WERELD & DENKEN
 
 

Elitaire houdingen

Over zelfbeslissingsvaardigheden

Gehoord op 25 mei 2004 tijdens een reportage vanuit de Tweede Kamer, uit de mond van een CDA’er die weer de afschaffing van een of andere maatregel ter bescherming van de belangen van iedereen verdedigde ten gunste van zelfbeslissing (waarschijnlijk ging het over pensioenregelingen): “… we hebben toch allemaal een goede opleiding gehad.”


Red.:
   Er zijn twee mogelijkheden: mijnheer de CDA’er is volkomen blind voor de realiteiten van de maatschappij (meer dan 50 procent van de jeugd gaat naar het vmbo), of mijnheer de CDA’er beschouwt zijn eigen kleine elitaire wereldje van politiek en maatschappelijk eigenbelang als de enige wereld die van belang is.

Toelichting: Gehoord op 27 mei tijdens een rapportage over analfabetisme in Nederland: er zijn nog 1,5 miljoen mensen die niet kunnen lezen en schrijven.


Over democratie:

De Volkskrant 11-09-2004: Premier Balkenende verwerpt het idee van VVD-fractieleider Van Aartsen om een referendum te houden over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. 'Ik ben er geen voorstander van, en het is nu niet aan de orde', aldus de premier vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.


Red.:
    Politici zijn altijd tegen referenda zodra ze ook maar enigszins het idee hebben dat de het volk tegen hun plannen is. Niettegenstaande tegenwerpingen van het soort 'wij zijn een vertegenwoordigende democratie' wijst deze houding op een groot gebrek aan gevoel voor democratie, en een elitaire houding.


Uit: De Volkskrant, 07-05-2005, door Marc Peeperkorn

Macht is fantastisch

Tussentitel: 'Ik heb vaak fantasieŽn dat ik Nederland vier jaar lang per decreet mag regeren'

    Hans Hoogervorst (49), minister van Volksgezondheid. Al twee keer uitverkozen tot de machtigste man in de wereld van de zorg. Zadelt iedere burger volgend jaar op met een nieuwe zorgpolis. Een VVD'er in hart en nieren. Ronduit rechts en altijd prikkelend. Chronisch zieken? Die profiteren zoveel van de zorg dat ze best eens wat terug mogen betalen via de no-claim. 'Omgekeerde solidariteit, noemde ik dat. PvdA-leider Bos vond het de meest stuitende opmerking die hij ooit van een minister gehoord had.' ...
    Middelmaat is niet aan hem besteed. 'Ik zit niet in de politiek om alles maar toe te dekken. Ik ben iemand met sterke opinies, dat is mijn toegevoegde waarde aan de politiek.' Lachend: 'Ik heb vaak fantasieŽn dat ik Nederland vier jaar lang per decreet mag regeren. Hoe ons land er dan uit zou zien? Beter!' ...


Red.:   Duidelijker kan het niet. Zelfs Hoogervorst zelf vond de laatste uitspraak achteraf onverstandig. Dat is juist: eerlijkheid is altijd onverstandig voor schurken, oplichters, en soortgelijk volk.


Terug naar Houding top, I  , Economie overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of naar site home .