WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, integratie, islam: studiekeuze

De verhouding tussen de islam eoftewel molsims en wetenschap en techniek laat zich ook zeer genmakkelijk aflezen uit wat ze kiezen als ze eenmaal het niveau van studeren bereiken: hoe wetenschappelijker een vak is, hoe minder ze het kiezen. Dat wil zeggen: heel weinig of geen natuurwetenschappen. Want de resultaten van de naturwetenschappen weerspreken de islam, en vooral de "ideologie" van de naturwetenschappen weerspreekt de ideologie van de islam.

Eerst wat gegevens over dat minder studeren in het algemeen (de Volkskrant, 01-10-2008, van verslaggever Gerard Reijn):
  Studeren? Veel Turkse ouders zien kind liever geld verdienen

Harun Yildirims vader heeft nooit meer dan ‘peuterschool II’ gehad, zo vertelt hij zijn kinderen. Ook zijn moeder maakte de basisschool niet af. Toch hebben Haruns broer en beide zussen allemaal gestudeerd, en hijzelf, de jongste van het gezin, is al met zijn tweede studie bezig.
    Dat komt in gezinnen van laagopgeleide Turkse ouders zelden voor, dat kinderen studeren. Bij Marokkanen nog minder, denkt Yildirim: ‘Een Marokkaanse studiegenoot, die veel slimmer is dan ik, is ermee gestopt. Hij werkt nu op de taxi, want hij moet geld verdienen.’
    Geld verdienen. Dat is volgens Yildirim (22), die voorzitter is van de multiculturele Studenten Unie Nederland, waar het in veel Turkse en Marokkaanse gezinnen om draait. ‘Ouders vinden dat ze wel een extra verdiener kunnen gebruiken. Investeren in de studie van de kinderen, daar zien veel ouders het nut niet van in.’ ...
    Harun Yildirim bevestigt dat beeld. ‘In het Turkse gezin komen kinderen op de tweede of de derde plaats.’ Financiële zelfstandigheid past al helemaal niet. Yildirim kreeg nooit zakgeld. Çelik weinig. Weinig geld voor de studie zou de voortzetting kunnen zijn van die krap-geld-opvoeding, denkt Çelik.
    Yildirim merkte het in eigen kring : de onbekendheid met studeren is enorm. Zelfs het nut wordt vaak betwijfeld. ‘Op straat doen mensen er neerbuigend over. Zo van: wat moet je daar nou mee, moet je niet gewoon werken? Het is niet stoer om te studeren ... familieleden komen nog wel eens met vervelende opmerkingen. ‘Zo van: wat ga je daar nou mee bereiken?’

Voorbeeld 2 (de Volkskrant, 26-10-2007, van verslaggeefster Lidy Nicolasen):
  Allochtone promovendi ‘hard nodig’, maar schaars

Een initiatief om meer allochtonen te stimuleren doctor te worden, levert vandaag zijn eerst promovendus af.

De Promotiekamer levert vandaag zijn eerste promovendus af: Artwell Cain (55) van het piepkleine Caraïbische Saint Vincent. Hij kwam in 1977 als saxofonist naar Nederland en studeerde in 1989 in Utrecht af als cultureel antropoloog. Van promoveren kwam het nooit.
    Voor academici als Cain richtte hoogleraar Ruben Gowricharm (55) in 2003 de Promotiekamer op, een instituut dat oudere allochtonen helpt promoveren. Hard nodig, vindt Gowricharm, omdat de allochtone groepen het hogere intellectuele kader ontberen en daarmee ook gezagsdragers en kennis over problemen én successen.
    Zelf komt Gowricharm uit Suriname. Hij bezocht er de mulo, was goudsmid en sportinstructeur voordat hij als 21-jarige naar Nederland kwam. Hij studeerde westerse sociologie en economie en promoveerde in 1991 hij in Utrecht.
    ... De promovendi zijn tussen de 27 en 55 jaar, ze komen uit vele landen en zijn ambtenaar, opbouwwerker of leraar. ...
    Cains onderzoek naar sociale mobiliteit van allochtonen leert dat Turken en Marokkanen een inhaalslag en dus carrière maken; de positie van Surinamers en Antillianen stagneert. Deze laatsten kwamen naar Nederland om te studeren. Turken en Marokkanen kwamen als kind. Hun ouders zijn niet of laaggeschoold. Beide groepen verkeren vooral in eigen etnische kring, maar Turken en Marokkanen zien veel meer het belang van netwerken in. Volgens Cain zijn talent of motivatie onvoldoende. Sociale netwerken zijn belangrijker om hogerop te komen.

En dan voorbeelden van het specifiek minder-wetnschappelijk studeren (de Volkskrant, 30-10-2007, van verslaggeefster Yvonne Doorduyn):
  ‘Migrantstudent mist kennis’

Allochtone studenten komen vaak van het mbo en dat is geen ideale voorbereiding.


...   Volgens Frans Bolsius, directeur van de pabo-opleiding aan de Haagse Hogeschool waar eenderde van de leerlingen allochtoon is, ...

Ook de lage status van het lerarenberoep speelt volgens het Erasmusonderzoek mee.
‘Daarom kiezen allochtone havisten niet voor de pabo. Als je goed kunt leren, word je geen leraar, is het idee. Dan word je accountant of manager, dat heeft status.’   ...

Voorbeeld  2 (de Volkskrant, 14-05-2008, hoofdredactioneel commentaar):
  Het belang van scholing

Er ontstaat een elite van hoog opgeleide allochtone jongeren, zo blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam. Een kwart van de in Nederland geboren Turkse en Marokkaanse jongeren is inmiddels hoog opgeleid.   ...
    ... Tenslotte profiteert ook de Nederlandse economie van deze allochtone elite, die doorgaans kiest voor vakken die goed in de markt liggen, zoals bedrijfskunde of rechten.

Ten eerst zijn dat voornamelijk nog HBO- en Hogeschool-opleidingen, en ten tweede leiden deze beroepen dus op naar die economische sectoren waarvan we inmiddels weten (kredietcrisis!) dat ze alleen maar geld kosten.
 
Voorbeeld 3 (de Volkskrant, 14-08-2008 ):
  Allochtone student assisteert faculteit

De Universiteit Utrecht heeft vijftien allochtone studenten geselecteerd voor een studentenassistentschap tot aan Kerstmis. Ze gaan ondersteunende klussen uitvoeren voor onderzoek op de diverse faculteiten. De universiteit hoopt hen zo te interesseren voor een carrière in de wetenschap. Volgens een woordvoerder van de Universiteit Utrecht zijn allochtonen daarin nu sterk ondervertegenwoordigd. ...

Voorbeeld 4  (de Volkskrant, 15-11-2008):
  Aboutaleb ook al een bèta?

Dat KNAW-president Robbert Dijkgraaf op nummer 1 staat in de toptien van inspirerende bèta's die door ScienceGuide en het Platform Bèta Techniek is samengesteld, mag niet verbazen. Maar Ahmed Aboutaleb op de tweede plek? Hoezo?  

Oftewel: er was in de moslim-wereld geen bèta te vinden.

Voorbeeld 5 (de Volkskrant, 24-06-2009, van verslaggever Christjan Knijff):
  Lichte stijging in cultuurdeelname
...
Tussenstuk:
Ahmet Azdural

Directeur Inspraakorgaan Turken In Nederland
.

...   'Veel Turkse Nederlanders hebben ondertussen een goede opleiding, zoals Rechten of Economie, ...

Dat was de eerste reeks voorbeelden, zegmaar "uit de begintijd". Hier nog wat over latere onwikkleingen (de Volkskrant, 09-03-2010, door Anja Sligter):
  Kraamkamer van doctoren

Niet-blanke professoren zijn nog zeldzaam. Dat gaat veranderen. Allochtone promovendi kunnen terecht bij hoogleraar Ruben Gowricharn. Drie doctoren in de dop over hun promotieonderzoek.

Uit alle delen van het land weten allochtone studenten hem te vinden. Ruben Gowricharn, hoogleraar sociale cohesie en transnationale vraagstukken van de Universiteit van Tilburg, begeleidt allochtone promovendi. Hij helpt hen met hun onderzoek en laat hen aanvullende modulen volgen om achterstanden weg te werken.
    Daartoe zette hij vijf jaar geleden de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK) op, ofwel de promotiekamer. ‘Ik noem het de kraamkamer voor doctoren’, zegt hij. ‘Ik ben er om de bevallingen te begeleiden. Vaak gaat het vlot, soms is het zwaar en pijnlijk.’ Drie promovendi leverde de kamer de afgelopen jaren af. Dit jaar volgen er vier en voor 2011 staan er zes op de rol. Een mooi resultaat, vindt Gowricharn. ‘Zeven promovendi in vijf jaar is een goede score. In het land is de uitval 50 procent, bij ons 16.’   ...

Vergeleken met de tientallen promoties per week per week per universiteit is dit een zielig aantal. Natuurlijk gaan er in het reguliere circuit ook nog een aantal allochtonenmee, mar het blijft relatief zeer klein. Met gevolgen die ook genoemde worden:

  De maatschappij heeft volgens hem grote behoefte aan hoger ontwikkeld intellectueel allochtoon kader. ‘We worden gezien als wandelende sociale problemen. We doen niet mee in het debat. Kijk maar op tv: alle deskundigen die aan het woord komen zijn wit. De media moet hard zoeken naar een zwarte professor. Bovendien blijft de verkleuring van organisaties en bedrijven achter.’

Die behoefte is kwestieus. Dat 'wandelende sociaal probleem' zijn minder. En waarom de media zouden moeten zoeken naar een zwarte professor is volstrekt duister op objectieve gronden. Maar waar men natuurlijk meekomt is dat idee van "representativitiet". Nou, met een enkele zwarte professor per jaar ís men representatief - meer zijn er niet. Enn waarom stata er ook:

  Allochtonen klagen zelf ook dat erover hen wordt gesproken en niet met hen. Maar intellectueel is deze bevolkingsgroep zwak, zegt Gowrichan

En zelfs daar ze wat sterker zijn, is er nog een hinderpaal:

  Promoveren kost dan veel tijd en levert niet direct iets op. De meeste allochtone afgestudeerden gaan voor het snelle succes ‘en een mooie BMW’, zegt Gowricharn gekscherend.

En is ook die hindernis genomen, komt er nog een derde:

  Vaak gaat het onderzoek over integratie. ‘Dan slaan we twee vliegen in één klap. Er is behoefte aan rolmodellen én allochtonen die zelf kennis produceren over het thema diversiteit.’

De bij het artikel genoemde voorbeelden:

  Patricia Wijntuin (38),
studeerde ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, doceert aan de Hogeschool Utrecht, zit in de raad voor GroenLinks in Utrecht en promoveert op de binding van Marokkaanse jongens en meisjes met hun wijk.  ...

Youssef Boutachekourt (30),
studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, werkt bij de Belastingdienst en promoveert eind dit jaar op succesvolle managementstrategieën in een multiculturele omgeving.   ...

Jaswina Bihari (30),
studeerde kunst en cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, werkt aan de Haagse Hogeschool en promoveert eind dit jaar op het gebruik van internet door jongeren en het ontstaan van sociale netwerken.   ...

Alfa's en gamma's - studies, en geen sciences in de Engelse zin.

Dit ondanks pogingen van de universiteiten om er iets aan te doen (Leidse Universiteitsblad Mare, 20-05-2010, door Bart Braun):
  ‘Ik voel me niet gestigmatiseerd’

Om meer allochtonen in het onderzoek te krijgen, reikt de overheid elk jaar zogeheten Mozaïek-subsidies uit. Is positieve discriminatie ook een positieve zaak?

Het kan zomaar aan u voorbij gegaan zijn, maar het was de afgelopen week Week van de Diversiteit. De Universiteit Leiden wil daarin ‘het rijke palet van culturen en achtergronden binnen de universiteit centraal stellen’. Het palet mag dan rijk zijn, maar het is wel een miezerig plankje vergeleken met de enorme bus witte verf waar de rest van de universiteit uit bestaat.
    Het percentage niet-Nederlandse eerstejaars schommelt elk jaar tussen de 2,8 en de 5,5 procent, en daarvan bestaat een groot gedeelte uit Belgen en Duitsers. Helemaal eerlijk zijn die cijfers niet: iemand van buitenlandse komaf maar met de Nederlandse nationaliteit blijft buiten de statistiek. Toch zijn ook de koppies in de collegezalen geen weerspiegeling van het feit dat ruwweg één op de zes inwoners van Zuid-Holland een niet-Westerse allochtoon is.
    En dat zijn dan nog de studenten. Subsidieverstrekker NWO concludeerde in 2002 dat ‘klassieke minderheidsgroepen zoals Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in de wetenschappelijke staf nauwelijks vertegenwoordigd waren.’ Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkelde NWO een programma dat daar wat aan moest doen: de Mozaïeksubsidies. Studenten van allochtone afkomst die aan een Nederlandse universiteit zijn afgestudeerd, kunnen aanspraak doen op een speciaal potje.   ...

Waanzin en discriminatie natuurlijk, dat laatste. Allochtone hebben veel minder belangstelling voor wetenschap, en dus in hun ondervertegenwoordiging doodgewoon hun eigen schuld:

  Van de mensen die Mare aan de lijn kreeg, komt het merendeel uit een hoog opgeleid nest. De ouders van Lihui Hu runnen een restaurant, ...

Zijn de subsidies goed voor allochtone studenten?
Daar zijn de meningen over verdeeld. Hu: ‘Het is een hulpmiddel erbij. Of de gemiddelde allochtone student er beter van gaat integreren, weet ik niet. De Turken en Marokkanen die ik spreek, zeggen ook dat de wetenschap niet aantrekkelijk is. ... '

Maar als je ze er naar gaat vragen, zeggen moslims natuurlijk dat ze studeren net zo belangrijk vinden als Nederlanders.

De waarheid blijkt als ze een directe keuze moeten maken (de Volkskrant, 01-03-2011, van verslaggeefster Inge van der Hoeven):
  Reportage | Islamitische studenten in financiële problemen omdat ze geen rente mogen betalen

Liever stoppen met studeren dan geld lenen

Tussentitel:  In Nederland nog geen renteloze 'halal-lening' mogelijk

'Ik stop liever met studeren dan dat ik ga lenen', zegt Naouar (23), studente Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) beslist. In een zithoekje van een uitgestorven hogeschool InHolland bespreekt een groepje eerstejaars studenten de afschaffing van de studiefinanciering tijdens de master. ...
    'Rente ontvangen of betalen is verboden volgens de islam', zegt Samir (21), eerstejaars student SPH. 'In de Koran staat dat je geen woekerrente mag betalen of ontvangen.' ...

Hier staat het glashelder: de islamitische waarden zijn veel en veel belangrijker dan de westerse waarden als studeren en jezelf ontwikkelen.

En de studiekeuze blijft even eenzijdig (de Volkskrant, 14-12-2011, van verslaggever Robin Gerrits):
  Google geeft geld voor bètastudies

Softwarebedrijf Google doneert een bedrag van 750.000 dollar (554.473 euro) aan het Platform Bèta Techniek. Vandaag wordt de cheque in aanwezigheid van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs overhandigd in Den Haag.
    Het Platform zal het geld besteden aan maatregelen om meer jongeren, met name meisjes en allochtonen, te interesseren voor een studie of carrière in wiskunde, techniek of informatica.   ...

Oftewel: ze moeten omgekocht worden.

En wat geldt voor de natuurwetenschap, geldt natuurlijk ook voor het verwante praktische techniek (de Volkskrant, 16-12-2011.
  Tekort vakmensen

Kleine vakopleidingen dreigen kopje-onder te gaan als het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) wordt opgeheven. Dan zullen er in de toekomst nauwelijks gediplomeerde pedicures, dakdekkers of pianostemmers zijn, waarschuwt het HBA. Er is nu al een gebrek aan vakmensen. Door de vergrijzing ontstaan de komende jaren 250 duizend vacatures in de ambachtseconomie.

Die door de allochtonen nauwelijks gevuld gaan worden, want die hebben, veel meer dan Nederlanders of westerlingen in het algemeen voornamelijk belangstelling voor de stropdas-vakken. Daarom, mede, zijn islamitisch landen van die arme landen.


Naar Cultuur, integratie, islam  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .

 

14 aug.2008