke beweging draagt bij aan het vergroten van positieve gevoelens.

Ook beschikbaar: cursus Duurzaam geluk op www.hartenziel.nl


Naar Psychologische praktijktips  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .