WERELD & DENKEN
 
 

Religie: conflicten

Het grote belang van godsdienst in kwesties die vaak ook andere culturele verschillen inhouden is dat religie in belangrijke mate een vorm van zingeving is, dat wil zeggen: zingeving aan het leven, en de dood. Daar waar religie zingeving aan belangrijke levensproblemen is, is het ontkennen van zijn religie voor de betrokken in belangrijke een ontkenning van de zin van zijn leven is. Voor alle religies die een beroep op “de ware religie zijn” zijn geldt dat het bestaan van een andere religie een ontkenning is van rechtmatigheid van het eigen bestaan, en daarmee de zingeving die ze verschaft. Dit wordt bevestigt door de praktijk, die laat zien dat de spanningshaarden in de wereld grotendeels samenvallen met de plaatsen waar twee religies elkaar raken. De reden dat dit zo is, is dus omdat waar mensen zich in de zin leven van hun leven aangetast voelen, zijn ze best bereid om daar voor te vechten. In de praktijk betekent het dat religies slechts in hoge uitzondering langdurig met elkaar in vrede kunnen leven, en elkaar verketteren, zie bijvoorbeeld deze bronnen  .

In een van de bronnen wordt de logische conclusie getrokken uit het bestaan van meerdere godsdiensten die een beroep doen op de enige ware godsdienst te zijn: ze kunnen niet allemaal waar zijn. Dit slaat niet alleen op de bekende grote godsdiensten, maar op iedere godsdienst -  er is geen enkel objectief verschil te maken tussen een godsdienst met eindeloos veel dikke boeken en een enkele god, en een godsdienst die krachten toekent aan een grootformaat theepot (de Volkskrant, 21-07-2005.):
  Sekte van de heilige theepot onder vuur

In Maleisië zijn 58 volgelingen gearresteerd van een sekte die een reusachtige theepot aanbidt. ...
    Voor de sekteleden symboliseert de theepot het schenken van zegeningen voor de mensheid. Ook uit het buitenland kruipen zieken om genezing te vinden onder de deksel.
    Sekteleider Ayah Pin verklaarde voor zijn verdwijning 's avonds de dromen van de toegestroomde gelovigen, gezeten op een groot rond bed van bamboe en koelte toegewuifd door twee jonge meisjes.
    De sekte is al bijna tien jaar gevestigd in het noordoosten van Maleisië. ....

De direct eruit volgende gezond-verstand conclusie is dat geen enkele godsdienst waar is.

Het minste wat men met dit soort conclusies kan doen is ervoor zorgen dat degenen die in geen enkele godsdienst geloven, hoe weinig het er ook zijn, geen last hebben van de geschillen tussen de religies. Dit betekent als eerste dat het functioneren van de staat volledig vrijgemaakt moet worden van iedere vorm van religie.


Naar Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .