WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: inleiding

19 jul.2016

Hier de criteria voor het landveraaderschap, mat als eerste de simpele gevallen, te beginnen met de schending van Grondwet, rechtsstatelijkheid en dergelijke.

Voorbeeld: soevereiniteit. In een democratie ligt de soevereiniteit bij het volk. Punt. U kunt ook stellen dat Nederland geen democratie is - de halve elite heeft dit gedaan naar aanleiding van de Brexit en/of het Oekraïne-referendum - dan ligt de soevereiniteit bij de elite. (Ze deden dit andersom maar dat maakt in dit geval niets uit)

Voor democraten betekent dat dat veranderingen aan de soevereiniteit alleen gedaan kunnen worden met instemming van het volk.

Dat betekent dat iedere overdracht van soevereiniteit zonder instemming van het volk landverraad is.

Dat betekent dat allen die stappen ondernomen of gesteund hebben voor overdracht van soevereiniteit richting het Europese Imperium, landverraders zijn.

Dat is bijna de hele bestuurlijke en politieke elite, en bijna de hele media.

Het tweede simpele geval is dat van de veiligheid. Een rechtsstaat dient zijn burgers te beschermen tegen gevaar, van binnen en van buiten. Dat houdt mede in het beschermen van de burgers tegen instroom van gevaarlijke mensen. Onder asielzoekers uit landen en gebieden waar mensen elkaar bevechten zitten per definitie grote aantallen mensen die elkaar bevechten dus gevaarlijke mensen. Een rechtsstaat dient zijn burgers te beschermen tegen deze gevaarlijke mensen.

Dat betekent dat iedereen die voor onbeperkte immigratie is, of standpunten huldigt die neerkomen op onbeperkte immigratie ("Nee, ik ga geen aantallen/-criteria noemen"), een landverrader is. In de praktijk kan men stellen dat iedereen die voor immigratie is (behalve die in verband met huwelijk, werk, en dergelijke), een landverrader is.

Dat is bijna de hele bestuurlijke en politieke elite, en bijna de hele media.

Bovendien is iedereen die voor de import of aanwezigheid is van een percentage moslims dat boven de 3 ligt, een landverrader, omdat een percentage aan moslims boven de 3 minimaal leidt tot maatschappelijke onrust en potentieel tot burgeroorlog en islamisering .

Dit wat betreft de simpele gevallen. De ingewikkeldere zijn die van ernstige vormen van cultuurverraad, zoals het kiezen tegen Kerst ("Geen sterren en kruizen"), tegen Pasen ("Geen paaseieren maar voorjaarseieren"), tegen Sinterklaas ("Geen zwarte Zwarte Piet"), voor de islam ("Koop uw halal en hoofddoeken hier - bommen achter de kassa"), voor racisme ("Blanken zijn witten zijn racisten"). Meestal is kiezen niet nodig in verband met tevens het voorgaande. Een combinatie van meerdere van deze gevallen in één persoon (bijna altijd het geval - Sunny Bergman doet 't met negers én moslims uitleg of detail ) is ook landverraad.

En om het u makkelijk te maken, een aantal vooraf te benoemen gevallen die daar in de loop van de jaren via voornamelijk de media het meest vocaal en leidend aan hebben bijgedragen: Alexander Pechtold, Diederik Samsom, Jesse Klaver, Femke Halsema, Arnon Grunberg, Jeroen Pauw, Sonja Barend en Paul Witteman. Dit lijstje in niet uitputtend. Alles wat er op lijkt of het volgt, valt minstens in de categorie NSB, reikend tot Oostfrontganger tot dienst gedaan hebbend bij de Waffen SS.

En tot slot, ter verluchtiging, nog een vrolijk beeld van wat men vroeger met landverraders deed:Een traditie die bij huidige hardnekkige gevallen best wel in ere hersteld mag worden ...


Naar site home .